sepsis, sepsis sever, septicemie 2014

of 42 /42
SEPSIS, SEPSIS SEVER, SEPSIS, SEPSIS SEVER, SEPTICEMIE SEPTICEMIE

Upload: ionu-rus

Post on 20-Feb-2018

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 1/42

SEPSIS, SEPSIS SEVER,SEPSIS, SEPSIS SEVER,SEPTICEMIESEPTICEMIE

Page 2: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 2/42

TERMINOLOGIETERMINOLOGIE

SepticemiaSepticemia  reprezinta o modalitate evolutiva areprezinta o modalitate evolutiva aunei infectii caracterizata prin:unei infectii caracterizata prin:

evolutie clinica aciclica, neregulata ,evolutie clinica aciclica, neregulata ,

imprevizibila, foarte gravaimprevizibila, foarte grava prezenta uneiprezenta unei porti de intrareporti de intrare a microbilora microbilor

prezenta unuiprezenta unui focar septic primarfocar septic primar, in contact cu, in contact cuun vas sanguin, la nivelul caruia germenii seun vas sanguin, la nivelul caruia germenii se

multiplicamultiplica bacteriemiebacteriemie

metastaze septicemetastaze septice sau focare septice secundaresau focare septice secundare

Page 3: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 3/42

TERMINOLOGIE*TERMINOLOGIE* Termeni recomandati de ACCP / SCCMTermeni recomandati de ACCP / SCCM

Consensus Conference, Cica!o "##$Consensus Conference, Cica!o "##$

Definitii utilizate pentru descrierea starii pacientilor cu infectii sistemice

Sindromul de

raspunsinflamatorsistemic

(SIRS)*

Cel putin doua din urmatoarele conditii:

- temperatura > 38°C sau < 36°C- frecventa respiratorie > 2 resp!min sau "aC#2 < 32 mm$%- frecventa cardiaca > & 'atai ! min

- numar de leucocite > 2!µl sau < !µl sau > 'lasti in

periferie

Sepsis* SIRS de etiolo%ie micro'iana+ certa sau pro'a'ila

Sepsis sever Sepsis cu unul sau mai multe din urmatoarele semne de hipoperfuzietisulara:

) "a#2 ! ,i#

2  < 28 la intu'ati sau cu masca

2) p$ arterial < -+33) diure.a < 3 ml!/) 01 sistolica < & mm$% sau scaderea 01 sistolice cu peste

mm$% din valoarea de 'a.a cu durata de peste 2/) Re.istenta vasculara sistemica < 8 dn * s * cm4

6) 0 protrom'ina sau 0 partial de trom'oplastina > normal sau nr50rom'ociti < * & !l sau scaderea trom'ocitilor la din ceamai recenta valoare determinata

-) documentarea deteriorarii statusului mental in ultimele 2/(CS<+ scade cu >3)

Page 4: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 4/42

$ipotensiunea 01 sistolica < & mm$% sau scaderea 01 cu peste mm$% ina'senta altor cau.e de /ipotensiune

Soc septic Sepsis cu /ipotensiune care nu raspunde la resuscitareavolemica necesitand administrare de vasopresoare+ plusdisfunctii or%anice sau semne de /ipoperfu.ie tisulara cacele mentionate mai sus pentru sepsis sever

Soc septicrefractar 

Soc septic cu durata de peste / si care nu raspunde laadministrarea de fluide+ vasopresoare si inotrope

Sindrom dedisfunctieor%anicamultipla(7#S)

isfunctii a doua sau mai multe or%ane+ necesitand interventiepentru mentinerea /omeosta.iei

TERMINOLOGIE*TERMINOLOGIE* Termeni recomandati de ACCP / SCCMTermeni recomandati de ACCP / SCCM

Consensus Conference, Cica!o "##$Consensus Conference, Cica!o "##$

Page 5: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 5/42

DefnitiiDefnitii

Sepsis = SIRS + infectie

Sepsis sever = Sepsis cu disfunctie

organica, hipoperfuzie sau hipotensiune Soc septic = Sepsis cu hipotensiune sianomalii de perfuzie in ciuda uneiresuscitari volemice adecvate

Page 6: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 6/42

SIRS - SepsisSIRS - Sepsis

Page 7: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 7/42

Page 8: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 8/42

M!SM!S

Page 9: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 9/42

TERMINOLOGIETERMINOLOGIE

BacteriemiaBacteriemia

!upa durata:!upa durata: tranzitorietranzitorie,, intermitentaintermitenta sausau permanenta permanenta""

!upa modul de producere:!upa modul de producere: secundarasecundara #cu focar#cu focarinfectios cunoscut$ sauinfectios cunoscut$ sau primara primara #fara focar infectios#fara focar infectiosevident$"evident$"

!upa numarul microorganismelor izolate in!upa numarul microorganismelor izolate inhemoculturi:hemoculturi: monomicrobianamonomicrobiana sausau polimicrobiana. polimicrobiana. 

