rexon productcatalogus

of 28/28
Rexon produktcatalogus 1 Seal the world...

Post on 02-Apr-2016

277 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Rexon produktcatalogus 1

  PRODUCTCATALOGUSPRODUCTCATALOGUS

  Seal th

  e world

  ...

 • Seal the world...

  REXON logo Seal the world.indd 1 14/06/11 14:28

 • Seal the world met reXon!

  Het reXon gamma bevat een volledige lijn hoogwaardige siliconen, acrylaatkitten, lijmen, isolatieschuimen, MS Polymeren en Hybriden, brandwerende producten en chemische verankering. Doorheen het ganse gamma zit een duidelijke lijn verweven. De verpakking is heel aantrekkelijk en tegelijk zo ontworpen dat de klant heel vlug kan uitmaken welk product geschikt is voor zijn toepassing.

  DL Chemicals, producent van het reXon gamma is al meer dan 75 jaar actief als producent van hoogwaardige afdichtingsmaterialen en lijmen. Al 3 generaties lang staat DL Chemicals voor kwaliteit, flexibiliteit, service en vakkennis.

  Wij garanderen onze partners producten van een hoog en constant kwaliteitsniveau, geproduceerd onder het EN ISO 9001 kwaliteitslabel. Wij kunnen hoogwaardige systemen en oplossingen aanbieden om elk project tot een goed einde te brengen.

  Daarnaast verbindt DL Chemicals zich ertoe de strengste regelgeving met betrekking tot milieu te respecteren bij de productie van deze kwaliteitsproducten. Wij zijn dan ook de trotse eigenaar van het ISO 14001 milieuzorgcertificaat.

  Bovendien zijn onze medewerkers een echte gespreks-partner voor onze partners. Ons technical support team staat elke dag ten dienste van de klant met technische ondersteuning waardoor wij bouwen aan een hecht partnerschap.

  Seal the World, samen met DL Chemicals en reXon!

 • INHOUD

  1. VOEGKITTEN

  1.1.SILICONEN 1.1.1. SiliconeNeutral p.7 1.1.2. SiliconePaint p.7 1.1.4. SiliconeSanitary p.8 1.1.6. SiliconeNaturalStone p.8

  1.2.ACRYLATEN 1.2.1. AcrylicSuper p.9 1.2.2. AcrylicDeco p.9 1.2.5. AcrylicFiller p.9 1.2.6. AcrylicParquet p.101.3.SPECIFIEKEAFDICHTINGEN 1.3.2. RepairKit p.10

  1.4.REINIGERS 1.4.1. SiliconeCleaner p.11 1.4.9. UniversalCleaner p.11 1.5.0. PerfectJoint p.11

  2. LIJMEN

  2.1.CONTACTLIJMEN 2.1.1. ContactGlueFluid p.13 2.1.3. ContactGlueGel p.13

  2.3.HARDPVCLIJMEN 2.3.1. PVCGlue p.13

  2.4.HOUTLIJMEN 2.4.2. WoodGlueRapid p.14 2.4.3. WoodGlueWaterproof p.14 2.4.4. ConstructionGluePU p.14

  2.5.PARKETLIJMEN 2.5.1. ParquetClassic p.15 2.5.3. Parquet2C-PU p.15 2.5.4. ParquetMS p.15

  2.6.MONTAGEKITTEN 2.6.2. MontageKitSuper p.16

  2.7.HOUT-ENCONSTRUCTIELIJMEN 2.7.1. ConstructionGlueNormal p.17 2.7.2. ConstructionGlueRapid p.17

  2.8.MS-POLYMERENENHYBRIDEN 2.8.1. MSHighTack p.19 2.8.2. MSTransparent p.19 2.8.3. MSExtremeTack p.21 2.8.4. MSConstruction p.21

  3. ISOLATIESCHUIMEN

  3.1.1. FoamHighVolume p.23 3.1.2. FoamFireRetardant p.23 3.2.1 Foam360 p.24 3.3.1. Foam2CRapid p.24 3.4.1. FoamNBS p.24 3.4.2. FoamNBSFireRetardant p.25 3.5.1. FoamCleaner p.25 3.7.1. FoamKitNBS p.256. CHEMISCHEVERANKERING

  6.1.1. ChemicalFixation p.27 6.1.2. ChemicalFixationBox p.27

  1. VOEGKITTEN

  1.1.SILICONEN 1.1.1. SiliconeNeutral p.7 1.1.2. SiliconePaint p.7 1.1.4. SiliconeSanitary p.8 1.1.6. SiliconeNaturalStone p.8

