rousseau - confesiuni 1

of 346 /346
8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1 http://slidepdf.com/reader/full/rousseau-confesiuni-1 1/346

Author: robin-hood

Post on 06-Jul-2018

221 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  1/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  2/346

  confesiuni/

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  3/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  4/346

  «... Oricine ai , tu, cel pe care destinul încrederea mea te-au făcut judecătorul tui caiet, te conjur, prin nenorocirile le, prin simţirea ta şi în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  5/346

  numele întregii speţe umane, să nu distrugi o scriere folositoare şi unică, cepoate sluji ca primă piesă de comparaţie pentru studiu! oamenilor, care,desigur, rămîne încă să e început, şi de a nu-mi lipsi cinstirea memoriei desingurul monument exact al caracterului meu, care să nu fost des gurat decătre duşmanii mei .

  .- . ".O#$$%'isările unui (oinar singuratic )pu*licate în +olumul al ediţiei de faţa sînttraduse de i(ail ora.

  %&0- &12#%$ "O#$$%1onfessions 3o.nc 4i*fairie 5ion, 5aris"O#$$% 6 5O"3"%3 7 0 5"O8 49

  1onfesiunile lui ean- ac:ues "ousseau apar, acum, pentru prima dată înlim*a rom;nă, într-o traducere integrală. &semenea întîr

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  6/346

  ecranul istoriei moderne ca un precursor, ca un docuinar, ca un re+oluţionar,ca un profet, fără ca el să aspirat la +ieuna din aceste misiuni şi fără caopera lui să ai*ă tonul sau am*iţia instaurării unor dogme a*solute. %l nu ană

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  7/346

  însuşi decît aceea pe care i-a păstrat-o posteritateaD, conc(ide pe dreptcu+înt un'*iogr.il rom;n, care i-a consacrat nu de mult o amplă şi su*stanţialamonogra e. ? 1onştient de +aloarea sa ca scriitor şi gînditor, conştient

  totodată de interesul stîrnii de scrierile lui în lumea literaţilor şi lo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  8/346

  sc(im*, +iaţa la Los-.eR, în mijlocul naturii, i-a stîrnit lui "ousseau, încă dincopilărie, dragostea pentru pri+eliştile campestre, ce nu se +a mai stingeniciodată în su=etul său. tn- toic la Fene+a, eSte dat să facă ucenicie la ungra+or. 1ondiţiile de trai la noul lui stăpin sini insuporta*ile, restricţiiledomestice şi pri+aţiunile de li*ertate altornînd cu dese pedepse corporale.

  îtur-o duminică,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  9/346

  împreună cu 3(erese într-o mansardă şi-şi cîştigă existenţa fă- cînd copiimu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  10/346

  5ant(eon, ca o reparaţie postumă a memoriei şi numelui său, ce se impunea în mod logic o dată cu i

  în afară de cîte+a momente de *ucurii- sporadice cunoscute in primatinereţe 6 şi care se datorau nu atît unor împrejurări de ordin o*iecti+, cit

  efu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  11/346

  a făcut din raţiune instrumentul de surare a +ec(ilor instituţii şi dogme 6este un +eac al protestului şi contestării. 0iciodată de la "enaştere încoacenu s-a înregistrat în istoria europeană o mai iminentă ne+oie de re+i-G

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  12/346

  profet.7ouă sînt în esenţă re+elaţiile lui în materie de restructurare a +i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  13/346

  *ogăţia şi adesea onorurile sînt preţul celor mai demni în arta de a instrui şilumina oameniiE totul contri*uie să perfecţione

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  14/346

  a-şi. păstra fondul de omenie într-o societate condusă de ipocri

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  15/346

  literară, 1onfesiunile se impun cititorului su* două aspecte esenţ[email protected] caauto*iogra e a unui om care a căutat să spună totul despre el, descărcîndu-şi conştiinţa de greşelile sau păcatele ce-B apăsau, şi, în al doilea rînd, capo+estire scrisă de un scriitor desă+îrşit, a cărui artă stilistică predomină dela început pînă la sfîrşit, atît în pri+inţa formulării ideilor, cît şi a descrierilor

  de întîmplări, de personaje sauG Gde peisaje în a căror redare "ousseau răinîne neîntrecut pentru epoca sa.

  7ar principalul merit al scriitorului constă în excepţionalul lui patosconfesi+. %l a simţit cu acuitate o stare frec+entă în psi(ologia modernă,oferind memorialiştilor de structură ego- tistă de mai tîr

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  16/346

  dimensiunea su*iectului a*ordat şi prin temeritatea concepţiei ce stătea la*a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  17/346

  că Cnu există su=et omenesc, aricit de curat ar el, care să nu ascundă+reun +iciu de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  18/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  19/346

  1onfesiuni.&ceastă C arăD era insă omul cel mai *lînd cu putinţă, însu=eţii de

  dragoste şi genero

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  20/346

  însumi, dorind totuşi să jiu maiGG ',

  îngăduitor cu ceilalţi. 'reau să u mereu drept şi ade+ărat, spit- nînd desprealţii *inele in măsura m care-mi +a cu putinţă, ne+or*indu-i de rău decîtatunci cînd sînt în cau

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  21/346

  dispariţia pacientului ! 6 că "ousseau a suferit de toate *olile psi(iceposi*ile @ isterie, neurastenie, erotomanie, delir paranoic, mania persecuţiei,dereglări cardio-+asculare etc. etc. 0u este deci de mirare că c(iar pe terenulinterpretărilor literare propriu-

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  22/346

  deeît să accentue

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  23/346

  depo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  24/346

  materiale."ousseau şi-a propus sarcina imensă şi aproape (imerică pentru +remea

  lui de a înfăptui +ictoria inţei naturale a omului asupra unei societăţiarti ciale. "edusă la dimensiunea spaţiului său *iologic, tentati+a s-a soldatcu un eşec, dar în lumina perspecti+ei istorice ea este o i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  25/346

  3&L%4 1"O0O4OF 1BJBH 4a HI iunie se naşte ean- ac:ues "ousseau, a Fene+a. %ste al doilea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  26/346

  u al lui saac "ousseau, ceasornicar, căsătorist în BJXV cu $u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  27/346

  c(mlui sau Lernard, apoi este cîat în seama pastorului 4am*ercier, la LosseR,unde +a cunoaşte acel Ctalmcş-*almeş numit educaţie

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  28/346

  BJHV $e naşte lo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  29/346

  BJVX "ousseau pleacă la 4Ron, unde este preceptorul copiilor lui a*lR,intendent general, frate cu lo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  30/346

  ]tBJKH "ousseau se sta*ileşte la 1(e+rette, într-un pa+ilion oferit de doamna

  d9%pinaR.5rimele doua +olume din %nciclopedie sînt inter

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  31/346

  [.+oare "ameau )născut în B II .

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  32/346

  BJ K $crisori de la munte sînt arse la Aaga apoi Wa 5aris. "ousseau,ameninţat cu lapidarea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  33/346

  BJIV oare 7iderot.'II oare pictorul 4a 3our )născut în BJ1V care a lăsat un portret şi maimulte desene ce gurea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  34/346

  1 3"% 1 3 3O"lată singurul portret de. om,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  35/346

  său ade+ăr, care există care, pro*a*il, +a exista +reodată. Oricine ai , tu,cel pe care destinul încrederea mea te-au făcut judecătorul acestui caiet,te conjur, prin nenorocirile mele, prin simţirea ta şi în numele întregii speţeumane, să nu distrugi o scriere folositoare şi unică, ce poate sluji ca primăpiesă de comparaţie pentru studiul oamenilor, care, desigur, rămîne încă să

  e început, şi de a nu-mi lipsi cinstirea memoriei de singurul monumentexact al caracterului meu, care să nu fost des gurat de către duşmaniimei. i c(iar de-ai tu însuţi unul din duşmanii mei necruţători, încetea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  36/346

  1artea întîi)B J B H6B J H I

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  37/346

  &lcătuiesc o lucrare cum n-a mai fost alta la fel +i a cărei înfăptuire nu +aa+ea imitator. 'reau să înfăţişe< semenilor mei un om în tot ade+ărul rii lui Eşi omul acesta +oi cu.

  0umai eu. îmi ştiu inima şi-i cunosc pe oameni. 0u sînt făcut ca nici unuldintre cei pe care i-am +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  38/346

  +iaţa, îşi făcură jurainţe, şi cerul le *inecu+întă legăm;ntul.Fa*riel Lernard, frate al mamei, se îndrăgosti de una dintre surorile

  tatălui meuE dar fata nu consimţi să se mărite cu fratele, decît dacă fratele eise +a însura cu sora. u*irea împlini totul, şi cele două căsătorii se făcură înaceeaşi

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  39/346

  ac:ues, să +or*im despre mama taD, cu îi. răspundeam @ C5rea *ine, tată,dar o să începem să pl;ngem şi numai aceste cu+inte îi smulgeau lacrimi.

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  40/346

  C&(, rostea el gemînd, redă-mi-o, consolca

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  41/346

  putea să e altfel, deoarece această *i*liotecă fusese alcătuită de un pastor,ce-i drept, *a c(iar sa+ant, căci aşa era mo-da pe atunci, însă om de gust şi-de spirit. storia Lisericii şi a mperiului de 4e $ueur E 7iscursurile lui Lossuetdespre storia uni+ersalăE Oamenii iluştri de 5lutarc( E ls-V>

  N-io .

  tona 'eneţiei de 0ani E etamorfo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  42/346

  8ontenelleE 7ialogurile morţilor, tot de el, şi cîte+a tomuri de oliere furăcărate în atelierul tatălui meu, şi le citeam

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  43/346

  unul răsfăţat. 0iciodată, pînă mi-am luat

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  44/346

  face să rîd şi astă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  45/346

  ade+ărata po+este a tuturor po

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  46/346

  că l-au cîntat şi alţii în afară de sărmana mea mătuşă $u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  47/346

  arate în mine o inimă atît de mîndră şi totodată atît de duioasă, un caracterefeminat şi totuşi ne- înfrînt, care, piutind totdeauna între slă*iciune şi curaj,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  48/346

  între moliciune şi tărie, m-a pus pînă la urma în contradicţie cu mine însumişi a făcut ca înfrî- narea şi pri(ana, plăcerea şi cuminţenia să-mi scapedeopotri+ă.

