sesi: mac 2018 dsm 1021: sains 1 topik 2: … jumlah daya menegak,f y 100 sin 30o 100 sin 30o f y =...

of 54 /54
Kelas: DCV 2 PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH DSM 1021: SAINS 1 SESI: MAC 2018 Topik 2: Daya

Upload: phamtram

Post on 09-Mar-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Kelas: DCV 2

PENSYARAH: EN. MUHAMMAD AMIRUL BIN ABDULLAH

DSM 1021: SAINS 1

SESI: MAC 2018

Topik 2: Daya

Page 2: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Di akhir LA ini, pelajar akan boleh:

CLO 2: Menyelesaikan masalah pengiraan menggunakan konsepGerakan Linear, Gerakan Putaran, Daya, Kerja, Tenaga dan Kuasa.(C3, PLO 6)

Teori:2.2 Konsep Keseimbangan Daya

2.2.1 Menerangkan konsep keseimbangan daya2.2.2 Menerangkan prinsip paduan daya2.2.3 Mengaplikasikan prinsip paduan daya dalam

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengankeseimbangan daya

Page 3: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

KESEIMBANGAN DAYA

Objek berada dalam keseimbangan daya apabila

daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR

5N

5N

7N 7N

F = 0 N

F = 0 N

Page 4: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

4 N

3 N

5 N

5 N

F = 0 N

Gambarajah Vektor

KESEIMBANGAN DAYA

Objek berada dalam keseimbangan daya apabila

daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR

Page 5: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

11 N

7 N

13 N

13 N

F = 0 N

Gambarajah Vektor

Objek berada dalam keseimbangan daya apabila

daya paduan yang bertindak ke atas objek adalah SIFAR

KESEIMBANGAN DAYA

Page 6: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

6 N

8 N

10 N

LATIHAN

Tentukan nilai bagi daya jika daya-daya berada dalam

keseimbangan daya dan lukiskan gambarajah daya

10 N

Gambarajah Vektor

KESEIMBANGAN DAYA

Page 7: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

3 N

5 N4 N

4 N

Gambarah Vektor

Tentukan nilai bagi daya jika daya-daya berada dalam

keseimbangan daya dan lukiskan gambarajah daya

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 8: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Lukiskan gambarajah vektor bagi daya-daya yang bertindak ke

atas objek jika objek berada dalam keseimbangan daya

Gambarajah vektor

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 9: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Dua keadaan di mana objek berada dalam keseimbangan daya

1. Objek pegun

Berat,W

Tindakbalas normal,R

R = W

R – W = 0

R – mg = 0

KESEIMBANGAN DAYA

Page 10: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Berat,W

Tegangan,T

T = W

T – W = 0

T – mg = 0

Dua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan daya

1. Objek pegun

KESEIMBANGAN DAYA

Page 11: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

2. Objek bergerak dengan halaju seragam(malar)

Berat,W

Angkatan,U

Seretan,G Daya tujah,F

Halaju seragam

(pecutan = 0)

U = W

G = F

Dua keadaan dimana objek berada dalam keseimbangan daya

KESEIMBANGAN DAYA

Page 12: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Seorang pelajar hendak mengantungkan gambar 500 g

menggunakan seutas tali. Berapakah kekuatan tali yang sesuai digunakan?

W = mg

Tegangan,T T = W

T = mg

= 0.5 x 10

= 5 N

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 13: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Jika kekuatan tali ialah 20 N. Berapakah jisim maksimum objek

yang boleh digantung pada kedudukan yang ditunjukkan.

W = mg

Tegangan,T T = W

W = T

mg = T

m x 10 = 20

m = 2 kg

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 14: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Lukiskan daya yang diperlukan supaya objek berada dalam keseimbangan daya

20 N 80 N60 N

9 N9 N

20 N 20 N

18 N

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 15: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

DAYA PADUAN

Terdapat 2 kaedah bagi mengira daya paduan yang

bertindak pada objek

1. Kaedah segitiga

2. Kaedah segiempat selari

Menjumlahkan semua daya-daya yang bertindak pada objek

KESEIMBANGAN DAYA

Page 16: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

50 N

20 NKAEDAH SEGITIGA

DAYA PADUAN

KESEIMBANGAN DAYA

Page 17: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

20 N

50 N

F

Teorem Pythagoras

F2 = (20)2 + (50)2

= 400 + 2500

= 2900

F = 53.9 N

= 53.9 N

CONTOH DAYA PADUAN

50 N

20 N

Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KAEDAH SEGITIGA

KESEIMBANGAN DAYA

Page 18: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

50 N

20 N

20 N

50 N

F

Arah daya paduan

Tan q = 50/20

= 2.5

q = 68o

= 53.9 N

q

CONTOH DAYA PADUAN

Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KAEDAH SEGITIGA

SHIFT tan 2.5

KESEIMBANGAN DAYA

Page 19: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

50 N

20 N KAEDAH SEGIEMPAT SELARI

Lukisan berskala

Skala : 1 cm = 5 N

4 cm

10 cm

10.7 cm

10.7 cm = 53.5 N

CONTOH DAYA PADUAN

Tentukan daya paduan dan arah daya paduan yang bertindak pada objek

KESEIMBANGAN DAYA

Page 20: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Hitungkan daya paduan yang bertindak pada objek

