session 16 katarina gårdfeldt

Download Session 16 Katarina Gårdfeldt

Post on 30-May-2015

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Gteborgs miljvetenskapliga centrum GMVChalmers och Gteborgs universitetKatarina Grdfeldt www.chalmers.se/gmv

2. GMV r: Chalmers och Gteborgs universitets gemensamma organisation frprojekt och satsningar inom milj och hllbar utveckling. Ett ntverk av forskare och doktorander. En neutral plattform fr tvrdisciplinra forskningssamarbeten. En mtesplats fr aktiviteter och kunskapsutbyte. 3. Att skapa ett ntverksprojekt Extern partnerChalmers Naturvetenskap (Teknik) Sahlgrenska akademin Konst (Medicin, Odontologi, Vrdvetenskap)HandelshgskolanSamhllsvetenskap Utbildnings-vetenskap Humaniora 4. Exempel p projekt och satsningar vid GMV Alliance for Global Sustainability, AGS Centrum fr produktrelaterad miljanalys, CPM Gteborgs atmosfrsvetenskapliga centrum Education for Sustainable Development, ESD Forskarskolan Klimat och Mobilitet Forskarskolan Milj och Hlsa Gteborg Action for Management of the Environment, GAME Klimatneutrala godstransporter p vg: KNEG LigniMatch Miljperspektiv ScanBalt Campus 5. INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter p vg, KNEG5 Klimatneutrala godstransporter p vg 6. Godstransporter p gott och ontGodstransporter p vg: en frutsttning fr tillvxt str fr 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande klla till utslpp av CO26 Klimatneutrala godstransporter p vg 7. Vr visionGodstransporterna p de svenska vgarnaska vara klimatneutrala7Klimatneutrala godstransporter p vg 8. Arbete baserat p vetenskapliga fakta Frstudie frn Chalmers hot och mjligheterRef: Fredrik Hedenus, fysisk resursteori, Chalmers8 Klimatneutrala godstransporter p vg 9. MjligheterEn halvering av klimatpverkan frn en typisk svenskfjrrtransport r mjlig mellan 2005 och 2025De totala utslppen av vxthusgaser frn den vgburnagodstrafiken kan minskas med upp till 15 procent undersamma period, trots att trafiken frvntas kaDen historiska trenden att mer trafik per automatik ledertill strre utslpp kan sledes brytas9 Klimatneutrala godstransporter p vg 10. Ml Utslppen frn en typisk svensk fjrrtransport p vg ska halveras redan till 2020 (jmf 2005)10 Klimatneutrala godstransporter p vg 11. Transporter i Sverige11 Klimatneutrala godstransporter p vg 12. Transporter i Sverige Hela transportsystemet str idag fr 30 procent av de svenska vxthusgasutslppen Godstransporter p vg svarar fr 6 procent. De senaste ren har persontransporternas utslpp upphrt att ka Godstransporter p vg har kat sina utslpp med 8 procent de senaste 15 ren (Vgverket, 2006).12Klimatneutrala godstransporter p vg 13. Den typ av gods som kat mest r partigodset, som utgr nstan hlften av allt transportarbete i Sverige13Klimatneutrala godstransporter p vg 14. ver 90 procent av transportarbetet i Sverige utfrs i dag av tunga lastbilar, i de flesta fall i fjrrtrafik Mellanstora lastbilar p 1232 ton str fr omkring 8 procent av transportarbetet, men fr 17 procent av utslppen av koldioxid.14 Klimatneutrala godstransporter p vg 15. POTENTIAL OCH KONKURRENS OM BIOMASSASveriges vgtransportsektor anvnder idag totalt 86 TWh varavgodstransporter utgr 15 TWh. Potentialen fr raps till RME iSverige uppskattas till omkring 1 TWh 2020 (STEM, 2007b).Nr det gller