s¦rskilt vedlegg nr. 1 til nou 2008: 8

Download S¦rskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8

Post on 02-Jan-2017

256 views

Category:

Documents

15 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ministry of Social Affairs

  Bourbon Dolphins forlisden 12. april 2007Sentrale underlagsdokumenter

  Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8

  78893_Tittelside srskilt vedlegg:78893_Tittelside srskilt vedlegg.qxd 07.03.2008 12:42 Side 1

 • Kolumnetitteltekst

  2Vedlegg 1

 • Kolumnetitteltekst

  3Vedlegg 2

  Forord

  Underskelseskommisjonen etter Bourbon Dolphins forlis har hatt fokus pforhold og informanter som kan vre med p forklare forliset.

  Med utgangspunkt i fartyets beskaffenhet, utrusting og bemanning harkommisjonen bedt om, selv innhentet og ftt tilsendt omfattende skriftlig mate-riale fra rederi, verft, DNV, Sjfartsdirektoratet og andre.

  Kommisjonen har ogs sett nrmere p det arbeidsoppdrag BourbonDolphin utfrte da forliset inntraff. Kommisjonen har sledes gjennomgttbetydelige mengder dokumenter som gjelder planlegging og gjennomfringav ankerhandteringsoperasjonen. Dokumentene er skaffet til veie av oljesel-skapet, boreriggselskapet og konsulentselskapet. Kommisjonen har ogs ftttilgang p dokumenter innhentet av norske og britiske sjfarts- og politimyn-digheter.

  Sist, men ikke minst, har kommisjonen innhentet forklaringer fra 38 perso-ner og nedtegnet dette i skriftlige referater.

  I srskilt vedlegg nr. 1 har kommisjonen tatt inn de dokumenter som etterkommisjonens vurdering utgjr det sentrale vurderingsgrunnlag.

  I tillegg er ogs en inntatt en vurdering av Bourbon Dolphins maskineri fraShip & Offshore Surveyors A/S og en juridisk betenkning fra stipendiatHanne Sofie Logstein.

  De skriftlige referatene fra hringene er inntatt i sin helhet i srskiltvedlegg nr. 2 (Avhr).

 • Kolumnetitteltekst

  4Vedlegg 2

 • KolumnetittelBourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  5Vedlegg 3

  Detaljert innholdsfortegnelse Vedlegg 1 Fartyet 1.1 Ulstein, Outline specification, 04.01.05 ......................................................................... 8 1.2 Sjfartsdirektoratet, Bourbon Dolphin Inclining Test, 23.08.06.................................. 25 1.3 Ulstein, Final Stability Manual, 28.08.06 (Utdrag side 1, kapittel 3, kapittel 12.1 side 1.20-1.22, 1.185- 1.187, 1.195-1.198, 1.206) ....................................................... 50 1.4 Sjfartsdirektoratet, stabilitetsgodkjenning, 02.10.06.................................................. 68 1.5 DNV, Certificate of Bollard Pull, 03.10.06.................................................................. 70 1.6 Norwegian International Ship Register, Certificate of Ownership and Encumbrances, 03.10.06 .............................................................................................. 74 1.7 Anchor Handling/Towing winches. Emergency release, Rolls Royce, 16.05.07......... 75 1.8 Specification Emergency Release, Rolls Royce, 970924............................................. 79 1.9 Ulstein, RAO beregninger for tyngdepunkt og hekkrull, oktober 2007....................... 85 1.10 Mtereferat, Stability Experts Meeting, 07.12.07 ........................................................ 89 1.11 Karmy Winch, Vurdering av ankerhndteringsutstyr, januar 2008 ........................... 98 1.12 Gisle Fiksdal, Stabilitetsberegninger, februar 2008. .................................................. 106 Vedlegg 2 Rederiet 2.1 Bourbon Offshore, Safety management system, 01.10.03

  (Utdrag section 1.0- 1.3, section 2.1- 2.2, section 3.1- 3.2, section 5.1.1- 5.1.7, section 6.1- 6.7, section 7.1- 7.5, section 9.1- 9.2, section 12.1- 12.3) ...................... 132

  2.2 Bourbon Offshore, Anchor handling and towing manual, 01.10.03 (Section 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 og Forms & Checklist Manual)......................................... 163

  2.3 Bourbon Offshore, dokumenter vedrrende handover Mates Handover Checklist 01.10.03 Chief Engineers Handover 01.10.03 Master Handover Checklist 01.10.03...................................................................................................... 190

  2.4 Bourbon Offshore, Safety induction checklist & familiarisation, 01.10.03............... 193 2.5 Bourbon Offshore, internrevisjon, 09.03.07............................................................... 198 2.6 DNV, Revisjon av sikkerhetsstyringssystemet, 17.03.07........................................... 203 2.7 Bourbon Offshore, Risk assessment, 07.04.07........................................................... 206 Vedlegg 3 Planlegging av riggflyttet 3.1 Chevron Texaco, Marine Operations Manual, 05.06.03

