zalacznik 1 zadanie Izp2.pwsz-ns.edu.pl/plikifile/2012/28_2012/zalacznik_1... badania, obliczenie wynik£³w,
/ 29