sokółka-okna i drzwi - katalog produktów

Download Sokółka-okna i drzwi - katalog produktów

Post on 20-Mar-2016

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sokółka-okna i drzwi - katalog produktów

TRANSCRIPT

 • Naturalnie drewnianeKatalog produktw 2011

 • Okna z histori 5

  Dlaczego drewniane 6

  Naturalnie drewniane 8

  Naturalnie ekologiczne 11

  Naturalnie dwikoszczelne 13

  Naturalnie energooszczdne 15

  Naturalnie nagradzane 17

  Naturalnie na pokolenia 19

  Okna i drzwi drewniane

  Okna drewniane STYLE 68 21

  Okna drewniane ELITE 92 25

  Drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne THERMO HS 29

  Okna i drzwi drewniano-aluminiowe

  Okna drewniano-aluminiowe STYLE 68 ALU 33

  Okna drewniano-aluminiowe ELITE 92 ALU 37

  Okna drewniano-aluminiowe COMBI ALU + 41

  Drzwi balkonowe podnoszono-przesuwne THERMO HS ALU 45

  Naturalnie innowacyjne 48

  Kolorystyka 50

  Zakresy wymiarowe okien 51

  Parametry techniczne 54

  SPIS TRECI

 • SokkaOkna z histori

  Poczwszy od XVI wieku maszty europejskich statkw wykonywane byy z rosncego na Podlasiu

  drewna sosnowego. Niezwyke waciwoci tego materiau zapewniay im trwao nawet w najci-

  szych warunkach. Dzi, z poczenia najlepszego drewna i nowoczesnej technologii powstaj nasze

  okna gwarantujce bezpieczestwo i pozwalajce cieszy si naturaln atmosfer.

  Blisko 40 lat produkcji stolarki drewnianej na potrzeby polskich domw pozwolio nam zdo-by ogromny kapita w postaci dowiadczenia i wiedzy. W tym czasie nasze produkty, a take Pastwa wymagania zmieniay si wielokrotnie. Wychodzc naprzeciw potrzebom naszych Klientw wprowadzamy innowacyjne technologie produkcji, otwieramy kolejne salony sprze-day i unowoczeniamy system zarzdzania aby speni wymogi wspczesnego rynku. Mylc o przyszoci, nigdy nie zapominamy o tradycji. Wybierajc produkty Sokka Okna i Drzwi, decydujecie si Pastwo na zdrowy, bezpieczny i oszczdny dom na pokolenia.

  5

 • Dlaczego drewniane

  Jeeli zapoznaj si Pastwo z nasz ofert prawdopodobnie tak jak my zostan Pastwo entuzja-

  stami naturalnych materiaw, ekologicznych rozwiza i niezaprzeczalnego uroku drewna.

  Postaramy si jednak odpowiedzie na py tanie, z ktrym czsto si spotykamy:

  Dlaczego warto wybra okna z drewna?

  Drewno jest pikne

  Na jego urod skada si wiele czynnikw struktura, niepowtarzalny rysunek soi. Drewno jest przyjemne w dotyku, a jego zastosowanie dodaje walorw estetycznych caemu budynkowi. adna nawet najlepszej jakoci okleina drewnopodobna nie jest w stanie imitowa tego natu-ralnego uroku.

  Okna drewniane s znacznie bezpieczniejsze

  Podczas poaru przy topieniu si okien plastikowych, tworz si niebezpieczne i toksyczne substancje. Drewno w czasie spalania nie wydziela tak niebezpiecznych gazw. Dziki impreg-nacji okna drewniane w czasie poaru utrzymuj swoj nono a do momen tu kiedy pkn szyby, w przeciwiestwie do okien z PCV, ktre si topi.

  Drewno to materia bliski i przyjazny czowiekowi

  Ludzie od stuleci wykorzystuj drewno jako materia budowlany. Nie bez po wodu aby wypo-cz wybieramy si na spacer po parku. Drewno zapewnia przy jazny mikroklimat pochaniajc nadmiar wilgoci z wntrz i oddajc go gdy jest taka potrzeba.

