r410a/50hz orv-dc inverter vrf sİstem klİma

Click here to load reader

Post on 27-Oct-2021

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

untitledR410A/50Hz
Temel Modüller / 4
EER & COP / 4
Temel Modüller / 6
EER & COP / 6
Temel Modüller / 8
EER & COP / 8
Yüksek Verimli DC Inverter Kompresör / 12
Yüksek Verimli DC Motor / 12
Kademesiz Fan Motoru Kontrolü / 13
180° Sinüs Dalgas Kontrolü / 13
CCT Yivli Bakr Boru / 14
Gelimi Akkan Ak Yolu Tasarm / 14
Ar Souma (Sub-Cooling) Tasarm / 15
Çapraz Kanatçklar / 15
KULLANIM AVANTAJLARI / 16
Üstün Konfor / 16
Düük Ses Seviyeli D Üniteler / 17
Düük Ses Seviyeli Fan / 17
Sessiz Mod, Gece Boyunca Düük Ses Seviyesi / 18
Donmaya Kar Koruma Fonksiyonu / 18
PHE Ekonomizör / 18
Uzaktan Açma/Kapama Fonksiyonu / 20
Acil Durdurma Fonksiyonu / 20
Yeni Kablolu Kumanda / 22
Soutucu Akkan Geri Toplama Program / 23
Servis Penceresi / 23
Mod Kstlama / 23
6 Kademeli Ya Kontrolü / 24
3-Fazl Enerji Koruma Cihaz (Opsiyonel) / 25
Kolay Montaj / 25
Sinyal Kablosu / 25
Yüksek Verimli DC Motor / 33
180° Sinüs Dalgas Kontrolü / 33
Hzl Istma ve Soutma / 34
Sessizlik Salayan Teknoloji / 34
Alan Kazandran Montaj / 35
Aktif PFC Modül / 36
Ç ÜNTELER / 37
Kaset Tipi 4 Yöne Üflemeli / 4 Yöne Üflemeli Kompakt / 41-42
DC Kaset Tipi 4 Yöne Üflemeli / 4 Yöne Üflemeli Kompakt / 43
nce Kanall Tip / 44
DC Düük Statik Basnçl Kanall Tip / 46
Orta Statik Basnçl Kanall Tip / 47-48
DC Orta Statik Basnçl Kanall Tip / 49-50
Yüksek Statik Basnçl Kanall Tip / 51-52
Duvar Tipi / 53-54
Yer-Tavan Tipi / 55-56
BMS (Bina Otomasyonu) / 63
Doctor Kit Pro / 64
AHU Balant Kiti / 65
VRF Seçim Program / 65
Dizayn Kodu
So utucu Ak kan R1: R410a
Kompressor Tipi V: Inverter D: Full DC Inverter
Olefini VRF Sistem
ORV - /125 R1 BV TB H N
Fonksiyon H: Heat pump
Motor Tipi V: AC Fan Motor D: DC Fan Motor
Olefini VRF Sistem
ç Ünite Kodu Q: Kaset Tipi Q4: Kompakt Kaset Tipi G: Duvar Tipi TA: ASB Kanall Tip TB: OSB Kanall Tip TH: YSB Kanall Tip LD: Yer Tavan
Model Kodlar
Uluslararas Sertifikalar
Güç Kayna Z 380 -420V/3PH/50Hz Y 380-420V/3PH/50Hz X 220-240V/3PH/50Hz
A: 1. Jenerasyon B: 2. Jenerasyon C: 3. Jenerasyon
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.
DI ÜN TELER
ORV-X, OLEFINI'nin en yeni nesil VRF ürünüdür, tüm kompresörler ve fan motorlar f rças z DC tiptir, böylece di er vrf d üniteler ile kar la t r ld zaman mükemmel enerji verimlili ine ve e siz üstün özelliklere sahiptir.
FULL DC INVERTER VRF DI ÜN TEORV-X
Kapasite
Kompressör
4.35 4.66
4.04 4.38
Standart (GB 21454-2008)
IPLV(C) IPLV: Dahili K smi Yük De eri (ARI 550/590) (C): So utma
Dahili K smi Yük De eri (IPLV) klimlendirme, Is tma ve So utma Kurumu (AHRI) taraf ndan geli tirilmi bir performans karakteristik özelli idir. Klima sistemlerinin performans n de erlendirmek için en s k kullan lan yöntemdir. Tam yük ko ullar nda verimlili i tan mlayan EER veya COP de erlerinden farkl olarak, IPLV k smi kapasitelerdeki verimlilik de erlerinden türetilmi tir. VRF sistemleri her zaman %100 kapasitede çal mad için, IPLV de erlendirilmesi gereken çok önemli bir de erdir, çünkü ekipman n kullan m ömrü boyunca enerji kullan m n ve i letme maliyetlerini etkileyebilmektedir.
50HZ 3 fazl Mevcut
8/10HP
ORV
FULL
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.04
12/14/16/18HP
ORV
FULL
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
8.05
3.60
7.92
3.60
7.95 7.75 7.70 7.55
3.55 3.55 3.55 3.55
Bak r Borulama Uzunluklar
Toplam Bak r Boru Uzunlu u: 1000m En Uzun Hat : Gerçek Uzunluk: 190m E de er Uzunluk: 220m lk Joint ile en sondaki cihaz aras ndaki uzunluk: 90m ç ve D Ünite Aras Yükseklik Fark : D Ünite Yukar da ise <90m D Ünite A a da ise <110m ç Üniteler Aras Yükseklik Fark : 30m
ç üniteler aras yükseklik fark : 30 m
lk Joint ile en uçtaki cihaz aras ndaki uzunluk: 90 m
En Uzun Hat: 190 / 220 m ç ve D ünite aras yükseklik fark : 90 / 110 m
ORV-X Full DC Inverter D Üniteler
So utma Kapasitesi So utma Kapasitesi Ba lanabilir ç Ünite Say s 8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HPHPModel kW
25.2
28
33.5
40
45
50
56
61.5
68
73
78.5
85
90
95
100
106.5
113
118
123.5
130
135
140
145
150
156
163
168.5
175
180
185
190
195
200
13
16
16
20
20
20
24
24
28
28
28
32
32
36
36
36
42
42
42
48
48
54
54
54
58
58
58
64
64
64
64
64
64
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
ORV-D252W/ZR1
ORV-D280W/ZR1
ORV-D335W/ZR1
ORV-D400W/ZR1
ORV-D450W/ZR1
ORV-D500W/ZR1
ORV-D560W/ZR1
ORV-D615W/ZR1
ORV-D680W/ZR1
ORV-D730W/ZR1
ORV-D785W/ZR1
ORV-D850W/ZR1
ORV-D900W/ZR1
ORV-D950W/ZR1
ORV-D1000W/ZR1
ORV-D1065W/ZR1
ORV-D1130W/ZR1
ORV-D1180W/ZR1
ORV-D1235W/ZR1
ORV-D1300W/ZR1
ORV-D1350W/ZR1
ORV-D1400W/ZR1
ORV-D1450W/ZR1
ORV-D1500W/ZR1
ORV-D1560W/ZR1
ORV-D1630W/ZR1
ORV-D1685W/ZR1
ORV-D1750W/ZR1
ORV-D1800W/ZR1
ORV-D1850W/ZR1
ORV-D1900W/ZR1
ORV-D1950W/ZR1
ORV-D2000W/ZR1
05
ORV-II OLEFINI'nin 2. nesil VRF ürünüdür, her bir modülün kompresör grubu 1 DC inverter kompresör ve 1 ya da 2 on/off (FIX) kompresörden olu maktad r, tüm fan motorlar DC f rças z tiptir, enerji verimlili i mükemmel düzeydedir.
Kapasite
Kompresör
4.324.49
14HP 16HP
Standart (GB 21454-2008)IPLV: Dahili K smi Yük De eri (ARI 550/590) (C): So utma
Dahili K smi Yük De eri (IPLV) klimlendirme, Is tma ve So utma Kurumu (AHRI) taraf ndan geli tirilmi bir performans karakteristik özelli idir. Klima sistemlerinin performans n de erlendirmek için en s k kullan lan yöntemdir. Tam yük ko ullar nda verimlili i tan mlayan EER veya COP de erlerinden farkl olarak, IPLV k smi kapasitelerdeki verimlilik de erlerinden türetilmi tir. VRF sistemleri her zaman %100 kapasitede çal mad için, IPLV de erlendirilmesi gereken çok önemli bir de erdir, çünkü ekipman n kullan m ömrü boyunca enerji kullan m n ve i letme maliyetlerini etkileyebilmektedir.
