skolundersökning 2012 elevenkät Östra göteborg - Åk 5

Download Skolundersökning 2012 Elevenkät Östra Göteborg - Åk 5

Post on 06-Feb-2016

43 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skolundersökning 2012 Elevenkät Östra Göteborg - Åk 5. Innehåll. Innehåll. Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Liten ordlista Läsanvisning Resultat Prioritering Index Fördelningsdiagram per frågeområde Kön Att arbeta vidare med resultatet - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

PowerPoint-presentation

Skolunderskning 2012Elevenkt

stra Gteborg - k 5InnehllOm underskningenBakgrund och syfteMetod och omfattningGenomfrandeLiten ordlistaLsanvisning

ResultatPrioriteringIndexFrdelningsdiagram per frgeomrdeKn

Att arbeta vidare med resultatet

Markrs projektgrupp

InnehllOm underskningen2010 pbrjade Gteborgsregionen (GR) tillsammans med kommunerna inom regionen arbetet med att ta fram underlag fr en gemensam underskning inom skolan. Syftet med underskningen r att f ett konkret underlag om hur elever och frldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda omrden. Genom att underskningen genomfrs p samma stt i alla kommuner ges ven mjlighet fr regionen att arbeta med gemensamma frgestllningar. En gemensam underskning mjliggr ven fr jmfrelser mellan den egna kommunen och vriga kommuner inom Gteborgsregionen som drmed kan lra av varandra.

Resultatet av underskningen ska ligga till grund fr verksamhetsutveckling av skolan fr svl Gteborgsregionen totalt som fr enskilda skolor och klasser.

Den gemensamma underskningen omfattar alla kommuners grundskoleelever i rskurserna 2, 5 och 8 samt gymnasielever i rskurs 2. Utver den gemensamma omfattningen gavs skolorna/kommunerna ven mjlighet att utka underskningen till att omfatta elever frn flera rskurser och/eller frldrar.

Underskningsfretaget Markr Marknad och Kommunikation genomfrde den frsta underskningen 2011 och har ven genomfrt rets underskning (2012).Om underskningen bakgrund och syfte2011 rs underskning kan ses som en pilot, d det tidigare inte genomfrts ngon liknande underskning inom skolan. Svarsfrekvensen bland eleverna landade 2012 fr hela underskningen p 58 procent. Antal elever som omfattades av underskningen var drygt 60 000 (Gteborgs stad valde att inkludera alla elever i grundskolan i underskningen).

Infr rets underskning har vissa justeringar i genomfrandet gjorts utifrn lrdomar frn den frsta underskningen. De strsta frndringarna har inneburit att det i r har varit frre inblandade vid inrapporteringen av elevantal, men ven att det har lagts mer tid till att frankra underskningen internt.

Resultaten fr underskningen redovisas rskursvis p fljande niver: Totalniv fr GR (alla deltagande kommuner) Kommunniv Stadsdel/omrde (i de fall kommunerna nskar)Skolniv

Om underskningen bakgrund och syfteMetod Alla deltagande kommuner har haft en gemensam basenkt fr grundskolans elever k 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans k 2. De kommuner som nskat, har haft mjlighet att lgga till frgor och mlgrupper (ssom frldrar).

Frldraenkten (fr de kommuner som valt att frldrar skall ing) r identisk fr samtliga kommuner.

Underskningen genomfrdes med hjlp av en webbenkt.

Omfattning Den gemensamma mlgruppen r grundskoleelever i rskurs 2, 5 och 8 samt gymnasieelever i rskurs 2 inom Gteborgsregionen (ej Hrryda).

vriga mlgrupper ssom elever i andra rskurser, vuxenutbildning och srskola samt frldrar r tillval och varierar mellan kommunerna.

Om underskningen metod och omfattningUnderskningens enkter togs fram gemensamt inom projektet. Fljande enkter togs fram: Enkt k 2 grundskola (har sprkligt omarbetats till ett enklare sprk infr rets underskning)Enkt k 5 och 8 grundskolaEnkt r 2 gymnasium

Det togs ven fram gemensamma enkter fr frldrar inom grundskola och frskola.

Om underskningen genomfrandeDe deltagande kommunerna utsg en kommunrepresentant som sedan skickade in namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner ute p de enheter/skolor som ingr i underskningen till Markr. Kommunrepresentanten ansvarade ven fr att rapportera in antalet individer som ingr i urvalet till Markr. Utifrn underlaget skapades sedan inloggningsuppgifter p klassniv. Drefter fick kontaktpersonerna i uppdrag att distribuera ut inloggningsuppgifterna till klasserna, ngot som i regel skedde via mentorer/pedagoger.

