sol pytania online

of 53 /53
Jee 10.2007 Wydanie 2/2007

Upload: amp

Post on 16-Apr-2017

1.863 views

Category:

Business


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Wydanie 2/2007

Page 2: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Page 3: Sol Pytania Online

Jee10.2007

„Tytułem wstępu”

– o szansach rozwoju

nowoczesnych źródeł ciepła

w Polsce

Page 4: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

Co oznacza „RES” i „OZE” ?

Czy „RES” i „OZE” to „to samo” ?

Page 5: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

Niemcy

Regenerative Energiesysteme

Wielka Brytania

Renewable energy systems

Polska

Odnawialne Źródła Energii

„RES = OZE”

Page 6: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

90 USD/Gal.

2005 - 2007

Cena w dolarach w

danym okresie

Cena przeliczona na dzisiejszą

wartość dolara

197019301861

Page 7: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Jakiej energii RES produkuje się w Polsce najwięcej ?

2

Page 8: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

Biomasa98,05%

Energia wodna1,83%

Energia geotermalna

0,10%

Energia wiatru0,01%

Energia słoneczna

0,01%

Źródło: „Seminarium – likwidacja niskiej emisji...” www.ptpiree.pl

Page 9: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Jak rozwija się rynek energii RES w Polsce ?

Czy warto zajmować się RES w następnych latach ?

3

Page 10: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

Źródło: „Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2020”

Page 11: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Jaka energia RES ma szczególne szanse rozwoju w Polsce ?

Jakie jest obecne wykorzystanie potencjału energetyki słonecznej, geotermalnej, itd. w Polsce ?

4

Page 12: Sol Pytania Online

Jee10.2007

4

Źródło: „Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania energii odnawialnej w Polsce.” EC BREC 2000

Page 13: Sol Pytania Online

Jee10.2007

5

Na ile Viessmann jest i był firmą „kotłową” ?

Czy Viessmann zainteresował się produkcją kolektorów słonecznych i pomp ciepła na „fali obecnej mody na RES” ?

Page 14: Sol Pytania Online

Jee10.2007

5

Premiera urządzeń RES firmy Viessmann na targach ISH 1975

Page 15: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Kolektor słoneczny

„pod lupą”

Page 16: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

Czy kolektor słoneczny to proste urządzenie ?

Czym różnią się od siebie kolektory słoneczne ?

Page 17: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

cd.

Page 18: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

„Kluczowe punkty”

• Materiał absorbera (miedź, aluminium, stal)

• Warstwa absorpcyjna (czarny chrom, Sol-Titan)

• Układ przewodów (harfowy, meandrowy)

• Przykrycie kolektora (szkło „solarne”)

• Obudowa kolektora i uszczelnienie

Page 19: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

Czy ważne jest tylko dobre pochłanianie promieniowania słonecznego przez absorber w kolektorze słonecznym ?

Czy prowadzenie przewodów w kolektorze słonecznym płaskim jest „sprawą drugorzędną” ?

Page 20: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

cd.

Page 21: Sol Pytania Online

Jee10.2007

cd.

2

= 380W/mK

= 200W/mK

miedź

aluminium

Page 22: Sol Pytania Online

Jee10.2007

cd.

2

Przepływ meandrowy

Przepływ harfowy

Page 23: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

Page 24: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

Dlaczego najmniejszą uwagę zwraca się na obudowę kolektora słonecznego ?

Jaka jest najczęstsza przypadłość kolektorów słonecznych podczas badań jakościowych ?

Page 25: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

!

cd.

Page 26: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

Najczęściej występujący problem kolektorów słonecznych w badaniach jakościowych według PN-EN 12975

Symulacja zalegającego i topniejącego śniegu

Wnikanie wody do środka, zmniejszenie sprawności oraz trwałe uszkodzenia

Page 27: Sol Pytania Online

Jee10.2007

4

Page 28: Sol Pytania Online

Jee10.2007

4

Gdy w grę wchodzi cena kolektora próżniowego

Gdy konieczny jest montaż na elewacji budynku lub poziomo dachu płaskim (np. budynki wysokie)

cd.

Page 29: Sol Pytania Online

Jee10.2007

4

Gdy okresowo ograniczony jest odbiór ciepła (dobitny przykład – szkoła)

Gdy zależy nam na zapewnieniu najwyższego bezpieczeństwa pracy (ochrona przed przegrzewaniem)

cd.

Page 30: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Źródło : porównanie według badań SPF Rapperswil (wg. PN-EN 12975)

Spra

wno

ść4

Page 31: Sol Pytania Online

Jee10.2007

5

=

Page 32: Sol Pytania Online

Jee10.2007

5

Źródło : porównanie według badań SPF Rapperswil (wg. PN-EN 12975)

Spra

wno

ść

cd.

Page 33: Sol Pytania Online

Jee10.2007

5

Odcięcie dopływu

pary do kondensatora

(maks. 150o C)

cd.

Page 34: Sol Pytania Online

Jee10.2007

5

Parowanie wody(5 ml) w rurce cieplnej < 30oC

Page 35: Sol Pytania Online

Jee10.2007

6

Kolektory rurowe próżniowe jedno- czy dwuścienne ?

cd.

Page 36: Sol Pytania Online

Jee10.2007

6

Źródło : porównanie według badań SPF Rapperswil (wg. PN-EN 12975)

Spra

wno

ść

Page 37: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Page 38: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Czy kolektory słoneczne Viessmann cieszą się zaufaniem klientów ?

Jak jest rynkowa pozycja firmy Viessmann na tle innych producentów kolektorów słonecznych ?

Page 39: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Niemcy : 850.000 m2/rokPolska : 40.000 m2/rok

Największy rynek w Europie :Niemcy (47% ogólnej sprzedaży)

cd.

Page 40: Sol Pytania Online

Jee10.2007

18%

Największym zaufaniem wymagającego rynku niemieckiego cieszy się :

Page 41: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Kolektor słoneczny

„w liczbach”

Page 42: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

Jak można określić zapotrzebowanie ciepła dla podgrzewania wody użytkowej ?

Ile ciepła może uzyskać kolektor słoneczny w ciągu roku ?

Page 43: Sol Pytania Online

Jee10.2007

10oC 60oC (ΔT = 50 K)

cw = 4,19 kJ/kg·K = 0,001164 kWh/kg·K

100 litrów 100·0,001164·50 = 5,82 kWh

10 kWh/m3

Gaz ziemny

Olej opałowy10 kWh/dm3

1

cd.

Page 44: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

cd.

Page 45: Sol Pytania Online

Jee10.2007

1

1 m2 kolektora płaskiego = 3,5 kWh

60 dm3 wody (60oC) = 3,5 kWh

Page 46: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

Czy uzysk ciepła danego kolektora słonecznego jest wartością stałą ?

Od czego zależy uzysk ciepła ?

Page 47: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

?

cd.

Page 48: Sol Pytania Online

Jee10.2007

2

cd.

Page 49: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

?

Page 50: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

Page 51: Sol Pytania Online

Jee10.2007

Możliwe uzyskanie wysokiegoMożliwe uzyskanie wysokiego stopnia pokrycia potrzeb energiistopnia pokrycia potrzeb energii

kWh/mkWh/m22rokrok

Możliwe uzyskanie wysokiegoMożliwe uzyskanie wysokiego jednostkowego uzysku energiijednostkowego uzysku energii

%/rok%/rok

lublub

3

Page 52: Sol Pytania Online

Jee10.2007

3

Page 53: Sol Pytania Online