republika hrvatska - naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/file/udzbenici_word.doc · web...

of 33 /33
Republika Hrvatska Županija sisačko-moslavačka Osnovna škola MATE LOVRAKA K U T I N A Klasa: 602-02/14-01/88 Urbroj: 2176-37-01-14-1 Kutina, 30. svibnja 2014. POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA za razdoblje 2014. – 2018. g. OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA Sjedište škole PŠ Kutinska Slatina PŠ Stupovača __________________________________________________________________________________ Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : [email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr 1

Upload: others

Post on 27-Dec-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Republika HrvatskaŽupanija sisačko-moslavačkaOsnovna škola MATE LOVRAKA K U T I N A

Klasa: 602-02/14-01/88Urbroj: 2176-37-01-14-1Kutina, 30. svibnja 2014.

POPIS ODABRANIH UDŽBENIKA

za razdoblje 2014. – 2018. g.

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA Sjedište škole

PŠ Kutinska Slatina PŠ Stupovača

MIŠLJENJE RODITELJA – POZITIVNO ( Zaključak Vijeća roditelja od 4. lipnja 2014. )

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

1

Page 2: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

POPIS UDŽBENIKA ZA

REDOVAN PROGRAM

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

2

Page 3: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

1. razred- redovan program Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5621 SLOVO PO SLOVO 1 : početnica u prvom polugodištu - tiskana slova

Terezija Zokić, Benita Vladušić ŠK 78,00

5622SLOVO PO SLOVO 1 : početnica s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom polugodištu - pisana slova

Terezija Zokić, Benita Vladušić ŠK 78,00

5118NEW BUILDING BLOCKS 1 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za prvi razred osnovne škole, I. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

PROFIL 55,00

5119NEW BUILDING BLOCKS 1 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za prvi razred osnovne škole, I. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

PROFIL 57,00

5609RAZIGRANI ZVUCI 1 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u prvom razredu osnovne škole

Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci ŠK 59,00

5690MATEMATIČKIM STAZAMA 1 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole

Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović

ŠK 52,00

5691 MATEMATIČKIM STAZAMA 1 : radna bilježnica za matematiku u prvom razredu osnovne škole

Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović

ŠK 52,00

5747EUREKA! 1 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u prvom razredu osnovne škole

Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić ŠK 55,00

5748 EUREKA! 1 : radna bilježnica za prirodu i društvo u prvom razredu osnovne škole

Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić ŠK 68,00

IZBORNI PROGRAM

4772 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udžbenik za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović GK 36,00

4773 UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna bilježnica za katolički vjeronauk prvoga razreda osnovne škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović GK 23,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

2. razred- redovan program__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

3

Page 4: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5628 MOJA STAZA 2 : udžbenik hrvatskog jezika u drugom razredu osnovne škole

Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić

ŠK 49,00

5629 MOJA STAZA 2 : radna bilježnica za hrvatski jezik u drugom razredu osnovne škole

Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić

ŠK 49,00

5627 MOJA STAZA 2 : čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole

Sandra Centner, Anđelka Peko, Ana Pintarić, Lidija Bakota, Valentina Majdenić

ŠK 72,00

5120NEW BUILDING BLOCKS 2 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

PROFIL 56,00

5121NEW BUILDING BLOCKS 2 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za drugi razred osnovne škole, II. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

PROFIL 57,00

5610RAZIGRANI ZVUCI 2 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na 2 CD-a u drugom razredu osnovne škole

Vladimir Jandrašek, Jelena Ivaci ŠK 59,00

5692MATEMATIČKIM STAZAMA 2 : udžbenik matematike s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole

Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović ŠK 61,00

5693 MATEMATIČKIM STAZAMA 2 : radna bilježnica za matematiku u drugom razredu osnovne škole

Gordana Paić, Željka Manzoni, Nenad Kosak, Ivana Marjanović ŠK 60,00

5749EUREKA! 2 : udžbenik prirode i društva s višemedijskim nastavnim materijalima u drugom razredu osnovne škole

Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić ŠK 57,00

5750 EUREKA! 2 : radna bilježnica za prirodu i društvo u drugom razredu osnovne škole

Snježana Bakarić Palička, Sanja Ćorić ŠK 68,00

IZBORNI PROGRAM

4774 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udžbenik za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović GK 36,00