  1.2.ACRYLATEN 1.2.1. AcrylicSuper p.9 1.2.2. AcrylicDeco p.9 1.2.5. AcrylicFiller p.9 1.2.6. AcrylicParquet p.101.3.SPECIFIEKEAFDICHTINGEN 1.3.2. RepairKit p.10

  1.4.REINIGERS 1.4.1. SiliconeCleaner p.11 1.4.9. UniversalCleaner p.11 1.5.0. PerfectJoint p.11

  2. LIJMEN

  2.1.CONTACTLIJMEN 2.1.1. ContactGlueFluid p.13 2.1.3. ContactGlueGel p.13

  2.3.HARDPVCLIJMEN 2.3.1. PVCGlue p.13

  2.4.HOUTLIJMEN 2.4.2. WoodGlueRapid p.14 2.4.3. WoodGlueWaterproof p.14 2.4.4. ConstructionGluePU p.14

  2.5.PARKETLIJMEN 2.5.1. ParquetClassic p.15 2.5.3. Parquet2C-PU p.15 2.5.4. ParquetMS p.15

  2.6.MONTAGEKITTEN 2.6.2. MontageKitSuper p.16

  2.7.HOUT-ENCONSTRUCTIELIJMEN 2.7.1. ConstructionGlueNormal p.17 2.7.2. ConstructionGlueRapid p.17

  2.8.MS-POLYMERENENHYBRIDEN 2.8.1. MSHighTack p.19 2.8.2. MSTransparent p.19 2.8.3. MSExtremeTack p.21 2.8.4. MSConstruction p.21

  3. ISOLATIESCHUIMEN

  3.1.1. FoamHighVolume p.23 3.1.2. FoamFireRetardant p.23 3.2.1 Foam360 p.24 3.3.1. Foam2CRapid p.24 3.4.1. FoamNBS p.24 3.4.2. FoamNBSFireRetardant p.25 3.5.1. FoamCleaner p.25 3.7.1. FoamKitNBS p.256. CHEMISCHEANKERS

  6.1.1. ChemicalFixation p.27 6.1.2. ChemicalFixationBox p.27

 • Gekleurdeclipnozzle.Zovindtusneldekokermetdekleurvanuwkeuzeinhetrekterug.

  Naamvanhetproduct.

  Nummervanhetproduct.Zokuntuzeergemakkelijkuwproductbijbestellenenherkennen.

  Symbooldatdetoepassingvanhetbetreffendeproductuitbeeldt.Uzietmeteenwaarvoorhetproductgeschiktis.

  Belangrijkstekenmerkvanhetproduct.Verduidelijkthetsymboolenzetdebelangrijksteeigenschap/toepassingvanhetproductnogmaalsindeverf

  Aandeachterkantvindtumeerinformatieoverdeeigenschappenentoepassingenvanhetproduct.Alsookdeveiligheidsvoorschriftendieuinachtdienttenemenbijhetgebruiken/ofdeopslagvanhetbetreffendeproduct.

  Kleurcode.HetREXONgammaisopgedeeldin4grotegroepenmetelkeeneigenkleur.Zovindtuvlotuwweginhetgamma.-VOEGKITTENGROEN-LIJMEN ROOD-ISOLATIESCHUIMENGEEL-CHEMISCHEVERANKERINGPAARS

  Multifunctionele,aantrekkelijkeencommunicatievedisplay.Aanpasbaarvolgenshetgammadatukiest.Neemtnietveelplaatsinenisdaaromzeergemakkelijkteintegrereninelkewinkel.

 • Rexon produktcatalogus 7

  VOEG

  KITTEN

  1.1. SILICONEN

  1.1.1. SILICONENEUTRAL

  Bouwkit

  Blijvend elastische siliconenkit voor het afdichten vanvoegen tussen alle gangbare bouwmaterialen zoals steen,beton,porselein,keramiek,hout,aluminium,PVC,metaalenglas.SILICONENEUTRALisbinnenenbuitentoepasbaaren100% zuur- en reukvrij. Vangt perfect voegbewegingen enkrimpopeniskleurvast.

  Certificaten:SNJFlabel

  1.1.2. SILICONEPAINT

  Overschilderbaar

  Blijvend elastische siliconenkit speciaal ontwikkeld voorbeglazingenhetafdichtenvanvoegentussenallegangbarebouwmaterialen. Deze siliconenkit is overschilderbaar.SILICONE PAINT vangt perfect voegbewegingen en krimpop,is100%zuur-enreukvrijenkleurvast.

