s siemensovim sinumerik operate shopmill-om je frezanje

of 13 /13
ShopMill – kratka predstavitev 1/13 S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje enostavno! Tehnološki razvoj obdelovalnih strojev je zelo dinami en. Še posebej je opazen pri pripravi NC-programov, kjer je prešlo programiranje iz CAM-sistemov na neposredno programiranje na CNC- strojih. Za vsako podro je so na voljo specifi ne, proizvodne metode programiranja. SIEMENS s Sinumerik Operate ShopMill-om ponuja programiranje, prilagojeno delu v delavnici, ki omogo a hitro in prakti no programiranje po korakih od posameznih proizvodov do manjše serije proizvodov. Lažje in hitreje od risbe do izdelka – s ShopMill-om! V povezavi z novim krmilnikom in uporabniškim vmesnikom SINUMERIK Operate in ShopMill-om je delo intuitivno in u inkovito, tako v delavnici kot tudi v množi ni proizvodnji. Rešitev je priprava na rta dela namesto programiranja Priprava na rta dela z intuitivnimi in operaterju prijaznimi sekvencami, omogo ajo uporabnikom ShopMill-a, da pripravijo program neposredno na osnovi risbe. Spremembe in razli ne variante obdelovanca lahko zaradi jasne strukture programa hitro preprogramiramo oziroma korigiramo. Tudi najbolj zapletene oblike konture in obdelovancev so po zaslugi celovitih in zmogljivih orodij ShopMill-a preproste za pripravo poti orodja.

Author: dangmien

Post on 06-Feb-2017

230 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 1/13

S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje enostavno!

Tehnološki razvoj obdelovalnih strojev je zelo dinami en. Še posebej je opazen pri pripravi NC-programov, kjer je prešlo programiranje iz CAM-sistemov na neposredno programiranje na CNC-strojih. Za vsako podro je so na voljo specifi ne, proizvodne metode programiranja. SIEMENS s Sinumerik Operate ShopMill-om ponuja programiranje, prilagojeno delu v delavnici, ki omogo a hitro in prakti no programiranje po korakih od posameznih proizvodov do manjše serije proizvodov.

Lažje in hitreje od risbe do izdelka – s ShopMill-om! V povezavi z novim krmilnikom in uporabniškim vmesnikom SINUMERIK Operate in ShopMill-om je delo intuitivno in u inkovito, tako v delavnici kot tudi v množi ni proizvodnji.

Rešitev je priprava na rta dela namesto programiranja Priprava na rta dela z intuitivnimi in operaterju prijaznimi sekvencami, omogo ajo uporabnikom ShopMill-a, da pripravijo program neposredno na osnovi risbe. Spremembe in razli ne variante obdelovanca lahko zaradi jasne strukture programa hitro preprogramiramo oziroma korigiramo. Tudi najbolj zapletene oblike konture in obdelovancev so po zaslugi celovitih in zmogljivih orodij ShopMill-a preproste za pripravo poti orodja.

Page 2: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 2/13

Delovanje ShopMill Zmogljiva programska oprema je nekaj kar si želimo, vendar mora biti enostavna za uporabo. Ne glede na to, ali delamo s krmilnikom SINUMERIK 840D sl ali s SINUMERIK 828D, prikazanim spodaj, vas podpira pregledno strojno posluževalno polje. Krmilna plo a je sestavljena iz treh delov: upravljalni zaslon , CNC-tipkovnica in dela za upravljanje stroja .

Page 3: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 3/13

Prednosti dela s ShopMill 1. Prihranili boste as za usposabljanje …

ShopMill ne uporablja izrazov tujih jezikov, ki bi se jih sicer morali nau iti. Vsi potrebni vnosi so predstavljeni kot vnosno besedilo.

Ker zagotavlja ShopMill optimalno podporo s pomo jo barvnih slik.

Page 4: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 4/13

Ker lahko v grafi ni na rt dela ShopMill-a vklju imo tudi DIN/ISO ukaze. Programiramo lahko v standardu DIN/ISO 66025 in z DIN-cikli.

Ker lahko pri pripravi delovnega na rta v vsakem trenuktu preklopimo med posameznim delovnim korakom (operacijo) in grafi no simulacijo obdelovanca ( rtna grafika).

Operacija v na rtu dela Grafi ni pogled

Page 5: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 5/13

2. Prihranili boste as za programiranje ...

ShopMill vam že pomaga pri vnosu tehnoloških vrednosti: Morali boste vnesti samo vrednosti iz priro nika »feed/tooth« in stopnjo sekanja – hitrost in »feedrate« so izra unani s ShopMill avtomati no.

ShopMill vam omogo a opis kompletnih strojnih sekvenc z uporabo le

enega strojnega koraka in zahtevanih pozicijskih premikov (v tem primeru od to ke orodne spremembe do delavnice in obratno), ki so skreirani avtomati no.

