schamper 519

Click here to load reader

Post on 13-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

22 oktober 2012

TRANSCRIPT

 • studentenblad van de universiteit Gent n 519, 22 OKt 2012

  Jaa

  rG

  an

  G 3

  6 //

  Om

  de

  tw

  ee

  we

  Ke

  n t

  iJd

  en

  s h

  et

  ac

  ad

  em

  ieJa

  ar

  // c

  Ov

  er

  : lY

  nn

  re

  mO

  rY

  & r

  Ob

  be

  ve

  rsc

  hu

  er

  en

  na de ravage

 • www.schamper.ugent.be2 Schamper 519

  UGENT

  www.schamper.ugent.be

  Edito

  joost depotterhoofdredacteur en belhamel

  Omas zeggen soms de vreemdste dingen. Vorig weekend nog kwam ze met een wel heel eigenaardige theorie over het stijgend aantal scheidingen in Belgi op de proppen. Al die vrouwen die uit werken gaan, zo oreerde ze, dat is de kat bij de melk zetten h. Vroeger hadden we daar de keure niet van h, expliceerde mijn favoriete bejaarde boerin in sappig West-Vlaams. Toen ik schamper opmerkte dat een hoofddoek en minder fl atterende kledij ook geen kwaad zou kunnen, begon haar het een en ander wel te dagen.

  Intrinsiek vrouwonvriendelijk is ze natuurlijk niet. Ze rede-neert gewoon in een oud denkkader, denk ik. Ze heeft ook nooit anders gekend en niemand trekt een eigen levensloop zo funda-menteel in twijfel. Ik geloof echter niet dat de zeventigplussers een monopolie hebben op compleet van de pot gerukte redene-ringen die geen andere fundering hebben dan een extreem dog-matisme.

  Sta me toe om mezelf te verduidelijken aan de hand van een fragment uit een Facebookgesprek dat een dik jaar geleden plaats-vond tussen een notoir KVHVer (Katholiek Vlaams Hoogstuden-ten Verbond, n.v.d.r.), die ik hier voor de goede vrede beter niet bij naam noem, en de toenmalige preses van Jong N-VA. Toen ik uitgenodigd werd in hun Verbondshuis (zie pagina 5) herinnerde ik me dit gesprek en vreesde eigenlijk het ergste. Het tegendeel was waar, zelden ben ik ergens zo vriendelijk ontvangen.

  Eerstgenoemde wond zich op over de mogelijke deelname van een aantal N-VAers aan de Roze Zaterdag, letterlijk werd dat:

  Ik heb ook helemaal niets tegen homoseksualiteit, als zij con-tent zijn met een gendergenoot, zoals je zei, dan is dat maar (zo). Tussen dat en een meta-politieke betoging houden om de nor-maliteit van een mentale afwijking in de verf te zetten en exclu-sieve uitzonderingsregels eisen ligt wel wat water...

  Over de gebruikte bewoordingen wil ik me eigenlijk zelfs niet uitspreken. Het KVHV choqueert al eens graag, dat is hun stijl. Waar ik moeilijk bij kan is dat dergelijke gepassioneerde fl amin-ganten, de Vlaamse ontvoogdingsstrijd indachtig, in de verste verte geen parallel willen zien met een echte minderheid die res-pect, begrip en gelijke rechten vraagt.

  Zijn het wolven in schaapsvacht of hebben ze gewoon oog-kleppen op? Ze vertelden me zelf dat studenten die zich politiek engageren meestal net dat ietsje radicaler zijn. Beangstigend dat meestal ook net die studenten uitgroeien tot politieke zwaarge-wichten. Op

  lage

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pap

  ier,

  grat

  is v

  ersp

  reid

  in a

  lle fa

  culte

  iten,

  rest

  os

  en h

  omes

  van

  de

  UG

  ent.

  Ver

  schi

  jnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  VU

  Joos

  t Dep

  otte

  r

  Hov

  enie

  rsbe

  rg 2

  4, 9

  000

  Gen

  t

  Dru

  k

  Dru

  k in

  de

  Wee

  r

  Fore

  lstr

  aat 3

  5, 9

  000

  Gen

  t

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  Joos

  t Dep

  otte

  r

  Co

  rdin

  ator

  Est

  her

  Sev

  ens

  Rec

  lam

  e &

  PR

  Lise

  Eel

  bode

  Lay-

  out

  Dyl

  an B

  elgr

  ado

  Red

  actie

  An-

  Sop

  hie

  Ava

  scul

  aire

  bot

  necr

  ose

  Fon

  tain

  e (c

  hef C

  ultu

  ur

  ), C

  lara

  Chl

  amyd

  ia C

  aser

  t (ch

  ef W

  eten

  scha

  p), D

  ylan

  Dys

  ente

  rie B

  elgr

  ado,

  Est

  her

  Ele

  fant

  iasi

  s S

  even

  s, F

  abric

  e F

  ram

  boes

  ia L

  uyck

  x, J

  oost

  Impo

  tent

  ie D

  epot

  ter,

  Kris

  tin K

  inkh

  oest

  Van

  Dam

  me,

  Lie

  selo

  t Lu

  pus

  Le C

  omte

  , Lis

  e L

  epra

  Bei

  rinck

  x, L

  ise,

  Lym

  e E

  elbo

  de, M

  ichi

  el M

  alar

  ia

  Gel

  dof,

  Nat

  halie

  Nom

  a D

  ujar

  din

  (che

  f Ein

  dred

  actie

  ), S

  ebas

  tian

  Sch

  aam

  luiz

  en I

  ppol

  ito (

  chef

  Cul

  tuur

  ),

  Ste

  faan

  Q-k

  oort

  s G

  lorie

  ux

  (che

  f IT)