  1.VOEGKITTEN

  FACADE n 3522

  Classe mastique lastique F25E

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Transparant Koker 310ml 300001000 12 5413624700006 5413624701157

  Wit Koker 310ml 300001001 12 5413624700013 5413624701164

  Zwart Koker 310ml 300001002 12 5413624700020 5413624701171

  Grijs Koker 310ml 300001003 12 5413624700037 5413624701188

  Bruin Koker 310ml 300001004 12 5413624700044 5413624701195

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Transparant Koker 310ml 300005000 12 5413624700167 5413624701317

  Wit Koker 310ml 300005001 12 5413624700174 5413624701324

  Zwart Koker 310ml 300005002 12 5413624700181 5413624701331

  Grijs Koker 310ml 300005003 12 5413624700198 5413624701348

  Lichtbruin Koker 310ml 300005004 12 5413624700204 5413624701355

 • 8 Rexon produktcatalogus

  1.1.4. SILICONESANITARY

  Voor vochtige ruimtes Schimmelwerende, blijvend elastische, waterbestendige

  neutralesiliconenkitspeciaalontwikkeldvoorhetafdichtenvan voegen in vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken,toilet, douche... Dankzij zijn formule heeft deze kit eenoptimale hechting op kunststof. Huidvorming treedt op naca.15min.

  SILICONESANITARYisgeschiktvoorvoegeninverbinding

  metspecialeondergrondenzoalsacryl(bv.bad,douche),gevoeligemetalen (bv. inox, aluminium)keramische tegels,kunststof,glasenalleanderegangbarematerialeninvochtigeruimtes

  1.1.6. SILICONENATURALSTONE

  Geen vlekvorming

  Blijvend elastische siliconenkit, speciaal ontwikkeld voorvoegenbijnatuursteen.Maaktgeenvlekkenopnatuursteenzoals marmer, graniet... Deze kit is ook geschikt voorafdichtingen in vochtige ruimtes zoals badkamers enkeukens.

  SILICONENATURALSTONEheeft eengoedehechtingop

  demeestedrogeenzuivereoppervlakkenzoalsgeglazuurdetegels,glas,aluminium,behandeldhout,polyester,staal

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Transparant Koker 310ml 300004000 12 5413624700136 5413624701287

  Wit Koker 310ml 300004001 12 5413624700143 5413624701294

  Camee pergamon Koker 310ml 300004005 12 5413624700150 5413624701300

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Transparant Koker 310ml 300030001 12 5413624705025 5413624705032

  Wit Koker 310ml 300030002 12 5413624705049 5413624705056

  Bahama beige Koker 310ml 300030003 12 5413624705063 5413624705070

  Grijs (ral 7004) Koker 310ml 300030004 12 5413624705087 5413624705094

 • Rexon produktcatalogus 9

  VOEG

  KITTEN

  1.2.ACRYLATEN

  1.2.1. ACRYLICSUPER

  Overschilderbaar

  Plasto-elastische voegkit op basis van waterhoudendeacrylaten.Dezekitisperfectoverschilderbaar.Geschiktvoorhet afdichten van alle voegen met geringe beweging (bv.tussenmetselwerkenraamkozijnen,vensterdorpels,tussenplintenvloer).Ookgeschiktvoorhetopvullenvanbarsteninmetsel-enpleisterwerk.

  ACRYLICSUPERheefteenzeergoedehechtingopporeuzeoppervlakkenzoalsbeton,pleister-enmetselwerk,houtenookopkunststoffen.

  Certificaten:SNJFlabel

  1.2.2. ACRYLICDECO

  Non-crack Acrylaatschilderskitopbasisvanwaterhoudendeacrylaten.

  Dezevoegkitisperfectoverschilderbaarenzeergemakkelijkverwerkbaar. De verf gaat niet craqueleren en matte verfblijftmatnaoverschilderenvandekit.Doorzijn formule isACRYLIC DECO uitstekend geschikt voor fijne voegen enscheurtjes.

  Deze kit hecht zeer goed op poreuze oppervlakken zoalsbeton,pleister-enmetselwerk,houtenookopkunststoffen.

  1.2.5. ACRYLICFILLER

  Lichtgewichtvuller

  Gebruiksklare reparatiepasta voor het vullen, uitvlakken enrepareren van barsten, statische voegen en scheuren vanmaximaal50mmbreeden50mmdiepingips,beton,steen,pleister,metselwerkenhout.Ookuitstekendgeschiktvoorhetvullenvannadenenschroefgateningipsplaten.

  ACRYLIC FILLER is krimpvrij en barst niet. Sneldrogend:overschilderbaar na enkeleminuten en kan na n dag algeschuurdworden.

