sdh_teorisine_giri

Download SDH_teorisine_giri

Post on 03-Oct-2014

204 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

SDH TEORSNE GR Eitim Dokman

481 06559 TAAA Ed.02

SDHe Doru GelimelerTeknik Eitim Blm

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 1

PDH de karlalan problemlerTeknik Eitim Blm

Dk Mertebeli bir iarete dorudan eriim imkan olmamas: dolaysyla tm Mux/Demux zincirini katetme zorunluluu (Back to Back oklama) Farkl Hiyerariler: Tarihi sebepler nedeniyle, Kuzey Amerika, Avrupa ve Japon PDH transmisyon ebekeleri farkl farkl geliti. Ktalar saysal transmisyon linkleriyle birbirine balamak gerektiinde ise, Avrupa ve Kuzey Amerika PDH sistemlerinin karm olan drdnc bir hiyerari tanmland. Daha Yksek Kapasite htiyac: Mevcut PDH ler maksimum 140 Mbit/s hzna kadar kmaktadr ve bu kapasite gnmz trafik ihtiyacn karlamada yetersizdir. Modern optik transmisyon sistemleri daha yksek bit hzlar ve dolaysyla daha yksek kapasite salayabilirler. Ynetim: Operatrler, kendi tehizat ve ebekelerini ynetmek iin, standart bir yola ihtiya duymaktadrlar. Bu ekilde farkl reticilerin tehizatlarndan oluan ebeke, merkezi olarak denetlenebilecektir. Geleneksel PDH tehizatlar, gl bir ynetim sisteminin paras olarak dnlmemitir. Ynetim ok nemli olduu iin, ynetim problemine zmler SDH transmisyon sistemi tanmlamalarna dahil edilmitir. Tanmlanan ynetim stratejisi TMN (Telecommunications Management Network) olarak adlandrlr.481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 2

Back to Back oklamaTeknik Eitim Blm

140 Mbit/s 34 Mbit/s 8 Mbit/s 8 Mbit/s 34 Mbit/s

140 Mbit/s

34/8 8/2 140/34 2/8

8/34

34/140

2 Mbit/s

2 Mbit/s

64 x 2 Mbit/s

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 3

Back to Back oklamann DezavantajlarTeknik Eitim Blm

Dk Mertebe iarete eriim iin tm Mux/Demux zincirini katetme Dolaysyla fazla sayda tehizat ihtiyac Daha yksek kart arzas olasl Salonda daha fazla yer ihtiyac Daha fazla kablaj ve kablaj problemleri Daha fazla g tketimi Daha yksek yedekleme maliyeti Daha yksek personel eitim giderleri Gelecekteki farkl taleplere zor ve pahal adaptasyon (hardware bamll)

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 4

PDH ve SDH Saysal HiyerarileriTeknik Eitim Blm

Japon 5. mertebe 397200 kbit/s * 397200 kbit/s * x4 4. mertebe 97728 kbit/s 97728 kbit/s x3 3. mertebe 32064 kbit/s 32064 kbit/s x5 2. mertebe 6312 kbit/s 6312 kbit/s x4 1544 kbit/s 1544 kbit/s x 24 Ses Frekans Kanal

ABD

Avrupa 564992 kbit/s * 564992 kbit/s * x4

Trans Atlantik

STM-64 9953 Mbit/s 9953 Mbit/s STM-16 2488 Mbit/s 2488 Mbit/s STM-4

274176 kbit/s * 274176 kbit/s * x6 44736 kbit/s 44736 kbit/s x7

139264 kbit/s 139264 kbit/s x4 34368 kbit/s 34368 kbit/s x4 8448 kbit/s 8448 kbit/s x4 2048 kbit/s 2048 kbit/s

139264 kbit/s 139264 kbit/s

44736 kbit/s 44736 kbit/s 6312 kbit/s 6312 kbit/s

622 Mbit/s 622 Mbit/s STM-1 155 Mbit/s 155 Mbit/s

1. mertebe

2048 kbit/s 2048 kbit/s Amerikan, Japon and Avrupa bit hzlar

64 kbit/s 64 kbit/s

x 30

* CCITT tarafndan tanmlanmamtr 481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 5

