rogrup - poezii

of 110 /110

Upload: pavelescu-viorel-cristian

Post on 19-Mar-2016

337 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Culegere de poezii ale membrilor RoGrup. RoGrup - reţeaua românilor de pretutindeni. www.rogrup.net

TRANSCRIPT

Page 1: RoGrup - Poezii
Page 2: RoGrup - Poezii
Page 3: RoGrup - Poezii
Page 4: RoGrup - Poezii
Page 5: RoGrup - Poezii
Page 6: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

PREFAȚĂ

Într-o lume în care se citește și se scrie din în ce mai puțin, iar poezia pierde teren în fața prozei, pro-babil că în mintea cititorului se va isca întrebarea le-gitimă, cu privire la utilitatea publicării unui volum colectiv de versuri. Și țin să destăinui că și eu gân-deam același lucru până în momentul în care mi s-a oferit șansa să fac o selecție a textelor, să le corec-tez și mai presus de toate, să încerc să mă trans-pun în lumea poeților și să găsesc cheia potrivită, pentru a deschide ușa către universul lor.Deși inițial am fost sceptică în ceea ce privește vo-lumul și mi-am spus în sinea mea că nu prea pot fi reunite versuri atât de diferite într-o singură carte, totuși încet, încet am adunat piesele acestui puzzle, iar imaginea finală începea să prindă contur cu fie-care poezie citită. Pe măsură ce înaintam cu studiul textelor descopeream în fiecare poet un alt tempe-rament și o altă raportare la lumea exterioară: dacă unul te uimea prin vehemența cu care nega ferici-rea, imediat venea exuberanța altuia care te molip-sea și pe tine; atunci când versurile unora făceau să îți danseze prin fața ochilor demoni seducători, ce te prindeau în mrejele lor și te purtau în zbor deasupra lumii oferindu-ți fel de fel de ispite, poezia religioasă a altora te readucea cu picioarele pe pă-mânt și îți amintea de credința în Dumnezeu.

Page 7: RoGrup - Poezii

07

www.rogrup.net

În momentul acela am realizat că tocmai varietatea poeților și a versurilor constituie atuul acestui vo-lum: cu fiecare filă întoarsă vei descoperi un alt po-et, o altă personalitate și un alt eu liric ce încearcă să răzbată din slovele tipărite; varietatea temelor are darul de a scăpa cititorul de monotonia de a se consacra unui singur autor, iar universurile pe care le descoperă creează fie relații antagonice, fie simi-litudini uimitoare.Cârcotașii ar putea obiecta că unele versuri sunt stângace, că altele sunt prea comerciale, iar cele din urmă prea pasionale, însă tuturor le voi obiecta că mai înainte de toate poezia înseamnă simțire, trăire, sinceritate și subiectivitate: simțire pentru că numai o persoană înzestrată cu un simț al esteticu-lui ieșit din comun este capabilă să creeze imagini poetice, trăire pentru că trebuie să ajungi la o anu-mită stare sufletească pentru a da frâu liber imagi-nației și subiectivitate pentru că este o lume văzută și percepută prin ochii și simțurile proprii.Altfel spus, este un volum inedit, care s-a născut din pasiunea pentru poezie și mai puțin din dorința poe-ților de a deveni cunoscuți; un volum unde senti-mentele, pe care autorii le credeau personale, devin și gândurile și simțirile cititorilor.

Elena Ion

Page 8: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Page 9: RoGrup - Poezii

09

www.rogrup.net

Petale de trandafir Mă uit la-mprăştiatele petaleAle trandafirului, cândva o floare,Care a fost în mâinile talePrivindu-le, continuă să mă-nfioare.Mă gândesc cu câtă fină gingăşieLe-ai sărutat, rupându-le uşor,Strecurându-le în hârtieCa ele să-mi aducă al tău dor.Când plicul l-am deschis cu grijăM-a cucerit al rozelor miros,Se pare că a fost surprizăŞi le-am privit aşa sfios.

Page 10: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Dă-mi voie iarăşi să mă-nfiorLa gândul că în suflet te doresc,Şi-n această strofă să strecorSincer, eternul „Te iubesc”.

19 ianuarie 1966Mihai Leonte

Page 11: RoGrup - Poezii

11

www.rogrup.net

Totul pentru tine! Ce am în suflet îţi dăruiescSentimente mari , iubire,Succese-n viaţă îţi dorescBucurii şi fericire.De-aş putea şi universulCu tine să-l împart în douăDar nu. Căci nu ştiu mersul,Mi-e frică. Dar cu stele n-o să plouă.Sisteme solare, galaxii întregiŢi-aş dărui de aş putea,Ţi-aş cere o clipă să mă înţelegiDar ştiu precis că nu vei vrea.

Page 12: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Tot aurul din lume, briliante,Împreună cu celebrul Koh-I-NoorToate gândirile-nalte,Din trecut, prezent şi viitor.Dar, dă-mi în schimb noţiuneaCă timpul poate să stea în loc,În sens invers să meargă lumeaŞi inima să-mi scot din foc.

Baia de Arieş 1964Mihai Leonte

Page 13: RoGrup - Poezii

13

www.rogrup.net

Simpla ipostaza acrostihCununi de raze, cât de cât aureolate,Rupte din nu ştiu ce generatoare de luminăÎţi sunt aduse proaspăt înmiresmateSimple culori de o creaţie divină.Talentul pictorului rămâne extaziat,În faţa originalului care eşti tu,Nu poate să transpună pe curatAureola simplă a frumuseţii de acu'.Visaţi voi stele, flori, natură, soareAruncaţi-vă privirile fără economie,Sunt încă mic în lumea asta mareIradiază sufletul de o mare bucurie

~

Page 14: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Liniştit mă întreb: Se poate oare?E posibil totuşi, căci totu-i poezie.