  FACADE n 3524

  Classe mastique plastique F12,5P

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Wit Koker 310ml 300006001 12 5413624700211 5413624701362

  Grijs Koker 310ml 300006003 12 5413624700228 5413624701379

  Bruin Koker 310ml 300006004 12 5413624700235 5413624701386

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Wit Koker 310ml 300009002 12 5413624702321 5413624702338

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

  Pot 1 liter 300022001 12 5413624703038 5413624703045

  Pot 5 liter 300022000 1 5413624703052 /

 • 10 Rexon produktcatalogus

  1.2.6. ACRYLICPARQUET

  Houtkleuren Kleurspecifieke en oplosmiddelvrije voegkit op basis van

  een acrylaatdispersie. Speciaal geformuleerd voor hetafdichtenvanvoegenbijparket-enlaminaatvloeren,alsookaansluitvoegentussenparket,plintenenwanden.

  ACRYLICPARQUETheefteenzeergoedehechtingopporeuzeondergronden. De kit is overschilderbaar na uitharding enkan gevernist worden met verschillende parketvernissen(voorafgaandecompatibiliteitstestenwordenaangeraden).

  1.3. SPECIFIEKEAFDICHTINGEN

  1.3.2. REPAIRKIT

  Dak & goot

  Plasto-elastischesynthetischevoegkitopbasisvanspecialepolymeren voor het afdichten en herstellen van voegen ofscheurenopdakenengoten.Voorhetwaterdichtmakenvanwaterafvoeren (noodreparaties), luchtkanalen, dakkoepels,voegentussendakbedekkingenschoorstenen.Geschiktvoorhetvoegenvanalledakbedekkingen.Ookvoorverandasenserres.

  REPAIRKIThechtzelfsopnatteondergrondenenis100%waterdicht. UV- en weerbestendig, zeer hoge kleefkrachtop vrijwel alle ondergronden.Overschilderbaar enbestandtegentemperatuurschommelingen.

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Middeneik Koker 310ml 300029000 12 5413624704240 5413624704301

  Beuk Koker 310ml 300029001 12 5413624704257 5413624704318

  Eik Koker 310ml 300029002 12 5413624704264 5413624704325

  Kerselaar Koker 310ml 300029003 12 5413624704271 5413624704332

  Rood hout Koker 310ml 300029004 12 5413624704288 5413624704349

  Sapeli acajou Koker 310ml 300029005 12 5413624704295 5413624704356

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Transparant Koker 310ml 300010000 12 5413624700273 5413624701423

  Zwart Koker 310ml 300010002 12 5413624700280 5413624701430

 • Rexon produktcatalogus 11

  VOEG

  KITTEN

  1.4. REINIGERS

  1.4.1. SILICONECLEANER

  Voor verse silicone & vervuilde voegen

  Gebruiksklarereinigingsvloeistofomvuilopsiliconenvoegente verwijderen en siliconenvoegen op te frissen. Ookzeer geschikt voor het grondig verwijderen van versesiliconenrestenopglas,gemailleerdeoppervlakken,faience,keramischetegels,metalenenvelekunststoffen.

  1.4.9. UNIVERSALCLEANER

  Ontvetter reiniger verdunner

  Zeer sterke reiniger voor het verwijderen van resten lijmen silicone op demeest uiteenlopende oppervlakken. Kanook gebruikt worden om oplosmiddelhoudende lijmen teverdunnenenomvetvlekkenallerhandewegtepoetsen.

  UNIVERSALCLEANERheefteenzeergrondigewerkingenisgemakkelijkingebruik.

  1.5.0. PERFECTJOINT

  Gladstrijkmiddel met verstuiver

  Kant-en-klaargladstrijkmiddelvoorvoegkitten.Hetproductisalopconcentratiegebrachtenkandirectgebruiktworden,zonderaftelengen.

  PERFECT JOINT bevat geen solventen of zuren, en geeftgeenaantastingopdemeestcouranteondergronden.

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(FLES) EAN(DOOS)

  Fles 500ml 300013000 12 5413624700334 5413624701485

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(FLES) EAN(DOOS)

  Fles 500ml 300024000 12 5413624702628 5413624702642

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(FLES) EAN(DOOS)

  Fles 500ml met verstuiver 300028000 12 5413624704073 5413624704080

 • Rexon produktcatalogus 13

  LIjM

  EN

  2.1. CONTACTLIJMEN

  2.1.1. CONTACTGLUEFLUID

  Universeel

  Supersterkevloeibarecontactlijmvoorhetverlijmenvanplasticbekledingsplaten(formica),hout,board,fineer,schuimrubber,leer,linoleum,kurk,plastic,viltenpolyetherschuimonderlingenophout,spaanplaat,betonenmetaal.Nietgeschiktvoorpolystyreenschuim(piepschuim).