  &cest soi de educaţie fu întrerupt de o întîm- plare ale cărei urmări au înrîurit tot restul +ieţii mele. 3ata a+u o neînţelegere cu un domn Fautier,

  căpitan în 8ranţa şi cu rude sus-puse. &cest Fautier, om o*ra

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  49/346

  era foarte puternic, şi nu numai că nu puteam trăi o singură clipă despărţiţi,dar nici nu concepeam că am putea +reodată separaţi. &+eam amîndoi o

  re care ceda uşor la mîn-

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  50/346

  gîieri, ascultători cinci ceilalţi nu ne supuneau la constrîngeri, eramtotdeauna dc acord asupra oricărui lucru. 7acă, prin fa+oarea celor care ne

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  51/346

  conduceau, el a+ea asupra mea oarecare trecere în faţa lor, cînd rămîneamsinguri eu mă *ucuram de o în- tîietate ce resta*ilea ec(ili*rul. în orele destudiu, îi su=am lecţia atunci cînd el se încurca E după ce eu îmi terminamtema, îl ajutam să şi-o facă şi el, iar în distracţiile noastre, rea mea maiacti+a îi ser+ea totdeauna de călău

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  52/346

  mine, mi se părea tare îngro

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  53/346

  4JA*lîndeţea mea rească mă împiedicau să caut repetarea aceluiaşi tratament,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  54/346

  meritîndu-BE căci găsisem în durere, şi c(iar în ruşine, un amestec desen

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  55/346

  mersese de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  56/346

  primele i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  57/346

  declara ne*unia mea şi de a cere de la ele, în cea mai intimă familiaritate,singura fa+oare ce le lipsea celorlalţi. &sta nu mi s-a întîmplat decît o singurădatăHB

  în copilărie cu o fată de +îrsta mea E dar şi atunci, ea a fost aceea care a

  rostit primul cu+înt.&jung;nd în felul acesta la primele urme ale inţei mele sensi*ile, dau deelemente care, părînd uneori deose*ite între ele, n-au încetat de a se unipentru a produce cu putere un efect uniform şi simplu, după cum găsescaltele care, deşi aceleaşi în aparenţă, au format, prin concursul unor anumite

  împrejurări, îm*inări atît de diferite, încît nimeni nu şi-ar înc(ipui că au +reunraport unele cu altele, 1ine ar crede, *unăoară, că una din trăsăturile celemai +iguroase ale su=etului meu s-a scăldat rin acelaşi i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  58/346

  totdeauna tratat cu *lîndeţe, dreptate, *ună+oinţă, care nu ştie ce estenedreptatea, şi care încearcă, pentru prima dată, o nedreptate atît de maretocmai din partea oamenilor pe care-i iu*eşte şi-i respectă cel mai mult ! 1epră*uşire în gîndurile lui ! 1e în+ălmăşeală în simţămintele lui ! 1e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  59/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  60/346

  gateE dar de cînd am?trecut de +îrsta maturităţii, înclinînd către *ătrîneţe,simt că aceste amintiri renasc, în timp ce celelalte se şterg, şi că se

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  61/346

  întipăresc în memoria mea cu trăsături al căror farmec şi tărie sporesc din

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  62/346

  recurs 4a tot felul de +icleşuguri spre a uda salcia timp de cîte+a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  63/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  64/346

  1um gîndurile ne erau numai la copăcelul nostru, care nu ne mai lăsa să în+ăţăm, să studiem, făcîn- du-ne să trăim ca intr-un delir, iar cum ceilalţi,ne- cunoscînd pricina, ne ţineau mai din scurt ca înainte, pre+ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  65/346

  salcia, totul fu distrus, totul fu morfolit fără ca el să rostit, în timpul acesteicumplite năpustiri, nici un alt cu+înt, în afară de exclamaţia pe care o repetamereu @ #n apeduct! şi striga aşa într-una, sfărîmînd totul @ , un apeduct! unapeduct !

  5oate credeţi că întîmplarea s-a înc(eiat rău pentru micii ar(itecţi. 'ă

  înşelaţi @ totul s-a terminat aici. 7omnul 4arn*ercier nu ne spuse nici o +or*ăde dojana, nu ne aruncă nici măcar o pri+ire urîtă, şi nu ne mai +or*i despreasta E l-am au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  66/346

  clin apucăturile uşuratice pe care lenea ni le-ar putut inspira. Freşesc c(iarsocotindu-ne leneşi, căci nicicînd în +iaţi n-am fost mai puţin, şi noroculnostru era că toate distracţiile ce ne atrăgeau rînd pe rînd ne făceau să stămamîndoi în casă şi să ne petrecem +remea acolo, fără a nici măcar ispitiţisă co*orîm în stradă. 8ăceam coli+ii, =uiere,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  67/346

  O doamnă de 'uîson mai ales nu mă mai slă*ea cu mîngîierile, şi, pentru apune +îrf la toate, ica sa mă luă diept amore

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  68/346

  !] îi restituiam domnişoarei de 'ulson. care nu *ănuia nimic, grija pe care o

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  69/346

  a+ea ea de a se ser+i de mine spre a-şi ascunde alte amoruri. 7ar, spremarele meu regret, taina fu descoperită, sau fu mai puţin *ine păstrată demica mea în+ăţătoare decît de mine, căci nu peste mult furăm despărţiţi, iardupă cît+a timp, reîntorcîndu-mă la Fene+a, am au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  70/346

  *ine+oitor cu una, şi mai supus faţă de cealaltă. 5entru nimic în lume n-aş +rut s-o supăr pe dom-WK

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  71/346

  nişoara de 'ulson E dar dacă domnişoara Foton mi-ar poruncit să mă arunc în =ăcări, cred că aş făcut-o pe loc.

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  72/346

  u*irea mea, sau, mai *ine

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  73/346

  afară din grefă în c(ip ruşinos pentru nătîngiaWJmea, iar sluj*aşii domnului asseron se pronunţară că nu-s *un decît să tragcu pila.

  'ocaţia mea astfel terminată, fui trimis să fac ucenicie, însă nu la un

  ceasornicar, ci la un gra+or. 5urtarea dispreţuitoare a gre erului mă umili eatît de tare, că acum mă supuneam fără să crîcncsc. 0oul stăpîn, pe nume7ucommun, era un *ăr*at tînăr, necioplit şi silnic, care i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  74/346

  li*er la domnul 4am*ercier, aşe

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  75/346

  nu mai a+eai nimic de făcut acolo E unde, ţintuit fără răga< la lucru, +edeam în toate numai prilejuri de desfătare pentru alţii şi de conştrmgeri pentru

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  76/346

  mine E unde imaginea despre li*ertatea stăpînului şi a calfelor sporea po+ara înro*irii mele E unde, în discuţiile despre ceea ce ştiam mai *ine, nu cute

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  77/346

  mulţumit că mă alegeam cu cîte+a rimituri, nici nu mă atingeam de +inullor.

  >VB

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  78/346

  3rea*a merse astfel cîte+a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  79/346

  îndeplineam ticăloşia cu cea mai mare credinţă, şi singurul meu îndemn erade a-i pe plac celui ce mă punea s-o fac. 7acă însă aş fost prins asuprafaptului, ce *ătaie, ce înjurături, ce pedepse crude s-ar a*ătut asupra mea,

  în timp ce păcătosul, dînd +ina numai pe mine, ar fost cre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  80/346

  *ătăile ajunseră să mi se pară un fel de răsplată a furtului, ce-mi dădeadreptul să-l continui. în loc să întorc oc(ii înapoi şi \ă +ăd pedeapsa, îi

  îndreptam înainte şi pri+eam spre ră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  81/346

  şi a *ătut merg împreună şi formea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  82/346

  las cealaltă parte în grija stăpînului meu. 5e *a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  83/346

  cu+înt de spus, un gest de făcut îmi sperie lenea E teama şi ruşinea mă apasăaşa de tare, încît aş +rea să dispar din oc(ii tuturor muritorilor. 7acă tre*uiesă acţione.

  cumpărate cu *ani n-ar a+ea pentru mine nici un farmec E mă îndoiesc c(iarcă aş în stare sa re- E curg la aşa ce+a. 4a fel se întîmplă cu toate plăcerilece-mi stauQ în putere E dacă ie capăt uşor, mi se pur sear*ede. îmi placnumai *unurile oare nu smt ale nimănui, decît ale primului care ştie s?ă leguste.

  0iciodată *anul nu mi s-a părut ce+a atît de pre ! ţîos pe cît este socotit.ai mult .încă, el nu mi s-a k părut niciodată prea îm*ietorE nu e *un la nimic

  i prin el însuşi, tre*uie să-l transformi ca sa te *ucuri k ele el E tre*uie săcumperi, să faci negoţ, adesea să B i înşelat, plătind *ine spre a prostser+it. 'reau ţ un lucru *un prin calitatea sa E cu *anul meu s;nt sigur că-B+oi a+ea prost. 5lătesc scump un. ou proas- i păt, dar e +ec(i E un fructfrumos, dar e crud E o f fată, dar e stricată. îmi place +inul *un, dar de unde jsă-l iau \ 7e la negustorul de +inuri \ Oricum aş K face, mă +a otră+i. in cuorice preţ să u *ine ser+it E cîte griji, cîte încurcături ! $ă ai prieteni,corespondenţi, să trimiţi comisioane, să scrii, \ă pleci,, să +ii, să aştepţi, şiadesea pînă la urmă tot eşti pă j călit. 1îte neca

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  84/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  85/346

  decît la mine.%ram la 5aris. ă plim*am, cu domnul de 8ran- cueil, la 5alais "oRal, pe la

  ceasurile cinci. %l îşi scoase ceasul, îl pri+i şi-mi spuse @ CAai să mergem laOperăD. 8ui de acord E ne duserăm. 4uă două *ilete la am teatru, îmi dădumie unul şi trecu înainte cu celălalt. ntră în sală, eu mă ţineam după el. 7ar

  cînd să intru şi eu, mă lo+esc de îm*ul

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  86/346

  dacă aş a+ut pasiuni mai costisitoare. ărginit la clipa pre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  87/346

  să se îndoape cu cţiuni. i-e de ajuns, deocamdată, că am descifratoriginea şi prima cau