Valea Călugărească iulie 1966Mihai Leonte

,,Iubire la prima vedere” este opera desăvârşită a naturii. Honoré de Balzac

Page 15: RoGrup - Poezii

15

www.rogrup.net

Vigoare Cu vârful spânzurat de noriÎnfruntând nori de furtunăPrivind galeş nopţile cu lunăDin inimă-i se nasc vâltori.În noapte tulnicul voios răsunăSăpând în inimă adânci fioriÎn sat şi fete şi fecioriSunt cuprinşi de voie bună.Rămânând în mijlocul naturiiUn enorm terestru uriaşÎl atacă valurile furtunii,Dar el nu se retrage laş

Page 16: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Şi din adâncurile GenuniiEl o întâmpină trufaş.

Baia de Arieş 1963Mihai Leonte

Page 17: RoGrup - Poezii

17

www.rogrup.net

Arta iubirii Arta iubiriie arta desăvârşiriicăci dacă ştii să iubeştiîţi vei da seamacine eşti,adică iubireşi totul în jurul nostrue iubire, desăvârşire.Te naşti, trăieşti,mori din iubire,cultivi iubireadar puţini înţelegcă a iubiînseamnă, de fapt,a te dărui pe tine.

Halaş Elena Dorina

Page 18: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Suflete de ingeri Suflete de îngerinevinovaţi şi puriau luat asupra lorcu mult curaj şi dăruireo importantă misiune,de-a ne trezi din amorţealăla realitatea cenuşiecu sacrificiu, cu dăruire.Cu trupuri fragede,mistuite de flăcăriau reuşit să zgâlţâieamorţirea din oameni.Pentru aceşti îngeri se varsăacum lacrimi amare,dar ei au venit pe pământcu sarcini precise,

Page 19: RoGrup - Poezii

19

www.rogrup.net

să ne trezeascădin somnul de moarteprin sacrificiu suprem.Aş vrea să ne gândim ,să mulţumim pentrua lor lucrare,iar noi s-avem iertarear trebui să învăţămsă meditămsă ne dezbărăm de nepăsare.

Halaş Elena Dorina

Page 20: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Lacrima albastra .M-ai întrebat ce sunt lacrimilen-am ştiut şi n-am putut răspundeşi n-ai văzut cum mi-au umplut ochii,când am aflat că îngerul meu a plecat.De unde vin lacrimile?Poate din amarul pierderiiunui suflet cald de îngerşi-n mod sigur sunt urmele lui,pentru că lacrimile sunt pureşi fără îngeri n-aş fi aflatcă plâng din regretul paradisuluicu dor şi din adâncul sufletului.Azi toate lacrimile melecaută sufletul pierdut printre steleo altă treaptă de purificareşi-l cheamă cu suflet de mamă.

, ~

~

Page 21: RoGrup - Poezii

21

www.rogrup.net

Un suspin de înger aţi auzit oare?Vreau să plâng prin lacrimişi îngerul meu să fie aieveasă curgă lacrima albastrăa unui înger cu suflet albşi uneori să plâng cântândsau să cânt plângând,ca un regret al căderii din paradisşi mă întreb de ce-am căzutcu ce-am greşit?

Halaş Elena Dorina

Page 22: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Ploaia Azi plouă şi picăturicad repede ,sătule, de cerîndrăgostite de râuri.Mă îmbăt cu parfumul ploiişi prind rădăcini adâncilângă copac pentru a beadin stropii ce cad,grăbiţi printre stânci.Miresmă puternică de alge şi scoicimi-aduce o pală de vântşi valuri albe se sparglăsându-mă fără cuvânt,într-un joc vechi ca şi cândtotul e apă, nisip şi pământ.

Page 23: RoGrup - Poezii

23

www.rogrup.net

În răpăit de picături ce cadşi-n zgomot de valuri lovite de malîn foşnet de frunze,în briza din largîn tunet şi-n fulgerlovind un catarg,e-o simfonie şi-un mugetîntr-un acord amplu, totalo armonie în fiece cugeto forţă a apei venită din nori,cu picuri ce-ajung să cadă în mărişi din mulţimea de picurio forţă să nască,omul să stea uimit să privească.

Halaş Elena Dorina

Page 24: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Pasi pe nisip Pentru mine iubirea miroase a flori de teiCând mână în mână te plimbi pe aleiSau a briză de mare când te plimbi seara,Când paşii iubirii pierd pe nisip cărarea.Apoi paşii sufletului umblă desculţiPe nisipul umed din clepsidra vieţiiŞi zboară precum vulturii cei neabătuţiDin bătaia vântului în orbecăiala ceţii.Încearcă să-şi ascundă rănile după cortina matăSe-mpiedecă de gânduri şi alunecă pe şoapteÎn nerostirea amintirilor şi-n răsuflarea oftată,Rătăceşte haotic şi se pierde departe în noapte.

Halaş Elena Dorina

,

Page 25: RoGrup - Poezii

25

www.rogrup.net

Destin O, tu icoanăŞi dulce amăgire...O, tu icoană,Veşnică iubire...O, tu icoană,A inimii simţire...O, tu al nostruIzvor de alinare...O, tu icoană,Fărâmă de putere...

Page 26: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

De ce, acum, dinAl meu sufletImaginea ta piere?De ce mă laşi a nimănui?De ce nimic nu vrei să-mi spui?Cu ce-am greşit?Ce ţi-am făcut?De ce tu azi mă părăseşti?Ei bine, dragul meu, eu plec.Nu mi-ai greşit, nicicând,Nimic nu mi-ai făcut,Însă o vorbă am să-ţi spun:

Page 27: RoGrup - Poezii

27

www.rogrup.net

Tot ce va-ncepe aziPoate sfârşi chiar mâine...Cum tot ce este grâuPeste un timp...e pâine.

  Bumbara Ştefania

Page 28: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Nu-i cale de scapare În faţa casei mele,În noaptea cea mai sumbră,Cu lună plină, noriŞi fără stele,Se-opreşte o caleaşcăCe-i trasă-n întunericDe patru cai albaştriMânaţi de-un vizitiuCu chip de zeitate.Din ea coboară mândru,Ca regii din palate,Un drac cu chip de înger.

