rok 2013/2014, numer rok 2013/2014, numer 8 .Średnia frekwencja ... zorganizowaliśmy go na koniec

Download ROK 2013/2014, NUMER ROK 2013/2014, NUMER 8 .Średnia frekwencja ... Zorganizowaliśmy go na koniec

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Mija kolejny rok szkolny, rok mniej lub bardziej wytonej pracy.

Z okazji zbliajcych si wakacji, yczymy czytelnikom wspaniae-

go wypoczynku, sonecznych dni oraz niezapomnianych wrae.

Wykorzystajcie okres wakacji jak najlepiej, odpocznijcie od trudw

nauki i nabierzcie si do kolejnego roku szkolnego,

na pewno nie bdzie atwy. Redakcja Gimzetki

ROK SZKOLNY

2013/2014

Liczba uczniw w szkole 172

Liczba dni, w ktrych odbyy si zajcia lekcyjne181

Liczb dni wolnych od zaj lekcyjnych z innych powodw ni soboty, niedziele, ferie i wita11

rednia frekwencja 91,14

Uczennice ze 100% frekwencj:

Klaudia Berliska

Sandra Staczak

Emilia Nowak

Liczba ocen rocznych2537;

W tym:

Ocen celujcych 44

Ocen bardzo dobrych371

Ocen dobrych 537

Ocen dostatecznych671

Ocen dopuszczajcych 884

Ocen niedostatecznych 22

rednia ocen3,19

rednia ocen klas pierwszych-3,16

rednia ocen klas drugich 3,11

rednia ocen klas trzecich 3,36

GIM

ZE

TK

A

NA

ZW

A

FI

RM

Y

ROK 2013/2014, NUMER

8

27 czerwca 2014 r.

GIM

ZE

TK

A

G

IM

NA

ZJ

UM

I

M.

G

EN

.

J

ZE

FA

H

AL

LE

RA

W

S

ZC

ZA

WI

NI

E

KO

C

IE

LN

YM

ROK 2013/2014, NUMER 8

27 czerwca 2014 r.

Prezentowane rednie dotycz ocen rocznych w poszczeglnych klasach. Pamitajmy, e trzecioklasici na

wiadectwie ukoczenia gimnazjum maj wpisane wszystkie przedmioty, jakie realizowali w caym cyklu na-

uki, dlatego ich rednie bd inne od prezentowanych powyej.

Str. 2 GIM ZE T KA

R OK 201 3/201 4, NU MER 8 Str. 3

86

87

88

89

90

91

92

93

94

IA IB IC IIA IIB IIC IIIA IIIB SZKOA

frekwencja 92,68 93,5 93,3 91,14 89,84 90,43 88,55 89,67 91,14

Roczna frekwencja

Najlepiej uczszczali do szkoy ucznio-wie klasy IB

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

IA IB IC IIA IIB IIC IIIA IIIB SZKOA

rednia 2,91 3,37 3,19 3,14 3,1 3,1 3,43 3,28 3,19

REDNIA OCENNajwysz redni ocen uzyskali ucznio-wie klasy IIIA

JUSTYNA KACZMAREK

Pamitam jak w drugiej klasie gimnazjum koledzy przez przypadek wyrzucili kaktusa przez

okno. Po jakim czasie rozpoczto dochodzenie. ;)

Kolejnym wspomnieniem jest lekcja chemii, kiedy to koleanka miaa opisa rcy kwas, a

kto z klasy krzykn aby go sprbowaa.

W podstawwce na pewnej lekcji kolega uderzy drugiego koleg. Ten chcia na niego

naskary, wic drugi zasugerowa e moe mu odda i bd kwita. Nie zgodzi si, wic

szuka chtnych, ktrzy zrobi to za niego. Zgosiam si ja, kolega paka.

