sos kinderdorpen newspaper spring 2012

of 8 /8
Eerste kinderen wonen in Kisumu! Kinderen & huisdieren: universele liefde Pagina 3 Pagina 3 Pagina 8 Families over de hele wereld hebben het steeds moeilijker. Dat is de verontrustende conclusie van het rapport ‘Family Focus 2012’. SOS Kinderdorpen houdt zich bezig met de vraag: wat speelt zich af achter de deuren van deze families? En bovenal: wat kunnen we nú doen om de kinderen een betere toekomst te geven? Trots op het jongerenhuis in Flores Thuisloos in Soedan Ruim 2.000 kinderen zonder ouders worden de grens over gezet in Zuid-Soedan. SOS zet alles op alles om ze een veilig thuis te geven en hun families te zoeken. Pagina 6 Sponsoring Toen haar eigen kinderen afstudeerden, besloot Ria Vos om met het geld dat ze overhield andere kinderen gelukkig te maken. Noodtoestand in Syrië Het aanhoudende geweld en de dreigende tekorten aan voedsel en medicijnen maken de situatie voor kinderen in Syrië steeds slechter. De SOS kinderen zijn veilig, toch zijn extra maatregelen getroffen. Pagina 2 Pagina 7 Pagina 6 SOS KINDERDORPEN Een liefdevol thuis voor ieder kind EDITIE 1 - LENTE 2012 WWW.SOSKINDERDORPEN.NL Nalaten aan SOS Paul Vlaar vertelt het indrukwekkende verhaal van zijn zus Mieke. Zij besloot om haar huis aan SOS Kinderdorpen na te laten. Paul: “Dit is hoe Mieke het gewild zou hebben.” Nieuw kinderdorp In het Braziliaanse São Bernardo do Campo groeit de behoefte aan een nieuw SOS kinderdorp. De tijdelijke opvang biedt onvoldoende plek aan kinderen in nood. Pagina 2 FAMILIES ONDER DRUK Lees verder op pagina 4 SOS rapport Family Focus Het rapport ‘Family Focus 2012’ is tot stand gekomen door honderden teams en medewerkers van SOS Kinderdorpen uit 87 landen te interviewen. Door de groot- schaligheid van het onderzoek is een compleet beeld ontstaan van de uitdagingen waar families wereldwijd voor staan. Foto: Ms Michela Morosini

Upload: designtree

Post on 11-Mar-2016

226 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Newspaper of SOS Kinderdorpen

TRANSCRIPT

Page 1: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

Eerste kinderen wonen in Kisumu!

Kinderen & huisdieren: universele liefde

Pagina 3 Pagina 3 Pagina 8

Families over de hele wereld hebben het steeds moeilijker. Dat is de verontrustende conclusie van het rapport ‘Family Focus 2012’. SOS Kinderdorpen houdt zich bezig met de vraag: wat speelt zich af achter de deuren van deze families? En bovenal: wat kunnen we nú doen om de kinderen een betere toekomst te geven?

Trots op het jongerenhuis in Flores

Thuisloos in SoedanRuim 2.000 kinderen zonder ouders worden de grens over gezet in Zuid-Soedan. SOS zet alles op alles om ze een veilig thuis te geven en hun families te zoeken.

Pagina 6

SponsoringToen haar eigen kinderen afstudeerden, besloot Ria Vos om met het geld dat ze overhield andere kinderen gelukkig te maken.

Noodtoestand in SyriëHet aanhoudende geweld en de dreigende tekorten aan voedsel en medicijnen maken de situatie voor kinderen in Syrië steeds slechter. De SOS kinderen zijn veilig, toch zijn extra maatregelen getroffen.

Pagina 2 Pagina 7 Pagina 6

SOS KINDERDORPENEen liefdevol thuis voor ieder kind

EditiE 1 - lEntE 2012

www.SOSKindErdOrpEn.nl

Nalaten aan SOSPaul Vlaar vertelt het indrukwekkende verhaal van zijn zus Mieke. Zij besloot om haar huis aan SOS Kinderdorpen na te laten. Paul: “Dit is hoe Mieke het gewild zou hebben.”

Nieuw kinderdorpIn het Braziliaanse São Bernardo do Campo groeit de behoefte aan een nieuw SOS kinderdorp. De tijdelijke opvang biedt onvoldoende plek aan kinderen in nood.

