schamper 512

Click here to load reader

Post on 09-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5 maart 2012

TRANSCRIPT

 • Jaargang 37 // om de twee weken tiJdens het academieJaar // cover: michiel geldofHet blad van papier 5 maart 2012 n 512

  JPVRMET GRATISCH

  godverdomsch godsgeklaagd

  MASKER

  psychoanalyse ontmaskerd Jean pierre van rossem Soas bij studenten

  Het studentenblad van de Universiteit Gent

 • 2 schamper 512 www.schamper.ugent.be

  Opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pap

  ier,

  grat

  is v

  ersp

  reid

  in a

  lle fa

  culte

  iten,

  rest

  os

  en h

  omes

  van

  de

  UG

  ent.

  Ver

  schi

  jnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  VU

  Pie

  ter

  Van

  Nuf

  fel

  Hov

  enie

  rsbe

  rg 2

  4, 9

  000

  Gen

  t

  Dru

  k

  Dru

  k in

  de

  Wee

  r

  Fore

  lstr

  aat 3

  5, 9

  000

  Gen

  t

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  Pie

  ter

  Van

  Nuf

  fel

  Co

  rdin

  ator

  Bar

  t Bru

  neel

  Rec

  lam

  e &

  PR

  Joos

  t S

  entim

  ente

  le H

  onin

  gdas

  Dep

  otte

  r

  Vorm

  gevi

  ng

  An-

  Sop

  hie

  Font

  aine

  Red

  actie

  Ane

  moo

  n K

  oket

  te K

  okak

  o S

  oete

  , An-

  Sop

  hie

  Opm

  erkz

  ame

  Fenn

  ek

  Font

  aine

  , Bar

  t D

  ikke

  Dik

  -dik

  Bru

  neel

  , Die

  ter

  Klo

  eke

  Koe

  goea

  r

  Bau

  wen

  s, E

  sthe

  r F

  ijnzi

  nnig

  e S

  pits

  snui

  tdol

  fijn

  Sev

  ens,

  Fab

  rice

  Inge

  nieu

  ze B

  omba

  rdee

  rkev

  er L

  uyck

  x, J

  ago

  Spe

  cial

  e B

  ergl

  emm

  ing

  Kos

  olos

  ky, L

  ise

  Vrij

  moe

  dige

  Ple

  vier

  Bei

  rinck

  x (C

  hef W

  eten

  scha

  p),

  Lise

  Tan

  gon

  de M

  amba

  Eel

  bode

  , Lie

  selo

  t P

  lezi

  erig

  e M

  iere

  nege

  l Le

  Com

  te, P

  iete

  r A

  ngst

  ige

  Riv

  iero

  tter

  Van

  Nuf

  fel,

  Thom

  as B

  roed

  erlij

  ke

  Trek

  egel

  Van

  thou

  renh

  out,

  Tom

  Sch

  erpz

  inni

  ge G

  ier

  De

  Mae

  rsch

  alck

  (Che

  f Cul

  tuur

  ), S

  ebas

  tian

  Doe

  lbew

  uste

  Lin

  sang

  Ipp

  olito

  , Ste

  faan

  Min

  zam

  e Lo

  ri G

  lorie

  ux, W

  oute

  r T

  alen

  tvol

  le G

  noe

  De

  Ryc

  ke

  Med

  ewer

  kers

  Cla

  ra O

  nver

  schr

  okke

  n D

  rong

  o C

  aser

  t, C

  orne

  el G

  enie

  tend

  e

  Mat

  amat

  a T

  eerli

  nck,

  Dav

  y D

  war

  slig

  gend

  e C

  hiro

  drom

  edar

  is V

  erbe

  ke,

  Dyl

  an I

  ntrig

  eren

  de S

  itatu

  nga

  Bel

  grad

  o, In

  e F

  eillo

  ze O

  rka

  De

  Jong

  e,

  Ine

  Ond

  euge

  nde

  Co

  ndou

  Van

  Nuf

  fel,

  Lies

  elot

  Ong

  elik

  te In

  ktvi

  s

  De

  Taey

  e , M

  arie

  Kos

  tbar

  e M

  untja

  k G

  arr

  , Mic

  hiel

  Bov

  enna

  tuur

  lijke

  Poo

  lvos

  Gel

  dof,

  Nat

  halie

  Om

  zich

  tige

  Ant

  ilope

  Duj

  ardi

  n, T

  hom

  as

  Spe

  else

  Bel

  oega

  Sm

  olde

  rs

  Eind

  reda

  ctie

  Die

  ter

  Bau

  wen

  s, D

  omin

  ique

  Lie

  fdev

  olle

  Jag

  uar

  De

  Mey

  st, F

  abric

  e

  Luyc

  kx, J

  oris

  Ond

  erne

  men

  de B

  ever

  rat

  van

  der

  Her

  ten,

  Nat

  halie

  Duj

  ardi

  n, S

  tefa

  an G

  lorie

  ux, Y

  ves

  Alm

  acht

  ige

  Zwal

  uw M

  assc

  ho,

  Wou

  ter

  De

  Ryc

  ke, T

  om D

  e M

  aers

  chal

  ck (

  Che

  f ein

  dred

  actie

  )