ORV-II
12/14/16HP
ORV
380-420VGüç Kayna
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.06
8/10HP
ORV
Bak r Borulama Uzunluklar
Toplam Bak r Boru Uzunlu u: 1000m En Uzun Hat: Gerçek Uzunluk: 175m E de er Uzunluk: 200m lk Joint ile en sondaki cihaz aras ndaki uzunluk: 65m ç ve D Ünite Aras Yükseklik Fark : D Ünite Yukar da ise <50m D Ünite A a da ise <70m ç Üniteler Aras Yükseklik Fark : 15m
ç üniteler aras yükseklik fark : 15 m
lk Joint ile en uçtaki cihaz aras ndaki uzunluk: 65 m
En Uzun Hat: 175 / 200 m ç ve D ünite
aras yükseklik fark : 50 / 70 m
Kombinasyon Tablosu ORV-II DC Inverter D Üniteler
So utma Kapasitesi So utma Kapasitesi Ba lanabilir ç Ünite Say s 8HP 10HP 12HP 14HP 16HPHP kW
25.2
28
33.5
40
45
53.2
56
61.5
68
73
78.5
85
90
96
101
106.5
113
118
123.5
130
135
143.2
146
151.5
158
163
168.5
175
180
13
16
16
16
20
20
24
24
28
28
28
32
32
36
36
36
42
42
42
48
48
54
54
54
58
58
58
64
64
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
07
ORV-V280W/ZR1-B
ORV-V335W/ZR1-B
ORV-V400W/ZR1-B
ORV-V450W/ZR1-B
ORV-V532W/ZR1-B
ORV-V560W/ZR1-B
ORV-V615W/ZR1-B
ORV-V680W/ZR1-B
ORV-V730W/ZR1-B
ORV-V785W/ZR1-B
ORV-V850W/ZR1-B
ORV-V900W/ZR1-B
ORV-V960W/ZR1-B
ORV-V1010W/ZR1-B
ORV-V1065W/ZR1-B
ORV-V1130W/ZR1-B
ORV-V1180W/ZR1-B
ORV-V1235W/ZR1-B
ORV-V1300W/ZR1-B
ORV-V1350W/ZR1-B
ORV-V1432W/ZR1-B
ORV-V1460W/ZR1-B
ORV-V1515W/ZR1-B
ORV-V1580W/ZR1-B
ORV-V1630W/ZR1-B
ORV-V1685W/ZR1-B
ORV-V1750W/ZR1-B
ORV-V1800W/ZR1-B
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.08
ORV-C OLEFINI'nin 2. nesil VRF ürünüdür, her bir modülün kompresör grubu 1 DC inverter kompresör ve 1 on/off (FIX) kompresörden olu maktad r, tüm fan motorlar DC f rças z tiptir, enerji verimlili i mükemmel düzeydedir.
Temel Modüller
EER & COP
IPLV(C) Standart (GB 21454-2008)IPLV: Dahili K smi Yük De eri (ARI 550/590)
(C): So utma
Dahili K smi Yük De eri (IPLV) klimlendirme, Is tma ve So utma Kurumu (AHRI) taraf ndan geli tirilmi bir performans karakteristik özelli idir. Klima sistemlerinin performans n de erlendirmek için en s k kullan lan yöntemdir. Tam yük ko ullar nda verimlili i tan mlayan EER veya COP de erlerinden farkl olarak, IPLV k smi kapasitelerdeki verimlilik de erlerinden türetilmi tir. VRF sistemleri her zaman %100 kapasitede çal mad için, IPLV de erlendirilmesi gereken çok önemli bir de erdir, çünkü ekipman n kullan m ömrü boyunca enerji kullan m n ve i letme maliyetlerini etkileyebilmektedir.
ORV-C
50HZ 3 fazl Mevcut
4.35 4.66
14HP 16HP 18HP
Soutma Kapasitesi Soutma Kapasitesi Balanabilir ç Ünite Says
8HP 10HP 12HP 14HP 16HP 18HPHP KW 25.2
28
33.5
40
45
50
56
61.5
68
73
78.5
85
90
95
100
106.5
113
118
123.5
130
135
140
145
150
156
163
168.5
175
180
185
190
195
200
Bakr Borulama Uzunluklar
Toplam Bakr Boru Uzunluu: 1000m En Uzun Hat: Gerçek Uzunluk: 175m Edeer Uzunluk: 200m lk Joint ile en sondaki cihaz arasndaki uzunluk: 90m ç ve D Ünite Aras Yükseklik Fark: D Ünite Yukarda ise <50m D Ünite Aada ise <70m ç Üniteler Aras Yükseklik Fark: 30m
ç üniteler aras yükseklik fark : 30 m
lk Joint ile en uçtaki cihaz arasndaki uzunluk: 90 m
En Uzun Hat: 175 / 200 m ç ve D ünite aras yükseklik fark: 50 / 70 m
Kombinasyon Tablosu
ORV-X / ORV-II / ORV-C
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.10
Avantajlar
Yüksek Verimlilik Sa layan Teknolojiler
Olefini her zaman dü ük karbon sal n ml ve enerji tasarrufu sa layan ürünlerin geli tirilmesine odaklanmakta ve bu amaçla teknolojik ara t rmalar ve geli tirmeler için hiçbir masraftan kaç nmamaktad r.
Yüksek Verim Dü ük Karbon Sal n m
F rças z DC Motor Yüksek verim Dü ük ses seviyesi
DC Inverter Kompresör Yüksek bas nçl tip Asimetrik Scroll tasar m Neodmyium M knat sl Rotor
2’si 1 arada Ak Yolu So utucu ak kan n hacimsel oran n artt r r
180°Sinüs Dalga Kontrol Yüksek hassasiyetli rotor devri kontrolü
Talebe göre çal ma, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu
Kademesiz Kontrol
CCT Yivli Boru Mükemmel s transfer verimlili i
Subcooling Dizayn A r So utma (sub-cooling) özelli i ile yüksek verim
Çapraz Kanatç klar Dü ük Hava Direnci Buzlanmaya Kar Koruma
ORV-X ORV-C ORV-II
11
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.12
Yüksek Verimli DC Motor
Yüksek verimli DC fan motoru
Yüksek-yo unluklu sarg sayesinde dü ük ses seviyesi ve yüksek verimlilik.
Dahili, sensörlü f rças z motor
Yüksek Verimli DC Inverter Kompresör
Ünlü inverter kompresör imalatç s Hitachi’den
Çevre dostu R410a gaz
Patentli iç yap tasar m sayesinde yüksek verimlilik
Dahili ya sirkülasyonu
Geni devir aral
Neodmiyum m knat sl rotor güçlü bir manyetik kuvvete, büyük tork de erine ve yüksek verimlili e sahiptir
Yüksek sar ml sarg dü ük frekans verimlili ini artt r r
Yüksek bas nç haznesi Az emi li süper- s tma ve yüksek so utucu ak kan hacmi verimlili i Büyük so utucu ak kan basma hacmi, dü ük vibrasyon ve ses seviyesi
Emi Hatt
Basma
Hatt
Diferansiyel bas nç ya filmi kontrol teknolojisi ses seviyesini azalt r ve gaz s zd rmazl n iyile tirir
Yüksek hassasiyetli i lem s k t rma verimlili ini %15 artt r r
Dayan kl l yüksek rulmanlar, sa laml artt r lm kovan
Yo unla t r lm (yüksek sar ml ) sarg lar dü ük frekans verimlili i
R410a için özel scroll tasar m
Yüksek sar ml sarg
Dü ük sar ml sarg ya göre manyetik verimlilik %12 daha yüksektir
Yüksek sar ml sarg Dü ük sar ml sarg
Neodmiyum m knat sl rotor
Güçlü manyetik kuvvet, büyük tork de eri ve yüksek verimlilik.
Ferrite M knat s Neodymium M knat s
Dü ük verimli Yüksek ses seviyesi Devri Ayarlanamaz
DC fan motor AC fan motor
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
180° Sinüs Dalgas Kontrolü
Rotor frekans n n 180° Sinüs dalga eklinde sürücü kontrol teknolojisi ve mükemmel IPM inverterlerin bir araya getirilmesiyle, motor-tahrikli reaktif kay plar dü ürülür, motor verimlili i %12 artar.
%12 Verim Art
180 Sinüs DalgasNormal Sinüs Dalgas
DC fan motoru, sistemin çal ma bas nc na göre d ünitenin bask l devre kart (PCB) taraf ndan kademesiz bir ekilde kontrol edilebilir ve enerji tüketimini dü ürerek sistemin en iyi performans vermesini sa lar.
Revolution(rpm)
1400
200
700
1200
Bo a harcanan enerji
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.14
CCT Yivli Bak r Boru
Geli mi Ak kan Ak Yolu Tasar m
CCT (Sürekli So utmal Dönü üm) yivli bak r borular yüksek s iletkenli ine sahiptir. Bu mikro kanatç klar so utucu ak kan n temas tabakas n bozarak, s transfer verimlili ini artt rmak için so utucu ak kan n etkisini iyile tirir.