4775 RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna bilježnica za katolički vjeronauk drugoga razreda osnovne škole

Josip Jakšić, Karolina Manda Mićanović GK 23,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

3. razred- redovan program

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

4

Page 5: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5184HRVATSKI NA DLANU 3 : čitanka i udžbenik hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj PROFIL 45,00

5185HRVATSKI NA DLANU 3 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za treći razred osnovne škole

Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Marina Gabelica, Renata Gredelj PROFIL 34,00

5122NEW BUILDING BLOCKS 3 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za treći razred osnovne škole, III. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović PROFIL 56,00

5123NEW BUILDING BLOCKS 3 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za treći razred osnovne škole, III. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović PROFIL 57,00

5168GLAZBENI KRUG 3 : udžbenik glazbene kulture s tri cd-a za treći razred osnovne škole

Ana Janković, Željkica Mamić, Ružica Ambruš Kiš PROFIL 56,00

5249NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3 : udžbenik matematike za treći razred osnovne škole

Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar PROFIL 68,00

5250NOVE MATEMATIČKE PRIČE 3 : radna bilježnica iz matematike za treći razred osnovne škole

Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar PROFIL 50,00

5297 POGLED U SVIJET 3 : udžbenik prirode i društva za treći razred osnovne škole

Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov PROFIL 59,00

5298POGLED U SVIJET 3 : radna bilježnica prirode i društva za treći razred osnovne škole

Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov PROFIL 66,00

IZBORNI PROGRAM

4859ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole

Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi KS 36,00

4860ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna bilježnica za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole

Ivica Pažin, Ante Pavlović i drugi KS 34,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

4. razred- redovan program

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

5

Page 6: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5190 OD SLOVA DO SNOVA 4 : čitanka za četvrti razred osnovne škole

Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Saša Veronek Germadnik, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas

PROFIL 68,00

5195 PRIČA O JEZIKU 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege

PROFIL 57,00

5196PRIČA O JEZIKU 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred osnovne škole

Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Martina Kolar Billege

PROFIL 43,00

5124NEW BUILDING BLOCKS 4 : udžbenik engleskoga jezika sa zvučnim cd-om za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Paula Vranković PROFIL 68,00

5125NEW BUILDING BLOCKS 4 : radna bilježnica iz engleskoga jezika za četvrti razred osnovne škole, IV. godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Paula Vranković PROFIL 57,00

5612ALLEGRO 4 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u četvrtom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić ŠK 71,00

5251 NOVE MATEMATIČKE PRIČE 4 : udžbenik matematike za četvrti razred osnovne škole

Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar PROFIL 68,00

5252NOVE MATEMATIČKE PRIČE 4 : radna bilježnica iz matematike za četvrti razred osnovne škole

Danijela Janda Abbaci, Ksenija Ćosić, Nada Hižak, Edita Sudar PROFIL 50,00

5299 POGLED U SVIJET 4 : udžbenik prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov PROFIL 59,00

5300POGLED U SVIJET 4 : radna bilježnica iz prirode i društva za četvrti razred osnovne škole

Sanja Škreblin, Sanja Basta, Nataša Svoboda Arnautov PROFIL 66,00

IZBORNI PROGRAM

5706

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 1 : udžbenik njemačkog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u četvrtom razredu osnovne škole - 1. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha ŠK 64,00

5707FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 1 : radna bilježnica za njemački jezik u četvrtom razredu osnovne škole - 1. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha ŠK 49,00

4861 NA PUTU VJERE : udžbenik za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole

Ivica Pažin i Ante Pavlović KS 40,00

4862 NA PUTU VJERE : radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole

Ivica Pažin, Ante Pavlović KS 30,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

6

Page 7: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

5. razred- redovan programReg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5650 SNAGA RIJEČI 5 : hrvatska čitanka s Anita Šojat ŠK 75,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

7

Page 8: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

5642HRVATSKI JEZIK 5 : udžbenik hrvatskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac

ŠK 56,00

5643 HRVATSKI JEZIK 5 : radna bilježnica za hrvatski jezik u petom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac

ŠK 48,00

5573

WAY TO GO 2 PLUS : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalom u petom razredu osnovne škole - 5. godina učenja

Višnja Anić ŠK 67,00

5574WAY TO GO 2 PLUS : radna bilježnica za engleski jezik u petom razredu osnovne škole - 5. godina učenja