  Drewno to materia prawdziwie eko logiczny

  Okna drewniane mona przetworzy w niemal 100%. Drewno moe zosta uyte jako materia do ogrzewania lub zosta wykorzystane do produkcji pyt wirowych. Szko i aluminium po przetopieniu mog zosta ponownie uyte do produkcji. Drewno nawet jeeli nie zostanie po-nownie wykorzystane, ulegnie naturalnej biodegradacji. PCV nie ulega naturalnemu rozkadowi. Wprowadzone raz do rodowiska zalega w nim ju na zawsze.

  Okna drewniane oferuj bardzo dobre parametry termiczne

  Nowoczesna stolarka drewniana zapewnia bardzo dobre parametry termiczne. Wpywa na to szereg rozwiza w budowie okna oraz zastosowane pakiety szybowe. Przepuszczalno termiczna dla caego okna na poziomie Uw= 0,64 W/m2K, dostpna w stolarce naszej firmy, zapewnia poziom izolacyjnoci wymagany w najbardziej energooszczdnym budownictwie pasywnym.

  Okna drewniane to wiksza elastyczno

  Okna o nietypowym ksztacie s czciej wykonywane z drewna, gdy daje ono wiksz sztyw-no konstrukcji. Okna drewniane o nietypowych ksztatach mog dziki temu mie waciwie do wolne wymiary, ograniczone jedynie przez wielko dostpnych na rynku szyb zespolonych oraz wytrzymaoci oku. Dziki temu moemy zamontowa np. ukowe drzwi balkonowe.

  Drewno mona podda renowacji

  Przez dziesiciolecia uytkowania okna, drewno mona wielokrotnie przemalowywa dopaso-wujc je do aktualnej kolorystyki wntrz i elewacji. Jest to niewykonalne w przy padku okien PCV. Ponadto w przypadku drobnych uszkodze i zarysowa, ram drewnian mona atwo naprawi niewielkim kosztem, natomiast okno plastikowe po uszkodze niu zostaje uszkodzone a do jego wymiany.

  6

 • Naturalnie drewniane

  Codziennie stykamy si z przedmiotami w naszych domach, wykonanych w caoci lub po czci

  z drewna. Nigdy jednak nie zastanawiamy si skd pochodzi ten surowiec, czy zosta on pozyskany

  legalnie, w jakim stanie byo drzewo zanim je cito. Skd mamy mie gwarancj czy okna drewnia-

  ne, ktre zamwilimy pochodz z terenw objtych kontrol, a las zarzdzany by wedug zasad

  prawidowej gospodarki lenej?

  FSC

  W roku 2007 firma Sokka Okna i Drzwi S.A. uzyskaa certyfikat FSC w programie SmartWood organizacji Rainforest Alliance. Forest Stewardship Council A.C. to midzynarodowa, niezalena i pozarzdowa organizacja promujca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami lenymi wia-ta. Posiadanie certyfikatu FSC jest potwierdzeniem, e zaopatrujemy si w drewno pochodzce z dobrze zarzdzanych rde, czyli z lasw posiadajcych certyfikat FSC, a wdroone procedury umoliwiaj kontrol przepywu surowca na kadym etapie acucha produkcji. Lasy z certyfikatem FSC zarzdzane s zgodnie z najwyszymi wiatowymi standardami ochrony rodowiska i poszanowaniem wartoci spoecznych miejscowej ludnoci.

  Oferujc okna najwyszej jakoci, dbamy aby drewno do ich wykonania take byo najwyszej klasy.

  Staranne suszenie tarcicy i usuwanie wszelkich wad anatomicznych pozwala na osignicie naj-

  wyszych parametrw ostatecznego produktu. Do produkcji okien uywamy drewna sosnowego,

  meranti lub dbu.

  Sosna natura blisko Ciebie

  Sosna jest drzewem bardzo rozpowszechnionym w caej Europie pnocnej i pnocno-wschodniej. Drewno o jasnotej bieli i czerwonobrunatnej twardzieli, silnie przesycone y-wic, z wyranie zaznaczonymi sojami rocznymi. Drewno sosnowe charakteryzuje bardzo dobra izolacja termiczna i akustyczna. Dziki podatnoci na obrbk i wytrzymaoci mecha-nicznej drewno z sosny znalazo bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie, meblarstwie i stolarstwie.

