raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. fitxa rellotge...

of 30 /30
6 Raonament matemàtic El temps Seriació Orientació espacial Associació Classificació Numeració Mesures Espai Estratègies 116 120 129 121 135 122 138 142 127

Author: others

Post on 06-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

6

Raonamentmatemàtic

El tempsSeriacióOrientació espacialAssociacióClassificacióNumeracióMesuresEspaiEstratègies

116

120

129

121

135

122

138

142

127

Page 2: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

116

Raonament matemàtic - El temps

+3ANYSB

A

Sense IVA: 10,67 € Amb IVA: 12,91 €

Seqüencies temporals Per treballar el concepte de la temporalitat s’han plantejat seqüències relacionades amb accions de la vida quoti-diana, hàbits d’higiene, origen dels aliments, reciclatge... que permeten la construcció delsconeixements sobre el medi físic i social. A més a més amb la verbalització d’aquestes situacions temporals es desen-volupa l’expressió (vocabulari, fluïdesa verbal, narració...). Inclou guia didàctica. Conté: 34 fitxes.

Seqüencia bàsica 1(A) 11516034Seqüencia bàsica 2 (B) 11516035

Sense IVA: 9,95 € Amb IVA: 12,04 €

(A) Hàbits d'higiene 3-6 Anys 44516109

+2ANYS

BA

Seqüencies temporals Per treballar el concepte de la temporalitat s’han plantejat seqüències relacionades amb accions de la vidaquotidiana, hàbits d’higiene, origen dels aliments, reciclatge... que permeten la construcció delsconeixements sobre el medi físic i social. A més a més amb la verbalització d’aquestes situacions temporals esdesenvolupa l’expressió (vocabulari, fluïdesa verbal, arració...). Inclou guia didàctica. Conté: 36 fitxes de 5x5 cm.

(B) Comportament i 44516110tasques diàries 3-6 Anys

Sense IVA: 9,95 € Amb IVA: 12,04 €

Page 3: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

117

Raonament matemàtic - El temps

Sense IVA: 20,66 € Amb IVA: 25,00 €

Abans i després 11516036Joc d’associació amb fotografies distribuïdes en seriestemporals de tres imatges que representenl’abans-ara-després. Conté: 10 seqüències, 60 fitxes de 7,5 x7,5 cm i maletí.

+3ANYS

Sense IVA: 12,01 € Amb IVA: 14,53 €

Naturals (A) 11516032Producció (B) 11516033

Maxi seqüències Seqüències molt senzilles, de pocs passos i amb fotografies de gran tamany que permeten iniciar als méspetits en la percepció temporal.Conté: 20 fitxes 11,5x11,5 cm

+3ANYS

BA

Ordenar contes 115160946 històries de contes clàssics per associar les vinyetes. Desenvolupa la percepció cronològica i la seqüència temporal.

3-6ANYS

Sense IVA: 20,63 € Amb IVA: 24,97 €

Page 4: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

118

Raonament matemàtic - El temps

Sense IVA: 15,02 € Amb IVA: 18,17 €

Sense IVA: 18,36 € Amb IVA: 22,22 €

Sense IVA: 11,16 € Amb IVA: 13,50 €

Sense IVA: 3,51 € Amb IVA: 4,25 €

Dòmino 76016010Rellotge digital per associar les hores representades a les esferes (lectura analògica) i lectura tipus digital.

Fitxa rellotge7651603312 rellotges de 16x11 cmque inclou una zona perescriure l’hora amb unretolador esborrable.

Rellotge gran 76016012Un rellotge gran de fustade 24,5x20 cm.

Rellotge de sorra 72016043Conjunt de tres 3 rellotgesde sorra de plàstic resistentde 1, 2 i 3 minuts.

Sense IVA: 57,81 € Amb IVA: 69,95 €

Caixa de rellotges 76016011Caixa de fusta que conté un rellotge gran de 24,5x20 cmi 20 rellotges petits de 11,5x10 cm.

+3ANYS

+4ANYS

+5ANYS

+5ANYS

+5ANYS

+5ANYS

Sense IVA: 7,25 € Amb IVA: 8,77 €

Activity Clock 44516113Esfera recoberta en plàstic transparent i dividida en horesi minuts. Les manetes de colors diferents s’associen auna roda col·locada a la part superior. Inclou fitxes ambaccions diàries i les seves hores.

Page 5: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

119

Raonament matemàtic - El temps

Castellà 72016044Anglès 72016045

Castellà 11516037Català 11516038Anglès 11516039

Sense IVA: 49,94 € Con IVA: 60,43 €

Sense IVA: 52,73 € Amb IVA: 63,80 €

Rellotge calendari Per tal que els més petits puguin aprendre de maneradivertida i original les hores, els mesos i les estacions del’any. Ve acompanyat amb uns marcadors per poderassenyalar el dia, el temps i unes agulles que es podenmoure per tal de poder dir l’hora i el mes; i les estacionsde l’any al calendari. Es pot penjar. Disponible en duesmides. Gran, 44x44x3cm i petit de 46x30x3 cm.

El nostre calendari Calendari magnètic gran de 50x60cm. Inclou moltscomplements com les estacions, el temps, els dies, elsmesos i els anys. Tot amb imans adhesius. Incorpora unnou sistema de fitxes que són movibles però no espoden extreure.

Calendari escolar magnèticJoc col·lectiu, manipulatiu i de llenguatge. Contingut una pissarra metàl·lica impresa de 70x50 cm, 4 làmines il·lustrades, 16 làmines puzle amb fenòmens atmosfèrics, 6 fletxes indicadores, 31 fitxes (nombres de l'1 al 31), 22 fitxes (nombres anys), 10 fitxes d'activitats escolars, una borsa amb imants acte-adhesiu i una guia pedagògica.

