rudra mahanyasam sringeri sharada … · 1 rudra mahanyasam rudra mahanyasam sringeri sharada...

of 53/53
1 RUDRA MAHANYASAM RUDRA MAHANYASAM SRINGERI SHARADA PEETTHAM VERSION Type set by: Sastry Sreepada

Post on 30-Jun-2018

802 views

Category:

Documents

122 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 RUDRA MAHANYASAM

  RUDRA MAHANYASAM SRINGERI SHARADA PEETTHAM VERSION

  Type set by: Sastry Sreepada

 • 2 RUDRA MAHANYASAM

  || lq zur ||

  || Aj qWlrx mra ||

  || lq paui Sr ||

  Aji mgcShq ||

  MU qlxr lir krrli ral| MqS qS ixq lMUr

  lq lq|| ppuxxu|| l lqxi S qlru Ei i Cwu

  lq| lqxi Axi klul oWprqi i lq| M Z a b X|

  lq paui Sr| l mu-Sr lq|| qWSu qWiql

  qWmiMlzlq| qWmmWU ulS qMUr lq lq||

  ppuxxu| q lklmir lq| lklmiliMr lq| Fkur

  lq| Fkusr lq| WUhrr lq| WUhrsr lq| xuhr

  lq| xuhsr lq| Surr lq| Sursr lq| pur lq|

  pusr lq| zur lq| zusr lq| zur lq|

  zusr lq| eusr lq| eussr lq| Aiqr lq|

 • 3 RUDRA MAHANYASAM

  Aiqsr lq| mUqr lq| mUqsr lq| Liixqxr

  xrxr xusaa xjmri mhql muq| c N e f g

  lq paui Sr| q ShSr lq|| zu zli

  eaj sMlaWMUhq| zuqM mU ulS zMUr lq lq||

  ppuxxu|| z Ami qirUqi l Aaluuxui l

  Apr Mhi| mh ulxmi-Uuplzzria Ur xci l

  zcmi|| O P Q R h lq paui Sr| z

  mqSr lq|| uWl uwp rxr uxM MhPpwhq| uq

  zkU ulS uMUr lq lq|| ppuxxu|| u mhl

  aljUx S q uzliM| illmrrxu|| i j S k l |

  lq paui Sr| u EUSr lq|| r M xji Su

  xuurmlqUq| rss merir rMUr lq lq||

  ppuxxu|| r r S Aal r Amx r Awkw r S u

  puluuz ixq Sr lq Axi| m T o p q lq

  paui Sr | r FkuSr lq||

  iimwr uW qWSur kqW| i S mcSri||

 • 4 RUDRA MAHANYASAM

  xuial iOimSmiMlMmxmkieqr

  aqpUkulqiaSWlmxiqkUq|

  AklSissmseOpUmoUa

  ulS xxUxUlSlqi mu qZ zsl||

  A M Z a b X A | lq paui Sr | l muqZr

  lq|| AbUprj bUpr bUbUiUpr| xuprxxuzupr

  lqxi Axi Smpr||

  MsppqUgelilp urumh

  MhxipaqxiMqhmSUq|

  xmmiMmszzMsurMhxcUa

  ulS ShqUxr MOsppUS qZq||

  C c N e f g D | lq paui Sr| q

  ShqZr lq|| xei mmq xeir u lq lq|

  pupu lipu puxu qq| puur lq|

 • 5 RUDRA MAHANYASAM

  msrcsclSMlSkus aUTlmp

  pxqprqlSWSWleusuVsclq|

  olSSqhxxiimUUprci rap

  ulSW xMs MVUWi xjhqZ mqq||

  E O P Q R h F | lq paui Sr| z

  mqqZr lq||

  uqSur lq err lq r lq Sr lq Msr lq

  MsuMUhr lq osuMUhr lq osr lq osmqjlr

  lqxxupiSqlr lq qllqlr lq|

  aU Mqms xisM urmhQahQxjs

  pumMOuhsxixxMhimsq|

  xlak oqoTskUmWxi lssMsi

  ulS mhzzqhQslp uY WUxrUq||

  L i j S k l L | lq paui Sr| u

  EUqZr lq|| DzlxxuulqUxxupil

  okmiohkmio zu q Axi xSzuq||

 • 6 RUDRA MAHANYASAM

  ururahiU xuqs wOziuiqM

  ixqSUiuqUqi krr xS rap|

  ulS iqxuei lrl xqixqimU

  zli mgcqqUxr uSl Zurm ieqrq||

  m T o p q A | lq paui Sr| r

  FkuqZr lq|| mu mzmi mi Sh mi zU| mq mi

  uz lsMhPxijU| Lzlr mi q zu alrr

  muimi| lGir mi q S urur lssWi||

  Fku scl mi AkUr qWU| Lipr SzSaprxi xui

  mi zU||

  r i S zu ilUbUmmMzl| irlxilu zliqr

  aUzlip cM-zW|| zZr lq|| AxqlqWirhuliU

  pu Ak| iwa xWxrelu klul ilqx|| zUx lq ||

  xWxh xWxz r S Ak pqrq| iwa xWxrelu

  klul ilqx|| ssOr lq|| WaxzzcwxUliUxi

  uSwSijSUhxi| lwUxSixSurqxSoe ae Gie

 • 7 RUDRA MAHANYASAM

  ASe Gi oWi|| puqkrr lq|| rqoM reqW xalk

  muklq| EuMqu olkll-qirqr qqii|| lpr

  lq|| lqxxirr c mjrr c lq Mr c lmrr c|| Mhpr

  lq| q lxiM ilr q l Arw q l aw q l Aw UUw||

  uUlql S pqi ukWuwqli lqx ukq i|| lxMpr

  lq|| Auiir klxiua xWx ziwk| lzr zsrl qZ

  zu lxxql pu|| qZr lq|| lsau ziMhP zu Ak

  qcU| iwa xWxrelu klul ilqx|| MhPr lq||

  lsau zziMhP Sua S Emi| iwa xWxrelu

  klul ilqx|| EmMhPr lq|| lqxi Axiurkrliir

  kwhu| Epprqi i lq oWpr iu klul|| oWpr lq|| r i

  WiqRq Wxi opu i kl| irxql, uixiuqrqr

  mUope|| EmoWpr lq|| r ijl mcUli xMuli lwh|

  iwa xWxrelu klul ilqx|| Wxipr lq|| xei

  mmq xeir u lq lq| pupu lipu puxu qq||

  puur lq|| Apr lq|| uqSur lq err lq r

 • 8 RUDRA MAHANYASAM

  lq Sr lq Msr lq MsuMUhr lq osuMUhr lq

  osr lq osmqjlr lqxxupiSqlr lq qllqlr lq||

  ielpr lq|| AbUprj bUpr bUbUiUpr||

  xuprxxuzupr lqxi Axi Smpr| qkrqpr lq||

  iimwr uW qWSur kqW| i S mcSri||

  AlqMpr lq|| Dzlxxu-ulqUxxupil

  okmiohkmio zu q Axi xSzuq||

  MlMpr lq|| lq u MUMpr Sula Srpr|| Srr

  lq|| lq ahpr ahmipr u lq|| mr lq|| lqxipr

  UjMUpr u lq|| Mpr lq|| lq WUhroWu xllr Sz

  c mir lq|| mpr lq|| uer kl MmSl uzsr ohua

