síntesi seqüència didàctica

of 13 /13
Berta Badia - Maria Borràs - Núria Carrete - Sheila Real Diguem-ho amb música! Fem-nos sentir! Nosaltres reciclem!

Author: berta23

Post on 29-Jan-2018

181 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. Diguem-ho amb msica! Fem-nos sentir! Nosaltres reciclem!Berta Badi a - M a ri a B or rs - Nr ia Ca rrete - Sh ei la Rea l
 2. 2. INTRODUCCI DE LAPROPOSTAAl llarg del present treball presentarem idesenvoluparem la planificaci, seguiment iavaluaci duna seqncia didctica adreada aalumnes del cicle mitj deducaci primria (3r).Es treballaran transversalment les diferentsrees per desenvolupar algunes competnciescom:-artstica i cultural-coneixement i interacci amb el mn fsic-competncia digital
 3. 3. PRODUCTE FINALCrear unaorquestra i fer unconcert final.Realitzar una activitatde sntesi final queconsistir en qu elsalumnes siguinmsics dunaorquestra per un diaamb instruments fetsamb materialsreciclats.
 4. 4. OBJECTIUS PRINCIPALSSer capaos didentificar les diferents famliesdinstruments musicals i reconixer quins sn elsseus trets principals.Conixer i ser capaos de valorar la importnciadel procs de les tres R: Reciclar, Reutilitzar iReduir i desenvolupar una actitud crtica enversel reciclatge.Afavorir la creativitat dels nens i les nenes en larealitzaci de les tasques.
 5. 5. MS OBJECTIUS PRINCIPALSSer capaos de planificar la seva actuaci amblajuda del mestre. Participar de forma cooperativa i collaborativaen lelaboraci de petites tasques assumintresponsabilitats.
 6. 6. CONTINGUTSCom es reciclen els diferents materials i rebutjos.Noves utilitats dels materials.Tipus descombraries i concepte de les TRES R.Llocs on dipositem les escombraries (tipus de contenidors) .Cerca i selecci dinformaci i webgrafia.Composicions artstiques i plstiques i diferents tcniques.Comprensi i adquisici de conceptes quantitatius: mesura,escala, dimensi, formes geomtriques.Llenguatge musical: ritmes, silencis, tempoAudici i reproducci de composicions musicals.Valors a laula en el treball en grup. Concepte de unitat.
 7. 7. CURS: Tercer de primriaNOMBRE DALUMNES: 24TEMPS: dues hores a la setmana, en un total de 14 sessions.
 8. 8. Sntesi de la seqnciadidctica.A les primeres sessions es t en compte explorarels coneixements previs dels alumnesreferents als aspectes conceptuals del reciclatge ila msica.A travs dun conte va sorgir el projectedelaborar una orquestra amb instrumentsreciclats.Van realitzar unes sortides al palau de la msica ia una planta de triatge que sn el punt de partidade la seqncia.
 9. 9. Sntesi de la seqnciadidcticaDesprs van realitzaractivitats al voltant dela cerca dinformaciper a ampliar els seusconeixements ireflexionar sobre elsinstruments i elreciclatge.
 10. 10. Sntesi de la seqncia didcticaEs plantegen activitats com:- Cerca i processament d informaci digital.- Elaboraci de murals cooperativament sobrereciclatge i msica.- Classes prctiques per aprendre de conceptes demesura, volum i dimensions.-Treball sobre els materials reciclats i aprendre aseleccionar.
 11. 11. Sntesi de la seqnciadidcticaDesprs de seleccionar i treballar els materialsvan iniciar un seguit de classes dedicades a lacostrucci i decoraci dinstruments fabricats apartir dels materials reciclats recollits.Posteriorment van realitzar classes de llenguatgemusical i el comenament dels assajos ipreparaci per lactivitat de sintesi.
 12. 12. Sntesi de la seqnciadidcticaFinalment...Es duu a terme elconcert de final decurs, activitat queconclou les sessions isintetitza i dnasentit al que hanaprs.
 13. 13. CONCLUSIONSAquest treball ens ha perms veure la complexitat i la gran tascareflexiva que ha de tenir el mestre a lhora de realitzar unaseqncia didctica. Tamb ha afavorit la comprensi delsconceptes treballats a lassignatura a mode de sntesi final de lamateixa.