Gran Ref. Sense IVA Amb IVACastellà 75516049 19,26 € 23,30 €

Català 75516050 19,26 € 23,30 €

Anglès 75516051 19,26 € 23,30 €

Petit Ref. Sense IVA Amb IVACastellà 75516052 14,96 € 18,11 €

Català 75516053 14,96 € 18,11 €

Anglès 75516054 14,96 € 18,11 €

+3ANYS

+3ANYS

+4ANYS

Page 6: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

120

Raonament matemàtic - Seriació

Sense IVA: 25,98 € Amb IVA: 31,44 €

Sense IVA: 39,95 € Amb IVA: 48,34 €

Sense IVA: 23,08 € Amb IVA: 27,93 €

Classificació de comptes 68016126Ritmes simples i progressius pensat per als més petitsamb peces de fusta de 4 formes i 4 colors. Contingut: 92 peces. Dimensions 34x33x4,5 cm.

Taller lógic 44516114Desenvolupament de la coordinació viso-motriu en l’orientació i en la iniciació a les matemàtiques.Aquest joc permet la possibilitat de treballar sobre la placa tant de manera horitzontal com vertical, itambé fora d’ella. Contingut: 6 panells de 19x19 cm. 108 ossets i 18 fitxes.

Joc de figures 68016057Joc de manipulació que desenvolupa la percepció visual,el reconeixement de les formes, colors i el raonamentlògic. Conté: 12 plantilles dobles, 25 peces geomètriques1 suport. Mides: 33x20x7 cm.

Sense IVA: 39,93 € Amb IVA: 48,32 €

Activity pin 44516115Les clavilles apareixen en tres formes bàsiques, cercle, quadrat i triangle i els tres colors primaris: vermell, blau i groc.Desenvolupament de la coordinació viso-motriu en la orientació i en la iniciació a les matemàtiques. S’acompanyende 36 propostes d’activitats impreses en làmina de plàstic. Les activitats estan relacionades amb jocs al voltant delnombre, jocs de classificació i seriació i jocs d’enfilar. (144 peces, 4 panells, 18 fitxes i 10 cordills).

+2ANYS

+3ANYS

+3ANYS

Page 7: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

121

+6ANYS

+6ANYS

Raonament matemàtic - Orientació espacial

Sense IVA: 25,00 € Amb IVA: 30,25 €Sense IVA: 23,90 € Amb IVA: 28,91 €

Sense IVA: 31,76 € Amb IVA: 38,42 €

On és? 11516041On és? 11516041Material d’ús col·lectiu per al desenvolupament del’orientació espacial, amb 2 modalitats de joc: el bingo deles posicions oposades (marc blau) i el bingo del’orientació espacial (marc vermell).Contingut:

+4ANYS

Sense IVA: 20,50 € Amb IVA: 24,80 €

Descobrir la dreta i l’esquerra11516040Aquest joc ajuda a desenvolupar el coneixement de ladreta i l’esquerra, mitjançant la representació de les fitxesamb el personatge vist de front i vist d’esquenajuntament amb els objectes que es col·loquen a banda ibanda d’aquest personatge.

+4ANYS

Joc d’adhesius i posicions75516056Joc d’associació lògica de diferents atributs i situacióespaial S’han de col·locar les fitxes segons lescaracterístiques indicades a l’extrem del taulell.Contingut: 4 taulells de 27,5x27,5 cm i 64 fitxes.

Joc de situacions i posicions75516055Joc d’associació lògica de diferents atributs i situacióespacial. S’han de col·locar les fitxes segons lescaracterístiques indicades a l’extrem del taulell.Conté: 4 taulells de 27,5x27,5 cm i 64 fitxes.

Sense IVA: 22,50 € Amb IVA: 27,23 €

+5ANYS

Els tres Porquets 41016002Smart Game. Escollir un repte. Ajudar als tres porquets a jugar fora de les cases i si ve el llop, podries ajudar-les a romandre segurs dins la casa. Material col·lectiu per al desenvolupament de l'orientació espaial. Contingut 48 reptes i solucions.

Sense IVA: 22,50 € Amb IVA: 27,23 €

+5ANYS

Caputxeta Vermella 41016001Smart Game. Escollir un repte. Ajudar a Caputxeta a traçar el camí correcte per arribar a casa de l'avi abans que arribi el llop. Joc d'enginy i per al nen. Material col·lectiu pel desenvolupament de l'orientació espacial. Contingut 48 reptes i solucions.

Page 8: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

122

Raonament matemàtic - Associació

Maxi-memory 5 jocs de memòria per relacionar imatges.Conté: 34 peces de 9x9 cm. en cartró gruixat, presentat en maletí de plástic.

Trencaclosques 3D MagnèticCaixa de 6 personatges de 2 peces magnètiquesintercanviables en fusta.

Animals 75516078Personatges 75516079

Model Ref. Sense IVA Amb IVAAliments 11516042 11,11 € 13,44 €

Animals 11516043 11,11 € 13,44 €

Cultures 11516044 11,11 € 13,44 €

Llocs 11516045 11,11 € 13,44 €

Univers 11516095 11,11 € 13,44 €

Sense IVA: 10,44 € Amb IVA: 12,63 €

+4ANYS

+2ANYS

+2ANYS

+4ANYS

+2ANYS

+2ANYS

Page 9: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

123

+3ANYS

+3ANYS

Sense IVA: 7,54 € Amb IVA: 9,12 €

Memo Foto 75516100Joc d'associació amb imatges reals d'objectesquotidians. Contingut 54 fitxes

+3ANYS

Sense IVA: 9,08 € Amb IVA: 10,99 €

Loto photo 75516057Joc d’associació amb imatges reals de fruites, taulellsreversibles, amb 9 fotos a cada cara.