~

Page 29: RoGrup - Poezii

29

www.rogrup.net

Se-opreşte o clipităSă-şi aranjeze gulerul cămăşiiŞi plin de-o aparentă puritate,Se-aşează-n faţa uşiiŞi-ncepe-uşor a bate.Eu mă ridic din pat,Buimac, pentru-ai răspunde...Mă-ndrept spre uşă.Îi deschid.Salut politicosŞi-ntreb ce s-a-ntâmplat.În clipa următoare-ngeraşulSe transformă-n drac,Începe-a râde diabolicŞi vesel îmi spuneCă ceasul mi-a sunat...

Page 30: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Da, ceasul îmi sunase,Dar cel adevărat.Întind o mână şi-l opresc.Răsuflu uşuratCă n-a fost decât un vis...În noaptea următoare,Pe când citeam o carte,Un zgomot se aude.Mă sperie de moarte!.....................Un nu ştiu cineÎn uşă-ncepe-a bate (...)

  Bumbara Ştefania

Page 31: RoGrup - Poezii

31

www.rogrup.net

Dumnezeu a decis De azi Cerul meuVa fi pătat cu sângeŞi pentru prima datăToţi îngerii vor plânge.Pentru că aziDumnezeu a decis,Împreună cu sfinţiiŞi cu al Său Fiu Iisus,Că nu suntem vredniciDe a lor iubireŞi că oricât am vreaCa ceva să schimbăm,Ne-ndreptăm, cu paşi repeziSpre-aceiaşi pieire.

Page 32: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Aşa că-i mai bineSă trimită potopul,Pentru a evita moartea lentăCe ne-o oferă, rivalul său, Dracul............................Nu voi înţelegeDe ce Tu azi, DoamneMoarte îmi dai,Dar ştiu că cei ucişiVor ajunge în Rai.

  Bumbara Ştefania

Page 33: RoGrup - Poezii

33

www.rogrup.net

Viata...    

Scenariul perfect pentru a face un film Fără sfârşit şi fără înţeles. ............................................. Este ziua mea,  A mai trecut un an. Nu ştiu de ce, dar nu mă bucur...  

Derulez "filmul" şi privesc, aleatoriu, Prin lungul şir de amintiri. Nu văd nimic care să-mi atragă atenţia.  

Derulez iar Şi privesc mai atent, Cu gândul că mi-a scăpat ceva, Dar din nou nimic

,

Page 34: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Care să mă facă să "apăs pe pauză". Continui să privesc iar şi iar, Dar tot nimic... Este-n zadar. Într-un sfârşit, după nu ştiu câte căutări, Îmi dau seama de ce sunt tristă: Viaţa este o înşiruire de repetări Ale aceleiaşi întâmplări... Rutină, plictis, dispreţ, dezamăgire...  

Spre seară hotărăsc: Mai bine mor Şi plec spre veşnica Lumină a uitării, Decât să stau aici cu voi Şi să mă pierd oricum, Ca valurile mării Ce se lasă purtate de vânt Pierind în infinitul zării!. Bumbara Ştefania  

Page 35: RoGrup - Poezii

35

www.rogrup.net

Zalmoxis (poem)Încărunţit sunt, Omenire, iată,De neputinţa ta, repudiat;Mansarda asta-n rocă dizolvatăSălbatec, pe vecie, m-a-îngropat!Ce-am fost cândva?Ce mai sunt eu?Profet, Tiran sauSemizeu…Urcând din linguşit în linguşit.Un huiduit!Săpându-mi Zeul,Cu trudă, cu talent şi cu zăbavă,I-am picurat din pana mea otravăŞi-am apărut în haina-I sclipitoare!

Page 36: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Te iert, umila mea neştiutoare,Biată Omenire fără scut.Totuna-ţi e, privind din depărtareUn zeu ce după altul s-a născut…Ce mi-a rămas?Dacă-aş putea să mor…Atâtora li s-a-ntâmplat, la rândul lor,Să se ajungăUcigând pe altul;Cum L-am ucis şi eu pe Mult-Prea-Înaltul.Aşa e, pare-mi-se, în miezul firii,Secretul devenirii Omenirii!A mai trecut un an de veşnicie(Anunţă stalactita mea cu picătură).Închin paharul plin de nemurireŞi-l duc cu sete, harnic, către gură……Repudiat sunt.

Page 37: RoGrup - Poezii

37

www.rogrup.net

La ce-mi foloseşteCă tu, dincolo, naşti, trăieşti şi mori?Singur aici, ascuns de creste,Nu am iubire, soare, sărbători.Peretele din spateEste prea înalt.Haina de blanăNu-mi mai ţine cald.Şi barba mi se-ncurcă cu genunchii.De ieri, parcă,…Mă ard rărunchii?!Peretele pictat cu semne astrale,Bune pentru durere,Frică ş-alte boale,S-a ruinat de tot.Şi prin el, VântulÎmi povesteşte tot mai desCum e Pământul…

Page 38: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

O, Cogainon, casă dragă,Mansarda mea de calciu şi iluzii,Tu eşti răsplata cea întreagăA strădaniilor mele pentru vii!La gura peşterii ieşind,Spre geţi, îşi aţinteşte faţaŞi vocea lui, adusă a colind,Înfiorează toată viaţa:Degeaba îmi trimiteţi, la cinci ani,Câte-un novice-n lăncii aruncat!Secretul Nemuririi-i prea e departeCa să pot lor vreodată să-l împart…Îi văd, neşovăind la faptă,Numai dorinţă şi numai avânt;Prea crud le este trupulCa să poatăAtăt de iuteSă se ducă în pământ…

