rexon productcatalogus

28
Rexon produktcatalogus 1 Seal the world...

Upload: dl-chemicals

Post on 02-Apr-2016

317 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Rexon produktcatalogus 1

PRODUCTCATALOGUSPRODUCTCATALOGUS

Seal the world

...

Seal the world...

REXON logo Seal the world.indd 1 14/06/11 14:28

Seal the world met reXon!

Het reXon gamma bevat een volledige lijn hoogwaardige siliconen, acrylaatkitten, lijmen, isolatieschuimen, MS Polymeren en Hybriden, brandwerende producten en chemische verankering. Doorheen het ganse gamma zit een duidelijke lijn verweven. De verpakking is heel aantrekkelijk en tegelijk zo ontworpen dat de klant heel vlug kan uitmaken welk product geschikt is voor zijn toepassing.

DL Chemicals, producent van het reXon gamma is al meer dan 75 jaar actief als producent van hoogwaardige afdichtingsmaterialen en lijmen. Al 3 generaties lang staat DL Chemicals voor kwaliteit, flexibiliteit, service en vakkennis.

Wij garanderen onze partners producten van een hoog en constant kwaliteitsniveau, geproduceerd onder het EN ISO 9001 kwaliteitslabel. Wij kunnen hoogwaardige systemen en oplossingen aanbieden om elk project tot een goed einde te brengen.

Daarnaast verbindt DL Chemicals zich ertoe de strengste regelgeving met betrekking tot milieu te respecteren bij de productie van deze kwaliteitsproducten. Wij zijn dan ook de trotse eigenaar van het ISO 14001 milieuzorgcertificaat.

Bovendien zijn onze medewerkers een echte gespreks-partner voor onze partners. Ons technical support team staat elke dag ten dienste van de klant met technische ondersteuning waardoor wij bouwen aan een hecht partnerschap.

Seal the World, samen met DL Chemicals en reXon!

INH

OU

D1. VOEGKITTEN

1.1.SILICONEN 1.1.1. SiliconeNeutral p.7 1.1.2. SiliconePaint p.7 1.1.4. SiliconeSanitary p.8 1.1.6. SiliconeNaturalStone p.8

1.2.ACRYLATEN 1.2.1. AcrylicSuper p.9 1.2.2. AcrylicDeco p.9 1.2.5. AcrylicFiller p.9 1.2.6. AcrylicParquet p.101.3.SPECIFIEKEAFDICHTINGEN 1.3.2. RepairKit p.10

1.4.REINIGERS 1.4.1. SiliconeCleaner p.11 1.4.9. UniversalCleaner p.11 1.5.0. PerfectJoint p.11

2. LIJMEN

2.1.CONTACTLIJMEN 2.1.1. ContactGlueFluid p.13 2.1.3. ContactGlueGel p.13

2.3.HARDPVCLIJMEN 2.3.1. PVCGlue p.13

2.4.HOUTLIJMEN 2.4.2. WoodGlueRapid p.14 2.4.3. WoodGlueWaterproof p.14 2.4.4. ConstructionGluePU p.14

2.5.PARKETLIJMEN 2.5.1. ParquetClassic p.15 2.5.3. Parquet2C-PU p.15 2.5.4. ParquetMS p.15

2.6.MONTAGEKITTEN 2.6.2. MontageKitSuper p.16

2.7.HOUT-ENCONSTRUCTIELIJMEN 2.7.1. ConstructionGlueNormal p.17 2.7.2. ConstructionGlueRapid p.17

2.8.MS-POLYMERENENHYBRIDEN 2.8.1. MSHighTack p.19 2.8.2. MSTransparent p.19 2.8.3. MSExtremeTack p.21 2.8.4. MSConstruction p.21

3. ISOLATIESCHUIMEN

3.1.1. FoamHighVolume p.23 3.1.2. FoamFireRetardant p.23 3.2.1 Foam360° p.24 3.3.1. Foam2CRapid p.24 3.4.1. FoamNBS p.24 3.4.2. FoamNBSFireRetardant p.25 3.5.1. FoamCleaner p.25 3.7.1. FoamKitNBS p.256. CHEMISCHEVERANKERING

6.1.1. ChemicalFixation p.27 6.1.2. ChemicalFixationBox p.27

1. VOEGKITTEN

1.1.SILICONEN 1.1.1. SiliconeNeutral p.7 1.1.2. SiliconePaint p.7 1.1.4. SiliconeSanitary p.8 1.1.6. SiliconeNaturalStone p.8

