rok ix numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 issn 1734-5294 .2017-08-19 · rok ix numer...

Download Rok IX Numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 ISSN 1734-5294 .2017-08-19 · Rok IX Numer 15-16/233-234

Post on 01-Mar-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rok IX Numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: twoj-tydzien@wp.pl GAZETA BEZPATNA

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 7 wrzenia 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz Makowski

Matrix Matrix yje!yje!

Miasto, ktMiasto, ktre... re... rozebrano rozebrano na cegna cegyy

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 8-98-9

KaKady ma swdy ma swj j Mount EverestMount EverestRozmowa zRozmowa z

IRENEUSZEM IRENEUSZEM SZPOTEMSZPOTEMzdobywczdobywcdwchdwchKoron ZiemiKoron Ziemi

Ju teraz zarezerwuj

miejsce na OGOSZENIE

lub REKLAMw Numerze

PRZEDWYBORCZYMTwojego TYGODNIA

WIELKOPOLSKIEGO

Szczegy na stronie 4

roda 24 sierpnia 20112

Aromatyczna regeneracja

Jeli skra potrzebuje regeneracji, zastosuj aro-matyczny scrub do cia-a Swedish Spa ORI-FLAME z olejkiem im-birowym. Krysztaki so-li i sproszkowane upi-ny migdaw zuszcz naskrek. Nawilajcy kompleks Hydraca-

re+, olejek ze sodkich migdaw i witamina E pozostawi skr zdrow i mi w do-tyku. (150 ml, 34 z). Regenerujcy krem do rk na noc

Swedish Spa nawil-a such skr. Olejek

imbirowy i Bogaty w witaminy olejek ze sodkich migda-w przywrc jej zdrowy wygld. (75 ml, 15,90 z). Odywczy olejek Swedish Spa to pre-parat uniwersalny. Mona stosowa ja-ko olejek do kpie-li, na wilgotn sk-r zaraz po kpie-li lub na kocwki wosw przed umy-ciem ich szampo-nem. Cena 29,90 z (150 ml).

F A R -M O N A H e r b a l Care, to 6 szamponw z naturalny-mi skadni-kami. Za-miast dra-nicych de-te rgen tw zawieraj agodne dla wosw i skry gowy substancje myjce na bazie kokosu, ktre skutecznie myj, oczyszczaj i pielgnuj. Seria obejmuje szampony: Brzozowy - objto i elastyczno, Miorzb japoski - wi-talno i mikko, Pokrzywowy - puszysto i wieo, Rumiankowy - wosy rozjanione i blond, Skrzyp polny - odbudowa i gsto oraz e--sze - objto i zdrowie. Cena 8 z, 300 ml. FOT. - FARMONA

ul. Naczowska 12560-472 PoznaTel. 061 842 96 39tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM od wtorku do pitku

9.00 20.00soboty 8.00 14.00

Remigia Blandzi

NOWY ZABIEGProstowanie wosw

CIEKAWOSTKI KOSMETYCZNE

Nie tylko dla dzieciOliwka do cia-

a z lipidami Emo-lium to nowoczesny emolient do piel-gnacji wraliwej sk-ry dziecka od urodze-nia, do skry suchej, podranionej i atopo-wej. Dziki bezwod-nej formule, zawiera-jcej a 99,8% sub-stancji lipidowych pozostawia skr na-tuszczon i odywio-n. Oliwka tworzy warstw ochronn na skrze i dostarcza w jej gb nie-zbdne nienasycone kwasy tusz-czowe na dugo wice wod. Po-nadto trjglicerydy oleju z kuku-rydzy dziaaj przeciwwidowo. Cena 30 z, 150 ml.