IZABELA CHRNIAK

W mojej pamici zostanie nasz "strajk". Gdy byam w drugiej klasie uczniowie naszej szkoy

utworzyli grup na facebooku i ogosili w niej, eby nastpnego dnia wszyscy ubrali si w

paski lub na pomaraczowo i napisali na rkach numery (miao to symbolizowa wizie-

nie). Na dugiej przerwie wszyscy przebrani zebrali si pod bibliotek na wsplne zdjcie.

Niestety zostao ono usunite z telefonu z nakazu dyrekcji.

Mie wspomnienia zostan mi rwnie po projekcie zrobionym z dziewczynami w drugiej

klasie. Z koleankami postanowiymy nagra film nakaniajcy do bycia sob. Spdziymy

na jego wykonaniu BARDZO duo czasu ( cigle si myliymy albo wiatr za gono wia lub

kto zacz si mia ), czasem miaymy ju dosy, ale byo warto, bo po przedstawieniu

naszych wysikw duo osb mwio, e nasz projekt by najlepszy. :)

KLAUDIA SIKORSKA Mam wiele wspaniaych wspomnie z gimnazjum. Jedno z nich wam opisz, bardzo zapad

mi w pamici biwak w pierwszej klasie. Zorganizowalimy go na koniec roku szkolnego

razem z klas A. Na pocztku podzielimy si na druyny i ruszylimy do lasu i tam mieli-

my rne szlaki, trzeba byo take rozwizywa zagadki. Gdy wrcilimy do szkoy czeka-

o ju na nas ognisko przy ktrym piewalimy piosenki. Po ognisku osoby ktre chciay

spa w namiotach zostay na dworze a inni poszli spa do szkoy. Nastpnego dnia by

mecz chopcw i tak zakoczy si nasz biwak ;)

Str. 4

GIM ZE T KA

MAGDALENA LEDZION Najlepszym i najtrwalszym wspomnieniem z gimnazjum jest biwak, ktry mielimy w klasie

pierwszej . Zostalimy na noc w szkole, niektrzy spali w namiotach rozbitych na boisku

szkolnym a inni w klasie na materacach w piworach. Urzdzilimy sobie rajd wok Jeziora

Szczawiskiego wczeniej dzielc si na kilka grup. Ta grupa, ktra miaa najlepszy czas

wygrywaa. Pniej mielimy ognisko, pieklimy kiebaski i piewalimy piosenki harcerskie.

Nastpnie mielimy mini dyskotek. Gralimy na sali w nog a na boisku w siatkwk. Noc

rozmawialimy jeszcze do pna. S te inne szczegy, ktre naley pomin. Generalnie

byo wietnie. :) Cae 3 lata gimnazjum s dobrym wspomnieniem i bdzie mi mio kiedy

opowiedzie swoim dzieciom, jak to byo "za moich czasw: :)

R OK 201 3/201 4, NU MER 8

je napisanie sprawdzianu z caorocznego zakresu materiau.

Zadanie trudne, leczy wykonalne :)

Po pite - uzupenij zeszyt przedmiotowy i zeszyt wicze

Duo czasu i pracy, lecz osigalne, nauczyciel zobaczy, e si

starasz i zaley ci. Szkoda, e dopiero w czerwcu ale prbo-

wa trzeba :)

Pamitaj, e jeli twoja sytuacja jest beznadziejna a

"obudzie si" w czerwcu adna z powyszych rad na nic si

nie zda i wtedy pozostaje ewentualnie magiczny miesic

czerwiec, czyli wiara w cuda.

Po szste - naucz si na poprawk

Jeeli mimo wszelkich stara, a take wiary w cuda otrzy-

mae na koniec co

najwyej dwie oceny

niedostateczne, przy-

suguj ci w sierpniu

egzaminy poprawko-

we. Pamitaj to nie

przelewki. Chcesz je

zda i nie siedzie dru-

gi rok w tej samej kla-

sie? Zmobilizuj si w kocu do nauki, to chyba lepsze ni

repetowanie. A jeeli nie uda ci si zda poprawki? Moesz

zosta promowany warunkowo do nastpnej klasy, ale tyl-

ko raz w caym cyklu nauki. No to :) POWODZENIA. :))

Magdalena Ledzion

Jak poprawi oceny na koniec roku?

