schamper 279

Download Schamper 279

Post on 08-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5 november 1990

TRANSCRIPT

 • P e r s v e r s S t u d e n t e n b l a d v o o r d e R U G N r 2 7 9 5 NOVEMBER 1 9 9 0

  S e x

  Net als in de film

  APRES LAVANTD g e b e u r te n is v a n d e w e e k a a n d e R U G ( z o a ls w e

  o n m td d e lli jk z u lle n z ie n , w a s 'h o t i t e m ' h ie r o o k w e l o p z i jn

  p la a ts g e w e e s t) w a s o n g e tw ij fe ld d e a v a n t- p r e m i r e o p

  2 3 o k to b e r v a n d e A m e r ik a a n s e k a s k r a k e r P r e t t y W o m a n ',

  d e f ilm n a a r h e t lie d je . D e z e r o m a n t is c h e k o m e d ie w o r d t

  m e tb r a v o u r e , m a a r v o o r a lm e tv e e ls p ie r k r a c h ta a n g e d r e -

  v e n d o o r d e e x p lo s ie v e ta n d e m R ic h a r d G e r e /J u f ia R o b e r ts

  in d e l ic h t s t o n tv la m b a r e r o l le n . D e m a n d ie w e v o o r d it

  v is u e le fe s f i jn u i t o n s v o ls te h a r t m o g e n d a n k e n , is d e o n s

  a lle n z e e r d ie r b a r e s tu d e n te n b e h e e r d e r F i l i p L o fo v o r o .

  J a w e l, a lw e e r h ij. E e n ja a r g e le d e n p a s z o r g d e h i j a l

  v o o r e e n s t u n tz o n d e r w e e r g a d o o r d e to e n n o g v o ls la g e n

  o n b e k e n d e f ilm 'D e a d P o e ts S d c le t y 1 ( m a a r la t e r u n a n ie m

  u itg e r o e p e n t o t f ilm v a n h e t ja a r ) in a v a n t- p r e m i r e n a a r

  G e n t te h a le n . F il ip m a a k te to e n v o o r a l f u r o r e b i j h e t t a l r i jk

  a a n w e z ig e p u b lie k d o o r n a d e v o o r s te llin g d e h e le z a a l u it

  e ig e n z a k o p d e g r o o ts te e n m e e s t g r a n d io z e r e c e p t ie te

  v e r g a s te n , d ie o o it o n d e r d e v le u g e ls v a n o n z e A lm a

  M a te r p la a ts g e v o n d e n h e e ft . E e n d a a d d e v a n e e n te g e n -

  w o o rd ig z e ld z a a m g e w o r d e n s o o r t e d e im o e d g h e id g e tu ig t

  e n w a a r v o o r w e h e m e e u w ig d a n k b a a r z u lle n b lijv e n .

  M a a r d e t ijd e n , z e v e r a n d e r e n . F U ip is z ic h s in d s d ie n

  s te e d s m in d e r r ig o u r e u s e n o n d o o r d a c h te r v a n z i jn ta a k

  a ls s tu d e n te n b e g e e r d e r g a a n k w ijt e n . W ie z i jn w $ e c h te r

  o m h e m d i t k w a lijk t e n e m e n , v o o r a l a ls h e t d ir e c t e g e v o lg

  e r v a n is d a t w ij o n s v r o e g e r d a n w ie o o k a a n d e h o o g s t

  b e k o o r lijk e J u l ia R o b e r ts k u n n e n g a a n v e r g a p e n ?

  H o e d a n o o k : F il ip h a d z in h u is w e r k e e n s t e m e e r

  b ijz o n d e r g o e d g e m a a k t . I n h e t b e s e f d a t d e g e m id d e ld e

  G e n ts e R o m e o w e in ig b r a n d s t o f n o d ig h e e f t o m w a r m te

  lo p e n v o o r e e n z o n n e b lo e m a ls o n s J u lia , z o a ls w ij m is s

  R o b e r ts o n d e r tu s s e n a l z i jn g a a n n o e m e n , h a d h i j v o o r

  a lle z e k e r h e id m a a r tw e e z a le n v a n h e t D e c a s c o o p -

  c o m p le x a fg e h u u r d . E n g e lu k k ig m a a r I W e m o g e n o n s

  n ie t in d e n k e n w a t v o o r s c n e s h e t z o u h e b b e n g e g e v e n ,

  d ie v e le h o n d e r d e n b e z w e te jo n g e m a n n e n d ie z ic h e n

  e lk a a r s ta a n te v e r d r in g e n a a n d e in g a n g v a n z a a l d r ie .

  E e n n ie u w H e iz e l- d r a m a is z o g e b e u r d lG e lu k k ig ( w e k u n -

  n e n h e t n ie t g e n o e g b e k le m to n e n ) h e e f t F i l ip d e z e k lip

  e le g a n t e n m e t d e p ie n te r h e id d ie h e m z o e ig e n is ,

  p r o b le e m lo o s w e te n te o m z e ile n . H o e h i j h e t p r e c ie s

  g e d a a n h e e f t , w e te n w e n ie t , m a a r M i s d a t h i j e r w o n d e r -

  w e l in g e s la a g d is a lle n e e f je s e n n ic h t je s , p e e tn o n k e is e n

  s u ik e r ta n te s v a n d e p la a ts e n d e C o c a C o la L ig h t N ie u w e

  S m a a k - , O liv e t t i- , e n G e n e r a le B a n k - m o g u is in d e g r o te

  e n k i l le z a a l 3 te d u m p e n . A l w ie o v e r b le e f ( a l le ( B ) R U G -

  V IP S d u s ) k o n in h e t v e e l g e z e ll ig e r e n g e m o e d e lijk e r

  z a a id e 8 t e r e c h t

  N o o it w a s e e n m o o ie r e b e n d e z o d ic h t b i je e n a ls t o e n .

