serrure motorisée motorgestuurde sloten motorised locksserrure+motorisée+motorgestuurde... · 3...

of 6 /6
Serrure motorisée Motorgestuurde sloten Motorised locks Serrure motorisée Motorgestuurde sloten Motorised locks www.G-Block.be www.G-Block.be

Author: truongthien

Post on 16-Sep-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Serrure motoriseMotorgestuurde slotenMotorised locks

  Serrure motoriseMotorgestuurde slotenMotorised locks

  www.G-Block.bewww.G-Block.be

 • 2

  Une simple porte claque est peut-tre ferme, mais elle noffre que peu de protection leffraction. Donc il est plus srde la verrouiller. Dans certain cas, cette manuvre est rendue difficile car tous les usagers non pas accs au systme dedverrouillage ou la frquence de passage est telle que utilisation est fastidieuse.

  Le systme assure la fermeture et louverture automatique des portes :Ce problme est rsolu de manire simple et efficace par des systmes de serrure automatique motorise quiverrouillent les portes, chaque cycle ouverture/fermeture.Pour ouvrir la porte il faut une activation qui est donne sous forme de code, badge, dverrouillage via interphone, oupar quelque type dimpulsion que ce soit et la porte se dverrouille en quelques secondes.

  Vous trouverez ci-dessous quelques possibilits de serrures motorises. Chacune rpondant des modes opratoires bienparticuliers et spcifiques chaque cas de figure.

  Etes-vous sr que votre porte esttoujours bien verrouille ?

  Een deur die gewoon is dichtgetrokken kan misschien gesloten zijn, maar ze biedt weinig bescherming tegen inbraak.Het is dus veiliger om uw deuren te vergrendelen. In bepaalde gevallen wordt dit moeilijker gemaakt omdat niet allegebruikers toegang hebben tot het ontgrendelingssysteem of omdat het verkeer zodanig is dat het gebruik van eenvergrendelingssysteem vervelend zou zijn.

  Het systeem verzekert de automatische opening en sluiting van deuren:dit probleem wordt eenvoudig en efficint opgelost door een systeem van motorgestuurde automatische sloten die dedeuren vergrendelen na elke open/sluitcyclus.Om de deur te openen moet de motor geactiveerd worden door een code, een badge, ontgrendeling via de intercom ofdoor om het even welke andere impuls. De deur wordt enkele seconden later ontgrendeld.

  Hieronder vindt u enkele voorbeelden van motorgestuurde sloten. Elk type beantwoordt aan welbepaalde enspecifieke werkingsmodaliteiten.

  Bent u er zeker van dat uw deuraltijd goed vergrendeld is?

  A door which is just slammed shut is perhaps closed, but it only offers slight protection against a break-in. So it is saferto lock it. In some cases this manoeuvre is made difficult because not all users have access to the unlocking system orthe frequency of passage is such that locking and unlocking is tiresome.

  The system ensures automatic door closing and opening:This problem is solved simply and effectively by systems of automatic motorised locks which lock the doors at eachopening/closing cycle. To open the door, an activation is needed given in the form of a code, a badge, unlocking via interphone or bywhatever other type of pulse.and the door unlocks in a few seconds.

  Below you will find several possibilities of motorised lock. Each responding to very particular modes of operation andspecific to each case in point.

  Are you sure your door is alwayswell locked?

  Etes-vous sr que votre porte esttoujours bien verrouille ?

  Bent u er zeker van dat uw deuraltijd goed vergrendeld is?

  Are you sure your door is alwayswell locked?

 • 3

  Model C La motorisation est intgre dans la serrure

  (1 pne basculant). Mode de dverrouillage une impulsion

  externe. En cas durgence par cl.

  De motorisering en het elektronische beheerzijn in het slot ingebouwd.

  Ontgrendelingswijze door een externe impuls. Ontgrendelingswijze ingeval van nood met

  een sleutel.