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  88/346

  noastre nu se rupseră cu totul, şi cum el era un *ăiat cu re *ună, urmauneori îndemnurile inimii, în ciuda po+eţelor mamei lui, &=înd despre(otărîrea mea, alergă să mă +adă, nu spre a mă întoarce din cale sau sărămînă cu mine, ci spre a-mi face, prin cîte+a mici daruri, fuga mai uşor de

  îndurat, căci propriile mele mijloace nu puteau să mă ducă prea departe. îmi

  dădu, între altele, o mică spadă, la care ţineam foarte mult, pe care ampurtat-o pxnă la 3o- rmo, unde ne+oia m-a făcut să mă despart de ea şi undea tre*uit, cum se

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  89/346

  şi-ar mai amintit de mine.n loc de asta... ce ta*lou îmi e dat să

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  90/346

  gentilom era el E dar eram un prea *un me- ]sean pentru a tot atit de *unteolog E iar +inul

  j +or*a gri gentilomii ducelui de $a+oia, cate se lăuda- seră că-i mănîneăfripţi pe gene+e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  91/346

  6 - -]- +P> >??«?>>>Nel nu era desigur un om +irtuos E dimpotri+ă, era un *isericos care nu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  92/346

  cunoştea altă +irtute decît să adore icoanele şi ea spună rugăciuniE un fel demisionar ce nu ştia altce+a mai *un, spre folosul credinţei, decît să

  întocmească jal*e contra pastorilor din Fene+a. 7eparte de a se gîndi să mătrimită Ba ai mei, el pro tă de dorinţa mea de a mă înstrăina, spre a mă facesă nu mă mai întorc din drum, c(iar cînd aş a+ut c(ef să mă ră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  93/346

  tul*urată de teama de a nu displace.. 7e altminteri, cu toate că a+eam unspirit destul de *ogat, din pricină că nu intrasem pîna atunci în lume, eramcu totul lipsit de maniere, iar cunoştinţele mele, departe de a suplini acestlucru, nu făceau decît să mă intimide

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  94/346

  pe care o cili pînă la capăt, şi ar recitit-o încă dată dacă ser+itorul nu î-ar amintit că era timpul + intre în *iserică. C%(, copilul meu, îmi spuse pe un

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  95/346

  ton ce mă făcu să tresar, iată-te cutreier;nd? lumea destul de tînăr E e trist,intr-ade+ăr.> &poi, fără a aştepta răspunsul meu, adăugă @ C7u-te şi aşieap-la-mă acasă E spune să ţi se dea de mîncare E după sluj*ă +oi +eni să stăm de+or*ă>.

  4ouise-%leonore de Uarens era o domnişoară de ia 3our de 5il, no*ilă şi

  +ec(e familie din Ye+e+, oraş din regiunea 'aud. $e căsătorise foarte ţinurăcu domnul de Uarens din casa de 4oRs, ul mai?mare al domnului de'i lardin, din 4ausanne. &ceastă căsătorie, din care nu se născuseră copii,ne ind prea reuşită, doamna de Uarens, împinsă de unele nemulţumiricasnice, folosi prilejul că regele 'ietor- &medee se a=a la %+ian, pentru atrece lacul şi a se duce să se arunce la picioarele acestui prinţ, părăsin- du-şiastfel soţul, familia şi ţara, prmtr-o nesă*uinţă asemănătoare cu a mea, şi pecare a a+ut tot timpul s-o deplîngă ca şi mine. "egele, căruia ii plăcea să facăpe catolicul

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  96/346

  pentru a întuneca luminile raţiunii, minunata sa inimă nu se dădu *ătută şirămase mereu aceeaşiE caracterul ei iu*itor şi *lînd,

  VB simţămintele ei pentru cei nenorociţi, nesnrşita ei *unătate, rea ei +eselă,desc(isă şi sinceră, nu se întinară niciodată E şi c(iar în pragul *ătrîneţii, !a

  apariţia lipsurilor, a *olilor şi a suferinţelor de tot felulQ senmatateafrumosului ei su=et îi păstră pînă la sfîrşitul +ieţii întreaga +oioşie a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  97/346

  că, de la prima între+edere, de a primul cu+înt, de la prima pri+ire, doamnade Uarens îmi inspiră nu numai cel mai +iu ataşament, dar o încredere oar*ăce nu s-a de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  98/346

  mea pe care-B +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  99/346

  mînca împreună cu noi şi care de+oră, el singur, o masă ce putea îndestulaşase persoane. în ce mă pri+eşte, mă a=am într-o stare de încîntare ce nu-mi

  îngăduia să pun nimic în gură. nima mi se (rănea cu un simţămînt cu totulnou, ce-mi năpădea întreaga inţă şi făcea să nu mă mai gîndesc la nimicaltce+a.

  7oamna de Uarens +roi să a=e amănunte despre mica mea odis>ee E casă i-o po+estesc, regăsii toată în=ăcărarea pe care o pierdusem la stăpînulmeu. 1u cît cîştigam acest excelent su=et în fa+oarea mea, cu atît eadeplîngea soarta la care a+eam să mă expun. 7uioasa ei milă se +edea în

  înfăţişarea sa, în pri+ire, în gesturi. 0u îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  100/346

  să facă *inele după puterile sale, şi că-i +a +or*i despre asta onseniorului.7ar afurisitul de căpcăun, temîndu-se că ea nu +a +or*i aşa cum +roia el şia+înd micul lui interes în această afacere, alergă să-i pre+ină pe cu+ioşiipreoţi, şi-i

  N

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  101/346

  pregăti atît de *ine, încît, tind doamna de Uarens, care era îngrijorată decălătoria mea, +roi să-i + or*ească episcopului, a=ă că totul era aranjat, iar

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  102/346

  prelatul îi şi dădu numaidecît *anii (ără

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  103/346

  pentru ccC cred eu, +enit la &nnecR pe urmele mele, nu s-a mai dus dupămine piuă. la 1(am*erR, unde ştia *ine că mă putea ajunge. ată pentru ce,apoi, dueîndu-măJB

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  104/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  105/346

  &ceastă purtare a unui tată a cărui dragoste şi +irtute e cunoscusem atîtde *ine mi-a stîrnit re=ecţiuni asupra mea însumi, care n-au a+ut mai puţindarul de a-mi păstra inima curată. &m tras de aici un mare precept moral,singurul poate folositor în practică, acela de a ocoli împrejurările care pun înopo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  106/346

  în+ăţase la şcoala lor un anumit jargon *isericesc de care se folosea fără încetare, am*iţion;nd să e un mare predicator. tia c(iar un pasaj latinescdin Li*lie, şi era ca şi cum ar ştiut o mie, căci îl repeta de o mie de ori pe

  JWducea rareori lipsă de *ani cînd ştia că se găsesc în punga altoraE mai multisteţ, totuşi, decît ticălos şi de*itîndu-şi pe un ton ademenitor pălă+răgelile,lui pline de cucernicie, semăna cu 5etru eremitul predic;nd cruciada, cusa*ia la şold.

  1it despre doamna $a*ran, soţia lui, aceasta era o ne+astă destul de*una, mai liniştită

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  107/346

  tînăr şi să ajungi în talia, să ri +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  108/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  109/346

  mele frumoase, şi totdeauna cu multă plăcere. ai pe urmă, îndatoririle,tre*urile, *agajul pe care-B purtam cu mine m-au silit să fac pe domnul şi săiau trăsuriE grijile apăsătoare, greutăţile, slă*iciunea au crescut o dată cumine, şi, de atunci, în călătoriile mele, în loc să simt, ca mai înainte, plăcereade a um*la, nu mai simţeam decît ne+oia de a ajunge unde+a. &m căutat

  mult timp, la 5aris, doi to+arăşi la fel cu mine, care să +rea să pună la *ătaieecare cîte cinci

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  110/346

  început mi se păru mai curînd impunător decît plăcut, şi mă puse pe gîndurimai ales cînd mă *ăgară într-o încăpere destul de mărişoară. 7rept oricemo*ilă, +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  111/346

  mari erau smerite, iar a treia, femeie plină de graţie şi totodată de spirit, erapoate şi mai smerită decît ele, deşi mai puţin *ătător la oc(i. 7in sinulTacestei onora*ile familii, am trecut la domnul 4am- *ercier, care, deşi ora al*isericii şi predicator, era credincios în sinea lui şi făcea aproape tot atît *inepe cît spunea. $ora lui şi el de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  112/346

  gustare, de unt proaspăt, de fructe, de lapte dulce. Ospăţul de la domnul de5ont+erre a+usese, de asemenea, un mare efect. &şa că n-a fost greu să mă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  113/346

  atît de puternice, incit, clacă aş găsit o singură cîipă poarta desc(isă, aş fugit de *ună seamă E dar nu ]mi-a fost cu putinţă, şi această (o ţări rc nu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  114/346

  se do+edi nici ea prea tare.5rea multe im*olduri tainice o com*ateau, ca să n-o înfrîngă în cele din

  urmă. 7e altminteri, dîr

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  115/346

  protestantul, să în+eţe a se decide. $e ştia asta E dar nu se qş- . teptau ca ei,nişte oameni pricepuţi, să înt;mpine de la unul de +îrsta şi condiţia meagreutăţi mari. 7e altfel, nu primisem încă prima comuniune şi nici pregătirilecare se fac pentru aceasta E se ştia şi asta, da> nu se ştia că, în sc(im*, eufusesem *ine instruit la domnul 4am*ercier şi că, afară de asta, a+eam în

  urma mea oIW

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  116/346

  mică

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  117/346

  cam uitasem după aceea, dar care îmi re+enea în minte pa măsură cedisputa se în er*înta.

  #n preot *ătrîn, mic de statură, dar destul de +enera*il, ne ţinu în comunprima prelegere. &ceastă prelegere era pentru to+arăşii mei mai degra*ă uncate(ism decît. o contro+ersă, şi lui îi rămînea mai mult să-i instruiască decît

  să re

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  118/346

  care-i în+inuia pe pastori, şi că născocea uneori pasajele spre a scăpa de oo*iecţiune care nu-i con+enea.