1.2.ACRYLATEN 1.2.1. AcrylicSuper p.9 1.2.2. AcrylicDeco p.9 1.2.5. AcrylicFiller p.9 1.2.6. AcrylicParquet p.101.3.SPECIFIEKEAFDICHTINGEN 1.3.2. RepairKit p.10

1.4.REINIGERS 1.4.1. SiliconeCleaner p.11 1.4.9. UniversalCleaner p.11 1.5.0. PerfectJoint p.11

2. LIJMEN

2.1.CONTACTLIJMEN 2.1.1. ContactGlueFluid p.13 2.1.3. ContactGlueGel p.13

2.3.HARDPVCLIJMEN 2.3.1. PVCGlue p.13

2.4.HOUTLIJMEN 2.4.2. WoodGlueRapid p.14 2.4.3. WoodGlueWaterproof p.14 2.4.4. ConstructionGluePU p.14

2.5.PARKETLIJMEN 2.5.1. ParquetClassic p.15 2.5.3. Parquet2C-PU p.15 2.5.4. ParquetMS p.15

2.6.MONTAGEKITTEN 2.6.2. MontageKitSuper p.16

2.7.HOUT-ENCONSTRUCTIELIJMEN 2.7.1. ConstructionGlueNormal p.17 2.7.2. ConstructionGlueRapid p.17

2.8.MS-POLYMERENENHYBRIDEN 2.8.1. MSHighTack p.19 2.8.2. MSTransparent p.19 2.8.3. MSExtremeTack p.21 2.8.4. MSConstruction p.21

3. ISOLATIESCHUIMEN

3.1.1. FoamHighVolume p.23 3.1.2. FoamFireRetardant p.23 3.2.1 Foam360° p.24 3.3.1. Foam2CRapid p.24 3.4.1. FoamNBS p.24 3.4.2. FoamNBSFireRetardant p.25 3.5.1. FoamCleaner p.25 3.7.1. FoamKitNBS p.256. CHEMISCHEANKERS

6.1.1. ChemicalFixation p.27 6.1.2. ChemicalFixationBox p.27

Gekleurdeclipnozzle.Zovindtusneldekokermetdekleurvanuwkeuzeinhetrekterug.

Naamvanhetproduct.

Nummervanhetproduct.Zokuntuzeergemakkelijkuwproductbijbestellenenherkennen.

Symbooldatdetoepassingvanhetbetreffendeproductuitbeeldt.Uzietmeteenwaarvoorhetproductgeschiktis.

Belangrijkstekenmerkvanhetproduct.Verduidelijkthetsymboolenzetdebelangrijksteeigenschap/toepassingvanhetproductnogmaalsindeverf

Aandeachterkantvindtumeerinformatieoverdeeigenschappenentoepassingenvanhetproduct.Alsookdeveiligheidsvoorschriftendieuinachtdienttenemenbijhetgebruiken/ofdeopslagvanhetbetreffendeproduct.

Kleurcode.HetREXONgammaisopgedeeldin4grotegroepenmetelkeeneigenkleur.Zovindtuvlotuwweginhetgamma.-VOEGKITTEN■GROEN-LIJMEN■ ROOD-ISOLATIESCHUIMEN■GEEL-CHEMISCHEVERANKERING■PAARS

Multifunctionele,aantrekkelijkeencommunicatievedisplay.Aanpasbaarvolgenshetgammadatukiest.Neemtnietveelplaatsinenisdaaromzeergemakkelijkteintegrereninelkewinkel.

Rexon produktcatalogus 7

VOEG

KITT

EN

1.1. SILICONEN

1.1.1. SILICONENEUTRAL

Bouwkit

Blijvend elastische siliconenkit voor het afdichten vanvoegen tussen alle gangbare bouwmaterialen zoals steen,beton,porselein,keramiek,hout,aluminium,PVC,metaalenglas.SILICONENEUTRALisbinnenenbuitentoepasbaaren100% zuur- en reukvrij. Vangt perfect voegbewegingen enkrimpopeniskleurvast.

Certificaten:SNJFlabel

1.1.2. SILICONEPAINT

Overschilderbaar

Blijvend elastische siliconenkit speciaal ontwikkeld voorbeglazingenhetafdichtenvanvoegentussenallegangbarebouwmaterialen. Deze siliconenkit is overschilderbaar.SILICONE PAINT vangt perfect voegbewegingen en krimpop,is100%zuur-enreukvrijenkleurvast.

