rezumat dobrea

Download Rezumat Dobrea

Post on 08-Nov-2015

27 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rezumat Dobrea

TRANSCRIPT

 • Iai 2012

  Universitatea de Medicin i Farmacie Gr. T. Popa Iai

  CCoonnttrriibbuuiiii tteeoorreettiiccee ii eexxppeerriimmeennttaallee llaa uuttiilliizzaarreeaa

  nnaannoommaatteerriiaalleelloorr nn mmeeddiicciinnaa ddeennttaarr

  REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  CCoonndduuccttoorrii ttiiiinniiffiiccii,, PPrrooff.. DDrr.. VVaalleerriiuu RRUUSSUU PPrrooff.. DDrr.. MMaarriicceell AAGGOOPP

  Doctorand, Irina DOBREA (cs. NICA)

 • CUVINTE CHEIE:

  Nanotehnologie

  Nanocompozite dentare restaurative

  Proprieti structurale, termice i mecanice Filtek Supreme XT, Filtek Z250

 • i

  CUPRINS

  Introducere ........................................................................................................................ 1 (1)

  STADIUL CUNOATERII Capitolul I: Actualiti privind bazele fizice ale nanomaterialelor ............................ 2 (3)

  I.1. INTRODUCERE .............................................................................................. 2 (3)

  I.2. MATERIALE NANOSTRUCTURATE. CARACTERISTICI GENERALE .. 2 (3)

  I.3. FULLERENE I NANOTUBURI DE CARBON .......................................... 5 (4)

  Capitolul II: Fabricarea nanostructurilor ................................................................... 10 (5) II.1. INTRODUCERE .......................................................................................... 10

  II.2. AUTO-ASAMBLAREA .............................................................................. 10

  II.3. LITOGRAFIA LA SCAR NANOMETRIC ............................................ 12 II.4. TRANSFERUL UNUI TIPAR ...................................................................... 13

  II.5. IMPRIMAREA (TIPRIREA) CU JET DE CERNEAL (INKJET PRINTING) ................................................................................................................................ 14

  II.6. CONFORMAREA PRIN DEMULARE (MODELARE, TIPAR) .............. 14

  II.7. TEHNICILE HIBRIDE ................................................................................ 16

  II.8. NSCRIEREA CU AJUTORUL MICROSCOPULUI CU SOND LOCAL 16

  Capitolul III: Nanocompozite cu matrice organic ..................................................... 17 (6) III.1. INTRODUCERE ......................................................................................... 17 (6)

  III.2. STRUCTURA COMPOZITELOR DENTARE.......................................... 17 (6)

  III.2.I. Faza organic ................................................................................. 18 (6) III.2.2. Faza anorganic ............................................................................. 19 (7) III.2.3. Agenii de cuplare silanici ............................................................ 19 (7)

  III.3. TIPURI DE NANOPARTICULE ................................................................ 20

  III.4. FABRICAREA NANOCOMPOZITELOR ................................................. 21

  III.4.1. Dispersia nanoparticulelor ntr-o matrice polimeric preformat 21 III.4.2. Sinteza matricei n prezena nanoparticulelor .............................. 22 III.4.3. Prepararea nanoparticulelor n matricea organic ......................... 23

  III.5. PROPRIETILE NANOCOMPOZITELOR CU MATRICE ORGANIC 23 III.5.1. Caracteristici structurale ................................................................ 23

  III.5.2. Rezistena mecanic ....................................................................... 24

 • ii

  III.5.3.Proprietatea de barier pentru fluide .............................................. 24 III.5.4. Rezisten la degradarea termic .................................................. 25 III.5.5. Alte proprieti ............................................................................... 25

  III.6. APLICAIILE NANOCOMPOZITELOR CU MATRICE ORGANIC .... 25

  Capitolul IV: Stadiul actual al compozitelor dentare nanostructurate...................... 26 (8) IV.1. NOI ASPECTE URMRITE N FABRICAREA NANOCOMPOZITELOR DENTARE ............................................................................................................. 26 (8)