  în timp ce se desfăşurau aceste mici c(iţi*uşerii, iar

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  119/346

  uneori îşi împărţea porţia eu mine la masă şi mai ales mă săruta deseori cu oaprindere ce mă st;njenea foarte mult. Oricîtă silă aş a+ut pentru faţa tui

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  120/346

  de turtă dulce, împodo*ită cu urma unei tăieturi adinei, şi pentru pri+irea luifocoasă ce părea mat .cur;nd furioasă decît drăgăstoasă, înduram totuşiaceste sărutări, spunîndu-mi în sinea mea @ CLietul m +rea să-mi arate oprietenie puternică, şi ar o greşeală să i-o respingD. 3recea, treptat, lapurtări tot mai li*ere şi-mi +or*ea în cu+inte atît de neo*işnuite, meit uneori

  credeam că s-a smintit la cap. în- itr-o seara, +roi să +ină să doarmă cumine E m-ara opus a asta, spunînd că patul meu era prea mic. ă îndemnăsă mă duc într-al luiE îl refu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  121/346

  pe şleau şi, înc(ipuindu-şi ca împotri+irea mea era cau

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  122/346

  dus, precum se cu+enea, la *iserica metropolitană $aint- ean pentru a face oa*- juraţie solemnă ?şi a primi dic(isurile *ote

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  123/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  124/346

  "egele $ardiniei a+ea atunci cea mai *ună orc(estră din %uropa. $omis,7esjardins, Lesou

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  125/346

  lucrul meu, *a şi mai mulţumită de =ecăreala mea, după ce mă mai liniştiipuţin E căci era strălucitoare şi *ine îm*răcată, şi, cu toată înfăţişarea eigraţioasă, ţinuta sa îmi impuse. 7ar primirea plină de *unătate, +or*ele eicompătimitoare, purtarea ei *linda şi mîngîietoare făcură sa mă simt repedela largul meu.'ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  126/346

  atît, pri+irea mi se tul*ura, pieptul mi se înă*uşea, răsu=area, din ce în cemai nereg(lată, mi-o stăpîneam cu multă greutate, şi tot ce puteam să fac

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  127/346

  era să scot nişte suspine înfundate şi foarte neplăcute în tăcerea în care netre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  128/346

  poate şi dorinţele, şi că era reţinută de o ruşine asemănătoare cu a mea, fără însă ca asta să-mi dea puterea de a o în+inge. 1u cinci sau şase ani maimare decît mine, tre*uia, după gîndul meu, ca ea să e cea îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  129/346

  merg mai departe. 1(iar şi astă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  130/346

  să e încurajat, dar să e şi iniţiat.0u ştiu cum s-ar sf;rşit această scenă răscolitoare şt mută, nici cit timp

  aş rămas nemişcat în acea po

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  131/346

  întine< liniştea, pentru toate *ucuriile plăcerii. &sta m-a făcut să pun atîteagriji, atîta taină, atîtea precauţii în iu*irile mele, înc;t nici una nu mi-a pututreuşi. 5uţinul meu succes la femei s-a datorat totdeauna faptului că leiu*eam prea mult.

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  132/346

  1a să mă întorc la =autistul %gist, partea ciudata era că pe cît de+eneamai de nesuportat, ticălosul pe atît părea mai *ine+oitor. 7in prima

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  133/346

  stăpîna lui îmi arătase oarecare simpatie, ea se gîndise să mă facă folositor în pră+ălie. ă pricepeam de *ine de rău la aritmetică E ea îi spuse să mă în+eţe să ţin registrele E dar urîciosul primi cu răutate această însărcinare,temmdu-se, pesemne, că +a înlocuit. &stfel, toată trea*a mea, după celăsasem sculele, era să transcriu unele socoteli şi conturi, să pun în ordine

  nişte condici şi să traduc cîte+a scrisori de afaceri din italiană în france

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  134/346

  toate că acolo nu se a=au decît prieteni de-ai lui. $oţia îi sări de gît, îi luămîinile, îi făcu mii de giugiuleli pe care el le primi fără să î le întoarcă. $alutălumea, î se dădu un tacîm, mîncă. &*ia începuse să +or*ească desprecălătoria lui, că, aruneîndu-şi oc(ii spre masa cea mică, întrea*ă pe un tonapăsat cine este *ăieţan- drul pe care-B +ede acolo. 7oamna Lasile îi spune

  totul, cu ne+ino+ăţie. %l întrea*ă dacă locuiesc înBXB

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  135/346

  casa, se răspunde că nu. 7e ce nu \ rosteşte el cu asprime @ de +reme cestă aici

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  136/346

  după un elogiu adine şi sincer al doamnei Lasiie, îl făcu şt pe al meu cupuţine +or*e, adăugind că, departe de a ponegri pioasa caritate a soţiei lui,ar tre*ui să se gră*ească s-o împărtăşească şi el, deoarece nimic nu treceadincolo de marginile *unei-cu+iinţe. $oţul replică pe un ton iritat, pe carecăuta să şi-l ascundă pe jumătate, în pre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  137/346

  displăcutE intrai numaidecît în ser+iciul ei, dar nu în calitate de fa+orit, ci încalitate de lac(eu. 8ui îm*răcat în culoarea oamenilor săiE singura deose*ireera că ei purtau găitane, ceea ce eu nu a+eam E şi o li+rea fără galoanesemăna puţin cu un costum *ur-BXW

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  138/346

  BXVg(e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  139/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  140/346

  se lase înşelat de curio

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  141/346

  decît în c(estiuni de ser+iciu. ă judeca nu după ceea ce eram, ci după ceeace ea mă făcuse, şi, indcă nu +edea în mine decît un lac(eu, mă împiedica

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  142/346

  sa-i apa ca altce+a.1red că de atunci am luat cunoştinţă de acest joc +iclean al intereselor

  ascunse, care m-a urmărit toata +iaţa şi care mi-a s timit o ură sincerăpentru rînduiala +ădită ce le dă naştere. 7oamna de 'erceiiis, nea+înd copii,a+ea ca moştenitor pe nepotul ei, contele de 4a "o:ue, ce-i făcea o curte

  stăruitoare. &fară de asta, ser+itorii ei mai răsăriţi, +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  143/346

  care-B a+eam pe mine şi pe care domnul 4oren

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  144/346

  îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  145/346

  +icii. %u însumi nu pri+esc mi

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  146/346

  descurajarea şi ne+ino+ăţia călcată in picioare \ O(, dacă remuşcarea de a putut-o face nefericită era cumplită, gîndiţi-+ă cum este aceea de a putut-oface mai rea decît mine !

  &ceastă amintire crudă mă tul*ură uneori şi mă frămmtă aşa de tare, că în nopţile mele de nesomn o +ăd pe acea sărmană fată +enind să-mi ceară

  socoteală pentru fărădelegea mea, ca şi cum totul s-ar întîmplat doar ieri.&tîta +reme cît am trăit liniştit, ea m-a c(inuit mai puţin E dar în mijlocul unei+ieţi furtunoase, mă lipseşte de cea mai dulce consolare W ne+ino+aţilorprigoniţi j ea mă face să simt ceea ce am spus, cred, în +reuna din lucrărilemele, anume, că remuşcarea adoarme în cursul unui destin fericit, şi se

  înăspreşte în potri+nicie. 1u toate astea, n-am a+ut niciodată tăria să-midescarc inima făcînd această mărturisire în faţa unui prieten. 1ea mai strînsăprietenie nu m-a ajutat să +or*esc nimănui, nici c(iar doamnei de Uarens.

  3ot ceea ce am putut face a fost să mărturisesc că a+eam pe conştiinţă ofaptă îngro

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  147/346

  şi greşeala mea nici nu era altce+a. 7e aceea, amintirea ei mă apasă maipuţin din pricina răului în sine, cît din pricina celui pe care l-a putut prilejui.%a mi-a făcut c(iar acest *ine de a mă feri în cursul +ieţii m e!e de mai tîr

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  148/346

  atît de nemernică. i dacă aceasta este o crimă care poate ispăşită, cumcute< a o crede, ea tre*uie să e prin multele nenorociri ce s-au a*ătutasupra mea la sfîrşitul +ieţii, prin patru

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  149/346

  roadele dorite şi nu mă îndoiesc că, numai cuQ puţină (otăr;re, aş căpătataceasta *ucurie, daca aş a+ut curajul să aştept. &semenea ne*unie fu ocatastrofă de-a dreptul comică, dar pentru mine mai puţin (a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  150/346

  mă puse pe g;nduri. ă înfundai în su*terane, cu riscul de a mă rătăciacolo E gălăgia, +ocile, glasul *ăr*atului se ţineau într-una. după mine. ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  151/346

  *i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  152/346

  1îte+a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  153/346

  pri+ire *atjocoritoare, îmi strigă @ C5rinţul, prinţul, iar eu un papă-lapte E daralteţa-sa să nu mai calce pe aiciZ. 0u mai adăugă nimic, iar eu îmi luaitălpăşiţa cu oc(ii în pămînt şi mulţumindu-i în sinea mea că nu spusese maimulte. Lănuiesc că *lestematele acelea de *ătrîne l-au făcut de ruşinepentru uşurinţa lui de a dat cre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  154/346

  oamenilor, decît arareori de admiraţia lor.5entru a sta*ili îndatoririle omului, tre*uia să ajungem la principiul lor de

  *a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  155/346

  case de $olar. &erul plin de demnitate al acestui respecta*il *ătrîn făcu să mise pară şi mai călduroasă primirea ce mi-o arătă. a între*ă cu luare-aminte,iar eu i-am răspuns cu sinceritate. îi spuse contelui de 4a "o:ue că a+eam o

  înfăţişare plăcută şi care făgăduia isteţime de minte E că i se părea, într-ade+ăr, a nu-mi lipsi aşa ce+a, dar

  BV 6 1onfesiuni ]6 ean- ac:ues 5+ousseauBB\

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  156/346

  fă nu asta e totul şi că tre*uie să mă +adă la trea*ă E apoi, întorcîndu-se spremine @ C1opilul meu, îmi spuse el, în mai toate lucrurile începutul e greu E al