1.VOEGKITTEN

FACADE n° 3522

Classe mastique élastique F25E

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Transparant Koker 310ml 300001000 12 5413624700006 5413624701157

Wit Koker 310ml 300001001 12 5413624700013 5413624701164

Zwart Koker 310ml 300001002 12 5413624700020 5413624701171

Grijs Koker 310ml 300001003 12 5413624700037 5413624701188

Bruin Koker 310ml 300001004 12 5413624700044 5413624701195

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Transparant Koker 310ml 300005000 12 5413624700167 5413624701317

Wit Koker 310ml 300005001 12 5413624700174 5413624701324

Zwart Koker 310ml 300005002 12 5413624700181 5413624701331

Grijs Koker 310ml 300005003 12 5413624700198 5413624701348

Lichtbruin Koker 310ml 300005004 12 5413624700204 5413624701355

8 Rexon produktcatalogus

1.1.4. SILICONESANITARY

Voor vochtige ruimtes Schimmelwerende, blijvend elastische, waterbestendige

neutralesiliconenkitspeciaalontwikkeldvoorhetafdichtenvan voegen in vochtige ruimtes zoals badkamer, keuken,toilet, douche... Dankzij zijn formule heeft deze kit eenoptimale hechting op kunststof. Huidvorming treedt op naca.15min.

SILICONESANITARYisgeschiktvoorvoegeninverbinding

metspecialeondergrondenzoalsacryl(bv.bad,douche…),gevoeligemetalen (bv. inox, aluminium)keramische tegels,kunststof,glasenalleanderegangbarematerialeninvochtigeruimtes

1.1.6. SILICONENATURALSTONE

Geen vlekvorming

Blijvend elastische siliconenkit, speciaal ontwikkeld voorvoegenbijnatuursteen.Maaktgeenvlekkenopnatuursteenzoals marmer, graniet... Deze kit is ook geschikt voorafdichtingen in vochtige ruimtes zoals badkamers enkeukens.

SILICONENATURALSTONEheeft eengoedehechtingop

demeestedrogeenzuivereoppervlakkenzoalsgeglazuurdetegels,glas,aluminium,behandeldhout,polyester,staal…

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Transparant Koker 310ml 300004000 12 5413624700136 5413624701287

Wit Koker 310ml 300004001 12 5413624700143 5413624701294

Camee pergamon Koker 310ml 300004005 12 5413624700150 5413624701300

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Transparant Koker 310ml 300030001 12 5413624705025 5413624705032

Wit Koker 310ml 300030002 12 5413624705049 5413624705056

Bahama beige Koker 310ml 300030003 12 5413624705063 5413624705070

Grijs (ral 7004) Koker 310ml 300030004 12 5413624705087 5413624705094

Rexon produktcatalogus 9

VOEG

KITT

EN

1.2.ACRYLATEN

1.2.1. ACRYLICSUPER

Overschilderbaar

Plasto-elastische voegkit op basis van waterhoudendeacrylaten.Dezekitisperfectoverschilderbaar.Geschiktvoorhet afdichten van alle voegen met geringe beweging (bv.tussenmetselwerkenraamkozijnen,vensterdorpels,tussenplintenvloer…).Ookgeschiktvoorhetopvullenvanbarsteninmetsel-enpleisterwerk.

ACRYLICSUPERheefteenzeergoedehechtingopporeuzeoppervlakkenzoalsbeton,pleister-enmetselwerk,hout…enookopkunststoffen.

Certificaten:SNJFlabel

1.2.2. ACRYLICDECO

Non-crack Acrylaatschilderskitopbasisvanwaterhoudendeacrylaten.

Dezevoegkitisperfectoverschilderbaarenzeergemakkelijkverwerkbaar. De verf gaat niet craqueleren en matte verfblijftmatnaoverschilderenvandekit.Doorzijn formule isACRYLIC DECO uitstekend geschikt voor fijne voegen enscheurtjes.

Deze kit hecht zeer goed op poreuze oppervlakken zoalsbeton,pleister-enmetselwerk,hout…enookopkunststoffen.

1.2.5. ACRYLICFILLER

Lichtgewichtvuller

Gebruiksklare reparatiepasta voor het vullen, uitvlakken enrepareren van barsten, statische voegen en scheuren vanmaximaal50mmbreeden50mmdiepingips,beton,steen,pleister,metselwerkenhout.Ookuitstekendgeschiktvoorhetvullenvannadenenschroefgateningipsplaten.

ACRYLIC FILLER is krimpvrij en barst niet. Sneldrogend:overschilderbaar na enkele minuten en kan na één dag algeschuurdworden.