  2.LIJMEN

  2.1.3. CONTACTGLUEGEL

  Loopt niet af

  Gemakkelijk smeerbare universele contactlijm in gelvormvoor het verlijmen van plastic bekledingsplaten, hout,board,fineer,schuimrubber,leer,linoleum,kurk,plastic,vilt,polyetherschuimonderlingenophout,spaanplaat,betonenmetaal.Nietgeschiktvoorpolystyreenschuim(piepschuim).Ideaalvoorverticaleverlijming,druiptendraadtniet.

  2.3. HARDPVCLIJMEN

  2.3.1. PVCGLUE

  PVC buizen

  Extra sterke, nastelbare, transparante PVC lijm. Voor hetlijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hardPVC met nauwe of perspassing. Ook geschikt voor ABS.Spleetvullendtot0,6mm.KangebruiktwordenvoorverlijmingvanPVCbuizenmetbuitenmiddellijnentotenmet160mm.Nietgeschiktvoordrukleidingen.

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(BUS) EAN(DOOS)

  Bus 250ml 310001000 12 5413624700419 5413624701560

  Bus 750ml 310001002 12 5413624700426 5413624701577

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(BUS) EAN(DOOS)

  Bus 250ml 310003000 12 5413624700471 5413624701621

  Bus 750ml 310003002 12 5413624700488 5413624701638

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POTJE/BUS) EAN(DOOS)

  Potje 75 ml 310006000 12 5413624700525 5413624701676

  Bus 250 ml met kwastje 310006001 12 5413624700532 5413624701683

 • 14 Rexon produktcatalogus

  2.4. HOUTLIJMEN

  2.4.2. WOODGLUERAPID

  Witte houtlijm, D2

  Hoogwaardige,supersnellehoutlijmvoorbinnentoepassingenmeteendroogtijdvan4minuten.Lijmtallesoortenhardenzachthout,hardboard,spaanplaat,fineer,triplex,papierenkarton.

  WOOD GLUE RAPID is zeer geschikt voor drevels enpengatverbindingen. Ook geschikt voor vlakverlijmingen.Droogttransparantop.

  2.4.3. WOODGLUEWATERPROOF

  D3: Watervast

  Waterbestendigehoutlijmvoorbinnen-enbuitentoepassingen,uitstekend geschikt voor houtconstructies en verbindingenwaarbijhogeeisenaanwaterbestendigheidwordengesteld.

  WOODGLUEWATERPROOFlijmtallesoortenhardenzachthoutenisideaalvoorlaminaatparket.

  Droogttransparantop.

  2.4.4. CONSTRUCTIONGLUEPU

  D4: watervast

  Watervaste en vullende houtlijm voor binnen- en buiten-toepassingen. Lijmt alle soorten hard en zacht hout, ookincombinatiemetmetaal,steen,beton, formicaenanderekunststoffen.

  Zeergeschiktvoorwatervastehoutconstructiesenverbindingenwaaraan hoge eisenworden gesteld (raamkozijnen, deuren,tuinhout, boten, gevelbetimmering). Wordt geleverd methandschoenen.

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

  Pot 250g 310008000 12 5413624700587 5413624701737

  Pot 750g 310008002 12 5413624700600 5413624701751

  Pot 5kg 310008003 1 5413624700617 /

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

  Pot 250g 310009000 12 5413624700624 5413624701768

  Pot 750g 310009002 12 5413624700648 5413624701782

  Pot 5kg 310009003 1 5413624700655 /

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

  Pot 250g 310010000 12 5413624700662 5413624701805

  Pot 750g 310010002 12 5413624700686 5413624701829

 • Rexon produktcatalogus 15

  2.5. PARKETLIJMEN

  2.5.1. PARQUETCLASSIC

  Supersterk

  Een gebruiksklare, watervrije vinyllijm op alcoholbasis,bestemdvoorhetlijmenvanallesoortengelaktmozaekparketenplankenparket.

  PARQUETCLASSICheeft een zeergoedehechting, zowelopzuigendealsniet-zuigendeondergronden.Hetproductisgemakkelijkaantebrengenenheefteenhogeeindsterkte.Goedbestandtegenwarmteenvocht.

  2.5.3. PARQUET2C-PU

  2 componenten supersterk

  Bijzonder sterke, hoogkwalitatieve en universele tweecom-ponentparketlijmopbasisvanPU.Lijmtallesoortenparket,zowelopzuigendealsniet-zuigendeondergronden.

  De lijm bevat geen water of solventen, wat het risico opkromtrekkenbeperkt.Wordtgeleverdmethandschoenen.

  LIjM

  EN2.5.4. PARQUETMS

  MS-Technology

  BijzondersterkeenuniverseleparketlijmopbasisvanMS-polymeren. De lijm blijft soepel na uitharden en kan dusgebruiktwordenvoorverwarmdevloeren.