+3ANYS

Raonament matemàtic - Associació

Sense IVA: 15,20 € Amb IVA: 18,39 € Sense IVA: 15,20 € Amb IVA: 18,39 €

On viuen els animals? 11516082Joc d'associació per descobrir on viuen els animals: en la granja, selva, desert, els pols o sota l'aigua. Contingut: 5 taulers més 30 fitxes i un dau.

On estem a la casa? 11516083Joc d'associació per aprendre a classificar lesaccions que es realitzen en les diferents estades d'una casa. Contingut: 5 taulers més 30 fitxes i un dau.

Page 10: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

124

Sense IVA: 6,33 € Amb IVA: 7,66 €

Sudoku Colors 75516084Joc clàssic i educatiu que consisteix a emplenar les ca-selles buides amb una imatge en cadascuna d'elles, amb 7 làmines reversibles, 52 fitxes amb diferents imatges i 3 nivells de dificultat.

+3AÑOS

Novetat!Novetat!

Raonament matemàtic - Associació

Sense IVA: 11,92 € Amb IVA: 14,42 €

Vehicles de professions 11516097Joc d'associació, llança el dau que expressen objectes propis de cada professió.

3-6ANYS

Sense IVA: 17,81 € Amb IVA: 21,55 €

Oficis 11516096Joc d'associació, relaciona els elements amb el seu ofici corresponent i descobreix 12 professions diferents

3-6ANYS

Sense IVA: 20,53 € Amb IVA: 24,84 €

Educació vial 11516098Joc d'associació, llança el dau i completa el senyal de trànsit, amb situacions de l'entorn viari que es correspon amb dita senyal.

3-6ANYS

Page 11: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

125

Raonament matemàtic - Associació

Sense IVA: 15,02 € Amb IVA: 18,18 €

Sense IVA: 11,43 € Amb IVA: 13,83 €

Sense IVA: 11,43 € Amb IVA: 13,83 €

Sense IVA: 15,02 € Amb IVA: 18,18 €

Macro trencaclosques 75516061Dominó il·lustrat de 20 peces de fusta natural barnissada,serigrafiada en colors vius.

Dòminos Dominó il·lustrat de fusta natural envernissada amb colors vius. Conté fitxes per a exercicis de associació senzills i jocde dominó. Conté 28 fitxes e inclou una bossa de tela per a recollir les fitxes. Mesura de la peça: 7 x 3,5 cm.

Macro dòmino 75516077Dominó il·lustrat amb fitxes per la seva associació. Conté28 fitxes en fusta natural envernissada i serigrafiada ambvius colors.

+2ANYS

+2ANYS

+2ANYS

Granja 75516062 Zoo 75516064

Sense IVA: 5,45 € Amb IVA: 6,59 €

Dòmino animo-puzle 72516012Dominó de 28 fitxes de cartró gruixut il·lustrades ambanimals per fer exercicis d’associació.

+3ANYS

Page 12: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

126

Raonament matemàtic - Associació

Sense IVA: 8,46 € Amb IVA: 10,24 €

Sense IVA: 10,29 € Amb IVA: 12,45 €

Sense IVA: 9,81 € Amb IVA: 11,87 €

Sense IVA: 9,11 € Amb IVA: 11,02 €

Uno 82516004Joc de cartes (de 2 a 10 jugadors) consisteix en que-dar-se sense cartes, jugant el mateix color o número de la carta anterior. Es treballa l'observació i les seqüències.

Associació famílies 75516059Joc en fusta on es tracta d’associar cada peça amb lasèrie que pertany. Augmenta el vocabulari.Conté: 30 peces i 1 base.

Lince Multimèdia 20016009Sigues el primer a trobar les imatges al taulell, reuneixtantes fitxes com puguis... Desenvolupa la capacitatvisual. Conté: 1 taulell, 70 fitxes amb imatges, 12 fitxesde colors i 1 cd rom.

Associació colors 75516060Joc en fusta on es tracta d’associar i agrupar els alimentsper colors. Conté: 30 peces i 1 base.

+6ANYS

+3ANYS

+3ANYS

+3ANYS

+6ANYS

Sense IVA: 8,35 €Amb IVA: 10,11 €

Magnétics75516065Joc que permet aprendre i reconèixer les peces de robasi són d’estiu o hivern. Inclou una pissarra a doble cara i29 peces.

Page 13: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

127

Raonament matemàtic - Classificació

Sense IVA: 13,25 € Amb IVA: 16,03 €

Sort & Count Vehicles44516331Aquest és un recursapropiat per dur a terme els primers exercicismatemàtics: classificació,activitats d’ordenació performes, per colors i pernumeració. Conté 12 fitxes,36 vehicles i un guiadidàctica.

+3ANYS

+3ANYS

Sense IVA: 17,44 € Amb IVA: 21,10 €

Ossets7301602196 ossets de plàstic rígid de mida i colors diferents, per activitats de classificació per ús individual o col·lectiu. +3

ANYS

+3ANYS

Sense IVA: 6,49 € Amb IVA: 7,85 €

Sense IVA: 2,22 € Amb IVA: 2,69 €

Recipients de classificació 72016046Es de plàstic resistent, 6 unitats en 6 colors. No inclou figures.

Safata de classificació 44516119Es de plàstic resistent amb cinc compartiments peractivitats de classificació per ús individual o col·lectiu.No inclou figures.

Page 14: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

128

Raonament matemàtic - Classificació

Blocs lògics48 elements de fusta de 4 formes, 3 colors, 2 gruixos i 2 mides.