  Ei| Alzxrwu ApUxr lwj|| ePUr lq||

  WUhrapxxquiia pixr ei miUM Axi| x SkU

  mju qiq Mxq Sur Wuw ukq|| lpr lq|| qRq

  zuiq zu lxxql pu| mUq u Arkkr M uxl

  AcU mlM opSaW|| M lq|| r pilqkmir

 • 9 RUDRA MAHANYASAM

  uzZx MmSl| iwa xWxrelu klul ilqx|| ar

  lq|| r Aw uukrli mw moi ell| iwa xWxrelu

  klul ilqx|| AhQpr lq|| xzU eiuS|| AU mUq

  mSq| uSla zU Eqq| eiuSx zUx qi| o

  ppuxxuUq|| Amlr lq|| q l qWliqi ql ApM q l

  Eliqi q l Eiq| q l uk miU qi qiU mr q

  lxilu S UUw|| Fpr lq|| Lw i S paxi ewxu

  iluxl mU qeuiiuiiklu mlMWxi Mux||

  elpr lq|| xaxejxqm oW zkrkuklu miWipUxi|

  oWxmi mUSr Ujl UWqa Amokql|| epr lq||

  u pi pul c oWk ei erql c ri| xu w Sxixq

  Sr lq Axi|| asTpr lq|| r mj mjUr LsoS rurk|

  iwa xWxrelu klul ilqx|| mSpr lq||

  AkrucSku mjq Sur pwM| AWa

  xugeqp-rljxu riklr||Mucr lq|| lq osql c

  Mucl c lqzzir c ixlr c|| EmMucr lq|| lq Axi

 • 10 RUDRA MAHANYASAM

  lsaur xWxr qRw| Aj r Axr xiulW iprMU

  lq|| iirlr lq|| mqgc klulxiu-qprUrerq| r

  i Wxi Cwu mU i pau um|| Axr TP|| r Liuli

  prax Sz S uixjU| iwa xWxrelu klul

  ilqx|| Ci Saok: || lq paui Sr| qkl lq| l

  lxMr lq| q ssOr lq| p qZr lq| a MhPr lq|

  u Srr lq| i ShWxir lq| uqWxir lq| S lpr

  lq| r mSpr lq|| xei mmq xeir u lq lq|

  pupu lipu puxu qq| puur lq|| mSpr lq||

  uqSur lq err lq r lq Sr lq Msr lq

  Msu-MUhr lq osuMUhr lq osr lq osmqjlr

  lqxxupiSqlr lq qllqlr lq|| Fqkrqpr lq||

  AbUprj bUpr bUbUiUpr| xuprxxuzupr lqxi

  Axi Smpr||Srr lq|| iimwr uW qWSur kqW|

  i S mcSri||qZr lq|| Dzlxxu

  ulqU-xxupil okmiohkmio zu q

 • 11 RUDRA MAHANYASAM

  Axi xSzuq||qkl lq||

  || Aj Wxar ||

  Axr Wxarxi qWqlxr| Aiq Gw| mUqiq Sui|

  Aurar-NlS| Wxarem ulra||

  Wx Apr lq

  Wx ielpr lq

  Wx qkrqpr lq

  Wx AlqMpr lq

  Wx MlMpr lq

  Wx MUis MUmpr lq

  Wx Srr lq

  Wx zUx xuW

  Wx zZr uwO

  Wx Mucr W

  Wxlrr uwO

  Wx Axr TO

  ppuxxuUqi Saolk||

 • 12 RUDRA MAHANYASAM

  || Aj krlq ||

  aqaqxj aalSzlr cSmSm iqUmWUq|

  mzrq i xuelliUxj lqq Wx mUqiqmq||

  WxWx mUqWxxxW Wx xW Wx||

  WxWxr uW mUqWxr kqW| i Wx mcSri||

  WxWxi r ori Wx lq xSzu|

  Lu lrxuk Miu ii xqmOqUpi||

  || Aj xqmOMUhq ||

  CSSl Sulrxr

  ppuxxu|| iUqlSquiUqlSa WuWu xWua

  zUqlSq| Wu l z mWiqlSaa xuxi l qbu kiulS||

  lq paui Sr| muSapa ClSr lq||

  ppuxxu|| l iu Aal uhxr ulSuxr

  WQurxx| re uiq zzcl u wa x

  mqqakrxqi| lq paui Sr| l AalrSapa Aalr

 • 13 RUDRA MAHANYASAM

  lq|| ppuxxu|| q xa l mljqpr Mhi|

  rxq rq Li Ue| rxqlqprwgci Su| iSxr ca

  Wuw req| lq paui Sr| q ShSapa rqr

  lq|| ppuxxu|| p

  Axluliqreql-qcNxilxrirlixMUxrluw|

  AlrqxqScN xi Cir lq Su lUGi iprqxi| lq

  paui Sr| p lUGiSapa lUGir lq||

  ppuxxu|| a iurq oh ulSqlxiSzxi reql

  Wup| AWQql uhW okr za x q l Ar mqw|

  lq paui Sr| a mqSapa uhr lq||

  ppuxxu|| u A l lrzzi-lpUkuUq|

  xWxhpmrW rq| ur Axql Wuw qSrxu| rr mi

  xuxipxxS l|| lq paui Sr| u ururSapa

  uru lq|| ppuxxu|| i ura xq ui iu| qlxilw

  opi| meuli AzqW| ClSh Su xpa xm|| lq

  paui Sr| i EUSapa MoUr lq|| ppuxxu||

 • 14 RUDRA MAHANYASAM

  iqzl eaixixjwxmi kr eluqux WqW urq| mw

  l rj uSxqxk Ui mrUSokxxuxir|| lq paui

  Sr| DzlrSapa Dzlr lq|| ppuxxu|| S

  Axq SqWl muix uWir pUWi xew| rzzxixiui

  kr me ClSer Axq Auli Su| lq paui Sr| S

  FkuSapa AMzr lq||

  ppuxxu|| r xrl mju pulU luzl| rcN

  lzzq xmj| lq paui Sr| r AkSapa mjur

  lq||

  || Aj SzaUSMUhq ||

  ppuxxu|| lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c|

  iUqlSquiUqlSa WuWu xWua zUqlSq| Wu l z

  mWiqlSa xuxi l qbu kiulS|| lq zqpu c qrpu

 • 15 RUDRA MAHANYASAM

  c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c|

  lq paui Sr| muSapa ssOxjl CSr lq||1||

  ppuxxu|| l lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| iu Aal uhxr

  ulSuxr WQurxx| re uiq zzcl u

  wa x mqqakrxqi|| lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| lq paui Sr

  l AalrSapa lxjl Aalr lq||2||

  ppuxxu|| q lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| xa l mljqpr

  Mhi| rxq rq Li Ue| rxqlqprwgci Su| iSxr

  ca Wuw req|| lq zqpu c qrpu c lq zUr c

  qrxMUr c lq zur c zuiUr c| lq paui Sr

  | q ShSapa Mhxjl rqr lq||3||

  ppuxxu|| p lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c|

 • 16 RUDRA MAHANYASAM

