reseller grabline

Download Reseller grabline

Post on 29-Jun-2015

886 views

Category:

Education

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Reseller grabline

TRANSCRIPT

  • 1. Program Reseller GrablineTempoh LanggananHarga 30 hari RM 20.00 60 hari RM 40.00 90 hari RM 60.00120 hari RM 80.00150 hari RM 100.00180 hari RM 120.00210 hari RM 140.00240 hari RM 160.00270 hari RM 180.00300 hari RM 200.00330 hari RM 220.00360 hari RM 240.00

2. Note : Di atas ialah senarai harga dan tempoh hari langgananproduk kamiKami juga memberikan peluang kepada pelanggan kami untukmenjana pendapatan bersama kami apabila memperkenalkanproduk kami kepada pelanggan baru tidak kira sahabat,ahlikeluarga atau sesiapa sahaja.Komisyen anda akan berterusan setiap bulan setiap kali pelangganyang anda perkenalkan membuat langganan semula selepas hadlangganan mereka tamatSemua bonus ini anda layak terima selagi anda melanggan produkkami.Contohnya jika anda melanggan produk kami selama 30 hari makaanda layak menerima semua bonus di bawah selama 30 hari. 3. Contoh Kiraan Bonus Jika Anda & Rangkaian AndaMelanggan Pakej RM 20 Selama 30 Hari. 4. Di bawah ialah Ilustrasi potensi pendapatan anda jika anda danrangkaian anda memperkenal hanya 5 orang pelanggan sahaja. 5. Hari Total PelangganBonus Anda Pendapatan Anda( RM )( RM ) 1 5 (4x5)+(1x8)28 2 16 3 48 3 64 3192 5256 3768 610243 3072 74096312288 8 16384349152 9 655363 196608102621443 786432 Total Pendapatan Anda RM 1,048,588 6. Simulasi pendapatan di atas hanya dalam 10 hari sahaja jikaanda dan rakan-rakan anda memperkenalkan 5 orang pelanggansahaja.Malah angka ini akan bertambah dari hari ke hari sehingga tiadahad.Lebih hebat lagi pendapatan ini akan berulang-ulang jika andadan rakan-rakan anda membuat langganan semula selepastarikh langganan tamat. 7. Contoh Kiraan Bonus Jika Anda & Rangkaian Anda Melanggan Pakej RM 100 Selama 150 Hari. 8. Di bawah ialah Ilustrasi potensi pendapatan anda jika anda danrangkaian anda memperkenal hanya 5 orang pelanggan sahaja. 9. HariTotal PelangganBonus AndaPendapatan Anda ( RM ) ( RM )1 5( 4 x 25 ) + ( 1 x 40 ) 1402 16 152403 64 159605256 15 38406102415153607409615614408 1638415 2457609 6553615 98304010262144 153932160 Total Pendapatan Anda RM 5,242,940 10. Simulasi pendapatan di atas hanya dalam 10 hari sahaja jikaanda dan rakan-rakan anda memperkenalkan 5 orang pelanggansahaja.Malah angka ini akan bertambah dari hari ke hari sehingga tiadahad.Lebih hebat lagi pendapatan ini akan berulang-ulang jika andadan rakan-rakan anda membuat langganan semula selepastarikh langganan tamat. 11. Contoh Kiraan Bonus Jika Anda & Rangkaian Anda Melanggan Pakej RM 200 Selama 300 Hari. 12. Di bawah ialah Ilustrasi potensi pendapatan anda jika anda danrangkaian anda memperkenal hanya 5 orang pelanggan sahaja. 13. HariTotal PelangganBonus AndaPendapatan Anda ( RM ) ( RM ) 15( 4 x 50 ) + ( 1 x 80 )2802 16 30 4803 64 3019205256 3076806102430 3072074096301228808 16384304915209 6553630 196608010262144 30 7864320 Total Pendapatan Anda RM 10,485,600 14. Simulasi pendapatan di atas hanya dalam 10 hari sahaja jikaanda dan rakan-rakan anda memperkenalkan 5 orang pelanggansahaja.Malah angka ini akan bertambah dari hari ke hari sehingga tiadahad.Lebih hebat lagi pendapatan ini akan berulang-ulang jika andadan rakan-rakan anda membuat langganan semula selepastarikh langganan tamat. 15. Trader Grabline.NetKiraan Bonus Anda Sebagai Trader Grabline.NetBonus RM 2.00 Untuk Setiap Pengaktifan Langganan. 16. Hari Nilai Pin Bonus Anda ( RM )30 hari 1 260 hari 2 490 hari 3 6120 hari4 8150 hari5 10180 hari6 12210 hari7 14240 hari8 16270 hari9 18300 hari1020330 hari1122360 hari1224 17. Simulasi :Jika pada bulan lepas pakej langganan Abu telah di aktifkan olehTrader Ahmad.Apabila Abu hendak membuat langganan semula selepas 30 hariatau setelah had langganan nye tamat.Abu kena mengaktifkan pakej langganan barunya melalui TraderAhmad juga.Jika Trader Lain yang mengaktifkan pakej langganan abu,Bonustetap akan di berikan kepada Trader Ahmad manakala Trader yangmembantu mengaktifkan pakej Abu tidak mendapat bonus malahakan di tolak nilai Pin yang ada. 18. Syarat & Kelebihan Menjadi Trader :1. Semua Trader perlu membeli PIN Top Up had langganan daripada syarikat.2. Nilai untuk 1 Pin ialah RM 20.00 untuk mengaktifkan had langganan pelanggan selama 30 hari.3. Trader Wajib Mengaktifkan pakej langganan pelanggan dalam Masa 24 Jam Selepas Menerima Pembayaran daripada mereka.4. Trader wajib memahami Step by Step cara untuk menggunakan Software Grabline VPN.5. Trader juga perlu melanggan perkhidmatan kami setiap bulan.6. Minima Pembelian Pin untuk Kali pertama ialah 30 pin & Belian pin seterusnya 10 pin