schamper 483

Download Schamper 483

Post on 08-Apr-2016

222 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

30 november 2009

TRANSCRIPT

 • Jaar

  gan

  g 3

  6 //

  om

  de

  twee

  wek

  en t

  ijden

  s ac

  adem

  iejaa

  r //

  Co

  verf

  oto

  :

  DIRK VOORHOOF & THOMAS SIFFER OOIT ZIELSGELUKKIG

  EN NU?

  Marie Vinck bezwangerd? Bittere strijd om vaderschap?

  EXCLUSIEF!

  SCHOKKEND!

  Freek heeft mij nooit teruggebeld.

  0

  WALGELIJK!

  Studenten- vertegen-

  woordiging nog ernstig te nemen?

  BIZAR!

  SCHaMPer - Het studentenblad van de Universiteit Gent om de twee weken tijdens het academiejaar n 483 - 30 november 2009jaargang 35

  Nu ook man zwanger van Dirk Draulans!

  Stampertje getuigt

  Luxemburg 0 Nederland 0,5 Yves Leterme 5 minuutjes politieke moed

 • Hannah Demoledito ToekomstHJD Je hoort het zo vaak de laatste

  tijd: De journalistiek is dood. Maar misschien moeten we gewoon leren omgaan met een nieuwe tijd en een nieuw medium: het internet.

  Toegegeven: internet brengt gevaren met zich mee. De overdreven inbreng van de gewone burger bijvoorbeeld, leidt soms tot kleine catastrofes. Kijk maar naar het fijn staaltje citizen jour-nalism in Fort Hood, waar een vrou-welijke militair foutieve informatie verspreidde over de schietpartij via haar Twitter-account.

  Maar dergelijke voorvallen ten spijt, moet men dringend inzien dat het in-ternet juist nieuwe kansen biedt om de slappe journalistieke verslaggeving van vandaag nieuw leven in te blazen.

  De grootste oorzaak van de duide-lijk verminderde kwaliteit ligt volgens

  mij bij de hoge ontslagcijfers bij kran-ten overal ter wereld. Minder journalis-ten in dienst, minder tijd om dieper te graven in een bepaald onderwerp met als gevolg een zwak en oppervlakkig artikel.

  The Birmingham Post zag een zeer logische oplossing. Men toverde mid-den oktober de dagelijkse krant om tot een wekelijkse uitgave plus uitge-breidere online verslaggeving. Een ge-durfde beslissing die nu duidelijk haar vruchten afwerpt. Door de besparin-gen op drukkosten en de ongelimi-teerdheid van een website minder strakke deadline, lengte van een artikel kan de krant zich nu meer dan ooit concentreren op good old fashioned onderzoeksjournalistiek.

  Het Belgische initiatief De Werktitel is ook een voorbeeld van journalisten

  die de voordelen van internet ten vol-le gebruiken. Zonder internet kunnen zulke onafhankelijke initiatieven na-melijk nooit ontstaan. Wanneer je op zoek moet naar grote sommen geld om je kosten te dekken, loop je het risico je autonomie te verliezen.

  De journalistiek staat met andere woorden nog niet aan de rand van haar graf. Dagelijks ontstaan talloze nieuwe manieren om verslaggeving te verbete-ren en om om te gaan met een nieuw, vluchtig medium als het internet. Maar de criticasters die koppig het einde van de journalistiek staan te verkondigen en weigeren zich aan te passen aan een nieuwe tijd, zijn juist degene die het graf delven.

 • Unief

  2 Edito4 Kringen&Konventen4 Onderwijskort5 Boerekot: keukenloze resto? 6 Vuelta a Espaa 6 Achterklap

  JoUrnalistiek & Media

  7 Inhoudstafel & inleiding 8 Freek Braeckman 11 De Groote Clash 14 Cultuurjournalistiekkritiek 16 Tim F. Van der Mensbrugghe 19 Schampergeschiedenis

  Wetenschap

  20 Taal en wiskunde 22 Wetenschapsoverzicht 22 Leren in je slaap 24 Jonge onderzoekers

  cUltUUr

  26 Cultuuragenda 27 Filmkort 27 Schamper Bits 28 Mathias Sercu

  liegende reporter

  31 UGent kaapt per ongeluk

  opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pap

  ier,

  grat

  is v

  ersp

  reid

  in a

  lle fa

  culte

  iten,

  rest

  os

  en

  hom

  es v

  an d

  e U

  Gen

  t. Ve

  rsch

  ijnt t

  wee

  we-

  kelij

  ks ti

  jden

  s he

  t aca

  dem

  ieja

  ar.

  vUH

  anna

  h D

  emol

  H

  oven

  iers

  berg

  24,

  900

  0 G

  ent

  Dru

  kD

  rukk

  erij

  Carti

  m

  Indu

  strie

  park

  2, Z

  one

  AJa

  n Sa

  mijn

  stra

  at 11

  9050

  Gen

  tbru

  gge

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  Han

  nah

  Gui

  do D

  emol

  Co

  rdin

  ator

  Lise

  Fanc

  y E

  elbo

  dere

  clam

  eLo

  de T

  he E

  cono

  mis

  t Ru

  mm

  ens

  PrEm

  ilie

  Joep

  ie D

  e M

  eyer

  eei

  ndre

  dact

  ieBe

  rt D

  obbe

  laer

  e, B

  ram

  Bom

  beek

  , Han

  ne

  Van

  Der

  Bau

  whe

  de, J

  ohn

  Verh

  aest

  , Kar

  en

  Van

  Hoo

  ste,

  Lod

  e H

  eyse

  , Lyn

  n Cu

  ster

  s,

  Mag

  ali D

  egra

  nde,

  Tim

  Gel

  eyn

  reda

  ctie

  Ane

  moo

  n R

  ollin

  g St

  one

  Soe

  te, B

  ert

  Kerk

  en

  Lev

  en D

  obbe

  laer

  e, B

  ram

  t P

  allie

  terk

  e

  Bom

  beek

  , Cl

  ine

  Libe

  lle V

  erva

  et, D

  ietm

  ar

  Eos

  Her

  tsen

  (che

  f Wet

  ensc

  hap)