  Foto

  graf

  ie

  Dyl

  an B

  elgr

  ado,

  Fre

  drik

  Zac

  hte

  Lori

  Nei

  rinck

  , Kris

  tin V

  astb

  erad

  en

  Sto

  ksta

  art

  Van

  Dam

  me,

  Sim

  on D

  eter

  min

  istis

  che

  Dis

  telv

  ink

  War

  deni

  er

  Car

  toon

  s

  Mar

  tiMar

  tijn

  Idea

  le G

  alag

  o V

  erm

  eers

  ch, R

  obbe

  Spa

  arza

  me

  Poe

  ma

  Vers

  chue

  ren,

  Suz

  anne

  Aan

  gena

  me

  Hol

  enbe

  er V

  an B

  russ

  el

  kort

  dE nIEuw

  E CoPERnICuS oP zwIER

  Ruimtevaart is fake. Maar u heeft er geen idee van hoe moeilijk het is om de Gentse studenten daarvan te overtuigen. Al jaren ben ik maandelijks in alle facul-teiten te vinden om mijn theorien te ver-kondigen en mijn pamfletten uit te delen. Ondanks al mijn moeite nemen ze mij nog steeds niet au srieux. Het maakt mij moedeloos.

  Toen ik vorige donderdag weer eens werd uitgelachen in studentenrestaurant De Brug om mijn bebloemde bermuda, besloot ik het over een andere boeg te gooien. Tot dan toe benaderde ik de stu-denten enkel tijdens hun lesuren in de ge-bouwen van de universiteit. Het werd tijd dat ik ze eens aansprak in een meer relaxte omgeving. Misschien zouden ze dan meer openstaan voor mijn theorien.

  Daarom en eigenlijk ook omdat ik graag chocolademousse eet ging ik naar de Dessertavond (07/03) van Filologica. Ik vertelde de aanwezigen dat ik 1000 gaf aan iedereen die mij beeldmateriaal van langer dan dertig minuten kon bezor-gen van de maanlanding. Uiteraard kon niemand mij dit voorleggen en zo had ik nog genoeg geld op zak om diezelfde avond in te zetten op het Pokertoernooi (07/03) van de Vlaamse Geschiedkun-dige Kring.

  Bij de Blandinos had ik niet zo veel succes, dus ging ik de volgende dag naar de Derdebachfuif (08/03) van de Vlaam-se Levenstechnische Kring. De muziek stond er te luid om te kunnen praten en het was er vrij donker, waardoor de stu-denten mijn bordjes niet konden lezen. Zonde, want ze waren splinternieuw. Mijn oude werden een tijdje terug gestolen, hoogstwaarschijnlijk door die slinkse bur-gies. Ik zakte af naar het Galabal (09/03) van de Vlaamse Technische Kring om ze te confronteren met hun snode plannen, maar de toegang werd mij geweigerd om-dat ik geen avondkledij aanhad. Snobs!

  De week erna hoopte ik meer geluk te hebben. Om het aangename met het sportieve te verenigen, deed ik mee met het jenever baseball (12/03) van het HI-LOK. Het was een plezante avond, al heb ik door het vele hijgen niet echt kunnen uitleggen hoe de maanlanding in scne werd gezet. Op de Dirty Disney party (13/03) van de Vlaamse Geneeskundige Kring was er dan weer een probleem met mijn outfit. Ik had me verkleed als een sexy Shrek, maar werd er onmiddellijk

  de deur gewezen. Shrek is blijkbaar van Dreamworks en niet van Disney.

  Tijdens de club night (14/03) van het Erasmus Student Network kreeg ik de kans mijn Engels op te frissen en wat in-ternationale bekendheid op te doen. Ik heb het grootste deel van de avond jam-mer genoeg op het toilet doorgebracht, omdat de Sushiavond (14/03) van Tomo No Kai mij niet goed bevallen was. Mis-schien houd ik het toch maar bij mijn pamfletten.

  door nathalie dujardin

 • Opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pap

  ier,

  grat

  is v

  ersp

  reid

  in a

  lle fa

  culte

  iten,

  rest

  os

  en h

  omes

  van

  de

  UG

  ent.

  Ver

  schi

  jnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  VU

  Pie

  ter

  Van

  Nuf

  fel

  Hov

  enie

  rsbe

  rg 2

  4, 9

  000

  Gen

  t

  Dru

  k

  Dru

  k in

  de

  Wee

  r

  Fore

  lstr

  aat 3

  5, 9

  000

  Gen

  t

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  Pie

  ter

  Van

  Nuf

  fel

  Co

  rdin

  ator

  Bar

  t Bru

  neel

  Rec

  lam

  e &

  PR

  Joos

  t S

  entim

  ente

  le H

  onin

  gdas

  Dep

  otte

  r

  Vorm

  gevi

  ng

  An-

  Sop

  hie

  Font

  aine

  Red

  actie

  Ane

  moo

  n K

  oket

  te K

  okak

  o S

  oete

  , An-

  Sop

  hie

  Opm

  erkz

  ame

  Fenn

  ek

  Font

  aine