Caixa 68016111

Bossa 76016014

Sense IVA: 11,96 € Amb IVA: 14,47 €

Sense IVA: 8,48 € Amb IVA: 10,26 €

Sense IVA: 6,61 € Amb IVA: 8,00 €

Sense IVA: 11,94 € Amb IVA: 14,45 €

Sense IVA: 17,81 € Amb IVA: 21,55 €

Blocs lògics 44516121Conjunt de 60 figures de plàstic de tres colors, dos midesi dos gruixos, amb 5 formes bàsiques: cercle, quadrat,triangle, rectangle i hexàgon. Treballa la teoria delsconjunts.

Atributs lògics 6801612920 peces de fusta de 8x8. Per treballar les propietatslògiques: color, mida, forma i gruix.

Atributs 765160364 daus amb atributs lògics(forma, color, mida i gruix)de 22 mm.

Sense IVA: 19,96 € Amb IVA: 24,16 €

Activity logical blocks 44516120Aquest joc permet el coneixement i discriminació deformes, mides, gruixos i colors raonant sobre aquestsconceptes. Disposa de 5 formes bàsiques: cercle,quadrat, triangle, rectangle i hexàgon, cada una d’ellesen dos mides, dos gruixos i tres colors.

+4ANYS

+4ANYS

+4ANYS

+4ANYS

+4ANYS

+3ANYS

Sense IVA: 7,96 €Amb IVA: 9,63 €

Daus reescribibles11516085Set de 3 daus reescribibles amb un retolador esborrable per treballar múltiples conceptes

Page 15: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

129

Raonament matemàtic - Numeració

+4AÑOS +3

ANYS

+6ANYS

Dauscolors

Daus en blancDaus muts

Daus de punts

Signes matemàtics + -

Poliedres 10 cares

Signes matemàtics x ÷

Maxi daus Daus punt Daus foamnúmeros

Daus foampunts

De números 1-6

Números + / -

De números 7-12

A B C E

J

D

F

K L M N

G IH

Descripció Mides Unitats Color Ref. Sense IVA Amb IVADaus de colors 16 mm 6 Surtit 97016001 2,22 € 2,69 €Daus en blanc 16 mm 10 Blanc 97016002 3,30 € 3,99 €

18 mm 10 Blanc 97016003 4,54 € 5,50 €22 mm 5 Blanc 97016004 5,20 € 6,29 €

Daus muts 5 cm 4 Surtit 73016139 22,45 € 27,16 €Daus de punts 12 mm 100 Opac 97016005 11,89 € 14,38 €Signes matemàtics + - 16 mm 6 Blanc 97016006 2,35 € 2,85 €Signes matemàtics x ÷ 16 mm 6 Blanc 97016007 2,35 € 2,85 €De nombres 1-6 16 mm 6 Blanc 97016008 2,35 € 2,85 €De números del 7-12 16 mm 6 Blanc 97016009 2,35 € 2,85 €Nombres + / - 20 mm 7 Blanc 76516037 12,34 € 14,94 €

Poliedres 10 cares 0/9 12 Blanc 72016051 3,18 € 3,85 €Maxi daus 3 cm 10 Surtit 72016050 20,29 € 24,55 €Daus punts 12 mm 25 Blanc 79016016 3,25 € 3,93 €Daus foam nombres 12 cm 2 Color 72016086 5,15 € 6,23 €Daus foam punts 12 cm 2 Color 72016048 5,15 € 6,23 €

AB

CDEFGHIJKLMN

Page 16: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

130

Raonament matemàtic - Numeració

Sense IVA: 9,95 € Amb IVA: 12,04 €

Sense IVA: 37,98 € Amb IVA: 45,95 €

Sense IVA: 11,02 € Amb IVA: 13,33 €

Sense IVA: 13,55 € Amb IVA: 16,40 €

Sense IVA: 27,61 € Amb IVA: 33,41 €

Sense IVA: 12,36 € Amb IVA: 14,95 €

Abacolor Maxi 44516122Àbac format per 5 columnes i amb un assortiment de peces geométriques de 3 colors. Acompanyat d’interes-sants activitats per a exercitar la identificació i l’aprenen-tatge en el nen/nena. Conté: 15 peces i 20 fitxes de joc.

Caixa per daus 73016022162 daus de 14 tipus amb una caixa amb tanca i compartiments.

Abacolor shapes 44516123Àbac format per 5 columnes i amb un completassortiment de formes i colors.Acompanyat d’interessants activitats per a exercitar laidentificació i l’aprenentatge en el nen. Conté: 24 fitxes i100 peces.

Àbac 3 columnes 76016015Abac amb tres columnes corbes d’acer amb 30 discs defusta de tres colors.

Àbac 5 columnes 76016016Abac amb cinc columnes corbes d’acer amb 100 discsde fusta de tres colors.

+3ANYS

+3ANYS

+6ANYS

+4ANYS

+9ANYS

Àbac japonés A través del joc podem aprendre i gaudir de l’ús del Soroban o àbac japonèsEl soroban permet la representació de nombres / suma / resta i el plantejament de jocsde repte individuals o de grup. Es tracta d’un instrument utilitzat per algunes culturesorientals per manejar les operacions bàsiques de l’aritmètica. El soroban desenvolupal’observació i la memòria, potenciant l’habilitat mental sobre el càlcul numèric.

Castellà 44516124

Page 17: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

131

Raonament matemàtic - Numeració

Sense IVA: 11,16 € Amb IVA: 13,50 €

Sense IVA: 14,50 € Amb IVA: 17,55 €

Àbac horitzontal 50 boles 76016017Àbac amb 5 línies d’acer i a cadascuna d’elles 10 bolesde 10 mm de diàmetre de color.Dimensions: 21x13 cm.