Zioa dla wosw

Geneza Modo-ci 40+ to inten-sywna kuracja prze-ciwzmarszczkowa Miraculum dla ko-biet po 40-tym ro-

ku ycia, ktrych skra wymaga regeneracji. Preparaty wzmacnia-j struktur skry, poprawiaj jej jdrno i gsto, modeluj owal twarzy, wypeniajc zmarszczki od wewntrz. Krem reduktor przeciw zmarszczkom na dzie ma skadni-ki aktywne (Oval Sculpt, Biocolla-gen Complex, olej z pestek wino-gron), ktre stymuluj syntez ko-lagenu typu I i III. Owal twarzy sta-je si wyraniej zarysowany. Krem silnie nawila i chroni przed pro-mieniowaniem UVA/UVB. Krem reduktor przeciw zmarszczkom na noc (50 ml, 23 z) o waciwo-ciach wzmacniajcych i odbudo-wujcych struktur skry popra-wia jej gsto i napicie. Sku-tecznie wygadza zmarszczki i g-bokie bruzdy. Krem reduktor prze-

ciw zmarszczkom pod oczy, na powieki i okolice ust (15

ml, 19 z) poprawia elastyczno i napicie skry, likwiduje obrz-ki i zasinienia wok oczu, wyga-dza zmarszczki. Uzupenieniem se-rii jest Maseczka liftingujca z ko-lagenem (2 x 6 ml, 3 z), po kt-rej skra jest napita i sprysta, odzyskuje nawilenie i aksamitn gadko.

Wicej na www.miraculum.pl

Mamy dla naszych Czytel-niczek 3 zestawy kosmetykw od firmy Miraculum zawiera-jce Krem reduktor przeciw zmarszczkom na dzie i Krem reduktor przeciw zmarszczkom pod oczy, na powieki i okolice ust. Prosimy o przysanie ma-ila na adres: nagrody.twoj.ty-dzien@wp.pl i odpowied: dla pa w jakim powstay rne serie Geneza Modoci? Pro-simy o podanie numeru tele-fonu.

Pikno z naturyKremy do pielgnacji cery GRACJA zacho-

wuj waciwoci czystych wycigw z rolin, a skra zyskuje wieo i modszy wygld. Wy-gadzajcy krem z olejkiem ranym i retinolem intensywnie nawila. Ekstrakt z ry agodzi po-dranienia i zapewnia elastyczno, a retinol re-dukuje zmarszczki. Zawarta w kremie regene-rujcym oliwa z oliwek zapobiega gromadzeniu toksyn i doskonale nawila, Koenzym Q10 wspomaga proces odnowy ko-mrek, poprawia koloryt oraz jdrno i elastyczno skry. Krem odyw-czy z kolagenem morskim i elastyn nawila i uelastycznia, wygadza

zmarszczki i mo-deluje owal twa-rzy. Krem nawil-ajcy z aloesem i kwasem hialu-ronowym rege-neruje i wygadza oraz intensywnie ujdrnia. Ceny ok. 8 z, 50 ml.

Morska wieoSwedish Spa firmy ORIFLAME to nie tylko skutecz-

ne kosmetyki, ale przede wszystkim przy-jemno stosowania. Stymulujcy el pod prysznic Swedish Spa wzbogacony ekstrak-tem z alg morskich delikatnie oczyszcza sk-r i orzewia morskim aromatem. Cena 19,90 z (200 ml). Modelujcy el-krem orzewia i ujdrnia skr, pomagajc wymodelowa kontury ciaa. Zawiera kompleks Hydracare+ i ekstrakt z alg morskich o dziaaniu rewitali-zujcym i wygadzajcym. Biaa herbata redu-kuje nagromadzone komrki. Efekt: doskonale nawilona, gadka i napita skra. Cena 29,90 z (150 ml).

Idealna sylwetkaSeria kosmetykw Ultra Slim Mi-

raculum ujdrnia, modeluje, redukuje cellulit i rozstpy, po to aby osign ad-n figur. Produkty dziaaj szybko i ma-j wysok, potwierdzon skuteczno. Se-rum wyszczuplajco-modelujce (200 ml, 19 z) pobudza spalanie zbdnej tkanki tuszczowej oraz zapobiega jej gromadze-niu uatwiajc eliminacj toksyn. Zawiera modelujce skr skadniki, ktre spasz-czaj kontur brzucha oraz zmniejszaj ob-wd bioder i ud. Serum ujdrniajco-wygadzajce dzi-

ki innowacyjnej kombinacji skadnikw, wzmacnia elastyczno i nawil-enie naraonej na nadmierne rozciganie skry.