  The motorisation and the electronic control are integrated in the lock.

  Unlocking mode by an external impulse. Emergency unlocking mode by key.

  Model A

  La motorisation et la gestion lectronique sont intgres dans la serrure (1 point dormant).

  Mode de dverrouillage par une impulsion externe.

  En cas durgence lextrieur par cl, lintrieur par clenche.

  De motoriseringen het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd (1 grendelpunten zijde slot).

  Ontgrendelingswijzedoor een externe impuls.

  Ontgrendelingswijze ingevalvan nood met een sleutel.

  Model Y La motorisation et la gestion lectronique sont

  intgres dans la serrure (1 point dancrage). Mode de dverrouillage par une impulsion

  externe. En cas durgence lextrieur par cl,

  lintrieur par clenche.

  De motorisering en het elektronische beheerzijn in het slot ingebouwd (1 grendelpunten zijdeslot).

  Ontgrendelingswijze door een externe impuls. Ontgrendelingswijze ingeval van nood

  buitenzijde met een sleutel, binnenzijdedoor deslotklink.

  The motorisation and the electronic controlare integrated in the lock (1 point lock side).

  Unlocking mode by an external pulse. Emergency unlocking mode outside: by key,

  inside: by the lock lever.

  Model E300Electro-aimant: Deux lectro-aimant

  de 300kg par pice, encastrer. Mode de dverrouillage

  par une impulsion externe. Autres possibilits de montage

  electro-aimant de 600 ou 1500 kg

  Elektromagneet: Twee elektromagneten

  van elk 300 kg, in te bouwen. Ontgrendelingswijze:

  door een externe impuls. Andere montagemogelijkheden:

  elektromagneet van 600 of 1500 kg

  Electro-magnet: Two electro-magnets

  of 300 kg each, embedded. Unlocking mode

  by an external impulse. Other installation possibilities :

  600 or 1500 kg electro-magnet

  The motorisation and the electronic control are integrated in the lock (1 point lock side).

  Unlocking mode by an external pulse.

  Emergency unlocking mode by key.

  Model K 2600 La motorisation

  et la gestion lectronique sont intgres dans la serrure (1 dormant, 2 points dancrage, et 2 crochets basculants).

  Mode de dverrouillage par une impulsion externe.

  En cas durgence lextrieur par cl, lintrieur par clenche.

  De motoriseringen het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd.

  Ontgrendelingswijzedoor een externe impuls.

  Ontgrendelingswijze ingeval van nood met een sleutel.

  The motorisation and the electronic control are integrated in the lock.

  Unlocking mode by an external pulse.

  Emergency unlocking mode by key.

  Model M La motorisation

  et gestion lectronique intgre dans la serrure (12 points dancrage).

  Mode de dverrouillage par cls lectroniques ou par une impulsion externe.

  En cas durgence laide dune cl lectronique + manipulation + cl.

  De motoriseringen het elektronische beheer zijn in het slot ingebouwd (12 grendelpunten).

 • 4

  Ontgrendelingswijze met elektronische sleutels of externe impuls.

  Ontgrendelingswijze in gevalvan nood met behulp van een elektronische sleutel + handeling + sleutel.

  The motorisation and the electronic control are integrated in the lock.

  Unlocking mode by electronic keys or by external pulse.

  Emergency unlocking mode with an electronic key + manipulation + key.

  Model K 2600

  Model M

 • 5

  Simple porte mtallique recouvrement surtrois cts, d'une paisseur de +/- 60 mm,constitue de deux tles lectro-zingues de15/10. L'espace intrieur form par les deuxtles est isole par de la laine de roche etrenforc par des longerons en omga.Lhuisserie est constitue de tles lectro-zingues de 20/10. Les paumelles sontsoudes (conues de telle sorte que lon nesache chasser laxe).

  Pour dautres types de portes ouserrures veuillez nous consulter.