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  157/346

  dumitale nu +a totuşi prea greu. 8ii înţelept şi caută să placi aici la toatălumeaE iată, deocamdată, singura dumitale datorie E cît despre rest, păstrea-

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  158/346

  nu era trea*a unui ser+itor să *age în seanţă aceste lucruri. %ra o cuteBHB

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  159/346

  de altfel nici nu eram singurul. ajordomul şi +aleţii de cameră +or*eauuneori a masa noastră despre ea cu o grosolănie care mă făcea să sufăr

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  160/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  161/346

  Lreil se înroşi pînă în al*ul oc(ilor.&ici se sf;rşi romanul din care se +a o*ser+a, ca şi în ca

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  162/346

  KA ]]L WiaD li ? @! I

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  163/346

  B

  A TTT+iaţa mea, că nu am noroc în dragoste. în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  164/346

  capul. 7ar, e că destoinicia mea îi dăduse ilu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  165/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  166/346

  ajuta totdeauna cu o *unătate a cărei amintire mă înduioşea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  167/346

  întîlnit cîţi+a gene+e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  168/346

  pentru a se reîntoarce la Fene+a. 1e pierdere pentru mine ! i îi simţeam cuputere întreaga po+ară. $pre a mă *ucura măcar de timpul ce-mi mai

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  169/346

  rămăsese, nu-B mai părăseam de loc sau, mai curînd, el nu mă părăsea pemine E căci, la început, nu-mi pierdusem c(iar într-atîta capul încît să plec deacasă spre a petrece

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  170/346

  BHN

  meu stăpîn, şi fui adine mişcat,, dar acea frumoasă călătorie mi se întipărise

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  171/346

  prea tare în minte pentru ca ce+a să-i mai poată clătina farmecul. 0u mai+roiam să ştiu de nimic @ m-am încăpăţînat, m-am îndîrjit, am făcut-o pemîndrul şi am răspuns\ cu semeţîe că, de +reme ce am fost concediat, îmiprimesc soarta, că nu mai e ca

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  172/346

  nostru în+eselea cîte+a clipe prin cîrciumi (angiţele şi ser+itoarele lor, laplecare tre*uia totuşi să plătim gă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  173/346

  adesea fără adăpost şi fără o *ucată de pline, am pri+it totdeauna cu acelaşioc(i şi *ogăţia şi sărăcia. 4a ne+oie, aş putut că cerşesc sau să fur caoricare altul, dar nu să mă neliniştesc că am ajuns aici. 5uţini oameni augemut ca mine, puţini au plîns ca mine în +iaţa lor K dar niciodată sărăciasau teama de a cădea în g(earele ci nu m-au făcut să scot un suspin sau să

  +ărs o lacrimă. $u=etul meu, în i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  174/346

  şi tocmai atunci and nu-mi lipsea nimic pentru trai eu m-ami simţit cel mainenorocit dintre muritori.

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  175/346

  7e cum apărui în faţa doamnei de Uarenş, înfăţişarea ei mă linişti. &mtresărit la primul su- > net al +ocii sale E m-am aruncat la picioarele ei, şi,]su* puterea celei mai +ii *ucurii, mi-am lipit *u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  176/346

  cînd a+eam +erdeaţă la ferestrele mele. 'eşnic înconjurat de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  177/346

  treapta la care ea a conti- .nuat apoi mereu. icuţul mă agreia doamna deUarens E aman, o agreiam eu E şi am rămas totdeauna icuţul şi aman,c(iar cînd numărul anilor aproape ştersese diferenţa de +îrstă dintre noi.$ocot că aceste două apelati+e exprimă cel mai *ine ideea despre tonulnostru, simplitatea felului nostru

  BHBWJ

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  178/346

  de a ne purta şi mai ales legătura dintre inimile noastre. %a fu pentru minecea mai iu*itoare dintre marne, care nu căuta niciodată plăcerea ei, ci numai

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  179/346

  *inele meu E şi dacă simţurile au intrat în dragostea ce i-o purtam, asta nuera pentru a-i sc(im*a natura, ci doar pentru a o face mai delicată, pentru amă îm*ăta de farmecul de a a+ea o mamă tînără şi frumoasă, pe care îmiplăcea nespus de mult s-o mîngî[email protected] spun s-o mîngîi în ade+ăratul înţeles alcu+întuîui, căci niciodată ea nu se gîndea să-şi precupeţească sărutările, nici

  cele mai calde mîngîieri materne, iar eu n-am căutat niciodată să a*u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  180/346

  în care +edeam în gînd sălaşul nostru comun, toate acestea mă sfîşiau cu unsimţămînt atît de +iu, de cald, de trist şj de mişcător, îneît mă +edeamtranspus, ca într-un exta

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  181/346

  ?-u inc>x mujici uijuiicRu+ aiuaQu u u tn c+iBB iacui uatunciE şi ceea ce m-a i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  182/346

  cînd ea s-a înfăptuit, este de a cunoscut asemenea momente întocmai aşaprecum le +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  183/346

  una altaE era pentru mine singura ?femeie care se a=a pe lume, iar mareagingăşie a sim- ţămintelor pe care mi le insu=a, nelăsînd simţurilor meletimpul să se în er*înte pentru altele, mă apăra de ea şi de toate cele desexul ei. într-un cu+înt, eram cuminte indcă o iu*eam. în lumina acestorlucruri,

  BVBpe care !e redau eu st;ngăcie, n-are dec;t să spună oricine de ce speţă eradragostea pe care i-o purtam. în ce mă pri+eşte, tot ce pot să spun este că,dacă această dragoste părea cu totul neo*işnuită, în cele ce urmea

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  184/346

  mont W, Aenriada. V 1u toate că nu mai a+eam +ec(ea patimă pentru citit, casă-mi omor +remea tmi aruncam oc(ii peste acele cărţi. $pectatorul

  îndeose*i îmi plăcu mult şi îmi făcu *ine. 7omnul a*ate de Fou+on mă în+ăţase să citesc cu mai puţină sete şi cu mai multă re=ectare E lectura îmiera de mare folos. -arn o*işnuit să gîndesc as?upra alocuţiunii, asupra

  fra

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  185/346

  făceam laolaltă cu toţi gene+e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  186/346

  $oit :u?un ancien respect pour le sang de leurs maîtres5ariat encor pour lui dans le coeur de ces traîtres. B1u+întul pariat, care mă i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  187/346

  dar fără a se ruina, un fel de a+enturier. îi propuse cardinalului de 8leurR improiect de loterie foarte *ine studiat, care nu fu gustat. $-a dus şi l-a propusapoi 1urţii de la 3orino, unde a fost primit şi pus în aplicare. %l se opri pentrucît+a timp la &nnecR, unde se îndrăgosti de doamnaBVK

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  188/346

  ntendentă, care era o femeie foarte drăguţă, foarte pe gustul meu şi singurape care o +edeam cu plăcere a aman, 7omnul d9&u*onne mă +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  189/346

  lui îi +or*i despre mine E el se însărcina să mă studie

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  190/346

  destul de multE toate decorurile sînt amestecate unele cu altele ţ în toatepărţile +e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  191/346

  lume au un mare a+antaj @ ştiind ce anume tre*uie să ţină su* tăcere, sîntmai siguri de ceea ce spun E dar c(iar şi atunci le scapă adesea cîte omojicie. Fîndiţi-+ă la unul care cade acolo din [email protected] este aproape cu neputinţăsă +or*ească un minut fără a nu greşi. n doi, un neajuns pe care-B găsesc şimai rău e necesitatea de a +or*i [email protected] cînd ţi se +or*eşte tre*uie să

  răspun

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  192/346

  &cest amănunt, întîmpîat într-o împrejurare deose*ită, nu este nea+enitpentru ceea ce a+ea să urme

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  193/346

  îi +or*i despre asta stareţului. &cesta era un a pe nume domnul Fros,un omuleţ mărunt, pe jumătate c(ior, uscăţi+, cu părul al*, cel mai în+ăţat şi

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  194/346

  cel mai puţin pedant a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  195/346

  a*ate de la curte !7acă aş rămas două luni în +oia acestui monstru, sînt încredinţat că mi-

  aş pierdut minţile. 7ar *unul domn Fros, care o*ser+ă că eram trist, că nuB 4ouis 0icolas 1leram*ault )B J 6BJVN , compo-BKKmîncam şi că slă*eam mereu, g(ici cau

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  196/346

  în inima mea, m-a călău

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  197/346

  cum +întul şi-a sc(im*at direcţia, şi tocmai la timp E iată ceea ce puteam săspun şi să do+edesc E dar că una din aceste două întîmplări a fost cau

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  198/346

  cel mai puţin defa+ora*il ce-i fu cu putinţă, se +edea că ele nu corespundeausilinţii pe care o arătasem, şi asta nu era în măsură să-i încuraje

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  199/346

  face să-mi continui studiile. &şa că episcopul şi stareţul se lăsară păgu*aşi, şimă trimiseră înapoi la doamna da Uarens, ca pe unul care nu era *un să enici măcar preot, deşi, altfel, eram, se

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  200/346

  dragoste duioasă pentru o melodie din 1onditor alme ? siderum B, compusădin iam*i, indcă, într-o duminică din postul 1răciunului, am au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  201/346

  tînăr desfrînat, care primise educaţie şi care pornise la cerşit nu ca un calic,ci ca un scrîntît. 0e spuse că se numeşte 'enture de 'illeneu+e, că +ine de la5aris, că se rătăcise pe drum E şi, uitîndu-şi oarecum rolul de mu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  202/346

  *casca despre altce+a. înainte de a se duce la *iserică, i se dădu partitura luispre a se pregăti E nici nu-şt aruncă oc(ii pe ea. &ceastă lăudăroşenie îl

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  203/346

  surprinse pe 4e aître. C&i să +e

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  204/346

  între+ederea nu dădu re

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  205/346

  7upă ce încercase în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  206/346

  domnul 4e aître măcar pînă la 4Ron şi să rămîn lingă el atîta +reme cit +aa+ea tre*uinţă de mine. ai t;r

