samagazine juli - augustus 2016

of 16 /16
Sint-Amands • Oppuurs • Lippelo Tweemaandelijkse uitgave - 51ste jaargang - juli 2016 - nr.149 Koning Filip en koningin Mathilde brengen hulde aan Verhaeren Sint-Amands vangt Irakees gezin op Sint-Amands en Puurs kiezen samen voor ‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’

Author: gemeentebestuur-sint-amands

Post on 03-Aug-2016

224 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infomagazine van gemeentebestuur Sint-Amands

TRANSCRIPT

Page 1: SAmagazine juli - augustus 2016

Sint-Amands • Oppuurs • Lippelo

Tweemaandelijkse uitgave - 51ste jaargang - juli 2016 - nr.149

Koning Filip en koningin Mathilde brengen hulde

aan Verhaeren

Sint-Amands vangt Irakees gezin op

Sint-Amands en Puurs kiezen samen voor

‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’

Page 2: SAmagazine juli - augustus 2016

2

#lippelo #oppuurs #sintamands

#Oppuurs @_sietse__Dolce farniente

#[email protected]_85Onze Koning & Koningin bewonderen de reus van Verhaeren. #verhaeren #emileverhaeren #reus #giant #koning #koningin #fi lip1 #mathilde

#Lippelo @drop0001drop0001#arthurs #legacy #belle #helene #limited #editions #brouwerij #de #hoorn #belgian #craft #beer #palm #photooftheday #bestoftheday

Beste inwoners,“Na de waardige en pakkende hulde aan Verhaeren, werd het bezoek een mooi en hartelijk feest.” Deze dankwoorden vanuit het paleis zijn de kers op de taart én beschrijven perfect de ongelofelijke sfeer tijdens het koninklijk bezoek op 7 juni. Gelukkig, dankbaar, uitbundig, nieuwsgierig, konden vele in-woners van heel nabij het koningspaar begroeten. Emile Verhaeren schonk ons een moment om nooit meer te vergeten!

Heel veel mensen bij een “Emile Verhaerenmomentje” betrekken, is het doel van dit huldejaar. Voor de ene is dat het genot van een biertje, voor de andere stil worden van verwondering tijdens de theater-wandeling, of fi er zijn op ónze reus, of je uitleven op de tonen van Café Flamand en alle zorgen even opzijzetten. Eén ding is zeker: het regent … felicitaties en dankwoorden ;) aan organisatoren en mede-werkers! “We worden hier allen vrolijk van”, schrijft een inwoner.

Net dàt wensen we jullie deze zomer toe: dat je mag ge-nieten van kleine dingen, mag stil worden van ver-wondering, je zorgen even kan opzijzetten en vro-lijk worden van zomerse muziek of een hartelijk gesprek!

Els De Smedtschepen voor cultuur

Page 3: SAmagazine juli - augustus 2016

7

8

Nu online: Huis van het

Kind Klein-Brabant-

Vaartland

3

Sint-Amands en Puurs kiezen samen voor ‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’

Verhaeren 2016

Cover: Inwoners begroeten koningin Mathilde en koning Filip.

13

Digitaal de krant lezen

in de bib? Het kan!

10

14

Nieuw in Sint-Amands:

dans voor volwassenen

4

Sint-Amands vangt

Irakees gezin op

Page 4: SAmagazine juli - augustus 2016

4

Honderd jaar na zijn dood is de fi guur van Emile Verhaeren meer dan ooit springlevend. Dat blijkt niet alleen uit de vele culturele, literaire, toeristische of feestelijke activiteiten die dit jaar georganiseerd worden, ook een aantal lokale han-delaars komen met leuke en toepasselijke initiatieven op de proppen om Sint-Amands bekendste dichter te eren.

