renault zoe katalogs

of 24 /24
RENAULT ZOE E-TECH ELECTRIC JAUNAIS

Upload: others

Post on 13-Mar-2022

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Renault Zoe katalogsZOE k nekad agrk Jaunais ZOE parda savu spcgo, tagad vl izteiksmgko personbu. T veiksmgajm, plstošajm lnijm, jaunais ZOE pievieno jaunus, C form veidotus, zmolam atbilstošus Full LED lukturus, miglas lukturus un vl izteiksmgkas radiatora restes. Aizmugurjie lukturi iegst raksturu, pateicoties LED gaismas joslai, kas optiski paplašina virsbvi. Zem motora prsega, ar t skulpturli veidotajm kontrm, kas izteiksmgi savienojas pie palielint zmola logotipa, ir paslpts jauns, vl jaudgks motors, kas sniedz lielku braukšanas prieku. Jaunais B Mode rems bagtina pieredzi, aujot izmantot vairk palninjuma, tdjdi samazinot nepieciešambu izmantot bremu pedli.
Labsajtas izjta Labsajtas burbulim ldzgais Zoe ir labi savienots ar apkrtjo vidi, bet, pirmkrt un galvenokrt, tas ir savienots ar tevi. Tikldz tu tuvojies ZOE, tava hands-free atslgas karte atver durvis uz pasauli, kas apvieno tehnoloijas ar vienkršbu. K sts kokons, interjers rada jaunus komforta standartus ar apdari, kas izgatavota no 100% otrreiz prstrdta auduma*, pašu uzmanbu pievršot skaas izolcijai. Informcijas panelis ir vl vairk modernizts, uzlabojot t funkcionalitti ar jauno, 10” plato ekrnu. Tas nodrošina visu uz cea nepieciešamo informciju, kamr jaun stre, ar ts vadbas sldiem, auj vadt auto ar pirkstu galu pieskrieniem. Viedtlrua turtjs, kas novietots zem centrls konsoles, ir aprkots ar indukcijas ldtju bezvadu uzldei. Centrlais 9,3” ekrns ar jauno EASY LINK sistmu auj tev izmantot navigciju brvk k jebkad.
* Zen apdare ir aprkota ar 100% otrreiz prstrdta auduma apdari, Intens apdar šis audums ir apvienots ar eko du.
100% elektriska
Dodies tlk, izbaudot vairk brvbas Robeas ir noteiktas, lai ts paplašintu. Jaunais ZOE palielina nobraucamo attlumu ldz pat 395 km WLTP*, kas ir augstkais rdtjs šaj klas. Brauc miergu prtu visu nedu ar vienu uzldi. Prvaldi patriu un enerijas atjaunošanu ar enerijas taupšanas mrierci uz 10” ekrna.
* Atkargs no versijas un aprkojuma. WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): standarts, kas nosaka patria un nobraucam attluma mrjuma veidu, lai tas btu maksimli pietuvints relajiem braukšanas apstkiem.
Viegli veic uzldi jebkur viet Gatavs bt ar tevi viss ikdienas gaits, jaunais ZOE tagad var tikt uzldts jebkur, kur tu dodies. Esot mjs, piesldz ZOE 7,4 kW Wallbox un, mostoties, satiec to pilnb uzldtu. Vl vairk, Jaun ZOE jauns CCS (kombint uzldes sistma) kontaktligzda ir piemrota izmantošanai trs uzldes stacijs un var atjaunot ldz pat 150 km nobraucam attluma nieka 30 mints. Pateicoties t Caméléon® viedajai uzldei, tas pielgojas jaudai, kas pieejama viss publiskajs uzldes stacijs (ldz 22 kW), lai saemtu vairk no izmantojams stacijas optiml uzldes laika. Uzlde nekad nav bijusi tik vienkrša.
Padari elektrisko braukšanu par baudu Ja tev patk braukt ar ZOE, tad prvietošans ar jauno ZOE bs patiesa bauda. Ar t jauno 100 kW (135 Zs) R135 elektrisko motoru, jaunais ZOE piedv vl iespaidgku dinamisko sniegumu. Tas var sasniegt maksimlo trumu 140 km/h, un padart apdzšanu par brnu spli. Atklj, ko nozm pilngs sirdsmiers. Izmantojot viena pieskriena vadbu uz trumprslga (E-shifter), prsldzies uz B Mode remu un iesldz efektvku bremzšanu, vienkrši atlaiot gzes pedli. Tdjdi braukšana bs vl miergka, mazk izmantojot gze pedli.