FACADE n° 3524

Classe mastique plastique F12,5P

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Wit Koker 310ml 300006001 12 5413624700211 5413624701362

Grijs Koker 310ml 300006003 12 5413624700228 5413624701379

Bruin Koker 310ml 300006004 12 5413624700235 5413624701386

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Wit Koker 310ml 300009002 12 5413624702321 5413624702338

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

Pot 1 liter 300022001 12 5413624703038 5413624703045

Pot 5 liter 300022000 1 5413624703052 /

10 Rexon produktcatalogus

1.2.6. ACRYLICPARQUET

Houtkleuren Kleurspecifieke en oplosmiddelvrije voegkit op basis van

een acrylaatdispersie. Speciaal geformuleerd voor hetafdichtenvanvoegenbijparket-enlaminaatvloeren,alsookaansluitvoegentussenparket,plintenenwanden.

ACRYLICPARQUETheefteenzeergoedehechtingopporeuzeondergronden. De kit is overschilderbaar na uitharding enkan gevernist worden met verschillende parketvernissen(voorafgaandecompatibiliteitstestenwordenaangeraden).

1.3. SPECIFIEKEAFDICHTINGEN

1.3.2. REPAIRKIT

Dak & goot

Plasto-elastischesynthetischevoegkitopbasisvanspecialepolymeren voor het afdichten en herstellen van voegen ofscheurenopdakenengoten.Voorhetwaterdichtmakenvanwaterafvoeren (noodreparaties), luchtkanalen, dakkoepels,voegentussendakbedekkingenschoorstenen.Geschiktvoorhetvoegenvanalledakbedekkingen.Ookvoorveranda’senserres.

REPAIRKIThechtzelfsopnatteondergrondenenis100%waterdicht. UV- en weerbestendig, zeer hoge kleefkrachtop vrijwel alle ondergronden. Overschilderbaar en bestandtegentemperatuurschommelingen.

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Middeneik Koker 310ml 300029000 12 5413624704240 5413624704301

Beuk Koker 310ml 300029001 12 5413624704257 5413624704318

Eik Koker 310ml 300029002 12 5413624704264 5413624704325

Kerselaar Koker 310ml 300029003 12 5413624704271 5413624704332

Rood hout Koker 310ml 300029004 12 5413624704288 5413624704349

Sapeli acajou Koker 310ml 300029005 12 5413624704295 5413624704356

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Transparant Koker 310ml 300010000 12 5413624700273 5413624701423

Zwart Koker 310ml 300010002 12 5413624700280 5413624701430

Rexon produktcatalogus 11

VOEG

KITT

EN

1.4. REINIGERS

1.4.1. SILICONECLEANER

Voor verse silicone & vervuilde voegen

Gebruiksklarereinigingsvloeistofomvuilopsiliconenvoegente verwijderen en siliconenvoegen op te frissen. Ookzeer geschikt voor het grondig verwijderen van versesiliconenrestenopglas,geëmailleerdeoppervlakken,faience,keramischetegels,metalenenvelekunststoffen.

1.4.9. UNIVERSALCLEANER

Ontvetter – reiniger – verdunner

Zeer sterke reiniger voor het verwijderen van resten lijmen silicone op de meest uiteenlopende oppervlakken. Kanook gebruikt worden om oplosmiddelhoudende lijmen teverdunnenenomvetvlekkenallerhandewegtepoetsen.

UNIVERSALCLEANERheefteenzeergrondigewerkingenisgemakkelijkingebruik.

1.5.0. PERFECTJOINT

Gladstrijkmiddel met verstuiver

Kant-en-klaargladstrijkmiddelvoorvoegkitten.Hetproductisalopconcentratiegebrachtenkandirectgebruiktworden,zonderaftelengen.

PERFECT JOINT bevat geen solventen of zuren, en geeftgeenaantastingopdemeestcouranteondergronden.

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(FLES) EAN(DOOS)

Fles 500ml 300013000 12 5413624700334 5413624701485

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(FLES) EAN(DOOS)

Fles 500ml 300024000 12 5413624702628 5413624702642

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(FLES) EAN(DOOS)

Fles 500ml met verstuiver 300028000 12 5413624704073 5413624704080

Rexon produktcatalogus 13

LIjM

EN

2.1. CONTACTLIJMEN

2.1.1. CONTACTGLUEFLUID

Universeel

Supersterkevloeibarecontactlijmvoorhetverlijmenvanplasticbekledingsplaten(formica),hout,board,fineer,schuimrubber,leer,linoleum,kurk,plastic,viltenpolyetherschuimonderlingenophout,spaanplaat,betonenmetaal.Nietgeschiktvoorpolystyreenschuim(piepschuim).

2.LIJMEN

2.1.3. CONTACTGLUEGEL

Loopt niet af

Gemakkelijk smeerbare universele contactlijm in gelvormvoor het verlijmen van plastic bekledingsplaten, hout,board,fineer,schuimrubber,leer,linoleum,kurk,plastic,vilt,polyetherschuimonderlingenophout,spaanplaat,betonenmetaal.Nietgeschiktvoorpolystyreenschuim(piepschuim).Ideaalvoorverticaleverlijming,druiptendraadtniet.