De Verhaerenkoekjes van bakker Joos in de Romain Step-pestraat zijn reeds vele jaren een gekende lekkernij. Bij de recent gestarte kaaszaak Cheesy Dream op de Dam kan je sinds kort terecht voor een ambachtelijk gemaakt Verhae-renkaasje. In café dorpshuis De Leeuw kan je dan weer ge-nieten van een heerlijke Verhaerenkoffi e. Wel even oplet-ten dat je deze niet te snel opdrinkt, want dan zorgt het schuimlaagje ervoor dat de typische Verhaerensnor ver-

Hmc

VERHAEREN LEEFT… OOK BIJ

VERHAEREN

ON TOUR

“De lezing” door toneelkring Thaleia

Lieve Van Dam en Geert De Bleser als koningin Elisabeth en koning Albert I

Ellen en Jurgen als de verliefde Marthe en Emile

KLJ Oppuurs brengt de Verhaerenreus tot leven

Page 5: SAmagazine juli - augustus 2016

5

schijnt! Wie bij kapsalon Annick in Oppuurs de ha-ren laat knippen krijgt daarbij een Verhaerenschort omgebonden.

Allemaal leuke initiatieven die wij in het Verhaerenjaar graag in de verf zetten. Ga jij als lokale ondernemer ook met Emile Verhaeren aan de slag? Laat het ons zeker weten!

Lokale Economie052 39 97 [email protected]

DE LOKALE HANDELAARS!

VERHAEREN ON STAGE

Peter Van De Veire en Miguel Wiels lieten met Café Flamand de kaai ontploff en

Veel bewondering voor Niels Destadsbader

Gezondheid!

Ambiance aan het podium

Page 6: SAmagazine juli - augustus 2016

6

De kinderen van basisschool De Kameleon met hun zelfgemaakte vlaggen

Basisschool De Zonnebloem is klaar om koningin Mathilde te begroeten

Handjes schudden met koning Filip

Het vorstenpaar bracht hulde aan Verhaeren

Noor Van Muylder ontvangt koningin Mathilde met een bloemetje

Het vorstenpaar bij de Verhaerenreus

Page 7: SAmagazine juli - augustus 2016

7

VERBETERDE WATERKWALITEIT SCHELDEUit de meest recente visbestandopnames van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) blijken er 41 vissoorten in het Schelde-estuarium te leven. Met de tellingen van de voorbije jaren erbij gaat het om zeker 75 vissoorten. Vissen zoals de meivis of fi nt, spiering en ansjovis zwemmen weer in de Schelde. Deze positieve evolutie is het gevolg van een betere waterkwaliteit. Er is weerom voldoende zuurstof in het water. Op Europees niveau scoort de Schelde een matig tot goede kwaliteit.

“De situatie is in zeventig jaar nooit zo goed geweest als nu”

"De situatie is in zeventig jaar nooit zo goed geweest als nu", zegt onderzoeker Jan Breine uit Sint-Amands. "Allemaal te danken aan de verbeterde waterkwaliteit."

Vroeger werd Vlaams afvalwater in de Schelde geloosd. Daarbij kwam nog het rioolwater van Brussel (via de Rupelmonding) en dat maakte de rivier smerig. "Die tijd is voorbij. Ook de Rupel maakt nu enorme sprongen voorwaarts. De Dijle, de Nete, de Zenne: het gaat allemaal veel beter", zegt Breine.

Toch waarschuwt het INBO voor overdreven optimisme. "Op Europees niveau is de waterkwaliteit in de Schelde nog altijd matig", zegt Breine. Bovendien is uit onderzoek van UGent ge-bleken dat ons rivierwater vol zit met microplastics. "Maar voor-lopig hebben we geen indicaties dat dat plastic voor vissterfte zorgt", zegt Breine.

HUIS VAN HET KIND KLEINBRABANT VAARTLAND

Op vrijdag 13 mei, bij de start van de week van de opvoeding, lanceerden Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek het ‘Huis van het Kind Klein-Brabant - Vaartland’. Het is een online verzamelplaats van de lokale diensten voor informa-tie, ondersteuning en ontmoeting voor alle gezinnen en iedereen die betrokken is bij het grootbrengen van kinderen en jongeren.

Zo ruim mogelijke onder-

steuning voor gezinnen

Met de partners uit de verschillende gemeenten werken we samen om het aanbod op elkaar af te stemmen en waar nodig en mogelijk uit te breiden. Op deze manier willen we komen tot een zo ruim mogelijke ondersteuning voor gezinnen.

Selfi e-actie

Om het ‘Huis van het Kind Klein-Brabant – Vaartland’ onder de aandacht te bren-gen werd er tijdens de week van de opvoeding een selfi e-actie gevoerd. In de verschillende deelnemende gemeenten werden hangstoelen verloot. Dit in het kader van het thema van de week van de opvoeding “Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen!”. In Sint-Amands werd Dorien Mertens winnaar van de stoel.