STM-1 ereve Yaps 1/3Teknik Eitim Blm

270 byte 9 1 1 Section overhead RSOH 4 Administrative unit pointer(s) 9 10 261 270

STM-1 PAYLOADSection overhead MSOH 9 satr

9

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 6

STM-1 ereve Yaps 2/3Teknik Eitim Blm

STM-1 erevesinin karekteristii : 9 x 270 byte = 2430 byte 125 s peryodlu 155,520 Mbit/s bit hznda (2430 x 8 x 8000) erevenin transmisyonu, sol st keden balayarak satr satr yaplr.

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 7

STM-1 ereve Yaps 3/3Teknik Eitim Blm

Genel olarak, bir STM-N erevesinde Overhead : 9 satr x 9 byte x N Payload : 9 satr x 261 byte x N mevcuttur. Sonu olarak, bit hz STM-1 erevesinin bit hznn N katdr. Standartlatrlm ereveler : STM-4 : 622,080 Mbit/s STM-16 : 2488,320 Mbit/s STM-64 : 9953,280 Mbit/s

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 8

ITU-T oklama YapsTeknik Eitim Blm

xN

x1

STM-N

AUG

AU-4

VC-4x3

C-4139,264 Mbit/s x1

x3

TUG-3 VC-3x7 x7

TU-3

VC-3

AU-3

C-344,736 Mbit/s 34,368 Mbit/s x1

TUG-2

TU-2

VC-2

C-26,312 Mbit/s

x3

TU-12

VC-12

C-122,048 Mbit/s

x4

TU-11

VC-11

C-111,544 Mbit/s

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 9

ETSI oklama YapsTeknik Eitim Blm

xN

x1

STM-N

AUG

AU-4

VC-4x3

C-4 TUG-3x1 139,264 Mbit/s

TU-3

VC-3 C-3

x7

44,736 Mbit/s 34,368 Mbit/s x1

TUG-2

TU-2x3

VC-2

TU-12

VC-12

C-122,048 Mbit/s

VC-11

C-111,544 Mbit/s

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 10

140 Mbit/s den STM-1 oklamaTeknik Eitim Blm

xN

x1

STM-N

AUG

AU-4

VC-4x3

C-4 TUG-3x1 139,264 Mbit/s

TU-3

VC-3 C-3

x7

44,736 Mbit/s 34,368 Mbit/s x1

TUG-2

TU-2x3

VC-2

TU-12

VC-12

C-122,048 Mbit/s

VC-11

C-111,544 Mbit/s

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 11

140 Mbit/s Asenkron Mapping (C-4)Teknik Eitim Blm

1 1

260

9

# # # # # # # # #

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I X Z

140 Mbit/s iarete ayrlan yer CSSSSS00 111111JS

S Stuffing byte lar

C4

1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 I I X I S I S I S I X I S I S I S I X I S I S I S I X I S I S I S I X I S I Z I

1 satrlk yap oluturulur ve bu yap 9 kez tekrarlanr

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 12

VC-4 YapsTeknik Eitim Blm

VC-4 = C-4 + POH

9 byte

P O H

C-4

261 byte

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 13

VC-4 POHTeknik Eitim Blm

1

261

J1 B3 C2 G1 F2 H4 F3 K3 N1

C-4

J1 : Path trace fonksiyonu B3 : VC-4 dzeyinde hata lm C2 : Yol iaret etiketi (Signal Label) dir ve VC payload tipini tanmlar. - 00000000 : VC yolu bir tehizata balanmamtr. (Unequipped) - 00000001 : VC yolu tehizata bal, fakat payload yaps belirtilmemi. (Equipped not spesified) - 00000010 : TUG payload yaps - 00010010 : VC-4 de asenkron 140 Mbit/s G1 : G1 byte yol stat byte dr. F2 ve F3 : Servis kanal olarak kullanlabilir. H4 : H4 byte oklu erevede, ereve sra numarasnn gstergesidir. K3 : 1-4 aras bitler VC-4 path korumas iin kullanlr. N1 : Tandem balant sub-layer monitrleme iin

