schamper 160

Download Schamper 160

Post on 08-Apr-2016

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3 december 1982

TRANSCRIPT

 • 1OVerantwoordelijke uitgever: Verhoest Filip Hoofdredacteur: Frank Goetmaeckers redactieadres: Sint-Pietersnieuwstraat 45

  9000 GENT tel.: 25 99 39

  reken i ngnummer: 001-0481260-22

  Kent u Bert Popelier? Dat is een gat in uw

  kuituur. En als u heel diep in dat gat

  kijkt, wat ziet u dan? Een dichter, dat wil zeggen iemand die niet horizontaal kan

  schrijven. Deze man loopt momenteel zowat

  alle redakties van de Vlaamse media plat om zijn nieuwste boek te promoten. Dat kunstwerk draagt de verheven titel 'Gaarne,

  mijn beest j het is een bibliofiele uit-gave, lees: weinig exemplaren voor heel

  veel geld. De schepper van dit curiosum kwam zich aanmelden voor een interview met

  (Toestel en) dit demokratisch blad en dat zonder ons de tekst te bezorgen. We konden

  met het boek wel even kennismaken op uit-

  leenbasis, de rest zou de Poet zelf wel vertellen. Tenslotte was het niet voor hem maar wel voor ons een eer om met deze 'vrij zinnige auteur van formaat zoals hij zich-

  zelf aan de telefoon (aan wie?) voorstelde

  een gesprek in dit blad te hebben. Zoiets werd natuurlijk zeer Schamper afgewezen.

  "Het is een vrij pervers boek, de katholie-

  ke pers in dit land zal mij doodzwijgen vrees ik en ook bij De Morgen zal ik ze

  eens in hun kloten moeten stampen voor ze bougeren, zo meldde de Popelier uit de

  hoogte.

  Dergelijke bomen geef je geen interviews. Laten we de katholieke pers voor een keer

  gelijk geven. Bertje interviewen? Niks van. Popeliertje omgehakt. Zo gaat dat met ijde-le kruinen. Doen voor groen? Gaarne, mijn beest!

  T ZAL w a W IG

  GEUZENmist, ligt dat niet aan De Zwijger, maar wel aan Vlaanderen: wanneer lezers beweren

  Heel fier werd Anthierens wanneer hij ons

  kon melden dat De Zwijger eindelijk aan een proces toe is. Proficiat, Johan, en vergeet aan de rechtbank geen attest van moed en zelfopoffering te vragen.

  Vorige week donderdag, 25/11, werd de

  Geuzenprijs uitgereikt. Niet aan Schamper,

  noch aan haar lezers, maar aan Maurice De Wilde en Jeroen Brouwers. Een voldoende

  reden dus om naar de Gentse opera te trekken en naar het waarom van de keuze te peilen.

  De Geuzenprijs, zo vertelde ons een orga-niserend 't Zal Wel Gaan, is bedoeld als

  "een hommage aan signalen van het kreatief

  vermogen van de vrije, kritische geest en als bijdrage tot de uitstraling van een

  volwassen, ongekomplexeerde vrijzinnig-heid. Deze Geuzenprijs werd drie jaar

  geleden voor het eerst uitgereikt aan

  Johan Anthierens, toen Knack-columnist, nu hoeder en menner van Vlaanderens enige

  en daarom grootste satirische weekblad "De Zwijger. Uitvinders van deze Geuzen-

  prijs zijn 't Zal Wel Gaan en haar oud-

  rad ioDeze week de derde aflevering over de Gentse vrije radio's.Wat voorafging : vrije radio is geen 'nieuw' verschijnsel. We hebben een ganse evolutie achter de rug van zeezen- der tot strijdzender. De stadszenders zijn relatief nieuw, de oudste zijn nauwelijks 2 jaar in de lucht. Deze week : de 100 FM-band met One, Superstar, Toestel en Onyx.

  ter d o o cDe Nationalistische Studenten Vereniging wil alweer, zoals de gewoonte het vergt, toetreden tot een konvent om op die manier subsidies te trekken van deze universi- teit.Discussies laaien weer op.Schamper wil al een pak discussies ver-mijden door aan te tonen met wel vlees we in onze kuip zitten. 'Dood aan de linkse' : derde pagina.

  mFilm op het kleine scherm : het eerste gay-video-festival.Debat over film : in de vooruit met Roel v'an Bambost n Huys, Dauw en Temmerman. Een detectievereeks door het VTK. Brittisch rock-films met een rock-film- muziek-fuif.Keetje Tippel in Rex.Calypso sterft in Veneti.Dat en meer fraais op vierde pagina.

  rechtDe rechtsfaculteit is hervormd. Een nieuw studiepakket werd zorgvuldig uitgebalanceerd en met veel fraaie intentieverklaringen op de student losgelaten.Rechtsstudenten gingen eens na waar het 'nieuwe' hem inzit, en wat er overblijft van de 'intentieverkla-ringen' van een al lang weggepromo-veerde commissie. Pagina 2

  ledenbond. Het in 1852 gestichtte 't Zal Wel Gaan verenigt naast de mannen tegen sexisme die nog een erectie kunnen

  krijgen, tevens de "vrijzinnige, Vlaamse en progressieve studenten te Gent", 't Zal Wel Gaan verkoopt zichzelf tevens als

  patenthouder van de 't Zalleriaanse levens

  houding, die volgens de uitgifteprospec- tus alles te maken heeft met "een niet

  aflatende zelfrelativering en een -vaak genadeloze kritiek tot alles wat dogmatis-me en starheid vertegenwoordigt".