6000
5000
CCT yivli boru Al lagelmi Boru
CCT yivli boru Al lagelmi Boru
11000
8000
Al lagelmi
Gaz Faz
S v Faz
S v so utucu ak kan n hacimsel oran n artt r r
2’si 1 arada So utucu Ak kan Ak Yolu
Gaz
S v so utucu ak kan n hacimsel oran n artt r r
Gaz
Al lagelmi tasar m
2’si 1 arada So utucu Ak kan Ak Yolu Tasar m
S v
S vGaz faz S v fazGaz s v kar m
Gaz
Gaz
S vGaz faz S v fazGaz s v kar m
Is tr
an sf
er k
at sa
y s
)
So utucu ak kan kütlesel debisi kg./(m2/s) So utucu ak kan kütlesel debisi kg./(m2/s)
Gaz faz S v fazGaz s v kar m
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
Dü ük Dirençli Dahili Boru Tesisat
Dü ük hava direncine ve mükemmel s transfer katsay s na sahiptir. Buzlanmaya kar koruma iyile tirilmi tir, buz çözme i leminde kolayl k sa lamak amac yla, s de i tiricisinin üzerindeki buzlanma düzgün bir ekilde da t l r.
Al lagelmi Kanatç klar Çapraz Kanatç klar Yüzey h z (m/s)
Çapraz Kanatç klar
70 1 2 3 4
Boru hatt tasar m n n optimum hale getirilmesi sayesinde, bas nç dü ümü %5 azalt lm t r.
Buharla ma s cakl artt ve kompresörün çal mas azald için EER ve COP de erleri artmaktad r.
5%
lgP
h
Sub-cooling (a r so uma) ak yolu tasar m so utucu ak kan n giri ini ve ç k n ay rarak sub-cooling derecesini artt r r, gaz halinde giren ve s v halinde ç kan so utucu ak kan n yüksek s cakl n n etkisini azalt r, böylece sistem verimlili i büyük ölçüde artar.
Giri ve ç k çok yak n Giri ve ç k çok yak n
Al lagelmi Ak Yolu Süper-So utma Ak Yolu
A r So uma (Sub-Cooling) Tasar m
Is tr
an sf
er k
at sa
y s
(k W
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.16
Mükemmel EER ve COP De erleri
Üstün Konfor
DC cihazlar (kompresör ve motor), boru tesisat n n optimum ekilde tasarlanmas ve yeni so utucu ak kan kontrol yöntemi sayesinde sistemin EER ve COP de erleri önemli ölçüde artt rm t r.
Yüksek verimli DC fan motoru, DC kompresör ve optimum düzeye getirilmi so utucu ak kan ak kontrol yöntemi ile OLEFINI ORV VRF Klima sistemi mükemmel so utma ve s tma performans na sahiptir. 2000 darbeli EXV kullan larak oda s cakl hassas bir ekilde kontrol edilebilir. ç ortam s cakl k dalgalanmalar 0,5°C aral nda tutularak üstün konfor yetenekleri sa lanmaktad r.
±0.525
Olefini VRF Sistemi Al lagelmi sabit devirli sistem
OLEFINI klima sisteminin ba lang ç noktas , her zaman rahat, konforlu ve ho bir ya am alan yaratmakt r. Yeni ORV DC VRF klima sisteminde h zl so utma ve s tma, hassas s cakl k kontrolü, dü ük ses seviyesi, çevreyle dost so utucu ak kan kullan lmas ve birçok ba ka konfor sa layan teknoloji bulunmaktad r.
Ya an labilir ortamlar yarat r
Kullan m Avantajlar
4.38 4.66
EER
4.04
17
So utma modunda 50°C s cakl a kadar çal abilir, s cak bölgeler için uygundur.
Is tma modunda -20°C s cakl a kadar çal abilir. So uk k günlerinde ORV sistemi kararl bir ekilde s tma sa lar.
-20 o C -15
So utma s cakl k aral-5oC 50oC
Is tma s cakl k aral-20oC 30oC
Çal ma ses seviyesi a a daki de i iklikler ile 10dB(A) seviyesinde dü ürülmü tür.
* D ünitenin 50ºC’nin üzerindeki s cakl klarda çal abilmesi için lütfen firmam zla irtibata geçiniz.
Vibrasyon önleyici ileri yönlü fan kanad
Hava vibrasyonunu ve havan n sa a sola çarpmas n azaltan özel tasar m
( ) y
Devre Susturucu
Geni Çal ma S cakl k Aral
Dü ük Ses Seviyeli D Üniteler
Dü ük Ses Seviyeli Fan ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.18
8:00
50
50
100
58
0
8hrs 9 saat
(A )
Sessiz Mod, Gece Boyunca Dü ük Ses Seviyesi Geceleri ses seviyesini azaltmak için kompresörün ve fan motorunun dönü devri dü ürülebilir.
Ses seviyesinde 10dB(A) ‘ya kadar dü ü olur
So uk havalarda, fan kanatlar n n üzerinde kar birikmesini önlemek
amac yla, d ünitenin fan belirli aral klarda çal acakt r. Biriken kar donarak
fan kanatlar n n dönmesini engelleyece i için, motor zarar görebilir.
Bu fonksiyon sadece ortam s cakl 0oC’nin alt na dü tü ünde çal r.
Donmaya Kar Koruma Fonksiyonu
yile tirilmi s de i tiricisi + PHE ekonomizör + Optimum düzeye
getirilmi kontrol yöntemi
PHE ekonomizörde özelle tirme yap lmas gereklidir
PHE Ekonomizör
PHE Ekonomizör
19
Program sadece ihtiyaç duyuldu u zaman çal r. Al lagelmi ünitelerin buz çözme zamanlar ve süreleri sabit oldu undan s cakl kta dalgalanmalara yol açmakta ve insanlar n konforlar bozulmaktad r.
Al lagelmi ünitelerin buz çözme zamanlar ve süreleri sabittir
Ak ll buz çözme program , s de i tiricisinin verimlili ine ve kapasite de i imine göre çal maya ba lar, buzlanma olmad için s cakl k dalgalanmalar olmaz ve insanlar daha konforlu hisseder
Is tm
a K
ap as
ite si
Defrost E risi
Modül yedekleme fonksiyonu. Baz modüller ar zaland zaman, basit ayarlamalar ile di erleri çal maya devam edebilir
Kompresör yedekleme fonksiyonu
Bir kompresör ar zaland zaman, basit ayarlamalar ile di eri çal maya devam edebilir.
Fan motoru yedekleme fonksiyonu
Bir fan motoru ar zaland zaman, basit ayarlar ile di eri çal maya devam edebilir.
Kombinasyon yap lm bir sistemde, herhangi bir d ünite master ünite olarak çal abilir.
Ayn sistemde bulunan d üniteler aras nda kullan m süreleri dengede tutulur.
Zaman x: Çal maya ba lama s ralamas : A B C
Zaman x+2: Çal maya ba lama s ralamas : C A B
Zaman x+1: Çal maya ba lama s ralamas : B C A
A B C A CB
B CA
Ak ll Buz Çözme Program
ORV ORV
ORV-X ORV-C ORV-II
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.20
R410A (HFC) so utucu ak kan, dü ük karbon sal n m ile Ozon tabakas na zarar vermez.
R410A (HFC) Ozon tabakas na zarar vermez (ODP=0)
R22 (HCFC) Ozon tabakas na zarar vermektedir
Stratosfer
Troposfer
UV n
Durdurma
D ünitede, yang n alarm ba lant sinyali kontrol fonksiyonu bulunmaktad r. Acil bir durum oldu u zaman, bu sinyal klima sisteminin tamam n durdurabilir.
Acil Durdurma Fonksiyonu
ç ünitelerde standart olarak bir Açma/Kapama kontrol ucu bulunmaktad r.
Otel kart kontrol sistemi ve ayr ca uzun mesafeli uzaktan açma/kapama kontrolü ile birlikte kullan labilir. Dahas , ilave bir otel VRF iç ünite kontrol modülüne gerek kalmaz.
Kontaktör aç k iken (kart d ar çekilmi ) iç ünite kapan r ve kontrol edilemez, mevcut çal ma parametreleri iç ünitenin PCB devre kart na kaydedilir.
Kontaktör kapal iken (kart tak lm ), iç ünite önceki çal ma ko ullar nda yeniden çal maya ba layacakt r.
ORV
FULL
ORV
FULL
ORV-X / ORV-C
ORV DC inverter VRF sistem Klimalar , esnek modüler kombinasyon yap labilecek ekilde tasarlanm t r, tasar mc ve montaj firmalar n n taleplerini kar lamak üzere, modül ölçüleri optimum düzeyde tutulurken, ekipman n kaplad alan dü ürülmü tür. yüklerini azaltmak amac yla, montaj firmalar m z için baz e siz teknolojiler kullan lm t r, montaj i lemleri giderek daha da kolayla maktad r!