Višnja Anić ŠK 59,00

4587 LIKOVNI SAT 5 : udžbenik likovne kulture za peti razred osnovne škole

Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec-Fulir, Natalija Stipetić-Čus

ALFA 35,00

5613ALLEGRO 5 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u petom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić ŠK 71,00

5698

MATEMATIKA 5 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

Ivana Matić, Marjana Kuliš, Branka Antunović Piton, Natalija Zvelf

ŠK 62,00

5699

MATEMATIKA 5 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

Ivana Matić, Marjana Kuliš, Branka Antunović Piton, Natalija Zvelf

ŠK 62,00

5735PRIRODA 5 : udžbenik prirode s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Marijana Gudić, Lydia Lugar, Edina Operta

ŠK 63,00

5736 PRIRODA 5 : radna bilježnica za prirodu u petom razredu osnovne škole

Damir Bendelja, Marijana Gudić, Edina Operta ŠK 49,00

5273 VREMEPLOV 5 : udžbenik povijesti za peti razred osnovne škole

Duša Šarunić, Darko Benčić PROFIL 57,00

5274 VREMEPLOV 5 : radna bilježnica iz povijesti za peti razred osnovne škole

Duša Šarunić, Darko Benčić PROFIL 36,00

4530 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik za 5. razred osnovne škole

Tomislav Jelić, Marina Periša ALFA 55,00

4531 GEOGRAFIJA 1 : radna bilježnica za 5. razred Tomislav Jelić ALFA 37,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

8

Page 9: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

osnovne škole

5301 TEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Marijan Vinković, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić, Željko Medved

PROFIL 35,00

5302TEHNIČKA KULTURA 5 : radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Ružica Gulam, Tamara Valčić, Ivo Tkalec, Mato Šimunović, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić, Željko Medved

PROFIL 98,00

IZBORNI PROGRAM

4863 JA SAM PUT : udžbenik za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole

Ružica Razum i autorski tim KS 40,00

4864 JA SAM PUT : radna bilježnica za katolički vjeronauk petoga razreda osnovne škole

Ružica Razum, Martina Rašpolić, Verica Razum Hrmo KS 34,00

5217 NIMBUS, OBLAK 5 : udžbenik informatike s e-podrškom za peti razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani

PROFIL 61,00

5218NIMBUS, OBLAK 5 : radna bilježnica iz informatike s e-podrškom za peti razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani

PROFIL 41,00

5708

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 2 : udžbenik njemačkog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u petom razredu osnovne škole - 2. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha

ŠK 64,00

5709

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 2 : radna bilježnica za njemački jezik u petom razredu osnovne škole - 2. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Jasmina Troha

ŠK 49,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

5277 POVIJESNI ATLAS 5.-8. : povijesni atlas od petoga do osmoga razreda osnovne škole

skupina autora PROFIL

4778 GEOGRAFSKI ATLAS ZA OSNOVNU ŠKOLU Snježana Haiman, Vera Müller HŠK, ŠK

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

6. razred- redovan programReg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5651 SNAGA RIJEČI 6 : hrvatska čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom

Anita Šojat ŠK 75,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

9

Page 10: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

razredu osnovne škole

5644HRVATSKI JEZIK 6 : udžbenik hrvatskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac

ŠK 56,00

5645 HRVATSKI JEZIK 6 : radna bilježnica za hrvatski jezik u šestom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac

ŠK 48,00

5575WAY TO GO 3 PLUS : udžbenik engleskog jezika višemedijskim nastavnim materijalom u šestom razredu osnovne škole - 6. godina učenja

Olinka Breka ŠK 67,00

5576WAY TO GO 3 PLUS : radna bilježnica za engleski jezik u šestom razredu osnovne škole - 6. godina učenja

Olinka Breka ŠK 59,00

4588 LIKOVNI SAT 6 : udžbenik likovne kulture za šesti razred osnovne škole

Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec-Fulir, Natalija Stipetić-Čus

ALFA 35,00

5614ALLEGRO 6 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u šestom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić ŠK 71,00

5700MATEMATIKA 6 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole

Natalija Zvelf, Branka Antunović Piton, Ariana Bogner Boroš, Maja Karlo, Predrag Brkić