DME och FTD s kan dessa produceras dels frnved och dels frn svartlut, vilket har vsentligt strre potential nraps frn kermark. r 2020 uppskattas det finnas omkring 45 TWh svartlutar iSverige (STEM, 2007b) som skulle kunna ge 20-30 TWhfordonsbrnsle.15Klimatneutrala godstransporter p vg 16. Ref: Hedenus, F. VV 17. STRATEGI FR KLIMATNEUTRALAGODSTRANSPORTER Fr att n klimatneutrala godstransporter p vg krvs det olika typer av tgrder i dag. Strategin fr att n mlet kan man se i tre steg: 1. Effektivare transporter: utveckling av effektivare logistiksystem som minskar det totala transportarbetet och frndrat krstt som minskar brnsleanvndningen. 1. Effektivare fordon: frbttrade motorer, kombinerade med hybridteknik, srskilt fr distribution, minskat luft- och rullmotstnd samt utveckling av brnslecellsteknik 1. Nya brnslen: inblandning av FAME, utveckling och demonstration av teknik fr frgasningen av biobrnsle fr att kunna producera DME och Fischer-Tropsch-diesel, forskning p brnsleceller och lagring av vtgas fr att f ner kostnaderna och energifrlusterna i systemet.17 Klimatneutrala godstransporter p vg 18. Vgen framt Effektivare transporterOptimerad anvndning av olika transportslagBttre utnyttjande av befintlig lastkapacitetSparsam krning18Klimatneutrala godstransporter p vg 19. Vgen framt Effektivare fordonFordon med lgre total brnslefrbrukning/hgre energieffektivitetFortsatt potential fr dieselmotorteknologinUtveckling av ny teknik, t ex hybrider19 Klimatneutrala godstransporter p vg 20. Vgen framt Effektivare brnsleproduktionBrnsle med god total energieffektivitetBrnsle med hgt energiinnehllFramstllning med lg energifrbrukning och lgautslpp av CO220 Klimatneutrala godstransporter p vg 21. Vgen framt Utkad anvndning av frnybara brnslenBegrnsad tillgng krver resurseffektivet frnwell to wheelkad lginblandning snabbaste sttetAndra generationens frnybara brnslen efter 201521Klimatneutrala godstransporter p vg 22. Fr att lyckas krvs samarbete Utvidgat samarbete mellan:transportsektorns olika aktrervrigt nringslivsamhlleforskning22Klimatneutrala godstransporter p vg 23. taganden frn varje deltagare Konkreta tgrder:tidsbestmsredovisasfljs upp23Klimatneutrala godstransporter p vg 24. Deltagare Green CargoRenova Gteborgs miljvetenskapliga SCA Transforest centrum vid Chalmers och Gteborgs universitetSchenker AB Ica*Stora Enso Logistics Lantmnnen*Sveriges kerifretag Posten LogistikVolvo Lastvagnar AB Preem Petroleum AB Ragn-Sells Volvo LogisticsVgverket *Beslut fattas jan 200924 Klimatneutrala godstransporter p vg 25. 25 Klimatneutrala godstransporter p vg 26. 26 Klimatneutrala godstransporter p vg 27. 27 Klimatneutrala godstransporter p vg 28. Samarbetsprojekt mellan deltagarna ngra exempel Utveckling av Miljklass 1 diesel Kombitrafik Viking Rail frn biomassa Volvo Logistics, Volvo Lastvagnar Preem och Chalmers Energicentrumoch DB Schenker Flera projekt med fokus p strre Hybridfordon i fltprov Ragn-Sells, Renova och Volvo Lastvagnar och flexiblare fordonskombinationer SCA, Stora Enso, Schenker, Volvo Lastvagnar och VgverketBiodriv Potential fr biomassa, Preem, Indikatorprojektet: fr att bedmaGMV, IVL effekterna av klimatarbetet Samtliga deltagare28 Klimatneutrala godstransporter p vg 29. Tack! www.vv.se/klimatneutral29 Klimatneutrala godstransporter p vg