Waar moet een Huis van het Kind zich volgens jou voor inzetten? Neem alvast een kijkje op de website en laat het ons weten: www.huisvanhetkind-kbv.be.

Dienst [email protected] - 052 39 98 80

NIEUW ONLINE

Page 8: SAmagazine juli - augustus 2016

8

SINT-AMANDS VANGT IRAKEES GEZIN OPTaha, Asmaa en hun vijf kinderen wonen sinds een goed half jaar in de pastorie van Sint-Amands. Samen met een team van vrijwilligers vindt het Irakees gezin langzaam maar ze-ker de weg in Klein-Brabant.

Na het Kaaifeest van 2015 kwamen de leden van de lokale kerkfabriek, de gemeente en het OCMW samen in de pastorie. De parochie opende zijn deuren voor vluchtelingen.

Er werd beslist om de eerste verdieping van de pastorie om te toveren tot een veilige woonst, als uitbreiding op het reeds bestaande LOI, waarvan de organisatie gebeurt door het OCMW. In amper drie weken tijd werd alles leeggemaakt en omgebouwd met de hulp van de gemeente en het OCMW, een lokale aannemer en vele vrijwilligers. De oproep om meubelen en huisraad te doneren was een succes: het huisje geraakte in geen tijd gevuld. Ondertussen werd een stevig team van vrijwilligers opgezet voor taallessen, huiswerkbe-geleiding en andere hulp.

DE BESTE DORPSGENOTEN

Amper een paar weken later arri-veerde Taha, samen met zijn echt-genote Asmaa en hun vijf kinderen Jasameen (23), Marwah (15), Omar (12) en de tweelingbroers Ibrahim en Mustafa (9) in onze gemeente. Op de eerste dag spreekt de Irakese man de toevallige passant Abdel aan, een inwoner met Marokkaanse roots. Taha liet verstaan dat hij niets of niemand kende in Sint-Amands en het zo jammer vond dat hij niet met de mensen kon communice-ren”, vertelt Abdels vrouw Leila, die sinds die dag een trouwe vrijwilliger is geworden.

Buschauff eur Taha ontvluchtte hoofdstad Bagdad om de levens van zijn gezin en zichzelf te beschermen. Hij en zijn oudste dochter namen tijdens de zomer de vlucht vooruit, de rest van de familie volgde vorig najaar. Via Kampenhout belandde Taha en zijn gezin in Sint-Amands.

Leila wijst hen de weg in Sint-Amands

Page 9: SAmagazine juli - augustus 2016

9

Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) vangt kandidaat-vluchtelingen op die na aankomst in België door de federale diensten onder hun bevoegdheid worden geplaatst. Het LOI biedt materiële opvang aan waaronder onderdak, medische en juridische ondersteuning, maatschappelijke en psychosociale begeleiding bij de integratie in de Belgische samenleving.

Het LOI van OCMW Sint-Amands beschikt over 15 plaatsen, verspreid over drie woongelegenheden.

De werking van het LOI wordt verstrekt door de inzet van de vele vrijwilligers. In samenwerking met de dienst vereenvoudigen ze de integratie door het aanbieden van huiswerkbegeleiding, Neder-landse lessen, uitstappen, ondersteuning in de zoektocht naar een woning ... En zo veel meer!

Ben je geïnteresseerd? Wil je ook vrijwilliger worden? Neem contact op met de dienst LOI op het nummer 052 46 92 29 of via mail [email protected].

De jongste kinderen gaan ondertussen naar basisschool de Zonnebloem. De twee tieners volgen les in OKAN-onderwijs. De oudste dochter en haar ouders leren dan weer Nederlands in het CVO. Taha: “Ik zie dat de kinderen het hier beter hebben dan in Irak, daar wacht hen alleen nog oorlog. Ik hoop dat we ooit deel mogen zijn van de Belgische maatschappij. Dat we hier een toekomst mogen uitbouwen.”