V ShopMill-u so vsi delovni koraki predstavljeni v kompaktnem in jasnem grafi nem na rtu dela. To nam omogo a popoln pregled in boljše možnosti urejanja, tudi pri obsežnem zaporedju obdelave obdelovanca.

Page 6: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 6/13

Med vrtanjem lahko medsebojno povežemo ve operacij obdelave tako, da jih ni potrebno ponovno priklicati.

Integriran kalkulator konture lahko obdela vse standardne dimenzije

(kartezijske in polarne) in je kljub vsemu zelo enostaven in pregleden za uporabo – zahvaljujo pogovornemu vnosnemu oknu in grafi ni podpori.

Tehni na risba Zaslonska pomo Vedno lahko preklopimo med grafi nim pogledom in zaslonsko masko

parametrov z ustrezno pomo jo.

Maska vnosa parametrov s pomo jo

Priprava delovnega na rta in izdelava se ne izklju ujeta. S ShopMill-om lahko vzporedno med izdelavo pripravljamo nov na rt dela.

Page 7: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 7/13

3. Prihranili boste as proizvodnje … Pri izbiri frezala za odstranjevanje materiala žepa se ni potrebno ravnati po

polmerih žepa: Preostali material se zazna samodejno in odstrani z manjšim frezalom.

Pri pozicioniranju orodja ni odve nih gibov med ravnino odmika in ravnino obdelave. To je mogo e z uporabo nastavitve ravnine odmika odmik na RP oz. optimiran odmik. Nastavitev optimiran odmik mora kvalificirani delavec opraviti v glavi programa. Pri tem mora upoštevati ovire, npr. vpenjalni element.

Odmik na ravnino odmika (RP) Odmik na ravnino obdelave = . prihranek asa pri izdelavi

Page 8: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 8/13

Zaporedje postopkov izdelave lahko zaradi kompaktne strukture na rta dela optimiramo z minimalnim naporom (npr. menjava orodja ni potrebna).

Izhodi no zaporedje operacij Optimirano zaporedje operacij z . izrezovanjem in prilepljanjem

Z ShopMill-om lahko dosežete ekstremno visoke »feedrates« z optimalno ponavljajo o natan nostjo temelje o na konsistentni digitalni tehnologiji (SINAMICS pogoni, …, SINUMERIK krmilni sistemi). 4. Nekateri prikazi posluževanja a. Seznam orodij Ni rezanja brez orodja. Orodje lahko upravljamo v seznamu orodij.Vsi parametri orodja so vidni na enem zaslonu!

Seznam orodij

Page 9: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 9/13

b. Premik ni elne to ke Ni ele to ke shranjujemo v jasno definirano tabelo ni elnih to k.

Premik ni elne to ke

Page 10: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 10/13

c.Simulacija programov Pred izdelavo izdelka na stroju lahko izvedemo grafi no simulacijo programa na zaslonu. Pri simulaciji imamo na razpolago naslednje poglede:

Pogled od zgoraj

Pogled s strani 3D-pogled

Page 11: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 11/13

Primer programa s ShopMill-om

Slika: Delavniška risba DIYS4

Opombe Zasukan pravokotni žep smo konstruirali v izhodi nem koordinatnem sistemu. Za etna to ka je najprej na ni elni to ki. Sledi pomožna ravna linija pod 15° do roba žepa. Koordinate kon ne to ke predstavljajo za etno to ko za konstrukcijo. Pomožno ravno linijo zbrišemo. S ShopMill-om lahko tudi druga e najdemo rešitev, npr. s funkcijo rotacija ali s ciklom pravokotni ep. Preizkusite, kako najhitreje pridete do rešitve in s katerim postopkom potrebujete najmanj asa.

Page 12: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 12/13

Model

Slika: Na rt dela

Slika: Simulacija izdelave

Page 13: S Siemensovim Sinumerik Operate ShopMill-om je frezanje

ShopMill – kratka predstavitev 13/13

Razširjena dokumentacija na DOConWeb: http://www.automation.siemens.com/doconweb Dodatne informacije kot so:

Testni SinuTrain (ShopTurn, ShopMill, programGuide) programi (60 dnevni) za verzije 2.6/ 2.7/ 4.3/ 4.4/ 4.5 (tudi v sloven ini),

izdelani CNC programi za Sinumerik krmilja, priro niki za posluževanje in programiranje, FAQ (pogosta vprašanja), te aji za u enje, video predstavitve in treningi,

so na razpolago na internetnem naslovu: http://www.cnc4you.siemens.com Kontakt za Slovenijo na: https://www.cee.siemens.com/web/si/sl/corporate/portal/izdelki/industrija/Pages/CNC4you.aspx