  AxluliqreqlqcNxilxrirlixMUxrluw| AlrqxqScN

  xi Cir lq Su lUGi iprqxi|| lq zqpu c qrpu c

  lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| lq

  paui Sr | p lUGiSapa qZxjl lU Gir lq||4||

  ppuxxu|| a lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| iu rq oh

  ulSqlxiS zxi reql Wup| AWQql uhW okr

  za x q l Ar mqw|| lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| lq paui Sr

  a mqSapa oWxjl uhr lq||5||

  ppuxxu|| u lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| A l

  lrzzilpUkuUq| xWxhpmrW rq| ur Axql

  Wuw qSrxu| rr mi xuxipxxS l|| lq zqpu c qrpu

  c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c|

  lq paui Sr | u ururSapa lxMxjl uru

 • 17 RUDRA MAHANYASAM

  lq|6|

  ppuxxu|| i lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| ura xq ui iu|

  qlxilw opi| meuli A zqW| ClSh Su xpa xm||

  lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur

  c zuiUr c| lq paui Sr | i EUSapa

  ePUxjl MoUr lq||7|| ppuxxu|| lq zqpu

  c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| iqzl eaixixjwxmi kr eluqux WqW urq| mw l

  rj uSxqxk Ui mrUSokxxuxir|| lq zqpu c

  qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| lq paui Sr| DzlrSapa lpxjl

  Dzlr lq||8|| ppuxxu|| S lq zqpu c qrpu

  c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| Axq

  SqWl muix uWir pUWi xew| rzzxixiui kr

  me ClSer Axq Auli Su|| lq zqpu c qrpu c lq

 • 18 RUDRA MAHANYASAM

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| lq paui

  Sr| S FkuSapa qkl xjl AMzr lq||9||

  ppuxxu|| r lq zqpu c qrpu c lq zUr c

  qrxMUr c lq zur c zuiUr c| xrl mju pulU

  luzl| rcN lzzq xmj|| lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| lq paui

  Sr| r AkSapa mSxjl mkur lq|| 10 ||

  || Aj wQzaUSMUhq ||

  ppuxxu|| A lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| upUx muWh

  UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [ lq zqpu

  c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| ] lq paui Sr A [ ppuxxuUq ] zZxjl

 • 19 RUDRA MAHANYASAM

  Sr lq||1|| ppuxxu|| A lq zqpu c qrpu c

  lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| uUx

  WuruWl UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [

  lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur

  c zuiUr c| ] lq paui Sr A [ppuxxuUq

  } zUxjl Sr lq||2|| ppuxxu|| C lq zqpu

  c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| x mci UShlMl mW qal mmW q q q

  Wax|| [ lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr

  c lq zur c zuiUr c| ] lq paui Sr C [

  ppuxxuUq ] qklxjl Sr lq||3|| ppuxxu||

  D lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq

  zur c zuiUr c| ijx uuS UShlMl mW qal

  mmW q q q Wax| [ lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| ] lq

  paui Sr D [ppuxxuUq ] ssOxjl Sr

 • 20 RUDRA MAHANYASAM

  lq||4|| ppuxxu|| E lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| Ezax Mu

  UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [ lq zqpu

  c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| ] lq paui Sr E [ppuxxuUq ] lxjl

  Sr lq||5|| ppuxxu|| F lq zqpu c qrpu c

  lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| AUUx

  oqpU UShlMl mW qal mmW q q q Wax| [ lq

  zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c

  zuiUr c| ] lq paui Sr F [ ppuxxuUq ]

  Mhxjl Sr lq||6|| ppuxxu|| G lq zqpu c

  qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| AuxrUx SuxulShlMl mW qal mmW q q q

  Wax|| [ lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr

  c lq zur c zuiUr c| ] lq paui Sr|| G

  [ ppuxxuUq ] qZxjl Sr lq||7|| ppuxxu||

 • 21 RUDRA MAHANYASAM

  H lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq

  zur c zuiUr c| zlkrUx qesr UShlMl mW

  qal mmWq q q Wax|| [ lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| ] lq

  paui Sr|| H [ ppuxxuUq ] MhPxjl Sr lq

  ||8|| ppuxxu|| s lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| xqQx M

  zl UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [ lq

  zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c

  zuiUr c| ] lq paui Sr|| s [ ppuxxuUq

  ] oWxjl Sr lq|| 9 || ppuxxu|| s lq zqpu

  c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| mUwx muql UShlMl mW qal mmW q q q

