raport â€‍rynek ambientu w polsce. oceny i opinieâ€‌

Download Raport â€‍Rynek ambientu w Polsce. oceny i opinieâ€‌

Post on 30-Mar-2016

230 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jaki procent budżetu swoich klientów domy mediowe przeznaczają na ambient? Czym jest ambient i jak go definiować? Jak klienci oceniają ten segment i jak kształtuje się rynek dostawców ambientowych w Polsce? Odpowiedzi zostały zawarte w raporcie „Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie”, który jest wynikiem pierwszego tego typu badania na naszym rynku. Zostało ono przeprowadzone przez instytut badawczy TNS OBOP na zlecenie agencji Krewcy Krawcy.

TRANSCRIPT

 • Raport

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie.

  Warszawa, luty 2012

  a

  ?

 • Spis treci

  Informacje podstawowe dotyczce Raportu

  Wstp

  W kierunku definicji

  Z czym si kojarzy ambient?

  Ocena segmentu

  Rozwj rynku

  Prognozy na rok 2012

  Ambient a Euro 2012

  Klienci

  Budety

  Badania skutecznoci

  Rynek dostawcw

  Wnioski

  Komentarz zleceniodawcy badania

  2 Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • Informacje podstawowe

  Realizacja badania: tns obop

  Autorzy raportu: Magorzata Radziszewska-Manikowska, Jowita Radziska, Artur Walczak

  Zleceniodawca: Krewcy Krawcy Sp. z o.o.

  Cel badania: ocena rynku ambientu, poznanie opinii, prognoz i oczekiwa klientw

  Termin badania: stycze / luty 2012 r.

  Metodologia: wywiady pogbione

  Rodzaj badania: badanie jakociowe

  3 Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • Informacje podstawowe

  Respondenci: kluczowe osoby decydujce o zakupach mediw w domach mediowych

  W badaniu udzia wzili przedstawiciele nastpujcych firm:

  Arena Media - Media Insight

  Brand Connection - Media Vest

  Easy Media - Mindshare

  Effective Media - MPG

  Equinox Media - OMD Poland

  Initiative Warszawa - Optimum Media OMD

  Macroscope OMD - Pan Media Western

  Mastermind - phd Poland

  Maxus - Posterscope Polska (reprezentacja Carat, Vizeum)

  MEC - PRO Media House

  MediaCom Warszawa - Starcom

  MediaOn - Starlink

  Mediapol - Star Media

  Media Concept - U2

  Media Direction OMD - Universal McCann

  4 Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • Wstp

  5

  Drodzy Pastwo,

  Oddajemy w Pastwa rce Raport Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Jest to opracowanie przygotowane na bazie wywiadw, jakie zostay przeprowadzone z kluczowymi klientami ambientu osobami odpowiedzialnymi za zakupy mediw w domach mediowych.

  Badanie jest pierwsz tego typu prb, przeprowadzon na tak szerok skal, podczas ktrej zadalimy wiele wanych dla rynku pyta. Zdecydowalimy si na jakociow metod badania, dziki czemu otrzymalimy szereg mikkich, bardzo konstruktywnych uwag odnonie postrzegania ambientu oraz wskazwek dotyczcych rozwoju tego segmentu. Obejmuj one zarwno tematyk caej brany, jak choby odpowiedzi dotyczce definicji ambientu, a take jego dostawcw, czyli oceny pracy agencji ambientowych.

  Majc na uwadze fakt, e nasze spotkania odbyy si wanie w takim gronie, jak rwnie dziki bardzo entuzjastycznemu przyjciu (w badaniu udzia wzio 18 kluczowych osb odpowiedzialnych za zakupy mediowe w 31 domach mediowych), moemy Pastwu przedstawi wiarygodny i obiektywny obraz tego rynku, wydaje nam si, e moliwie peny.

  Chcielibymy take podzikowa naszym respondentom za udzia w tym projekcie. Dziki temu, e powicili nam swj cenny czas, poznalimy bliej ich oczekiwania, co powinno si przeoy na efekty pracy wszystkich ambientowych dostawcw na rynku.

  Nie na wszystkie pytania udao si znale odpowiedzi. Nie mniej jednak zakadamy, e choby dziki temu raportowi bdziemy mogli zacieni wspprac z klientami, wypracowa jeszcze lepsze standardy, stymulowa rynek do wzrostu. Chcemy by bliej klientw, rozumie si z nimi i wsplnie z nimi rozwija kategori ambientu skutecznie konkurujc o budety z innymi mediami.

  Przede wszystkim chcemy o ambiencie mwi i rozmawia. Mamy nadziej, e niniejszy raport jest doskona do tego okazj.

  Zapraszamy do lektury.

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • W kierunku definicji (1/4)

  6

  Jaka jest Twoim zdaniem definicja ambientu? Zdaniem zdecydowanej wikszoci respondentw ambient jest pojciem, ktre wymyka si prostym definicjom. Ambient rnie jest postrzegany, okrelany i oceniany. Funkcjonuj zarwno definicje wskie jak i szerokie - to, co dla jednych nadal jest ambientem, dla innych przeszo ju do dziaa standardowych. Ambient i jego definicja s zmienne w czasie. Aktywnoci, ktre kiedy byy dziaaniami ambientowymi, po pewnym czasie i poziomie upowszechnienia, staj si dziaaniami typowymi, katalogowymi i systemowymi. Odpowiedzi pytanych w badaniu osb mona podzieli na dwie grupy; wsk i szerok definicj medium:

  ambient szeroka definicja

  wska definicja

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • W kierunku definicji (2/4)

  7

  Wikszo badanych osb skaniaa si ku wskiej definicji ambientu. Wedug tych osb, ambient to takie dziaania, ktre do tej pory nie byy stosowane, co co pojawia si po raz pierwszy i jest rzeczywicie rozwizaniem szytym na miar. Jednoczenie jednak osoby te wskazyway, e klienci domw mediowych (klienci finalni) czsto ambient postrzegaj zgodnie z szersz definicj.