ŠK 63,00

5701MATEMATIKA 6 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole

Natalija Zvelf, Branka Antunović Piton, Ariana Bogner Boroš, Maja Karlo, Predrag Brkić

ŠK 62,00

4628 PRIRODA 6 : udžbenik iz prirode za šesti razred osnovne škole

Marijana Bastić, Ruža Bule, Mila Bulić, Daniela Novoselić ALFA 60,00

4629 PRIRODA 6 : radna bilježnica iz prirode za šesti razred osnovne škole

Marijana Bastić, Ruža Bule, Mila Bulić, Valerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić

ALFA 43,00

5278 VREMEPLOV 6 : udžbenik povijesti za šesti razred osnovne škole

Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac, Jelena Šilje Capor, Snježana VinariĆ

PROFIL 59,00

5279 VREMEPLOV 6 : radna bilježnica iz povijesti za šesti razred osnovne škole

Šime Labor, Manuela Kunundžić, Tin Pongrac, Jelena Šilje Capor, Snježana Vinarić

PROFIL 40,00

4532 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik za 6. razred osnovne škole

Tomislav Jelić, Irena Greblički ALFA 55,00

4533 GEOGRAFIJA 2 : radna bilježnica za 6. razred osnovne škole

Tomislav Jelić, Irena Greblički ALFA 39,00

5303 TEHNIČKA KULTURA 6 : udžbenik tehničke kulture za šesti razred osnovne škole

Marijan Vinković, Dragutin Labaš, Stjepan Androlić, Željko Medved PROFIL 35,00

5304 TEHNIČKA KULTURA 6 : radni materijal za Leon Zakanji, Saša Egić, Dragutin PROFIL 98,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

10

Page 11: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za šesti razred osnovne škole

Labaš, Stjepan Androlić, Željko Medved, Tamara Valčić, Dragan Vlajinić

IZBORNI PROGRAM

4865 POZVANI NA SLOBODU : udžbenik za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole

Ružica Razum i autorski tim KS 40,00

4866POZVANI NA SLOBODU : radna bilježnica za katolički vjeronauk šestoga razreda osnovne škole

Ružica Razum i autorski tim KS 32,00

5219 NIMBUS, OBLAK 6 : udžbenik informatike s e-podrškom za šesti razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani

PROFIL 61,00

5220NIMBUS, OBLAK 6 : radna bilježnica iz informatike s e-podrškom za šesti razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani

PROFIL 41,00

5710

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 3 : udžbenik njemačkog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u šestom razredu osnovne škole - 3. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša ŠK 64,00

5711FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 3 : radna bilježnica za njemački jezik u šestom razredu osnovne škole - 3. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša ŠK 49,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

7. razred- redovan programReg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5652SNAGA RIJEČI 7 : hrvatska čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Anita Šojat ŠK 75,00

5646HRVATSKI JEZIK 7 : udžbenik hrvatskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac ŠK 67,00

5647 HRVATSKI JEZIK 7 : radna bilježnica za hrvatski Krešimir Bagić, Marica Motik, Zrinka ŠK 48,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

11

Page 12: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

jezik u sedmom razredu osnovne škole Katalinić, Maša Rimac, Senka Sušac

5577WAY TO GO 4 PLUS : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim mateijalima u sedmom razredu osnovne škole - 7. godina učenja

Olinka Breka, Maja Mardešić ŠK 67,00

5578WAY TO GO 4 PLUS : radna bilježnica za engleski jezik u sedmom razredu osnovne škole - 7. godina učenja

Olinka Breka, Maja Mardešić ŠK 59,00

4589 LIKOVNI SAT 7 : udžbenik likovne kulture za sedmi razred osnovne škole

Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić-Čus

ALFA 35,00

5615ALLEGRO 7 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u sedmom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić ŠK 71,00

5702MATEMATIKA 7 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Marijana Kuliš, Ariana Bogner Boroš, Lahorka Havranek Bijuković, Predrag Brkić, Maja Karlo

ŠK 62,00

5703MATEMATIKA 7 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Marijana Kuliš, Ariana Bogner Boroš, Lahorka Havranek Bijuković, Predrag Brkić, Maja Karlo