CARSCARS -- reac%ie de raspuns antiin&amator compensatorreac%ie de raspuns antiin&amator compensator 

MARSMARS -- sindrom de raspuns antagonist mi'tsindrom de raspuns antagonist mi't#pacien%ii cu ()RS care prezint* si tr*s*turi de#pacien%ii cu ()RS care prezint* si tr*s*turi deSIRS$"SIRS$"

Page 10: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 10/42

EpidemiologieEpidemiologie

incidenta sepsisului a crescut cu . in ultimii / aniincidenta sepsisului a crescut cu . in ultimii / ani

inciden%a sepsisului sever este de 0 cazuri1// intern*riinciden%a sepsisului sever este de 0 cazuri1// intern*risau 0,2 cazuri1/// zile spitalizare in sectiile de terapiesau 0,2 cazuri1/// zile spitalizare in sectiile de terapieintensivaintensiva

cea mai important* cauz* de deces 3n sec%iile decea mai important* cauz* de deces 3n sec%iile deterapie intensiv*terapie intensiv* noncoronarienenoncoronariene

a 4I-a cauza de deces in general 5i a III-a ca importan%*a 4I-a cauza de deces in general 5i a III-a ca importan%* 3n cadrul bolilor infec%ioase, dup* infec%iile pulmonare 3n cadrul bolilor infec%ioase, dup* infec%iile pulmonare5i SI!) 6(!(75i SI!) 6(!(7

global zilnic decedeaza 8// pacienti prin sepsis severglobal zilnic decedeaza 8// pacienti prin sepsis sever

Page 11: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 11/42

Factori de risc pentru sepsisFactori de risc pentru sepsis cresterea duratei de viata a popula%ieicresterea duratei de viata a popula%iei

Imunosupresia innascuta 1 dobandita 1 indusaImunosupresia innascuta 1 dobandita 1 indusa manoperele invazive medicale si chirurgicalemanoperele invazive medicale si chirurgicale spitalizarea prelungit*spitalizarea prelungit* alcaloza gastrica, radioterapia, arsurile, malnutri%ia,alcaloza gastrica, radioterapia, arsurile, malnutri%ia,

alimenta%ia parenteral*alimenta%ia parenteral*,, ischemia mezenteric*ischemia mezenteric* ##favorizeaza transloca%ia bacteriana din intestinfavorizeaza transloca%ia bacteriana din intestin$$ procedurile stomatologice, cateterele venoaseprocedurile stomatologice, cateterele venoase

centrale,centrale, protezele, stenturile,protezele, stenturile, utilizarea drogurilorutilizarea drogurilorintravenoaseintravenoase

tratamentele prelungite cu glucocorticoizi 5itratamentele prelungite cu glucocorticoizi 5iantibiotice cu spectru largantibiotice cu spectru larg

(ele mai frecvente porti de intrare: aparatul(ele mai frecvente porti de intrare: aparatulrespirator, aparatul genito-urinar, tubul digestiv sirespirator, aparatul genito-urinar, tubul digestiv sitegumentul"tegumentul"

Page 12: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 12/42

EpidemiologieEpidemiologie - mortalitate- mortalitate

Page 13: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 13/42

PIROPIRO

9n mod de clasicare a sepsisului care permite o9n mod de clasicare a sepsisului care permite ocaracterizare completa a infectiei si a factorilorcaracterizare completa a infectiei si a factorilorfavorizantifavorizanti

PP ; <redispozitie care poate innascuta sau dobandita; <redispozitie care poate innascuta sau dobandita

II ; Infectie #; Infectie #caracteristicile$caracteristicile$RR ; Raspunsul gazdei la infectie; Raspunsul gazdei la infectie