  Ambient dotyczy wszystkich rozwiza, ktre nie byy do tej pory wykorzystywane. Chodzi o efekt nowoci, ktry ma szans przycign konsumentw i moe kojarzy si z mark, ktry pojawia si na konstrukcji, evencie w zupenie nowy, nieszablonowy sposb.

  Alfred Ejsmont, Universal McCann

  ambient szeroka definicja

  wska definicja

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • 8

  Dla pozostaych respondentw ambient ujty jest w definicji szerokiej i jest to niestandardowa forma aktywnoci marketingowej, czyli co co nie mieci si w tradycyjnych podziaach. Grupa ta wskazywaa na pynno dziaa ambientowych, ktre wymuszaj poniekd otwarto w jego rozumieniu. Pojawiaa si take opinia, i same agencje ambientowe wprowadzajc cenniki, poszerzaj ofert rynku o dziaania ju bardziej powtarzalne, standardowe.

  Ambient jako taki w naszym rozumieniu bardzo ewoluuje. Kiedy ambientem byy siatki, wystajce elementy z tablic. W tej chwili jest to ju kampania standardowa. Ale jeli co jest robione specjalnie na yczenie, jest specjalna koncepcja tworzona pod klienta, to jest to forma reklamy ambientowej.

  Maria Bielecka, MPG

  ambient

  szeroka definicja

  wska definicja

  W kierunku definicji (3/4)

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • 9

  Czym ambient na pewno jest?

  Respondenci kategoryzuj ambient jako cz rynku reklamy typu Out of Home:

  Czym ambient na pewno nie jest? Czasami jednak zdecydowanie atwiej jest ekspertom wskaza to, co na pewno nie jest ambientem:

  ambientem nie s: noniki systemowe

  noniki winylowe i papierowe

  noniki wymiarowe

  noniki mobilne

  reklama na komunikacji miejskiej

  dostawki na nonikach sieciowych

  Out of Home

  ambient

  W kierunku definicji (4/4)

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • Z czym si kojarzy ambient?

  10 Podane odpowiedzi uszeregowane s wg liczby wskaza i wagi przypisanej poszczeglnym pojciom przez respondentw.

  ambient

  Czym jest?

  -przekaz niestandardowy, niesztampowy

  -nietypowe dziaania outdoorowe

  -reklama spotykana w przestrzeni

  Jaki jest?

  -niestandardowy

  -zaskakujcy

  -nowy

  Jak dziaa?

  -zmusza konsumentw do mylenia

  -porusza

  -pomaga wyrni si w szumie

  Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • Ocena segmentu (1/5)

  11

  Jakie s Twoim zdaniem najmocniejsze strony ambientu?

  zwraca uwag, intryguje

  niesztampowy, niestandardowy, wyrniajcy si

  interakcja z konsumentem

  dobre zapamitanie

  spektakularno

  moliwo dotarcia do

  grup trudno-dostpnych

  Ambient pozwala na zastosowanie unikatowych rozwiza.

  Ma by takim dodatkiem, ktry przykuje uwag i nawie do kampanii w innych

  mediach, uywanych tradycyjnie.

  Marta Padzior, Media Direction OMD

  Podane odpowiedzi uszeregowane s wg liczby wskaza i wagi przypisanej poszczeglnym pojciom przez respondentw. Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • 12

  Co jest jego sab stron?

  Szczeglnie na kryzysowym rynku dyrektorzy wycinaj z media planw to co jest "mniej

  bezpiecznym dodatkiem" (), czsto brak odwagi ludzi po stronie marketingu do robienia rzeczy

  niestandardowych (), due mare firm ambientowych, niska przejrzysto tego w jaki

  sposb koszty s kalkulowane i w zwizku z tym brak zaufania" (Magorzata Wgierek, Arena Media).

  wysokie koszty

  may zasig

  niemierzalno

  jako realizacji

  brak wiarygodnoci partnerw

  rozdrobnienie rynku

  Szczeglnie na kryzysowym rynku dyrektorzy wycinaj z media planw to, co jest "mniej bezpiecznym dodatkiem" (), czsto brak odwagi ludzi po stronie

  marketingu do robienia rzeczy niestandardowych (), due mare firm ambientowych, niska przejrzysto tego,

  w jaki sposb koszty s kalkulowane i w zwizku z tym brak zaufania.

  Magorzata Wgierek, Arena Media

  Ocena segmentu (2/5)

  Podane odpowiedzi uszeregowane s wg liczby wskaza i wagi przypisanej poszczeglnym pojciom przez respondentw. Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie. Warszawa, luty 2012 r. a

  ?

 • 13

  Wymie najwaniejsze szanse i zagroenia dla tego medium.

  - szansa odrnienia si od konkurencji;

  - swoboda kreowania przekazu;

  - dobry pomys, ktry znosi finansow barier wejcia;

  - dopasowanie przekazu do produktu, grupy docelowej;

  - wychodzenie poza standardy;

  - zaskoczenie i zwrcenie uwagi;

  - unikatowo;

  - pomysy spe