  Db najtwardszy z najtwardszych

  Cenny i szlachetny surowiec o duej twardoci, wytrzymaoci i odpornoci na cieranie. Drewno ze wzgldu na swoje waciwoci jest trudno obrabialne, ale dziki swojej dugo-wiecznoci jest materiaem na okna, ktre bd suyy przez wiele pokole. Drewno jest jasne i posiada rwnomiern struktur.

  Meranti powiew egzotyki w Twoim domu

  Meranti jest drzewem, pochodzcym gwnie z Malezji i Indonezji. Drewno koloru rowo br-zowego o gstym usojeniu charakteryzuje si trwaoci i du odpornoci na wilgo . Jest atwe w obrbce, a mimo wysokiej zawartoci ywicy nie pka. Stosowane jest gwnie w bu-downictwie jako drewno budowlane, do stolarki okiennej i drzwiowej oraz w meblarstwie.

  Rodzaje drewna

  8

 • Naturalnie ekologiczne

  Drewno to jeden z najdoskonalszych darw natury. Materia najbliszy i najbardziej przyjazny czo-

  wiekowi, uywany w budownictwie od tysicleci. Drewno w naszym otoczeniu oznacza przede

  wszystkim zdrowy, sprzyjajcy wypoczynkowi mikroklimat, ale take znakomit, bo cakowicie na-

  turaln barier dla chodu i haasu.

  Wanie walory zdrowotne sprawiaj, e drewno jest materiaem, z ktrego w gwnej mierze wy-konane s nasze produkty. Najwyszej jakoci sosna, meranti i db, wsparte najbardziej zaawan-sowan technologi produkcji, stanowi o ich prawdziwej przewadze. Moemy zagwarantowa, e cao wykorzystanego przez nas drewna po chodzi z lasw zarzdzanych wedug zasad prawidowej gospodarki lenej. Dodatkowo, stosowany przez nas proces produkcyjny, zapewnia spenienie najbardziej rygorystycznych norm ekologicznych na kadym etapie, poczwszy od pozyskania surowca, a po utylizacj odpadw obejmujc niemal cakowite wyeliminowanie niebez piecznych dla rodowiska zwizkw chemicznych. Wybierajc nasze produk ty, wybiera-cie Pastwo zdrowy, bezpieczny i oszczdny dom na pokolenia. Dom, ktry nie tylko pozwala cieszy si peni rodzinnego szczcia ale gwarantuje zachowanie naturalnego, przyjaznego czowiekowi rodowiska dla tych, ktrzy przyjd po nas.

  11

 • Naturalnie dwikoszczelne

  Czy obudzi Ci kiedy haas przejedajcego autobusu lub ciarwek z pobliskiej budowy?

  Wspczesne miasta odczuwaj nie tylko wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza i wody ale

  rwnie rosncy poziom haasu. Ludzie mieszkajcy w tych obszarach czsto naraeni s na odgosy

  ruchu ulicznego, fabryk lub placw budowy.

  Powszechnie wiadomo, e spokojny sen odgrywa wan rol w regeneracji organizmu i utrzy-maniu zdrowia. Brak wystarczajcej iloci nieprzerwanego snu moe by przyczyn wielu pro-blemw zdrowotnych, a take zwikszenia poziomu stresu i niepokoju. W zwizku z tym, dwi-koszczelne okna mog stanowi realne rozwizanie problemu poprzez odizolowanie domu od niepokojcych odgosw wiata zewntrznego.Szacuje si, e 90% haasu z zewntrz przedostaje si do domu poprzez okna i drzwi. Dlatego stosujc okna dwikoszczelne moemy w znacznym stopniu poprawi komfort i jako ycia w relaksujcej atmosferze wasnego mieszkania. Okna dwikoszczelne mog by rwnie sto-sowane w biurach do stworzenia lepszego rodowiska pracy.Okna firmy Sokka Okna i Drzwi S.A. charakteryzuj bardzo dobre parametry dwikoszczel-noci nawet do 41 dB (dla porwnania w bloczkach profilowanych stosowanych do budowy cian dziaowych o gruboci 11,5 cm wspczynnik izolacyjnoci akus

Recommended

View more >