  , Wou

  ter,

  Wat

  erw

  ratte

  n D

  e R

  ycke

  Med

  ewer

  kers

  Ann

  elie

  s A

  ppen

  dici

  tis M

  uyla

  ert,

  Han

  nah

  Hon

  dsdo

  lhei

  d V

  an d

  en,

  Bos

  sche

  , Joc

  hen

  Idio

  patis

  che

  neur

  algi

  sche

  am

  yotr

  ofie

  Ele

  geer

  t,

  Kar

  el K

  lierk

  oort

  s R

  onse

  , Lie

  selo

  t La

  tera

  le s

  cler

  ose

  Det

  aeye

  , Qui

  nten

  Que

  rvai

  nzie

  kte

  Baf

  ort,

  Tine

  Tyf

  us E

  ecke

  laer

  t

  Thom

  as T

  oxop

  lasm

  ose

  Jac

  obs

  Eind

  reda

  ctie

  Cha

  rlotte

  Can

  diid

  iasi

  s V

  ercr

  uyss

  e, D

  iete

  r D

  ifter

  ie B

  auw

  ens,

  Fre

  derik

  Fur

  uncu

  lose

  Nei

  rync

  k, H

  anna

  h Va

  n de

  n B

  ossc

  he, I

  ne I

  ncon

  tinen

  tie

  Van

  Nuf

  fel,

  Joris

  Jic

  ht v

  an d

  er H

  erte

  n, L

  ise

  Bei

  rinck

  x, N

  atha

  lie

  Duj

  ardi

  n, W

  oute

  r D

  e R

  ycke

  Foto

  graf

  ie

  Kris

  tin V

  an D

  amm

  e, M

  ichi

  el G

  eldo

  f, S

  imon

  Sch

  izof

  reni

  e W

  arde

  nier

  Car

  toon

  s

  Lynn

  Lam

  initi

  s R

  emor

  y, M

  artij

  n M

  exic

  aans

  e gr

  oep

  Ver

  mee

  rsch

  SCHAMPER DEELT 666 KNAEKS UIT

  - Deel het Knaek vs. Guido-artikel (p. 8) op Facebook

  - Mail een screenshot naar schamper@schamper.ugent.be

  ET VOILA

  Je zou voor minder je ziel verkopen!

 • www.schamper.ugent.be Schamper 519 3

  UGENT

  UNIEF

  4 Kort5 eigen haard, goud waard5 onderwijskort6 Bouwwoede bij Fabiola8 Guido vs. Knaek 9 erasmus in Gent10 Het beste zwembad van Gent12 Schamper Borduurt

  Wetenschap

  14 wetenschapskort15 en de winnaar is ...16 chocolade voor gevorderden18 wetenschap voor dummies

  cultuur

  20 cultuuragenda21 Filmfesti val doorbreekt taboes24 interview: jef neve 26 ich Bin wie du28 Boek vs. Film

  satire

  30 de liegende reporter31 Ge zult nog Beloond worde

  De bouwvakkers staan plots voor je

  raam en kijken echt naar binnen

  Voyeurisme teistert home fabiola 6

  alles over het filmfestival 21

  Opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pap

  ier,

  grat

  is v

  ersp

  reid

  in a

  lle fa

  culte

  iten,

  rest

  os

  en h

  omes

  van

  de

  UG

  ent.

  Ver

  schi

  jnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  VU

  Joos

  t Dep

  otte

  r

  Hov

  enie

  rsbe

  rg 2

  4, 9

  000

  Gen

  t

  Dru

  k

  Dru

  k in

  de

  Wee

  r

  Fore

  lstr

  aat 3

  5, 9

  000

  Gen

  t

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  Joos

  t Dep

  otte

  r

  Co

  rdin

  ator

  Est

  her

  Sev

  ens

  Rec

  lam

  e &

  PR

  Lise

  Eel

  bode

  Lay-

  out

  Dyl

  an B

  elgr

  ado

  Red

  actie

  An-

  Sop

  hie

  Ava

  scul

  aire

  bot

  necr

  ose

  Fon

  tain

  e (c

  hef C

  ultu

  ur

  ), C

  lara

  Chl

  amyd

  ia C

  aser

  t (ch

  ef W

  eten

  scha

  p), D

  ylan

  Dys

  ente

  rie B

  elgr

  ado,

  Est

  her

  Ele

  fant

  iasi

  s S

  even

  s, F

  abric

  e F

  ram

  boes

  ia L

  uyck

  x, J

  oost

  Impo

  tent

  ie D

  epot

  ter,

  Kris

  tin K

  inkh

  oest

  Van

  Dam

  me,

  Lie

  selo

  t Lu

  pus

  Le C

  omte

  , Lis