Šifra mistra leonarda postavy a m ísta

Download Šifra mistra Leonarda Postavy  a m ísta

Post on 16-Mar-2016

48 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Šifra mistra Leonarda Postavy a m ísta. Hlavní postavy. Robert Langdon : uznávaný harvardský profesor náboženské symbologie , ve středních letech, svobodný, odhodlaný, důvěřivý Sophie Neveuová Saint- Clair : jemná žena, práce v dešifrovacím oddělení , vnučka Sauniera - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

ifra mistra Leonarda O knize

ifra mistra Leonarda

Postavy a mstaskupina Epsilon 2.BHlavn postavyRobert Langdon: uznvan harvardsk profesor nboensk symbologie, ve stednch letech, svobodn, odhodlan, dvivSophie Neveuov Saint-Clair: jemn ena, prce v deifrovacm oddlen, vnuka SaunieraBezu Fache policista, velmi nboensky zaloen, zpotku odhodlan Roberta zatknoutSilas - albn, mnich, zmanipulovan svm uitelem

skupina Epsilon 2.BVedlej postavy Jacques Saunire Saint-Claire dlouholet sprvce Louvru, ddeek Sophie, 73 let, velmistr Pevorstv sionskho Sir Leigh Teabing- za dvn tajemstv je ochoten zabjet, nakonec se zjist, e je to uitel, britsk historik Aringosa knz Opus Dei, navd Silase, velmi pesvdiv Remy sluha touc po penzch, alergick na burky Andr Vernet - policista, prav ruka Facheho

skupina Epsilon 2.BLouvre muzeum vPai (jedno z nejvtch) nzev od loveckho zmeku Louparie/slovo pevnost pvodn tvrz zaloena Karlem IV. palc dokonen 1852(7) 35 000 objektu v expozici

skupina Epsilon 2.BMsta z naten Louvre

skupina Epsilon 2.BTemple Churchchrm z 12. stoletvybudovn Templi jako jejich rezidencepvodn uren pro ceremoniev obdob 1185-1307 slouil jako banka1540 majetek KorunyVe devn shoelo bhem 2. svtov

skupina Epsilon 2.B

Temple Churchskupina Epsilon 2.BRosslyn Chapel nalezena jako katolick - 15.stolet pozdji spekulace o souvislostech s Templi ross = kopec -- lyn = vodopd zmenenina Glasgowsk katedrlystavebn plny se nikdy nenalihrobka pod kapl kde ryti ekaj

skupina Epsilon 2.B

Rosslyn Chapelskupina Epsilon 2.BWestminster Abbey (opatstv)

chrm Angliknsk crkve Londn korunovace, svatby, posledn odpoinek panovnk pohben nap.: Isaac Newton, Charles Darwin, Charles Dickens

skupina Epsilon 2.B

Westminster Abbeyskupina Epsilon 2.BMsta z natenmuzeum v Louveru kompletn pemalovanmsta bhem naten Pa, Malta, AnglieuWestministerskho opatstv pi naten pomhal davskupina Epsilon 2.BZdrojehttp://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/dan-brown/sifra-mistra-leonarda-4.html#ixzz2pXVrgEzHwww.Wikipedia.orghttp://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2841-rosslynska-kaple-fakta-a-smyslenky-1/http://www.sms.cz/film/sifra-mistra-leonarda