savremena ishrana krava.pdf

Author: mladen83lekic

Post on 01-Jun-2018

254 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  1/29

  ZNAAJ KVALITETA KABASTEHRANE U ISHRANI KRAVA

  Prof. dr Radomir Jovanovi

  Poljoprivredni fakultetNovi sad

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  2/29

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  3/29

  KVALITET KABASTE HRANElimitirajui faktor u proizvodnji mleka !

  KABASTA HRANIVA LOEG KVALITETA:

  Nedovoljan i skup izvor hranljivih

  materijaRedovni metaboliki poremeaji

  (brojna oboljenja)

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  4/29

  REZULTAT ADEKVATNE ISHRANE:

  Bolje korienje genetskog potencijala krava (2030%)

  Vea koliina i masnoa mleka - ekonominija

  proizvodnja !ADEKVATNA KOLIINA SIROVE CELULOZE U OBROKU(15-20 % u SM) obezbeuje:

  Normalnu aktivnost mikroorganizama u rumenu (4- 6kg)

  Normalnu fizioloku funkcija buraga (30vakanja/1kg SM) Visoku masnou mlekaOdsustvo metabolikih poremeaja

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  5/29

  KVALITETNO SENO: - manja upotreba koncentrata

  - jevtinija ishrana krava

  Kvalitetno seno

  obezbeuje:- jevtinu energiju i hranljive materije(proteine, minerale, karotin)

  - voluminozni deo obroka

  - normalnu funkciju rumena(buraga)

  - visoku svarljivost

  - bripasahrane kroz organe za varenje

  - veekonzumiranje senaLOESENO:krave ne mogu da konzumiraju dovoljnekoliinesena (SM)

  - skupa ishrana

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  6/29

  Uticaj faze koenja lucerke na svarljivostsena, konzumiranje i dnevnu mlenost

  krava

  Svarljivost Konzumiranje Proizvodnjasuve mat.,% kg/dan mleka, kg/dan

  Faza vegetacije

  Pre pupoljenja 66,8 15,4 19,3

  Pupoljenje 65,0 15,1 17,9Rano cvetanja 63,1 14,5 15,9

  Sredina cvet. 61,3 13,9 14,3

  Kraj cvetanja 57,5 12,6 10,6

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  7/29

  Uticaj faze vegetacije lucerke na

  proizvodnju krava

  (Ensminger, 1990)

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  8/29

  Prosean sadraj sirovihvlakana (sirove celuloze)i proteina u senu lucerke razliitih otkosa

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  9/29

  ZA 3,5% MLENE MASTI najmanje 20% SM izsena

  NEPOSREDNI CILJ ISHRANE KRAVA Ishrana mikroorganizama (bakterije,

  protozoe, kvasci)

  Obezbeenje potreba organizma (energija,proteini, vitamini B kompleksa)

  KONAAN CILJ ISHRANE KRAVA: Vea ijevtinija proizvodnja mleka

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  10/29

  Prinos sirovih proteina i celuloze po 1 akru u prvom

  otkosu lucerke (Rohweder and Sm ith, 198

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  11/29

  Gubici pri suenju sena lucerke na polju,do nivoa vlageza bezbedno lagerovanje

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  12/29

  Uticaj faze vegetacije na:- svarljivost, prinos

  i hranljivu vrednost sena

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  13/29

  Maksimalna hranljiva vrednostcca 10-15dana pre postizanja maksimalnog prinosa

  suve materije (SM)poedtak cvetanja

  Nakon poetka cvetanja dnevno opada:

  Svarljivost za 0,5%

  Konzumiranje za vie od 0,5% Ukupna hranljiva vrednost za vie od

  1,0%

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  14/29

  Uticaj faze vegetacije lucerke u vreme koenjana sadraj sirovih protina i svarljivost suvematerije

  Sirovi proteini Svarljivost suve

  materije Faza vegetacije % % Kraj pupoljenja 22,2 63,3

  1/10 otvorenih cvetova17,9 62,8 Puno cvetanje 16,0 55,6 Formirane mahune 14,3 53,6

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  15/29

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  16/29

  Uticaj kvaliteta kabaste hrane na dnevno

  konzumiranje (u %)

  Kvalitet kabaste hrane Dnevno konzumiranje (% od telesne mase) Izvanredan 3,0 Dobar 2,5

  Prosean 2,0 Osrednji 1,5 Lo 1,0

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  17/29

  Maksimalna koliina vlage za bezbednolagerovanje sena:

  Seno prirodne duine 2025%Balirano seno 2022%Seckano seno 1820%Krupniji peleti 1617%

  PRAKTINI METODI ODREIVANJA SADRAJAVLAGE:

  Metod upredanja svenja sena Metod grebanja

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  18/29

  SILAA

  Klju za dobru silaukvalitetna zelena masaKVALITETNA SILAA: Sadri 30-35% SM, optimalnu kiselost (pH 3,8-4,2) Duina seke 1-2 cm Suva materija - polukoncentrat Veliki prinos SM, energije i proteina po 1 ha Dobar izvor energije i hranljivih materija Velika proizvodnja mleka

  Vea dnevna koliina silae u obroku (do 30 kg) Manja potreba u koncntratima

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  19/29

  SILAA LOEG KVALITETA:

  Ne moe biti jedino kabasto hranivou obrokukrava

  Vea potreba u koncentratimaskuplja ishrana Suvine koliine silaezakiseljavanje organa

  za varenje (acidoza rumena, parakeratoza...)