Tasar mc ve montaj firmalar için optimizasyon
Montaj Avantajlar
ORV-II
ORV
FULL
FULL
21
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.22
DC fan motoru sayesinde, d ünite fan n n harici statik bas nc ayarlanabilir.
D ünitelerin montaj servis kat na veya tesisat odas na yap labilir.
Maksimum HSB 85Pa.
Çift-yönlü ileti im ç ünitenin çal ma parametreleri (hata kodu, s cakl k, adres) sorgulanabilir ve kumandada görüntülenebilir.
Kompakt tasar m.
Zamanlay c fonksiyonu.
Kullan c hata kodlar n kontrol edebilir ve ünitenin durumunu çok kolay, güvenli ve kullan l bir ekilde sorgulayabilir.
ç ünitenin çal ma durumu
ç ünite kontrolü
2 adresleme yöntemi: Otomatik adresleme: Sistem adresleri otomatik olarak iç ünitelere da tacakt r.
• Kumanda ile manuel ayarlama.
D ünite bask l devre kart (PCB) üzerindeki anahtar ayarlanarak adresleme yöntemi kolayl kla seçilebilir.
leti im hatalar Di er hatalar
Otomatik adresleme ile manuel i lemler s ras nda yap lan hatalar %5 ila %35 aras nda dü ecektir.
2011 y l nda 120 VRF sat sonras hizmetler mühendisi ile yap lan ara t rmada adres sorunlar n n en zorlan lan hatalar oldu u belirlenmi tir.
Di er hatalar Adresleme sorunlar
54% 65%
Yeni Kablolu Kumanda
Otomatik Adresleme
Adresleme Yöntemleri
Adres sorunlar n n ço unlu u öyle s ralanabilir: adres ayar n n unutulmas , yanl ayarlama, adresin birden fazla kullan lmas .
Sistem ar zalar n n %54 kadar ileti im hatalar nedeniyle olu maktad r.
leti im hatalar n n %65 kadar adres sorunlar nedeniyle olu maktad r.
Otomatik Adresleme
23
Bask l devre kart (PCB) üzerinde bulunan LED gösterge sistemin çal ma durumunu ve hata kodlar n gösterir.
Servis penceresi sayesinde, d ünitenin durumunu kontrol
etmek ve ayarlar n yapmak çok kolay, art k elektrik kontrol
kutusunun kapa n n sökülmesine gerek yoktur. Hata Kodu Kontrolü
5 tür mod k s tlama
Mod k s tlama fonksiyonu d ünitenin bask l devre kart üzerinden seçilebilir.
Is tma öncelikli (Varsay lan)
So utma öncelikli Sadece s tma Sadece so utmalk çal maya ba layan öncelikli
Ünite çal maya ba lad ktan birkaç dakika sonra cebri
so utma butonuna bas l r, yüksek bas nç servis vanas
kapat l r.
Dijital göstergede "dh" görüntülendikten ve bas nç de eri
dü tükten sonra, dü ük bas nç servis vanas n kapat r ve
enerjiyi keser.
Servis Penceresi
Mod K s tlama
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
ORV-X ORV-C ORV-II
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.24
Tüm önemli bile enler d tarafa yak n olacak ekilde yerle tirilmi tir, onar m ve parça de i tirme aç s ndan kullan l d r.
Yeni dengeleme teknolojisi sayesinde, gaz dengeleme borusu, lehimli ba lant noktalar ve s z nt riski ortadan kalkm t r.
Onar mda Kolayl k Sa layan ç Yap
6 Kademeli Ya Kontrolü
Düz ya borusu
Ya seviyesi kontrolü
Düz ya borusu
Ya dengeleme borusu
Ay rma verimi %92Ay rma verimi %92
Ya ay r c s
Ay rma verimi %92
4. kademe: Kompresörler aras nda ya dengeleme
5. kademe: D üniteler aras nda ya dengeleme
6. kademe: Sistemin ya dönü program ndan ya dönü ü
2. kademe: Düz ya borusundan ya dönü ü
3. kademe: Sistemin ya ay r c s ndan ya dönü ü
KOMP1 KOMP2
D üniteyi düzensiz gerilime kar korur.
Kompakt ölçüleri sayesinde d ünite asansör ile çat kat na ç kar labilir.
Ta mas kolay
Montaj maliyetlerinden tasarruf.
Daha kolay montaj
Sinyal kablosu olarak 2 damarl blendajl kablo kullan m 1000m’ye kadar ileti im kablosu uzunlu u
3-Fazl Gerilim Koruma Cihaz (Opsiyonel)
Sinyal Kablosu
Kolay Montaj
208 242 314286
12 16 16
Bak r Borulama
kW
kW
Ya Dengeleme Borusu
214000 14.38 4.38
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30°C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : ç ortam s cakl 20°C(68°F) KT, 15°C(44.6°F)YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1 m önünde 1.3 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 6. HSB: Harici statik bas nç
Fiziksel Veriler
10+16+16
1+2+2
2+2+2
Bak r Borulama
kW
kW
Ya Dengeleme Borusu
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30 °C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : ç ortam s cakl 20°C(68°F) KT, 15°C(44.6°F)YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1 m önünde 1.3 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 6. HSB: Harici statik bas nç
3’lü Kombinasyonlar 40HP
123.5 421000
ORV-D1130W/ZR1 ORV-D1300W/ZR1 ORV-D1400W/ZR1
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.26
2+2 2+2 1+1+2
1+2+2
1+2 2+2
10+12 10+16 12+16 16+16 16+16 16+16 10+12+16
Hermetik scroll R410A EXV
85 - - -
2’li Kombinasyonlar 2422 26 28 30 32 34 36 38
24
28 28 28 32 32 36 36 36
2+2+2+2 2+2+2+22+2+2 1+1+2+2 1+2+2+2
64 64
16+16+16
2+2+2
10+16+16+1610+10+16+16 12+16+16+16 16+16+16+16 16+16+16+1616+16+16+16 16+16+16+16 16+16+16+16
Hermetik scroll R410A EXV
180.0 614000
ORV-D1560W/ZR1 ORV-D1750W/ZR1
27
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.28
2+232
230 260 310
12 15
25.2 85000
7.1 5.83
6.09 4.49
27.4 93000
Fiziksel Veriler
kW
kW
Ya Dengeleme Borusu
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30°C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: iç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : iç ortam s cakl 20°C(68°F) KT, 15°C(44.6°F)YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1m önünde 1.3m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 6. HSB: Harici statik bas nç
Temel Modüller 18
ORV-II
10+10+15
1+1+2
1+2+2
96.0 327000
27.2 26.40
26.44 4.08
108.0 368000
Fiziksel Veriler
kW
kW
Ya Dengeleme Borusu
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30 °C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : ç ortam s cakl 20°C(68°F) KT, 15°C(44.6°F)YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1 m önünde 1.3 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 6. HSB: Harici Statik Bas nç
29
3.23
32
175.0 597000
49.7 53.40
51.35 3.79
3+3+3+32+3+3+32+2+3+33+3+3
22.2 44.5
44.5 25.4
15+15+15 10+10+15+15
1+1+2+2 1+2+2+2 2+2+2+2
10+12+15+15 10+15+15+15 12+15+15+15 15+15+15+15
195.0 665000
3.23
48
48
ORV-V1350W/ZR1
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.30
ORV-C
206 242 314298
12 14 16
Bak r Borulama
KW
KW
Ya Dengeleme Borusu
214000 14.42 4.37
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30°C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: iç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : iç ortam s cakl 20°C(68°F) KT, 15°C(44.6°F)YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1m önünde 1.3m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir.
Fiziksel Veriler
10+14+14
1+2+2
2+2+2
Bak r Borulama
KW
KW
Ya Dengeleme Borusu
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30 °C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : ç ortam s cakl 20°C(68°F) KT, 15°C(44.6°F)YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1 m önünde 1.3 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir.
