socialtjänstens uppdrag hospiteringsutbildning

Download Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning

Post on 01-Feb-2016

29 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Socialtjänstens uppdrag Hospiteringsutbildning. Piteå 2010-10-06. Stöd och omsorg. SoL/LSS/LVM/Sekretess, Ansökan, anmälan, utredning, beslut. Socialchef. Adm avd. Äldreomsorg. Stöd och omsorg. Försörjnings stöd. Funktions- hindrade. Barn och Familj. Psykiatri /Missbruk. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Socialtjnstens uppdragHospiteringsutbildningPite2010-10-06

 • Std och omsorgSoL/LSS/LVM/Sekretess, Anskan, anmlan, utredning, beslut

 • ldreomsorgStd och omsorgAdm avdSocialchefFrsrjningsstdFunktions-hindradeBarn och FamiljPsykiatri/Missbruk

 • Ingngen till Psykosocialt stdversiktRdgivningpsykisk ohlsa

  Personligtombud

  TillannanKriterierUtredning/bedmningInsats

 • IngngenRdgivning psykisk ohlsaTill oss ska du ringa om du .har frgor och funderingar om vilka insatser man kan f via kommunen, fr att klara vardagen vid psykisk ohlsa. Det kan glla dig sjlv eller nrstende.Ring 0911-69 70 90

 • Prvning, samrd Rdgivning psykisk ohlsaKriterierUtredning/bedmningAnnatSamrdsgrupp:Frdelning av rendenSamrd i rendenInformations- och erfarenhetsutbyte

 • Utredning/InsatsUtredning/bedmningInsats

  Rdgivning

  Enhetschef

  Samrdsgrupp/Utredningsteam

  Utredare

  Samrdsgrupp utredningsteam:Respektive utredare samlar in underlag, gr bedmning utifrn lagstiftning, fattar beslut och fljer upp beslut. Samrdsgruppen r ett std i beslutsprocessen.

 • Utredning/InsatsInsatser fr personer med psykisk ohlsa:KontaktpersonHemtjnst, matserviceBoendestdSrskilt boendeSysselsttningTrygghetstelefon

 • Ngra utgngspunkter i lagstiftningenAnsvaret r frdelat mellan kommun och landsting fr SoL, LSS och HSLFrutstter samverkan och samarbeteFrivillighet och respekt fr den enskildes integritetTvngsmedel endast i undantagsfall tex LPT/LVU/LVMInsatser enligt LSS skall bara erbjudas om den enskilde begr det

 • Allmnt om ansvarsfrdelningAnsvaret fr boende, sysselsttning, social behandling, omvrdnad och service vilar kommunens socialtjnst

  Ansvaret fr att utreda och underska samt frebygga och behandla sjukdomar och skador vilar hlso- och sjukvrd

  En begrnsad grupp brukare har som komplement till SoL rtt till insatser enligt LSS

 • LSS och SoL- insatser frpersoner med funktionsnedsttningElisabeth BjuhrStd och omsorg elisabeth.bjuhr@pitea.se

 • Lagstiftning SoLRamlagSkyldighets lagverklaga till domstolAnsker, beslut fattasOndligt med insatser behovet styrPersonalen fr inte prioriteraBehov: Psykiskt, fysiskt, socialt, existentielltLSSRttighetslag--verklaga till domstolAnsker, beslut fattas10 insatser

  Personalen fr inte prioriteraBehov: Psykiskt, fysiskt, socialt. existentielltHSLRamlagErbjudande lagAnmlan till frtroendenmndErbjuder vrd och behandlingOndligt med insatser behovet styrPersonalen fr prioriteraBehov: Psykiskt, fysiskt, socialt, existentiellt, medicinskt

 • SoL om personer med funktionsnedsttning 5 kap. 7 Socialnmnden skall verka fr att mnniskor som av fysiska, psykiska eller andra skl mter betydande svrigheter i sin livsfring fr mjlighet att delta i samhllets gemenskap och leva som andra.

  Socialnmnden skall medverka till att den enskilde fr en meningsfull sysselsttning och fr bo p ett stt som r anpassat efter hans eller hennes behov av srskilt std. Kommunen skall inrtta bostder med srskild service fr dem som till fljd av sdana svrigheter som avser i frsta stycket behver ett sdant boende.

 • SoL om personer med funktionsnedsttning 5 kap. 8 Socialnmnden skall gra sig vl frtrogen med levnadsfrhllanden i kommunen fr mnniskor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppskande verksamhet upplysa om socialtjnstens verksamhet p dessa omrden.

  Kommunen skall planera sina insatser fr mnniskor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra samhllsorgan och organisationer.

 • LSS utgngspunkterLSS r inte en exklusiv lag utan en pluslag!Bestmd krets av personer (en liten del av de funktionsnedsatta)Insatserna definieras i lagen ( endast 10 insatser, se 9 LSS)Den enskildes val av lag mste respekteras begran om insats krvs fr utredning

 • Ml och allmnna inriktning med LSS ML att den enskilde skall f mjlighet att leva som andra

  Frmja jmlikhet i levnadsvillkor

  Full delaktighet i samhllslivet fr personer som anges i 1

 • HandlggningInformation om vilka insatser och lagrum som finns att ska inom respektive lagrum

  Anskan prvas enligt skt lagrum

  Insats enligt LSS ges enbart om en person har begrt det

 • Personkretsen ( 1 LSS)Utvecklingsstrning, autism och autismliknande tillstndBestende och betydande begvningsmssigt funktionsnedsttning pga frvrvad hjrnskada i vuxen lder (orsakad av yttre vld eller kroppslig funktionsnedsttning)Stora och varaktiga funktionshinder (som inte beror p normalt ldrande) och som ger upphov till betydande svrigheter i den vardagliga livsringen och ett omfattande behov av std och service.