Àbac horitzontal 100 boles 68016112Àbac amb 10 línies d’acer i a cadascuna d’elles 10 bolesde 12 mm de diàmetre de color.Dimensions: 30,50x7,50x30,50 cm.

Sense IVA: 29,33 € Amb IVA: 35,49 €

Activity base 10 44516126El millor dels recursos per comprendre i raonar sobre launitat, la desena, la centena i el miler.Inclou 100 unitats, 10 desenes, 10 centenes i 1 miler.Indispensable per treballar el sistema mètric decimal,l’àrea i el volum. Conté: 121 peces, 24 fitxes i la guiadidàctica.

+7ANYS

+3ANYS

+5ANYS

Sense IVA: 18,88 € Amb IVA: 22,84 €

Kit de càlcul 11516048Conjunt de 216 fitxes per treballar els números i realitzaroperacions matemàtiques. Totes les fitxes estan en negreper una banda i en vermell per l’altre.

+5ANYS

Sense IVA: 14,63 € Amb IVA: 17,70 €

Sense IVA: 13,96 € Amb IVA: 16,90 €

Números 44516127162 peces de 34 mm.

Números Jumbo 4451612868 peces de 45 mm.

Números magnètics Inici a les primeres operacions matemàtiques. Númerosi símbols matemàtics de plàstic.

Sense IVA: 19,81 € Amb IVA: 23,97 €

Multibase 10 72016052El millor dels recursos per comprendre i raonar sobre launitat, la desena, la centena i el miler. Peces de 4 colors.Inclou 100 unitats, 10 desenes, 10 centenes i 1 miler.

Page 18: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

132

Raonament matemàtic - Numeració

Sense IVA: 19,98 € Amb IVA: 24,17 €

Activity cubs 44516129Inclou una col·lecció de 20 activitats que serveixen com asuport a diverses activitats de manipulació, i permetenadquirir les primeres nocions de lògica matemàtica.Conté: 100 cubs, 20 fitxes de 2 cm i guia didàctica.

Sense IVA: 11,29 € Amb IVA: 13,66 €

Cubs 44516130Cubs de plàstic molt resistent, encaixables en les seves6 cares les unes amb les altres. Colors assortits. Conté100 peces de 2 cm.

+3ANYS

Sense IVA: 26,66 € Amb IVA: 32,25 €

Multicubs44516135Conjunt de 1000 cubs de 10 colors d’1cm. de costat i encaixables en una de les seves cares. De plàsticresistent.

+5ANYS

Sense IVA: 11,43 € Amb IVA: 13,83 €

Topicolor 75516068Dominó de fusta natural envernissada amb punts de colors. Conté 28 peces de 7x3,5 cm. Inclou bossa de tela per desar les fitxes.+6

ANYS

+3ANYS

Page 19: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

133

Raonament matemàtic - Numeració

Sense IVA: 15,23 € Amb IVA: 18,43 €

Balança numèrica 44516133Una balança que afavoreix el raonament i l’evolució enles operacions aritmètiques bàsiques. Permet visualitzard’una manera molt gràfica les nocions d’equivalència i elcàlcul de les operacions aritmètiques.

+5ANYS

Sense IVA: 25,32 € Amb IVA: 30,64 €

Activity regletas 44516134Cub que afavoreix i inicia les bases de la lògicamatemàtica. Les fitxes tenen un nivell de dificultatcreixent. Conté: 250 peces, 16 fitxes i guia didàctica.

+5ANYS

Sense IVA: 17,81 € Amb IVA: 21,55 €

Regletes fracció 68016058Caixa de 308 peces amb divisions per la realització deles operacions matemàtiques bàsiques.

+5ANYS

Sense IVA: 20,24 € Amb IVA: 24,49 €

Caixa 75516066300 peces de 1x1 cm.

Bossa 7551606755 peces de 1x1 cm.

Sense IVA: 5,10 € Amb IVA: 6,18 €

Regletes Regletes de fusta de colors per treballar el concepte delnombre, descomposició i les operacions matemàtiquesbàsiques.

+3ANYS

Sense IVA: 11,56 € Amb IVA: 13,99 €

+7ANYS

Set fraccions 44516137Aprendre les fraccions és amè i divertit. L’aprenentatge es realitza a través d’una situació quotidiana per al nen i la nena descrita en el quadernet il·lustrat que acompanyaaquest set. Es recolza en les peces de plàstic que il·lus-tren cada concepte per fer assimilable i perfectament comprensible el món de les fraccions. Conté 60 peces de 10 cm i guia didàctica.

Page 20: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

134

Raonament matemàtic - Numeració

Sense IVA: 12,91 € Amb IVA: 15,62 €Sense IVA: 11,36 € Amb IVA: 13,74 €

Sense IVA: 35,07 € Amb IVA: 42,43 €

Dòmino clàssic 79016017Dòmino clàssic en caixa de fusta. Fitxes de 4x2,1 cm.

Joc de cartes matemàtiques Joc de 28 cartes de plàstic rígid de 6x9,5 cm. Presentació en caixa de plàstic.

Dòminos matemàtics Dòminos matemàtics fabricats en plàstic. Les fitxes mesuren 8x4 cm. Cada caixa conté dos dominós de 28 fitxescadascun. Presentació en caixa de plàstic.

Dòmino triangular 79016018Dòmino amb 56 peces de plàstic en forma triangular encaixa metàl·lica.

Model Ref. Sense IVA Amb IVASumar 76516038 11,16 € 13,50 €

Sumar y restar 76516039 11,16 € 13,50 €

Multiplicar 76516040 11,16 € 13,50 €

Dividir 76516041 11,16 € 13,50 €

Fraccionar 76516042 11,16 € 13,50 €

Dòminos Ref.

