Skanska případová studie

Download Skanska případová studie

Post on 25-Jun-2015

407 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pedstavte si nepedstaviteln: v beznu 2011 prohlsil esk ministr dopravy v ivm televiznm vysln, e Skanska, jedna z nejvtch stavebnch spolenost na svt, nesplnila nasmlouvan projekty. Obvinil ji t z nekvalitn proveden prce. Agentura Ewing PR byla pizvna jako poradce ke krizov komunikaci. A vsledek? O pouh msc pozdji ministr s hanbou rezignoval.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Skanska Otevenou komunikac proti toku z pozice sly Krizov komunikace, mediln vztahy a vztahy s orgny sttn sprvy PPADOV STUDIE Ewing PR m vjimenou schopnost analyzovat jdro problmu a okamit k nmu najt funkn een. Mezi agenturami, s nimi jsem mla monost spolupracovat, je jednou z mla, kter dokzala zohlednit nae obchodn zjmy a byla schopna vnmat vci v irch souvislostech namsto toho, aby jen eila momentln komunikan problm. Lucie Novkov, bval editelka komunikace Skanska a. s. </li></ul> <p> 2. Pedstavte si nepedstaviteln esk ministr dopravy napadne v ivm televiznm vysln bez jakhokoliv varovn jednu z nejvtch stavebnch spolenost svta. Ministrova obvinn ze patn odveden prce a nekalch obchodnch praktik jsou velkm pekvapenm pro vechny - vetn editelstv silnic a dlnic, kter spad do jeho kompetence. Zpotku se zd, e strategie politick strany zaloen na deklarovanm boji proti korupci poskytuje ministrovi dostatenou kredibilitu. PPADOV STUDIE 3. VZVA V beznu roku 2011, bezprostedn po televiznm penosu oslovila spolenost Skanska Ewing PR. Rychle jsme se shodli, e ministrova nepodloen obvinn nelze pejt bez povimnut a je teba na n okamit a oste reagovat. 4. Bhem 48 hodin jsme vypracovali agresivn obrannou komunikan strategii, je odstartovala otevenm dopisem ministrovi dopravy. V nm ho veden spolenosti Skanska podalo o okamit setkn. Abychom ministra donutili obhjit sv tvrzen, podali jsme, aby byli na setkn v rmci zajitn objektivity a transparentnosti pozvni i novini. Karty se obrtily Ministrova nepodloen obvinn pod drobnohledem novinsk obce a veejnosti neobstla. Bhem nkolika tdn se zaaly ozvat pochybnosti o ministrov etice i z ad jeho vlastn politick strany. Necel msc po svm medilnm toku na spolenost Skanska byl ministr nucen rezignovat. EEN 5. VSLEDKY Obnoven standardnch vztah s editelstvm silnic a dlnic. Vyhran soudn spor a pkaz k odstrann ministrovch pomlouvanch cedul na dlnicch. Nsledn przkum veejnho mnn potvrdil, e novini uznali, e Skanska zvolila sprvn zpsob, jak elit ministrovm naenm. CEO spolenosti Skanska Dan ok zskal cenu Wing Award Americk obchodn komory za to, e se otevenm pstupem a komunikac zasadil o vt transparentnost pi udlovn veejnch zakzek. 6. Za spnou strategii a exekuci krizov komunikace pro spolenost Skanska zskala agentura Ewing PR tato mezinrodn ocenn: Global Sabre Award 2012 Sabre Award 2012 pro stedn a vchodn Evropu OCENN </p>