  IV.2. EXEMPLE DE MATERIALE DENTARE NANOCOMPOZITE DISPONIBILE ................................................................................................................................. 29 IV.3. MATERIALE DENTARE STUDIATE: NANOCOMPOZITUL FILTEK SUPREME Z250 I COMPOZITUL HIBRID FILTEK SUPREME XT ........... 32 (11)

  CONTRIBUII PERSONALE Capitolul V: Metodologia cercetrii ............................................................................ 34 (12)

  V.1. CONSIDERAII GENERALE ................................................................... 34 (12) V.2. MOTIVAIA ALEGERII TEMEI .............................................................. 34 (12) V.3. SCOPUL I OBIECTIVELE CERCETRII .............................................. 34 (12)

  V.3.1. Scopul studiului ............................................................................ 34

  V.3.2. Obiectivele cercetrii ................................................................... 35 V.4. DIRECII DE CERCETARE ..................................................................... 35 (13) V.5. MATERIAL I METOD ......................................................................... 35 (13)

  Capitolul VI: Evaluarea incidenei i prevalenei leziunilor odontale coronare ..... 41 (14) VI.1 INTRODUCERE ......................................................................................... 41

  VI.2 SCOPUL STUDIULUI ............................................................................... 41 (14)

  VI.3 MATERIAL I METOD .......................................................................... 41 (14) VI.4. REZULTATE SI DISCUTII ...................................................................... 52 (15)

  VI.4.1. Analiza de regresie multipl dup 1 an ...................................... 55 VI.4.2. Analiza de regresie multipl dup 2 ani ..................................... 58 VI.4.3. Analiza de regresie multipl dup 3 ani ..................................... 62 (17)

  VI.5. CONCLUZII .............................................................................................. 66 (21)

  Capitolul VII: Contribuii personale la studiul proprietilor structurale ale unor compozite dentare .......................................................................................................... 68 (22)

  VII.1. INTRODUCERE ....................................................................................... 68

  VII.2. SCOP ......................................................................................................... 68 (22)

  VII.3. MATERIAL I METOD ....................................................................... 68 (22)

 • iii

  VII.3.1. Metode de analiz prin microscopie folosite experimental pentru caracterizarea unor compozite dentare ................................................... 70

  VII.4. REZULTATE I DISCUII ..................................................................... 79 (22) VII.4.1 Studiul privind analiza suprafeei i analiza microstructural a materialelor compozite dentare Filtek Supreme XT i Filtek Z250 ........ 79 (22) VII.4.2. Determinarea compoziiei chimice prin analiz EDX pentru compozitele dentare Filtek Supreme XT i Filtek Z250 .......................... 84 (24)

  VII.5. CONCLUZII ............................................................................................. 92 (28)

  Capitolul VIII: Studiul caracteristicilor de suprafa prin microscopie de for atomic i optic pentru compozitele dentare Filtek Supreme XT i Filtek Z250 ............... 94 (29)

  VIII.1. INTRODUCERE .................................................................................... 94 (29)

  VIII.2. SCOP ...................................................................................................... 94 (29)

  VIII.3. MATERIAL I METOD ..................................................................... 94 (29) VIII.4. REZULTATE SI DISCUII ................................................................... 97 (29) VIII.5. CONCLUZII .......................................................................................... 102 (31)

  Capitolul IX: Analiza comportamentului materialelor compozite dentare Filtek Supreme XT i Filtek Z250 n diverse medii corozive biologice ............................. 103 (32)

  IX.1. INTRODUCERE ...................................................................................... 103 (32)

  IX.2. SCOP ........................................................................................................ 103 (32)

  IX.3. MATERIAL I METODA ....................................................................... 104 (32) IX.4. REZULTATE I DISCUII .................................................................... 104 (33)

  IX.4.1. Rezultate privind structura nanocompozitului Filtek Supreme XT corodat n diverse medii ........................................................................ 104 (33)

  IX.4.2. Rezultate privind structura compozitului hibrid Filtek Z250 corodat n diverse medii ........................................................................................ 114

  IX.5. CONCLUZII ............................................................................................ 123 (36)

  Capitolul X: Rezultate asupra proprietilor structurale ale unor compozite dentare, bazate pe difracia razelor X i spectroscopia FTIR ................................................ 124 (37)

  X.1. INTROD