Taha, samen met zijn echtgenote Asmaa en hun kinderen

Page 10: SAmagazine juli - augustus 2016

10

Sint-Amands en Puurs kiezen samen voor

‘ZORGBEDRIJF KLEIN-BRABANT’De OCMW’s van Sint-Amands en Puurs hebben beslist om ‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’ op te richten. Woonzorgcentrum Sint-Pieter en woonzorgcentrum Ter Schelde worden samen met assistentiewoningen Het Erf en Ten Dijke opgenomen in dit zorgbedrijf. ‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’ neemt alle personeelsleden van beide woonzorgcentra over. Hun arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd. Versterken van de samenwerking

Beide gemeentebesturen werken al langer samen: onder andere op het vlak van grondgebiedzaken, vrije tijd en noodplanning. Dit is een nieuwe belangrijke stap in de nau-were samenwerking tussen beide besturen. Het feit dat Sint-Amands en Puurs, wat seniorenzorg betreft, een gelijkaardig dienstenpakket hebben, maakt deze samenwerking tot een logische stap. Op termijn zal ze immers schaalvoordelen op-leveren.

Consensus staat centraal, elk bestuur blijft fi nancieel verantwoordelijk

‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’ wordt aangestuurd door verte-genwoordigers van de beide besturen. Consensus staat cen-traal en een akkoord van beiden is vereist bij cruciale beslis-singen. De fi nanciële verantwoordelijkheid blijft bij de beide besturen. Het Puurse en Sint-Amandse onderdeel blijven boekhoudkundig duidelijk identifi ceerbaar zodat positieve of negatieve resultaten voor rekening zijn van elk bestuur.

Voor jou als inwoner verandert er, buiten de naamsverandering niet veel: je blijft genieten van dezelfde nabije en kwalitatieve openbare dienstverlening aan een redelijke prijs. De contacten en opnameformaliteiten blijven verlopen via de plaatselijke zetels in Puurs en Sint-Amands.

Momenteel wordt de oprichting van ‘Zorgbedrijf Klein-Brabant’ verder uitgewerkt. Je leest er meer over in één van onze volgende edities.

RESULTAAT VAN DE 10 000-STAPPENCLASHMeer dan de helft van de Vlamingen beweegt te weinig. Een eenvoudige ma-nier om meer te bewegen, is dagelijks 10 000 stappen zetten. Daarom organi-seren het VIGeZ en de Vlaamse Logo’s de intussen wereldberoemde ‘10 000 -stappenclash’. De clash liep dit jaar van 30 april tot en met 28 mei.

Deze maand stapten 112 Vlaamse gemeenten mee in de strijd om de titel van “meest actieve gemeente”. Door de deelnemende Sint-Amandsenaren werden er tijdens deze clash voor onze gemeente meer dan 5 500 000 stappen gezet, goed voor de 55ste plaats in het klassement. Opgeteld komen we met deze stappen maar liefst aan 3 600 km.

De clash heeft daarnaast ook aanleiding gegeven tot sportieve kriebels in het woonzorgcentrum Ter Schel-de. Het personeel heeft er beweging in de verf gezet en zo hebben 12 bewoners vijf dagen lang extra stap-pen gemaakt, dat leverde maar liefst 108 511 stappen op! “Deze acties zetten de bewoners aan om meer te bewegen, wat goed is voor het behouden van hun fysieke mogelijkheden. “In 2017 houden we ons klaar voor een nieuwe clash, doe jij dan ook mee?

Page 11: SAmagazine juli - augustus 2016

11

Groepsaankoop Groene Energie Provincie AntwerpenZevende groepsaankoop groene energie provincie Antwerpen, schrijf je nu in!Van 1 juli tot en met 4 oktober 2016 kan je opnieuw intekenen op de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur. Vorig jaar bespaarden 78 000 huishoudens gemiddeld zo’n 210 euro per jaar. Onze gemeente steunt dit initiatief. Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig. Doe daarom mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij tot een beter milieu.Iedereen in Vlaanderen kan inschrijven, ook gezinnen die het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd. De verbrekingsvergoeding is afgeschaft dus je kan zonder problemen het groeps-aankoopaanbod aanvaarden.

Voor meer informatie surf naar www.samengaanwegroener.be of bel gratis naar 0800 21 134.Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 1 juli kan je op afspraak terecht van 9 u. tot 12 u. in het gemeentehuis. Een afspraak kan gemaakt worden via [email protected] of via 052 39 98 78.

Denk eraan: de aangeboden tarieven van de groepsaankoop krijg je gedurende één jaar. Nadien mag de leverancier de tarieven aanpassen.

