republika e kosov«s - mei-ks. republika e kosov«s . republika kosova-republic of kosovo...

Download Republika e Kosov«s - mei-ks. Republika e Kosov«s . Republika Kosova-Republic of Kosovo . Qeveria

Post on 06-Jun-2019

272 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Republika e Kosovs Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria Vlada-Government

Ministria e Kulturs, Rinis dhe Sportit Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta-Ministry of Culture, Youth &Sports

LISTA E TRASHGIMIS KULTURORE PR MBROJTJE T PRKOHSHME

I. Kategoria: Trashgimia Arkeologjike A. Nnkategorit: Monument/Ansambl

Nr Emrtimi Periudhat Vendi

Komuna

Statusi Nr.

Vendim

Nr. Unik n Databaz

1. Ura e vjetr e gurit n Prizren Antik / Mesjet Prizren 2345/48 000430

2. Kisha e Levishs-Kisha e Shn Premts Antik e Von,

Mesjet Prizren 352/48 001974

3. Kisha e Shn Spasit Mesjet Prizren 1598/48 002855

3. Ura e vjetr e gurit n grykn e Lumbardhit Mesjet Prizren 1149/56 002858

4. Kisha e Shn Nikolls Tutiqve Mesjet Prizren 02-

236/1/62 002898

5. Kisha e Shn Gjorgje Runoviqit Mesjet Prizren 02-956/64 002899

6. Kisha e Shn Diels Dftimi i Shn Mris Mesjet Prizren 02-

983/1/66 002908

7. Kisha e Shn Nikolls Mesjet Prizren 165/74 000406

8. Kisha e Shn Nikolls n Sreck Mesjet Sreck-Prizren 515/77 002937

9. Kisha e Shn Mris n Sreck Mesjet Sreck-Prizren 1574/50 002939

10. Kisha e Shn Nikolls n Bogoshevc

Mesjet Bogoshevc -

Prizren 119/56 002950

11. Kisha e Shn Premtes n Mushnikov Mesjet Mushnikov

Prizren 508/56 002951

12. Kisha e Shn Gjergjit n Sreck Mesjet Sreck-Prizren 510/56 002952

13. Kisha e Shn Nikolls n Mesjet Drajqiq-Prizren 02-239/58

Drajqiq

14. Kisha e Shn Nikolls n Mushnikov Mesjet Mushnikov

Prizren 507/56 002954

15. Kisha e Shn Mris me kol. Prej 7 ikonave n Pllanjan Mesjet Pllanjan - Prizren 266/74 002955

16 Kisha e Shn Ilis me 11 ikona n Llokvic Mesjet Llokvic-Prizren 514/77 002967

17 Kisha e Shn Nikolls

Mesjet Lubizhd-Prizren

02-976/65

002986

18 Kisha e Shn Gjergjit n Rean Mesjet Suharek 837/53 002966

19 Kisha e Shortaris (Manastiri i Zoishts) Mesjet Zoisht-Rahovec 494/54 003126

20 Kisha e Zojs s Bekuar Mesjet Bellopoj-Pej 02-945/64 000379 21

Manastiri i Kushtrimit te Zojs s Bekuar Mesjet Dollc- Klin 02-241/58 003024

22. Kisha Paskalic Mesjet Budisalc-Klin 520/66 003025 23. Kisha e Shn Nikolls Mesjet Gurakoc-Istog 02-475/55 003109 24. Manastiri Gorio Mesjet Istog 02-160/58 003110 25. Kisha e Shen Gjonit Mesjet Crkolez-Istog 02-236/58 002820 26. Ura e gurit ne Zall Antik, Mesjet Zall-Istog 02-569/62 002069 27. Manastiri i Deanit Mesjet Dean 426/47 003106 28. Manastiri i Graanices Mesjet Graanic 427/1947 000390 29. Ura e Vjetr e Gurit Mesjet Vushtrri 859/49 002851 30. Kisha n Muzhian Mesjet Muzhian-Shtime 03-117/83 003039