  Wax|| [ lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr

  c lq zur c zuiUr c| ] lq paui Sr| s

  [ ppuxxuUq ] Srxjl Sr lq||10|| ppuxxu||

 • 22 RUDRA MAHANYASAM

  L lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq

  zur c zuiUr c| miYux lpxulShlMl mW qal

  mmW q q q Wax|| [ lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| ] lq

  paui Sr|| L [ ppuxxuUq ] lpxjl Sr

  lq||11|| ppuxxu|| L lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| Axqx

  WurxS UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [

  lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur

  c zuiUr c| ] lq paui Sr|| L [

  ppuxxuUq ] MOxjl Sr lq||12|| ppuxxu||

  lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq

  zur c zuiUr c| Gikqx xueri UShlMl mW

  qal mmW q q q Wax|| [ lq zqpu c qrpu c

  lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| ] lq

  paui Sr|| [ ppuxxuUq ]Fxjl Sr

 • 23 RUDRA MAHANYASAM

  lq||13|| ppuxxu|| A lq zqpu c qrpu c lq

  zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| oeriUx

  xukq UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [

  lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur

  c zuiUr c| ] lq paui Sr|| A [

  ppuxxuUq ] elxjl Sr lq||14|| ppuxxu||

  A lq zqpu c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq

  zur c zuiUr c| AexrM-mSShlMl mW qal

  mmW q q q Wax|| [ lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| ] lq paui

  Sr|| A [ ppuxxuUq ] exjl Sr lq||15||

  ppuxxu|| A lq zqpu c qrpu c lq zUr

  c qrxMUr c lq zur c zuiUr c| AWUx oklr

  UShlMl mW qal mmW q q q Wax|| [ lq zqpu

  c qrpu c lq zUr c qrxMUr c lq zur c zuiUr

  c| ] lq paui Sr|| A [ ppuxxuUq ]