Zonnepanelen blijven voordelig: 3de groepsaankoopZijn zonnepanelen nog wel rendabel? Je betaalt nu toch voor het dubbel verbruik van het elek-triciteitsnet prosumententaks. Dat klopt, maar ook de elektriciteitsprijs is het afgelopen jaar sterk gestegen door allerlei prijsverhogingen zoals de verhoging van het BTW-tarief van 6 naar 21%, ver-hoogde distributiekosten, het wegvallen van de gratis elektriciteit, de verhoogde Energiebijdra-ge (bijdrage ter fi nanciering van het Vlaams energiebeleid). Net daarom wil de provincie met de groepsaankoop zonnepanelen inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren. De provincie Antwerpen doet dit door een totale begeleiding te bieden, van off erte tot goede werking van de installatie.

Plaats je nu zonnepanelen dan zijn deze in ongeveer 10 jaar terugverdiend. Na-dien kan je nog zeker 15 jaar genieten van je zelf opgewekte en bijna gratis groene elektriciteit.

Inschrijven doe je van 30 mei tot en met 9 augustus via www.samen-gaanwegroener.be. Meer informatie vind je op de website of bel het gratis nummer 0800 26 177.

Page 12: SAmagazine juli - augustus 2016

12

IGEMO ontwikkelde op de residentie ‘graanmolens’ een kunstproject bestaande uit twee luiken.

Het eerste luik werd ‘the pepermill’, een artistiek hoogteaccent van de Duitse kunstenares Erika Hock. Die pepermolen staat symbool voor de link tussen het industriële verleden van de site - de mo-lens - en de nieuwe toekomst voor vele gezinnen.

Het tweede luik werd onlangs gerealiseerd. Het gaat om de oude molenstenen van ‘Molens Ver-bruggen’ die met cortenstalen platen werden om-getoverd tot kunstige informatiepanelen. Via deze molenstenen komen de bezoekers meer te weten over het rijke verleden van de site, de woonkern van Oppuurs en de gemeente Sint-Amands.

Molenstenen maken kunstproject compleet in Oppuurs

Sint-Amands krijgt er een nieuwe straat bij (misschien wel de jouwe?) en het gemeentebestuur wil jou graag laten meedenken over de namen van deze straat. De straat bevindt zich binnen de nieuwe verkaveling in het binnengebied Buisstraat, Kerkhofdries, Jan Van Droogenbroeckstraat.

Welke naam is volgens jou geschikt?

Stuur ons jouw favoriete straatnaam voor 1 september naar [email protected] of bezorg ons dit invulfor-mulier. Vertel er zeker bij waarom jij voor deze naam kiest. Eind september maakt de gemeenteraad, na advies van de cultuurraad, de winnende straatnaam bekend. De winnaar zetten we uitgebreid in de bloemetjes bij de offi ciële inhuldiging van de nieuwe straat.Let wel: indieners moeten inwoners van onze gemeente zijn. Elke inwoner kan slechts één voorstel indienen.

BEDENK JIJ DE LEUKSTE

STRAATNAAM?

Invulformulier voorstel nieuwe straatnaamNaam: ....................................................................................................................................................................................................Adres: ....................................................................................................................................................................................................e-mail: ...................................................................................................................................................................................................Mijn voorstel: .....................................................................................................................................................................................Mijn motivatie: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Dien je voorstel in voor 1 september 2016!

Page 13: SAmagazine juli - augustus 2016

13

Je bent lid in de bibliotheek van Bornem, Puurs of Sint-Amands. Het materiaal dat je zoekt is niet aanwezig in de bib waar jij lid bent. Dan brengt een gastlidmaatschap de oplossing! Dankzij onze onderlinge samenwerking leen je het uit bij een van de andere bibliotheken in Klein-Brabant.

IETS LENEN UIT DE BIB ? MET EEN GASTLIDMAATSCHAP KAN JE DIT

VOORTAAN OOK OVERAL IN KLEIN-BRABANT

De bibliotheek van Sint-Amands heeft sinds kort een abonnement op GoPress. Via Gopress kan je de Vlaamse kranten online lezen op onze internetpc’s en via onze wifi op je eigen tablet, smartphone of laptop. Naast de belangrijkste Vlaamse kranten heb je ook de keuze uit tijdschriften als Knack en Trends. Bij enkele kranten kan je ook een keuze maken tussen de bestaande regionale edities.