  Geschiktvoorzowelzuigendealsniet-zuigendeondergron-den.Delijmbevatgeenwaterofsolventen,wathetrisicoopkromtrekkenbeperkt.

  VERPAKKING ARTIKELNR. AANTAL EAN(EMMER)

  Emmer 14kg 310011002 1 5413624700723

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(EMMER/FLES) EAN(DOOS)

  Parquet 2C-PU 10kg 310013001 1 / /

  Emmer 9kg hars comp. A 310013002 1 5413624704462 /

  Fles 1kg verharder comp. B 310013003 12 5413624704479 5413624704691

  VERPAKKING ARTIKELNR. AANTAL EAN(EMMER)

  Emmer 7kg 310028000 1 5413624703489

  Emmer 15kg 310028002 1 5413624703496

 • 16 Rexon produktcatalogus

  2.6. MONTAGEKITTEN

  2.6.2. MONTAGEKITSUPER

  Geen nagels of schroeven

  Hoogwaardige,vullendelijmvoorhetgemakkelijkenmuurvastbevestigenvanallerleimaterialenzonderspijkersofschroeven.Kan ook voor polystyreen elementen gebruikt worden.Oplosmiddelvrij.

  Het kan gebruikt worden voor bv. plinten, drempels,vensterbanken, plaatmateriaal, gipsplaten, elektriciteitsdozen,naamplaten,ophanghaakjesendecoratieveornamenteningips,polyurethaan-enpolystyreenschuim.

  Geschikt voor hout, kunststof, metaal, steen, natuursteen,tegels,polystyreenschuim.Opondergrondenvanbeton,steen,pleisterwerk,houtenspaanplaat.

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Koker 310ml 310016000 12 5413624700785 5413624701928

 • Rexon produktcatalogus 17

  2.7. HOUT-ENCONSTRUCTIELIJMEN

  2.7.1. CONSTRUCTIONGLUENORMAL

  D4: watervast

  Hoogwaardige,transparanteenuniverselepolyurethaanlijmmetvullendewerking.Pasteusenzeersterk.

  CONSTRUCTION GLUE NORMAL is geschikt voor hetverlijmenvanstevigeconstructies,voortoepassingenbinnenenbuiten.Hechtophout,steen,metaal,betonenkunststof.Wordtgeleverdmethandschoenen.

  2.7.2. CONSTRUCTIONGLUERAPID

  D4: watervast

  Hoogwaardige,transparanteenuniverselepolyurethaanlijmmetvullendewerkingdiezeersneldroogt.Pasteus,supersnelenzeersterk.

  Geschikt voor het verlijmen van stevige constructies, voortoepassingenbinnenenbuiten.Hechtophout,steen,metaal,betonenkunststof.

  CONSTRUCTIONGLUERAPIDishandvastbinnen5minutenenisideaalvoorverticaleverbindingen.Wordtgeleverdmethandschoenen.

  LIjM

  EN

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Koker 310ml 310017000 12 5413624700792 5413624701935

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Koker 310ml 310018000 12 5413624700808 5413624701942

 • Rexon produktcatalogus 2011 19

  2.8. MS-POLYMERENENHYBRIDEN

  2.8.1. MSHIGHTACK

  Lijmt alles

  HoogwaardigemontagelijmopbasisvanMS-Polymerenmeteenzeerhogeaanvangshechting.Kangebruiktwordenvoorhetlijmenenmonterenvanvrijwelallematerialenopvrijwelalleondergronden(poreuzeenniet-poreuze).

  MS HIGH TACK is binnen en buiten toepasbaar, blijvendelastischensupersterk.Uitstekendehechtingzonderprimer,ookoplichtvochtigeondergronden.Supersterklijmenzonderteklemmen.

  2.8.2. MSTRANSPARENT

  Lijmt alles transparant

  Hoogwaardige glasheldere montagelijm en afdichtingskitop basis van MS-Polymeren. Voor het lijmen, monterenen afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alleondergronden(poreuzeenniet-poreuze).

  MS TRANSPARENT is binnen en buiten toepasbaar enblijvendelastisch.Uitstekendehechtingzonderprimer,ookop lichtvochtige ondergronden. De maximale kleefkrachtwordtbereiktna3wekenuitharding.

  LIjM

  EN

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Wit Koker 290ml 310020001 12 5413624700822 5413624701966

  Zwart Koker 290ml 310020002 12 5413624700853 5413624701997

  Grijs Koker 290ml 310020003 12 5413624700839 5413624701973

  Bruin Koker 290ml 310020004 12 5413624700846 5413624701980

  Beige Koker 290ml 310020007 12 5413624700860 5413624702000

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Transparant Koker 290ml 310022000 12 5413624700884 5413624702024

 • LIjM

  EN

  2.8.3. MSEXTREMETACK

  Extreem hoge aanvangshechting

  Hoogwaardigemontagelijmvooralleverlijmingenwaareenextreem hoge aanvangshechting vereist is. Alle duurzameverklevingen, zowel op gladde als poreuze ondergronden,binnenenbuiten,zelfsinvochtigeruimtes.