 • 24 RUDRA MAHANYASAM

  mSxjl Sr lq||16||

  iuaxjai xumm mqcri| xupiwumUei pui| ii

  pimim

  zco-Uxr-rqSi-zMl-QMl-xm-mS-

  ixMU-euUmSuembi xu eusli mzrli q Uli

  xW-MOqo Uli reqla Uli xul qWell Uli||

  || Aj AiqU ||

  ql eriewiqer ucN ra xqq Ski|

  oWxmixiliqq l uSu CW qSrliq|| ar lq||

  Aokral xqk ell mi klqu-riqwxq| r Cu

  murqWl mplu xxxi lMqcN|| lpr lq||

  Aalqk Su MMimi mjur Arq| Ama Uiax elui||

  Srr lq|| qkl Su AUi mjur ulUqir eiqalq|

  Mua xUeqij ellqxm elrli Su|| MhPr lq||

  qqh i uqpzNSrq xq-xiuUeqilpuxiq|

  EUuUr uUuxi Axi erli iuqlqSli Su| qZr lq||

 • 25 RUDRA MAHANYASAM

  eiuS rS u muMx| ulU rS u uix| z mepr

  reqlr sMq| Fe m SSSpruuixu|| zUx lq||

  oiqluSxei| iSMqri| xqiql mri|

  Aiqiqirqlri| ixq Szqa Wi mirzhi| x

  SzWipui|| SzWi W u lqw| i u Li SzWia xliq||

  SzWiirci mUh| mUmr Cu W Su||

  Aiq-iqirqlri| ixq xmiqa Wi mirzhi|

  xxmiWipui| xmiWi W u lqw| i u Lia xmiWia xliq|

  xmiWiirci mUh| mUmr Cu W Su|

  Aiqiqirqlri| ixq wa Wi mirzhi| x wipui|

  wi Wu lqw| i u Lia wia xliq| wiirci mUh|

  mUmr Cu W Su|| Aiqiqirqlri| ixq mgcqa Wi

  mirzhi| x mgcWipui| mgcWi W u lqw| i u Li

  mgcWia xliq| mgc-Wiirci mUh| mUmr Cu W

  Su| Aiqiqirqlri| ixq cija Wi mirzhi| x

  ciWipui| ciWi W u lqw| i u Li ciWia xliq|

 • 26 RUDRA MAHANYASAM

  ciWiirci mUh| mUmr Cu W Su| iqoui| iu u

  q lSa Wi mirw| iurllZriU Ci| ixq Wla

  iWiU Circi| ixqcNw mha iq| lS

  iq| lS oh pui| r Lu uS| CiriqU||

  || Aj zuxsmq ||

  rlS pi pul puwrimUaWiqqil xuq| rl rxri

  xmiWi ilq ql zuxsmqxi||1|| rl Mqh mcUli kU

  ri uc qlx crli| rixqqi ql xcUli ilq ql

  zuxsmqxi||2|| rl Mqhrmx qlwh r Mhuli

  uijw kU| rSmu rqli mel ilq ql

  zu-xsmqxi||3|| rimlqi ci ki reeriUliUqi

  mex| rxq Gi Mgcl Mq ri ilq ql

  zuxsmqxi||4|| xwUjUl ur qlwrlq lri

  mzpuelul| imu rScU ru ilq ql

  zuxsmqxi||5|| rxqcxqreaw rxqlmi Uzl p

 • 27 RUDRA MAHANYASAM

  upU| rxqaaa xuqi mel ilq ql

  zuxsmqxi||6|| rS w zia xur rxr a

  lulu-qrrq| Sz mgc a zi rimU ilq ql

  zuxsmqxi||7|| rai SUqSi xu iixmixr ijui|

  SUq eriw eriUM ilq ql zu-xsmqxi||8|| rlS

  u eai opu r SumqWx eiuS|

  iSu-alxirxiixrxiSclSqxilq ql

  zuxsmqxi||9|| rl mju cliU c r mui mSz

  Sz| rlS eaSurmi mel ilq ql zu-xsmqxi||10||

  r ql Sr r c Su r Sur Am r xrUzq| i cw

  xgcUli ilq ql zuxsmqxi||11|| Aclir cmqr c

  ur-urmU c ri| xqixqiU r ilq ql

  zuxsmqxi||12|| LM c Sz c zi c xWx cri c| lri

  c mri coS c lroS c ilq ql zuxsmqxi||13|| r mgc

  mgcSz zia xWxqri lroS c| i Aal-cMxia zUU

  ilq ql zuxsmqxi||14|| uSWqi mw qWli-qSiruh

 • 28 RUDRA MAHANYASAM

  iqx mUxii| rxr rl mUmzrli kUxilq ql

  zu-xsmqxi||15|| rxri kU mlli Mur ohqi

  iuuhiqlSq| xjuU eq UMz ilq ql

  zuxsmqxi||16|| mUimUiU o iimUimUi WU|

  rimUimUikz ilq ql zuxsmqxi||17|| mUimUiU cu

  iimUu rimUq| rimUimUi r ilq ql zuxsmqxi||18||

  r uSSw ar xuurm qWU| Garexxqju ilq ql

  zuxsmqxi||19|| r u Su qWSu mri mhu zc| rxxu

  xuuS ilq ql zuxsmqxi||20|| mri mhuU mhu

  mwqq| MU mhuiql ilq ql zuxsmqxi ||21||

  rx xuw uSw mi rqU| AMr lah iq ilq ql

  zuxsmqxi||22|| ape kll rw c osl c| mer

  mzp mwMU ilq ql zuxsmqxi||23|| rqoM reqW

  xalk muklq| EuMqu olkllqirqr qqilq

  ql zuxsmqxi||24|| Msx-zZU Uqr zMUxr zusr|

  Suixi qSli ilq ql zuxsmqxi ||25||

 • 29 RUDRA MAHANYASAM

  MsxzZUux WquUxxjiq| lsMhP h c ilq

  ql zuxsmqxi||26|| uii uiqZ uiWxi

  Ei uixmi| xqoWpr lqi xmiumju elrlSu

  LMxilq ql zuxsmqxi ||27|| ciU uSlkri

  xuzxqr uS| CiWxmUhl ilq ql

  zu-xsmqxi||28|| q l qWliqi q l ApM q l

  Eliqi q l Eiq| q l uk miU qi qiU mr q

  lxilu S UUwxilq ql zu-xsmqxi||29|| q lxiM

  ilr q l Arw q l aw q l Aw UUw| uUlql S

  pqi ukWuwqli lqx ukq i ilq ql

  zu-xsmqxi||30|| Gia xir mU o mw Mwhmsq|

  FkuUi um umr u lq lqxilq ql

  zuxsmqxi||31|| MSSr mcix qR-qr iurx| ucq

  zliqa S| xu w Sxixq Sr lq Axi ilq ql

  zuxsmqxi||32|| oel mjq mUxixqi xc ul

  Au| x oklr Emq Axr uxxi rlqxi uuxilq

 • 30 RUDRA MAHANYASAM

  ql zuxsmqxi ||33|| r mhi lqwi qWiuM CSe

  eai opu| r Dz Axr mS-iwmS Mxq Sur Wuw ukq

  ilq ql zuxsmqxi||34|| r AiqS osS rxr u Emxi