Page 39: RoGrup - Poezii

39

www.rogrup.net

Dar voi primi!Hai, năvăleşte, Omenire,Peste mansarda meaCu busturi calcinate!Încearcă-mi inimaŞi vezi dacă mai batePentru dreptate şi pentru iubire…Pe stalagmitele îngemănate,Veniţi ca să-mi sădiţi vrejuri de flori!Vă dau un stropDin marea mea singurătate...Veniţi, veniţi,Vă fac Nemuritori!Căci Andreonul nu e cea mai bună cale(Cenaclul zeilor din fiecare joi)Să recrutezi şi creşti valenţe epocale…Ci marea mea nădejdeE în voi

Page 40: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Ce-aţi cunoscut şi vis şi nebunieŞi deznădejde, ură sau iubire,Şi tot ce omenescul vă îmbieÎn drumul vostru, vag, spre fericire.Pe voi vă regăsesc şi vă salutDin toată măreţia mea, bolnavă.Deşi ajunşi la mine doar pe scut,Vă vreau, cu toţii, oameni de ispravă!Pe stalactitele îngemănate,Veniţi ca să-mi sădiţi vrejuri de flori;Vă dau un strop din Marea Mea Singurătate...Veniţi, veniţi, vă fac Nemuritori!Îşi zise calm:Iar trecu timpul…E Sacra Zi. A patra zi de joiCând se cutremură chiar şi OlimpulDe cele ce se fac aici la noi!

Page 41: RoGrup - Poezii

41

www.rogrup.net

…Iar focul mistuie seminţeDe cânepă, de in spre desfătareaAcelora veniţi plini de dorinţeSperând să îşi prezinte azi lucrarea.Cu pieptul plin, vor învăţa secretulÎmbălsămării geţilor cu Nemurire…Dar peste toţi,Mai tare-i tot Profetul,Artistul cu desăvârşire!Zamolxis se întreabăŞi tot el îşi răspunde:Sunt, Omenire, Întâiul între poeţi?Zalmoxis se întreabăŞi tot el îşi răspunde:Ai fost, Zamolxis,Doar Întâiul printre geţi!…Iar geţii, însetaţi de Nemurire,Mansarda-i invadează tot mai mult…

Page 42: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Popor poet, popor de amăgire,Zamolxis e obiectul tău de cult!Dar Moartea, din frunze,Răstită şi neindulgentă,Veni să-l pofteascăLa ultim ospăţ.(A zeilor coasă, atoate regentă;O cârpă cernită, întinsă pe băţ.)Mi-e verde coroana;Eu n-am murit încă!Mai lasă-mă, totuşi,Să mor într-un vers…Am dezlegare şi Sacră PoruncăSă-i tai OmeniriiO roată din mers!Stăpână, mai lasă!Ce-nseamnă o clipă?Un fir de neştire,

Page 43: RoGrup - Poezii

43

www.rogrup.net

Cădere-n Neant?Mai pot;Mă mai lasă!O, tu, Omenire,Un templu zidească-mi!Profet şi Gigant…

Mariana (Dima) Bendou

Page 44: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Doua plante... ...răsucind cuvinteleîn aşteptarea ploilordouă ramuriîmpletindalfabetul copacilor,la fiecare răsucirea pământului,în jurul axei vieţii...două fire de iarbăîmpletindfrazele creşteriiîn aşteptareapiciorului dezgolit,

~

Page 45: RoGrup - Poezii

45

www.rogrup.net

a urmei pasuluice le calcă fibrele...dens sau uşor,în măsuraanotimpului în care,trupul ce-l poartă,curge...ameţitor de tăcut...doi fulgiunduindu-şi existenţa,în aripapăsării de apă,când stropii alunecăpe stratul vâscos,dăruit trupurilor firave,de Creator...

Page 46: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

două felinearcuind fuga timpuluiîn trupul lorunică aşteptarecăutări nespusesau scrise,în filele albepe caregândurile noastreaşternzăpezile albastreale sufletelor...întâlnireîn crucea timpuluicu tâmplele argintatede treceri,întreceri,încercări...

Page 47: RoGrup - Poezii

47

www.rogrup.net

tăcere adâncăa spirituluiîn aşteptarea coşuluiplin de faguri,a sufletului...mierea cunoaşteriiaşternutăuimitor de curat,în geometria vieţiistupului...şi roua...blândelor dimineţi,foşnindîn fiecare picăturăa rodului zboruluiprintre flori...

Page 48: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

esenţăaproape neştiută,armăsarului nepotolital umanului...

Bejliu Anne Marie

Page 49: RoGrup - Poezii

49

www.rogrup.net

De cate ramuri... are nevoie aerul,pentru a primisunet de clopotîntre două trunchiuride copaci?de câte cupe de floriare nevoie fluturele,pentru a primipicătura de zbor?somn al cuvântului,primeşte-misunetul inimiiîn palma ta

-

Page 50: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

de literezdrobeşte-oîn sensurişi,praful de rubin,trimite-i-l cerului...o pasăre de cristalîl va primi...

Bejliu Anne Marie

Page 51: RoGrup - Poezii

51

www.rogrup.net

Copilul striga o stea ascuţităi-a sfâşiat uimirea,când cerul l-a îmbrăţişatîn visul cornului lunii...jocul s-a întrerupt...unicorn de abura pătruns în calea fiinţei luirăsturnând acoperişul de gândurimaturitate, înţelepciune, Iubire......buchetul florilor timpului,în miezul parfumului de răşină

~

Page 52: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

într-un con de brad,secunda aşteaptă..copilul tace.copilul e viu.copilul......a uitat joculîntr-un colţ de pâine uscatdoar miezul îi mângâie ochii.lacrima ceruluise rostogoleşte pe obrazul vieţii,abia începutăîn patima zorilor,într-un bob de rouă...

