rotaru cristian teza

Download Rotaru Cristian Teza

Post on 05-Jan-2016

24 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gggggggggggggggg

TRANSCRIPT

 • ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

  Cu titlu de manuscris

  C.Z.U.:330.322.1:338.1(478)(043)

  ROTARU CRISTIAN

  ECONOMISIREA I STIMULAREA INVESTIIILOR

  MIJLOC DE PROPULSARE A CRETERII ECONOMICE

  08.00.10 FINANE; MONED; CREDIT

  Tez de doctor n tiine economice

  Conductor tiinific: Nadejda Botnari, conf. univ., dr. n economie

  Autorul:

  CHIINU, 2011

 • 2

  Rotaru Cristian, 2011

 • 3

  CUPRINS

  ADNOTARE...5

  LISTA ABREVIERILOR.8

  INTRODUCERE...9

  1. ABORDRI TEORETICE I METODOLOGICE PRIVIND CRETEREA

  ECONOMIC, ECONOMIILE I INVESTIIILE

  1.1 Viziuni asupra conceptului de cretere economic i factorii de propulsare a

  acesteia.......15

  1.2 Repere conceptuale ale economisirii i investiiilor i rolul acestora n realizarea creterii

  economice..35

  1.3 Aspecte metodologice privind corelaia dintre creterea economic, economisire i

  investiii.47

  1.4 Concluzii la capitolul 1 ...57

  2. CAPACITATEA DE ECONOMISIRE I INVESTIRE A ECONOMIEI NAIONALE

  I IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA CRETERII ECONOMICE

  2.1 Formarea economiilor i transformarea lor n investiii..........................................................60

  2.2 Surse de finanare a investiiilor i politici financiare de stimulare a acestora....72

  2.3 Analiza corelaiei dintre remitene, economii, investiii i cretere economic......85

  2.4 Concluzii la capitolul 2....99

  3. DEZVOLTAREA POTENIALULUI DE CRETERE ECONOMIC A REPUBLICII

  MOLDOVA PRIN ECONOMISIRE I INVESTIII

  3.1 Cadrul metodologic de elaborare a modelelor de simulare a creterii economice....102

  3.2 Elaborarea modelului de simulare a creterii economice prin economisire i investire, i

  identificarea direciilor strategice de realizare a acesteia....109

  3.3 Concluzii la capitolul 3..127

  CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI..129

  BIBLIOGRAFIE....136

  ANEXE

  Anexa 1: Prezentarea celor mai relevante modele economice privind creterea economic..152

  Anexa 2: Instrumente de realizare a politicii de cretere economic..154

  Anexa 3: Clasificarea investiiilor...155

  Anexa 4: Evoluia ratelor medii la depozitele atrase i creditele acordate de bncile

  comerciale....157

 • 4

  Anexa 5: Msuri prevzute de autoriti pentru atingerea obiectivelor de cretere economic a

  Republicii Moldova.158

  Anexa 6: Contribuia activitilor economice la formarea Produsului Intern Brut n perioada

  2000-2009161

  Anexa 7: Date utilizate la elaborarea modelului de simulare a efectelor economisirii i investirii

  asupra economiei Republicii Moldova....162

  Anexa 8: Rezultatele testrii modelului de cretere economic specific Republicii Moldova,

  prin intermediul pachetului econometric de programe E-Views 5.0...163

  Anexa 9: Rezultatele testrii modelului complementar (1) de determinare a factorilor care

  influeneaz asupra Formrii Brute de Capital Fix n economia Republicii Moldova164

  Anexa 10: Rezultatele testrii modelului complementar (2) de determinare factorilor care

  influeneaz asupra Formrii Brute de Capital Fix n economia Republicii Moldova165

  Anexa 11: Certificat de implementare a rezultatelor tezei n cadrul MIEPO.166

  Anexa 12: Certificat de implementare a rezultatelor tezei la Ministerul Economiei..167

  Anexa 13: Certificat de implementare a rezultatelor tezei la Banca Naional a Moldovei...168

  DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII169

  CV-ul AUTORULUI..170

 • 5

  ADNOTARE

  Rotaru Cristian, Economisirea i stimularea investiiilor mijloc de propulsare a creterii

  economice, tez de doctor n economie, Chiinu, 2011

  Teza cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia din

  215 titluri, 13 anexe i este expus pe 171 pagini, inclusiv 6 tabele i 18 figuri. Cercetrile sunt

  reflectate n 7 publicaii tiinifice.

  Cuvinte-cheie: economii, investiii, cretere economic, remitene, model de simulare,

  instrumente de politic bugetar-fiscal, instrumente de politic monetar-creditar, Produsul

  Intern Brut, cadrul instituional, model de cretere economic.