Krsu diapazons
• LIFE • Atbalsta sistma, uzskot braukšanu pret kalnu • ABS + avrijas bremzšanas palgsistma (EBA) • Dinamisk stabilittes kontroles sistma (ESC), pret
buksšanas sistma (ASR) un vadbas kontroles sistma pagriezienos (CSV)
• Kruza kontrole ar truma ierobeotju • Automtiska stvbremze ar Auto-Hold funkciju • Gaismas un lietus sensors • Automtiska avrijas gaismas signla ieslgšans
pkšas bremzšanas gadjum • Priekšjie gaisa spilveni vadtjam un pasaierim • Aizmugurjo sdeku galvas balsti ar reguljamu
augstumu • Centrl atslga ar attlintu vadbu • ISOFIX brnu krsliu stiprinšanas sistma uz
priekšj pasaieru un aizmugurjiem snu sdekiem • ZE Voice gjju brdinšanas sistma • Brdinjums par nenostiprintu drošbas jostu viss
sdviets • 10" indikatoru un rdtju digitlais displejs ar
personalizcijas iespjm
• Manuli kontroljama kondicionšanas sistma • Elektriski reguljami snu stikli ar impulsa sldzi • Elektriski reguljami apsildmi rjie snu spogui • Ar roku reguljami logi aizmugurjs durvs • Atpakaskata spogulis ar nakts / dienas remu • Renault Hands Free karte-atslga • Reguljams stres stata augstums un slpums • Aizsldzams glabšanas nodaljums • Reguljams vadtja sdeka augstums un dziums • Aizmugurjais sdeklis 1/1 • Multimediju sistma EASY LINK ar 7” sensoru
ekrnu, digitlo radio (DAB), ar iespju savienot ar viedtelefoniem (Android Auto™ un Apple CarPlay™), 4 skaruiem, Bluetooth®, 2 x USB un 1 x 3,5 mm audio spraudni
• 12 V spraudnis instrumentu panea apakš • Caméléon™ uzldes sistma ar uzldes jaudu no 2
ldz 22 kW • E-Shifter trumu prslgšanas svira ar B Mode remu • 6,5 m maistrvas ldšanas kabelis • Akumulatora jauda 52 kWh • Full Led Pure Vision dienas gaistas lukturi ar C formas
gaismas diou dienas gaitas lukturiem • Full LED aizmugurjie lukturi • Virsbves krsas durvju rjie rokturi • Melni rjie snu spogui ar graudainu virsmu • Interjers melnos toos • Melna auduma apdare • Melni auduma elementi uz panea • 15" trauda riteu diski Eole • Riepu remonta komplekts • Riepu spiediena kontroles sistma
LIFE
(S) – standarta aprkojums (O) – opcionls aprkojums
Android Auto ™ ir Google Inc. preu zme Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. preu zme
15” Eole trauda ritei un dekoratvie diski (S)
Melna auduma apšuvums (S)
• Braukšanas joslas kontroles sistma • Sistma, kas paldz noturties braukšanas josl • Automtiska tls un tuvs gaismas prslgšana • Cea zmju atpazšanas sistma • Kabatas aiz vadtja sdeka • Attiecbs 1/3 - 2/3 sadalts aizmugurjais sdeklis • Elektriski reguljami logi priekšjs durvs ar impulsa
sldzi • Elektriski reguljami logi aizmugurjs durvs • Viedtlrua indukcijas ldtjs • 2 USB porti salona aizmugur • rjie snu spogui korpusa krs • Pelka apdare no prstrdtiem materiliem • Elementi no prstrdta materila uz instrumentu
panea • das stre • 16” vieglmetla diski
ZEN (LIFE +)
(S) – standarta aprkojums (O) – opcionls aprkojums
Android Auto ™ ir Google Inc. preu zme Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. preu zme
16” vieglmetla diski Elective (S)
Pelka auduma apšuvums no prstrdta materila (S)
Aprkojums
atpakaskata spogui • Multimediju sistma EASY LINK 9,3” ar navigciju:
9,3” ekrns, digitlo radio (DAB), ar iespju savienot ar viedtelefoniem (Android Auto™ un Apple CarPlay™), 6 skaruiem, Bluetooth®, 2 x USB un 1 x 3,5 mm audio spraudni
• RENAULT EASY CONNECT - piekuve tiešsaistes pakalpojumiem, ieskaitot Google Places, TomTom Traffic, laika zias, degvielas cenas, bstams zonas.