OO ; disfunctii de rgan: numar, severitate si tip"; disfunctii de rgan: numar, severitate si tip"

(onceptul <IR ofera un tablou al: fondului pe care(onceptul <IR ofera un tablou al: fondului pe care

apare un anumit tip de infectie, care determina unapare un anumit tip de infectie, care determina unanumit raspuns al organismului, anumite disfunctiianumit raspuns al organismului, anumite disfunctiide organ si un raspuns particular la tratament"de organ si un raspuns particular la tratament"

Page 14: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 14/42

Etiologia sepsisuluiEtiologia sepsisuluiGrup (Gram -) Microorganisme

'idazo-negativ fermentativ  #Enterobacteriaceae$

Escericia co%i &%e'sie%%aEnterobacter SerratiaProteusProvidenciaSalmonellaYersinia

'idazo-pozitiv nefermentativ   Pseudomonas aeruginosa

'idazo-negativ nefermentativ   Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter baumannii

'idazo-pozitiv fermentativ   Aeromonas hydrophilaVibrio vulnifcus

Specii dicile   eisseria spp.!aemophilus spp."ardiobacterium hominis Actinobacillus

actinomycetemcomitans

Page 15: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 15/42

Etiologia sepsisuluiEtiologia sepsisuluiGrup (Gram +) Microorganisme

  Catala.o 4 po.itiv   Staphylococcus aureus  (coagulazo - pozitiv)Staphylococcus epidermidis  (coagulazo - negativ)

  Catala.o 4 ne%ativ Enterococcus spp.Streptococcus pneumoniaeStreptococcus viridans

Streptococcus β  hemoliticus

Tulpini gram – pozitive rare  9e/emolitice

Corynebacterium jeikeium

  $emolitice Listeria monocytogenes

Page 16: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 16/42

PatogeniePatogenie

Page 17: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 17/42

PP

aat t 

oo

gg

ee

nnii

ee

Page 18: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 18/42

PatogenezaPatogeneza

Page 19: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 19/42

Infection

Inflammatory

Mediators

Endothelial

DysfunctionVasodilation

Hypotension Vasoconstriction Edema

Maldistribution of Microvascular Blood Flow

Organ Dysfunction

Microvascular lugging

Ischemia

!ell Death

Page 20: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 20/42

<atogenie<atogenie

RelatiaRelatia

SIRS1Sepsis1InfectieSIRS1Sepsis1Infectie

Altele

Bacteriemia

SEPSIS SIRSINFECTIE

InfarctAltele

Arsi

Traume

!ezechilibrul SIRS 1!ezechilibrul SIRS 1

()RS()RS

Imunosupresie Homeostazie Hiperinflamatie

SIRSTNF, IL-,-!

PAF, LT, T"A#

Ra$icali %#,

C&a, etc'

CARSIL-(,-),-,-*

sTNFR, IL-ra, T+F, CSF

etc'

Page 21: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 21/42

!iagnostic clinic!iagnostic clinic

 abloul clinic cuprinde simptome si semne ale: in&amatiei abloul clinic cuprinde simptome si semne ale: in&amatiei

sistemice, focarului septic primar, disfunctiei organice, coagulariisistemice, focarului septic primar, disfunctiei organice, coagulariiintravasculare diseminate, socului"intravasculare diseminate, socului" >ebra>ebra :: 0-?. @ 0-?. @ 22//(,(, iin 0?-8A. din cazuri febra esten 0?-8A. din cazuri febra este

neinfec%ioas* si lipseste la: bolnavii peste ?B ani #08.$, uremici,neinfec%ioas* si lipseste la: bolnavii peste ?B ani #08.$, uremici,alcoolici, debilitati" Cipotermia depaseste febra ca specicitatealcoolici, debilitati" Cipotermia depaseste febra ca specicitatepentru sepsis si reprezinta un criteriu de severitate" )spectulpentru sepsis si reprezinta un criteriu de severitate" )spectulcurbei termice este caracteristic, neregulat, cu diferente de pestecurbei termice este caracteristic, neregulat, cu diferente de pesteD( intre valorile matinale si vesperale"D( intre valorile matinale si vesperale"