ŠK 62,00

4497 BIOLOGIJA 7 : udžbenik iz biologije za sedmi razred osnovne škole

Valerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić ALFA 59,00

4498 BIOLOGIJA 7 : radna bilježnica iz biologije za sedmi razred osnovne škole

Valerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić ALFA 44,00

4583 KEMIJA 7 : udžbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole

Draginja Mrvoš-Sermek, Maja Kovačević, Davor Barić ALFA 58,00

4584 KEMIJA 7 : radna bilježnica iz kemije za sedmi razred osnovne škole

Draginja Mrvoš Sermek, Nikolina Ribarić, Davor Barić ALFA 40,00

5593OTKRIVAMO FIZIKU 7 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole

Sonja Prelovšek Peroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani ŠK 59,00

5594 OTKRIVAMO FIZIKU 7 : radna bilježnica za fiziku u sedmom razredu osnovne škole

Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja ŠK 49,00

5280 VREMEPLOV 7 : udžbenik povijesti za sedmi razred osnovne škole

Damir Agičić PROFIL 62,00

5281 VREMEPLOV 7 : radna bilježnica iz povijesti za sedmi razred osnovne škole

Damir Agičić PROFIL 36,00

5160 GEOGRAFIJA 7 : udžbenik geografije za sedmi razred osnovne škole

Slaven Imre, Petar Perić, Matija Pintarić, Zoran Stiperski PROFIL 60,00

5161 GEOGRAFIJA 7 : radna bilježnica iz geografije za sedmi razred osnovne škole

Slaven Imre, Petar Perić, Matija Pintarić PROFIL 41,00

5305 TEHNIČKA KULTURA 7 : udžbenik tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole

Sanja Prodanović Trlin, Milan Nadaždi, Damir Čović, Ivica Šimić,

PROFIL 35,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

12

Page 13: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

Krešimir Kenfelj, Dragan Vlajinić, Darko Suman

5306TEHNIČKA KULTURA 7 : radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za sedmi razred osnovne škole

Sanja Prodanović Trlin, Ines Tićak, Milan Nadaždi, Damir Čović, Ivica Šimić, Krešimir Kenfelj, Dragan Vlajinić, Darko Suman

PROFIL 108,00

IZBORNI PROGRAM

4867 ZAJEDNO U LJUBAVI : udžbenik za katolički vjeronauk sedmoga razreda osnovne škole

Josip Periš i autorski tim KS 45,00

5221 NIMBUS, OBLAK 7 : udžbenik informatike s e-podrškom za sedmi razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani PROFIL 62,00

5222NIMBUS, OBLAK 7 : radna bilježnica iz informatike s e-podrškom za sedmi razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani PROFIL 45,00

5712

FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 4 : udžbenik njemačkog jezika sa višemedijskim nastavnim materijalima u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Tihana Đaković ŠK 64,00

5713FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 4 : radna bilježnica za njemački jezik u sedmom razredu osnovne škole - 4. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Tihana Đaković ŠK 49,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

8. razred - redovan programReg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5653SNAGA RIJEČI 8 : hrvatska čitanka s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Anita Šojat ŠK 75,00

5648

HRVATSKI JEZIK 8 : udžbenik hrvatskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Nataša Jurić Stanković, Davor Šimić, Andres Šodan

ŠK 67,00

5649HRVATSKI JEZIK 8 : radna bilježnica za hrvatski jezik u osmom razredu osnovne škole

Krešimir Bagić, Nataša Jurić Stanković, Davor Šimić, Andres Šodan

ŠK 48,00

5579 WAY TO GO 5 PLUS : udžbenik engleskog jezika s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne

Biserka Džeba, Maja Mardešić ŠK 60,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

13

Page 14: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPCškole - 8. godina učenja

5580WAY TO GO 5 PLUS : radna bilježnica za engleski jezik u osmom razredu osnovne škole - 8. godina učenja

Biserka Džeba, Maja MardešićŠK 53,00

4590 LIKOVNI SAT 8 : udžbenik likovne kulture za osmi razred osnovne škole

Dražen Jerabek, Gordana Jerabek, Blanka Petrinec-Fulir, Natalija Stipetić-Čus

ALFA 35,00

5616ALLEGRO 8 : udžbenik glazbene kulture s višemedijskim nastavnim materijalima na tri CD-a u osmom razredu osnovne škole

Vlasta Dvořak, Margita Jeličić Špoljar, Eva Kirchmayer Bilić ŠK 71,00

5704

MATEMATIKA 8 - 1. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Tibor Rodiger, Lahorka Havranek Bijuković, Ivana Matić, Branka Antunović Piton, Tanja Djaković