Binnen de muren van de bib kan je de dag- en weekbla-den van de laatste zeven publicatiedagen digitaal lezen. Dat kan via de Gopress Kiosk.Oudere kranten (vanaf drie dagen oud) kan je lezen via Gopress Krantenarchief.Dit krantenarchief kan je raadplegen en gebruiken van-op de computers in de bibliotheek.Als lid van de bibliotheek, kan je met ‘Mijn Bibliotheek’-profi el ook overal buiten de bibliotheek alle krantenarti-kels lezen.

Archief van Gazet van Antwerpen / Gazet van MechelenVia archief.gva.be kan je het volledig historisch archief van de Gazet van Antwerpen / Gazet van Mechelen digi-taal doorzoeken en doorbladeren. Inloggen doe je via je 'Mijn Bibliotheek' account.

Als een item niet beschikbaar is in jouw bibliotheek kun je in de online catalogus ook doorklikken om de beschikbaarheid in andere bibliotheken van Klein-Brabant te controleren. Een samenwerking van de biblio-theek van Bornem, Puurs en Sint-Amands

DIGITAAL DE KRANT LEZEN IN DE BIBLIOTHEEK? HET KAN!

Hoe werkt het?

Via het interbibliothecair leenverkeer of IBL kan je materialen uit een andere Vlaamse bibliotheek aanvragen. Met een kleine bij-drage wordt het door jou aangevraagde werk per post verstuurd en kan je het ophalen en terugbrengen in jouw eigen bib. Heb je het werk sneller nodig? Is het binnen de regio Klein-Brabant aanwezig? Dan kan je er voortaan ook voor kiezen om het zelf op te halen. Je kan kosteloos tien materialen per jaar lenen in een andere Klein-Brabantse bibliotheek dan diegene waar je zelf lid bent.

Een extra dienstverlening, speciaal voor jou. Met de groeten van de bibliotheek van Bornem, Puurs en Sint-Amands.

Page 14: SAmagazine juli - augustus 2016

14

dans voor volwassenenNaast het aanbod voor jongeren vanaf 6 jaar, biedt de dansafdeling van Sint-Amands vanaf september ook dans en beweging voor vol-wassenen aan.

Volwassenen kunnen een combinatie van hedendaagse dans, lichaamsbewustzijn en stretching volgen, dat in een pakket van 2 uur wordt gebundeld.

Locatie : GC de Nestel, Buisstraat 19c, Sint-Amands

Meer info? AMWD, [email protected], tel. 03 890 69 55

NIEUW NIEUW... IN SINT-AMANDS…

In Vlaanderen komen bijna 350 soorten wilde bijen voor. Wilde bijen vormen een diverse groep die bestaat uit verschillende geslachten zoals zandbijen, behangersbijen, zijdebijen … Allemaal hebben ze een andere levenswijze en zijn ze gespecialiseerd in de bestuiving van één of meer plantengroepen. Ook hom-mels worden tot de wilde bijen gerekend.

BedreigdAls het met de bijen slecht gaat, komen ook de planten in de problemen. Naar schatting 60% van de Europese landbouw en een veelvoud aan wilde planten zijn afhankelijk van de wilde bijen voor bestuiving en vruchtzetting. Deze nuttige in-secten hebben last van onder meer de afname van bloemenrijkdom, gebruik van pesticiden, parasieten …

Hoe helpenOok jij kunt de bijen gemakkelijk helpen. Voor een bij is het belangrijk dat er zonnige nest-plaatsen en bloemen in de buurt zijn. Hoe meer nestplaatsen en variatie in de planten-groei, hoe meer bijen. Hieronder geven we enkele praktische tips om jouw tuin aantrekke-lijk te maken voor wilde bijen. Het zijn nuttige insecten en een must voor elke tuin, want 67% van alle bestuiving komt wel van deze kleine diertjes.

HELP DE BIJENHELP DE BIJEN

• Gebruik geen pesticiden in je tuin of op je stoep.

• Zorg voor de juiste planten in je tuin, binnentuin of op het balkon. Voor grotere tuinen behoren een bloemrijk grasland of bomen zoals zwarte els, wilg …

tot de mogelijkheden. Maar ook bloemstroken met bv. veel kruisbloemigen of klimop kunnen al heel wat ondersteunen.