  Composition de la structure de la

  porte de base :

  Composition de la structure de la

  porte de base :

  Gewone metalen deur, aan drie zijde bedekt,met een dikte van +/- 60 mm, bestaande uittwee elektrisch verzinkte staalplaten 15/10. De binnenruimte gevormd door de tweestaalplaten is gesoleerd door rockwol enversterkt door in omega geplaatste dwars-stangen. Het kozijn bestaat uit elektrischverzinkte staalplaten van 20/10. Dedeurscharnieren zijn gelast (zodanig gemaaktdat de aspen niet verwijderd kan worden.

  Voor andere deurtypes of sloten,gelieve met ons contact op te nemen.

  Samenstelling van de

  deurstructuur:

  Samenstelling van de

  deurstructuur:

  Simple metal door covered on three sides,+/- 60 mm thick, consisting of two 15/10galvanised zinc sheets. The internal spaceformed by the two sheets is insulated withrockwool and strengthened by hat sectionbeams. The door frame consists of 20/10galvanised zinc sheets. The hinge plates arewelded (designed so that the hinge pin cannotbe driven out).

  Please consult us for other types ofdoor or lock.

  Composition of the basic doors

  structure:

  Composition of the basic doors

  structure:

  Certificat Classe 3 - Klasse 3 Certificaat - Class 3 Certificate

  Schma - Schema - Sketch

  Quincaillerie - Metaalwerk- Hardware

 • G-Block s.a. - 16 chemin Preuscamps - B-7822 Ghislenghien (Ath) - BelgiumTl. 32 (0) 68-26.66.10 - Fax: 32 (0) 68-26.66.19 - www.G-Block.be

  Le c

  onte

  nu

  de

  ce c

  ata

  logu

  e es

  t do

  nn

  tit

  re i

  nfo

  rma

  tif

  san

  s a

  ucu

  n e

  nga

  gem

  ent

  du v

  ende

  ur,

  tou

  tes

  mod

  ific

  ati

  on p

  ouva

  nt

  tre

  ap

  por

  tes

  ult

  rie

  ure

  men

  t.H

  et i

  nh

  oud

  van

  dez

  e ca

  talo

  gus

  dien

  t a

  llee

  n m

  aa

  r a

  ls i

  nli

  chti

  nge

  n,

  zon

  der

  enig

  e ve

  rpli

  chti

  ng

  van

  de

  verk

  oper

  , a

  lle

  vera

  nde

  rin

  gen

  ku

  nn

  en l

  ate

  r be

  rich

  t in

  gevo

  erd

  wor

  den

  .Th

  e co

  nte

  nts

  of

  this

  ca

  talo

  gue

  are

  pu

  rely

  in

  form

  ati

  ve,

  wit

  hou

  t a

  ny

  com

  mim

  ent

  of t

  he

  sell

  er,

  cha

  nge

  s ca

  n b

  e br

  ough

  t la

  ter

  wit

  hou

  t p

  rior

  not

  ice.

  Option OptieOption Optie

  Passe-documentsGeld dienbladen

  Document and cash trays

  Badge et lecteur de badgeBadge en badgelezer

  Badge and badge reader

  Poign sensitiveSensitive handleSensitive handle

  Raclette mobileTrekkings kurk

  Draught stopper

  JointVerbindingenFlexible Seals

  Ouverture digitaleDigitale openenDigital opening

  Fermeture de porteSluiting van deur

  Closing of gate

  Clavier codeCodeklavier

  Keyboard code

  Passe-documentsGeld dienbladen

  Document and cash trays

  Badge et lecteur de badgeBadge en badgelezer

  Badge and badge reader

  Poign sensitiveSensitive handleSensitive handle

  Raclette mobileTrekkings kurk

  Draught stopper

  JointVerbindingenFlexible Seals

  Ouverture digitaleDigitale openenDigital opening

  Fermeture de porteSluiting van deur

  Closing of gate

  Clavier codeCodeklavier

  Keyboard code

  2/2006