ŠK 62,00

5705

MATEMATIKA 8 - 2. DIO : udžbenik matematike sa zbirkom zadataka i višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Tibor Rodiger, Lahorka Havranek Bijuković, Ivana Matić, Branka Antunović Piton, Tanja Djaković

ŠK 62,00

4499 BIOLOGIJA 8 : udžbenik iz biologije za osmi razred osnovne škole

Marijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović

ALFA 59,00

4500 BIOLOGIJA 8 : radna bilježnica iz biologije za osmi razred osnovne škole

Marijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović

ALFA 44,00

4585 KEMIJA 8 : udžbenik iz kemije za osmi razred osnovne škole

Draginja Mrvoš Sermek, Nikolina Ribarić ALFA 58,00

4586 KEMIJA 8 : radna bilježnica iz kemije za osmi razred osnovne škole

Draginja Mrvoš Sermek, Maja Kovačević ALFA 40,00

5595OTKRIVAMO FIZIKU 8 : udžbenik fizike s višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole

Sonja Prelovšek Peroš, Branka Mikuličić, Branka Milotić, Ivica Aviani

ŠK 60,00

5596 OTKRIVAMO FIZIKU 8 : radna bilježnica za fiziku u osmom razredu osnovne škole

Branka Mikuličić, Ivica Buljan, Dubravka Despoja ŠK 49,00

5282 VREMEPLOV 8 : udžbenik povijesti za osmi razred osnovne škole

Vesna Đurić PROFIL 64,00

5283 VREMEPLOV 8 : radna bilježnica iz povijesti za osmi razred osnovne škole

Vesna Đurić PROFIL 40,00

5163 GEOGRAFIJA 8 : udžbenik geografije za osmi razred osnovne škole

Aleksandar Lukić, Vid Jakša Opačić, Ivan Paradi, Petar Perić PROFIL 62,00

5164 GEOGRAFIJA 8 : radna bilježnica iz geografije za osmi razred osnovne škole

Aleksandar Lukić, Vid Jakša Opačić, Ivan Paradi, Petar Perić PROFIL 45,00

5307TEHNIČKA KULTURA 8 : udžbenik tehničke kulture za osmi razred osnovne škole

Fany Bilić, Sanja Prodanović Trlin, Milan Nadaždi, Damir Čović, Ivica Šimić, Krešimir Kenfelj, Darko Suman, Dragan Vlajinić

PROFIL 35,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

14

Page 15: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

5308

TEHNIČKA KULTURA 8 : radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za osmi razred osnovne škole

Fany Bilić, Valentina Dijačić, Sanja Prodanović Trlin, Damir Čović, Ivica Šimić, Krešimir Kenfelj, Darko Suman, Dragan Vlajinić

PROFIL 108,00

IZBORNI PROGRAM

4868S KRISTOM U ŽIVOT : udžbenik za katolički vjeronauk osmoga razreda osnovne škole

Josip Periš i autorski tim KS 47,00

5223NIMBUS, OBLAK 8 : udžbenik informatike s e-podrškom za osmi razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani

PROFIL 62,00

5224NIMBUS, OBLAK 8 : radna bilježnica iz informatike s e-podrškom za osmi razred osnovne škole

Silvana Svetličić, Lidija Kralj, Nenad Hajdinjak, Darko Rakić, Bojan Floriani

PROFIL 45,00

5714FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 5 : udžbenik njemačkog jezika sa višemedijskim nastavnim materijalima u osmom razredu osnovne škole, 5. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša ŠK 64,00

5715FLINK MIT DEUTSCH - NEU! 5 : radna bilježnica za njemački jezik u osmom razredu osnovne škole - 5. godina učenja

Jadranka Salopek, Plamenka Bernardi-Britvec, Andrea Tukša ŠK 49,00

DOPUNSKA NASTAVNA SREDSTVA

POPIS UDŽBENIKA ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

KOJI SE ŠKOLUJU

PO

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

15

Page 16: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

PRILAGOĐENOM PROGRAMU (čl. 4 Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju I obrazovanju

učenika s teškoćama u razvoju)

* Napomena – Pojedini udžbenici namijenjeni su za uporabu kroz više školskih godina. Udžbenici za prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan program. Za nastavne predmete u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti udžbenik za redovan program.

