rellotge final

of 63 /63
Anem a aprendre a Anem a aprendre a Anem a aprendre a Anem a aprendre a interpretar un rellotge interpretar un rellotge interpretar un rellotge interpretar un rellotge

Author: xiscasegui

Post on 09-Jul-2015

379 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Anem a aprendre a Anem a aprendre a Anem a aprendre a Anem a aprendre a interpretar un rellotgeinterpretar un rellotgeinterpretar un rellotgeinterpretar un rellotge

 • 2. Qu veim a un rellotge?

  4. I /menys.

  1. Per qu necessitam un rellotge?

  3. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el temps.

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  1. Per qu necessitam1. Per qu necessitam1. Per qu necessitam1. Per qu necessitam un rellotge?un rellotge?un rellotge?un rellotge?

  3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el temps.temps.temps.temps.

 • 1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

 • 1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

  3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el tempstempstempstemps

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  1, 2, 3, 4, 51, 2, 3, 4, 51, 2, 3, 4, 51, 2, 3, 4, 5

 • PerPerPerPer qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?

 • PerPerPerPer qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?

  minuts

 • PerPerPerPer qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?

  minuts

  segons

 • PerPerPerPer qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?qu serveixen ?

  minuts

  segons

  hores

 • Qu ens volen dir els nombres?Qu ens volen dir els nombres?Qu ens volen dir els nombres?Qu ens volen dir els nombres?

  Ens poden dir:

  - Les hores.

  - Els minuts.

  - Els segons.

  SegonsSegonsSegonsSegons les les les les busques busques busques busques del del del del rellotgerellotgerellotgerellotge....

 • I qu voldr dir ?I qu voldr dir ?I qu voldr dir ?I qu voldr dir ?

  I per qu hi ha 5 retxes I per qu hi ha 5 retxes I per qu hi ha 5 retxes I per qu hi ha 5 retxes entre cada nombre?entre cada nombre?entre cada nombre?entre cada nombre?

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

  3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el tempstempstempstemps

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 any sn1 any sn1 any sn1 any sn __dies?

  I I I I quantsquantsquantsquantsmesosmesosmesosmesossnsnsnsn un un un un anyanyanyany????

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 any sn1 any sn1 any sn1 any sn 365 dies

  I I I I quantsquantsquantsquantsmesosmesosmesosmesossnsnsnsn un un un un anyanyanyany????

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 dia sn1 dia sn1 dia sn1 dia sn __hores?

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 dia sn1 dia sn1 dia sn1 dia sn 24 hores

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 hora sn1 hora sn1 hora sn1 hora sn __minuts?

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 hora sn1 hora sn1 hora sn1 hora sn 60 minuts

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 minut sn1 minut sn1 minut sn1 minut sn __segons?

 • 3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  1 minut sn1 minut sn1 minut sn1 minut sn 60 segons

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

  3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el temps.temps.temps.temps.

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  iiii

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  iiiim

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  iiiim

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  eeeen n n n puntpuntpuntpunt

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  iiiim

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  eeeen n n n puntpuntpuntpunt

  i i i i quartquartquartquart

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  iiiim

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  eeeen n n n puntpuntpuntpunt

  i i i i quartquartquartquart

  iiii mitjamitjamitjamitja

 • 4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  iiiim

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  m

  e

  n

  y

  s

  eeeen n n n puntpuntpuntpunt

  i i i i quartquartquartquart

  iiii mitjamitjamitjamitja

  menysmenysmenysmenysquartquartquartquart

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

  3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el temps.temps.temps.temps.

 • 5. AM/PM. El rellotge digital.

  AMAMAMAM Des de la mitjanit fins al migdia

 • 5. AM/PM. El rellotge digital.

  PPPPMMMM Des del migdia fins a la mitjanit

 • AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  - Les tres del migdia. - Desprs de dinar. - Desprs de menjar rem per cap

  dany. - Anar a ball modern o a futbol. - Quan comenam lescola.

 • AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  - Les tres del migdia. - Desprs de dinar. - Desprs de menjar rem per cap

  dany. - Anar a ball modern o a futbol. - Quan comenam lescola.

  PM

 • AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  - Les tres del migdia. - Desprs de dinar. - Desprs de menjar rem per cap

  dany. - Anar a ball modern o a futbol. - Quan comenam lescola.

  PMPM

 • AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  - Les tres del migdia. - Desprs de dinar. - Desprs de menjar rem per cap

  dany. - Anar a ball modern o a futbol. - Quan comenam lescola.

  PMPM

  AM

 • AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  - Les tres del migdia. - Desprs de dinar. - Desprs de menjar rem per cap

  dany. - Anar a ball modern o a futbol. - Quan comenam lescola.

  PMPM

  AMPM

 • AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  - Les tres del migdia. - Desprs de dinar. - Desprs de menjar rem per cap

  dany. - Anar a ball modern o a futbol. - Quan comenam lescola.

  PMPM

  AMPM

  AM

 • El El El El rellotgerellotgerellotgerellotge digitaldigitaldigitaldigital

  08:2408:2408:2408:24

  AMAMAMAM

 • El El El El rellotgerellotgerellotgerellotge digitaldigitaldigitaldigital

  20:2420:2420:2420:24

  PPPPMMMM

 • El El El El rellotgerellotgerellotgerellotge digitaldigitaldigitaldigital

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 hAM PM

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 hPM AM

 • El El El El rellotgerellotgerellotgerellotge digitaldigitaldigitaldigital

  11:3811:3811:3811:38 16:1716:1716:1716:17

  13:3013:3013:3013:30 1:301:301:301:30

 • El El El El rellotgerellotgerellotgerellotge digitaldigitaldigitaldigital

  19:5819:5819:5819:58 1:261:261:261:26

  13:4013:4013:4013:40 21:4521:4521:4521:45

 • 2222. . . . Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?Qu veim a un rellotge?

  4444. I /. I /. I /. I /menys.menys.menys.menys.

  1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?1. Per qu necessitam un rellotge?

  3333. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.. Segon, minut, hora, dia, any.

  5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.5. AM/PM: rellotge digital.

  6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el temps.temps.temps.temps.

 • 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el temps.temps.temps.temps.

 • 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el 6. Altres maneres de mesurar el temps.temps.temps.temps.

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 01:5001:5001:5001:50 13:5013:5013:5013:50

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 07:2007:2007:2007:20 19:2019:2019:2019:20

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 09:3009:3009:3009:30 21:3021:3021:3021:30

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 10:0010:0010:0010:00 22:0022:0022:0022:00

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 08:4508:4508:4508:45 20:4520:4520:4520:45

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 00:1500:1500:1500:15 12:1512:1512:1512:15

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 11:4011:4011:4011:40 23:4023:4023:4023:40

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 05:3205:3205:3205:32 17:3217:3217:3217:32

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 05:1005:1005:1005:10 17:1017:1017:1017:10

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 04:2504:2504:2504:25 16:2516:2516:2516:25

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 06:0306:0306:0306:03 18:0318:0318:0318:03

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 00:0000:0000:0000:00 12:0012:0012:0012:00

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 07:5007:5007:5007:50 19:5019:5019:5019:50

 • EXERICIS

  LlegimLlegimLlegimLlegim:::: AM o PM?AM o PM?AM o PM?AM o PM?

  RellotgeRellotgeRellotgeRellotge digital: digital: digital: digital: 10:3010:3010:3010:30 22:3022:3022:3022:30