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  207/346

  îndepărta de 'enture contri*uise la această (otăr;re. $e sfătui apoi cuFlaude &net, ser+itorul ei credincios, în pri+inţa transportului lă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  208/346

  7upă ce petrecurăm în mod foarte plăcut patru sau cinci

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  209/346

  7e îndată ce l-am părăsit pe domnul 4e aître, (otărîrea mea fu luată şipornii spre &nnecR. 1au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  210/346

  preţioasă iadă, cărată cu atîta timidă, fusese con scată la sosirea în 4Ron decătre contele 7ortan, căruia epar(ia îi scrisese ca să-l înştiinţe

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  211/346

  singur, meclitînd asupra marii lui fale, admirînd, rî+nind rarele lui însuşiri şi*lestem;nd steaua mea posomorită care nu mă călău

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  212/346

  care o a+eam pentru ea. 1înd îşi apropia *otul uscat şi negru, mînjit de ta*acspaniol, de faţa mea, numai cu greu mă stăpîneam să nu-B scuip. însă a+eamră*dare, şi, afară de asta, mă simţeam tare *ine în mijlocul tuturor acelorfete, care, e spre a-i intra în +oie domnişoarei Firaud, e pentru mine

  însumi, se întreceau în a mă răsfăţa. 7ar eu nu +edeam în toate astea decîtprietenia. &*ia mai tîr

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  213/346

  atrăgeau de oc. ie îmi plăceau domnişoarele. Orice om are

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  214/346

  ce repre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  215/346

  mult timp această prietenie, clacă nu apărea +reun iu*it oare să le de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  216/346

  acelaşi moti+, însă n-aş prea crede. 'eselia lor +ie şi fermecătoare erainocenţa însăşiE şi apoi, ce-ar făcut cu mine, între ele două \ 3r;ntiserădupă +in peste tot prin împrejurimiE nu se găsi însă nicăieri, într-atît decumpătaţi şi de săraci erau ţăranii din acel canton. 1um ţinură să-mido+edească mî(nirea lor, le-am spus să nu se întriste

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  217/346

  din păcate, dar, în loc să ne plîngem că fusese prea scurtă, găsirăm căa+usesem secretul de a o face lungă prin toate distracţiile de care ştiusem săo umplem.

  4e părăsii aproape în acelaşi loc de unde mă luaseră ele. 1u c;tă părerede rău ne-am despărţit ! Fu cită plăcere am proiectat să ne re+edem !

  7ouăspre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  218/346

  preţioasă într-un *ăr*at de spirit şi de litere, de o companie foarte plăcută,care a+ea talente şi le culti+a E pe urmă, trecînd, după o*iceiul lui, de lalucrurile cele mai serioase la cea mai ne+ino+ată fri+olitate, mă duse să +ădun distracti+ cuplat, +enit ds la 5aris, pe o arie dintr-o operă de ouret, ce secînta atunci. &cest cuplet îi plăcuse atît de mult domnului $irnon )era numele

  judecătorului supleant , încît +roia să facă un altul, oa răspuns, pe aceeaşiarieE, *a îi spusese lui 'enture să facă şi el unulE iar acestuia ii trăsni prinminte să mă pună să fac şi eu un al treilea, pentru ca,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  219/346

  luasem rolul [email protected] ascultam şi tăceam. 0-au adus +or*a despre cuplete niciunul, nici celălalt E n-am adus-o nici eu, şi niciodată, pre cit ştiu, n-a fost

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  220/346

  +or*a despre al meu.7omnul $imon păru mulţumit de înfăţişarea [email protected] este aproape tot ceea

  ce +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  221/346

  trînti o înjurătură, spunîndu-i că, după cîte se pare, dumneaei nu e decît otîrfă şi că domnul judecător nu. dă pilde *une la el acasă. &jutorul de

  judecător, furios, şi nea+înd la îndemînă decît oala de noapte, tocmai sepregătea s-o arunce în capul *ietului om, cînd sosi îngrijitoarea.BK 6 1onfesiuni 6 jjean-jac:ues "ousseau

  BIW

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  222/346

  ?&cest om pitic, atît de +ădu+it trupeşte de către natură, fusesedespăgu*it în pri+inţa spiritului @ a+ea o minte în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  223/346

  îm*ogăţească şi mai mult. 1u toate că era, după cîte se spunea, destul de*un cunoscător al legilor, nu-şi iu*ea meseria. îndrăgise arta literară, şi aicii

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  224/346

  a se crede pentru mine de acelaşi gen ca şi acele domnişoare. n cele dinurmă găsii că e mai *ine să mă folosesc de ea decît de nimic, şi mă pregătiipentru orice risc.BK>BIK.

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  225/346

  Firaud mă g(ici de la primul cu+înt, ceea ce nu era de loc greu. 1(iardacă o scrisoare ce urma să e dusă unei domnişoare n-ar spus totul de la

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  226/346

  sine, mutra mea prostească şi fîstîcită m-ar dat singură de gol. $-ar puteacrede că această însărcinare nu-i făcu prea mare plăcere, totuşi o primi şi oduse la îndeplinire cu toată credinţa. & doua

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  227/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  228/346

  a *lîndeţii mora+urilor mă mişcau pînă la lacrimi şi îmi st;rneau un puternicregret de a pierdut toate aceste *unuri. în ce greşeală pluteam, dar cît era

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  229/346

  de rească ! 1redeam a +edea toate acestea în patria mea, deoarece lea+eam sădite în inimă.

  3re*uia să trecem prin 0Ron. $ă trec pe aici, fără să-l +ăd pe *unul meupărinte \ 7acă aş a+ut această nec(i*

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  230/346

  totdeauna proiectele a căror înfăptuire cere mult timp, ca nişte momeli înşelătoare. ă las călău

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  231/346

  multă *ătaie de cap, mă las păgu*aş. 1ea mai mică *ucurie ce-mi stă la îndem;nă mă ispiteşte mai mult decît fericirile 5aradisului. Ocolesc totuşi

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  232/346

  plăcerea ce tre*uie să e urmată de durere E aceasta nu mă ispiteşte,deoarece nu iu*esc decît *ucuriile pure şi indcă niciodată nu există dinacestea atunci cmd ştii că după ele +ine o căinţă.

  &+eam mare ne+oie să ajung unde+a, şi cu cît mai repede cu atît mai *ineE căci, rătăcind drumul, mă pomenii seara la oudon, und?e am c(eltuit

  puţinul ce-mi rămăsese, în afară de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  233/346

  îmi făcu asemenea înlesniri cu cea mai mare *ună+oinţă din lume şi nu cruţănimic spre a-mi de folos.

  1um se face că, întîlnind atîţia oameni *uni în tinereţea mea, întîlnesc atîtde puţini la o +îrstă înaintată \ "asa lor să se stins oare \ 0u E dar treaptaBNB

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  234/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  235/346

  decît la întîmplare, simţămintele naturale se fac mai adesea au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  236/346

  cinci sau şase minute, care fură pentru mine cinci sau şase +eacuri. în ne,totul ind gata, *at cu un frumos sul de (îrtie în pupitrul mgu de dirijor celecinci sau şase lo+ituri de @ 8iţi atenţi, începem. $e făcu linişte. începui să *atcu gra+itate măsura E pornirăm... 0u, de cinci există pe lume compo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  237/346

  ă-şi astupe urec(ile, dar nu era cu putinţă. $inii o- niştii, transformaţi înnişte călăi ai mei, +roinid să se distre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  238/346

  nu-ţi trecea că într-o

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  239/346

  mereu la ea şi de a dori să o re+ăd, nu numai pentru su*

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  240/346

  fusesem născut, îmi aprinde imaginaţia, gîndul mi se opreşte la ţinutul 'aud,lingă lac, cu fermecătoarele lui cîmpii. &ş +rea o li+ada pe marginea acestuilac şi nu a altuia E aş +rea un prieten *un, o femeie drăgăstoasă, o +acă şi o*ărcuţă. 0u mă +oi *ucura de o fericire deplină pe părnînt decît atunci cînd+oi a+ea toate acestea. îmi +ine să rîd de nătîngia ce m-a mînat de mai multe

  ori în acest ţinut numai pentru a căuta acolo această fericire înc(ipuită. &mfost de ecare dată surprins să dau aici de oameni,BNJ

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  241/346

  mai ales femei, de o re cu totul deose*ită decît aceea pe care o căutam eu.1ît de nepotri+it tni se părea totul ! ara şi poporul care o locuieşte nu mi s-

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  242/346

  au părut niciodată făcute unul pentru cealaltă. în această călătorie spre Ye+eR. mă lisam ?pradă, mcrgînd de-a lungul

  frumosului ţărm, celei mai dulci melancolii. nima-mi se scălda cu nesaţ în miiide fericiri ne+ino+ate @ mă înduioşam, suspinam şi pi în geam ea un copil. 7eci te ori, oprindu-mă ca să plîng în +oie, aşe

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  243/346

  mănînc ce+a E acolo +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  244/346

  c(iar at;t de rău precum mă temusem. %ram mai îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  245/346

  măcar intimidat. &m expus pe scurt şi clar misiunea ar(imandritului. &mlăudat pietatea prinţilor ce contri*uiseră la colecta pe care el +enise să o