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

1. razred - PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

700 ČITANČICA ŠAPTALICA : čitanka za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

702 POČETNICA ŠAPTALICA 1 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

703 POČETNICA ŠAPTALICA 2 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

704 POČETNICA ŠAPTALICA 3 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

705 RADNA BILJEŽNICA 1 : vježbe za razvoj grafomotorike : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

706 RADNA BILJEŽNICA 2 : pisana slova : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

16

Page 17: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

707 SLOVARICA : za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 62,00

709 MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 10 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja 1.-2. razreda

Vesna Đurek ŠK 62,00

710MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 10 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s didaktičkim igrama

Vesna Đurek ŠK 62,00

711 MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 5 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja 1.-2. razreda

Vesna Đurek ŠK 49,00

712MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 5 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s didaktičkim igrama

Vesna Đurek ŠK 49,00

* Napomena – Pojedini udžbenici namijenjeni su za uporabu kroz više školskih godina. Udžbenici za

prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan program. Za nastavne predmete

u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti udžbenik za redovan program.

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

2. razred- PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

700 ČITANČICA ŠAPTALICA : čitanka za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 49,00

702 POČETNICA ŠAPTALICA 1 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 62,00

703 POČETNICA ŠAPTALICA 2 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 62,00

704 POČETNICA ŠAPTALICA 3 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 62,00

705RADNA BILJEŽNICA 1 : vježbe za razvoj grafomotorike : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

706 RADNA BILJEŽNICA 2 : pisana slova : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 49,00

707 SLOVARICA : za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred Vesna Đurek ŠK 62,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

17

Page 18: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

709MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 10 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja 1.-2. razreda

Vesna Đurek ŠK 62,00

710MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 10 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s didaktičkim igrama

Vesna Đurek ŠK 62,00

711MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 5 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja 1.-2. razreda

Vesna Đurek ŠK 49,00

712MOJA MALA MATEMATIKA - RAČUNAJMO DO 5 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 1.-2. razred s didaktičkim igrama

Vesna Đurek ŠK 49,00

4016 VOLIM ZAVIČAJ 2 : udžbenik s radnom bilježnicomNives Čagalj, Milica Duvnjak, Marija Petričević

ALKA 125,00

* Napomena – Pojedini udžbenici namijenjeni su za uporabu kroz više školskih godina. Udžbenici za

prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan program. Za nastavne predmete

u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti udžbenik za redovan program.

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

3. razred- PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

700 ČITANČICA ŠAPTALICA : čitanka za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

702 POČETNICA ŠAPTALICA 1 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

703 POČETNICA ŠAPTALICA 2 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

704 POČETNICA ŠAPTALICA 3 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

705RADNA BILJEŽNICA 1 : vježbe za razvoj grafomotorike : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

706 RADNA BILJEŽNICA 2 : pisana slova : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

707 SLOVARICA : za učenike s posebnim potrebama za 1. do Vesna Đurek ŠK 62,00__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

18

Page 19: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

4. razred

714MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO DO 20 : radna bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 3. i 4. razred osnovne škole

Vesna Đurek ŠK 62,00

715MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO DO 20 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 3. i 4. razred osnovne škole s didaktičkim igrama

Vesna Đurek ŠK 49,00

4013 VOLIM ZAVIČAJ 3 : udžbenik s radnom bilježnicomNives Čagalj, Milica Duvnjak, Marija Petričević

ALKA 125,00

* Napomena – Pojedini udžbenici namijenjeni su za uporabu kroz više školskih godina. Udžbenici za

prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan program. Za nastavne predmete

u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti udžbenik za redovan program.