31. Kish varrezore e Shn Jeremis Mesjet Gorazhdec- Pej 02-240/58 002813

32. Kisha e Shn Gjergjit Mesjet Sig-Pej 02-250/68 000376 33. Kisha e Shen Ndrrimit Mesjet Budisalc-Klin 87/52 003025 34. Kisha e Shen Nikolles Mesjet Siev-Klin 247/58 003023 35. Kisha e Shen Nikolles Mesjet Mleqan- Klin 02-250/58 003022 36. Kisha e Shen Nikolles Mesjet abiq- Klin 247/58 003019 37. Kisha e Eperme Mesjet Pogragj-Klin 02-249/58 003021 38. Kisha e Shen Dhimitrit Mesjet Pogragj-Klin 02-249/58 003020 39. Murgorja e Zojs s Bekuar Mesjet Bela-Dean 02-774/66 002837 40. Kish murgjish t Shn Nikolls n grykn e Bistrics Mesjet Prizren

02-772/1/66 002949

41. Kisha Bernja Mesjet Bernja-Rahovec 553/66 003132 42. Kisha e Dftimit t Shn Mris Mesjet

Vaganesh-Kamenic 474/55

000854 002768

43. Manastiri Burg Mesjet Hajnoc-Kamenic 476/55 000856 002915 44. Manastir Rgjavc Mesjet Moar-Kamenic 478/55 000780 002767 45. Kisha e Shn Gjonit Mesjet Berivojc-Kamenic 02-338/63

000895 002916

46. Kompleksi i Manastirit Banjska Mesjet Baja e Mitrovices 0301-

551/90 002880

47. Kish katolike Mesjet Bardhaniq-Gjakov Propozuar Evidentuar

48. Fortifikim, Kish,Varrez Prehistorike,

Romake, mesjetare Batush- Gjakov Propozuar Evidentuar

49. Tum, Ur, Varreza Prehistorike; Antik, Mesjetare Rogov Gjakov Propozuar Evidentuar

50. Manastri i Sokolics Shek. XIV Boletin- Zvean 2304/48 002843 002877 51. Kompleksi i Manastirit Banjska Shek. XIV

Baja e Mitrovices - Zvean

0301-551/90 002880

52. Ura e Hijes s Mets Romake-antike Rogov-Gjakov Propozuar Evidentuar

53. Ura e Vjetr e Gurit n Vrri Antik Vrri (Vrrnic) - Vushtrri Propozuar Evidentuar

B. Nnkategoria: Lokalitet Arkeologjik/Rezervat

Nr Emrtimi Periudhat Vendi Komuna Statusi

Nr. Vendim Nr. Unik n

Databaz 54. ULPIANA-lokaliteti arkeologjik Romake, Antikitet i Vone Graanic 21/55 002120

55. Tjerrtorja-lokaliteti neolitik (Vendzbulimi i Hyjneshs n Fron) Parahistori Prishtin 191/55 002926

56. Zbulimi i themeleve te Hamamit te vjetr Mesjete Prishtin 02-240/59 003091

57. Germadhat e kishs varrezore t Shn Arkangjelit dhe gur varesh te periudhs Osmane

Mesjete Novosell Prishtin 02-718/64 003092

58. Lokaliteti neolitik n Glladnic Parahistori Graanic Prishtin 02-377/65 002929

59. Nekropol - Graanic Parahistori Graanic Prishtin 02-378/65 003093

60. Germadhat e vjetra te kishes se Shashkocit ne potesin Qeliat Antikitet i Vone Shashkoc-Prishtin 02-691/66 003094

61. Qyteza e fortifikuar n Veletin- Antikitet i Vone Shashkoc-Prishtin 02-694/66 002930

62. Germadhat e kishs mesjetare me varre Mesjete Ballaban-Prishtin 927/66 003095

63. Plandishte dhe Shevarike (lokalitetet arkeologjike te nje areali) Parahistori Brnic e Poshtme-Prishtin

Plandishte 02-117/80

Shevarike 02-431/68

002927

64. Lokaliteti arkeologjik Kalaja ne Kuline Parahistori Teneshdoll-Prishtin 00301-76/86 002925

65. 3. Grmadhat e kullave (Idvorc) Mesjet

Levoshe- Pej 02-974/65 002823

66. 5 Shpella e Radacit Lokalitet Arkeologjik Parahistori Radac-Pej 987/66 000824

67. 6 Shpella e Murgjeve ne Gryken e Rugoves Mesjet Pej 988/66 000927

68. 7 Grmadhat e kishes se Shen Dhimitrit Mesjet Levosh-Pej 02-990/66 000954

69. 8 Grmadhat e kishes varrezore te Shen Gjergjit Mesjet Levosh-Pej 02-990/66 000953