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  246/346

  facă. 7înd a înţelege ca nici pietatea excelenţelor-lor nu tre*uia să rămînămai prejos, am spus că aşteptăm tot pe atîta de la dărnicia lor recunoscută.&poi, căut;nd să demonstre< că această opera frumoasă era în aceeaşimăsură +ala*ilă pentru toţi creştinii, fără deose*ire de cult, am înc(eiat prina in+oca *inecu+;ntarea cerului pentru toţi cei ce +or *ine+oi să-şi dea

  o*olul. 0u +oi spune că discursul meu a produs efectE dar e sigur că a fostgustat, iar la sf;rşitul audienţei, ar(imandritul primi o ofrandă foartemulţumitoare, şi, pe deasupra, laude despre isteţimea secretarului său, pecare a+ui plăcerea de a i le traduce, dar fără ; îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  247/346

  ei, facînd un re

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  248/346

  Fodard, colonel el+eţian în ser+iciul 8ranţei, căuta pe cine+a spre a-B numipe lingă nepotul său, care intra foarte de tînăr în armata, şi se gîndi că eu aşputea să-i con+in. 1u această intenţie însuşită cu destulă uşurinţă, plecareamea fu (otăr;tă E iar eu, care +edeam în faţă o călătorie şi la capătul ei5arisul, eram în al noulea cer de *ucurie. i se dădură c;te+a scrisori, o sută

  de franci pentru drum, dimpreună cu multe sfaturi *une, şi? pornii.&m făcut această călătorie în cincispre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  249/346

  impresie, şi am rămas totdeauna cu un de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  250/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  251/346

  dar mă poftiră la masa lor, din care m am înfruptat adeseori în timpul şederiimele la 5aris. 7oamna de er+eilleux îmi păru a fost o femeie frumoasă Ea+ea un minunat păr negru, cu cîrlionţi la tîmple, după moda +ec(e. îirămăsese ceea ce nu se pierde cîtuşi de puţin o dată cu +eştejirea

  trăsăturilor, un spirit foarte plăcut. %a păru a-B gusta pe al meu, şi făcu totceea ce putu spre a-mi de fota\E dar nimeni n-o seconda, şi în curînd fuide

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  252/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  253/346

  *u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  254/346

  la strîm*ăturile pe care tre*uie să le făcut el citind acel panegiric în careera

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  255/346

  0iciodată n-am simţit asta mai *ine ca la întoarcerea despre care +or*esc.'enind la 5aris, mă mărginisem la ideile în legătură cu ceea ce a+eam să facaici. -am lansat în cariera pe care tre*uia s-o ur-HBB

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  256/346

  me

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  257/346

  imaginare. 1olonelul Fodard şi nepotul lui nu pri+eau cu oc(i *uni unasemenea erou ca mine. Fraţie cerului, acum. eram de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  258/346

  fost ispitit să-mi prelungesc drumul dueîndu-mă să +ăd malurile rîului4ignon E căci, printre romaneleHBW

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  259/346

  pe care le citisem cu tat;l meu, &stree B nu lusese uitat şi era acela la caremă gîndeam cel mai adesea cu plăcere. între*ai care era drumul spre 8ore< E

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  260/346

  şi în timp ce +or*eam cu ga

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  261/346

  ? alergai de-a lungul c(eiului şi nu mă oprii decît la podul de lemn, tremurîndaşa de tare, de parcă aş să+îrşit o nelegiuire. ai fusesem o dată supusaceluiaşi +iciu E amintirea aceea mă lecui pentru multă +reme de asemeneacurio

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  262/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  263/346

  sînt pe terminate, cîntăream ecare leţcaie din puţinul ce-mi mai rămăsese.încam mai rar la ga

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  264/346

  eu a+eam să mă laud şi mai puţin cu primirea lor. 1ea mai mare, ră- sucindu-_9e, mă călca dinadins cu tocul ei ascuţit pe +îrful piciorului, unde o*ătătură foarte dureroasă mă silise să tai pielea pantofului E cealaltă serepe

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  265/346

  oraşului, pe un drum ce mergea pe marginea Aonului sau a rîului $aone, numai ştiu *ine care din două. Frădini înălţate în terase se întindeau într-oparte a drumului. 8usese foarte cald în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  266/346

  o*oseala. -am întins cu +oluptate pe un prag din- tr-un fel de ridă sau deuşă falsă sco*ită într-un perete al terasei E acoperişul patului meu era format

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  267/346

  de +îrfuriie copacilor, o pri+ig(etoare se a=a c(iar deasupra mea E amadormit în cîntecul ei E somnul mi-a fost dulce, tre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  268/346

  la plecare cîţi+a gologani în plus, pe care nu-i meritam de loc şi care m-aupus iarăşi pe picioare. 4a puţine

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  269/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  270/346

  şi apa al*astră al cărei muget îl au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  271/346

  &m intrat în funcţie la cîte+a

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  272/346

  o compun ele E re

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  273/346

  greşeala este a sa. Or, în acest scop nu e de ajuns ca po+estirea mea să esinceră, ea tre*uie să e şi exactă. 0u e datoria mea să judec însemnătateafaptelor E eu tre*uie să le spun pe toate şi să-i las lui grija de a alege. 1eeace m-am şi străduit să fac pînă aici cu tot curajul, şi o +oi face la fel şi maideparte. 7ar amintirile din +îrsta mijlocie sînt totdeauna mai puţin +ii decît

  acelea din prima tinereţe, &m început prin a le reda pe acestea în c(ipul ceimai larg ce mi-a fost cu putinţă. 7acă şi celelalte îmi +or re+eni cu aceeaşiputere, cititorii neră*dători şe +or plictisi poate, dar eu nu +oi nemulţumitde munca mea. 0u mă tem decît de un lucru în această lucrare j nu ca +oispune prea mult isau +oi spune neade+ăruri, ci de a nu spune totul şi de atrece su* tăcere ade+ărul,1artea a cine ea)B J W H )\ 6 B J W I

  1red că în BJWH, dacă nu mă înşel, am ajuns la 1(am*erR, aşa cum amspus, şi am început să u folosit ^ cadastru pentru ser+iciul regelui. &+eamdouă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  274/346

  că e *ine să ai*ă un ier*orist în persoana ser+itorului. %l se pasiona atît demult pentru studiul plantelor, iar ea îi încuraja atît de *ine în această direcţie,că de+eni un ade+ărat *otanist, şi, dacă n-ar murit tînăr, şi-ar făcut unnume în această ştiinţă, la fel cum merita sa ai*ă unul printre oamenii deonoare. 8iindcă ]era serios, gra+ c(iar, şi indcă eu eram mai tînăr decît el,

  de+eni pentru mine un fel de îndrumător ce mă feri de multe nesă*uinţe,căci îmi impunea respect, iar eu nu îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  275/346

  stăp;nei lui, şi arătă o prietenie sinceră prietenului pe care şi-l alesese ea.tara sa-şi exercite asupra mea autoritatea pe care postul lui îl îndreptăţea s-oai*ă, se mulţumea cu aceea pe care înţelepciunea lui i-o dădea asupra aleimele. 0u îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  276/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  277/346

  *ună parte, după trei

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  278/346

  pe atunci aproape tot atîta de a+ansat ca şi ea E din două sau trei citiridescifram o melodie. #neori, +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  279/346

  inima îmi *atea de *ucurie la cele mai mici i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  280/346

  literatura, ea cumpăneşte ura generală pe care o inspiră înfumurareafrance

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  281/346

  în timp ce în talia se dădeau lupte, în 8ranţa se cînta. u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  282/346

  începea să facă +îl+ă, scoţînd la i+eală lucrările lui teoretice, cunoscute pînăatunci doar de puţini oameni, din pricina o*scurităţii lor. 7in întîmplare, au

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  283/346

  introdus, mai ales la marc(i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  284/346

  desc(isă şi modestă, exprim;nd simplitate şi *ună- cu+iinţă, n-a+ea nici acrulfăţarnic sau o*ra

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  285/346

  că a fost, ci încrederea unui om cinstit, care, fără să se ruşine

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  286/346

  că această ne*unie se lo+i de unele împotri+iri. & părăsi un post onora*il şicu un +enit x, pentru a alerga după ele+i nesiguri, era o (otăr;re prea puţinHVW

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  287/346

  -i'$i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  288/346

  înţeleaptă spre a împărtăşită dc aman. 1(iar presupunînd că progreselemele +iitoare ar atît de mari precum mi le înc(ipuiam, însemna să mămulţumesc cu prea puţin şi să mă mărginesc toată +iaţa la meseria demu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  289/346

  două lumi nu puteam sta în cumpănă ca să fac alegerea. 1a atare, m-amsimţit atît de *ine în alegerea mea, încît nu mi s-a întîmplat niciodată să măcăiesc, şi nu mă căiesc nici astă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  290/346

  lata aproape singura data cind, ascultind numai de înclinările mele, nu mi-am +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  291/346

  locuitorilor de aici m-au făcut să îndrăgesc legăturile cu lumea, iar *ucuria pecare am a+ut-o atunci mi-a do+edit că dacă nu-mi place să trăiesc printreoameni nu este atît din +ina mea, cit dintr-a lor,

  % păcat că sa+oiar

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  292/346

  de graţie, fără o*ră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  293/346

  +roia să se întîmple aşa ce+a, n-o slă*ea nici o clipă din oc(i. 5unînd-o să în+eţe mu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  294/346

  ţin prost decît păream, +a i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  295/346

  instruirea ele+ului ei, aman a+ea moti+e mai demne de ea să mă fereascăde toate capcanele a care +îrsta şi starea mea mă expuneau. 1(iar în+remea aceea mi se şi întinse una de un soi foarte periculos, de care scăpai,dar care a făcut-o să-şi dea seama că piimejdiile ce mă ameninţau fără

  încetare impuneau toate măsurile de pre+edere pe care ea le putea lua.