  MS EXTREME TACK wordt toegepast op alle gebruikelijkebouwmaterialen zoals baksteen, beton, natuursteen, ijzer,staal,aluminium,zink,kunststoffen,polystyreen,polyurethaan,hout, spaanplaat, pleisterwerk, kurk, steen- of glaswol,keramiek,porselein,glas

  2.8.4. MSCONSTRUCTION

  Gevelkit

  Overschilderbare, hoogwaardige voegkit op basis vanHybride Polymeren met een hoge en blijvende elasticiteit.Universeel toepasbaar. Uiterst geschikt voor het wind- enwaterdichtmakenvanvoegenenkierentusseno.a.ramen,deurenenmuren.

  MSCONSTRUCTIONmaggebruiktwordenopnatuursteeneninsanitairetoepassingen.Hechtuitstekendopzowatallematerialen zoals baksteen, beton, natuursteen, ijzer, staal,aluminium, zink, kunststoffen, polystyreen, polyurethaan,hout, spaanplaat, pleisterwerk, kurk, steen- of glaswol,keramiek,porselein,glas

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Wit Koker 290ml 310021001 12 5413624700877 5413624702017

  KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Wit Koker 290ml 310023001 12 5413624700891 5413624702031

  Grijs Ral 7004 Koker 290ml 310023003 12 5413624700907 5413624702048

  Zwart Koker 290ml 310023004 12 5413624704363 5413624704370

  Lichtbruin Koker 290ml 310023005 12 5413624704387 5413624704394

  Donkerbruin Koker 290ml 310023006 12 5413624704400 5413624704417

  Natuursteen Koker 290ml 310023007 12 5413624704424 5413624704431

  Grijs Ral 7005 Koker 290ml 310023008 12 5413624704448 5413624704455

 • ISOL

  ATIESC

  HUIM

  EN

  3.1.1. FOAMHIGHVOLUME

  Isolatie & montage

  En-component PU-isolatieschuim met extra hoogrendement voor het isoleren, monteren, vullen, dichten enlijmen. Voor warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen enbuiten(afgeschermdvanweersinvloeden).

  Ideaal voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren,holtes inmuren,muurverbindingen,plafondsendaken.Envoorhetisolerenvanbuizen,pijpenenelektrischeleidingen.Hechtopvrijwelalleondergronden.

  Deschuimbus isuitgerustmeteenhersluitbarespuitmondenveiligheidsklepenwordtgeleverdmethandschoenen.

  3. ISOLATIESCHUIMEN

  3.1.2. FOAMFIRERETARDANT

  Brandwerend

  En-component PU-isolatieschuim met milieuvriendelijkdrijfgas voor vlam- en rookdichte afdichtingen. Twee uurbrandwerend. Voor het snel en elastisch dichten, isolerenen vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegenwarmteverlies,koude,tocht,geluidenvocht.Voorafdichtingenwaarbrandweerstandvangrootbelangis.

  Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen,metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunst-stoffen zoals polyester, polystyreenschuim, PVC en hardpolyurethaanschuim.

  Deschuimbus isuitgerustmeteenhersluitbarespuitmondenveiligheidsklepenwordtgeleverdmethandschoenen.

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 750ml 320001002 12 5413624701003 5413624702147

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 750ml 320009000 12 5413624703724 5413624703786

 • 24 Rexon produktcatalogus

  3.3.1. FOAM2CRAPID

  High speed foam

  Twee-component snel uithardend PU-isolatieschuim metextra hoog rendement voor het isoleren, vullen,monteren,dichtenenlijmen.Warmte-,tocht-engeluidsisolatiebinnenenbuiten(afgeschermdvanweersinvloeden).FOAM2CRAPIDhardt 50% sneller uit dan de klassieke isolatieschuimen,ook bij zeer lage temperaturen. CFK- en HCFK-vrij (ozononschadelijk).

  Onder andere voor het bevestigen van kozijnen,monterenenafdichtenvandeurenenvensters,voorhetsnelopvullenvanholle ruimtes inmuren,muurverbindingen,plafondsendaken.Wordtgeleverdmethandschoenen.