Bejliu Anne Marie

Page 53: RoGrup - Poezii

53

www.rogrup.net

La loteria cuvantului, gardurile se prăbuşescîn faţa sensurilormultiple aruncări de litereconstruiesc uimirea sufletuluicând privirea i se stingeîntr-o virgulăapoi, un punctîi mestecă mesajele atentlumina umbrită de transformări repetateajunge trup de cuvânt,un glas al clopotului lipsit de apărareun dangătanunţă reîntâlnirea curajului,-simplul atributpe care palma arzândă a sufletului

-

Page 54: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

loveşte timpului blocajeleplimbare pe aleile de flăcărişi o tăcere adâncăo prăbuşire în lacul adânc al trecerii clipelorprin existenţă-cu credinţa...fundalul acceptă frica...se va închide singură,în clopotul aşteptărilor...cuptor al cuvântului,mintea surâde graţiosscenei pline de fals umoral uciderii profunzimilor vieţii...

Page 55: RoGrup - Poezii

a

55

www.rogrup.net

o plecăciune în faţa cruciiuneşte genunchiul cu articulaţii neunseale comunicării umane...se aşterne liniştea dinainte de furtuna valorilorschimbul intens de fulgereatinge copacul vieţiipe trunchiul numit fericire...iubirea primeşte scânteile cu fruntea plecatătace...creşte...luminează, ocroteşte,apără visul din vis...aşterne pleoapelor copilului,ninsoarea...

Bejliu Anne Marie

Page 56: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Mi-e dor Mi-e dor de nopţile-nstelateŞi de a dimineţii rouăSă stau sub şubreda polataAscunsă , când afară plouăŞi de ibricul cu cafeaDe a gutuilor aromăDe preşul vechi de pe podeaDe pietrele de la fântînăMăcar o dat¨ă de-aş mai puteaSă întorc timpul înapoiCănd viaţa grea mi se păreaPlină de griji şi de nevoi

Page 57: RoGrup - Poezii

57

www.rogrup.net

Dar timpul nu se mai întoarceTot ce-a trecut, trecut ramaneDin batran, tanar nu se faceMi-e dor de ieri si azi si maine...

Elena Trandafir

Page 58: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

De ziua ta De ziua ta, măicuţa meaŢi-aş dărui de-aş mai puteaLuna din cer, raza de soareNisipul fin pierdut în mareŞi cu a mea trudiţă mânăŢi-aş împleti mândră cununăDin flori de adormiţi zefiriŞi purpură de trandafiriIar chipul tău cel tineresc Abia de mi-l mai amintesc...Nici cântecul ce mi-l cântaiÎn braţe când mă legănai

Page 59: RoGrup - Poezii

59

www.rogrup.net

Şi atunci mă rog la DumnezeuSă te aibă-n paza Lui mereuŞi-ţi dăruiesc de ziua taO lacrimă, măicuţa mea !

Fecha de publicación04 martie 2009Elena Trandafir

Page 60: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Ninge Ninge peste toate celeNinge în visele meleNinge-n zări îndepărtateZăpada-i mult prea departeCa să pot să o ating...Închid ochii încet şi plâng.Peste munti, peste câmpiiMii de fluturi argintiiS-au prins într-un dans feeric,Eu m-afund în întunericInima de dor se străngeIar afară ninge, ninge...

Page 61: RoGrup - Poezii

61

www.rogrup.net

Totu-i alb, imaculatSuflet de copil, curatCând colindă-n sărbătoriLa ferestre, dalbe floriAle iernii flori de gheaţăNins-a mult în astă viaţă!

Fecha de publicación16 decembrie 2009Elena Trandafir

Page 62: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Amintiri În astă lume cu de toate plinăDe aş schimba ceva, ar fi destinulAş scoate din tenebre gânduri la luminăDin şterse amintiri aş retrăi trecutul.Visam ceva urât şi m-am speriatEternă-mi pare noaptea până-n zoriÎnsă a mea măicuţă m-a vegheat:-Nu e nimic, stai liniştită, dormi !Mă ghemuiesc oftând la pieptul eiNimic şi nimeni poate să m-atingăMamele-n lume-s îngeri, nu femeiNicicând n-ar trebui să sufere, să plângă.

Page 63: RoGrup - Poezii

63

www.rogrup.net

Miros de lapte fiert şi pâine coaptăPrin uşa-ntredeschisă a venitMerge pe vârfuri si vorbeşte-n şoaptăDe toată lumea doarme, ea întâia s-a trezit.Şi ziua întreagă cât este de lungăTrebăluind, aleargă-n sus şi-n josCăci vrea ca timpul pentru toate să-i ajungăNu vrea să-l irosească fară rost.Mă năpădesc trecute amintiriImagini se perindă ca într-o carteNeputincioasă încerc acele vechi trăiriEu sunt aici, ea undeva, departe!

Fecha de publicación26 septembrie 2009Elena Trandafir

Page 64: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Comorile sufletului Dragostea a venit din prima clipăla braţ cu puritatea...Sinceritatea se păstreazăîn sufletul copiluluila braţ cu inocenţa...Prin simţirea sufleteascăvom dobândi florile fericirii...Pentru ca de-a lungul vieţiisă câştigăm pacea iubiriipe care unii deja o vădla fereastra sufletelor lor strălucinddatorită comorilorce le-au adunat în inimile lorzi de zi...Pentru a împlinii dragosteacu care au venit din prima clipăde lumină nepierdută

Page 65: RoGrup - Poezii

65

www.rogrup.net

în vâltoarea vieţiice au păstrat-o neprihănită...Noi toţi împreunăsuntem divinica heruvimiipentru că în inimipăstrăm luminide serafimi.

10 mai 2010 ASiIi Vro Ştefănescu Romeo-Nicolae

Page 66: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Copilul si gandul de lumina Copile al meu din lumete iubesc ca o lumină vie.Să stai mereu...în lumina LuiDumnezeu.Să nu uiţi că eu...m-am rugat Domnului Iisusal meu...pentru sufletul frumos al tău.Să ai lumina veşniciei cu tine...zi de zi uşor să-ţi fie.Că-n această viaţă trecătoaredoar iubirea mea cea mare...stă deasupra ta,mângâietoare.