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

4. razred- PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

700 ČITANČICA ŠAPTALICA : čitanka za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

702 POČETNICA ŠAPTALICA 1 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

703 POČETNICA ŠAPTALICA 2 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

704 POČETNICA ŠAPTALICA 3 : udžbenik za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

705RADNA BILJEŽNICA 1 : vježbe za razvoj grafomotorike : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

706 RADNA BILJEŽNICA 2 : pisana slova : radna bilježnica za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 49,00

707 SLOVARICA : za učenike s posebnim potrebama za 1. do 4. razred

Vesna Đurek ŠK 62,00

714 MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO DO 20 : radna Vesna Đurek ŠK 62,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

19

Page 20: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

bilježnica iz matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 3. i 4. razred osnovne škole

715MOJA MALA MATEMATIKA - BROJIMO DO 20 : udžbenik matematike za učenike usporenog kognitivnog razvoja za 3. i 4. razred osnovne škole s didaktičkim igrama

Vesna Đurek ŠK 49,00

4014 VOLIM ZAVIČAJ 4 : udžbenik s radnom bilježnicomNives Čagalj, Milica Duvnjak, Marija Petričević

ALKA 125,00

* Napomena – Pojedini udžbenici namijenjeni su za uporabu kroz više školskih godina. Udžbenici za

prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan program. Za nastavne predmete

u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti udžbenik za redovan program.

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

5. razred- PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

3259HRVATSKI JEZIK 5 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

3260 KNJIŽEVNOST 5 : radna bilježnica za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

2009 PRIRODA I JA : udžbenik s radnom bilježnicom za peti razred osnovne škole

Roberto Škara ALKA 125,00

2851 GEOGRAFIJA 5 : udžbenik s radnom bilježnicom za 5. razred osnovne škole

Silvija Krpes ALKA 125,00

* Napomena –Udžbenici za prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan

program. Za nastavne predmete u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti

udžbenik za redovan program.

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

20

Page 21: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

6. razred- PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

3281HRVATSKI JEZIK 6 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

3282 KNJIŽEVNOST 6 : radna bilježnica za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

2010 PRIRODA OKO MENE : udžbenik s radnom bilježnicom za šesti razred osnovne škole

Nataša Kletečki ALKA 125,00

2854 GEOGRAFIJA 6 : udžbenik s radnom bilježnicom za 6. razred osnovne škole

Silvija Krpes ALKA 125,00

* Napomena – Udžbenici za prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan

program. Za nastavne predmete u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti

udžbenik za redovan program.

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

21

Page 22: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

7. razred - PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

3298HRVATSKI JEZIK 7 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

3299 KNJIŽEVNOST 7 : radna bilježnica za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

2857 BIOLOGIJA 7 : udžbenik s radnom bilježnicom za 7. razred osnovne škole Nataša Kletečki ALKA 125,00

1930 KEMIJA 7 : udžbenik s radnom bilježnicom za 7. razred osnovne škole

Nikolina Bekić, Andrea Pehar ALKA 125,00

3656 GEOGRAFIJA 7 : udžbenik s radnom bilježnicom Silvija Krpes ALKA 125,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

22

Page 23: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

* Napomena – Udžbenici za prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan

program. Za nastavne predmete u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti

udžbenik za redovan program.

Osnovna škola MATE LOVRAKA – Kutina

8. razred – PRILAGOĐENI PROGRAM (čl.4)Reg. broj Naziv udžbenika Autor Nakladnik MPC

3309HRVATSKI JEZIK 8 : radna bilježnica za hrvatski jezik za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

3310 KNJIŽEVNOST 8 : radna bilježnica za učenike koji se školuju po individualiziranom prilagođenom programu

Vesna Đurek, Ana Mesić ŠK 83,00

1831 BIOLOGIJA 8 : udžbenik s radnom bilježnicom za 8. razred osnovne škole Roberto Škara ALKA 125,00

1931 KEMIJA 8 : udžbenik s radnom bilježnicom za 8. razred osnovne škole

Nikolina Bekić, Andrea Pehar ALKA 125,00

3657 GEOGRAFIJA 8 : udžbenik s radnom bilježnicom Silvija Krpes ALKA 125,00

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

23

Page 24: Republika Hrvatska - Naslovnicaos-mate-lovraka-kt.skole.hr/.../855/File/UDZBENICI_WORD.doc · Web viewTEHNIČKA KULTURA 5 : udžbenik tehničke kulture za peti razred osnovne škole

* Napomena – Udžbenici za prilagođeni program zamjenjuju dio udžbenika iz popisa za redovan

program. Za nastavne predmete u kojima nije odabran prilagođeni udžbenik u uporabi će biti

udžbenik za redovan program.

__________________________________________________________________________________Osnovna škola Mate Lovraka, Crkvena 59, 44320 Kutina tel./fax.: +385 44 683 277 / 660 101 e-mail : s[email protected] www.os-mate-lovraka-kt.skole.hr

24