• 3 gadu bezmaksas navigcijas atjauninjumi iekauti mašnas cen
• Hromti elementi priekšj radiatora rest
• Vadtja sdeklis ar reguljamu jostas atbalstu • Papildu tonti aizmugurjie logi • Melna auduma apdare no prstrdta auduma ar eko
das elementiem • Melni auduma elementi uz instrumentu panea • 16" melni vieglmetla diski Elective, melni
INTENS (ZEN+)
16” Elective dimanta melni vieglmetla ritei (S)
17” Elington, dimanta melni vieglmetla ritei, (O)
Melna apdare, kas izgatavota no otrreiz prstrdta auduma ar elementiem, kas izgatavoti no eko das (S)
Melnas das apdare (O)
(S) – standarta aprkojums (O) – opcionls aprkojums
Android Auto ™ ir Google Inc. preu zme Apple CarPlay ™ ir Apple Inc. preu zme
Izmri (mm)
Piederumi
1.
1. Divu lmeu grda kabeu glabšanai Pilnb integrta, lai ietilptu bagas nodaljum, t piedv vairkus nodaljumus ar pietiekami daudz vietas, lai glabtu 2 uzldes kabeus. Nodaljums ir paši izveidots lai pasargtu BOSE® subvferu. Vairs nekda kabeu mudeka un nekdas nekrtbas bagas nodaljum. Pacel bagnieka grdu, lai rti piektu ievietotajm mantm. Noemam grda ir verama, un taj ir rokturis, lai viegli piektu ts saturam. Tas auj atrast vietu ar mazm lietm (k drošbas komplektam), ja taj ir tikai viens kabelis vai ja nav BOSE® subvfera.
2. Priekšjais roku balsts Uzlabo braukšanas komfortu un nodrošina papildu vietu glabšanai. Nodaljums nelielu priekšmetu (etonu, montu) uzglabšanai.
3.Antena haizivs spuras form Piešir sava auto virsbvei dinamisku stilu ar haizivs spuras antenu, kas t dizainam pieširs sportisku veidolu. Izvlies sev piemrotu stilu!
4. Izgaismoti durvju sliekši Elegance un msdiengums katru reizi, kad atver durvis. Baltais atliktais apgaismojums uz sliekšiem pievrš uzmanbu gan dien gan nakt. To alumnija apdare ar Renault logotipu aizsargs automašnas durvis. Prdod pros.
2.
4.
3.
Ir veikti visi piesardzbas paskumi, lai nodrošintu šs publikcijas precizitti un aktualitti drukšanas laik. Šis dokuments ir izveidots saska ar pirmsraošanas un prototipu modeiem. Renault, saska ar neprtrauktas attstbas politiku, patur tiesbas ieviest izmaias publictajs specifikcijs, transportldzekos un papildaprkojum. Ja informcija tiek mainta, Renault dleri tiek par to informti pc iespjas trk. Dads prdošanas valsts versijas var atširties un aprkojuma elementi var nebt pieejami (k daa no standarta aprkojuma, k opcija vai k papildus piederums). Lai iegtu aktulko informciju, ldzam sazinties ar Jums tuvko dleri. Drukas tehnoloisko iemeslu d, šaj dokument attlots krsas var atširties no relajm virsbves vai interjera elementu apdares krsm. Visas tiesbas ir aizsargtas. Šs publikcijas pilnga vai daja atveidošana jebkur formt un veid, bez iepriekšjas rakstiskas ataujas no Renault, ir aizliegta.
Foto: F. Ohm, Additive Studios, ©Renault Marketing 3D-Commerce. 06-2020
Renault rekomende