25 aprilie 2010 AsiIi VroŞtefănescu Romeo-Nicolae

- ~

Page 67: RoGrup - Poezii

67

www.rogrup.net

Lumina mea Anii se plimbă în corabia timpului,spre infinituri aurii.Zări vin şi curgşi pleacă înoite,cu luminile de miazăzi.Eu sunt o lumină nouă,ce parcurgtot universul cel pătrunscu mintea,cu inimaşi cu iubirea mea.Acolo,e lumina mea mângâiată,sub a cerului divină poartă.Simt prezenţa Tatălui ceresc.Acolo undeva în mineluminile înmugurescşi cresc.

Page 68: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

În jurul meuse binecuvântează totul,energia necreată,dornică să răzbată,spaţiul,timpul,universul.Tot ce mai contează estecă lumina se-nmulţeşte.Sclipirile devin sori.Emoţiile viori.Am ajuns un iubitor,al tuturor luminilor.Lumina mea a devenit,un răsărit fără sfârşit.E prezentăaici,acum,şi-n infinit.

14 martie 2010 AsiIi VroŞtefănescu Romeo-Nicolae

Page 69: RoGrup - Poezii

69

www.rogrup.net

Cuvintele fiinte vii Zece peceţi are înţelepciuneaîntre inimă şi mintestă în pace să se odihneascădoar zece tăceri să aide aursă nu le daipe-o vorbă aruncatăchiar de-ar fişi-o simplă şoaptăabia atuncicând mintea ta e cristalinăşi coboară lângă inimăsă rosteşti cuvinte purtătoarede lumină şi iubire vieatunci inima ta va devenio perlă auriestrăluciri în armonii divinedaruri albe în urmă

,

Page 70: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

vor lăsa cuvintele rostitepeste toate inimilece vor să fie mângâiatecu iubirecuvintele-ţi vor deveniifiinţe vii când sunt rostiteîntre înţelepciune şi iubireaşa vei şti că ai primitpacea iubiriicând vei vedea la orizontrăsăritul unic al luminii inimiice-ţi va ficalea spre sălaşul liniştital nemuririiacolo cuvintele-ţi toateau devenitcuvinte fiinţe viiimaculate

19 ianuarie 2010 AsiIi VroŞtefănescu Romeo-Nicolae

Page 71: RoGrup - Poezii

71

www.rogrup.net

Zborul inimii O inimă bună,nu tresare, în orice palmă,că altfel, s-ar putea opri de tot,din zborul ei etern,în patru aripi,inima bate precum punctele,ce se arată cardinale,pe cerul vieţii,nu e cale de lapte sau de miere,viaţa se scurge oricum,lin minutele se duc şi vin,secundele clipesc,zborul lor nu-l desluşesc,urme albe de lumină,se preling, lăsând în urmă,ziua toată, ce a trecut ca gândul,

Page 72: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

lăsând o inimă bătând ca vântul.21 decembrie 2009 AsiIi VroŞtefănescu Romeo-Nicolae

Page 73: RoGrup - Poezii

73

www.rogrup.net

Vis te-am visat, mamă, trecândpeste câmp înalt de zare,zbor de paseri călătoare,timpul tău amestecând.te-am strigat ca să mai staisă te văd si eu pe culme.spre ce început de lumetu ca îngerii plecai?erai plânsă şi aveai,aripi albe, dor de mamă,şi mi se făcuse teamă,te strigam şi n-auzeai.

Page 74: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

zbor de paseri argintii,ce te duc în vis uşoare,îngropate-n veşnicii,triste si nepăsătoare.te-am visat, mamă, trecândşi în ochi aveai suspine,genele-ţi de lacrimi plineşi de mine întrebând…

Ion Ionescu-Bucovu

Page 75: RoGrup - Poezii

75

www.rogrup.net

Iar vine toamna iar vine toamnaşi eu m-am rătăcit printre cuvinte,clipele au culoarea ruginei,ca şi frunzele,visele cadluate de vânturi…zilele capătă gustul melancoliei,foşnetul lorîmi treceprin sufletulbântuit de vise.unde sunt paşii perchecare odinioarătreceau pe sub umbra plopilor,conturând umbrele noastre?

Page 76: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

de ce tristeţea toamneiucide cu otrava singuratăţiitoate patimile din noi?

26 august 2010Ion Ionescu-Bucovu

Page 77: RoGrup - Poezii

77

www.rogrup.net

Albatrosul ranit aş vrea să zbor dar nu mai pot,mi s-a frânt aripa în două,aş da pe ea avutul tot,de mai mi-ar creşte alta nouă.pribeag pe un catarg străin,privesc azurul cum s-a-nchisşi cum din zborul meu seninn-a mai rămas decât un vis.dau iar să zbor, dar e-n zadar,mă doare aripa cea ruptă,zăresc în depărtări un far,cu o lumina ne-ntreruptă.

~

Page 78: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

odată când puteam să zbor,eram aici un paznic bun,mă luau matrozii toţi la zor,făcându-ma că sunt nebun.acum se uită după minesi toţi îmi căinează soarta,gândesc cu toţi c-ar fi mai bine,dac-ar veni mai iute moartea.

2006Ion Ionescu-Bucovu

Page 79: RoGrup - Poezii

79

www.rogrup.net

Da-mi mana ta Dă-mi mâna ta, lângă a mea s-o simt,Dă-mi glasul tău, glasul tău vestit,Ca pe mâna ta iubire să-ţi împletescIar glasul tău în cutie să îl păstrez.Şi de nu mai vrei vreodată să mă priveştiEu deschid cutia, măcar să imi vorbeşti.Dă-mi îmbrăţişare, una caldă,Dă-mi iubirea ta, căci a mea rabdă,Cu îmbrăţişarea îmi voi petrece restul noptii,Iubirea ta va fi ca cea a morţii.Căci atunci când abis de iubire eu îmi voi dori,Tu îmi vei da un lac de lacrimi cenuşii.

