rbt pengurusan kewangan

of 23 /23
Pengurusan Kewangan & Pengurusan Alatan dan Bahan

Author: nur-syahiirah

Post on 22-Nov-2014

1.840 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pengurusan kewangan

TRANSCRIPT

 • 1. PengurusanKewangan &Pengurusan Alatandan Bahan
 • 2. PENGURUSAN KEWANGAN3 Punca kewangan sekolah boleh didapati daripada 3 sumber iaitu: Kerajaan Orang Pelajar/ Awam Ibu bapa
 • 3. Diterima daripada yuran pengajian yang dibayar olehKerajaan setiap pelajar Bantuan atau peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Peruntukan berdasarkan mata pelajaran, Biasiswa Kecil Pelajar/ Persekutuan , Biasiswa daripada Bank/ Yayasan , YuranIbubapa Peperiksaan dan lain-lain Melalui DERMA serta PUNGUTAN yang dibenarkan oleh Pengarah Pendidikan Negeri untuk menambah tabungan Orang sekolah Awam
 • 4. Kesimpulannya wang yang diterima olehsekolah boleh diklasifikasikan kepada 3kumpulan : Klasifikasi Punca / sumber Kumpulan Wang Kerajaan Peruntukan dan bantuan daripada kerajaan Kumpulan Wang Suwa Derma orang ramai / penjaga, yuran majalah sekolah, hasil sewa kantin dan lain-lain Kumpulan Wang Asrama Yuran makanan, Yuran khas makanan, Bantuan makanan dan lain-lain
 • 5. Jumlah peruntukan per kapita bagi Program Teknikal dan Vokasional di Malaysia seperti berikut: Kemahiran Hidup RM 40.00 seorang pelajar setahun Lukisan Kejuruteraan RM 65.00 seorang pelajar setahun Teknologi Kejuruteraan RM 65.00 seorang pelajar setahun Reka Cipta RM 65.00 seorang pelajar setahun Teknologi Maklumat RM 65.00 seorang pelajar setahun Sains Pertanian RM 35.00 seorang pelajar setahun Ekonomi Rumah Tangga RM 35.00 seorang pelajar setahun
 • 6. Membuat Perancangan Perbelajaan Guru mesti jelas bidang tugas guru Guru mesti mengetahui dasar-dasar membuat perancangan perbelanjaan Guru perlu mengetahui prosedur-prosedur yang perlu dilalui untuk membuat bajet kewangan sekolah
 • 7. BIDANG TUGAS GURU Menyelia dan Mencatat wang keluar dan masukmengawal rekod kewangan 1. Jangka masa pendek : Keperluan semasa, alatan dan bahan pengajaranMenyenaraikan ( gerudi, tukul) senarai 2. Jangka masa panjang: harta tetap keperluan ( perabot, tambahan ruang) kurikulum Pihak bertanggungjawab ( guru besar)Mendapatkan Dapatkan sumber kewangan untuk kelulusan membeli keperluan
 • 8. Prosedur Perbelanjaan Dasar Membuat Perancangan Perbelanjaan: Sediakan Alat Bantu Anggaran Mengajar Perbelanjaan Rekod Perubahan Penyelenggaraan Kurikulum Rekod Inventori Rekod Hutang
 • 9. Perlu dibuat dua atau tiga bulan sebelum akhir tahun Sediakan Peruntukkan kewangan Kerajaan Anggaran adalah berdasarkan bilangan pelajar ( bilangan semasa) Alat Bantu Perlu dimasukkan dalam senarai Mengajar perancangan perbelanjaan bengkel Menyemak rekod servis atau penyelenggaraan untuk merancang Rekod keperluan penyelenggaraan terhadapPenyelenggaraan mesin dan alatan pada tahun hadapan
 • 10. Kurikulum sekolah yang sentiasa berubah mengikut perkembangan, makaPerubahan perancangan perbelanjaan pembelian buku rujukan tambahan Kurikulum Untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran guru Semakan rekod inventori dan stok yang terdapat di bengkel Rekod Tujuan : bagi mengetahui jumlah alatan Inventori dan bahan yang belum habis digunakan dan masih boleh digunakan untuk keperluan pengajaran masa hadapan Merekod hutang perbelanjaan tahun semasa untuk diambil kira dan ditambah di dalam Rekod peruntukan perbelanjaan pada tahun masa hadapan Hutang Bagi mengelakkan guru tidak membuat anggaran yang melebihi peruntukan yang disediakan
 • 11. Carta alir perancangan perbelanjaan bengkel di sekolah
 • 12. PENGURUSAN ALATAN DAN BAHAN PEROLEHAN: Mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan dengan mengikuti tatacara yang telah ditetapkan oleh Perbendaharaan atau yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa yang dilantik mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Perbendaharaan PEMBELIAN: Urusan permintaan atas perolehan bekalan atau perkhidmatan mengikut kehendak sesebuah agensi