  , Flo

  or

  Sam

  enle

  ving

  &Po

  litie

  k E

  elbo

  de, G

  ert

  De

  Dak

  loze

  nkra

  nt B

  oel,

  Han

  s H

  umo

  Dem

  eyer

  (c

  hef C

  ultu

  ur),

  Ine

  Zon

  neki

  nd D

  e Jo

  nge,

  Jo

  nas

  Kna

  ck F

  ahy,

  John

  Zon

  nela

  nd

  Verh

  aest

  , Kirs

  ten

  Zon

  nest

  raal

  Nob

  en,

  Laur

  ens

  P-M

  agaz

  ine

  Lav

  ryse

  n, M

  argo

  t A

  rtsen

  kran

  t Va

  n Ca

  uwen

  berg

  e, M

  arie

  ke

  Rob

  bedo

  es W

  eekb

  lad

  Van

  denh

  ende

  , M

  axin

  e Fl

  air

  Stev

  ens,

  Nik

  ita L

  ibel

  le V

  os,

  Rini

  Yet

  i Vy

  ncke

  , Roe

  land

  MO

  * Te

  rmot

  e,

  Sim

  on R

  ecto

  Ver

  so L

  eenk

  negt

  vo

  rmge

  ving

  Joos

  t Jo

  ods

  Act

  ueel

  Van

  derd

  eele

  n (c

  hef

  Nie

  uwe

  Med

  ia &

  Ver

  delin

  g), S

  tijn

  Sus

  ke

  en W

  iske

  Wee

  kbla

  d D

  ebro

  uwer

  e (e

  re-

  reda

  cteu

  r)C

  arto

  ons

  Sand

  er M

  ad V

  ande

  rvee

  ren

  foto

  graf

  ieJe

  lle A

  mpe

  rsan

  d V

  erhe

  rstra

  eten

  , Joo

  st

  Vand

  erde

  elen

  , Val

  rie

  Ike

  a-ca

  talo

  gus

  D

  esm

  et, P

  iete

  r-Ja

  n N

  atuu

  rpun

  t Vo

  lder

  s

  als kind speelden wij de rode ridder en dat was echt bloody serious man. de roze ridder uit Buiten de Zone: all grown up.

  Mathias SercuGeeft Bruintje een knuffel aan teddy of geeft Bruintje teddy een knuffel? de raison dtre voor corpuslingusten.

  Rekenen met taal

  Themanummer Journalistiek & Mediasensatie! sensatie! de cover van schamper neemt de commercile praktijken van tV-Familie over! en om dat te compenseren laten we verder in ons boekske een aantal pijlers van de hedendaagse journalistiek aan het woord, waaronder freek Braeckman, Marc reugebrink, Dirk voorhoof en thomas Siffer.

  7 - 19schamper, heden vol fricatieven

  20 28

 • www.schamper.ugent.be

  kringen& konventen onderwijs kort

  get Dirrty (01/09)En keer per jaar mogen potloodventers en lichtekooien zich in al hun glorie tonen. Meer nog: n keer per jaar is het zelfs verplicht om zich aan de dresscode undress to impress houden. Place to be is de Get Dirrty fuif van Filologica, een orgie waarin krolse deernen en hitsige hengsten het begrip promiscue een volledig nieuwe invulling geven. Slinger u als een sensueel tijgertje rond de aldaar aanwezige danspalen, staar uw ogen uit tij-dens de stripteaseact en hou vooral uw grijpgrage handjes thuis tijdens de topless bediening. Miauw!

  Get dirrty, Filologica, 01/12, twieoo, 22 uur.

  Vrij Podium, Home Boudewijn, 02/12, Bar Home Boudewijn, 20 uur.

  sterrenkijkavond, Vereniging Voor natuurkunde, 02/12, de sterre, s9, 21 uur.

  Bierdegustatie, Vlaamse Geschiedkundige kring, 03/12, waterhuis aan de Bierkant, 20 uur.

  Bloedserieusfuif, Vlaamse Levenstechnische kring, 03/12, Vooruit, 22 uur.

  kerst cross, Vlaamse technische kring, 07/11, watersportbaan, 18 uur.

  western thema-avond, HILOK, t kofschip, 22 uur.

  Vat van de sint, kunsthistorische kring, 08/12, amber, 20 uur.

  17e Gentse massacantus, alle studentenverenigingen, 09/12, sint-Pietersplein, 20.15 uur.

  Palestijnse avond, overleg noord Zuid, 09/12, therminal, 20 uur.

  kaas- en wijnavond, Home astrid, 10/12, resto astrid, 21 uur.

  Galabal, symposium culturele Vereniging, 11/12, Feestzaal cocteau, 21.30 uur.

  Cv In het Britse Preston vertoonde de amper vier jaar oude McKenzie Dunkley agressief gedrag en viel maar liefst tweemaal zijn juf aan. Na vier waarschuwingen werd de uk van school gestu