recenze koncertu - jethro tull

of 6 /6
Recenze koncertu Jethro Tull’s Ian Anderson uvádí Thick as a Brick 1 & 2 Muriel Kauffman Theatre, Kansas City, Missouri, USA 13. července 2013 Skladby: Thick As A Brick Part 1 | Veřejné oznámení k nabídce vyšetření rakoviny prostaty | Thick As a Brick Part 2 Přestávka Thick As A Brick 2: Co se vlastně stalo s Geraldem Bostockem? Přídavek: Locomotive Breath Foto Kartullix 10.8.2013 - Spalt

Author: others

Post on 31-Jan-2022

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KoncertRecenze koncertu
Jethro Tull’s Ian Anderson uvádí Thick as a Brick 1 & 2
Muriel Kauffman Theatre, Kansas City, Missouri, USA
13. ervence 2013
Skladby: Thick As A Brick Part 1 | Veejné oznámení k nabídce vyšetení rakoviny prostaty |
Thick As a Brick Part 2
Pestávka
Thick As A Brick 2: Co se vlastn stalo s Geraldem Bostockem?
Pídavek:
Foto Kartullix 10.8.2013 - Spalt
Ian Anderson u s Jethro Tull baví rockové publikum od konce 60. let ojedinlou smsicí
klasiky, folku, jazzu a hardrocku. Loni oslavila 40. výroí deska Jethro Tull “Thick as a Brick” –
první nahrávka skupiny, která se umístila na vrcholu ebíku alb v USA. Šlo o Andersonovu
chytrou reakci na záplavu námtových desek na poátku 70. let. “TAAB” byla básní, která
“vyhrála cenu” a kterou sloil ve fiktivním msteku St. Cleve’s 8letý zázraný chlapec.
Skladba se rozprostírala na obou stranách alba bez konkrétního dlení na písn a mla tedy
jen malou nadji dostat se do tyicítky nejlepších singl. Po opakovaném hecování svých
koleg se Anderson nechal pemluvit do pokraování „otce všech konceptních alb“ a do
vyjevení osud Geralda Bostocka. Jeliko pvodní skladba “TAAB” nebyla pvodn nikdy
celá hrána na scén a protoe Anderson si velmi uíval skládání a nahrávání trefn nazvané
desky “Thick as a Brick 2”, rozhodl se oslavit ob alba na turné po špikových hudebních
scénách.
Divadlo Kansas City’s Muriel Kauffman Theatre bylo vyprodáno davem fanoušk Tull –
peván starších, mladší byli v menšin. Uili si trochu rozmailý a trochu zakiknutý
hudební veer. Patrn díky divadlu, vonícímu novotou, bylo návštvníkm zakázáno si
dovnit nosit pití a fotografovat (ekl bych, e po poslední zkušenosti, kdy10.8. v nmeckém
Spaltu nesmli jako jedinou kapelu Andersona fotit ani fotografové s fotopasem, e zákaz
focení bude spíše poadavkem Mistra, pozn. pekl.). (Ddek protivnej a ješt mu to nezpívá –
pozn. Kartullix)
Ped zaátkem koncertu nastoupili technici v pršipláštích a kloboucích aby pipravili scénu, a
teatráln umístili flétnu vedle stojanu mikrofonu uprosted pódia. Anderson s beatlesáckou
parukou se objevil prostednictvím YouTube stránky St. Cleve’s na plátn nad scénou a
nabídl fanouškm prolog. Pak se ji souasný Anderson objevil na pódiu za zvuk kultovního
úvodu “Really don’t mind…“ hraného na malinkatou akustickou kytaru. Pak se díve vidní
technici ukázali být Andersonovou skutenou kapelou, a naskoili do neodolatelných melodií
a zmn rytm, které jsou pro skladbu “TAAB” píznané.
Foto Kartullix 25.8.2012 – Bratislava
Kadý ze len Andersonovy koovné spolenosti pijal výzvu a pispl do sloitých vt dvou
prezentovaných alb. Zpvák, mim a autor šaškáren Ryan O’Donnell ml mnohem víc práce
bhem první poloviny koncertu – dlil se o vokální linky s Andersonem a ztlesoval