  mzw rxr Su| rxr Nrqi rxr qir Mxq Sur Wuw

  ukq ilq ql zuxsmqxi||35|| r S Aal r Amx r

  Awkw r S u puluuz ixq Sr lq Axi ilq

  ql zu-xsmqxi||36|| alkU SUkUw lirm

  MUwhq| DUa xupil iqWmr r ilq ql

  zuxsmqxi||37|| lqM cqM cu mwx c rS|

  qWSu c isr ilq ql zuxsmqxi||38|| r CSa

  zu-xMsma xS krrli oh| i mU q aqwrli ilq

  ql zuxsm-qxi||39|| lq paui Sr| zuxsma

  Srr lq||

 • 31 RUDRA MAHANYASAM

  || mwx ||

  xWxzw mw| xWx xWxmi| x pq ui uiu|

  Airiz-sq| mw LuSa xuq| ri r purq|

  Eiqiuxrzl| rS-liUWi| Liulxr qWq| Ai

  erra mw||1|| mSxr u pil| mSxrqi Su|

  mSku ESimw| mSxrWpuiml| ii uwuXur-qi|

  xzllzl Ap| ixqUQeri| uUe Ak mw| x ei

  Air-Ucri| mqqj mU||2|| rimwh Wuw| Su

  rqilui| uxli Axr-xSerq| awq CkqzzUu|

  xmixrxlmUkr| xxmi xqk Mi| Su r ilul|

  Aokllmw mzq| i r oUWw ml| mw ei-qai||3|| il

  Su Areli| xkr Gwr r| ixqixuWi| xqpi

  mwSerq| mzaxia ururl| AUhrlaqr r|

  ixqixuWi| Gcxxql eU| NSax eU ixqi|

  rexixqSeri||4|| ixqS Aerli| r M cprSi| au

  W eU ixqi| ixqi Aeur| rimw urSk| Mik

 • 32 RUDRA MAHANYASAM

  urMsmrl| qZ Mqxr M oW| Mu mSucri| ohxr

  qZqxi| oW Uelr Mi||5|| F iSxr rzr| mSpra

  zS Aeri| clSUq qlx ei| c xr Aeri|

  qZSlSal| mhrUeri| lpr AxSliUq| zwh

  xquii| mSpr pqSz i| ij sMa AMsmrl||6||

  uSWqi mw qWliq| ASiruh iqxxi mU| xuh mh

  ucir kU| lql MiupuSl rSxi| ki mUxiqSeWU|

  z mulmSzix| iqu ulqi CW pui| llr mlj

  Arlr ui| rl rqreli Su| il kqh mjqlrxl|

  i W lM qWql xcli| r mu xkr xli Su||7|| lq

  paui Sr| mwxa zUx xuW ||

 • 33 RUDRA MAHANYASAM

  || EUlUrh ||

  ASpr xpi mjur Ux| uMqh xquiik| ixr iu

  uSk-Smqi| iimwxr uqelqa| uSWqi mw qWliq|

  ASiruh iqx mUxii| iqu ulqi CW pui| llr mlj

  uirlr| memiUi ap Ali| Aerql oWk

  ueri||8|| ixr kU mUelli rlq| qUcl mSqcNli

  ukx| r Supr Aimi| r Sul mUWi| mu r Supr

  ei| lq cr or| c o elrli| Su Aa iSoul|

  rxiuu oh ui| ixr Su Axluz||9|| i sq

  mr| AWU m| lh mq| Al urq| C qlwh|

  Aq qlwh| xu qlwh||10|| lq paui Sr|

  EUlUrha zZr uwO ||

 • 34 RUDRA MAHANYASAM

  || AmiUj Mucq ||

  Azzzzl uwp l rkq blbl, phwhlq|

  xlSllqw LM- uU zia xl AerixMqlS|

  xlSlllqwh ewhl riMUh Sr-ull kwhl| iSlSh

  eri iixWku rk lU CwWxil uwh| x CwWxixx

  lwpuz xaaxxrk ClS ahl| xaaxeixqm

  oWzkrkuklu-miWipUxi| oWxmi mUSr Ujl

  UWqa Amokql| mpgelixl mqh rk

  erxqMqkruiUjlq| apS auS ueoW erliqeq

  mqhliqex| Cqa xei AluUrkuqlSa xZrl xa

  Upkuq| os-urxxjuU muUxxWxul ue xWql Ea|

  ApuU Apxiu xWe eqlS Ujqi aui| Ap

  ah xWx aWql Sr uUzzi-qlrUlS| Srul

  milwQrkrxqMa xl Aui mrjx| ClS Ax li

  oWxmiSh r mU Li xq| Suxllqppgeil

  erlil qi rliua| ClSxr uwh uhxr U ASirl

 • 35 RUDRA MAHANYASAM

  qia z Eaq| qWqlx pulcrul bw Sul

  eriqSxji| AxqMqlSxxqiw kuewuxqM r Cwuxi

  erli| AxqM uU EU puliuxql Su Aui Wuw| Ewr

  qburklrixiul qqMl qWax| EWluel

  uellrSjl er-iqi bw| Emmi eri lUxjxUuxxli

  oWu| ClS u zq rcNiulkwr rjxj| Aux mUmi zUur

  oxazi| acNqlmuz qw Mgc-lcNw| qqh i

  uqpzNSrq xqxiu Ueqilpuxiq| EUuUr uUuxi

  Axi erli iuqlqSli Su| r ohxxqmili MqU uzZ

  Cu| ClS lxi uW uW zq rcNi||

  AxUlerliSmiUjxrmiUjiu rSmiUj ir WiluW

  miru il reql piurgerirj Alpei-quperi

  Szc pui SzU uUQuUeq sM

  ukiulrsM-rukir Aj SzU uUQ uUQuUer

  u miiirxSu u AliUqliUqualkqalk||

  lq paui Sr| AzzzzlmiUj Mucr Wq||

 • 36 RUDRA MAHANYASAM

  || mimwqirluM ||

  mimwqMMmsumirMqiU ruli axxqxipr

  MqMU mzla zqx zq reqlxr zq q rcNM Lu S

  l irr ixj AZxi S mzxi ewxuw i S paxxW

  xuxqoMr i ewxu pwe aur mwr pweqj Axqpr

  pwea xpwe rjxi| xa qwr qwr Auqo SqSqu

  Su rqoMq| rj l rx MUj l uxrx MUj l

  mzqi MUj l uruxrri| rqoM reqW xalk

  muklq| EuMqu olkllqirqr qqii| Lw i S

  paxi ewxu iluxl mU qeuiiuiiklu mlMWxi

  Mux|| mimwqMMmsu-mi| ei Lu me

  SUuSri| LMqiUq| elwrqh Lu me S-UuSri|

  LM Mms puli| LMku S lUuSri| lpbUri|

  rSp-bUri| AliUucUha Sri| LMsqMl rli| i

  Sxr pakrq| Cq Sz rli| Lw u Sxr SM| xurqu Sz

 • 37 RUDRA MAHANYASAM

  S lUuSri| S u Am-zMr AWir lii| Ax i

  mzUi lSz wri| rqu | iqxq mz lSzi| rS l

  wri| AZxi mzUi ori| l aqrlmzl Wlxi| lUhrl|

  ciwmj eWi| Lw u Aall mQoz lq| Aaluiru eWi|

  qkrql mhl eWi| xabrw| Aj Zs| Aliqlu Wiurq|