  7oamna contesă de ent(on, mama uneia din ele+ele mele, era o femeiecu mult spirit, însă socotită ca ind în aceeaşi măsură de rea. %a fusese, precît se spunea, pricina multor certuri, şi, între altele, a uneia care a+useseurmări fatale în casa d9%ntremont. aman fusese în relaţii destul deapropiate cu ea ca să-i cunoască *ine caracterul E inspirînd într-tin modfoarte ne+ino+at simpatia cui+a asupra căruia doamna de ent(on a+eapretenţii, rămase +ino+ată faţă de ea de crima acestei preferinţe, cu toate cănici n-o căutase, nici n-o acceptase E doamna de ent(on căută de atunci săse ră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  296/346

  mulţumesc acestei prostii a mele pentru primejdiile de care mă ferea. &mrămas pentru doamna de ent(on proleson.il de cînt al icei sale, şi nimicaltce+a @ în sc(im*, am trăit liniştit şi *ine +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  297/346

  ne+oie, lucru care nu era însă ade+ărat, deoarece, culme a ciudăţeniei, fuifoarte *ucuros că le a+eam, într-atît de mult mă i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  298/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  299/346

  femeilor, nu mă atinsesem încă de nici una E că imaginaţia, ne+oia,+anitatea, curio

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  300/346

  care ea nu-B pri+ea cu acelaşi oc(i ca celelalte femei, aşa cum se +a +edeamai departe. O compătimeam şi mă compătimeam. &ş +roit să-i spun @C0u, aman, nu e ne+oie E îţi garante< de mine şi fără astaD. 7ar nu

  îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  301/346

  seama că nu era ade+ărat şi că de fapt o singură femeie putea să măferească de alte femei şi să mă pună la adăpost de ispite. 8ără a dori s-o

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  302/346

  posed, mă *ucuram că ea i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  303/346

  necunoscute, ind nule pentru cel înşelat, erau la fel şi pentru conştiinţacelei care le făptuia E în sfîrşit, el o con+inse că păcatul în sine nu însemnanimic prin el însuşi, că nu de+enea fapt decît prin scandal, şi că orice femeieera destul să pară cuminte pentru a pri+ită ca atare. înHKJ

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  304/346

  felul acesta, netre*nicul îşi atinse scopul, corupînd mintea unei copile a căreiinimă n-o putuse corupe. 7rept pedeapsă, că

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  305/346

  gelo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  306/346

  şi pe care nu şi-o călău

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  307/346

  aceea de a le face plăcere celor pe care-i iu*ea. 3otuşi, e li*er oricine săcreadă asupra acestui lucru tot ceea ce +rea şi să do+edească în mod sa+ant

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  308/346

  că nu e ade+ărat. 7atoria mea este să spun ade+ărul, iar nu să cer să ucre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  309/346

  mu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  310/346

  «na mai strălucită pentru care începeam să-mi dau seama ca nu eramnăscut. 5radă în întregime dorinţei da a-i face lui aman o +iaţă fericită,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  311/346

  stăteam mereu în preajma ei, iar cînd tre*uia să plec de lingă ea spre a măduce în oraş, cu toată dragostea mea pentru mu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  312/346

  distre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  313/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  314/346

  călcîie, *ătînd fără încetare apa în piuă şi o*osind-o pe iner+a lor cu unnesecat şu+oi de cu+inte @ frumoasă îndeletnicire ! &cest soi de oameni, oricear face, sînt totdeauna o po+ară pentru ceilalţi şi pentru ei înşişi. 5e +remeacînd eram la otiers, mă duceam să trăncănesc la +ecinele mele j dacă m-aş

  întoarce în lume, aş purta totdeauna în *u

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  315/346

  pentru plăcerea de a +edea trecînd un măgar călare pe caî.Z %ra pe atît de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  316/346

  strîngîndu-i *raţul şi scrîşnînd din dinţi, dacă $iluitul 5etru ar co*orî din cer şimi-ar cere să-i împrumut

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  317/346

  nu l-aş împrumuta. B? într-o

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  318/346

  locul ce i se cu+enea.& doua

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  319/346

  prin cap, în mijlocul con+or*irii, nemernicul, şi nedemnul gînd de a-i moşteni+eşmintele, şi îndeose*i / un frumos frac negru, la care-mi rămăseseră oc(ii,

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  320/346

  -a-m gîndit la asta, deci am spus-o cu glas tare, căci,entru mine, în faţa ei a gîndi şi a +or*i era acelaşi ucru. 0imic nu o făcu să

  simtă mai puternic pierderea pe care o suferise decît aceste m;rşa+ecu+inte, dat ind că de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  321/346

  nedi*aci în alegerea ascun

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  322/346

  *uinţa pentru cumpărarea de (aine sau mo*ile în folosul meu, oferindu-mi*a o spadă de argint, *a un ceas, sau altce+a de felul acesta.

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  323/346

  1on+ins că nu +oi putea să strîng niciodată *ani po calea asta şi că, c(iarde-aş i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  324/346

  nimic de contra*andă, nu puteam înţelege pe ce pretext putuse întemeiată. în cele din urmă am a=at moti+ul E şi se cu+ine să-l arăt, indcă eo întîmplare cu totul curioasă.1unoscusem la 1(am*erR un *ătrîn lione

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  325/346

  su* regenţă B la +i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  326/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  327/346

  de la 3our, sora lor, cînta puţin din gură. 3oate acestea tăcură mu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  328/346

  se înjg(e*a un fel de concert pu*lic, a cărui conducere urma să mi se deamie E dar s-a +ă

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  329/346

  %u n-am renunţat totuşi de a da pentru concert cîte+a mici *ucăţi în genulmeu, şi, între altele, o cantată, care a plăcut mult. 0u era o lucrare preareuşită, dar era plină de melodii noi şi cu părţi de efect ce nu erau aşteptatede la unul ca mine. &ceşti domni nu puteau crede că, descifrmd atît de greumu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  330/346

  acest mic succes. %ra totuşi un lucru foarte simplu. 7e fapt, mă pricepeamfoarte *ine a mu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  331/346

  îndelungată. Oricum ar , m-a măgulit, grija lui de a şterge în mintea altora,şi c(iar într-a mea, această mică ruşine prin care trecusem E şi, doispre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  332/346

  sau cincispre

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  333/346

  un singur duşman în +iaţă. 8ericit om ! 'enea în ecare an la *ăile din &ix,unde .se aduna lumea *ună de prin părţile locului. &+înd legături cu toatăno*ilimea din $a- +oia, +enea de la &ix la 1(am*erR spre a-B +edea pecontele de Lellegarde şi pe tatăl îău, marc(i

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  334/346

  ade+ărată prietenie. ată destule lucruri ce mă îndreptăţesc să +or*escdespre un prieten de care arii fost foarte legat K dar, lăsînd la o parte oriceinteres personal în e+ocarea memoriei lui, era un om atît de *un şi atît defericit în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  335/346

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  336/346

  mersul tre*urilor ci şi +edeam ca ele se îndreptau spre o stare rea, care mă îngro

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  337/346

  sută de ori, dar în

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  338/346

  7ar la această primă tresărire de patriotism po care Fene+a înarmată ostîrni în su=etul meu nu eram încă un om moderat. $e +a înţelege asta dintr-o întîmplare foarte gra+ă pentru mine, pe care am uitat s-o amintesc la loculcu+enit şi care nu tre*uie să e trecută cu +ederea.HB>

  HIB#nc(iul meu Lernard plecase de cîţi+a ani în 1a- rolina, pentru a construioraşul 1(arlesto n, al cărui pian îi întocmise E el a şi murit acolo, puţin dupăaceea. 'ărul meu murise, de asemenea, în ser+iciul regelui 5rusiei, astfel cămătuşa mea îşi pierdea aproape în acelaşi timp şi ul şi soţul. &ceste pierderio făcură să se arate mai prietenoasă cu ruda cea mai apropiată ce-i rămîneaşi care eram eu. 1înd mă duceam la Fene+a, locuiam la dînsa, şi-mi plăcea«ă răsfoiesc şi să scotocesc prin cărţile şi (îrtiile pe care le lăsase unc(iulmeu. &m găsit printre ele multe piese ciudate şi scrisori a care, desigur,nimeni nu se mai gîndea. ătuşa, indcă nu. prea punea preţ pe aceste(îrţoage, m-ar lăsat să le iau pe toate cu mine, dacă aş +roit. -am

  mulţumit cu două sau trei cărţi comentate de. mina unc(iului Lernard,pastorul, şi între altele cu Operele postume ale lui "o(ault, ale căror lea+eau marginile umplute de excelente însemnări ce m-au făcut să îndrăgescmatematicile. &ceastă carte a rămas printre cele ale doamnei de Uarens, şimi-a părut totdeauna rău că n-am păstrat-o. 4a aceste cărţi am adăugat cincisau şase lucrări memoriale în manuscris şi una singură tipărită, aparţinîndfaimosului ic(eli 7ucret, om de mare talent, sa+ant luminat, dar preaneastîmpărat, tratat cu cru

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  339/346

  do+edi că mă număram printre oamenii de seamă ai Fene+ei care cunoşteausecretele de stat. 3otuşi, dintr-o re

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  340/346

  . ,ţ ]- V

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  341/346

  > S$r y V 6

  i$DE L

  ?+. ? ?

  pe.care ar tre*uit să-i dea dacă ar cumpărat-o. 7in fericire, dintre toatee+enimentele +iitoare, cel mai puţin pro*a*il este că regele $ardiniei +aasedia cînd+a Fene+a. 7ar cum acest lucru nu este cu totul exclus, nu-mi +oiierta niciodată +anitatea de a de

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  342/346

  &+eam o mamă duioasă, o prietenă dragă E dar îmi tre*uia o iu*ită. i-ofăuream cu înc(ipuirea în persoana ci E mi-o înfăţişam în mii de feluri, ca să-mi cree< ilu

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  343/346

  se pricepea puţin. &m încercat mai mult în silă, şi, după ce-am în+ăţat de*ine de rău mişcările, progresul meu fu atît de iute, că înainte de sfîrşitulprimei partide i-am dat tura pe care el mi-o dăduse la început. 0u mi-atre*uit mai mult ca să de+in un pătimaş al jocului de şa(. &m cumpărat ota*lă de şa(, am cumpărat piesele, m-am înc(is în camera mea, şi

  petreceam acolo

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  344/346

  scol noaptea şi să mă t;răsc în camera ei spre a-i da sfaturi, îndră

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  345/346

  ei astfel, în măsura în care asta depindea de mine. 7ar +edeam, simţeamc(iar, că într-o casa mo(or;tă şi tristă continua singurătate în doi +a de+enipînă la urmă tristă şi ea. 4eacul se i+i ca de la sine. amaia îmi recomandaseun regim lactat şi +roia să mă duc să-l urme< la ţară. &m consimţit, cucondiţia să +ină şi ea cu mine. 0-a fost ne+oie de mai mult 1a s-o determin E

  nu mai răm;nea decît să alegem locul. Frădina de la marginea oraşului nuera pro- priu-

 • 8/17/2019 Rousseau - Confesiuni 1

  346/346

  leg(e depărtare. între două dealuri destul de înalte, o mică +ale se întinde dela nord la sud, iar în fundul ei curge un rîuşor printre pietre şi copaci. 7e-alungul acestei +ăi, la mijlocul ei, sînt cîte+a case ră