Fr att svara p enkten uppmanades elever och frldrar att via Markrs hemsida www.markor.se/skola g in p en lnk till underskningen.

Den totala fltperioden kom att omfatta vecka 8-13.

D fltperioden avslutats sparades kompletta svar ned och bearbetades av Markrs statistiker.

I de fall svaren frn en rskurs/skola understiger fem individer redovisas inte svaren.

Om underskningen genomfrandeOm underskningen liten ordlista Index: Visar andelen som svarat instmmande av alla som tagit stllning i frgan (vet ej svar exkluderas).

NKI: Njdkundindex, berknas p tre standardiserade frgor. Frgorna besvaras p en tiogradig skala.

Frdelningsdiagram: Redovisar hur svaren frdelat sig ver samtliga svarsalternativ (vet ej svar inkluderas).

Svarsfrekvens: Andelen av totalen som svarat p underskningen.

Sambandsanalys: Visar p sambandet mellan enskilda frgor och den vergripande njdheten.

Kom ihg att procentandelarna p gruppniv ofta motsvarar relativt f personer. Varje persons svar kan drmed f stort genomslag.

Om en strre andel av gruppen har svarat blir resultatet mer tillfrlitligt. Om sju av tio (70%) har svarat r sledes resultatet mer tillfrlitligt n om tre av tio (30%) har svarat.

I samtliga diagram anges antalet svarande, hur mnga som ingr i urvalet och svarsfrekvensen (anges i procent).

Antalet svarande p frgorna om fritidshem r frre p vriga frgor d alla elever inte har fritidshem.

Om antalet svarande r frre n fem redovisas inte frgan. Det betyder att det kan saknas frgor/siffror i vissa diagram.

Utver bakgrundsinformation som kn och eventuella tillvalsfrgor bestr underskningen i huvudsak av skalfrgor dr svarsskalan r frn ett till fyra dr ett str fr Stmmer inte alls, och fyra str fr Stmmer helt och hllet.

Om underskningen lsanvisningResultatResultat - PrioriteringPrioriteringen bygger p en sambandsanalys utifrn de enskilda frgornas pverkan p den vergripande njdheten. Lsanvisning prioriteringUtveckla(Hgt samband, lgt betyg)

Framgngsfaktorer(Hgt samband, hgt betyg)

De frgor som redovisas i det grna fltet r de frgor som har stort samband p den totala njdheten och dr fler vid svarstillfllet r njda (3 och 4). De frgor som redovisas i det rda fltet r de frgor som har stort samband p den totala njdheten och dr frre vid svarstillfllet r njda (3 och 4). Framgngsfaktorer(Hgt samband, hgt betyg)

Jag trivs i skolanLrarna (i min skola) hjlper mig med skolarbetet om jag behver det.Lrarna tar hnsyn till mina behov och frutsttningarLrarna p skolan bemter mig vl

Utveckla(Hgt samband, lgt betyg)

Lrarna i min skola tar hnsyn till elevernas sikterJag knner att jag kan pverka hur vi arbetar i skolanJag knner att jag kan pverka vad vi ska arbeta med i skolanJag fr mjlighet till studiero i skolanKlassrummen p min skola r braSkolarbetet gr mig s nyfiken att jag fr lust att lra mig merJag tycker att de lromodel (bcker, datorprogram etc) som anvnds r braI min skola upplever jag att vi respekterar varandra

Resultat - IndexNKIstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

NKI per skolastra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindexstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindex per skolastra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindex per skolastra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindex per skolastra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindex per skolastra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindex per skolastra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Resultat - Frdelningsdiagram per frgeomrdeHelhetsintryckstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Trivsel och trygghetstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delaktighet och inflytandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Skolmiljstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Kunskap och lrandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Kunskap och lrandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Bemtandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Fritidshemstra Gteborg - k 5Antal svar: 6 (Endast de som svarat att de gr p fritidshem)

vriga frgorstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Resultat - KnNKIstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delomrdesindexstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Helhetsintryckstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Trivsel och trygghetstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Delaktighet och inflytandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Skolmiljstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Kunskap och lrandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Kunskap och lrandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Bemtandestra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

vriga frgorstra Gteborg - k 5Antal svar: 245 av 363 eleverSvarsfrekvens: 67 procent

Resultat - KulturskolanIndex - Kulturskolanstra Gteborg - k 5Antal svar: 29 (Endast de som gr i kulturskolan)

Delomrdesindex - Kulturskolanstra Gteborg - k 5Antal svar: 29 (Endast de som gr i kulturskolan)

Kulturskolanstra Gteborg - k 5Antal svar