2.3. HARDPVCLIJMEN

2.3.1. PVCGLUE

PVC buizen

Extra sterke, nastelbare, transparante PVC lijm. Voor hetlijmen van afvoerbuizen, hulpstukken en goten van hardPVC met nauwe of perspassing. Ook geschikt voor ABS.Spleetvullendtot0,6mm.KangebruiktwordenvoorverlijmingvanPVCbuizenmetbuitenmiddellijnentotenmet160mm.Nietgeschiktvoordrukleidingen.

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(BUS) EAN(DOOS)

Bus 250ml 310001000 12 5413624700419 5413624701560

Bus 750ml 310001002 12 5413624700426 5413624701577

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(BUS) EAN(DOOS)

Bus 250ml 310003000 12 5413624700471 5413624701621

Bus 750ml 310003002 12 5413624700488 5413624701638

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POTJE/BUS) EAN(DOOS)

Potje 75 ml 310006000 12 5413624700525 5413624701676

Bus 250 ml met kwastje 310006001 12 5413624700532 5413624701683

14 Rexon produktcatalogus

2.4. HOUTLIJMEN

2.4.2. WOODGLUERAPID

Witte houtlijm, D2

Hoogwaardige,supersnellehoutlijmvoorbinnentoepassingenmeteendroogtijdvan4minuten.Lijmtallesoortenhardenzachthout,hardboard,spaanplaat,fineer,triplex,papierenkarton.

WOOD GLUE RAPID is zeer geschikt voor drevels enpengatverbindingen. Ook geschikt voor vlakverlijmingen.Droogttransparantop.

2.4.3. WOODGLUEWATERPROOF

D3: Watervast

Waterbestendigehoutlijmvoorbinnen-enbuitentoepassingen,uitstekend geschikt voor houtconstructies en verbindingenwaarbijhogeeisenaanwaterbestendigheidwordengesteld.

WOODGLUEWATERPROOFlijmtallesoortenhardenzachthoutenisideaalvoorlaminaatparket.

Droogttransparantop.

2.4.4. CONSTRUCTIONGLUEPU

D4: watervast

Watervaste en vullende houtlijm voor binnen- en buiten-toepassingen. Lijmt alle soorten hard en zacht hout, ookincombinatiemetmetaal,steen,beton, formicaenanderekunststoffen.

Zeergeschiktvoorwatervastehoutconstructiesenverbindingenwaaraan hoge eisen worden gesteld (raamkozijnen, deuren,tuinhout, boten, gevelbetimmering). Wordt geleverd methandschoenen.

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

Pot 250g 310008000 12 5413624700587 5413624701737

Pot 750g 310008002 12 5413624700600 5413624701751

Pot 5kg 310008003 1 5413624700617 /

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

Pot 250g 310009000 12 5413624700624 5413624701768

Pot 750g 310009002 12 5413624700648 5413624701782

Pot 5kg 310009003 1 5413624700655 /

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(POT) EAN(DOOS)

Pot 250g 310010000 12 5413624700662 5413624701805

Pot 750g 310010002 12 5413624700686 5413624701829

Rexon produktcatalogus 15

2.5. PARKETLIJMEN

2.5.1. PARQUETCLASSIC

Supersterk

Een gebruiksklare, watervrije vinyllijm op alcoholbasis,bestemdvoorhetlijmenvanallesoortengelaktmozaïekparketenplankenparket.

PARQUETCLASSICheeft een zeergoedehechting, zowelopzuigendealsniet-zuigendeondergronden.Hetproductisgemakkelijkaantebrengenenheefteenhogeeindsterkte.Goedbestandtegenwarmteenvocht.

2.5.3. PARQUET2C-PU

2 componenten – supersterk

Bijzonder sterke, hoogkwalitatieve en universele tweecom-ponentparketlijmopbasisvanPU.Lijmtallesoortenparket,zowelopzuigendealsniet-zuigendeondergronden.

De lijm bevat geen water of solventen, wat het risico opkromtrekkenbeperkt.Wordtgeleverdmethandschoenen.

LIjM

EN2.5.4. PARQUETMS

MS-Technology

BijzondersterkeenuniverseleparketlijmopbasisvanMS-polymeren. De lijm blijft soepel na uitharden en kan dusgebruiktwordenvoorverwarmdevloeren.

Geschiktvoorzowelzuigendealsniet-zuigendeondergron-den.Delijmbevatgeenwaterofsolventen,wathetrisicoopkromtrekkenbeperkt.