 • Utredning

  Personkrets 1 och 2 utgr frn medicinskt underlag

 • Personkrets 3 Varken orsak eller medicinsk diagnos br ha avgrande betydelseFlera livsomrden skall vara pverkadeKombination av skador medfr oftast srskilt stora svrigheterFunktionshindret skall vara stort och varaktigt!

 • Personkrets 3 Klarar ej vardagsrutiner p egen hand

  Har terkommande dagligt behov i olika situationer

  Betydande svrigheter och ett omfattande behov

 • Insatserna fr srkskilt std och service9 LSSRd och stdPersonlig assistansLedsagarserviceKontaktpersonAvlsarserviceKorttidsvistelseKorttidstillsyn fr skolungdom ver 12 rFamiljehem eller bostad med srskild service fr barn och ungdomarBostad med srskild service eller annan srskilt anpassad bostadDaglig verksamhet

 • Rd och StdLandstingets ansvar

  Ge information

  Stdja den funktionsnedsatte/anhrige i att klara sin livssituation

  Ge mod att ta fr sig av livet

 • Personlig assistansPersonligt utformat std

  Ges av begrnsat antal personer

  Behov av hjlp med grundlggande behov som hygien, av/pkldning, mltider, kommunicera eller behov av annan hjlp som frutstter ingende kunskap om den funktionshindrade.

  Andra personliga behov som inte tillgodoses p annat stt t ex matlagning, std, tvtt, inkp mm

 • LedsagarserviceSyftet med insatsen r att bryta isoleringGe mjlighet att delta i fritidsaktiviteter, beska vnner, delta i kulturlivet eller promenera dvs att kunna leva som andraInsatsen r inte behandlande och ngon omvrdnad ingr inteUndantag Fr personer med beslut om personlig assistans enligt LSS/LASS skall ledsagarservide tillgodoses genom denna insats

 • KontaktpersonSyfte att bryta isolering genom samvaro och hjlp till fritidsaktiviteter

  Sakna nra relationer

  Ett personligt std som underlttar ett sjlvstndigt liv i samhllet

  Insatsen r inte behandlande och ingen omvrdnad ingr

 • AvlsarserviceSyfte att ge anhriga eller familjehemsfrldrar avlsning fr att f avkoppling och fr att gra egna aktiviteter

  Beviljas efter behov

  Hemmet r utgngspunkt

  Insatsen innebr omvrdnad om den funktionsnedsatte

 • Korttidsvistelse utanfr det egna hemmetSyfte att den funktionsnedsatte skall erbjudas miljombyte och/eller rekreation

  Syfte ge anhriga avlastning i omvrdnadsarbetet

  Kan ges i form av korttidsboende eller stdfamilj

 • Korttidstillsyn fr barn ver 12 rSkolbarnomsorg nr ordinarie barnomsorg slutar

  Trygga frldrars mjligheter till arbete eller studier

  Ge god omvrdnad om barnen

 • Familjehem/Bostad med srskild service fr ungaSvrt funktionsnedsatta barn/ungdomar skall s lngt mjligt kunna vxa upp i sitt frldrahem

  Nr det trots std frn samhllet inte lngre gr kan denna insats begras

 • Bostad med srskild serviceOmfattande tillsyns- och omvrdnadsbehov

  Gruppbostad personal dygnet runt

  Servicebostad saknar nattbemanning

 • Daglig verksamhetAvser endast personkrets 1 och 2

  Str inte till arbetsmarknadens frfogande

  Har aktivitetsersttning eller sjukersttning

 • Fortsatt handlggningOm en prvning enligt LSS visar att personen inte tillhr personkretsen fr LSS kan prvning ske enligt SoL

 • Individuell planUpprttas p begran av den enskildeDen enskildes egna ml, intressen och nskemlBeslutade och planerade insatsertgrder som vidtas av andra n kommun och landsting skall ingUppfljning 1-2ggr/r

 • MyterAtt en person tillhr LSS

  Att en person som bedms tillhra LSS personkrets med automatik har rtt till olika insatser

  Att en person som bedms tillhra LSS personkrets inte har rtt till olika insatser

 • Lag om vrd av missbrukare i vissa fall (LVM)Inger WikmanStd och omsorginger.wikman@pitea.se

 • SoL om personer med missbruk5 kap. 9 Socialnmnden skall aktivt srja fr att den enskilde missbrukaren fr den hjlp och vrd som han eller hon behver fr att komma ifrn missbruket. Nmnden skall i samfrstnd med den enskilde planera hjlpen och vrden och noga bevaka att planen fullfljs.

 • LVM100 r av tvngsvrdEn egen paragraf i den psykiatriska tvngsvrden?Lagen om vrd av missbrukare i vissa fallTillsynsmyndighet Socialstyrelsen

 • 4 Beredande av vrd

  Tvngsvrd skall beslutas om, 1. ngon till fljd av ett fortgende missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lsningsmedel r i behov av vrd fr att komma ifrn sitt missbruk, 2. vrdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjnstlagen (2001:453) eller p ngot annat stt, och 3. han eller hon till fljd av missbruket a) utstter sin fysiska eller psykiska hlsa fr allvarlig fara, b) lper en uppenbar risk att frstra sitt liv, eller c) kan befaras komma att allvarligt skada sig sjlv eller ngon nrstende. Om ngon fr kortare tid ges vrd med std av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvngsvrd hindrar detta inte ett beslut om tvngsvrd enligt denna lag. Lag (2005:467).

 • LVM (fortsttning)AnmlanLkares anmlningsskyldighetOmedelbart omhndertagandeDomstolNorra regionen