Dòmino sumes/restes 76516043

Dòmino multiplicacions/divisions 76516044

Dòmino sumes/restes/equivalents 76516045

Dòmino potencies/fraccions 76516046

Dòmino fraccions/fraccionaris 76516047

Dòmino fraccions/sumes/restes 76516048

Dòmino àgebra I/II 76516049

Dòmino percentatges/fraccions 76516050

Dòmino pes/sistema mètric decimal 76516051

+6ANYS

+7ANYS

+9ANYS

+9ANYS

B

CD

E

A

Page 21: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

135

Raonament matemàtic - Mesures

Sense IVA: 13,47 € Amb IVA: 16,30 €

Sense IVA: 15,22 € Amb IVA: 18,41 €

Sense IVA: 1,43 € Amb IVA: 1,73 €

Sense IVA: 16,70 € Amb IVA: 20,21 €

Sense IVA: 135,14 € Amb IVA: 163,52 €

Sense IVA: 8,39 € Amb IVA: 10,15 €

Sense IVA: 35,54 € Amb IVA: 43,00 €

Sense IVA: 16,52 € Amb IVA: 19,99 €

Sense IVA: 77,74 € Amb IVA: 94,06 €

Penell72016054Per saber la direcció delvent.

Clinòmetre72016056Permet calcular l’alçadadels edificis i objectes.

Cinta mètrica72016058Cinta mètrica de color blaugraduada en centímetres.

Roda mètrica72016057De plàstic resistent, degran precisió amb mànecdesmuntable. Disposad’un mesurador de metresonor amb tres posicions.

Kit energia renovables72016059Per investigar l'energia solar, hidràulica i eòlica en classe amb 4 monitors per comprovar l'energia produïda.

Pluviòmetre72016061Un mesurador precís,graduat en mil·límetres. Usant el bec es pot col·lo-car en el sòl. Inclou tapa per evitar vessis.

Centre meteorològic72016060Un kit complet amb:termòmetre, penell, rellotgesolar, pluviòmetre ianemòmetre.

Anemòmetre72016053Serveix per mesurar elvent sense necessitat decontar les revolucions.

Teodolit72016055Amb un mesuradorperfecte de granslongituds i alçades, potesajustables i telescòpiques.

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

Page 22: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

136

Raonament matemàtic - Mesures

Sense IVA: 35,88 € Amb IVA: 43,41 €Sense IVA: 11,11 € Amb IVA: 13,44 €

Sense IVA: 6,61 € Amb IVA: 8,00 €

Sense IVA: 7,95 € Amb IVA: 9,62 €

Sense IVA: 14,62 € Amb IVA: 17,69 €

Sense IVA: 27,99 € Amb IVA: 33,87 €

Balança amb peses 44516141Balança de sòlids i líquids de gran precisió. Suport a lesnocions de pes i equivalència. Amb cubetes i tapes,14 peses de plàstic i 11 peses de metall.

Balança simple 72016085Balança de plàstic resistent de sòlids i líquids.Capacitat de ½ l. Sense peses.

Peses metàl·liques 44516143Diferents peses de metall, des d’1 a 50 gr.Conté: 11 peces.

Gerres 44516145Conjunt de 5 gerres graduades molt resistents pera múltiples usos: Graduades: 100, 200, 300, 500 i1000 c.c.

Peses de plàstic 44516142Caixa de plàstic amb diferents mides de peses deplàstic, per complementar les balances.

Provetes 44516144Set de 7 provetes amb diferents capacitats de mesura:des de 10 ml fins 1000 ml. Transparents i graduades a lapart exterior.

+7ANYS

+6ANYS

+5ANYS

+6ANYS

+5ANYS

Page 23: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

137

Raonament matemàtic - Mesures

Sense IVA: 31,32 € Amb: IVA: 37,39 €

Sense IVA: 38,72 € Amb: IVA: 46,85 €

Cossos geomètrics 24516013Conjunt de 15 cossos geomètrics de plàstic amb cub de4 cm. Presentat en caixa de fusta, inclou guia.

Cossos geomètrics 78518000Caixa de fusta que conté 5 políedres diferents. Cada un d´ells és de plàstic i de diferents colors. Segons el nom-bre de cares del políedre, podrà donar forma a diferents figures: triangle, quadrat, rombe... Dimensions caixa: 26x22x6,5 cm

+7ANYS

+4ANYS

Sense IVA: 23,58 € Amb IVA: 28,53 €

Cossos geomètrics 24516011Conjunt de 15 cossos geomètrics de plàstic ambcub de 5 cm. Presentat en estoig de cartró,inclou guia.

+7ANYS

Set volum 44516146Els seus interiors es poden omplir amb sorra, arròs o qualsevol altre material similar per establir quantitativa-ment les equivalències. Cantó cubell: 10,5 cm. 15 Peces de plàstic transparent.

Sense IVA: 27,99 € Amb: IVA: 33,87 €

+7ANYS

Page 24: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

138

Raonament matemàtic - Espai

Sense IVA: 31,90 € Amb IVA: 38,60 €Sense IVA: 10,67 € Amb IVA: 12,91 €

Sense IVA: 8,48 € Amb IVA: 10,26 €

Sense IVA: 10,18 € Amb IVA: 12,32 €

Sense IVA: 17,89 € Amb IVA: 21,65 €

Sense IVA: 5,31 € Amb IVA: 6,43 €

Topologia 11516049Maletí amb 14 cossos geomètrics i 15 regletes perrepresentar fins a 50 imatges diferents. Permetdesenvolupar la percepció espaial i el coneixement delsdiferents cossos geomètrics a través de l’observació i lamanipulació.

