sintermetal - .kp 2,5-10 šifra 23050 šifra 23051 šifra 23054 oznake brojevi i slova šifra 23052

Download Sintermetal - .KP 2,5-10 šifra 23050 šifra 23051 šifra 23054 OZNAKE BROJEVI I SLOVA šifra 23052

Post on 07-May-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sintermetal

Katalog proizvoda

Eternal ContactsVeni kontakti

PROIZVODNJA GASNIH SIGURNOSNIH UREDAJA I ELEKTRO OPREME

Saglasnosti Elektrodistribucija- Saglasnost Elektrodistribucija Beograd za ceo asortiman Sintermetala

- Saglasnost Elektrodistribucija Vojvodina za ceo asortiman Sintermetala

- Saglasnost Elektrodistribucija Jugoistok Ni za ceo asortiman Sintermetala

- Saglasnost Elektrodistribucija Kraljevo za ceo asortiman Sintermetala

- Saglasnost Elektrocentar Kragujevac za ceo asortiman Sintermetala

Atesti za kompletan asortiman Sintermetala izraeni su u Institutu Nikola Tesla

1

MEDUNARODNI SERTIFIKATI

SINTERMETAL

O nama -Firma Sintermetal ve dugi niz godina spada meu

najpoznatije proizvoae elektroopreme i opreme za

gasno zavarivanje i rezanje, i to zahvaljujui kvalitetnim

proizvodima izraenim od vrhunskih domaih i u uvoznih

sirovina. Svi proizvodi odgovaraju propisanim svetskim

standardima i atestirani su od strane nadlenih

institucija.Veliki broj naih zadovoljnih klijenata pokazatelj

je uspenog poslovanja firme koja je od 1986. godine,

kada je osnovana, ispunila oekivanja i potrebe svih onih

koji su sa nama saraivali.

Firma se prostire na 1500 m savremeno opremljenog

poslovnog prostora i poseduje visoko kvalifikovan tim

strunjaka koji vodi rauna da trite u svakom trenutku

bude snabdeveno svim neophodnim proizvodima i

rezervnim delovima.Da bismo zadovoljili Vae potrebe

i dostigli jo vii nivo kvaliteta proizvoda neprekidno

pratimo svetske tokove razvoja i napretka tehnologije

u ovoj oblasti, a samim tim, garantujemo najbolji

gasni i elektroprogram na naim prostorima. U cilju

obostrane uspene saradnje, cene formiramo u skladu sa

mogunostima kupaca koji su naa najbolja reklama.

Reference -Potvrda visokog kvaliteta naih proizvoda i najbolja

garancija da smo jedna od vodeih firmi u oblasti

proizvodnje gasne i elektroopreme, jesu poznate i

uspene firme sa kojima saraujemo i koje mogu da se

pohvale da su pronale pravog, ozbiljnog i odgovornog

poslovnog partnera.

- Jugo Istok Ni- EDB, Beograd- ED Elektrodistribucija Kraljevo- Kolubara Vreoci- Djerdap- Feluka Group Beograd- Loznica-Elektro, Loznica- Beogradelektro Beograd- Rasina,Beograd- Teleoptik, Beograd- elezara, Smederevo- Somborelektro Sombor- Brodogradiliste,Split- Tehnogas, Beograd- ED Vojvodina- Elektrocentar Kragujevac- Mezon Podgorica- Elnos BanjaLuka

Adresa -Autoput za Novi sad

naseljeno mesto Beograd-deo 244 d

11000 Beograd, Srbija

Telefoni -+381 11 3774 980

+381 11 3774 981

Komercijala:

+381 63 8623 975

Internet -www.sintermetal.co.rs

info@sintermetal.co.rs

32

Sadraj

6

8

10

13 13

16 16 17 17

6

8

10

14

99 99 9

11 12 12

1423 23 23 23

7 87 8 18 18 18 18

18

19 19

1910

12

21 21 21 21 22 22

15

171725

10

19 19 20 20 20

RNSS 1,5-6 mm2 RSB 4-16/4

RS 35/6x16

RS 4-16/4

RSB 35/6x16

RNSS 4-16 mm2

RS 4-16/3x16 RS 35/2x16

RS 4-16/1

RS 35/3-4 mm2

RS 35/4-4 mm2RS 35/1-4 mm2

RSB 4-16/3x16

RS 08-4/1 RS 6-10/1 nosa RS 08-10

RSB 35/2x16 RS 35/4x16

RSB 35/4x16

RS 25-35/1 nosa RS 10-35

RS 2,5 RS 4 RS 6

RS 25-35/4RSB 25-35/4 ARS 25-35/4 A

od RS 50/10 do RS 95/10 mm2

od RS 120/12 do RS 240/16 mm2 RS SA VIE IZLAZA

54

ifra 22001

ifra 22052

ifra 22058

ifra 22105 ifra 22107

ifra 23001 ifra 23002ifra 23004

ifra 23060 ifra 23065 ifra 23070

ifra 23061 ifra 23066 ifra 23071ifra 23005 ifra 23009 ifra 23010ifra 23006ifra 23007 ifra 23011

ifra 22060ifra 22062ifra 22061

ifre od 22150 do 22156 ifre od 22300 do 22315

ifra 22059 ifra 22101 ifra 22102 ifra 22103

ifra 22104

ifra 22053 ifra 22054 ifra 22055 ifra 22056

ifra 22057

ifra 22002 ifra 22005 ifra 22050 ifra 22051ifra 22006ifra 22007

M 2,5/2M 2,5/3

M 4/2M 4/3

M 6/2M 6/3

26 27 28 28

SMG 2

CEVASTE PAPUICE Al-Cu CEVASTE PAPUICE Al SPOJNE AURE

RS SA UGRADENIM OSIGURAEM

RS SA POKRETNIM MOSTOM

SABIRNICE tipa S od S-6 do S-22 DIN NOSA SABIRNICE ADAPTER ZA S SABIRNICU

GOLD STAR komplet gorionika

SUVI TERMOOSIGURA 8A

RUNA ZATITNA MASKAza zavarivanje

RS 10RSD 2,5

KD 2,5-10

GRUPNI MARKER RS 2,5-10

SUVI OSIGURA tipa R

SUVI OSIGURA tipa M

ifra 27050 ifra 27060

ifra 27020ifra 27001 (R-1) ifra 27003 (R-3) ifra 27005 (R-5)ifra 27002 (R-2) ifra 27004 (R-4) ifra 27006 (R-6) ifra 27011 (M-1) ifra 27012 (M-2) ifra 27013 (M-3)

ifre od 23500 do 23508 ifra 23511 ifra 23510

ifra 23013

KP 2,5-10

ifra 23050 ifra 23051

ifra 23054

OZNAKE BROJEVI I SLOVA

ifra 23052 (brojevi) ifra 23053 (slova)

BLANKO OZNAKE ZA TAMPA

ifra 23014 ifra 23015

ifra 23020ifra 23021

ifra 23022ifra 23023

SMG 1

ifra 24000 ifra 24001 (sa diodom) ifra 24004 (bez diode)ifra 24003 ifra 24005

ifre od 25000 do 25052 (Cu)ifre od 25500 do 25520 (Al) ifre od 25750 do 25771 ifre od 25250 do 25257