 • 13. Pematuhan Prosedur Perolehan Utamakan Syarikat Bumiputra Dasar penting BerdaftarUtamakan barang- dengan barang buatan Kementerian TEMPATAN Kewangan
 • 14. Kaedah-kaedah Membuat Pembelian AMUAN PEROLEHAN TINDAKANKurang RM 1000.00 Gunakan Panjar Wang Runcit ( Petty Cash)Kurang RM 10 000 00 setahun Pembelian runcit melalui pembekal tidak berdaftar dengan Kementerian KewanganMelebihi RM 10,000,00 dan Pembelian runcit daripadakurang dari RM 20,000,00 pembekal yang berdaftarsetahun dengan Kementerian KewanganPembelian bernilai RM Mempelawa sebut harga20,000,00 hingga RM 50,000,00 sekurang-kurangnya daripadasetahun 5 pembekal berdaftarPembelian melebihi RM Tender terbuka50,000,00
 • 15. A) Pembelian Secara Tunai ( PWR) Pembelian menggunakan bil tunai Tidak melebihi RM 50.00 Sistem Panjaran Wang Runcit Tidak memerlukan borang Pesanan Tempatan ( Local Order)
 • 16. B) Pembelian Runcit Melalui Pesanan Tempatan ( Local Order) Pembelian melalui Pesanan Tempatan perlu melalui Jawatankuasa pembelian terdiri daripada Guru Besar, Guru PenolongKanan, Guru Kanan Mata pelajaran/ Ketua Panitia Selepas diluluskan:a) Menawarkan sebut harga kepada sekurang-kurangnya lima pembekal tempatanb) Jawatankuasa pembelian memilih pembekal yang dipersetujuic) Mengisi borang LP dalam 3 salinan dan dihantar kepada JPN beserta tawaran sebut harga yang telah dipilih oleh Jawatankuasa Pembeliand) Pihak jabatan akan mengembalikan borang LP yang telah diluluskan ke sekolahe) Pihak sekolah akan menghantar borang salinan pesanan kepada pembekal
 • 17. c) Pembelian Melalui Sebut Harga1. Sebut harga hendaklah dipelawa sekurang-kurangnya daripada 5 pembekal2. Sebut harga hendaklah menggunakan borangseperti di lampiran dengan syarat: Pihak sekolah hendaklah memberi gambaran yang jelas kepada firma-firma dan keutamaan pemilihan berdasarkan kualiti Nama dagangan atau jenama tidak boleh digunakan Jika kurang daripada 5 pembekal, Jawatankuasa Sebut Harga mestilah berpuas hati dengan bilangan pembekal yang ada di keputusan dibuat A.P 169
 • 18. 3. Menetapkan kaedah pemberitahuan sebutharga sama ada melalui pos berdaftar atauserahan tangan1) Ahli Jawatankuasa tender daripada Pegawai Pendidikan Daerah/ Pengarah Pendidikan Negeri2) Iklan dan publisiti perlu dilakukan bagi nilai Tender RM 50,000,00 keatas3) Syarat bagi Wang Sandaran / Deposit
 • 19. 4) .Semua tender bagi bekalan dan perkhidmatanyang nilainya melebihi RM 50,000,00 mestilah disertaidengan wang sandaran / pertaruhan berjumlahsebanyak 2 % daripada amaun yang ditenderkan. Deposit boleh dibuat dalam bentuk wang tunaiatau jaminan bank ( Bankers Guarantee) daripadabank yang diluluskan perniagannya di Malaysia5) KeputusanDalam pelawaan tender, hendaklah dinyatakanbahawa jika penender enggan menandatanganisesuatu kontrak selepas tendernya dipersetujui untukditerima atau menarik balik tendernya deposit akandirampas. Deposit tender yang tidak berjayahendaklah dipulangkan.
 • 20. Terimaan Bekalan Guru/ pengurus makmal bertanggungjawab memeriksa dan memastikan bekalan yang dihantar memenuhi setiap spesifikasi yang dinyatakan dalam sebut harga ( warna/saiz) Minta buat penyambungan/ demonstrasi cara menggunakan Barangan yang bermasalah dimaklumkan kepada pembekal Pastikan guru tidak menandatangani invois yang dihantar terlebih dahulu
 • 21. Merekodkan maklumat alatan dan bahan yang dibeli ke dalam stok dan inventori sebelum digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran Invois yang telah ditandatangani perlu diserahkan kepada kerani kewangan untuk mencatatkan rekod kewangan sekolah
 • 22. Rujukan http://www.slideshare.net/MaskuriaOsma n/tajuk-7 diakses pada 16 januari 2013 11.25 malam http://hayudinmsr.blogspot.com/2010/04/ pengurusan-kewangan- sekolah.htmldiakses pada 16 januari 2013 11.25 malam Pengurusan Dan Keselamatan Bengkel ( Open University)
 • 23. Sekian,Terima Kasih