  Loe korienje hranljivih materija Skup izvor energije i hranljivih materija

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  20/29

  TRAVNA SILAA Provenula masa do 25-30% suve materije Optimalna duina seke do 5 cm Brzo spremanje

  SILAA OD KLIPA KUKURUZA Dobar i jevtiniji izvorlako dostupne energije Sadraj suve materije 70% (30% vlage) Trokovi lagerovanja relativno mali Zahteva malo radne snage

  Ranije ubiranje Jevtinija ishrana Sve vea upotreba u ishrani krava (izvanredan izvor energije)

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  21/29

  SENAAsilaa sa malim sadrajem vlage Za spremanje senae trave i leptirnjae Provenula masa40-60% SM (2-3 asa u toku leta) Koristi se kao zamenasena Manji gubici nego pri spremanjusilae Optimalna duina seke 9 -10 mm Punjenje objekataveoma brzo Sve je vea upotreba u ishrani krava visoke mlenosti Po hranljivoj vrednostiizmeu silae i sena

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  22/29

  OBROK KRAVA:

  Uzdrne potrebe kabasta hrana

  Produktivne potrebekabasta hrana+

  koncentrat

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  23/29

  KONCENTROVANA HRANIVA

  Dopuna osnovnom obroku(kabastom delu):

  u energiji (zrna itarica)

  u proteinima (uljane same)

  u mineralima (min. dodaci)

  u vitaminima (vitaminski koncentrati)

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  24/29

  KONCENTRATI SU SIROMANI U:

  Mineralnim materijama (Ca, mikroelementi)

  Vitaminima (karotin, A, D, E)

  Sirovim vlaknima (celulozinizak sadraj mlene masti)

  Skup izvor hranlj. Materija i energije !!!

  Izazivaju brojne metabolike poremeaje

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  25/29

  Smea koncentrata za telad (%)Vrsta hraniva Poetna od 50-100 kg od 100-250 kgPrekrupa kukuruza 42 42,5 51,2

  Prekrupa ovsa 5 10

  Stono brano 10 12 8

  Suvi rep. rezanci 3 6,3 8Sojina sama 15,4 12 11Suncokret. sama 6 5 8Prekrupa stonog graka 12 6Riblje brano 4 3,5Jodirana so 0,4 0,4 0,4

  Dikalcijum fosfat 0,2 0,3 1Stona kreda 1 1 1Premiks za telad 1 1 1

  100 100 100

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  26/29

  Smea koncentrata za krave muzareHranivo 12% proteina do 20 kg mleka preko 20 kg ml.

  Prekrupa kukuruza 59,3 52,3 47,3

  Stono brano mekinje 15 15 13

  Suvi repini rezanci 8 7 5

  Sojina sama 5 12

  Suncokretova sama 13 16 18

  Dikalcijum fosfat 2 2 2

  Stona kreda 1 1 1

  Jodirana so 0,7 0,7 0,7

  Premiks za krave muzare 1 1 1100 100 100

  Sirovih proteina 12 15 18

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  27/29

  Smea za jagnjadHranivo do 15 kg od 15-30 kg od 30-50 kg

  Prekrupa kukuruza 42,5 50,5 61,3

  Prekrupa ovsa 5 4

  Prekrupa jema 7 5 5

  Stono brano mekinje 12 9 11Lucerkino brano 6 5

  Riblje brano 4

  Sojina sama 10 9 5

  Suncokretova sama 10 11 11

  Dikalcijum fosfat 1,4 1,4 1,5

  Stona kreda 0,5 0,6 0,7

  Jodirana so 0,6 0,5 0,5

  Premiks za jagnjad 1 1 1

  100 100 100

  Sirovi proteini 18 16 14

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  28/29

  Smea za ovce i ovnoveVrsta hraniva sjagnjene i dviske ovce u lakt. pripl. ovnovi

  Prekrupa kukuruza 56,5 53,5 54,5

  Stono brano 15 12 10

  Suvi repini rezanci 6 6 4

  Sojina sama 5 10 10Suncokretova sama 12 12 15

  Lucerkino brano 2 3 3

  Dikalcijum fosfat 1,5 1 1,5

  Stona kreda 0,5 1 0,5

  Jodirana so 0,5 0,5 0,5Premiks za ovce 1 1 1

  100 100 100

  Sirovi proteini 14 16 17

 • 8/9/2019 Savremena ishrana krava.pdf

  29/29

  KRAVA JE BOGATSTVO,A ZNANJEBLAGOSTANJE!!!