3’lü Kombinasyonlar 40HP
123.5 421000
1+2+2
1+2 2+2
10+12 10+14 12+14 14+14 14+16 16+16 10+12+14
Hermetik Scroll R410A EXV
85 / / /
2’li Kombinasyonlar 2422 26 28 30 32 34 36 38
ORV-V615W/ZR1-C
24
2+2+2+22+2+2 1+2+2+2
64 64
16+16+16
2+2+2
10+14+14+1410+14+14+14 12+14+14+14 14+14+14+14 14+14+16+1614+14+14+16 14+16+16+16 16+16+16+16
Hermetik Scroll R410A EXV
64
ORV-V1800W/ZR1-C
64
60
ORV-V1685W/ZR1-C
58
58
ORV-V1630W/ZR1-C
58
56
ORV-V1580W/ZR1-C
58
54
ORV-V1500W/ZR1-C
54
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.32
Bak r Borulama Uzunluklar
12.5 / 14 / 16 / 18 / 22.4 / 26 / 28 / 33.5 kW
380-420V220-240VGüç kayna
ORV-Mini
Toplam Bak r Boru Uzunlu u: 100 m En Uzun Hat: Gerçek Uzunluk: 60 m E de er Uzunluk: 70 m lk Joint ile en sondaki cihaz aras ndaki uzunluk: 20 m ç ve D Ünite Aras Yükseklik Fark : D Ünite Yukar da ise <30 m D Ünite A a da ise <20 m ç Üniteler Aras Yükseklik Fark : 8 m
0
1
2
3
4
5
3.72 3.95 3.933.70 3.69
3.83 3.52 3.72 3.50 3.603.61
18KW 22.4KW 26KW
28KW 33.5KW
kiz DC inverter kompresör Yüksek verimli ve dayan kl kompresörler
Dönü devri 20RPS de erine kadar dü ebilir
K smi yük ko ullar nda yüksek verim
Yüksek Verim, Dü ük Ses seviyesi: En son teknolojiler ile verimlilik ve çal ma ses seviyesi aç s ndan optimum düzeye getirilmi tir.
Çevre Dostu: Alternatif so utucu ak kan kullanan kompresör geli tirilmi tir, çevreyi korur.
Daha Az Titre im: 2CYL yap s kullan larak kompresörün çal maya ba lamas s ras nda ve çal t süre boyunca titre im azalt lm t r, klima uygulamalar nda kullan m için basitle tirilmi tir.
Yüksek verimlilik
Daha az titre im
Dü ük ses seviyesi
Yüksek Verimli DC Inverter Kompresör
Yüksek verimli DC fan motoru
Yüksek-yo unluklu sarg sayesinde dü ük ses seviyesi ve yüksek verimlilik
Dahili sensörlü f rças z motor
Yüksek Verimli DC Motor
Rotor frekans n n 180° Sinüs dalga eklinde sürücü kontrol teknolojisi ve mükemmel IPM inverterlerin bir araya
getirilmesiyle, motor-tahrikli reaktif kay plar dü ürülür, motor verimlili i %12 artar.
180° Sinüs Dalgas Vektör KontrolüAl lagelmi kontrol dalga ekli
Verimlilik %12 artar
180° Sinüs Dalgas Kontrolü
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.34
Optimum düzeye getirilmi so utucu ak kan kontrolü ile her bir odan n ayar de eri h zla ve konforlu bir ekilde kar lan r.
Normal çal ma Baz iç üniteler ayar de erine ula ld için durur
Ayar De erinde Durma
Ayar De erinde Durma
Küresel s nma dünyay giderek daha fazla etkiledi i için, maksimum so utma çal ma s cakl 50°C de erine yükseltilmi tir. Is tma çal ma s cakl -20°C de erine kadar dü ürülmü tür. So uk k günlerinde, sistem odan z sürekli s cak tutabilir.
-20 o C -15
So utma S cakl k aral-5oC 50oC
Is tma S cakl k aral-20oC 30oC
F rças z DC Motor Dü ük vibrasyon ve dü ük ses seviyesi için sabit m knat sl rotor
Boru hatt susturucusu Daha az so utu ak kan ak sesi
Simülasyon ile gerçekle tirilen optimum tasar m Daha dü ük ak direnci ve daha az titre im
Öne e imli fan kanatlar Artan hava ak , dü ük hava direnci, daha az titre im
H zl Is tma ve So utma
Sessizlik Sa layan Teknoloji
Geni Çal ma S cakl k Aral
* D ünitenin 50ºC’nin üzerindeki s cakl klarda çal abilmesi için lütfen firmam zla irtibata geçiniz.
35
Çok say da iç ünite 1 d üniteye ba lanabilir, ayr ca uzun boru tesisat ba lant lar n n da yap lmas mümkündür.
Bire bir tip sistemler ile kar la t r ld nda, d ünitenin montaj çe itli yerlere yap labilece i için montaj n alan kazand racak ekilde yap labilmesi mümkün olur.
Bekleme s ras nda, rüzgar veya ba ka do al faktörler nedeniyle e er fan motoru ters yönde yüksek devirde dönüyorsa, fan motorunun ar zalanmas n önlemek amac yla ünite çal t r lamaz. Fan motorunun devri dü tü ü zaman ünite çal t r labilir.
Program sadece ihtiyaç duyuldu u zaman çal r. Al lagelmi ünitelerin buz çözme zamanlar ve süreleri sabit oldu undan s cakl kta dalgalanmalara yol açmakta ve konfor seviyesi dü mektedir.
Al lagelmi ünitelerin buz çözme zamanlar ve süreleri sabittir
Is tm
a K
ap as
ite si
Ak ll buz çözme program Al lagelmi program
Ak ll buz çözme program s de i tiricisinin verimine ve buzlanma nedeniyle kapasite de i imine göre çal maya ba lar. Daha az s cakl k dalgalanmalar , insanlar daha konforlu hisseder.
Defrost E risi
Kuvvetli rüzgar Dönü yönü Yanl Ünite çal t r lamaz
Ak ll Buz Çözme Program
Ters Dönü Korumal Fan
Alan Kazand ran Montaj
Kuvvetli rüzgar
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.36
PCB Üzerinde LED Gösterge
Otomatik adresleme: sistem adresleri otomatik olarak iç ünitelere da tacakt r
Otomatik adresleme suni ar zalar ve elle yap lan i lemleri azaltacakt r.
Bask l devre kart (PCB) üzerinde bulunan LED gösterge sistemin çal ma durumunu ve hata kodlar n gösterir.
LED Gösterge
Aktif PFC modül kart
PFC: Güç Faktörü Düzeltme
Gerilim ve ak m aras nda faz fark oldu u zaman, enerji kayb olacakt r.
PFC modülü ile enerji kullan m oran daha yüksek olur, güç faktörü %98 de erine kadar ç kar labilir. Sistem daha verimli olacakt r.
Güç Faktörü etkin enerji ile toplam enerji tüketimi aras ndaki ili kiye kar l k gelir, güç faktörü etkin enerjinin toplam enerji tüketimine bölünmesiyle elde edilir.
Güç faktörü enerji kullan m oran n ölçümleyebilir, güç faktörü ne kadar büyük olursa, enerji kullan m oran o kadar büyük olur.
ORV-V080W/R1
ORV-V100W/R1
ORV-V125W/R1
ORV-V125W/ZR1
ORV-V140W/R1
ORV-V140W/ZR1
ORV-V160W/R1
ORV-V160W/ZR1
ORV-V180W/ZR1
ORV-V224W/ZR1
ORV-V260W/ZR1
ORV-V280W/ZR1
ORV-V33.5W/ZR1
8
10
12.5
12.5
14
14
16
16
18
22.4
26
28
33.5
27300
34000
42000
42000
47000
47000
54000
54000
61000
76500
88700
95500
114200
2.15
2.68
3.38
3.38
3.96
3.98
4.57
4.58
5.19
6.74
7.54
8.32
9.45
5.70
7.10
8.96
5.24
10.50
6.17
12.11
7.10
8.05
10.5
12.1
13.6
14.9
6.04
7.69
9.68
5.67
11.40
6.67
13.60
7.95
8.71
9.9
11.1
12.9
14.2
3.72
3.70
3.69
3.69
3.52
3.52
3.50
3.50
3.47
3.32
3.45
3.37
3.54
9
11.5
14
14
16
16
18
18
20
25
28.5
30.5
37.5
30700
39000
47000
47000
54000
54000
61000
61000
63000
85300
97300
104000
127900
2.28
2.90
3.65
3.66
4.3
4.3
5.13
5.13
5.62
5.85
6.77
7.93
9
3.95
3.93
3.83
3.83
3.72
3.72
3.61
3.61
3.56
4.27
4.21
3.85
4.17
3
3
3.1
3.1
3.45
3.45
4.2
4.2
6.1
6.1
6.1
8
8
80
80
89
93
89
93
96
100
100
145
145
145
145
92
92
100
104
100
104
107
111
111
165
165
165
165
4
5
6
6
7
7
8
8
8
10
12
12
12
Elk. GücüKapasite Elk. GücüKapasiteEER MiktarTip Brüt Net Net Brüt Gaz S v kW Btu/h kW
Ak m A
Ak m AkW Btu/h kW COP kg. dB(A) mm mm kg. kg. mm mm
Boyutlar (G×Y×D) Model
Bak r Boru Ba lant sSes
SeviyesiGüç Kayna A rl k
9.5315.9
9.5322.2
Kompresör So . Ak kan
Otomatik Adresleme
Otomatik Adresleme
Notlar: 1. So utma çal ma aral -5°C ila 50°C aras ndad r. Is tma çal ma aral -20°C ila 30 °C aras ndad r. 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: iç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Is tma ko ullar : ç ortam s cakl 20°C (68°F) KT, 15°C (44.6°F) YT d ortam s cakl 7°C(42.8°F) KT 4. Ses seviyesi ünitenin 1 m önünde 1.3 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 5. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir.