60 N

40 N

60 N

40 N

F

F2 = 602 + 402

= 3600 + 1600

F = 72.1 N

DAYA PADUAN

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 21: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Hitungkan daya paduan yang bertindak pada objek

60o

10 N

8 NSkala : 1 cm = 2 N

DAYA PADUAN

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 22: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Skala : 1 cm = 2 N

30o

5 cm

30o

4 cm

7.8 cm

7.8 cm = 15.6 N

DAYA PADUAN

KESEIMBANGAN DAYA

JAWAPAN

Page 23: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Lukis gambarajah vektor bagi daya-daya yang bertindak pada mesin pemotong rumput jika ia

berada dalam keseimbangan daya.

W

W

F

FT

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 24: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Lukiskan vektor diagram bagi daya-daya yang bertindak pada model kapal terbang.

W

T1

T2

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 25: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Hitungkan tegangan setiap tali.

5 N

T

30o

T30o

Fy = 2T Sin 30o - 5

= T - 5

Object in equilibrium of force, Fy = 0

0 = T - 5

T = 5 N

KESEIMBANGAN DAYA

LATIHAN

Page 26: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Di akhir LA ini, pelajar akan boleh:

CLO 2: Menyelesaikan masalah pengiraan menggunakan konsepGerakan Linear, Gerakan Putaran, Daya, Kerja, Tenaga dan Kuasa.

(C3, PLO 6)

Teori:2.2.4 Menerangkan prinsip leraian daya2.2.5 Mengira paduan daya menggunakan kaedah leraian daya

Page 27: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Teorem Phytagoras

Page 28: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

SOH CAH TOA

Page 29: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

LERAIAN DAYASatu daya boleh dileraikan kepada 2 komponen daya yang

berserenjang antara satu sama lain,Fx dan Fy

Fy

Fx

FFy

F

Fx

FFy

FFx

LERAIAN DAYA

Page 30: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

TRIGONOMETRI

F

FY

FX

q

Sin q =F

FY

Cos q =F

FX

Fy = F Sin q

Fx = F Cos q

LERAIAN DAYA

Page 31: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

F

FY

FX

q

Fy = F Sin q

Fx = F Cos q

Daya mengufuk,Fx = F Cos q

Daya menegak,Fy = F Sin q

LERAIAN DAYA

Page 32: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

5 N

FY

FX

35o

Daya mengufuk,Fx = 5 Cos 35o

Daya menegak,Fy = 5 Sin 35o

= 5 Sin 55o

= 5 Cos 55o

55o

LERAIAN DAYA

Page 33: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Fy

Fx

F

q

Daya mengufuk, Fx =

Fx

Sin q = Fx/F

Daya menegak, Fy =

Fx = F Sin q

F Sin q

Cos q = Fy/F

Fy = F Cos q

F Cos q

LATIHAN

LERAIAN DAYA

Page 34: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Fy

Fx

F

q

Daya mengufuk, Fx =

Cos q = Fx/F

Daya menegak, Fy =

Fx = F Cos q

F Cos q

Sin q = Fy/F

Fy = F Sin q

F Sin q

Fy

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 35: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

10 N20 N

30o 40o

Berapakah jumlah daya mengufuk, Fx.

Berapakah jumlah daya menegak, Fy.

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 36: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

10 N20 N

30o 40o

Berapakah jumlah daya mengufuk,Fx.

10 Cos 40o20 Cos 30o

Fx = 10 Cos 40o – 20 Cos 30o

= 7.66 – 17.32

= - 9.66 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 37: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

10 N20 N

30o 40o

Berapakah jumlah daya menegak,Fy.