 ahipneea ahipneea este frecvent un semn precoce al sepsisului, urmat deeste frecvent un semn precoce al sepsisului, urmat demanifest*ri respiratorii diverse: de la hiperventila%ie pEn* lamanifest*ri respiratorii diverse: de la hiperventila%ie pEn* ladetres* respiratorie" )R!S #!etresa respiratorie a adultului$ si )FIdetres* respiratorie" )R!S #!etresa respiratorie a adultului$ si )FI#InGurie pulmonara acuta$ pot complica evolu%ia sepsisului 3n /-#InGurie pulmonara acuta$ pot complica evolu%ia sepsisului 3n /-8/. din cazuri cu o mortalitate atribuit* de 2/-/." <oate si8/. din cazuri cu o mortalitate atribuit* de 2/-/." <oate si

e'presia compensarii unei acidoze metabolice"e'presia compensarii unei acidoze metabolice"   ahicardia ahicardia  este de obicei concordanta cu febra, dar atunci candeste de obicei concordanta cu febra, dar atunci cand

este prezenta in lipsa febrei poate sugera sepsisul" )fectareaeste prezenta in lipsa febrei poate sugera sepsisul" )fectareamiocardica face parte din disfunctiile mai rare si tardive inmiocardica face parte din disfunctiile mai rare si tardive insepsisul sever"sepsisul sever"

CipotensiuneaCipotensiunea, hemoragiile, predispun la acrocianoz* 5i la, hemoragiile, predispun la acrocianoz* 5i la

necroze ischemice 3n special la nivelul degetelor"necroze ischemice 3n special la nivelul degetelor"

Page 22: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 22/42

(elulita(elulita, fasceita necrozanta, bule, pustule, leziuni, fasceita necrozanta, bule, pustule, leziuni

hemoragice, rash, ecthHma gangrenosumhemoragice, rash, ecthHma gangrenosum

Manifest*rile gastrointestinaleManifest*rile gastrointestinale: gre%uri, v*rs*turi, diaree, ileus,: gre%uri, v*rs*turi, diaree, ileus,hematemez*, melen*hematemez*, melen*

Icterul,Icterul, rezultat al disfunc%iei hepatobiliare, al colestazei sau alrezultat al disfunc%iei hepatobiliare, al colestazei sau alhemolizei este mai frecvent 3ntElnit 3n septicemiile cuhemolizei este mai frecvent 3ntElnit 3n septicemiile cu#acteroides spp#acteroides spp 5i cu enterobacterii"5i cu enterobacterii"

CepatomegaliaCepatomegalia

 se intalneste frecvent in septicemii ca urmarese intalneste frecvent in septicemii ca urmare

a afectariia afectarii hepatice sau a insucientei cardiace"hepatice sau a insucientei cardiace" ligoanurialigoanuria poate un semn precoce al boli si se datorestepoate un semn precoce al boli si se datoreste

deshidratarii, necrozei tubulare acute si mai rar disfunctieideshidratarii, necrozei tubulare acute si mai rar disfunctieiglomerulare sau nefritei intersti%iale"glomerulare sau nefritei intersti%iale"

!ezorientarea, confuzia, coma!ezorientarea, confuzia, coma sunt manifest*ri alesunt manifest*ri aleencefalopatiei din sepsis cauzate de hipoperfuzia cerebrala,encefalopatiei din sepsis cauzate de hipoperfuzia cerebrala,

hipo'ie, perturbari electrolitice 5i apar mai frecvent la vErstnicihipo'ie, perturbari electrolitice 5i apar mai frecvent la vErstnicisau la cei cu suferin%e neurologice anterioare"sau la cei cu suferin%e neurologice anterioare"

'amenul clinic poate oferi informa%ii pre%ioase privind'amenul clinic poate oferi informa%ii pre%ioase privind focarefocareprimare oculteprimare oculte: pl*gi suprainfectate, aborduri vasculare cu: pl*gi suprainfectate, aborduri vasculare cusemne de &ebit* sau celulit*, infec%ii ale %esuturilor moi postsemne de &ebit* sau celulit*, infec%ii ale %esuturilor moi postinGec%ii i"m" si interventii chirurgicale, sinuzite, endoftalmiteinGec%ii i"m" si interventii chirurgicale, sinuzite, endoftalmite ,,

etcetc""