  3.4.1. FOAMNBS

  Pistoolschuim

  En-componentPU-isolatieschuimmetextrahoogrendementvoor het isoleren, monteren, vullen, dichten en lijmen.Aanbrengen met een NBS-pistool. Hecht op vrijwelalle ondergronden. De schuimbus is uitgerust met eenveiligheidsaansluitingwaardoor de bus langer houdbaar isenzezowelliggendalsstaandgestockeerdkanworden.

  Bovendienkanergeen luchtvochtigheid insijpelenengeenuithardingachterhetventielofschuimdoorbrekinglangshetventielplaatsvinden.CFK-enHCFK-vrij(ozononschadelijk).

  Wordtgeleverdmethandschoenen.

  3.2.1. FOAM360

  Alle richtingen

  En-componentPU-isolatieschuimmetextrahoogrendementvoorhetisoleren,monteren,vullen,dichtenenlijmen.Debuskan in alle richtingengebruiktworden,ook rechtop! Ideaalvoormoeilijkbereikbareplaatsenzoalstussendakenmuur,onderhetplafondenindenokvanhetdak.Voorhetvastzettenenisolerenvannokpannen,golfplatenendakpannen,deurenenramen.

  Deschuimbus isuitgerustmeteenhersluitbarespuitmondenveiligheidsklepenwordtgeleverdmethandschoenen.

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 400ml 320003000 12 5413624701027 5413624702161

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 750ml 320004002 12 5413624701034 5413624702178

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 500ml 320002001 12 5413624701010 5413624702154

 • Rexon produktcatalogus 25

  ISOL

  ATIESC

  HUIM

  EN

  3.4.2. FOAMNBSFIRERETARDANT

  Brandwerend pistoolschuim

  En-component PU-isolatieschuim met milieuvriendelijkdrijfgas, voor vlam- en rookafdichtingen. Zeer goedebrandweerstand:2uur.AantebrengenmeteenNBS-pistool.FOAMNBSFIRERETARDANT is speciaal ontwikkeld voorafdichtingenwaarbrandweerstandvangrootbelangis,zoalsmontage vandeur- en raamkozijnenenhet vastzetten vanspouwlatten.

  Geschiktvoorwarmte-, tocht-engeluidsisolatiebinnenenbuiten.Voorhetdichtenvano.a.gaten,voegen,scheuren,holtesinmuren,muurverbindingen,plafondsendaken.

  Voorhetisolerenvanbuizen,pijpenenelektrischeleidingenenvoorhetopvullenvanholleruimtes.Wordtgeleverdmethandschoenen.

  3.5.1. FOAMCLEANER

  Voor vers schuim en pistool

  Specialereinigervoorversgemorstennietuitgehardschuim.Ook te gebruiken voor een snelle en efficinte interne enexternereinigingvanhetNBS-pistoolenvoorreinigingvanhetventielendespuitmondvaneenbusschuim.

  De bus wordt geleverd met een rood dopje dat op hetventiel van de FOAM CLEANER geplaatst wordt om hetreinigingmiddel op de te behandelen plaatsen te spuiten.Voorhet reinigenvanhetpistoolwordtdebus (zonderhetrodedopje)ophetpistoolgeschroefd.

  Wordtgeleverdmethandschoenen.

  3.7.1. FOAMKITNBS

  10 x FOAM NBS + 1 NBS PISTOOL + 1 FOAM CLEANER

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 750ml 320010000 12 5413624703847 5413624703854

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

  Spuitbus 500ml 320005002 12 5413624701041 5413624701485

  VERPAKKING ARTIKELNR. EAN(BOX)

  Kitbox 320007000 5413624703076

 • Rexon produktcatalogus 27

  6.1.1. CHEMICALFIXATION

  Holle en volle steen

  Styreenvrijemethacrylaatmortelvoorelktypespanningslozeverankeringinzoweldrogealsvochtigematerialen.Geschiktvoor massieve en holle materialen. Voor het fixeren vandraadstangen,bouten,kozijnen,trapleuningen,rolluiken

  CHEMICAL FIXATION krimpt niet en heeft een snelleverharding.Hetproductkantoegepastwordenmetbehulpvan een standaard kokerpistool. Wordt geleverd met 2statischemengtuitenperkoker.

  6.CHEMISCHEANKERS

  6.1.2. CHEMICALFIXATIONBOX

  24 x CHEMICAL FIXATION + 48 statische mengtuiten

  CHEM

  ISCH

  EAN

  KERS

  VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

  Koker 280ml 350001000 12 5413624702611 5413624702635

  VERPAKKING ARTIKELNR. EAN(BOX)

  Plastic box 350002001 5413624704011

 • www.rexon.bizn.v. DL CHEMICALS | Roterijstraat 201 - 203 | 8793 Waregem | Belgium | T +32 56 62 70 51 | F +32 56 60 95 68