VERPAKKING ARTIKELNR. AANTAL EAN(EMMER)

Emmer 14kg 310011002 1 5413624700723

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(EMMER/FLES) EAN(DOOS)

Parquet 2C-PU 10kg 310013001 1 / /

Emmer 9kg hars comp. A 310013002 1 5413624704462 /

Fles 1kg verharder comp. B 310013003 12 5413624704479 5413624704691

VERPAKKING ARTIKELNR. AANTAL EAN(EMMER)

Emmer 7kg 310028000 1 5413624703489

Emmer 15kg 310028002 1 5413624703496

16 Rexon produktcatalogus

2.6. MONTAGEKITTEN

2.6.2. MONTAGEKITSUPER

Geen nagels of schroeven

Hoogwaardige,vullendelijmvoorhetgemakkelijkenmuurvastbevestigenvanallerleimaterialenzonderspijkersofschroeven.Kan ook voor polystyreen elementen gebruikt worden.Oplosmiddelvrij.

Het kan gebruikt worden voor bv. plinten, drempels,vensterbanken, plaatmateriaal, gipsplaten, elektriciteitsdozen,naamplaten,ophanghaakjesendecoratieveornamenteningips,polyurethaan-enpolystyreenschuim.

Geschikt voor hout, kunststof, metaal, steen, natuursteen,tegels,polystyreenschuim.Opondergrondenvanbeton,steen,pleisterwerk,houtenspaanplaat.

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Koker 310ml 310016000 12 5413624700785 5413624701928

Rexon produktcatalogus 17

2.7. HOUT-ENCONSTRUCTIELIJMEN

2.7.1. CONSTRUCTIONGLUENORMAL

D4: watervast

Hoogwaardige,transparanteenuniverselepolyurethaanlijmmetvullendewerking.Pasteusenzeersterk.

CONSTRUCTION GLUE NORMAL is geschikt voor hetverlijmenvanstevigeconstructies,voortoepassingenbinnenenbuiten.Hechtophout,steen,metaal,betonenkunststof.Wordtgeleverdmethandschoenen.

2.7.2. CONSTRUCTIONGLUERAPID

D4: watervast

Hoogwaardige,transparanteenuniverselepolyurethaanlijmmetvullendewerkingdiezeersneldroogt.Pasteus,supersnelenzeersterk.

Geschikt voor het verlijmen van stevige constructies, voortoepassingenbinnenenbuiten.Hechtophout,steen,metaal,betonenkunststof.

CONSTRUCTIONGLUERAPIDishandvastbinnen5minutenenisideaalvoorverticaleverbindingen.Wordtgeleverdmethandschoenen.

LIjM

EN

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Koker 310ml 310017000 12 5413624700792 5413624701935

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Koker 310ml 310018000 12 5413624700808 5413624701942

Rexon produktcatalogus 2011 19

2.8. MS-POLYMERENENHYBRIDEN

2.8.1. MSHIGHTACK

Lijmt alles

HoogwaardigemontagelijmopbasisvanMS-Polymerenmeteenzeerhogeaanvangshechting.Kangebruiktwordenvoorhetlijmenenmonterenvanvrijwelallematerialenopvrijwelalleondergronden(poreuzeenniet-poreuze).

MS HIGH TACK is binnen en buiten toepasbaar, blijvendelastischensupersterk.Uitstekendehechtingzonderprimer,ookoplichtvochtigeondergronden.Supersterklijmenzonderteklemmen.

2.8.2. MSTRANSPARENT

Lijmt alles transparant

Hoogwaardige glasheldere montagelijm en afdichtingskitop basis van MS-Polymeren. Voor het lijmen, monterenen afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alleondergronden(poreuzeenniet-poreuze).

MS TRANSPARENT is binnen en buiten toepasbaar enblijvendelastisch.Uitstekendehechtingzonderprimer,ookop lichtvochtige ondergronden. De maximale kleefkrachtwordtbereiktna3wekenuitharding.

LIjM

EN

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Wit Koker 290ml 310020001 12 5413624700822 5413624701966

Zwart Koker 290ml 310020002 12 5413624700853 5413624701997

Grijs Koker 290ml 310020003 12 5413624700839 5413624701973

Bruin Koker 290ml 310020004 12 5413624700846 5413624701980

Beige Koker 290ml 310020007 12 5413624700860 5413624702000

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Transparant Koker 290ml 310022000 12 5413624700884 5413624702024

LIjM

EN

2.8.3. MSEXTREMETACK

Extreem hoge aanvangshechting

Hoogwaardigemontagelijmvooralleverlijmingenwaareenextreem hoge aanvangshechting vereist is. Alle duurzameverklevingen, zowel op gladde als poreuze ondergronden,binnenenbuiten,zelfsinvochtigeruimtes.