Ç ÜN TELER
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.38
ç Üniteler Ürün Gam Tek Yönlü Kaset Tipi
Kapasite (KW)
10.0 11.2 12.0 12.5 14.0 15.0 16.0
ki Yönlü Kaset Tipi
Dört Yönlü Kaset Tipi
Dört Yönlü Kaset Tipi (Kompakt) Duvar Tipi Yer-Tavan Tipi
Dü ük Statik Bas nçl Kanal Tipi nce Kanall Tip Orta Statik Bas nçl
Kanal Tipi Yüksek Statik Bas nçl
Kanal Tipi Taze Hava Cihaz
Kapasite (KW)
10.0 12.0 14.0 15.0 20.0 22.4 25.0 28.0
45.0 56.0
Tek Yönlü Kaset Tipi
Dahili drenaj pompas Dü ük ses seviyeli, uzun ömürlü drenaj pompas , Basma yüksekli i 750 mm
nce gövde, kolay montaj 235 mm yüksekli inde ince bir gövdeye sahiptir, özellikle alçak asma tavanl odalar için uygundur.
Aksesuarlar
Kaliteli hava için ayr lm taze hava emi i daha konforlu ve sa l kl bir ortam yarat r.
Taze hava opsiyonu
260 mm Asma Tavan
Kanal Ba lant s
- -Standart Standart Standart Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1m önünde 1.5m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Özellikler
Merkezi
Kumanda
KabloluUzaktan
ORV-V22Q1/HR1-B
ORV-V28Q1/HR1-B
ORV-V36Q1/HR1-B
ORV-V45Q1/HR1-B
ORV-V56Q1/HR1-B
ORV-V71Q1/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant larHava Debisi ESP Standart
Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Panel Brüt Net Brüt Gaz S v DrenajPanel NetFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm mm mm kg kg mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
7.5
9.5
12.2
15.3
19.1
24.2
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
8.5
10.9
13.6
17.0
21.4
27.2
1170x320x640 870x290x460 1100x70x560 1070x50x520
1470x295x690 1340x290x572 1390x70x560 1380x50x520
0.05
0.07
0.09
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.40
ki Yönlü Kaset Tipi
Aksesuarlar
Dahili drenaj pompas Dahili dü ük ses seviyeli uzun ömürlü drenaj pompas . Basma yüksekli i 750 mm
Yüksek hava debisi Tavan uygulamalar için yüksek hava debisi ile, geni alanlarda konforu garanti eder. Odada bulunan tüm ki ilerin e it düzeyde hava ak almas n ve ayn s cakl hissetmesini sa lar
2 yöne hava yönlendirme ki yönden hava ak , her türlü oda veya koridor için montaj esnekli i
750mm
Asma tavan
Kanal Ba lant s DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
ORV-V45Q2/HR1-B
ORV-V56Q2/HR1-B
ORV-V71Q2/HR1-B
ORV-V80Q2/HR1-B
ORV-V90Q2/HR1-B
ORV-V100Q2/HR1-B
ORV-V112Q2/HR1-B
ORV-V125Q2/HR1-B
ORV-V140Q2/HR1-B
4046 /
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1m önünde 1.5m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir.
Teknik Özellikler
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant larHava Debisi ESP Standart
Kumanda So utma Is tma Brüt Net Panel Brüt Net Brüt Gaz S v DrenajPanel NetFr.
Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm mm mm kg kg mm mm mm
Standart Opsiyonel
- OpsiyonelStandart Standart Standart Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Dahili drenaj pompas Dü ük ses seviyeli, uzun ömürlü drenaj pompas Basma yüksekli i 750 mm
NotKompakt Kaset tipi basma yüksekl i 700mm’dir.
nce gövde, kolay montaj * 230 mm yüksekli inde ince bir gövdeye sahiptir, özellikle alçak asma tavanl odalar için uygundur
* 84 W’a kadar
Opsiyonel DC fan motoru
750 mm Asma Tavan
4 Yöne Üfleme Hava ak yumu ak ve düzgündür, herhangi bir kör nokta kalmadan odan n her kö esine hava gönderilebilir, odan n s cakl n n daha dengeli olmas n sa lar.
4 Yöne Üflemeli 4 Yöne Üflemeli Kompakt
Standart Opsiyonel
Merkezi
Kumanda
KabloluUzaktan
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.42
4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi
ORV-V28Q/HR1-C
ORV-V36Q/HR1-C
ORV-V45Q/HR1-C
ORV-V56Q/HR1-C
ORV-V71Q/HR1-C
ORV-V80Q/HR1-C
ORV-V90Q/HR1-C
ORV-V100Q/HR1-C
ORV-V112Q/HR1-C
ORV-V125Q/HR1-C
ORV-V140Q/HR1-C
ORV-V160Q/HR1-C
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant larHava Debisi HSB Standart
Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Panel Brüt Net Brüt Gaz S v DrenajPanel NetFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
10
11.2
12.5
14.0
16.0
9.5
12.2
15.3
19.1
24.2
27.2
30.7
34.1
38.2
42.6
47.7
54.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
8.8
10.0
11.0
12.5
14.0
15.0
17.0
10.9
13.6
17
21.4
27.2
30
34.1
37.5
42.6
47.7
51.1
58
0.054
0.054
0.093
0.16
810
810
1200
1600
833×286×900
9.53
25
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi
ORV-V22Q4/HR1-B
ORV-V28Q4/HR1-B
ORV-V36Q4/HR1-B
ORV-V45Q4/HR1-B
ORV-V56Q4/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant lar
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Panel Brüt Net Brüt Gaz S v DrenajPanel NetFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.5
9.5
12.2
15.3
19.1
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.5
10.9
13.6
17
21.4
0.070
0.075
0.075
0.065
600
750
750
350
440
440
500 290 35~38
745×375×675 633×275×580 750×95×750 650×30×650
23
23
26
26
26
25
25
28
28
28
9.53
12.7
6.35 -
25
- StandartStandart Standart Standart - DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Aksesuarlar
ORV-D28Q/HR1-C
ORV-D36Q/HR1-C
ORV-D45Q/HR1-C
ORV-D56Q/HR1-C
ORV-D71Q/HR1-C
ORV-D80Q/HR1-C
ORV-D90Q/HR1-C
ORV-D100Q/HR1-C
ORV-D112Q/HR1-C
ORV-D125Q/HR1-C
ORV-D140Q/HR1-C
ORV-D160Q/HR1-C
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant sHava Debisi HSB Standart
Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Panel Brüt Net Brüt Gaz S v DrenajPanel NetFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
8
9
10
11.2
12.5
14.0
16.0
9.5
12.2
15.3
19.1
24.2
27.2
30.7
34.1
38.2
42.6
47.7
54.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.0
8.8
10.0
11.0
12.5
14.0
15.0
17.0
10.9
13.6
17
21.4
27.2
30
34.1
37.5
42.6
47.7
51.1
58
0.054
0.054
0.093
0.16
810
810
1200
1600
833×286×900
ORV-D22Q4/HR1-B
ORV-D28Q4/HR1-B
ORV-D36Q4/HR1-B
ORV-D45Q4/HR1-B
ORV-D56Q4/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Panel Brüt Net Brüt Gaz S v DrenajPanel NetFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.5
9.5
12.2
15.3
19.1
2.5
3.2
4.0
5.0
6.3
8.5
10.9
13.6
17
21.4
0.070
0.075
0.075
0.065
600
750
750
350
440
440
500 290 35~38
745×375×675 633×275×580 750×95×750 650×30×650
23
23
26
26
26
25
25
28
28
28
9.53
12.7
6.35 -
25
Teknik Özellikler
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
4 Yöne Üflemeli 4 Yöne Üflemeli Kompakt
Standart Opsiyonel
Merkezi
Kumanda
KabloluUzaktan
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.44
nce Kanall Tip
Opsiyonel -Opsiyonel Standart Standart Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Aksesuarlar
181 mm yüksekli inde ince bir gövdeye sahiptir, özellikle alçak asma tavanl odalar için uygundur.
nce gövde, kolay montaj
Hava ç k
Özel hava tüneli sistemi ile yüksek hava ak l , dü ük ses seviyeli santrifüj tipi fan kanatlar ve e siz darbe sönümleme tedbirleri bu kanall tip ürün serisinin çal ma ses seviyesini 29 dB(A) de erine kadar dü ürür, kullan c lar n konforlu bir ekilde, rahats z olmadan uyumalar na olanak sa lar.