10 sin 40o

20 sin 30o

Fy = 20 sin 30o + 10 sin 40o

= 10 + 6.43

= 16.43 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 38: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

100 N

5 N

Berapakah jumlah daya mengufuk,Fx

Berapakah jumlah daya menegak,Fy

30o

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 39: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

100 N

5 N

Berapakah jumlah daya mengufuk,Fx

30o

100 Cos 30o

Fx = 100 Cos 30o - 5

= 86.6 - 5

= 81.6 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 40: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

100 N

5 N30o

Berapakah jumlah daya menegak,Fy

100 Sin 30o

Fy = 100 Sin 30o - 0

= 50 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 41: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

30o30o

100 N100 N

50 N

Berapakah jumlah daya mengufuk,Fx

Berapakah jumlah daya menegak,Fy

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 42: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

30o30o

100 N100 N

50 N

Berapakah jumlah daya mengufuk,Fx

100 Cos 30o100 Cos 30o

Fx = 100 Cos 30o – 100 Cos 30o

= 0 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 43: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

30o30o

100 N100 N

50 N

Berapakah jumlah daya menegak,Fy

100 Sin 30o

100 Sin 30o

Fy = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50

= 50 + 50 - 50

= 50 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 44: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Tentukan pecutan objek jika jisim objek 50 kg.

5 N

500 N

30o

5 N 500 Cos 30o

Fx = 500 Cos 30o - 5

= 433 - 5

= 428 N

F = ma

a = F/m

= 428/50

= 8.56 ms-2

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 45: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

100 N

30o

50 kg

5 N

Tentukan pecutan objek 50 kg.

100 N

30o5 N

100 Cos 30o

Fx = 100 Cos 30o - 5

= 86.6 - 5

= 81.6 N

F = ma

a = F/m

= 81.6/50

= 1.7 ms-2

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 46: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

50 N

50 N

30o

30o

20 kg

Tentukan pecutan objek.

50 N

30o

30o

50 N

50 Cos 30o

50 Cos 30o

Fx = 2 x 50 Cos 30o

= 86.6 N

F = ma

a = F/m

= 86.6/20

= 4.33 ms-2

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 47: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

OBJEK BERADA DALAM KESEIMBANGAN DAYA

Bila objek berada dalam keseimbangan daya,

Jumlah daya mengufuk,Fx = 0

Jumlah daya menegak,Fy = 0

LERAIAN DAYA

Page 48: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

MY DAD

60o T = 10 NT = 10 N

Berapakah jisim objek jika objek berada dalam keseimbangan daya ?W

10 N

60o60o

10 N

W

10 Sin 60o

10 Sin 60o

Fy = 2 x 10 sin 60o - W

Keseimbangan daya,Fy = 0 dan Fx = 0

0 = 2 x 10 sin 60o - W

W = 17.32 N

W = mg

m = W/g

= 17.32/10

= 1.7 kg

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 49: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

30o 30o

P

T = 100 N

Berapakah tegangan tali P bagi memegang tiang bendera kekal tegak

?

TP30o30o100 N

W

Daya yang memegang tiang

bendera supaya tegak ialah

daya mengufuk,Fx.TP Sin 30o

TP

100 Sin 30o

Fx = Tp sin 30o – 100 sin 30o

Objek berada dalam keseimbangan daya,Fx = 0

Tp sin 30o = 100 sin 30o

Tp = 100 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 50: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Rajah menunjukkan sebuah kotak ditarik oleh seorang lelaki.Berapakah daya paduan yang

menyebabkan kotak bergerak dalam arah mengufuk ?

15 N

40 N

30O

40 Cos 30o

Jumlah daya mengufuk

Fx = 40 Cos 30o - 15

= 19.6 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 51: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Berapakah pecutan kotak ?

Jumlah daya mengufuk

Fx = 40 Cos 30o - 15

= 19.6 N

F = ma

19.6 = 12a

a = 1.63 ms-2

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 52: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Hitungkan jumlah daya menegak yang bertindak pada bumi jika berat mesin pemotong rumput

ialah 500 N ?

500 N

500 N

60 N 45o

Fy = 500 + 60 Cos 45o

= 542.4 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 53: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Berapakah pecutan mesin rumput jika jisimnya 50 kg ?

[Abaikan daya geseran yang bertindak pada tayar]

Fx = 60 Sin 45o

= 42.4 N

F = ma

42.4 = 50a

a = 0.85 ms-2

LERAIAN DAYA

LATIHAN

Page 54: SESI: MAC 2018 DSM 1021: SAINS 1 Topik 2: … jumlah daya menegak,F y 100 Sin 30o 100 Sin 30o F y = 100 Sin 30o + 100 Sin 30o - 50 = 50 + 50 - 50 = 50 N LERAIAN DAYA LATIHAN Tentukan

Hitungkan tegangan setiap tali.

5 N

T

30o

T

30o

Fy = 2T Sin 30o - 5

= T - 5

Objek berada dalam keseimbangan daya,Fy = 0

0 = T - 5

T = 5 N

LERAIAN DAYA

LATIHAN