70. 9 Grmadhat e mureve mesjetare ne Duarinje Mesjet Levosh-Pej 02-992/66 000955

71. 0 Varret e vjetra mbi livadhet e Saves Mesjet Levosh-Pej 02-995/66 000957

72. Grmadhat e mureve te Shen Markut Mesjet Levosh-Pej 02-996/66 000952

73. 2 Varret e vjetra ne Majen e Buanit Mesjet Buan-Pej 02-57/67 002853

74. 4 Germadhat e Hamamit te Vjeter Mesjet Pej 02-552/71 000355

75. 5 Lokaliteti arkeologjik Qyteza

Parahistori, Antik, Mesjet Pej 02-948/78 000948

76. 6 Lokaliteti arkeologjik ne Kryshec Romake Kryshec-Pej 03-178/84 000949

77. 7 Lokaliteti arkeologjik ne Doberdol

Parahistori Mesjet

Doberdol Pej 03-180/84 002834

78. Grmadhat e kishes se Shen Nikolles Mesjet Levosh-Pej 02-991/66 000364

79. 8 Lokaliteti arkeologjik ne Vranoc

Parahistori Mesjet Vranoc-Pej 03-181/84 000950

80. 9 Lokaliteti arkeologjik Tuma Mesjet

Doberdol-Pej 03-182/84 000947

81. 2 Lokaliteti arkeologjik Qyteza Antik Romake

Drsnik-Klin 198/55 003029

82. 22

Grmadhat e Kishs varrezore e Shen Nikolles Mesjet Kijev-Klin 02-238/58 002890

83. 23

Grmadhat e Kishs varrezore e Shen Premtes Mesjet

Drsnik-Klin 02-242/58 002889

84. 24 Grmadhat e Manastirit Shen Pjetri & Pali Mesjet

Ujmir-Klin 02-245/58 003027

85. 30 Grmadhat e kishes ne Svrh-Volljak Mesjet

Svrh-Volljak

Klin 513/66 003028

86. 3 Grmadhat e Manastirit Hvosna Mesjet Vrell-Istog 02-370/63 003065

87. 32 Varret e vjetra me lisin shekullor Mesjet

Carralluk-Istog 02-960/64 003111

88. 33 Grmadhat e Kishes me varret e vjetra Mesjet Belic-Istog 02-589/65 003112

89. 34

Grmadhat e Kishes me varre ne potesin Voar Mesjet

Dobrush-Istog 02-982/66 003113

90. 3Grmadhat e Kishes paleokristiane Mesjet Bajic-Istog 02-927/67 003066

5 91. Kisha e Shn Premts Mesjet Prizren 352/48 001974 92. Kalaja e Prizrenit Antik Prizren 1585/48 001967 93. Manastiri i Shn Arhangjellit Mesjet Prizren 464/48 002947 94. Vishegrad Mesjet Prizren 1583/48 002948

95. Kisha varrore Shn Gjergjit n Gornje Sell Mesjet Gornje Sell Prizren 02-252/58 002956

96. Grmadhat e murgores dhe manastirit t Shn Pjetrit n Kabash Mesjet Kabash Prizren 1573/50 002976

97. Grmadhat e kalas s Korishs Antikitet i Von Korish Prizren 02-975/65 002946

98. Kalaja e Prizrenit Mesjet Prizren Prizren 1585/48 002990

99. Manastiri i Kryeengjujve Mesjet Jabllanic Prizren 464 / 48 003002

100. Rrnojat e Manastirit Muzhjak Mesjet Korish Prizren 02 592/64 003003

101. Mbetjet e kishs Shn Mris motrs s Pjetr Korishit Mesjet Korish Prizren 02-978/65 003005

102. Guri i murgjeve-mbetjet e kishs murgore Mesjet Bilush Prizren 02-837/67 003008

103. Mbetjet e pirgut mesjetar Mesjet Kabash Prizren 02 977/66 003007

104. Rrnojat e kishs varrezore n Quvik Mesjet Kabash Prizren 02 416/63 003010

105. Nekropola tumulare N Romaj Parahistori Romaj Prizren 03-1212 / 68 003011

106. Rrnojat e kishs s Shn Nikolls Mesjet Korish Prizren 02- 476/63

003013

107. Rrnoja e kishs dhe t mureve Mesjet Korish Prizren 02 469/63 003014

108. Rrnojat e kishs me varre t vjetra Me

Recommended

View more >