Zakoczenie roku za pasem a ty masz ze oceny? Nie

wiesz, jak je poprawi? Oto kilka sposobw na napra-

wienie swojej sytuacji na tyle ile to moliwe :)

Po pierwsze popraw sprawdziany

Warto poprawi zalege klaswki i testy. Pki trzeba

przygotowa si tylko do kilku nawet sabszy ucze

powinien sobie da rad z takim wyzwaniem. Kiedy

sprawdzianw i klaswek bdzie wicej, nauczenie si

do dodatkowych bdzie naprawd trudne. Co wicej,

cz nauczycieli, rwnie zmczonych iloci przed-

witecznej pracy, nie zgadza si na poprawianie te-

stw.

Po drugie zgaszaj si do odpowiedzi

Koniec roku to rwnie dobry czas na zgaszanie si do

odpowiedzi. Przeczytana lektura, dodatkowe zadanie z

matematyki czy popis biologicznej wiedzy mog zapew-

ni dobry stopie.

Po trzecie - zgo si do prac dodatkowych

Wykonanie jakiego plakatu, albumu bd referatu za-

pewni ci dobr ocen i podniesie redni, przy czym nie

wymaga wielkiego nakadu pracy i czasu. Wystarczy

ustali z nauczycielem temat pracy i czas skadnia jej.

Po czwarte - sprawdzian caoroczny

Uczniowi zagroonemu ocen niedostateczn przysugu-

KINGA ROZMARYNOWICZ

Jednym ze wspomnie, ktre najbardziej utkwio mi w pamici z tych trzech lat nauki w

gimnazjum, jest rajd pieszy do Zdworza. Wybralimy si tam ca klas, w ostatnim tygo-

dniu nauki w klasie drugiej. Pamitam, e wszyscy bylimy bardzo zmczeni gdy doszlimy

na miejsce, wic drog powrotn przebylimy w autobusie. Na miejscu byo wiele atrakcji.

Dziki adnej pogodzie moglimy kpa si w jeziorze, na pocztku trudno byo wej do

chodnej wody, ale z czasem stawaa si ona cieplejsza. Dziki naszemu wychowawcy

mamy wiele niesamowitych zdj. Okaza si on dobrym fotografem. :D Duo czasu sp-

dzilimy take na placu zabaw, robilimy mnstwo zdj i gralimy w koszykwk. Nie

obyo si take bez ogniska, ktre zakoczyo nasz peen wrae dzie. ;) Uwaam, e na

dugo zapadnie mi on w pamici.

Str. 5

Jakub Berliski. Z powodu maej liczby przybyych druyn

rywalizacja bya niezbyt zacita, szczeglnie wrd chop-

cw. Zwycizcami zostali: Przemysaw Ciechoski i Mate-

usz Matusiak oraz Karina Wypych i Adrianna Rogacka. Na

drugim miejscu uplasoway si dziewczta z Pacyny, a na

trzecim z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie. Rozgrywki siat-

karskie uwietniy wystpy czirliderek, ktre wykonay

ukad wedug wasnego pomysu. Nie zabrako rwnie

kibicw, ktrzy do koca gorco dopingowali swoich fa-

worytw. Po zakoczeniu rozgrywek druyny otrzymay

medale i pamitkowe puchary. Serdecznie dzikujemy

wszystkim za przybycie, zwycizcom gratulujemy i yczy-

my sukcesw w dalszych rozgrywkach!!!

Klaudia Nowakowska

17 czerwca 2014 r. bylimy gospodarzami VI Powiato-

wego Turnieju Plaowej Piki Siatkowej Dziewczt i

Chopc

Recommended

View more >