  Alii Lu S lUuSri| Lw i S paxxW xuxqoMrirW|

  zU AxrqoM xux| ir u Lw Wlxi| ra Wlxi| irul

  xW zqri| pwe au CirW| ruli Lu aqr mzu| ipr

  pwe MUi| Auqo SqSqWirW| Azwquiqzxi|

  rqoM reqW CirW| qirqr qqiSi uuiSW|

  EiMUli| paxr smxli| qi Miuxeli| rjel riux

  MUi| iSau ii| Lw i S pa CirW lUur| Amiqrli|

  Am mUwgci| SxrliWir| m u LixqssMccruli| r

  rqoMUli| ASir c mlUir lumi| Cr u ASi|

  Axrqu miili|| upQpWimoi xqr

  qkurSkmiuuiq| uiei r ApUi iql me

 • 38 RUDRA MAHANYASAM

  mmw mk uUei|| lq paui Sr| mimw mimw

  upQi lrr uwO||

  || iuqal SluM ||

  iuqal S AxU qW Suxiua zk qi m Dzw| iu

  uiUhrx zrxiu mw uki mx l iql| A u

  UelqkuUxr Sa WiUa xir-rea USxr| Aal mU

  ilrUcUhrmqux Mhkuq| AalWi

  lwxSrerlmxj qi xUpu sM| ru Mu ml

  Giu ki-Mlqiqkr C| xkuqMSuuil A rxr

  equSq aq| x ArUaixUpuxl pSqMSuWi l

  A| AlSSal xilru , q UUWk xqge| x

  el uWq AZrS USx pll pirli| iu uxl

  muhM WiSwuxi UUU rrx| qu u pull

  rxqljxa xpal SkU muM| ipr i AUxiq u

  xir mjM| Aal Mqr rqU| Azrq i Mqqal

 • 39 RUDRA MAHANYASAM

  iuirzrq Ura Uru xxuUq| Azrq ueqpuerli-

  zrqqlqeU eUli| ru pUial qli-qpU| ux

  mxmW Urq| x ilxilri Uclxj AeUpllSru|

  r muM miq mh mjlralUlri pu| Ar ui

  SkSrqalu-Uhr| mlxi mh Ari mU rqa xuq i|

  ArS Aal Wuw ewh bimiM birlUk| bi miu qk

  c aur miu mqp UiSqq| ixq i miWri eiuS

  ucwh| Aal elq xiq| SuxmU mjq e

  AalUxqSir mU eiuS| iirqmx lqh Aexqlkl

  Ll eUi xuk| zc muM ulal oWUcx| iu

  bipUWi| Szl Yq Eur urqwqr r cl|

  AalUqi ApurprSl UelrixUi| ArSw lmi ie

  AlONcUi lw UpM| Aalzzkqlu rulaa xukr

  erlixSr| x ierx qlx iui Ei zxumirxr z|

  Aal Ur liqxr mpi prq i xir uxu| Aal

  xWliqpU qlxr mxWUrq| urwhUprx uew

 • 40 RUDRA MAHANYASAM

  xxWi| iqal milxWa Ura xWxu ApU| iua W xir

  Ai Si uexr aqi| Er uzr xqmr ukx|

  xiqukqalr| uW xl Axr x c

  Aalel-weqq| xiu l Fexl Fe k UeueUuM

  wrli| Aal Araw mux A xueqw c l| AU okxu

  ScNlq| Aal muxu xum Axq ucxx-urq| Skimwa Ur

  qr| Aal muM Ucw qlSr Suer| A Sul u r c|

  x l muM SSual Sua CWuW| Em ra Wu l| Aal

  zcuiiq zcum zc Mu| zc Uci AWi| ESal

  zcrxiu z peli DUi| iu eriawrcr|| iuqal S

  AxU qW Su| iua z qi m Dzw| iu uiUhrx

  zr| iu mw uki mx liql| Su Suw rkuq| mjq

  irw rkuq| irxiirw r-kuq| iirijw rkuq|

  cij mgcqw rkuq| mgcq ww rkuq| w xmiqw

  rkuq| xmiq Aqw rkuq| Aq luqw rkuq| luq

  Szqw rkuq| Szq LMSzw rkuq| LMSz Szw

 • 41 RUDRA MAHANYASAM

  rkuq| Sz-xrSzw rkuq| rSziSzw rkuq|

  ciSz mgcSzw rkuq| mgcSz wQzw rkuq|

  wQzxxmiSzw rkuq| xmiSz ASzw rkuq| ASz

  LMuazw rkuq| LMuaz uazw rkuq| uaz

  LMuazw rkuq| LMuaz uazw rkuq|

  uazxr-uazw rkuq| ruaziuazw rkuq|

  ciuaz mgcuazw rkuq| mgcuazwwQuazw

  rkuq| wQuazxxmiuazw rkuq| xmiuaz

  Auazw rkuq| Auaz LMazw rkuq|

  LM-azxa

  zw rkuq| az LMazw rkuq| LMaz azw

  rkuq| azxrxazw rkuq|

  SuxUMSzxxrxaz| EU pui| EU uiql

  EUxul| riMq CS eWq| ilq xqSkriq| uraaxrq

  mir Urhq| ppuxuxxuW| lq paui Sr| iuqal

  iuqal ziSrqirxr TO||

 • 42 RUDRA MAHANYASAM

  || Aj mgc em ||

  xei mmq x eir u lq lq| pupu lipu puxu

  qq| puur lq|| uqSur lq err lq r lq Sr

  lq Msr lq MsuMUhr lq osuMUhr lq osr lq

  osmqjlr lqxxu-piSqlr lq qllqlr lq||

  AbUprj bUpr bUbUiUpr| xupr-xxuzupr lqxi

  Axi Smpr|| iimwr uW qWSur kqW| i S

  mcSri|| DzlxxuulqUxxupil

  okmiohkmi-o zu q Axi xSzuq||

 • 43 RUDRA MAHANYASAM

  || Aj xlqxMU ||

  WUhrap xquiia pixr ei miUM Axi| x SkU

  mju qiq Mxq Sur Wuw ukq|| EUx lq||1|| r mhi

  lqwi qWiuM CSe eai opu| r Dz Axr mSiwmS

  Mxq Sur Wuw ukq|| zUx lq||2|| oel mjq

  mUxixqixxc ul Au| x oklr Emq Axr

  uxxi rlqxi uu|| Sw lq||3|| qW mju c

  l Cq r qqiq| mmi l pUqp|| qlx lq||4||

  Emxr mjuqi m i qli ui eai| x SlSp

  xeUlSh SuSUur Amxk zl|| ucx lq||5|| Aal lr

  xmj Ur Axql ul Su urll ul|

  rrkrxqWUhql pr i lqE ukq|| mSpr lq||6||

  r i Aal Sr ilxir l mW ixrxi xuW r i

  Aalrzr Uezr WUzr iluw aUa uc Amuk

  iuw uc Amuka xuW|| MUpr lq||7|| Cq rqmxiUqW

  xSUp mip xuSl| A iu ql Muzxiu- Wliul

 • 44 RUDRA MAHANYASAM

  Uel, Wuw qSrxu|| Mhpr lq||8||

  [EUx zUx Sw qlx ucx ij| mSpr MUpr Mhpr

  mhqa Ecri||]