Pagina 2

FamIlIESONDER DRuK

Lees verder op pagina 4

SOS rapport Family Focus

Het rapport ‘Family Focus 2012’ is tot stand gekomen door honderden teams en medewerkers van SOS Kinderdorpen uit 87 landen te interviewen. Door de groot-schaligheid van het onderzoek is een compleet beeld ontstaan van de uitdagingen waar families wereldwijd voor staan.

Foto

: Ms

Mic

hela

Mor

osin

i

Page 2: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

Foto

: Ben

no N

eele

man

Noodhulp Zuid-Soedan

Terug naar een land vol gevaar

Een half miljoen Zuid-Soedanezen werd dit voorjaar gedwongen om Soedan te verlaten om naar hun thuisland terug te keren. Onder hen waren ook ruim 2.000 alleenstaande kinderen. Ze hebben hun ouders verloren of zijn door de oorlog van hun familie gescheiden. Zonder begeleiding keerden ze terug naar een thuis dat niet meer bestaat. SOS Kinder-dorpen zet alles op alles om de kinderen op te vangen en heeft een noodoproep gestuurd aan alle donateurs.

Zuid-Soedan is een van de armste landen ter wereld. de bevolking heeft de afgelopen decennia geleden onder burgeroorlogen, extreem geweld en hongersnood. Vorig jaar is Zuid-Soedan onafhankelijk geworden. de honderdduizenden Zuid-Soedanezendie tijdens de burgeroorlog naar het noorden zijn gevlucht, keren sindsdien terug naar het zuiden. in februari besloot de Soedanese regering dat alle 500.000 Zuid-Soedanezen vóór 8 april het land moesten verlaten. Hulporganisaties waarschuwden voor een humanitaire ramp. “Een migratiestroom van een half miljoen mensen is logistiek onmoge-lijk in een groot land als Zuid-Soedan met een minimale infrastructuur”, aldus directeur Mohammed Abdiker van de internationale migratieorganisatie iOM.

Kinderen lopen gevaar de massamigratie heeft ernstige gevolgen voor de vluchtelingen die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Extra kwetsbaar zijn

Vanwege het aanhoudende geweld in Syrië en de dreigende tekorten aan voedsel en medische zorg, heeft SOS Kinderdorpen extra maatregelen getroffen om de veiligheid van de kinderen en de medewerkers in de kinderdorpen te waarborgen.

Het is al maanden extreem gevaarlijk en onstabiel in Syrië. Gevechten tussen het leger van president Bashar al-Assad en de opstandelingen hebben al duizenden levens geëist. SOS Kinderdorpen is sinds 1981 actief in Syrië, onder andere in de stad Aleppo, die werd opgeschrikt door meerdere bomaanslagen. Ook in de hoofdstad damascus, waar zich een tweede kinderdorp bevindt, is de situatie verslechterd. Vooralsnog zijn de kinderen en medewerkers in de kinderdorpen gelukkig ongedeerd gebleven.

Leven in angstSOS maakt zich ernstig zorgen om de situatie van kinderen in Syrië. iedere dag worden meer kinderen slachtoffer van het onbeschrijfelijke geweld. Ze verliezen broertjes, zusjes of ouders. de kinderen leven voortdurend in angst, ze hebben geen veilig thuis meer. Veel kinderen gaan niet meer naar school. Basisvoorzieningen zoals voedsel, schoon drinkwater en medische zorg worden schaars.

Veiligheid staat vooropEventuele noodhulp in Syrië is op dit moment echter niet aan de orde. Het ontbreekt SOS aan voldoende mankracht om een noodhulpactie te starten. daar-naast zijn er geen programma’s in Homs en deraa, de gebieden die het zwaarst onder vuur liggen. Voor onze medewerkers ter plaatse staat de veiligheid van de kinderen en de medewerkers in de kinderdorpen nu dan ook voorop. daartoe hebben zij extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Ook zijn er voedselvoorraden aangelegd. SOS Kinderdorpen houdt de situatie in Syrië nauwlettend in de gaten. Zodra er toch mogelijkheden zijn om noodhulp te verlenen, zullen de plannen daarop worden aangepast.

Kinderdorpen SyriëVeiligheid SOS kinderen waarborgen

Foto

: SO

S ar

chie

f

de 2.000 onbegeleide kinderen. Het gaat om kinderen die door de oorloghun ouders zijn kwijtgeraakt of die op de vlucht van hun families zijn gescheiden. Eenmaal aangekomen in Zuid-Soedan is er niemand die zich over de kinderen ontfermt. Zonder thuis, zonder ouders of familie is er geen plek waar ze veilig zijn. Ze dreigen verloren te gaan in de chaos van de enorme mensenmassa. Een extra risico is het geweld dat opnieuw tussen lokale stammen is opgelaaid, waardoor de bevolking opnieuw op de vlucht slaat. Onder deze omstandigheden lopen kinderen ernstig gevaar.