• Kies bij de aankoop van planten voor nectarplanten die veel stuifmeel leveren.

• Zorg voor bloeiende planten gedurende het hele seizoen.

• Geen tuin? Geen nood. Zelfs enkele planten op het balkon of potten op je terras lokken al bijen.

Meer info? Dienst leefomgeving afd. milieu, [email protected], tel. 052 39 98 78

Page 15: SAmagazine juli - augustus 2016

15

Openingsuren gemeentehuis

Iedere werkdag: 9 u. tot 12 u.Woensdagnamiddag: 13.30 u. tot 16 u.Donderdagavond: 17.30 u. tot 19 u.Tijdens de maanden juli en augustus is er enkel avonddienst op donderdag 14 en 28 juli en 11 en 25 augustus.

Openingsuren Sociaal Huis

Iedere werkdag: 9 u. tot 12 u.Donderdagnamiddag: 13.30 u. tot 15.30 u.Donderdagavond: 17.30 u. tot 19 u.Tijdens de maanden juli en augustus is er geen avondpermanentie.

GEEN ZITDAGEN tijdens de maanden juli en augustus.

In het gemeentehuis is er ENKEL AVONDDIENST op donderdag 14 juli, 28 juli, 11 augustus en 25 augustus.Er is geen avonddienst tijdens de maanden juli en augustus bij de administratieve diensten van het OCMW.

Het gemeentehuis, OCMW, bib en sporthal

zullen gesloten zijn op

Maandag 11 juli: FeestdagDonderdag 21 juli: Nationale feestdagVrijdag 22 juli: Sluitingsdag voor gemeente en OCMW dienstenZaterdag 23 juli: Sluitingsdag voor bibMaandag 15 augustus: O.L.V.-Hemelvaart

ZWAAR ONWEER?

BEREID JE VOOR

Surf naar www.risico-info.be en je bent weer helemaal mee!

Ondanks alle preventieve maatregelen die we nemen, is geen enkele gemeente vrijgesteld van risico’s. Overstromingen, stormen en ha-gelbuien kunnen zich overal voordoen. Ook een gezellige uitstap op een warme zomerse dag kan door een verkeersongeval plots uit-draaien op een urenlange wachttijd in een hete auto.Een gaslek, een trein- of ander ongeval kun-nen er voor zorgen dat je thuis, op het werk of onderweg wordt geconfronteerd met een noodsituatie. Jammer genoeg bestaat het nul-risico niet.

“Het is belangrijk dat je jezelf – als burger – in-formeert over de risico’s die zich in jouw buurt kunnen voordoen en hoe je zelf stappen kan zetten naar een betere kennis en voorberei-ding op dergelijke situaties”, zegt Tinneke Dereymaeker, Ambtenaar Noodplanning van Klein-Brabant.

De website www.risico-info.be biedt informa-tie aan over diverse risico’s, zoals overstromin-gen, storm, stroomonderbreking, ongeval in een (Seveso)bedrijf … Je komt er ook te we-ten welke handelingen je kan stellen om jezelf en jouw gezin in veiligheid te stellen.

Informeer je over wat je kan doen voor, tijdens en na een noodsituatie. Zo bereid jij je voor om snel te handelen want… elke minuut telt !

Surf dus vandaag nog naar www.risico-info.be !

Een Sevesobedrijf is in België een bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van de behandeling, de pro-ductie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoff en. Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn olieraffi nade-rijen of -depots, chemische of petro-chemische fabrieken en opslagplaat-sen voor explosieve stoff en.

Page 16: SAmagazine juli - augustus 2016

v.u.

Gem

eent

ebes

tuur

Sin

t-A

man

ds, L

ivie

n Va

n de

r Loo

ystr

aat 1

0 - 2

890

Sint

-Am

ands

Ontwerp en druk: 123printing.be

gespotSki- en snowboarddag

Ondanks het wisselvallig weer

een leuke Boekenmarkt

Genieten van live muziek

tijdens Brocante Dam

Ronny Mosuse kwam zijn

boek ‘De verborgen ge-

schiedenis van mijn vader’

voorstellen

Zoete thee en andere lek-

kernijen tijdens het Lente-

feest van Osmän Gazi

Keten jaarmarktcomité