ifra 24002

M 10/4, M 10/3, M 10/2

ifra 23075

ifra 23076

ifra 23077

SPOJNE AURE

ifre od 25080 do 25088

M 2,5/V

ifra 23057

KPD 2,5

ifra 23055

ifra 23056

REDNA STEZALJKA RNSS 1,5-6 mm2 500 V, 110oC za oteane uslove rada

REDNA STEZALJKA RS 35/1-4 mm2 500 V, 110oC za oteane uslove rada

REDNA STEZALJKA RNSS 4-16 mm2 500 V, 110oC za oteane uslove rada

REDNE STEZALJKE RS 35/3-4 i RS 35/4-4 mm2 500 V, 110oC za oteane uslove rada

Tehnike karakteristike Redna stezaljka RS 35 mm2 izrauje se kao polazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2 (RS 35/1-4). Redna stezaljka RS 35 mm2 izrauje se kao dvopolna koja na sebi ima mehanizam za privrivanje na inu DIN 35 mm i jednopolna bez mehanizma. Obe imaju profilisana kuita u vidu lastinog repa, to omoguava formiranje stezaljki sa 2 pola, 3 pola, 4 pola, 5 polova i vie po potrebi. Konstruktivno je reena da ne dolazi do ispadanja polova i kad se koristi vea sila za pritezanje kontakata. Kuite redne strujne stezaljke RS 35 mm2 izraeno je od vrhunskih uvoznih plastinih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korienih materijala (110C bez deformacije), a takoe i samogasivih, kategorije Vo (prema standardu IEC 707:1981). Prenosna ploica se izrauje od Cu profila 2 x 20 mm, galvanski zatienog, sa dva otvora 8 mm Kontakti se ostvaruju pomou kablovskih papuica sa obe strane, za preseke kabla do 35 mm2, a stezanje se vri pomou navrtke M 8 preko ravne i elastine podloke. Zavrtnji na kontaktima stezaljke su po JUS MB1.051 Zn M 8 x 20, uliveni u kuite. Podloke i elastine podloke su takoe cinkovane. Na donjem delu stezaljke ugraen je mehanizam, galvanski zatien, kojim se stezaljka privruje na standardnu inu DIN 35 mm.

Tehnike karakteristike Stezaljke RS 35/3-4 i RS 35/4-4 su vorita koja su nastala iz osnovne verzije RS 35/1-4, to omoguava izbor kompatibilnosti, pravljenje raznih kombinacija od dva do vie polova po potrebi. vorite je izvedeno od mesingane pune ine u varijantama ulaz 35 mm2 izlaz 3 x 10 mm2 i ulaz 35 mm2 izlaz 4 x 6 mm2. Vrsta materijala koji su ugraeni isti su kao kod osnovnog tipa.

Namena Za napajanje mernih mesta sa vie brojila (3 ili 4) ime se izbegava upotreba inskog razvoda. Kao napojna stezaljka u raznim razvodnim ormarima kada je potrebno napajati vie grupa potroaa sa jednog mesta. U mnogim drugim sluajevima.

6 7

ifre proizvoda:- redna stezaljka RS 25-35/3-4 - 22006- redna stezaljka RS 25-35/4-4 - 22007

ifra 22001 ifra 22002 ifra 22005

Tehnike karakteristike Kuite strujne stezaljke RNSS 1,5-6 mm2 izraeno je od vrhunskih uvoznih plastinih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korienih materijala (110C bez deformacija). Kontakti su izraeni od Ms profila dimenzija 5x8 mm i galvanski su zatieni. Vijci na kontaktima stezaljke su po JUS-MB-1.111.Zn. M-3, 5x6. etiri vijka na svakom kontaktu slue za stezanje provodnika, dva za stezanje provodnika, a dva za stezanje kratko-spojnog mosta. Kratko-spojni most izraen je od bakarnog lima (6x1,5 mm) i galvanski je zatien. Izrauje se za dve duine stezaljke i see se prema potrebi ugradnje. Kratko-spojni most se ugrauje tako to se plastika na sredini izmeu dve kontaktne krike isee, a most se postavlja direktno na kontakte i privruje zavrtnjima, to obezbeuje idealan kontakt i bezbednost dodira. Na donjem delu stezaljke ugraen je mehanizam kojim se stezaljka privruje na standarnu inu DIN 35 mm. Pored navedene mogunosti ugradnje na irinu 35 mm, ova stezaljka im prednost to se moe ugraditi bez ine direktno na ravnu povrinu pomou dva zavrtnja dijagonalno na uglovima stezaljke. Redna nosea strujna stezaljka RNSS 1,5-6 mm2 po svojim terhnikim karakteristikama moe da slui kao strujna i naponska stezaljka.

Namena Za distributivne ormane sa mernim ureajima sa sledeom namenom: a) Kao komandno-signalna stezaljka u ormanima vie stambene izgradnje b) Kao komandna stezaljka za upravljanje tarifama u ormanima individualne i vie stambene izgradnje c) Kao nulta prolazna stezaljka kod individual