samhandling i ko

of 12 /12
Ressursgruppe ettersøkning Samhandling i KO

Upload: kenneth-gulbrandsoy

Post on 08-Jul-2015

156 views

Category:

Education


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foredrag om samhandling, roller og funksjoner i kommandoområdet i felt (taktisk nivå). Presenterer en funksjonsorientert modell for interaksjonene mellom rollene i KO.

TRANSCRIPT

Page 1: Samhandling i KO

Ressursgruppe ettersøkning

Samhandling i KO

Page 2: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Hovedoppgaver

Oversikt og koordinasjon

Taktikk og planlegging

Kommunikasjon og iverksetting

Page 3: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Roller

• Aksjonsleder

• Nestleder

• Sambandsleder

Påstand

Alle oppgaver kan sorteres under en av

disse rollene, uansett hvor mange personer

det er i KO

Page 4: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Roller og oppgaver

Aksjonsleder

– Oversikt og koordinasjon

Nestleder

– Taktikk og planlegging

Sambandsleder

– Kommunikasjon og iverksetting

Page 5: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Aksjonsleders oppgaver

- Oversikt og koordinasjon -

Tydelig definere mål og hensikt for oppdraget (plan).

Identifisere behov i god tid før de oppstår og iverksette tiltak

Holde oversikt

Oppfølging av informasjon, pårørende, media

Være kritisk og granskende til sine egne avgjørelser

Evaluere og vurdere om nåværende plan er hensiktsmessig

Den som tar de endelige avgjørelsene

Støtte opp og legge til rette for sine medarbeidere

Holde politiet løpende orientert

Delta i analyse og planleggingsarbeidet når dette er nødvendig

Dokumentasjon av viktige hendelser og overordnet fremdrift.

Page 6: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Nestleders oppgaver

- Taktikk og planlegging -

Taktisk vurdering og planlegging

Utarbeidelse av søkeoppdrag

Oppfølging av fremdrift og resultater

Justere planer i henhold til aksjonsleders mål og hensikt og

endringer av forutsetningene

Dokumentasjon av beslutningsgrunnlag

Page 7: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Sambandsleders oppgaver

- Kommunikasjon og iverksetting -

Sørge for god kommunikasjon mellom aksjonsledelsen og

alle søkeenheter

Koordinasjon og problemløsning (logistikk)

Bidra til planleggingen

Dokumentasjon av all kommunikasjon

Page 8: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Informasjonsflyt og samhandling

Aksjonsleder

Nestleder Sambandsleder KO

Resultater

Spørsmål

Meldinger

Status

Oppdrag

Meldinger

Oppgaver

Ordrer

Koordinasjon

Informasjon

Ordrer

Koordinasjon

Informasjon

Ordrer

Søkeenheter

Oppdrag

Meldinger

Oppgaver

Ordrer

• Oppdragsgiver

• Pårørende

• Media

• Publikum

Kommunikasjon

Informasjon

Page 9: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Hva skjer når det ikke produseres oppdrag?

Aksjonsleder

Nestleder Sambandsleder KO

Søkeenheter

• Oppdragsgiver

• Pårørende

• Media

• Publikum

Brudd

Page 10: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

… fremdriften stopper opp

Aksjonsleder

Nestleder Sambandsleder KO

Søkeenheter

• Oppdragsgiver

• Pårørende

• Media

• Publikum

Purring

Brudd

Page 11: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

Hva skjer når fremdriften ikke rapporters?

Aksjonsleder

Nestleder Sambandsleder KO

Søkeenheter

• Oppdragsgiver

• Pårørende

• Media

• Publikum

Brudd

Page 12: Samhandling i KO

Ressurs

gru

ppe e

tters

øknin

g

… oppdrag produseres for sent

Aksjonsleder

Nestleder Sambandsleder KO

Søkeenheter

• Oppdragsgiver

• Pårørende

• Media

• Publikum

Forsinkelse

Brudd