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 14

H4 & G1 Byte YapsTeknik Eitim Blm

VC-3/VC-4 POH1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 481 06559 TAAA Ed.02 H4 H4 H4 H4 H4

PayloadTU PTR (V1) H4 : XXXXXX00 H4 : XXXXXX00 TU PTR (V2) H4 : XXXXXX01 H4 : XXXXXX01 TU PTR (V3) H4 : XXXXXX10 H4 : XXXXXX10 TU PTR (V4) H4 : XXXXXX11 H4 : XXXXXX11 TU PTR (V1) H4 : XXXXXX01 H4 : XXXXXX00 1110 1111 HataYok HataYok FEBE 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 FEBE

G1 ByteFERF ---

1

2

3

4

5

6

7

8

Hata Yok 1 Hata 2 Hata 3 Hata 4 Hata 5 Hata 6 Hata 7 Hata 8 Hata Hata Yok

sayfa 15

AU-4 YapsTeknik Eitim Blm

AU-4 = AU-4 Pointer + VC-4

9 byteAU-4 Pointer

P O H

C-4

9 byte

261 byte

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 16

AU-4 Pointer ve SenkronizasyonTeknik Eitim Blm

STM-N (W) Al (gelen saat) ileme ve geici buffer lama

STM-N (E) Veri (kan saat)

Sistem saat referans

1 1 RSOH 4 9AU PTR MSOH

STM-1

270

1 1 RSOH 4 9AU PTR MSOH

STM-1

270

VC-4

VC-4

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 17

AU-4 Pointer MekanizmasTeknik Eitim Blm

H11 N 2 N 3 N 4 N 5 S 6 S 7 I 8 D 9 I 10 D 11 I

H212 D 13 I 14 D 15 I 16 D

N bitleri : Yeni Data Bayra enable : 1001 disable : 0110

I bitleri : Artrma bitleri (pozitif dorulama bitleri) D bitleri : Azaltma bitleri (negatif dorulama bitleri)

Not : AIS durumunda tm pointer deeri (H1 ve H2) 1 e ekilir. AU-4 Pointer rnei :0 1 1 0 1 0 PO IN TE R D E E R

10 bit pointer deeri : 0782 S bitleri : TU tipini 10 olarak gsterir

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 18

AU-4 Pointer AdresleriTeknik Eitim Blm

1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AU-4 Pointer offset numaralandrmaspozitif dorulama yeri (3 byte)

270

negatif dorulama yeri (3 byte) H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 0 87 1

4

-

-

86

-

-

9 1 4 522 -

521

-

-

125 s

782 H1 Y Y H2 1 1 H3 H3 H3 0 87 1 86

-

-

9

250 s

Y byte : 1001SS11 (S bitleri tanmlanmamtr) 1 byte : 11111111sayfa 19

481 06559 TAAA Ed.02

AU-4 Pointer Ayarlama / Pozitif DorulamaTeknik Eitim Blm

(gelen STM-1 kan STM-1 den yava)

pointer de eri = A H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3

VC-4

VC-4pointer de eri : I bitler ters yollanr H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3 pozitif dorulama byte

yeni pointer deeri = A + 1 H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3

VC-4

yeni pointer deeri = A + 1 H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3

VC-4

VC-4

481 06559 TAAA Ed.02

sayfa 20

AU-4 Pointer Ayarlama / Negatif DorulamaTeknik Eitim Blm

(gelen STM-1 kan STM-1 den hzl)

pointer deeri = A H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3

VC-4

VC-4pointer deeri : D bitleri ters yollanr H1 Y Y H2 X X negatif dorulama byte

yeni pointer deeri = A - 1 H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3

VC-4

yeni pointer deeri = A - 1 H1 Y Y H2 X X H3 H3 H3