Twee SOS opvangcentrain februari hebben de Zuid-Soedanese autoriteiten SOS Kinderdorpen gevraagd om noodhulp te verlenen bij het opvangen van deze kwetsbare groep kindvluchtelin-gen. SOS, dat al sinds 1978 actief is in Soedan met een kinderdorp en jongeren-huis, heeft twee opvangcentra opgericht dichtbij Juba en Malakal. Hier komen de meeste vluchtelingen vanuit het noorden aan. in eerste instantie is er capaciteit voor 400 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. daarnaast werkt SOS Kinderdorpen samen met de overheid en andere nGO’s aan een oplossing voor kinderen boven de 12 jaar.

Families weer herenigende kinderen hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt en lijden veelal aan

posttraumatische stress. Hiervoor krijgen ze psychosociale hulp van lokale professi-onele SOS medewerkers. nabij de centra zijn kindvriendelijke ruimtes ingericht waar kinderen terechtkunnen voor spelactivi-teiten en onderwijs. Ook de kinderen uit de omgeving kunnen hier terecht. SOS vindt het van groot belang dat de kinderen zo spoedig mogelijk herenigd worden met hun ouders of families. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, kunnen de kinderen in sommige gevallen in hun gemeenschap worden opgevangen. Kinderen die nergens terechtkunnen, krijgen uiteindelijk een plekje in een SOS kinderdorp.

Kijk voor meer informatie over Zuid-Soedan op www.soskinderdorpen.nl

SPaNNINgEN hOuDEN aaN in juli 2011 werd Zuid-Soedan onafhanke-lijk van Soedan, waarmee het op voet van oorlog leefde. Maar de spanningen tussen beide landen zijn niet afgenomen. Zo aast Soedan op de lucratieve oliebronnen in Zuid-Soedan, iets waar de Zuid-Soedane-se autoriteiten zich hevig tegen verzetten. nog altijd vinden er gevechten plaats tussen de legers van beide landen. Het geweld in het noorden doet de vrees voor een oorlog weer toenemen.

Overal ter wereld lopen kinderen gevaar. niet alleen in Zuid-Soedan en Syrië, maar ook in de Hoorn van Afrika, in de Sahel en Haïti. de primaire focus van SOS Kinderdorpen is blijvende zorg, waarbij kinderen structurele begeleiding krijgen totdat ze op

eigen benen kunnen staan. Maar in geval van rampen of crises verlenen we waar mogelijk ook noodhulp. Omdat we vaak al jarenlang aanwezig zijn in een land hebben we de faciliteiten en netwerken om snel te kunnen helpen.

Noodhulp SOSSnel in actie

Kijk voor het laatste SOS nieuws op www.soskinderdorpen.nl/nieuws of meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief via www.soskinderdorpen.nl/nieuwsbrief

Voor veel kinderen die terugkeren naar Zuid-Soedan is er geen veilig thuis. Ze hebben hun ouders verloren of zijn door de oorlog van hun familie gescheiden.

Extra maatregelen zijn nodig om de veiligheid van SOS kinderen in Syrië te waarborgen.

Foto

: Reu

ters

Foto

: Ben

no N

eele

man

2 dE wErEld rOnd SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Page 3: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

Trots op Het jongerenhuis in Flores

‘Een stabiele, beschermde omgeving’

delijkheden. In die fase is het fijn dat ze kunnen doorstromen naar een jongerenhuis. Omdat de jongeren met elkaar ups and downs kunnen delen, elkaar helpen, van elkaar kunnen leren.

Ze leren op eigen benen te staan, maar hebben nog wel begeleiding om op terug te vallen. Maar het allerbelangrijkste is dat ook het familiegevoel blijft bestaan, dat ze ergens bij horen.”

Als de SOS kinderen ouder worden en het kinderdorp ontgroeien, kunnen ze in een jongerenhuis onder begeleiding van SOS zelfstandig gaan wonen. Op Flores, Indonesië, heeft SOS Kinderdorpen onlangs een nieuw jongerenhuis geopend. Benyamin Hung, één van de begeleiders, vertelt.

een plekje geven. Hier bieden we hun een stabiele, beschermde omgeving.”