~ -

Page 80: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Dă-mi ce vrei să-mi daiDar nu să mă şi doară,Căci darul tău va fiUn vis frumos de vară!

lenus

Page 81: RoGrup - Poezii

81

www.rogrup.net

Mi-e greu În viaţa mea ai apărutCînd mie-mi era greuMi-ai propus să mă ajuţiDa am zis şi euAcum cînd am un ajutorMă simt în siguranţăChiar de mi-e greu şi-mi este dorTe am pe tine în faţăNu aş vrea ca să te pierdPe tine al meu bineAş fi în stare ca să-te iertŞi-aş vrea mereu cu tineÎn viaţa mea nu eşti doar tuMai am pe altcinevaDar ca şi tine aşa de scumpExistă, una mama

Page 82: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

De multe ori eu mă gîndescDe ce anume tu?Mi-e frică ca să nu greşescŞi nu-ţi pot spune nuDin cînd în cînd eu te refuzDar cred că n-am dreptateDe multe ori te văd confuzŞi inima se zbate...

lenus

Page 83: RoGrup - Poezii

83

www.rogrup.net

Cine esti? Aş vrea să ştiu cine eşti ….cine sunt…Poate suntem vânare de vânt,Sau poate aflăm că suntemAcorduri de lirăşi atunci nimic nu mai mirăSau suntem poate o aripăde zbor grăbit…care de cuib s-a rătăcitOri poate suntem visdin vremurile vechi trecute,Au frunză-ntre frunze-aşternute,la care vântul a-ncercatsă se transforme-n adieresă se oprească să le asculteIzvorul , firul de şoptireşi dorul de nemărginire

,

Page 84: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Nici eu cine eşti astăzi nu ştiunici tu nu mă ştiică-s cerul albastru-argintiuce vine cu versul;ţipăt strident de cocorCând trăirile netrăite mă dor.O lumânare ce arde încă mocnit,Suflet ce-i dureros…obositCăutând frumos, şi ,,curat”,o parte din visul spre care a zburatSpre lumea la care-am visat…

lenus

Page 85: RoGrup - Poezii

85

www.rogrup.net

Sfera magica... Mă-nchin vouăcer si stelenori şi păsări- materie de sus.Tremurând receinfinitul ce-l voi atingeprivind în josgândind in susmai sus,Spre orizontul negrucu atât mai departece eu sunt mai aproapetot mai aproape...

~

Page 86: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Nu pot,nu vreau să-l ating,mi-e frică,mi-e ruşine de mine,de căutarea mea nebună.Mai sus,tot mai susspre sfera magicădin altă sferădin alt infinit.

26 martie 1987 (de planton)Viorel Cristian Pavelescu

Page 87: RoGrup - Poezii

87

www.rogrup.net

As fi vrut Aş fi vrut să fiu pasăre şiîntr-un zbor infinitsă mă iscălesc pe Soare,pe un colţ de cer părăsit.O apă aş fi vrut să fiunătâng să mă izbesc de mal,iar cântul ce pe plajă-l scriuetern să se piardă in val.Un copac într-o păduresă simt vântul cum adies-aştept primăvara-n zarefloarea din mine s-o învie.

5 aprilie 1987 (în poligonul de trageri)Viorel Cristian Pavelescu

,

Page 88: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Ascult cum cade o frunza Ascult cum cade-o frunzăÎmi vine să plângŞi o iubesc, încă, fluierând.Copacii au plâns cu minePlini de lacrimi şi noroi,Şi noaptea care nu mai vineGânduri înecate-n ploi.Cunună-te cu noiCopile, şi ce nătâng,Să ne-ngropăm în noroiSă ne iubim in gând.

~

Page 89: RoGrup - Poezii

89

www.rogrup.net

Ascult cum cade-o frunzăÎmi vine să plângŞi o iubesc, încă, fluierând.

15 februarie 1987(în Cazarmă - după ora stingerii)Viorel Cristian Pavelescu

Page 90: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Privirea ta... Se potoleşte vântul,Flămânzi în ochii tăiŞi leii se alinăOricât ar fi de răi,Privirea ta aduceMult mai devreme zorii,Din depărtări caduceÎntoarce-n drum cocorii...Ca aurul, râvnitul,Cel printre stânci ascuns,De unde eşti, Lumină,Din care ne-răspuns?

Page 91: RoGrup - Poezii

91

www.rogrup.net

Şi vântul se alinăFlămând în ochii tăi,Se potolesc şi leii,Oricât ar fi de răi...

1 august 2010Nicolae Nicoară-Horia

Page 92: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Nu mai am timp... De mergi înainte ori înapoiPulberea paşilor cine-o măsoară?Tot mai puţină e vremea din noi,Tot mai ciudată e cea din afară...Pâinea noastră, cea spre fiinţă,Dospeşte flămândă în sufletul meu,„Nu mai am Timp”, aceeaşi căinţăZiua şi noaptea respiră mereu...„Nu mai am Timp”- jalnică scuză!Umbrele Lui sunt tot mai departe,Jarul din gânduri mocneşte sub spuză,„Nu mai am Timp”, ce cuvinte deşarte!...

24 septembrie 2010Nicolae Nicoară-Horia

Page 93: RoGrup - Poezii

93

www.rogrup.net

Pleaca vara... Pleacă vara- frunză arsă,Nu mai pot să o amânŞi de mine nici nu-i pasăAmărât dacă rămân...Rece şi amară-i humaCa o umbră de cucută,Pleacă vara, cade brumaPeste amăgirea mută...Cât a stat cu noi la cinăA fost tristă şi săracăŞi cu ce sunt eu de vină-Pleacă vara şi ce-i dacă?...

