sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola i världsklass

of 23 /23
Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass Arbetslag åk 4 Välkomna till föräldramöte för årskurs 4!

Upload: emmanuel-manning

Post on 01-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Arbetslag åk 4. Välkomna till föräldramöte för årskurs 4!. Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass. Kvällens program. Närvarolista skickas runt Blogg, kalender Grupper Mentorns uppdrag Närvaro Personliga tillhörigheter Ämnen Läxor Klubben - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Arbetslag åk 4

Välkomna till föräldramöte för

årskurs 4!

Page 2: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Kvällens program• Närvarolista skickas runt• Blogg, kalender• Grupper• Mentorns uppdrag • Närvaro• Personliga tillhörigheter• Ämnen• Läxor• Klubben• Rastverksamheten• Föräldraråd• Övriga frågor• Frånvaro

Page 3: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Blogg, kalender, länkar

Bloggen: I bloggen berättar vi vad vi har gjort och vad som händer i vår verksamhet.

Kalendern: Vi använder oss av Google-calender. I Google-calender skrivs allt som ska hända, som exempelvis utflykter, läxor och prov.

Länkas: Till exempel ämnesinnehåll, mattelänkar

Page 4: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Grupper i årskurs 4

• 25-grupper• 4:1, 4:2, 4:3 4:4 och 4:5

• 17-grupper • 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G

• Mentorsgrupper• Benämns med mentors namn

Page 5: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

• Träffar eleven i mindre grupp en gång/vecka

• Har den huvudsakliga kontakten med hemmet

• Har ett extra ansvar i vardagen och ser till att eleven har det bra

• Medverkar vid utvecklingssamtalen

Mentorsuppdrag

Page 6: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Närvaro

• Sen ankomst• 3 minuter

• Information till ER via SMS• Detta registreras i Skolwebben

• Lektion• Dricka vatten innan • Gå på toa innan

• Dock inte på 80 min pass• Skolstart

• Komma tidigast 10 minuter före första lektion

Page 7: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Personliga tillhörigheter• Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter/lösöre som elev tar med till

skolan. • Eleverna tar med sig mobiltelefon till skolan på egen risk.

• Vi rekommenderar därför att endast enklare mobiler tas med till skolan.

• Mobiler får förvaras runt halsen eller i fickan och ska vara avstängda under skoltid. • Missbrukas detta får eleverna inte ha dem på sig.

• Nycklar får förvaras runt halsen eller i fickan.

• Det är den enskildes privata försäkringar som gäller i eventuella ersättningsärenden.

Page 8: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Svenska

Läsförståelse: En läsande klass

• En långsiktig satsning som syftar till att vända trenden med den drastiskt sjunkande läsförståelsen i vårt land.

• Modern forskning visar att strukturerade samtal om texter leder till ökad

läsförståelse. • Läraren visar på de läsförståelsestrategier som han eller hon själv använder och låter eleverna steg för steg göra dem till sina egna verktyg. • Olika lässtrategier: att förutspå och ställa hypoteser, att ställa frågor, att reda ut

oklarheter, att sammanfatta och att skapa inre bilder. • Strategierna är personifierade med figurer som vi kallar för läsfixare. Målet är att läsaren ska kunna använda strategierna självmant och automatiskt under sin egen läsning – bli en Stjärnläsare.

Page 9: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

SvenskaFilm:http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/filmen-om-lasfixarna/

För mer info:http://www.enlasandeklass.se http://www.enlasandeklass.se/wp-content/uploads/2014/04/folder_en__lasandde_klass.pdf

Skriva, tala, lyssna: Lära strategier för att skriva olika typer av texter

(typisk uppbyggnad, språkliga drag) t ex återberättande, berättande, instruerande, argumenterande texter.

Grammatik, stavningsregler, skiljetecken. Informationssökning. Källkritik. Ordlista Muntliga presentationer

Page 10: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Matematik • Vad

• Taluppfattning • positionssystemet, tallinjer, jämföra, storleksordna,

räknemetoder, generalisering av talkombinatoner• Algebra

• Symboler, talmönster• Geometri

• Tvådimensionella figurer, vinklar, symmetri• Problemlösning

• Problemlösningsstrategier• Hur

• Matematikboken• Eleverna använder skrivhäften vid färdighetsträning i

matematikboken. • Kommunikationspass

• Matematiska samtal• Gruppuppgifter, paruppgifter• Lyfta upp och diskutera olika gruppers lösningar och tankar

Page 11: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Learning study i matematik i årskurs 4Lärardrivet, systematiskt utforskande av undervisningen

• Lärandeobjekt• Förmåga att välja lämplig strategi vid uträkning av

subtraktionstal• Förtest i alla grupper• Lektion 1 i en av grupperna• Filmas och analyseras• Eftertest

• Lektion 2 i en ny grupp• Filmas och analyseras• Eftertest

• Ev lektion 3 i en ny gruppAnalys, resultat, presentation

Page 12: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Engelska

• Ord och fraser

• Prata, läsa och skriva

• Happy (textbok och arbetsbok)

• Engelska är språket i klassrummet

• It´s fun!