Wat is er nu beter?“de locatie is veel beter dan die van het vorige huis. de ligging, in het centrum van Maumere [de hoofdstad van Flores], bespaart de jongeren veel reistijd, doordat de afstand tot scholen en winkels veel kleiner is. Zo is er meer tijd voor huiswerk, leren koken, boodschappen doen, et cetera. we hebben een tuin waar we groenten kunnen verbouwen, wat gezond en duurzaam is. Veel jongeren vinden het leuk

om in de tuin te werken en bovendien is het erg leerzaam.”

Waarom zijn jongerenhuizen zo belangrijk? “tot een jaar of 16 wonen jongeren in het SOS kinderdorp. wanneer ze de overstap maken naar begeleid zelfstandig wonen, worden ze veel meer dan voorheen geconfronteerd met het leven buiten het kinder-dorp. Een spannende levensfase, waarin ze gaan nadenken over hun toekomst en werk. Ze ontdekken wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een huishouden, bij zelfstandig leven en bij het nemen van je eigen verantwoor-

Kisumu groeit! rondleiding

Ontmoet de kinderen van Kisumu

Een dag uit... het leven vanFrederieke Assink

Frederieke Assink is bij SOS Kin-derdorpen contactpersoon voor donateurs en stichtingen die een bijzondere gift willen doen. Ze was vanaf het begin betrokken bij de bouw van het nieuwe kinderdorp in Kisumu en volgde de ontwikkelingen vanuit Neder-land op de voet. Maar nu het kinderdorp is opgeleverd en de eerste kinderen er hun intrek hebben genomen, reisde ze af naar Kenia om ter plekke te zien wat er is gerealiseerd. “De warm-te en hartelijkheid van de kinde-ren en moeders is onvergetelijk.”

“ik ben nog maar net aange-komen of ik krijg meteen al een hartelijke knuffel van de dorps-directeur, dominique. deze bevlogen en energieke man zorgt goed voor de kinderen. Het is heel bijzonder om de bouw van het kinderdorp op de voet te mogen volgen. Maar het zijn

Meer dan twee jaar is er keihard gewerkt aan het nieuwe kinderdorp in Kisumu: door vrijwilligers en donateurs hier, door lokale SOS medewerkers in Kenia en natuurlijk de bouwvakkers. En het resultaat maakt alle inspanningen dubbel en dwars de moeite waard, want inmiddels wonen er ruim veertig kinderen bij hun SOS moeders in het kinderdorp. daarmee zijn nu zeven familiehuizen in gebruik; de andere acht huizen zullen ook spoedig bewoond worden door nog eens vijftig kinderen. Voor veel kinderen was de verhuizing spannend. toch zijn de meesten al goed gewend aan hun nieuwe omgeving, blijkt na een eerste ontmoeting met de kinderen.

De officiële opening van het nieuwe kinderdorp in Kisumu moet nog plaatsvinden. Daarover berichten we in de volgende krant. Zelf alvast een kijkje nemen in Kisumu? Bekijk het filmpje op www.soskinderdorpen.nl/kisumu

In deze krant heeft u stap voor stap het nieuwe SOS kinderdorp in het Keniaanse Kisumu zien groeien. Nu is het moment aangebroken waarnaar iedereen zo lang heeft uitgekeken: de eerste kinderen en moeders hebben hun intrek genomen in het nieuwe kinderdorp!

vooral dit soort persoonlijke ontmoetingen die me voor altijd zullen bijblijven. dat geldt ook voor de moeders en de kinderen die ik ontmoet, hun blijdschap en enthousiasme raken me. ik spreek een negenjarig jongetje dat me vertelt hoe blij hij is met zijn nieuwe thuis. ‘Hier heb ik een warm bed’, vertelt hij, ‘en kleren. Er wordt elke dag voor me gekookt en ze zijn lief voor me.’ Een klein meisje neemt me na aankomst meteen bij de hand om trots haar bedje en kast met kleertjes te laten zien en daar doe je het natuurlijk uiteindelijk voor: dat de kinderen blij zijn, goed in hun vel zitten en weer kunnen lachen. we zijn nu twee jaar verder sinds mijn eerste bezoek aan Kisumu, en ik kan mijn ogen

nauwelijks geloven als ik door het kinderdorp wandel. dit was toen nog een groene vlakte met hier en daar een rots. Op deze grond, die door de lokale gemeenschap aan SOS Kinderdorpen is geschonken, staan nu vijftien familiehuizen, plus een medisch en sociaal centrum en een kleuterschool!