1 septembrie 2010Nicolae Nicoară-Horia

~

Page 94: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Nu pot Nu pot sa uit privirea taEsti ca un inger pazitorCe imi aduci iubirea- n zborTe astept plin de speranta.Frumoasa esti ca o printesaCu ochii verzi patrunzatoriApari ca luna printre noriPe cerul vietii mi-esti mireasa.La tine ma gandesc adeseoriTe vreau perechea sufletului meuSa-mi fi alaturi cand mi-e greuAs vrea sa te sarut de mii de ori.Nu pot sa astept la infinitIubirea ce ti-o port e un parfumCe- l poarta florile culese acum

Page 95: RoGrup - Poezii

95

www.rogrup.net

Vino te rog, mi-e sufletul sfarsitSprincenatu Dan

Page 96: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Iti multumesc Iti multumesc ca ai intrat in viata meaIntr-un noiembrie, preambul de iarna greaEra tarziu intr-un frumos sfarsit de searaAtunci tu ai venit si ne-am iubit intaia oara.Iti multumesc ca –n inima mi-ai reincoltit sperantaCa m-ai facut sa retraiesc o noua viataTu m-ai facut sa simt din nou focul iubiriiSa retraiesc clipa sublima, dulce-a fericirii.Iti multumesc ca te gandesti la mineSi-n noptile cu luna ma chemi sa stau cu tineEsti ca un curcubeu ce-apare dupa ploaieViata mi-o inseninezi, mi-o parfumezi cu iasomie.Iti multumesc, te voi iubi si -n alta viata

, ,

Page 97: RoGrup - Poezii

97

www.rogrup.net

Vei fi mereu printesa mult visataMult adorata doamna a gandurilor melePe cerul meu tu stralucesti ca luna printre stele.

Sprincenatu Dan

Page 98: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Te iert Te iert că nu vrei să mă veziCă nu înţelegi cât te iubescCă nu mai eşti ca-n prima ziSufăr enorm, la tine mă gândesc.Te iert că nu vrei să-mi răspunziCând iţi trimit cuvinte de amorInima speră să mă cauţi aziVino! mi-e sufletul cuprins de dor.Te iert prinţesa mea cu zâmbetul divinCe străluceşti ca luna printre steleÎn nopţile albastre sub bolta cerului seninTânjesc să ne vedem şi să -ti sărut buzele tale.

Page 99: RoGrup - Poezii

99

www.rogrup.net

Te iert că uneori nu poţi să înţelegiCă viaţa mi-ai schimbat, i-ai dat alt sensCu ochii minţii vreau pe mine să m-alegiSă ne -ntâlnim căt mai curând, să ne iubim intens.Te iert şi tu la rândul tău vreau să mă ierţiCă uneori te-am supărat fără motivVoi fi mereu cu tine-n suflet, vreau să ştiiChiar dacă nu mai vii şi te-am pierdut definitiv !

Sprincenatu Dan

Page 100: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Tot mai strig si strig si strigTot mai strig şi strig şi strigcă şi-n dragoste e frigtot alerg pe sub zăpadărănile să nu mă vadăde când stau să te aşteptmi-a crescut iarbă pe pieptde când nu am mai dormitsomnul mi-a încărunţitde când nu te-am mai văzutmi-s privirile de lutcarnea mi s-a risipitîntr-un hohot de cuţit

, ,

Page 101: RoGrup - Poezii

101

www.rogrup.net

şi de când nu ţi-am vorbitvorbele mi-au putrezitde când nu m-ai căutatdrumurile au secatşi lumina s-a uscatnu mai am nici somn nici patlocuiesc într-un oftatşi nici foame şi nici masădoar zăpada mi-e mireasănici nu plec şi nici nu vinm-am pus slugă la pelinşi din zori şi până-n searălacrimile-mi duc la moară

Rodian Drăgoi

Page 102: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

De la mine pan'la tine ( baladă )De la mine pân' la tinee-o pădure de albineşi un prinţ pe cal călarece-a pornit la vânătoarete-aşteaptă la drumul marecu tot drumul în spinare.Fată cu miros de fiarăvii năprasnic pe sub searăşi-mi dărâmi casa cu sâniipeste strigătul fântânii.Pe sub geana ta umbroasătrece dorul meu la coasă

-

Page 103: RoGrup - Poezii

www.rogrup.net

şi de nimenea nu-i pasăiar în urma lui pe josvin şi eu - tâlhar frumos

Rodian Drăgoi

103

Page 104: RoGrup - Poezii

reteaua românilor de pretutindeni

RoGrup

Lumina de mireasa Mă-ntorceam târziu acasăprin lumină de mireasătoată noaptea mă-ntorceamtoată noaptea n-ajungeamcând eram când nu eramprins în hamuri tot trăgeamcarul greu de lacrimi plinştii că vin şi când nu vinam ajuns n-aş fi ajunspatul podidit de plânsşi tu îngropată-n ierimirosea a nicăieri

~ ~

Page 105: RoGrup - Poezii

www.rogrup.net

m-am culcat n-am adormiturla-n ceruri un cuţit.

Rodian Drăgoi

105

Page 107: RoGrup - Poezii

REDACTOR-ŞEFART-DIRECTOR

REDACTORBRAND-MANAGER

PR

COPERŢIÎNGRIJIRE TEXT

EDITURAPAGINA WEB

email

SUPORT ITDESIGN

CONCEPTemail

COPYRIGHT

Viorel Cristian PavelescuBumbara ŞtefaniaElena IonCătălin TrandafirIoan Muntean

Viorel Cristian PavelescuIon Elena

[email protected]

Viorel Cristian Pavelescuvio © designcreative view design © [email protected]

RoGrup este marcă înregistrată.Reproducerea integrală sau parţială a textelor sau imaginilor din această revista Aspiraţii este posibilă numai cu acordul prealabil

scris. Doar revista in formatul ei actual poate fi preluata si repostata fără acord prealabil.

Page 108: RoGrup - Poezii
Page 109: RoGrup - Poezii
Page 110: RoGrup - Poezii