MS EXTREME TACK wordt toegepast op alle gebruikelijkebouwmaterialen zoals baksteen, beton, natuursteen, ijzer,staal,aluminium,zink,kunststoffen,polystyreen,polyurethaan,hout, spaanplaat, pleisterwerk, kurk, steen- of glaswol,keramiek,porselein,glas…

2.8.4. MSCONSTRUCTION

Gevelkit

Overschilderbare, hoogwaardige voegkit op basis vanHybride Polymeren met een hoge en blijvende elasticiteit.Universeel toepasbaar. Uiterst geschikt voor het wind- enwaterdichtmakenvanvoegenenkierentusseno.a.ramen,deurenenmuren.

MSCONSTRUCTIONmaggebruiktwordenopnatuursteeneninsanitairetoepassingen.Hechtuitstekendopzowatallematerialen zoals baksteen, beton, natuursteen, ijzer, staal,aluminium, zink, kunststoffen, polystyreen, polyurethaan,hout, spaanplaat, pleisterwerk, kurk, steen- of glaswol,keramiek,porselein,glas…

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Wit Koker 290ml 310021001 12 5413624700877 5413624702017

KLEUR VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Wit Koker 290ml 310023001 12 5413624700891 5413624702031

Grijs Ral 7004 Koker 290ml 310023003 12 5413624700907 5413624702048

Zwart Koker 290ml 310023004 12 5413624704363 5413624704370

Lichtbruin Koker 290ml 310023005 12 5413624704387 5413624704394

Donkerbruin Koker 290ml 310023006 12 5413624704400 5413624704417

Natuursteen Koker 290ml 310023007 12 5413624704424 5413624704431

Grijs Ral 7005 Koker 290ml 310023008 12 5413624704448 5413624704455

ISOL

ATIE

SCHU

IMEN

3.1.1. FOAMHIGHVOLUME

Isolatie & montage

Eén-component PU-isolatieschuim met extra hoogrendement voor het isoleren, monteren, vullen, dichten enlijmen. Voor warmte-, tocht- en geluidsisolatie binnen enbuiten(afgeschermdvanweersinvloeden).

Ideaal voor het dichten van o.a. gaten, voegen, scheuren,holtes inmuren,muurverbindingen,plafondsendaken.Envoorhetisolerenvanbuizen,pijpenenelektrischeleidingen.Hechtopvrijwelalleondergronden.

Deschuimbus isuitgerustmeteenhersluitbarespuitmondenveiligheidsklepenwordtgeleverdmethandschoenen.

3. ISOLATIESCHUIMEN

3.1.2. FOAMFIRERETARDANT

Brandwerend

Eén-component PU-isolatieschuim met milieuvriendelijkdrijfgas voor vlam- en rookdichte afdichtingen. Twee uurbrandwerend. Voor het snel en elastisch dichten, isolerenen vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegenwarmteverlies,koude,tocht,geluidenvocht.Voorafdichtingenwaarbrandweerstandvangrootbelangis.

Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen,metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunst-stoffen zoals polyester, polystyreenschuim, PVC en hardpolyurethaanschuim.

Deschuimbus isuitgerustmeteenhersluitbarespuitmondenveiligheidsklepenwordtgeleverdmethandschoenen.

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 750ml 320001002 12 5413624701003 5413624702147

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 750ml 320009000 12 5413624703724 5413624703786

24 Rexon produktcatalogus

3.3.1. FOAM2CRAPID

High speed foam

Twee-component snel uithardend PU-isolatieschuim metextra hoog rendement voor het isoleren, vullen, monteren,dichtenenlijmen.Warmte-,tocht-engeluidsisolatiebinnenenbuiten(afgeschermdvanweersinvloeden).FOAM2CRAPIDhardt 50% sneller uit dan de klassieke isolatieschuimen,ook bij zeer lage temperaturen. CFK- en HCFK-vrij (ozononschadelijk).

Onder andere voor het bevestigen van kozijnen, monterenenafdichtenvandeurenenvensters,voorhetsnelopvullenvanholle ruimtes inmuren,muurverbindingen,plafondsendaken.Wordtgeleverdmethandschoenen.

3.4.1. FOAMNBS

Pistoolschuim

Eén-componentPU-isolatieschuimmetextrahoogrendementvoor het isoleren, monteren, vullen, dichten en lijmen.Aanbrengen met een NBS-pistool. Hecht op vrijwelalle ondergronden. De schuimbus is uitgerust met eenveiligheidsaansluiting waardoor de bus langer houdbaar isenzezowelliggendalsstaandgestockeerdkanworden.

