rené magritte & surrealismen

of 10 /10
René Magritte & Surrealismen Av Marcus G. C.

Upload: marcus-christensen

Post on 22-Jul-2016

234 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Av Marcus G. C.

TRANSCRIPT

Page 1: René Magritte & Surrealismen

René Magritte&

Surrealismen

Av Marcus G. C.

Page 2: René Magritte & Surrealismen

René Magritte (1898 - 1967) var en maler og billedhugger fra Belgia. Han har spilt en stor rolle for den surrealistiske kunsten, og er en av de største kunstnerne innen denne stilretningen. Selv om Magritte har betydd mye for surre-alismen har han også skap verk med preg av kubisme og futurisme, og var en tidlig deltaker i dada-bevegelsen.

Magrittes særegne uttrykk er å sette hverdagslige objekter i en ny og bisarr sammenheng. Han malte objektene så realistisk som mulig samtidig som han beholdt den formelle objektiviteten og den tradisjonelle illusjonuske malermåten,

René Magritte

2

Page 3: René Magritte & Surrealismen

René Magritte (1965)

3

Page 4: René Magritte & Surrealismen

Surrealismen er en kunstnerisk bevegelse innen litteratur, kunst og film. Den startet på begynnelsen av 1900-tallet, og gikk blant annet ut på å la underbevissteten og drømmene føre kunsten videre.

Denne bevegelsen ville vende seg mot alle tidligere kunstneriske uttrykk, og ta skape noe nytt basert på “de vitale og skapende impulser”.

Surrealismen

4

Page 5: René Magritte & Surrealismen

The Man of the Sea (1927)

5

Page 6: René Magritte & Surrealismen

6

Son of A Man (1964)

Page 7: René Magritte & Surrealismen

7

Inspirert verk (2015)

Page 8: René Magritte & Surrealismen

8

The Portrait (1935)

Page 9: René Magritte & Surrealismen

9

Etterligning (2015)

Page 10: René Magritte & Surrealismen

FaktaRené Magritte, snl.no, Hentet 11.05.2015surrealisme, snl.no, Hentet 11.05.2015

KunstverkForside: A Friend of Order (1964)s. 3: René Magritte (1965)s. 5: The Man of the Sea (1927)s. 6: Son of A Man (1964)s. 8 The Portrait (1935)s. 10: Variante De La Tristesse (1945)

Kilder

10

Variante De La Tristesse (1945)