!iagnostic clinic!iagnostic clinic

Page 23: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 23/42

!iagnostic paraclinic!iagnostic paraclinic

MarJerii nonspecici ai infec%ieiMarJerii nonspecici ai infec%iei::  neutrolia are sensibilitate redusa pentru sepsisneutrolia are sensibilitate redusa pentru sepsis neutropenia profund* #sub //1mm$ persistentaneutropenia profund* #sub //1mm$ persistenta

#peste A zile$#peste A zile$ trombocitopenia uneori sub B/"///1mm re&ect*trombocitopenia uneori sub B/"///1mm re&ect*

(I! 5i are valoare predictiv* pozitiv* mare #2.$(I! 5i are valoare predictiv* pozitiv* mare #2.$pentru bacteriemie"pentru bacteriemie" <(R #<roteina ( reactiv*$, <( #<rocalcitonina$ si<(R #<roteina ( reactiv*$, <( #<rocalcitonina$ si IF-IF-

??, reactanti de faz* acut*, au rol important 3n, reactanti de faz* acut*, au rol important 3ndiferen%ierea sepsis - SIRS"diferen%ierea sepsis - SIRS"

!atele biochimice!atele biochimice care re&ecta afectarea organicacare re&ecta afectarea organica'plorarile imagistice'plorarile imagistice!eterminarea endoto'emiei,!eterminarea endoto'emiei, datorita tehnicilordatorita tehnicilor

actuale prea sensibile, r*mEne o metod*actuale prea sensibile, r*mEne o metod*e'perimental*"e'perimental*"

'plorari functionale'plorari functionale 

Page 24: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 24/42

!iagnosticul microbiologic!iagnosticul microbiologic

este foarte important la pacien%ii cu sepsis pentru ca:este foarte important la pacien%ii cu sepsis pentru ca:

se asigur* o terapie antimicrobian* adecvat*Kse asigur* o terapie antimicrobian* adecvat*K permite crearea unei baze de date localepermite crearea unei baze de date locale privindprivind

rezistentarezistentaKK prolul rezisten%ei antimicrobiene difer* 5i se modic*prolul rezisten%ei antimicrobiene difer* 5i se modic*

continuuKcontinuuK cunoa5terea etiologiei face posibil*, 3n viitor,cunoa5terea etiologiei face posibil*, 3n viitor,

selectarea cazurilor la care o terapie adGuvant*, spreselectarea cazurilor la care o terapie adGuvant*, spree'emplu agen%ii antiendoto'in* ar putea benec*"e'emplu agen%ii antiendoto'in* ar putea benec*"

Rezultate bacteriologice utile tratamentului se pot ob%ineRezultate bacteriologice utile tratamentului se pot ob%ineprin 3ns*mEn%area unorprin 3ns*mEn%area unor::

- secre%ii ziologice #sange, e'udat faringian, urin*, F(R,secre%ii ziologice #sange, e'udat faringian, urin*, F(R,fecale, bil*$fecale, bil*$

- patologice #sput*, puroi, lichid pleural, lichid de ascit*$"patologice #sput*, puroi, lichid pleural, lichid de ascit*$"

Page 25: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 25/42

CemoculturaCemocultura IInvestiga%ie neinvaziv*, ieftin* si trebuie efectuat* ori de cEtenvestiga%ie neinvaziv*, ieftin* si trebuie efectuat* ori de cEte

ori e'ist* suspiciune de septicemie"ori e'ist* suspiciune de septicemie" Sensibilitatea metodei depinde de: alegerea pacientului,Sensibilitatea metodei depinde de: alegerea pacientului,

calitatea probei si calitatea mediilor utilizatecalitatea probei si calitatea mediilor utilizate #(9I, (9M si <#(9I, (9M si <(L$(L$

Indicatiile absoluteIndicatiile absolute: neutropenicul febril, suspiciunea de: neutropenicul febril, suspiciunea demeningococemie si de endocardita"meningococemie si de endocardita"

Indicatiile relativeIndicatiile relative: febra @2D( si hipotermia ?D(, frisonul: febra @2D( si hipotermia ?D(, frisonulcare apare la apro'imativ B. din episoadele de bacteriemie,care apare la apro'imativ B. din episoadele de bacteriemie,leucocitozaleucocitoza

Se recolteaza inaintea introducerii tratamentului antibiotic,Se recolteaza inaintea introducerii tratamentului antibiotic, 3ntr-o 3ntr-opauz* de antibiotico-terapie sau imediat 3naintea administr*riipauz* de antibiotico-terapie sau imediat 3naintea administr*riiantibioticului"antibioticului"

