rezumat - teza doctorat.pdf

Download REZUMAT - TEZA DOCTORAT.pdf

Post on 24-Apr-2015

84 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dreptul muncii

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT DISCIPLINA: DREPTUL MUNCII

TEZ DE DOCTORATNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNC

Coordonator tiinific, Prof. Univ. Dr. Alexandru Athanasiu

Intocmit, Drd. CHEREGI ATENA BIANCA

20101

INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

CUPRINSTITLUL I. Consideratii generale privind incetarea contractului individual de munca .......................................................................................................................... 1 CAPITOLUL I. Incetarea contractului individual de munca. Notiuni, definitii, caracteristici ...................................................................................................................... 1 1. Notiune si definitii legale ale contractului individual de munca ....... 1 2. Notiune si caracteristici ale incetarii contractului individual de munca ..............................................................................................................3 CAPITOLUL II. Incetarea contractului individual de munca........................ 8

1. Scurt istoric .................................................................................................................................... 8 CAPITOLUL III. Incetarea contractului individual de munca. Izvoare juridice internationale ..........................................................................................15 1. Dreptul international....................................................................................................15 2. Dreptul Uniunii Europene ........................................................................................18

TITLUL II. Incetarea contractului individual de munca.Motive...............................................................................................................................................26 CAPITOLUL I. Incetarea de drept a contractului individual de munca .........................................................................................................................................26 1. Notiune ...................................................................................................................................26 2. Decesul salariatului .......................................................................................................30 3. Declararea judecatoreasca a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului ...........................................................................................................................33 3.1. Declararea judecatoreasca a mortii salariatului ..................................34 3.2. Punerea sub interdictie a salariatului ........................................................35 4. Indeplinirea cumulativa a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare ..............................................39 4.1. Aspecte preliminarii ................................................................................................39 4.2. Indeplinirea conditiilor pentru pensionare ..............................................43 4.3. Pensionare anticipata, pensionare anticipata partiala sau pentru invaliditate ..........................................................................................49 5. Nulitatea absoluta a contractului individual de munca ............................54 6. Admiterea cererii de reintegrare in functia ocupata de2

salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate ..........................................................................................................68 7. Condamnarea la executarea unei pedepse privative de libertate ..............................................................................................................................72 8. Retragerea de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei ....................................................................77 9. Interzicerea exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara ...............................82 10. Expirarea termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata ................................................................................86 11.Retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani ..................................................................................................................................................90 CAPITOLUL II. Incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor ...............................................................................................................97 1. 2. 3. 4. Notiune .........................................................................................................................................97 Conditii .........................................................................................................................................98 Forma ..........................................................................................................................................102 Data incetarii contractului individual de munca ............................................103

CAPITOLUL III. Incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului ...............................................................................................104 1. Notiune. Clasificare. Motive ..........................................................................................104 2. Interdictii cu caracter permanent .............................................................................105 2.1. Principiul nediscriminarii .......................................................................................105 2.2. Exercitarea dreptului la greva si a drepturilor salariale .....................109 3. Interdictii cu caracter temporar ..............................................................................112 3.1. incapacitate temporara de munca ......................................................................113 3.2. concediu pentru carantina ......................................................................................114 3.3. pe durata in care femeia salariata este gravida si pe durata concediului de maternitate .....................................................................114 3.4. concediu pentru cresterea/ingrijirea copilului ...........................................118 3.5. indeplinirea serviciului militar ..............................................................................120 3.6. exercitarea unei functii eligibile intr-un organism sindical...........................................................................................................121 3.7. concediu de odihna.......................................................................................................126 3.8. exceptii de la art. 60 alin. 1 C.muncii ..............................................................129 4. Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatulu.......................................................................................................130 4.1. Concedierea pe motive disciplinare ....................................................................131 4.1.1. Notiunea de raspundere disciplinara......................................................1313

4.1.2.Incetarea contractului individual de munca ca sanctiune disciplinara...............................................................................133 4.1.3.Cauze de neresponsabilitate ........................................................................135 4.1.4.Notiunea de abatere disciplinara ..............................................................136 4.1.5.Abatere disciplinara grava .............................................................................141 4.1.6.Abateri disciplinare repetate ........................................................................142 4.1.7.Motive de concediere disciplinara.............................................................147 a. Neglijenta in indeplinirea obligatiilor de serviciu ale salariatului ......................................................................148 b. Insubordonarea salariatului .........................................................................149 c. Nerespectarea programului de lucru .......................................................151 d. Comportament periculos pentru sine sau ceilalti ..........................151 e. Savarsirea unor acte prejudiciabile pentru angajator ..................153 4.2. Concedierea in cazul arestarii preventive a salariatului .......................154 4.3. Concedierea in cazul inaptitudinii fizice si/sau psihice a salariatului ..................................................................................................163 4.4. Concedierea pentru necorespundere profesionala ..................................174 4.5. Concedierea in cazul indeplinirii conditiilor de varsta standard si stagiu de cotizare, iar salariatul nu a solicitat pensionarea ..................................................................................................185 5. Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului .....189 5.1.Notiune si evolutie legislativa ...........................................................................189 5.2.Desfiintarea locului de munca. Cauze ........................................................193 5.3.Concedierea colectiva .............................................................................................208 5.3.1.Notiune......................................................................................................................208 CAPITOLUL IV. Ince