Perfekcyjna pielgnacja

roda 24 sierpnia 2011 3NASZ GONASZ GO

- Jerzy Kukuczka polski alpi-nista i himalaista, jako drugi czo-wiek na Ziemi zdoby Koron Hi-malajw i Karakorum wszyst-kie 14 szczytw o wysokoci po-nad 8 tysicy metrw (pierwszy by Reinhold Messner, ktremu zajo to 17 lat, a Kukuczce 9). Uznawany jest za jednego z naj-wybitniejszych himalaistw XX wieku. Jerzy Kukuczka zgin na wysokoci 8300 metrw 24 pa-dziernika 1989 podczas wejcia na Lhotse now drog przez syn-n, niezdobyt wwczas poudnio-w cian. Jerzy Kukuczka powie-dzia kiedy: Nie ma odpowiedzi na uparcie stawiane pytanie o sens wypraw w wysokie gry. Nigdy nie odczuwaem potrzeby takiej defini-cji. Szedem w gry i pokonywaem je. To wszystko. Czy tak samo jest w Twoim przypadku?

- Czsto pyta si ludzi wdru-jcych po grach i zdobywajcych szczyty, dlaczego to robi. Jedni mwi bo s, inni odpowiadaj inaczej... To bardzo trudne pytanie. Nigdy nie mylaem, e kiedykol-wiek bd chodzi po grach. Zresz-t..., w yciu wszystko tak wanie si dzieje. Przecie jak poznajesz swoj on, to te przez przypadek. Tak te byo ze mn i z grami. Mo-je chodzenie po grach rozpoczo si od obejrzenia telewizyjnego pro-gramu o Kilimanjaro. Mwiono tam wwczas, e na Kilimanjaro jest lo-dowiec, ktry si topi i za par lat

tego lodowca moe nie by. Wte-dy sobie pomylaem, e jak tak jest, to trzeba by ten lodowiec zobaczy jak najszybciej. Tak to si wszyst-ko zaczo.

- Pojechae, wszede, zoba-czye?

- Dzisiaj mona to opowiedzie trzema sowami, ale trwao to o wie-le duej i byo bardziej skompliko-wane. Pojechaem do Afryki... To nie byo takie typowe wejcie na szczyt, tylko skorzystaem z oferty firmy, bya to pierwsza wyprawa robiona przez firm poudniowo afryka-sk Kiliman Challenge, czyli wej-cie i zejcie z Kilimanjaro w sie-dem dni, objazd rowerem dookoa tej gry w dwa dni, pierwszego dnia 123 kilometry, drugiego 160 kilome-trw, i do tego jeszcze maraton. Im-preza trwaa dziesi dni, dziesi trudnych dni. Makabra.

- Warto byo?- No pewnie, byo fajnie. Im-

prez rozpoczo 17 uczestnikw, a ukoczyo szeciu. Wtedy zacza si moja przygoda z wysokimi g-rami. Zanim wybraem si na Kili-manjaro spotkaem si z nieyjcym ju Maciejem Frankiewiczem, wi-ceprezydentem Poznania, ktry na Kilimanjaro by wczeniej. Pytaem go jak byo, co warto zabra, jak to wszystko wyglda. W trakcie roz-mowy okazao si, e Maciej by na Aconcaqua i nie udao mu si wej na szczyt tej gry. Wtedy powsta po-mys, by chodzi w gry razem.

- Pomys nie zosta zrealizo-wany?

- Niestety, nie do koca, a na-sze wsplne wyprawy przerwaa tra-giczna mier Macieja Frankiewi-cza. Razem zdylimy wej na Aconcaqua w Ameryce Poudnio-wej, potem na Elbrus. Wwczas za-czlimy niemiao myle o zdo-byciu Korony Ziemi. Plany te zni-weczy tragiczny w skutkach wypa-dek Macieja Frankiewicza. Ja wsze-

dem jeszcze na Mount McKinley na Alasce...

- Ok, ale nadal bd si upie-ra proszc o odpowied na pyta-nie: po co?

- Po co?!!!- Jes

Recommended

View more >