SEngele trebuie recoltat prin punc%ie venoas*SEngele trebuie recoltat prin punc%ie venoas* sausau imediat dup*imediat dup*montareamontarea cateterului venoscateterului venos""

Nolumul de sEnge recoltat este variabil 3n func%ie de vErst*Nolumul de sEnge recoltat este variabil 3n func%ie de vErst*:: -0-0ml pentru nou nascut, 0- ml pentru copilul mic si -B ml pentruml pentru nou nascut, 0- ml pentru copilul mic si -B ml pentrucopilul marecopilul mare, / ml pentru adult, / ml pentru adult 

!ilu%ia sEngelui pe mediu de : / trebuie p*strat* pentru!ilu%ia sEngelui pe mediu de : / trebuie p*strat* pentrudiluarea anticorpilor"diluarea anticorpilor"

Page 26: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 26/42

Oum*rul hemoculturilor recoltateOum*rul hemoculturilor recoltate:: 0-0- perechiperechi dede

hemoculturihemoculturi Intervalul de timpIntervalul de timp:: / minute sau 3n serie"/ minute sau 3n serie" Mediile de hemocultur* utilizate sunt 3n general celeMediile de hemocultur* utilizate sunt 3n general cele

recomandate de produc*torii sistemelor automate" )cesterecomandate de produc*torii sistemelor automate" )cestemedii con%in substan%e care absorb antibioticele cum suntmedii con%in substan%e care absorb antibioticele cum suntr*5inile sau sodiu polietanol sulfonatul"r*5inile sau sodiu polietanol sulfonatul"

 impul necesar pozitiv*rii hemoculturilor real pozitive impul necesar pozitiv*rii hemoculturilor real pozitive:: 8282ore pentru maGoritatea bacteriilorore pentru maGoritatea bacteriilor,, grupul CaceJ ,B zilegrupul CaceJ ,B zile,, #artonella#artonella spp" 2 zilespp" 2 zile

(el mai frecvent vor 3ntElni%i 3n hemoculturile fals pozitive:(el mai frecvent vor 3ntElni%i 3n hemoculturile fals pozitive:S. epidermidisS. epidermidis, difteroizi,, difteroizi, Propionibacterium acnesPropionibacterium acnes""

Specicitatea hemoculturii cre5te atunci cEnd aceea5iSpecicitatea hemoculturii cre5te atunci cEnd aceea5i

bacterie este izolat* din mai multe hemoculturi 3n primelebacterie este izolat* din mai multe hemoculturi 3n primele82 de ore ale procesului de incuba%ie"82 de ore ale procesului de incuba%ie" Sunt autori care consider* c* anumite microorganismeSunt autori care consider* c* anumite microorganisme

izolate 3n hemocultur*izolate 3n hemocultur* sunt 3ntotdeauna patogenesunt 3ntotdeauna patogene::Streptococi gr" ) 5i P,Streptococi gr" ) 5i P, Streptococcus pnStreptococcus pn",", $isteria$isteriamonocitogenesmonocitogenes,, !aemophilus in%!aemophilus in%",", E coli& Ps. Aeruginosa&E coli& Ps. Aeruginosa&

#acteroides 'ragilis.#acteroides 'ragilis. 

CemoculturaCemocultura

Page 27: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 27/42

 ratamentul antibiotic ratamentul antibiotic

 ratamentul antibiotic ramane cea maiimportanta alegere in sepsis

Momentul introducerii, cienta, Spectru Farg

<rolul de rezistenta Modicarea tratamentului dupa rezultatele

bacteriologice

Multe cazuri de sepsis cu etiologie neprecizata

 ratamentele patogenetice cu rol antiin&amatorpot aditive dar au efect discutabil

Page 28: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 28/42

 ratament antibiotic ratament antibiotic

Introdus in prima ora e !a recunoastereasepsisu!ui dupa culturi

Monoterapie sau terapie asociata in functie deetiologia probabila

- <enetrabilitatea in tesutul infectat- Starea organelor e'cretoare

Qhidat de prolul de rezistenta al germenilorcomunitari sau nozocomiali

Reevaluat dupa 82;A0 ore, in scopul restrangeriispectrului antibacterian !urata A;/ zile in functie de raspunsul clinic"