Yüksek hava debisi, dü ük ses seviyesi, santrifüj fan 20dB(A)
Yaprak Sesi Kütüphane
ORV-V22TA/HR1-B
ORV-V28TA/HR1-B
ORV-V32TA/HR1-B
ORV-V36TA/HR1-B
ORV-V45TA/HR1-B
ORV-V56TA/HR1-B
ORV-V71TA/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Kablolu Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.2
2.8
3.2
3.6
4.5
5.6
7.1
7.5
9.5
10.9
12.2
15.3
19.1
24.2
2.5
3.2
3.5
4
5
6.3
8
8.5
10.9
11.9
13.6
17
21.4
27.2
0.045
0.065
0.075
0.105
450
550
780
1100
260
320
450
640
1205×181×510
1530×181×510
1330×250×605
1645×250×605
20
17
17
17.5
17.5
21
21
26
20
20
20.5
20.5
25
25
30
9.53
12.7
15.9
6.35
9.53
20
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: iç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
45
Standart Opsiyonel
UzaktanKablolu Merkezi
Aksesuarlar
ORV-V22TA/HR1-C
ORV-V28TA/HR1-C
ORV-V36TA/HR1-C
ORV-V45TA/HR1-C
ORV-V56TA/HR1-C
ORV-V71TA/HR1-C
910×240×530 700×210×467
1110×240×530
1310×240×530
900×210×467
1100×210×467
Opsiyonel DC Fan Motoru
K sa gövde, kolay montaj K sa bir gövdeye sahiptir, minimum 700 mm geni lik, özellikle otel odalar n n giri inde tavana montaj için uygundur. Dü ük ses seviyeli ve hafiftir.
Dahili drenaj pompas Basma yüksekli i 750 mm
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Model Kapasite Boyutlar (W×H×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart KumandaSo utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr.
Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.46
DC Dü ük Statik Bas nçl Kanall Tip
Standart Opsiyonel
UzaktanKablolu Merkezi
Standart StandartOpsiyonel Standart Standart - DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Aksesuarlar
ORV-D22TA/HR1-C
ORV-D28TA/HR1-C
ORV-D36TA/HR1-C
ORV-D45TA/HR1-C
ORV-D56TA/HR1-C
ORV-D71TA/HR1-C
910×240×530 700×210×467
1110×240×530
1310×240×530
900×210×467
1100×210×467
DC fan motoru standart
K sa gövde, kolay montaj K sa bir gövdeye sahiptir, minimum 700 mm geni lik, özellikle otel odalar n n giri inde tavana montaj için uygundur. Dü ük ses seviyeli ve hafiftir.
Dahili drenaj pompas Basma yüksekli i 750 mm
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant lar
Hava Debisi HSB Standart KumandaSo utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr.
Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
47
Özellikler
Aksesuarlar
Hem sol hem de sa taraftan drenaj ba lant s yap labilir.
Sol drenaj ba lant s Sa drenaj ba lant s
Drenaj borusu montaj nda kolayl k
Hava giri i
Hava giri i
Ses seviyesinin dü ük olmas n gerektiren odalar için uygundur
Standart HSB 70Pa de erindedir
Standart Opsiyonel
UzaktanKablolu Merkezi
Kumanda
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.48
Standard
controller
Kablolu Kumanda
Aralar nda yüksek verimli dü ük ses seviyeli motor tasar m , aerodinamik fan çark , dü ük vibrasyonlu fan gövdesinin e siz tasar m , yüksek kaliteli yal t m malzemeleri kullan lan iç duvar yap s ve daha birçok ses seviyesi azaltma teknolojisi kullan larak, ünitelerin dü ük ses seviyesiyle çal malar sa lanm t r.
Ünite bütünüyle dü ük ses seviyeli tasarlam t r
Montaj kolayl sa lamak için alttan arkadan hava emi ba lant s mevcuttur.
ki farkl hava emi seçene i
Opsiyonel DC Fan Motoru
Arkadan hava giri i Alttan hava giri i
Yüksek verimli dü ük ses seviyeli motor, motor ve destek ayaklar kauçuk takoz ile yal t lm t r, titre imi azalt r ve ses seviyesini dü ürür.
Yüksek kaliteli yal t m malzemeleri sesin yay lmas n etkin biçimde önler
Aerodinamik fan çark sektörün lider tasar m yaz l m ile tasarlanm t r.
Fan gövdesinin aerodinamik yap s hava ak n n çalkant lar n önleyerek ses seviyesini dü ürür
Hava Ç k
Hava giri i
Hava ç k
Hava giri blok levhas
1480×320×720 1445×260×680
38~43
40~44
0.34
Model
Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s Standart Kumanda
Hava Debisi HSB So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr.
Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
9.5315.9 25
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Teknik Özellikler
Özellikler
Standart StandartStandart Standart Standart - DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Aksesuarlar
Hem sol hem de sa taraftan drenaj ba lant s yap labilir.
Sol drenaj ba lant s Sa drenaj ba lant s
Drenaj borusu montaj nda kolayl k
Hava giri i
Hava giri i
Ses seviyesinin dü ük olmas n gerektiren odalar için uygundur
Standart 70Pa Harici Statik Bas nç de erindedir
Standart Opsiyonel
UzaktanKablolu Merkezi
Kumanda
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.50
Standard
controller
Kablolu Kumanda
Aralar nda yüksek verimli dü ük ses seviyeli motor tasar m , aerodinamik fan çark , dü ük vibrasyonlu fan gövdesinin e siz tasar m , yüksek kaliteli yal t m malzemeleri kullan lan iç duvar yap s ve daha birçok ses seviyesi azaltma teknolojisi kullan larak, ünitelerin dü ük ses seviyesiyle çal malar sa lanm t r.
Ünite bütünüyle dü ük ses seviyeli tasarlam t r
Montaj kolayl sa lamak için alttan ve arkadan hava emi ba lant s mevcuttur. ki farkl hava emi seçene i
DC Fan Motoru Standart
Arkadan hava giri i Alttan hava giri i
Yüksek verimli dü ük ses seviyeli motor, motor ve destek ayaklar kauçuk takoz ile yal t lm t r, titre imi azalt r ve ses seviyesini dü ürür.
Yüksek kaliteli yal t m malzemeleri sesin yay lmas n etkin biçimde önler
Aerodinamik fan çark sektörün lider tasar m yaz l m ile tasarlanm t r.
Fan gövdesinin aerodinamik yap s hava ak n n çalkant lar n önleyerek ses seviyesini dü ürür
Hava ç k
Hava giri i
Hava ç k
Hava giri blok levhas
1480×320×720 1445×260×680
38~43
40~44
0.34
Model
Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s Standart Kumanda
Hava Debisi HSB So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr.
Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
9.5315.9 25
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Teknik Özellikler
Aksesuarlar
nce gövde, asma tavanl alanlarda alan tasarrufu
400mm
Yuvarlak difüzör Spiral difüzör Kare difüzör Do rusal Difüzör Dörtgen difüzör
Özellikler
Standart -Standart Standart Opsiyonel Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Standart Opsiyonel
UzaktanKablolu Merkezi
Kumanda
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.52
ORV-X ORV-C ORV-II
Yüksek statik bas nçl bol hava ak , büyük odalar n kanal tasar m nda kolayl k sa lar. Çe itli ekillerdeki odalara uygundur.
Yüksek statik bas nç
Yüksek statik bas nçl kanall tip ünite
ORV-V71TH/HR1-B
ORV-V80TH/HR1-B
ORV-V90TH/HR1-B
ORV-V100TH/HR1-B
ORV-V120TH/HR1-B
ORV-V150TH/HR1-B
ORV-V200TH/HR1-B
ORV-V250TH/HR1-B
ORV-V280TH/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Kablolu Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
7.1
8.0
9.0
10.0
12.0
15.0
20.0
25.0
28.0
24.2
27.2
30.7
34.1
40.9
51.1
68.2
85.3
95.5
7.8
8.8
10.0
11.0
13.0
17.0
22
27.5
30.8
26.6
30
34.1
37.5
44.3
58
75
93.8
105
0.34
0.45
1500
2300
880
1350
45~54
45~55
40~42
44~52
Teknik Özellikler
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Duvar Tipi
Standart Opsiyonel
Kumanda
Aksesuarlar
Homojen hava üfleme Çapraz ak l fan, so utma modunda so uk hava yatay olarak üflenir. Is tma modunda, s cak hava dikey olarak üflenir.
Her türlü dekorasyona uyumludur Basit, seçkin ve k her türlü dekorasyona uygundur.
Montaj esnekli i So utucu ak kan borusu üç yönden ba lanabilir.
Geni aç da ayarlanabilir hava üfleme 65° Geni aç l hava beslemesi, panjur aç s kumandadan sabit olarak ya da otomatik sal n m yapacak ekilde ayarlanabilir.