  D e s c h a a r s e s tu d e n t - s o ld a a t d ie w a s b in n e n g e r a a k t k e e k

  z ic h d e o g e n b ijn a te p le t t e r . I e d e r e e n d ie o o k m a a r e e n

  b e e t je h e ld e n d a d e n o p z i jn a c t ie f h e e f t in D e B r u g o f z i jn

  b u u r la n d e n , te k e n d e p r e s e n t . E r w a r e n in f e it e m a a r tw e e

  G r o te A fw e z ig e n :O n z e H o o fd r e d a c te u r ( m o e s t d r in g e n d

  e e n m e te r s h o g e v a a t w e g w e r k e n ) e n F r o g W lt t o c k , d e

  c

  I n t e r v i e w Reorganisatie van

  ARTISJOKKEN MET ANANAS EN ANSJOVIS

  Een beginnena student wordt bijna dagelijks met di-

  verse problemen geconfronteerd. Horden kakkerlakken,

  totaal onbegrijpbare proffen, plots opduikende katers,

  bloedstollend mooie meisjes en andere al dan niet

  bedreigde diersoorten gooien zijn leven door elkaar. Maar het grootste probleem voor bijna elke student is en b lijft:

  eten. Jarenlang vertroeteld door mamas kookkunst moet

  hij nu zelf 'iets in elkaar proberen te boksen. Zwart ver-

  brande pannen, acute blokkering van de luchtwegen,

  klachten wegens stankoverlast van de buren, een gevulde

  vuibaken een lege maag zijn dikwijls zijn deel. De redders in nood blijken dan meestalde universitaire restos te zijn.

  Daar - zegt de infobrochure - is het immers goedkoop, eet-

  baar, en vo o ra l: je moet er zelf niets klaarmaken.Bij het begin van dit academiejaar werden echter

  serieuze veranderingen doorgevoerd. Het verdwijnen van

  het top-menu en ook de prijsaanpassingen van bepaalde gerechten waren voor ons genoeg om enkele topfiguren

  uit de Sociale Sector aan te spreken en te proberen hen

  enkele keukengeheimen te ontfutselen. Wat je op je bord

  gegooid krijgt is immers niet alleen het resultaat van de culinairebravourestukjes van de koks, maar ook en vooral

  van veel rekenwerk.Voor een gesprek over cijfers en broodjes trokken wij

  naar Mare Bracke, cordinator van de homes en resto's in de Sociale Dienst, en Sven Jacobs, student-lid van de

  Sociale Raad, en vroegen hen welke veranderingen nu

  concreet doorgevoerd werden.

  Bracke en Jacobs (in koo r): "Sinds 1985 werden de

  maaltijdprijzen niet meer verhoogd. De loon- en energiek-

  osten en de grondstoffenprgzen stegen in die periode

  echter wl, zodat een aanpassing van de prijzen zich

  opdrong. In het oude systeem werd de prijs van een menu

  bepaald door de grondstoffenkostprijs, vermeerderd met een prijzenspanning van 45 fr. om de loon- en energiek- osttedragen. Er was tevens een maximumgrens van 100

  fr, zodat bepaalde gerechten met verlies verkocht werden.

  Daarom besloot de beheerraad, in overleg met de Sociale

  s y m p a th ie k e L e n W - v e r te g e n w o o r d ig e r in d e R a a d v a n

  B e h e e r . E e n h e le w e e k a l h a d d ie i j le n d d o o r D e B r u g

  g e lo p e n m e t a lle e n m a a r e e n p o t je h o n in g b i j z ic h e n

  a ld o o r s c h o r r e k la n k e n u it s t o t e n d a ls W i jn k e e f e n *G e e n

  v a s ilin e m e e r I e d e r e e n w e e t e c h te r d a t F r o g g y z ic h

  a lle e n m a a r in d e b io s c o o p w a a g t , a ls e r e e n f ilm m e t K im

  B a s in g e r te v e r s l in d e n is . G o e d : z i j w a r e n e r d u s n ie t

  M a a r v o o r d e r e s t z o n d e r m e e r ie d e r e e n d ie j e m a a r w il.

  E n d e f i lm ? D ie w a s e r g le u k . T e n m in s te t o t e e n g o e d

  h a l f u u r v o o r h e t e in d e . T o e n w e r d P a u l P u y la e r t , d e o n -

  v e r s c h r o k k e n v o o r z it t e r v a n h e t P o lit ie k e n F ilo s o f is c h

  K o n v e n t ( P F K ) , n a m e lijk p lo t s g e t r o f f e n d o o r e e n v e r -

  s c h r ik k e li jk a n g s ta a n ja g e n d e g e d a c h te . H i j z a t z o te

  g e n ie te n d a t h l even w e g d r o o m d e e n s p o n ta a n d a c h t :

  h ie r z it t e n w e d a n , a l le m a a l z o g e z e llig b i j e lk a a r . T e

  g e z e llig b ijn a . H ij s c h r o k o p : W a t a ls e r h ie r p b t s b r a n d

  u itb r e e k t? O f e r v a l t e e n v lie g tu ig o p o n z e n e k ? O f d e

  B e n d e v a n N ijv e l k o m t b in n e n g e v a lle n ? O f e e n o fa n d e r e

  te r r o r is t is c h e g r o e p e r in g g o o it e e n b o m in d e z a a l? D e

  h e le G e n ts e s tu d e n te n p o p u la t ie in n k la p o n t h o o f d ! O m

  Raad, om die 100fr-grens af te schaffen en teven