Tangram kids 75516089Sis làmines il·lustrades i encunyades i set peces perquè el nen s'iniciï al món tangram. Completant els dibuixos de les làmines. Inclou guia amb altres exemples.

Pentomino quadrat 79016019Ideal per estimular la creativitat i afavorir l’estructuracióespaial. Fabricat en plàstic. Conté 12 peces.

Tangram doble 79016021Tradicional joc xinès que consisteix en crear formesreconegudes. Estimula la creativitat i afavoreixl’estructuració espacial. Conté 12 peces.

Pentomino 44516148Afavoreix les activitats de selecció, associació idesenvolupa el concepte bidimensional i tridimensional.Conté: 60 peces de 15 cm.

Tangram 79016020Joc de reflexió i anàlisis matemàtic que permetdesenvolupar la lògica i el sentit de l’observació.Conté: 16 peces.

+4ANYS

+3ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+7ANYS

+5ANYS

Page 25: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

139

Raonament matemàtic - Espai

Sense IVA: 15,97 € Amb IVA: 19,32 €Sense IVA: 10,26 € Amb IVA: 12,41 €

Sense IVA: 19,50 € Amb IVA: 23,60 €

Geomosaic 44516149Afavoreix l’orientació espaial i la coordinació viso-motriu,es pot utilitzar en seriacions i classificacions i també coma peces per composició de mosaics. Pot de 250 peces de 6 colors.

Color Code 41016004Combinació de formes i colors per aconseguir la mateixa figura geomètrica que el repte. Contingut: 18 peces més una guia.

Hip Hop 79016022Joc de taulell amb 12 peces per construir el màxim dequadrats i cercles. Ficant en el taulell les peces queindiqui la tirada del dau. De 2 a 4 jugadors.

+4ANYS

Sense IVA: 16,23 € Amb IVA: 19,64 €

Sense IVA: 45,76 € Amb IVA: 55,37 €

Sense IVA: 62,30 € Amb IVA: 75,38 €

Contenidor44516151236 peces.

Maletí 44516152150 peces.

Pot4451615354 peces.

Conexió Peces de plàstic encaixa-bles per la construcció de poliedres regulars o irre-gulars. En 3 dimensions. Inclou guia.

+7ANYS

+8ANYS

Page 26: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

Raonament matemàtic - El temps

140

wwww.playminiland.com

On el joc reales fusiona

amb el digital

Play Miniland és un nou mètode d’ensenyament per a professors d’educació infantil i primària, centrat en l’aprenentatge actiu basat

en el joc. Play Miniland fomenta els valors de l’era digital sense perdre la connexió amb la joguina física tradicional

Comptem amb més de 150 jocs reals que inclouen jocs digitals, fichas

d’activitats i guies didàctiques

PUNTS CLAU· Proposa noves formes creatives d’ensenyament.

· Play Miniland fomenta la curiositat i l’experimentació sobre l’aprenentatge actiu i la

dinàmica de joc col·laboratiu.· La web playminiland.com inclou jocs i recursos dins

de les categories: habilitats socials i emocionals, matemàtiques i llengua, art, naturalesa, salut...

Page 27: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

141

wwww.playminiland.com

On el joc reales fusiona

amb el digital

Play Miniland és un nou mètode d’ensenyament per a professors d’educació infantil i primària, centrat en l’aprenentatge actiu basat

en el joc. Play Miniland fomenta els valors de l’era digital sense perdre la connexió amb la joguina física tradicional

Comptem amb més de 150 jocs reals que inclouen jocs digitals, fichas

d’activitats i guies didàctiques

PUNTS CLAU· Proposa noves formes creatives d’ensenyament.

· Play Miniland fomenta la curiositat i l’experimentació sobre l’aprenentatge actiu i la

dinàmica de joc col·laboratiu.· La web playminiland.com inclou jocs i recursos dins

de les categories: habilitats socials i emocionals, matemàtiques i llengua, art, naturalesa, salut...

Raonament matemàtic - Espai

Geoplà rodó 76016019Geoplà de 25 punts 76016020

Gomes de recanvi 78516023Bossa de 60 unitats de colors surtits.

Sense IVA: 9,78 € Amb IVA: 14,19 €

Sense IVA: 2,91 € Amb IVA: 3,03 €

Sense IVA: 30,65 € Amb IVA: 37,08 €Sense IVA: 30,67 € Amb IVA: 37,10 €

Geoplà transparent de 23 cm 44516155Set de 6 unitats.

Geoplà color 23 cm. 44516154Set de 6 unitats.

Geoplà de fusta Joc d’iniciació a la geometria. Una base de fusta de 21,5 x 21,5 cm amb uns pivots de fusta que permeten construir,amb gomes elàstiques, formes geomètriques.

Geoplans Activitats en làmines de plàstic pensades per geoplans quadrats, circulars i geoplansisomètrics. Per geoplans quadrats: es desenvolupen nocions topològiques bàsiques,es comparen longituds i superfícies, es treballen segments, àrees i perímetres. Pertreballar geoplans circulars: per aprendre els conceptes de radi, diàmetre i corda i sónmolt útils per construir figures inscrites, polígons regulars. Per geoplans isomètrics: esconstrueixen figures tridimensionals i en perspectiva. Per treballar amb geoplans quedisposin d’agafadors en forma de quadrícula (5x5 agafadors) faciliten la comprensiómatemàtica de segments, línies poligonals obertes i tancades i càlcul d’àrees iperímetres entre d’altres.

Sense IVA: 19,31 € Amb IVA: 23,36 € Sense IVA: 19,31 € Amb IVA: 23,36 €

Geoplà color 15 cm. 44516156Set de 6 unitats.