  De overhandiging van een geuzenprijs ge-

  beurt dan ook feestelijk, ludiek en stijl-vol. Feestelijk en stijlvol was in elk geval de zaal. De redoutezaal van de

  Gentse opera, de "bonbonnire van le tout Gand, is een prachtig stuk barokke, bom-bastische schoonheid. Het was daar dat

  presentator Johan Anthierens de aanwe-

  zigen - en dat waren

  er nogal wat - ver-

  welkomde en zijn ervaringen van drie

  jaar geusschap uit de doeken deed. Anthie-

  rens had zijn best

  gedaan zijn kledij aan de zaal aan te

  passen , maar zijn

  .vermoeide gezicht verraadde een luste-

  loosheid die we van hem niet gewoon zijn.

  De man "voor wie de prijs uitgevonden

  werd , zoals hij

  het met alle beschei-denheid wist uit te

  drukken , had het nochtans niet over die prijs maar voor-

  al over z U n 'De

  Zwiicrer' .

  Terwijl hij om de drie a vier zinnen

  zijn, vergeleken met de andere sprekers , eerder slordige voorb

  reiding uit zijn handen liet vallen, vertel-de hij over ons Vlaanderen, waar je "alleen puin kan ruimen als je er niet onder bedol-

  ven wordt" , waar satire brengen onmogelijk

  wordt want rie bodem zelf is van satire

  doortrokken. Wanneer De Zwijger dus iets dat De Zwijger geen satire brengt , moeten

  ze hun mond houden, want al o Vlaming kunnen

  ze toch niet weten wat satire is.

  Na deze nogal lange en -het moet gezegd-

  nogal knap ineengestoken publiciteitsspot, ging men over tot de orde van de dag , de

  reden van de avond : het uitreiken der prij-zen. Eerste laureaat was feestvarken Mau- rice De Wilde , de "bulldog van de buis" ,

  bekend van zijn monumentale "De Nieuwe Orde

  reeks. De Wilde, die "een volk van ziende

  blinden een onzichtbaar verleden voorspiegel de , kreeg een minutenlange ovatie. De

  prijs werd hem uitgereikt om zijn zin voor

  Vrij Onderzoek en "zijn niet aflatende in-

  spanningen om de waarheid kenbaar te maken".

  Dat het laatste terecht is, bleek meteen uit De Wildes dankwoord. De Wilde, die met

  de Geuzenprijs op zijn 59ste reeds aan zijn

  tiende prijs voor zijn televisiewerk toe is, had het langdurig over de disputen over de

  inhoud van de nieuwe orde. Goochelend met namen, data en plaatsen, bewees hij nog maar

  eens hoe groot zijn gehechtheid aan de waarheid wel is. Vrij saai dus, maar wel

  interessant. Slechts in de laatste minuten

  van zijn speech ging hij over op geuzenklap.

  In een vrijzinnige akte van geloof , beloof-

  de hij te zullen zwoegen tot hij er bij

  neervalt.

  Tweede laureaat was een Nederlander en een afwezige; Jeroen Brouwers is zijn naam en

  hij kreeg de prijs voor zijn dubbele rol

  als promotor van de Vlaamse literatuur en als groot vijand van "de bekrompenheid, het provincialisme en de paapse domper die

  men in Vlaanderen over de kreativiteit

  pleegt te schuiven". Schrijver Brouwers

  diende tevens als symbool, 't Zal Wel Gaan wou met de uitreiking van deze prijs eens

  afrekenen met de volkomen onjuiste mythe als zouden Vlaamse schrijvers geen Neder-

  landse literaire prijzen krijgerv Johr

  Van De Maele somde een vrij indrukwekkende lijst van in Nederland gelauwerde Vlaamse

  schrijvers op en bekende meteen dat 't Zal Wel Gaan deze kwalijke traditie wil kpro"

  Na de uitreiking der prijzen was het de beurt aan n van Vlaanderens betere barden : Wannes Van De Velde mocht een stuk-je volkscultuur brengen en kweet zich op

  traditioneel saaie wijze van deze taak.

  Meer verlichting bracht dan ook de blitz-

  aktie van enkele 't Zal Kuikens". In een motie eisten zij onder andere "dat het

  theater De Brakke Grond wordt omgebouwd tot het enige echt symbolische Belgische huis

  op Nederlands grondgebied : een abortus-

  kliniek .

  BRANOJt CCBIUST IN A Z

  7 1 IAAIRZeven jaar studeren voor een doktersdiplo- ma wordt met twee jaar uitgebreid als minister Dehaene zijn zin krijgt.Op het erste zicht tegen de zin in van de student geneeskunde . De geneeskunde faculteit kwam trouwens massaal de straat op, 500 witjassen op de fiets.Maar het vuur is eruit. De geneeskunde faculteit legt zich schijnbaar neer bij de ministeriele ola.inen om twee jaar stage bij de zeven jaar studie te voegen.Een 'prikactie' tijdens een bezoek van Dehaene aan Gent kon nauwelijks 6 studenter op de been brengen. Een schril contrast met de fietsenstoet. In de geneeskunde wil men afwachten tot de minister een

  besluit heeft genomen. Maar er ligt meer onder deze faade. Een prestige- strijd is uitgebroken tussen de Vlaamse Geneeskundige Kring en de linkse tegen-hanger ervan : Mordicus.De Vlaamse Geneeskundige Kring kan op een veel ruimer publiek rekenen en trekt deze k-art dan ook volledig. Mordicus- vertegenwoordigers worden niet toegela-ten op vergaderingen, de Kring regelt wel alles.We worden langzaamaan gewoon aan dit gepolitiseer maar het spijtige van de zaak is dat het slachtoofer nu de genees- kunde-student is. Het standpunt van de Kring afwachten', is weinig combattant. De Kring wacht af. De minister beschikt.

 • __