0 zile pentru Ps. aeruginosa, 8 saptamani pentru S.aureus, pana cand nr" neutrole creste @ B//1mm, la

neutropenicul febril

Page 29: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 29/42

 ratament antibiotic ratament antibiotic

(efalosporine gen 8 aminoglicozid

(arbapeneme aminoglicozid

<ip-az + aminoglicozid daca incidenta MRS) este crescuta

se adauga un antibiotic

antistalococic ;Nancomicina, eicoplanina, Finezolid, SHnercid, (BQ

ratament antibiotic 1ratament antibiotic 1

Page 30: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 30/42

 ratament antibiotic 1 ratament antibiotic 1supravietuiresupravietuire

Page 31: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 31/42

(ontrolul sursei de infectie(ontrolul sursei de infectie

valuarea chirurgicala a focaruluiprimar si a focarelor secundare

(ontrol chirurgical cu decit functional

minim (ontrolul chirugical dupa masurile de

resuscitare

Indepartarea cateterelor infectatedupa stabilirea altor aborduri venoase

Page 32: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 32/42

 erapia volemica erapia volemica (oloizi sau cristaloizi Incarcare volemica la pacienti cu hipovolemie si

repetarea administrarii de lichide in functie de <N( sitoleranta

Socu! septic:

 ulburari hemodinamice:- Soc hiperdinamic #soc cald$ ; tahicardie, debit cardiacnormal sau crescut, rezistenta vasculara scazuta

- Soc hipodinamic #soc rece$ ; debit cardiac scazut !epresie miocardica  ulburari de permeabilitate vasculara si perfuzie

tisulara !ezechilibru intre aportul si consumul de 0 )cidoza metabolica

Page 33: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 33/42

Nasopresoare 1 InotropeNasopresoare 1 Inotrope

Nasopresoare: (and administrarea de lichide nu reface ) si

perfuzia organelor <entru a sustine viata in hipotensiunile

severe chiar daca refacerea volemica este in

curs <rima alegere: norepinephrine sau dopamina

pe cateter central Ou dopamina in doze renale"

 erapia inotropa: !obutamina poate folosita pentru a creste

debitul cardiac in combinatie cu terapiavasopresoare

Page 34: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 34/42

 ratamentul cortizonic ratamentul cortizonic

Cidrocortizon IN este recomandat in soc septicin asociere cu tratament vasopresor pentru amentine o ) adecvata

0//-// mg CC(1zi in -8 prize, B zile

Reduce durata socului septic

Ou reduce mortalitatea legata de socul setic

l l li i i( l l li i i

Page 35: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 35/42

(ontrolul glicemiei(ontrolul glicemiei Mentinerea unei glicemii 2/ mg1dF 

Page 36: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 36/42

 ratamente neantibiotice 1 supravietuire ratamente neantibiotice 1 supravietuire

)ntiin&amatoare nesteroidiene Ou(orticosteroizi Oerezolvat)nti endoto'ina Ou

)nti O> Ou O> receptor antagonist OuIF- receptor antagonist Ou<)> antagonist Ou

<roteina ( activata Ou

<acientii cu insucienta corticosuprarenalabeneciaza de tratamentul cu corticosteroizi

Page 37: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 37/42

(oncluzii(oncluzii

Recunoasterea R)<I!) a Sepsisului siRecunoasterea R)<I!) a Sepsisului sievaluarea SNRI)IIevaluarea SNRI)II

 erapia )ntibiotica R)<I!) este cruciala erapia )ntibiotica R)<I!) este cruciala

in remisia soculuiin remisia soculuiRS9S(I)R) sepsisului sever si aRS9S(I)R) sepsisului sever si a

socului septicsocului septic

Resuscitare volemica R)<I!) pentru aResuscitare volemica R)<I!) pentru aavea in primele ? ore o )M @?BmmCg,avea in primele ? ore o )M @?BmmCg,<N( 2-0mmCg, diureza /"Bml1Jgc1h<N( 2-0mmCg, diureza /"Bml1Jgc1h

Page 38: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 38/42

Page 39: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 39/42

Page 40: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 40/42

Page 41: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 41/42

Page 42: Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

7/24/2019 Sepsis, Sepsis Sever, Septicemie 2014

http://slidepdf.com/reader/full/sepsis-sepsis-sever-septicemie-2014 42/42

Na multumescNa multumesc