Bovendienkanergeen luchtvochtigheid insijpelenengeenuithardingachterhetventielofschuimdoorbrekinglangshetventielplaatsvinden.CFK-enHCFK-vrij(ozononschadelijk).

Wordtgeleverdmethandschoenen.

3.2.1. FOAM360°

Alle richtingen

Eén-componentPU-isolatieschuimmetextrahoogrendementvoorhetisoleren,monteren,vullen,dichtenenlijmen.Debuskan in alle richtingengebruiktworden,ook rechtop! Ideaalvoormoeilijkbereikbareplaatsenzoalstussendakenmuur,onderhetplafondenindenokvanhetdak.Voorhetvastzettenenisolerenvannokpannen,golfplatenendakpannen,deurenenramen.

Deschuimbus isuitgerustmeteenhersluitbarespuitmondenveiligheidsklepenwordtgeleverdmethandschoenen.

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 400ml 320003000 12 5413624701027 5413624702161

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 750ml 320004002 12 5413624701034 5413624702178

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 500ml 320002001 12 5413624701010 5413624702154

Rexon produktcatalogus 25

ISOL

ATIE

SCHU

IMEN

3.4.2. FOAMNBSFIRERETARDANT

Brandwerend pistoolschuim

Eén-component PU-isolatieschuim met milieuvriendelijkdrijfgas, voor vlam- en rookafdichtingen. Zeer goedebrandweerstand:2uur.AantebrengenmeteenNBS-pistool.FOAM NBS FIRE RETARDANT is speciaal ontwikkeld voorafdichtingenwaarbrandweerstandvangrootbelangis,zoalsmontage vandeur- en raamkozijnenen het vastzetten vanspouwlatten.

Geschiktvoorwarmte-, tocht-engeluidsisolatiebinnenenbuiten.Voorhetdichtenvano.a.gaten,voegen,scheuren,holtesinmuren,muurverbindingen,plafondsendaken.

Voorhetisolerenvanbuizen,pijpenenelektrischeleidingenenvoorhetopvullenvanholleruimtes.Wordtgeleverdmethandschoenen.

3.5.1. FOAMCLEANER

Voor vers schuim en pistool

Specialereinigervoorversgemorstennietuitgehardschuim.Ook te gebruiken voor een snelle en efficiënte interne enexternereinigingvanhetNBS-pistoolenvoorreinigingvanhetventielendespuitmondvaneenbusschuim.

De bus wordt geleverd met een rood dopje dat op hetventiel van de FOAM CLEANER geplaatst wordt om hetreinigingmiddel op de te behandelen plaatsen te spuiten.Voorhet reinigenvanhetpistoolwordtdebus (zonderhetrodedopje)ophetpistoolgeschroefd.

Wordtgeleverdmethandschoenen.

3.7.1. FOAMKITNBS

10 x FOAM NBS + 1 NBS PISTOOL + 1 FOAM CLEANER

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 750ml 320010000 12 5413624703847 5413624703854

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(SPUITBUS) EAN(DOOS)

Spuitbus 500ml 320005002 12 5413624701041 5413624701485

VERPAKKING ARTIKELNR. EAN(BOX)

Kitbox 320007000 5413624703076

Rexon produktcatalogus 27

6.1.1. CHEMICALFIXATION

Holle en volle steen

Styreenvrijemethacrylaatmortelvoorelktypespanningslozeverankeringinzoweldrogealsvochtigematerialen.Geschiktvoor massieve en holle materialen. Voor het fixeren vandraadstangen,bouten,kozijnen,trapleuningen,rolluiken…

CHEMICAL FIXATION krimpt niet en heeft een snelleverharding.Hetproductkantoegepastwordenmetbehulpvan een standaard kokerpistool. Wordt geleverd met 2statischemengtuitenperkoker.

6.CHEMISCHEANKERS

6.1.2. CHEMICALFIXATIONBOX

24 x CHEMICAL FIXATION + 48 statische mengtuiten

CHEM

ISCH

EAN

KERS

VERPAKKING ARTIKELNR. #PERDOOS EAN(KOKER) EAN(DOOS)

Koker 280ml 350001000 12 5413624702611 5413624702635

VERPAKKING ARTIKELNR. EAN(BOX)

Plastic box 350002001 5413624704011

www.rexon.bizn.v. DL CHEMICALS | Roterijstraat 201 - 203 | 8793 Waregem | Belgium | T +32 56 62 70 51 | F +32 56 60 95 68