Page 13: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

NO• Biologi, Kemi, Fysik och Teknik• Biologi – Växter och djur i närmiljön• Kemi – NTA-lådan ”Kemiförsök”• Fysik – Väder och vind• Ingen Teknik på hösten• Koll på NO• Tvärgrupper och klasser (laborationer – teoretisk undervisning)

Page 14: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

SOSamhällskunskap, geografi, religion och historia

• Val och demokrati • Sverige - geografi, minoriteter• Vikingatid och medeltid - Stockholm

Page 15: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Musicerande och musikskapandeAckompanjemang -spela keyboard och gitarr -öva att spela till ett beat -2 ackordslåtar -sång

Improvisation med instrument och rytmer -musik från andra kulturer -afrikansk musik, pentatonisk skalaMusikens verktyg Röst och hörselvård – Olika vokala uttryck. Tonhöjd, dynamik, opera, growl etc.

Hur skriver man en låt? –En låts byggstenar: vers, brygga, ref-Välj en låt och skriv en ny text (skriva i grupp).

Page 16: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Arbeta ikapp/Läxor

• Arbeta ikapp• Stanna kvar och arbeta på Klubben

• Ej tillgång till lärare• Gå på läxhjälp• Ta hem och arbeta

• Orsak• Ledighet• Sjukdom • Annat

• Läxor• Matematikläxa varje vecka måndag-måndag• Svenska/SO-läxa varje vecka

• Ges för att Ni som föräldrar ska få insikt i barnens skolarbete• Stöd dem vid behov• Kontrollera att läxan är rätt och välarbetad

Page 17: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

ÖPPETTIDERVardagar: Efter skolan till 16.30 Lov: 9.00-16.30

MELLANMÅLMellanmål serveras runt 14.30 uppe på trädet. Under en timme är det ”drop-in” och barnen tar eget ansvar för att äta mellanmål. Varje dag anmäler sig de elever som vill ansvara för mellanmålet 14.30 och får därigenom ”mellispoäng” som de senare kan växla in mot t. ex lån av våra finaste pingisrack, dricka te, gå och bowla, baka mm. Mellisansvaret innebär att förbereda, underhålla och plocka undan samt slutföra mellanmålet.

Page 18: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

VAD LÄR MAN SIG PÅ KLUBBEN? ANSVAR: Göra snyggt efter sig och ställa tillbaka vad man använt. Göra sitt eget mellanmål. Känna gemensamt ansvar för varandra och vårt material. Att vi tillsammans ska göra Klubben till ett så trevligt fritids som möjligt. Planera sin egen tid (mellis, hemgång). RELATIONER:Bra värderingar, att vara vänlig emot alla i sin omgivning, inte bara sina närmaste vänner. Ingen ska känna sig utanför. SPRÅKBRUK: Vi är hårda med att alla använder sig av ett trevligt språk på klubben. Svordomar är inte välkommet! MOBILER, DATORER & NÄTETVi pedagoger deltar aktivt och ser till att eleverna inte halkar in på något tokigt när de spelar och surfar på datorerna och mobilerna. Målet är att barnen i samspel med oss pedagoger ska lära sig vett och etikett på nätet.

Page 19: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Lekar på multiarenan

ochGuidade

turer

Klubbenmöteoch

Datatisdag!

Elevens val

Spelhålaeller

Skapande verksamhet

FredagsmysOch ibland

SUPERFREDAG!

Page 20: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Page 21: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Föräldraråd

• Föräldrarådsrepresentanter: Intresserade föräldrar lämnar in intresse till [email protected]

• Aktivitetsföräldrar: Tidigare har vi haft aktivitetsföräldrar som ansvarar för exempelvis fika vid skolavslutningar. Från årskurs 4 kommer vi inte att ha fika vid skolavslutningar. Om ni föräldrar vill kan ni ordna en föräldragrupp men skolan arrangerar inte kring detta från årskurs 4.

Page 22: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Övriga frågorElevskåp: En fråga som kom upp under mötet var varför det inte finns elevskåp från årskurs 4, alternativt ett värdeskåp på avdelningen där nycklar och mobiler kan förvaras.

Angående värdeskåp blir det administrativt ohållbart då eleverna behöver sina värdesaker vid olika tillfällen. Angående elevskåp tog vi med frågan till skolledningen. Att eleverna inte har elevskåp beror dels på att det är en ekonomisk fråga och dels av säkerhetsskäl. Det finns helt enkelt inte utrymme för fler elevskåp och öppna ytor får inte stängas igen på grund av brandsäkerhetsskäl.

Page 23: Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Sjöstadsskolan en skola för framtiden - en skola I världsklass

Frånvarohantering

• Frånvarorapportering sker via skolwebben, app eller sms.

• Tills registrering i skolwebben skett: ring 08/508 426 65 senast 07:45

• Om elev inte frånvaroanmälts av vårdnadshavare registreras ogiltig frånvaro. Undervisande lärare ringer vårdnadshavare på första rasten, klockan 09:40-10:00

• För mer information om hur man registrerar sig i skolwebben, laddar ner App med mera; • Se bifogad bilaga ”Frånvaroanmälan”