Geoplà transparent 15 cm. 44516157Set de 6 unitats.

+7ANYS

+7ANYS

Page 28: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

142

Raonament matemàtic - Estratègies

Joc de l'oca Joc d’atzar, possiblement el primer joc de sobretaula dels nens, que ajuda a aprendrei a contar.ParxísJoc clàssic i familiar. A banda de contar, s’han d’aplicar estratègies.Escacs/Dames El rei dels jocs de sobretaula en el que s’elaboren estratègies complexes. Fabricats en fusta.

Sense IVA: 1,92 € Amb IVA: 2,32 €

Sense IVA: 7,97 € Amb IVA: 9,64 €

Sense IVA: 12,39 € Amb IVA: 14,99 € Sense IVA: 16,90 € Amb IVA: 20,45 €

Dames79016030Accessori dames enplàstic.

Figures d'escacs79016031Accessori escacs enplàstic.

Figures d'escacs79016034Accessori escacs enfusta. Tamany 9,6 cm.

Figures d'escacs12016193Accessori escacs en material tou i flexible.Tamany 9,75 cm.

Taulells Mesures Ref. Sense IVA Amb IVAParxís/ Oca 33x33cm 79016023 4,79 € 5,80 €

Parxís/ Oca 40x40cm 79016024 5,83 € 7,05 €

Parxís/Dames 33x33cm 79016025 4,79 € 5,80 €

Parxís/Dames 40x40cm 79016026 5,83 € 7,05 €

Parxís 6/ Oca 40x40cm 79016027 5,83 € 7,05 €

Escacs 40x40cm 79016028 5,83 € 7,05 €

+6ANYS

+5ANYS

+4ANYS

Sense IVA: 2,14 € Amb IVA: 2,59 €

Fitxes79016029Accessoris parxís, 4jugadors. De plàstic.

Sense IVA: 2,88 € Amb IVA: 3,48 €

Fitxes 79016032Accessoris parxís, 6jugadors. De plàstic.

Sense IVA: 3,91 € Amb IVA: 4,73 €

Dames 79016033Accessori dames enfusta.

Page 29: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

143

Raonament matemàtic - Estratègies

Sense IVA: 14,68 € Amb IVA: 17,76 €Sense IVA: 10,26 € Amb IVA: 12,41 €

Sense IVA: 8,48 € Amb IVA: 10,26 €

Dames xineses 79016036Joc d’estratègia en un taulell de fusta de 27x27 cm.Màxim 2 jugadors.

Rummi Clàssic 79016037Consisteix en combinar les fitxes de les escalesascendents, descendents o grup. Joc d’agilitat mental.Mínim 2 jugadors.

Màster mind 79016035Joc de lògica i astúcia.S’ha de descobrir lacombinació de colorsamagada que té elcontrari.

+8ANYS

+8ANYS

Sense IVA: 20,58 € Amb IVA: 24,90 €

Backgammon 79016038En aquest joc s’enfronten dos jugadors en un taulell onles caselles són uns triangles allargats repartits en4 quadrants (6 triangles per quadrant). El taulell estàdividit longitudinalment amb una zona denominada barra.Disposa de 15 peces de colors diferent a l’adversari.Maletí de fusta.

+8ANYS

+8ANYS

Sense IVA: 19,11 € Amb IVA: 23,12 €

Escacs Escolars 79016055És un joc de sobretaula en el qual s'elaboren estratègies complexes. Taulell de plàstic enrotllable de 50x50 cm i fitxes de 3,7x9,6 cm. Inclou l'estoig.

Page 30: Raonament matemàtic · 2019-09-02 · (lectura analògica) i lectura tipus digital. Fitxa rellotge 76516033 12 rellotges de 16x11 cm que inclou una zona per escriure l’hora amb

144

Raonament matemàtic - Estratègies

Sense IVA: 12,81 € Amb IVA: 15,50 €

Bingo automàtic 79016040Joc col·lectiu d’atzar de 2 a 12 jugadors. Aquest jocresulta molt divertit i entretingut. Disposa d’un cilindre perextreure la bola.

Fitxes de colors Bossa de 100 fitxes de 4 colors.

Fitxes Ref. Sense IVA Amb IVADe 15 mm 79016046 1,39 € 1,68 €

De 22 mm 79016047 3,26 € 3,95 €

Sense IVA: 12,83 € Amb IVA: 15,53 €

Loteria Lotto 79016041Joc col·lectiu d’atzar de 2 a 12 jugadors. Aquest jocresulta molt divertit i entretingut. Conté 48 cartrons i unabossa de 90 fitxes de fusta marcades per una cara.

+6ANYS

Sense IVA: 2,21 € Amb IVA: 2,68 €

Fitxes 7901604490 fitxes de fusta marcades per una cara de 1,8 cm dediàmetre.

+6ANYS

+6ANYS

+6ANYS

Sense IVA: 1,18 € Amb IVA: 1,43 €

Sense IVA: 2,29 € Amb IVA: 2,77 €

Cartons pack petit 79016042Paquets de 24 cartons de loteria de colors diversos encartró. Mesures: 15,4x7,3 cm.

Cartons pack gran 79016043Paquets de 48 cartons de loteria de colors diversos encartró. Mesures: 15,4x7,3 cm.

+6ANYS

Sense IVA: 1,92 € Amb IVA: 2,32 €

Fitxes translúcides 7901604548 fitxes per marcar cartrons. En una caixa de plàstic.

+6ANYS

+5ANYS

Sense IVA: 20,25 € Amb IVA: 24,50 €

Loteria 25016001Bolla automàtica en cada volta, 90 bolles + 72 cartrons.