software per a construir un rellotge de sol

of 39 /39
Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009 Software per a construir un rellotge de Sol Dr. Enric Marco Departament d’Astronomia i Astrofísica Universitat de València

Author: aguedagras

Post on 18-Jul-2015

1.297 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Software per a construir un rellotge de Sol

Dr. Enric Marco Departament d’Astronomia i Astrofísica

Universitat de València

Page 2: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Una cita...

- ¿Les dotze? ¡Sí, home! Són les nou i cinquanta-dos minuts. - El seu rellotge es retarda – respongué Flix. - ¡El meu rellotge! ¡Un rellotge de família, que era del meu besavi! ¡No varia ni cinc minuts a l’any! ¡És un autèntic cronòmetre! - Ja comprenc el que passa – respongué Flix –. Vosté conserva l’hora de Londres, que té dues hores de retard respecte a Suez. Haurà de recordar de posar-lo al dia a cada país. ¿Jo? ¡Tocar el meu rellotge! – exclamà Passepartout– ¡Mai de la vida! - Bé, aleshores no anirà vosté d’acord amb l’hora solar. -¡Pitjor per al Sol, senyor! ¡Serà ell qui tinga la culpa!

La volta al món en 80 dies Jules Verne

Portada d’una versió en castellà amb un analema solar

Page 3: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Rellotges verticals valencians

El R

aval

, Elx

C

ol·le

gi d

el P

atria

rca,

Val

ènci

a

Esgl

ésia

de

Sant

Tom

às, V

alèn

cia

Page 4: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Rellotges verticals valencians

Alqueria del Duc, Gandia Casa de camp, Oliva

Page 5: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Rellotges horitzontals valencians

Universitat d’Alacant

Page 6: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Rellotges horitzontals valencians

Miramar

Page 7: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Esquema d’un rellotge de Sol vertical

Església de Sant Pere, Tavernes de la Valldigna

  Línees horàries (llevant, ponent)   Gnòmon, paral·lel l’eix terrestre   Línies equinoccials, solsticials,   Longitud del gnòmon

Plaça del Xorros, Font d’En Carròs

Page 8: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Funcionament d’un rellotge de Sol (I)

Page 9: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Funcionament d’un rellotge de Sol (II)

Page 10: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Funcionament d’un rellotge de Sol (III)

Page 11: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Funcionament d’un rellotge de Sol (IV)

Page 12: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Construcció d’un rellotge de Sol

  Declinació de la paret: orientació respecte del Sud   Latitud i Longitud del lloc   Temps exacte   Càlcul de les línees horàries  Gnòmon   Part artística

Cas

a de

cam

p, A

igüe

s Vi

ves

Page 13: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Declinació de la paret

  Brúixola, inexacte, declinació magnètica   Sol rasant, error de 0.5 a 1º

Page 14: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Declinació de la paret

Mesura de la línea Est-Oest Permet calcular la meridiana (línea N-S)

  Instructiu, mètode astronòmic   Col·labora molta gent   Dos dies a l’any (21 de març i 22 de setembre), l’extrem de l’ombra d’un gnòmon vertical recorre una línea recta d’E a O.

Page 15: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Declinació de la paret

A migdia vertader

Cal tindre en compte: Hora del rellotge de Sol........12:00 Equació de temps (avanç)..... 0:04* Correcció longitud (4 min/º)..+-0:04* Correcció Estiu/Hivern ............1/2 h

* Depén del dia i del lloc

Page 16: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Declinació de la paret

Per mesurar-ho a qualsevol hora i dia cal usar un instrument adient

Joan Olivares, gnomonista valencià

Page 17: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Declinació de la paret

I tindre en compte els angles involucrats!

Page 18: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Càlcul de les línies horàries

Un programa informàtic Amb les equacions, un full de càlcul

I finalment cal usar:

Page 19: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

CP Jaume II el Just

CP

Jaum

e II

el J

ust d

e B

enifa

iró d

e la

Val

ldig

na

Page 20: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Col·locació del gnòmon

Ω angle subestilar amb línia de les 12 h.

α angle del gnòmon amb subestilar

  Col·locació   Suport

Finalment cal col·locar el gnòmon en la paret

Page 21: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

La part artística

Ajuntament d’Ontinyent

Fins ara tot és tècnica. Cal treballar la vessant artística. És molt important, ja que el diferenciarà clarament d’altres.

Page 22: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Societat Catalana de Gnomònica B

usqu

em re

curs

os p

er la

xar

xa…

a c

asa

Page 23: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

NASS I m

és ll

uny…

Hi trobarem tots els programes necessaris i explicats més avant

Page 24: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Dialist, el temps precís (I)

Una eina necessària per fer les mesures i controlar el resultat final

Page 25: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Dialist, el temps precís (II)

Page 26: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Shadows (I)

Prog

ram

a lli

ure

i se

nzill

Page 27: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Shadows (II)

Page 28: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Shadows (III)

Page 29: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Shadows (IV)

Page 30: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Sonne (I)

Page 31: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Sonne (II)

Page 32: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Sonne (II)

Page 33: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Sonne (III) Ei

xida

a a

ltres

pro

gram

es g

ràfic

s

Page 34: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Sonne (IV)

Page 35: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

ZW 2000 (I)

Page 36: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

ZW 2000 (II)

Page 37: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Altres recursos

Page 38: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Bibliografia

  Rellotges i calendaris solars a la Vall d’Albaida, Joan Olivares i Alfonso, 1998, CAM, Ontinyent

  Diseño y construcción de relojes de Sol y de Luna, Rafael Soler Gayá, 1997, Palma, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

  Relojes de Sol, historia, funcionamiento, construcción, Gian Carlo Pavanello, Aldo Trinchero, 1998, Editorial de Vecchi

Page 39: Software per a construir un rellotge de sol

Software per a rellotges de Sol Elx, 8 de maig 2009

Observació