mladého Bostocka. Tím, e nechal Donnella zpívat, mohl se Anderson lépe soustedit na své
flétnové party a veer kazilo pouze poznání, e Andersonv hlas rozhodn nemá na to, aby
zvládl ob role – vokalisty i muzikanta. Andersonovo skromné rozhodnutí podlit se o svj
úkol na scén pomohlo soustedit se na hudbu samotnou, a bylo vidt, e pro pána po
šedesátce znamená hraní, zpívání, a pohyb po scén nepetritý výdej znané energie.
Klávesista a dirigent John O’Hara patrn ze všech len spolenosti ze sebe vydal nejvíc.
Pobavil jeho šílený vzhled s úesem podobným nemu mezi Dr. Strangelovem a Captainem
Cavemanem. V cípatém fraku s povislými kšandami hrál na baterii kláves a na akordeón.
Jeho úvod k poslednímu kusu – pídavku “Locomotive Breath” hraný na hospodské piano byl
jedním z vrchol veera.
Foto Kartullix 10.8. - Spalt
Blovlasý a elegantn ustrojený basista David Goodier spolu s bubeníkem Scottem
Hammondem zajistili solidní základ. Oba se blýskli také sóly: Goodier nasadil riff ve stylu Jaco
Pastoria a na svém Fender bass Hammondu vystihl dlouhé sólo. Vbec mu pitom nevadilo,
e vystupuje v obleení stejn stylovém, jako má na sob zbytek kapely.
Kytarista Florian Opahle zvládal sólovou kytaru v nepítomnosti sluebn nejstaršího lena
Tull Martina Barre chvályhodn. Nkterým veteránským fanm Tull mohl pohled na dlouhé
blond vlasy vlající zpod klobouku a typickou kytaru Gibson Les Paul zmínného dlouholetého
Andersonova komplice pipomenout. Opahle se ukázal jako platný kytarista jak v sólech, tak
v doprovodných partech.
Foto Kartullix 10.8. - Spalt
V jednu veselou chvíli veera Anderson pijal hovor na svém mobilu. Vyklubalo se z toho
nakonec pozvání pro houslistku Anu Phoebe, aby pes Skype doporovodila skupinu, zatímco
se bude vnovat svému miminku. Pozdji v prbhu koncertu Anderson zmínil hudebníky,
kteí zemeli na rakovinu prostaty a vybral náhodného diváka (náhodou zrovna jednoho
z prodejc suvenýr), aby ho mimo scénu prohlédl doktor (doufejme, e skutený).
Obecenstvu se dostalo pobídky v podob ukázky procedury na plátn. Poté koncert znovu
pokraoval tam, kde pestal (!? pozn. pekl).
Anderson nad scénou promítal obrázky z Vietnamské války a obálky z britské akní série
v hlavní roli s Jamesem “Bigglesem” Bigglesworthem. Nejvýznamnjším bylo filmové
vyprávní uvádjící potápe, který putuje krajinou, a nejdíve najde jen loui, ale nakonec
celé moe, a snad i domov (?). Vizuální stránka dodala vypravské odlehení dosud velmi
psobivému koncertu.
Jediné, co by se dalo vystoupení vytknout, je skutenost, e “TAAB2” nedosahuje nadasové
klasinosti svého pedchdce. Nkteí jedinci z publika po vyslechnutí “TAAB” bu opustili
sál, nebo si trochu prodlouili pestávku. Fakt, e nejsilnjší potlesk znl v prbhu pídavku
“Locomotive Breath”, ukazuje na skutenost, e obecenstvo by si více uilo klasiku Tull jako
jsou „Aqualung” nebo “Living in the Past” místo celého dlouhého “TAAB2”.
Pesto byl Anderson podmanivým interpretem, který hrál na flétnu (stále ješt stojíc
kultovn na jedné noze) a na kytaru. Zpíval na 65letého chlápka s velkou dávkou gusta.
Publikum se zasmálo, kdy skupina absolvovala dv dkovaky a Anderson koulel oima jako
v komiksu. íká se, e letos natáí album - doporuujeme zajít si na Iana Andersona, a bude
zase hrát ve vašem kraji.
Gary Shindler Jr, www.classicrockrevisited.com