  || Aj sblrx ||

  Ajiql zuiql Sm krri||

  krlq

  zxTOMxz l mgcuYM Szpe xupUhpwiq|

  lsau zzc larmuil lapUhpwi

  urbcqUrM MqhQsux-kUqpruUMU zsWxi eusli

  MmseOl zZqikUhq|

  uwxMlk-xqRqqSWkkUhq| Aqilmsi

  Surpaxqluiq| SaSui-xqr xUxUlqxMiq| lir c

  zi z kuqUqurrq| xuurm-lqzl S u

  umhq|| mell o ii| mSruwhxii|

  WxirWUxii| oUlSxii| ePU Aalxii| Sr

  zuxii| MhP uxuxili| uY xUxui ii|

  lxMrurxii| lrlrlSSir i-iq| MhrUl

 • 45 RUDRA MAHANYASAM

  iiq| ssO Sxili| qklrSirxili| zUx

  qW-Suxii| zZr uqSuxii| m mlM ii| mUi

  zs ii| mr-zzuzU iiq| xui urxii| ii

  oWxxuialeusqsmUui-xili| xuwuw xu Sui

  rjxjl ili| q Uli reql Uli||

  Aalq uc i| uabSr| Sr qr| AWqqi| Aqi oh|

  urq mh i| mh Sr| Sr qr| AWqqi| Aqi oh||

  xr q cw i| cUSr| Sr qr| AWqqi| Aqi oh|

  clSq q qlx i| ql Sr| Sr qr| AWqqi| Aqi

  oh|| Sz q i| Sr | Sr qr| AWqqi|

  Aqi oh| Am q Uix i| Ui Sr| Sr qr|

  AWqqi| Aqi oh| mju q zUU i| zUU Sr| Sr

  qr| AWqqi| Aqi oh| Awkulxmir q sqx i|

  sql Sr| Sr qr| AWqqi| Aqi oh| ClS q os

  i| os Sr| Sr qr| AWqqi| Aqi oh| melr q

  qkl i| qk Sr| Sr qr| AWqqi| Aqi oh||

  Dzzl q qlr i| qlrU Sr| Sr qr| AWqqi| Aqi

 • 46 RUDRA MAHANYASAM

  oh|| Aiq q Aiql i| Aiq Sr| Sr qr| AWqqi|

  Aqi oh|| mlq Aiq mlUrUai| ml mh mlUMiqai|

  ulU Uzqpuukl| Alixiiuqixr am|| Lu

  rjsql xqer| Ajl

  alkmwmikmSmluiqosUprcriql mirUkri| AUki

  qlwr-xiu xSuxUSp| AUkrq pYir iu q aWh

  qWU|| Aiu uWli WUrxxcixziUxxW Miq|

  uieUosuqleuUrW|| zb qq urr zuq|

  DzlquWrqiru|| qhQsliUai WUhqr peqlumw

  zcxqiq| chQSkiqZhQuaW clirlqlxWxxuiq|

  zUxr cUi Mjqi clSzZUahlMilq| lsMhP iu

  mSxul xqpuli qq elq-elql|| xuql xueaj

  ruimeuxlMq| iuu mipul sxql xk M|| SW

  Susr m eu Suxxlil| ireSllqsr xW-pul

  meri|| AuWi pu| xjmi pu| xqqZ pu| xWi pu|

  x pu| AuMhPi pu| mxS mxS||

 • 47 RUDRA MAHANYASAM

  xei mmq xeir u lq lq|| pulzUpr lq

  luU-ZcixWxl xqmrq|| pupu lipu puxuqq|

  puur lq|| pulzUpr lq Abr xqmrq||

  uqSur lq| pulzUpr lq xll xqmrq|| err

  lq| pulzUpr lq ux xqmrq|| r lq|

  pulzUpr lq Emui xqmrq|| Sr lq|

  pulzUpr lq ApUhl xqmrq|| Msr lq|

  pulzUpr lq alk xqmrq|| MsuMUhr lq|

  pulzUprlq isil xqmrq|| osuMUhr lq|

  pulzUpr lq mwmh xqmrq|| osr lq|

  pulzUpr lq kmqbmrq|| osmqjlr lq|

  pulzUpr lq Sm Szrq|| xupiSqlr lq|

  pulzUpr lq lu xqmrq|| qllqlr lq|

  pulzUpr lq iqos xqmrq|| AbUprjbUpr

  bUbUiUpr| xuprxxuzupr lqxi Axi Smpr|

 • 48 RUDRA MAHANYASAM

  pulzUpr lq EU lUel xqmrq|| iimwr uW

  qWSur kqW| i S mcSri| pulzUpr lq

  qlmwm xqmrq|| DzlxxuulqU-xxupil

  okmiohkmio zu q Axi xSzuq|

  pul-zUpr lq mShlqxMUl xqmrq|| pur

  Sur lq| AMmwm me-rq|| zur Sur lq| cqmMmwm

  merq|| Dzlr Sur lq| mamwm merq|| mzmir Sur

  lq| lluimwm merq|| Sr Sur lq| mOsmwm merq||

  Ear Sur lq| oWimwm merq|| pqr Sur lq|

  MUuUmwm merq|| qWi Sur lq| Shmwm merq|| puxr

  Suxr mr lq| AMmwm merq|| zuxr Suxr mr lq|

  cqmMmwm merq|| Dzlxr Suxr mr lq| mamwm

  merq|| mzmiSuxr mr lq| lluimwm merq|| Sxr

  Suxr mr lq| mOsmwm merq|| Eaxr Suxr mr lq|

  oWimwm merq|| pqxr Suxr mr lq| MUuUmwm merq||

  qWi Suxr mr lq| Shmwm merq||

 • 49 RUDRA MAHANYASAM

  pu Su imrq| zu Su imrq| Dzl Su imrq| mzmi Su

  imrq| S Su imrq| Ea Su imrq| pq Su imrq| qWli

  Su imrq| puxr Suxr mximrq| zuxr Suxr

  mximrq| Dzlxr Suxr mximrq| mzmiSuxr

  mximrq| Sxr Suxr mximrq| Eaxr Suxr

  mximrq| pqxr Suxr mximrq| qWi Suxr

  mximrq||

  AbUprj bUpr bUbUiUpr| xuprxxuzupr lqxi

  Axi Smpr| iimwr uW qWSur kqW| i S

  mcSri|| Azxir reql-x| ArUzxi|

  xmexiuqzxi| xeiulxrqzxi| EU

  Surerq-zxi| pr WuwMUhqzxi| Surlkqzxi| u

  mrqzxi| rSll Wuwzxi| iSzr SSkri| iSxq Su

  Uxliq| iSalSu Supr uli| urqalqlw| C c ui c|

  Ep c l umju AWxxmiq| CW aiuqxrS c| lq

  Supr||

  EUi chQUr lq lqsr uxer|| Ajixr qkl

  WUhrMszSMl xliikU Apwgcl mrx xmw Skl qkl

  cUxlqUxl lUMsxssl mwmSMl TsSMl alkSMl

 • 50 RUDRA MAHANYASAM

  MzSMl c iSpu zSMl u ilqlhpwcr||

  osucl

  SV ahMU h c rrkq |

  elqmmxWUqMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  zZosum AcNS Mqszzp |

  iu me MUwrq LMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  Szl osuuxr xmzl mmlzlq |

  AbUmmxWUqMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  Mzlux c MspUuSzlq |

  mra qku SwOu LMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  isx osulaQeoUqsM ij |

 • 51 RUDRA MAHANYASAM

  mcosuqi ZriqMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  iOM kllm oxjmr zusrq |

  MOMlrqWSlqMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  SirMOSll Aqkzil c |

  MOumSl c LMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  xsaqxWxh um ziMOMq |

  rMOxWxh LMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  All Mi mm llm Mi c ri |

  iixu lzqri LMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  LMMosumh MOrTs spi |

  qWSuxr mejqMosu zumhq ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

 • 52 RUDRA MAHANYASAM

  Aqiuuxr qWSumrxr c |

  qcri MOMbiiMOMpr W qlu ||

  qWSuSpr lq | osuSVqmrq ||

  || xuxi osume xqmrq ||

  || km, Sm, lu c Mri ||

 • 53 RUDRA MAHANYASAM