Sa taraf ba lant borusu
Sa alt tarat ba lant borusu Sa arka taraf ba lant borusu
Sol alt taraf ba lant borusu
Sol arka taraf ba lant borusu
Sol arka taraf ba lant borusu
Özellikler
- -Standart Standart - Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
53
ORV-V22G/HR1-B2
ORV-V28G/HR1-B2
ORV-V36G/HR1-B2
ORV-V45G/HR1-B2
ORV-V56G/HR1-B2
ORV-V71G/HR1-B2
Model Kapasite Boyutlar (G×HY×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
2.2
2.8
3.6
4.5
5.6
7.1
7.5
9.5
12.2
15.3
19.1
24.2
2.5
3.2
4.0
5.0
6.2
7.8
8.5
10.9
13.6
17
21.1
26.6
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
0.06
540
540
600
600
920
920
320
320
360
360
540
540
Teknik Özellikler
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.54
55
Geni aç l hava üfleme
Dekoratif olmas sayesinde zeminde yer kaplamaz.
Asma tavana montaj sayesinde, zeminde yer kaplamaz, bir yemek masas kadar alan n tasarruf edilmesine olanak sa lar.
So utma modunda so uk havay yatay olarak üfler. Is tma modunda, s cak havay dikey olarak üfler.
So uk havay yatay üfler
S cak havay dikey üfler
3 boyutlu hava üfleme, geni hava üfleme aç s , her kö eye kolayl kla ula r
Dü ük ses seviyeli yüksek performansl santrifüj tipi fanlar ile bol hava ak ve uzun mesafeden hava üfleme sa layabilir.
Özellikler
Kanal Ba lant s
- -Standart Standart Opsiyonel Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Standart Opsiyonel
Bak r boru ba lant s üç yönden yap labilir.
ORV-V45LD/HR1-B
ORV-V56LD/HR1-B
ORV-V71LD/HR1-B
ORV-V80LD/HR1-B
ORV-V90LD/HR1-B
ORV-V112LD/HR1-B
ORV-V140LD/HR1-B
ORV-V160LD/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
4.5
5.6
7.1
8.0
9.0
11.2
14.0
16.0
15.3
19.1
24.2
27.2
30.7
38.2
47.7
54.5
5.0
6.3
8.0
8.8
10.0
12.5
15
17
17
21.4
27.2
30
34.1
42.6
51.1
58
0.06
0.15
Teknik Özellikler
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.56
57
Geni aç l hava üfleme
Dekoratif olmas sayesinde zeminde yer kaplamaz.
Asma tavana montaj sayesinde, zeminde yer kaplamaz, bir yemek masas kadar alan n tasarruf edilmesine olanak sa lar.
So utma modunda so uk havay yatay olarak üfler. Is tma modunda, s cak havay dikey olarak üfler.
So uk havay yatay üfler
S cak havay dikey üfler
3 boyutlu hava üfleme, geni hava üfleme aç s , her kö eye kolayl kla ula r
Dü ük ses seviyeli yüksek performansl santrifüj tipi fanlar ile bol hava ak ve uzun mesafeden hava üfleme sa layabilir.
Özellikler
- StandartStandart Standart Opsiyonel - DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Standart Opsiyonel
Bak r boru ba lant s üç yönden yap labilir.
ORV-D45LD/HR1-B
ORV-D56LD/HR1-B
ORV-D71LD/HR1-B
ORV-D80LD/HR1-B
ORV-D90LD/HR1-B
ORV-D112LD/HR1-B
ORV-D140LD/HR1-B
ORV-D160LD/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant s
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Uzaktan Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr. Motor Gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
4.5
5.6
7.1
8.0
9.0
11.2
14.0
16.0
15.3
19.1
24.2
27.2
30.7
38.2
47.7
54.5
5.0
6.3
8.0
8.8
10.0
12.5
15
17
17
21.4
27.2
30
34.1
42.6
51.1
58
0.06
0.15
Teknik Özellikler
Notlar: 1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam s cakl 27°C KT, 19°C YT, d ortam s cakl 35°C KT. Is tma test ko ulu: ç ortam s cakl 20°C KT, 15°C YT, d ortam s cakl 7°C YT. 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1m önünde 1.5m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.58
Taze Hava Cihaz
Sa l kl ve konforlu Taze hava ihtiyac n kar lar, sa l kl ve konforlu bir ya am alan yarat r.
100% taze hava Hem taze havan n filtrelenmesi, hem de s tma/so utma tek bir sistemde yap labilir. ç üniteler ve taze hava i leme ünitesi ayn so utucu ak kan sistemine ba lanabilir, tasar m esnekli i artar ve sistemin toplam maliyeti önemli ölçüde dü er.
En uzak hava emi mesafesi 14m
Üfleme Yüksekli i 6.5m
Üfleme Emi
Yüksek harici statik bas nç Daha esnek kanal uygulamalar ile harici statik bas nç 220 Pa de erine kadar ç kabilir. Hava beslemesi için maksimum mesafe yakla k 14 m ve maksimum yükseklik yakla k 6.5 m’dir.
Aksesuarlar
Özellikler
Standart -Standart Standart Opsiyonel Standart DC MotorFiltre EXV Drenaj Pompas AC Motor
Standart Opsiyonel
UzaktanKablolu Merkezi
Kumanda
59
1. Güç kayna : 220-240V / 1PH / 50Hz 2. So utma test ko ulu: ç ortam ve d ortam s cakl 33°C KT, 28°C YT. Is tma test ko ulu: ç ortam ve d ortam s cakl 0°C KT, -2.9°C YT 3. Ses seviyesi: Ünitenin 1 m önünde 1.5 m yükseklikte ölçülmü tür. Fiili çal ma s ras nda, ortam ko ullar n n bir sonucu olarak bu de erler normalde daha yüksektir. 4. Kalite ve performans aç s ndan sürekli yap lan iyile tirmeler nedeniyle yukar da belirtilen bilgiler bildirim yap lmadan de i tirilebilir. 5. HSB: Harici Statik Bas nç
Notlar:
Taze Hava Cihaz
klimlendirme Taze Hava
ORV-V140TF/HR1-B ORV-V224TF/HR1-B ORV-V280TF/HR1-B
Model Kapasite Boyutlar (G×Y×D) A rl k Boru Ba lant lar
Hava Debisi HSB Standart Kumanda
Kablolu Kumanda
So utma Is tma Brüt Net Net Brüt Gaz S v DrenajFr. Motor gücü
Ses Seviyesi
kW kBtu/h kW kBtu/h kW m3/h CFM dB(A) Pa mm mm kg. kg. mm mm mm 50Hz 50Hz 50Hz
14 22.4 28
47.7 76.4 95.5
9 16 20
30.7 54.5 68.2
0.45 1.2 1.2
1400 2000 2800
820 1170 1640
220 220 220
47 102 102
51 106 106
9.53 25
12.7 25
Teknik Özellikler
Oda s cakl n n mükemmel kontrolü için taze hava teknolojisi
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.60
KUMANDALAR VE OTOMASYON
Bask hatalar ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik deerlerde deiliklik yapma hakkn sakl tutar.62
Çift yönlü ileti im ile iç ünitenin çal ma parametreleri (hata kodu, s cakl k, adres), sorgulanabilir ve kumandada görüntülenebilir.
Kompakt tasar m
Zamanlay c fonksiyonu
Uzaktan Kumanda ile ç ünitenin adresini sorgulama S cakl k ayar Çal ma modu ayar Fan devri ayar Zamanlay c fonksiyonu
ç ünitenin çal ma durumu
ç ünite kontrol s ras
Montaj kolayd r. Kumanda sadece d ünitelere ba lan r.
Kumandan n montaj bina tamamland ktan sonra yap labilir.
1 Kumanda en fazla 64 iç üniteyi kontrol edebilir.
Mod kilitleme fonksiyonu; kullan c iç ünitenin çal ma modunu kilitleyebilir
Uzaktan Kumanda
Merkezi Kumanda
Kablolu Kumanda
Sistem çeri i: ORV-NET Yaz l m NCC A Geçidi Cihaz ORV VRF Sistemi Yaz l m izleme
Faturalama fonksiyonu Çal ma raporu ç kt s Zaman çizelgesi yönetimi 1024 iç ünite ba lanabilir
IP/Ethernet
nternet VPN arac l yla uzak PC ba lant s
Firewall
Router
Tekli ünite kontrolü veya grup kontrolü yap labilir
Haftal k zaman çizelgesi yönetimi yap labilir
64 iç ünite kontrol edilebilir yap labilir
Çal ma parametrelerini sorgulama yap labilir
ORV-SMART (Ak ll Kontrol Uygulamas )
ORV-CCS Merkezi Kontrol Sistemi
ORV
ORV
ORV
ORV
FULL
FULL
FULL
FULL