  Domeniul de studiu al tezei este reprezentat de creterea economic, precum i impactul

  stimulator al economisirii i a investiiilor asupra acesteia.

  Scopul i obiectivele lucrrii rezid n studierea interaciunii dintre economisire i

  investiii i creterea economic, i n identificarea modalitilor de stimulare a economisirii i

  mobilizrii capitalului economisit n scopul realizrii dezideratului de cretere economic a

  Republicii Moldova.

  Noutatea i originalitatea tiinific este reliefat de aprofundarea i dezvoltarea

  conceptelor de economisire, investiii i cretere economic, identificarea factorilor care au avut

  o inciden determinant asupra evoluiei economice a Republicii Moldova n perioada analizat,

  cercetarea mecanismelor i instrumentelor care urmeaz a fi utilizate n scopul stimulrii creterii

  economice, precizarea rolului veniturilor sub form de remitene i impactului acestora asupra

  proceselor de economisire, investire i cretere economic, elaborarea modelului de simulare a

  efectelor economisirii i investiiilor asupra dinamicii Produsului Intern Brut, precum i de

  cercetare a potenialului de cretere economic a Republicii Moldova n perioada 2010 2015.

  Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii este determinat de dezvoltarea

  conceptelor contemporane referitoare la creterea economic, identificarea problemelor eseniale

  ale creterii economice specifice R. Moldova i propunerea de soluii pentru depirea acestora i

  revigorarea economiei naionale. Cercetrile efectuate au pus n eviden remitenele, n calitate

  de factor care a contribuit la extinderea acumulrilor de capital n cadrul economiei naionale,

  fapt care a favorizat deplasarea economiei pe o pant ascendent. De asemenea, n tez sunt

  reflectate modelul de simulare a efectelor economisirii i investirii asupra creterii economice,

  estimarea potenialului de cretere a economiei R. Moldova n urmtorii ani, precum i posibilele

  direcii strategice de realizare a creterii economice n R. Moldova.

  Implementarea rezultatelor tiinifice: unele recomandri, elaborate n tez, au fost

  acceptate spre utilizare n activitatea Ministerului Economiei al R. Moldova, BNM i MIEPO.

 • 6

  ANNOTATION

  Rotaru Cristian, Savings and stimulation of investments way to propel economic

  growth, doctoral thesis in economy, Chisinau, 2011

  The thesis consists of the introduction, 3 chapters, general conclusions and

  recommendations, bibliography containing 215 titles, 13 annexes and it is exposed on 171 pages,

  including 7 tables and 18 figures. Researches are reflected in 7 scientific papers.

  Key words: savings, investments, economic growth, remittances, simulation model,

  instruments of budgetary and fiscal policy, instruments of monetary policy, Gross Domestic

  Product, institutional framework, model of economic growth.

  The area of study of the thesis is represented by the economic growth and also by the

  stimulatory impact of savings and investments on it.

  The scope and the objectives of the thesis consists in studying of the interaction between

  savings, investments and economic growth, but also in the identification of the possible ways to

  stimulate capital accumulation and its investment, in order to obtain economic growth.

  Novelty and scientific originality are underlined by the deep study and development of

  such concepts as saving, investments and economic growth, identification of the factors that had

  an essential influence on the economical evolution of Republic of Moldova within the analyzed

  period of time, the research of mechanisms and instruments that are to be used in order to

  stimulate economic growth, specification of the role of incomes obtained as remittances and their

  impact on savings, investments and economic growth, elaboration of simulation model about the

  effects of savings and investments on the dynamic of Gross Domestic Product, and also by the

  research of the growth potential of Republic of Moldovas economy in 2010 2015 years.

  Theoretical significance and applied value of work is determined by the development of

  contemporaneous concepts related to economic growth, identification of essential issues of

  economic growth process specific to Republic of Moldova and proposal of solutions in order to

  overcome them and to revive national economy. The researches that have been made underlined

  the remittances as a factor that contributed to the enlargement of capital accumulation within

  national economy, fact that helped the ascendant development of national economy. Moreover,

  in the thesis are emphasized the model of simulation of the effects of savings and investments on

  economic growth, an estimation of growth potential of Republic of Moldovas economy in the

  next years, and also some strategic directions of obtaining economic growth in R. Moldova.

  Implementation of scientific results: some recommendations, developed in thesis, were

  accepted to be implemented in the activity of Ministry of Economy of the Republic of Moldova,

  NBM and MIEPO.

 • 7

  , " -

  ", , , 2011

  , , 215

  , 13 , 171 , 6 18

  . 7 .

  : , , , -

  , , - ,

  , , .

  .

  , ,

  .

  , , ,