  (forside og innholdsfortegnelse)................................................................................. 213 3.2 Chevron Texaco, Mooring Analysis Report, July 2005

  (Utdrag side 1-5, 14, 30-32) ....................................................................................... 216 3.3 Transocean, Task risk assessment work sheet, 27.10.05............................................ 225 3.4 Chevron Texaco, Guidance to Vessels Masters, 11.01.06 (utdrag s.1-5 og s. 26) ..... 230 3.5 Transocean, Transocean Rather Operations Management Plan, 02.08.06

  (forside og innholdsfortegnelse)................................................................................. 236 3.6 Transocean, Transocean Rather PSV AHV Datacard, Rev 1, October 2006............. 240 3.7 Trident, Semi Submersible Rig move marine report 25.10.06................................... 242 3.8 Transocean, Transocean Rig specific procedure retrieving anchors, 1.12.06 ............ 266 3.9 Transocean, Transocean Rig specific procedure running anchors, 1.12.06 ............... 270 3.10 Chevron, Rig move procedures, 16.03.07, supplementary revision to

  final procedures, 30.03.07 and e-mail from J.Sapsford, 10.04.07.............................. 274 3.11 Trident, Document transmittal form, 26.03.07........................................................... 339 3.12 Swan & Co Marine Surveyors, Survey Report, 27.03.07 .......................................... 340 3.13 Transocean, Winch Tension Transocean Rather, 12.04. 07 ....................................... 341

 • KolumnetittelBourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  6Vedlegg 3

  3.14 Trident, Technical memorandum, Mooring Analyses, 21.09.07................................ 344 3.15 Trident, Internal memorandum, Deployment Study, 03.12.07................................... 347 3.16 Ross Watson, Marine Operation Safety Brief, udatert ............................................... 350 Vedlegg 4 Meteorologiske data og kart 4.1 Oversiktskart .............................................................................................................. 352 4.2 Chevron Texaco, Transocean Rather West of Shetland Mooring and Riser Analyses

  Environmental Data, 03.05.05.................................................................................... 353 4.3 Meteorologisk Institutt, 24.04.07. Vurdering av vrforholdene mellom

  Shetland og Fryene den 12.04.07 med strmdata, vedlagt utdrag av rapport: Fluxes of Atlantic Water in the Faroe Shetland Channel calculated from a detailed accoustic doppler current profiler data (1994-2005)................................ 363

  4.4 NowcastingWilkens, Weather Forecast issued 12.04.07 03:46 and 11:48 UTC........ 386 4.5 Weathernews, Weather Forecast issued 12.04.07 05:05 and 16:07

  GMT and chart report................................................................................................. 390 4.6 Transocean, Transocean Rather Daily Marine Report, 11.-13.04.07......................... 394 4.7 Transocean, Recorded Weather Data, 12.04.07 ......................................................... 413 4.8 Mailkorrespondanse mellom Bourbon Offshore og Marintek, 09.05.07 ................... 414 4.9 Aerospace and marine international, October 2007 ................................................... 417 Vedlegg 5 Logger 5.1 Trident, Towmasters log, 26.03-15.04.07 ................................................................. 454 5.2 Trident, Navigation engineers log, 06.04-12-04.07 ................................................... 482 5.3 Transocean, Emergency response log, 12.04-15.04.07 .............................................. 491 5.4 Transocean, Ballast control room log, 27.03-15.04.07 .............................................. 509 5.5 Transocean, Chronological list of events at site, 12.04-15-04.07 .............................. 528 Vedlegg 6 Berging 6.1 Smit Salvage, Summary Report, 19.09.07 ................................................................. 536 6.2 Forklaringer fra Smit personell, 19.09.07 .................................................................. 540 6.3 Chevron, Bourbon Dolphins Side Scan Sonar Survey, July 2007 ............................. 567 Vedlegg 7 Juridisk betenkning fra Hanne Sofie Logstein En gjennomgang av det britiske regelverket i tilknytning til ankerhndteringsoperasjonen der Bourbon Dolphin forliste ................................................. 569 Vedlegg 8 Ship & Offshore Surveyors A/S: Teknisk vurdering av maskinanlegget.................................................................................... 644

 • Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  7Vedlegg 1

  Vedlegg 1

  Fartyet

 • Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  8Vedlegg 1

 • Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  9Vedlegg 1

 • Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  10Vedlegg 1

 • Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

  11Vedlegg 1

 • Srskilt vedlegg nr. 1 til NOU 2008: 8Bourbon Dolphins forlis den 12. april 200

Recommended

View more >