Nederlands tintjeHet kinderdorp in Kisumu is voor mij extra speciaal, omdat het kon worden gebouwd dankzij giften van uitsluitend nederlandse donateurs. ik houd me dagelijks bezig met onze relaties die bijzondere giften willen doen. de nationale postcode loterij is een van die relaties. Samen met hen kijk ik naar mogelijkheden om speciale

projecten te financieren. Zo kwam ook Kisumu ter sprake. Samen met de nationale postcode loterij hebben we ons voor dit project hard gemaakt. wat begon met verkenningsgesprekken, plannen en veldresearch, resulteerde uiteindelijk in een gift van maar liefst 1,2 miljoen euro speciaal voor dit kinderdorp. Om te zien dat hier nu daadwerkelijk een kinderdorp staat waar kinderen zich veilig voelen, is geweldig! wat deze reis mij nog eens extra duidelijk heeft gemaakt, is hoe belangrijk de steun van onze donateurs is voor het werk dat we doen op locaties als Kisumu. Met deze giften kunnen we écht dromen waarmaken en kinderen weer een toekomst geven.”

IK KaN mIjN OgEN NauwElIjKS gElOvEN alS IK DOOR hEt KINDERDORP waNDEl’‘

Waarom bent u zo trots op het nieuwe jongerenhuis?“Het is een mooi huis dat we helemaal naar de behoeften van de jongeren hebben ingericht. doordat het groter is dan het vorige huis kunnen we nu nog meer jongeren

De familiehuizen zijn sober, maar degelijk gebouwd om generaties lang mee te kunnen gaan. Binnen valt op hoe praktisch de indeling is. Centraal staat de gemeenschappelijke huiskamer met woonkeuken. Dit is een belangrijke plek voor alle dagelijkse rituelen in het huis.

Voor de kinderen is het belangrijk dat ze hun eigen bed hebben. Dat geeft hun het gevoel dat ze erbij horen.

Aan tafel! Familiemomenten helpen de kinderen om zich snel thuis te voelen. Samen eten geeft de kinderen houvast en regelmaat en het is een moment van aandacht en zorg.

Met z’n allen huiswerk maken en leren in de woonkamer.

dE wErEld rOnd 3SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Page 4: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

in één jaar tijd toenemen van 210 naar 1.230. Het zijn schrijnende gevallen van ouders die niet langer voor hun kinderen kunnen zorgen. SOS werkt al sinds 1982 in Griekenland. Zelfs in tijden van nood bleven we optimistisch. Maar ik moet bekennen dat ik de dag van morgen met grote zorgen tegemoet zie.”naast de economische crisis zijn er meer structurele oorzaken waardoor families er steeds slech-ter voor komen te staan. Verste-delijking, stijgende werkloosheid, klimatologische veranderingen en stijgende voedselprijzen verer-geren de situatie nog verder. deze ontwikkelingen staan uiteraard allemaal met elkaar in verband.

Achter de voordeurde gevolgen voor families en met name voor kinderen van de in het rapport genoemde vijf uitdagingen, merkt SOS Kinderdorpen iedere dag. Uit bijna alle beschreven situaties blijkt dat ouders kampen met gevoelens van wanhoop en machteloosheid. Velen van hen zijn depressief en raken verslaafd aan alcohol, de meest voorkomende

oorzaak van huiselijk geweld. “Elvira was twee maanden oud toen de problemen begonnen”, vertelt Almir, een 30-jarige alleenstaande vader uit Bosnië. “iedere keer als ik ’s avonds thuiskwam van het werk, trof ik mijn vrouw dronken aan. de baby huilde, ze had honger en haar luier was niet verschoond. Mijn vrouw verzon allerlei smoesjes en ik geloofde haar, omdat ik verliefd was en de familie bij elkaar wilde houden. Op een avond kwam ik thuis en zag ik hoe mijn vrouw de baby sloeg, omdat ze niet ophield met huilen.”Ouders die dagelijks vechten om te overleven, hebben weinig vertrou-wen in de toekomst. “Mijn leven bestond uit het wachten op de dood”, vertelt lamzira, een met HiV besmette moeder uit Georgië. “Mijn dochters leden, mijn man leed. Mijn zoon was bang en had zijn moe-der nodig, maar ik zag het allemaal niet. ik was al blij met een voed-selpakket en af en toe wat tweede-hands kleding.” Het was lela, een SOS medewerker in Georgië, die haar aanspoorde om zich meer om haar gezin te bekommeren. “Aanvankelijk zag ik er het nut niet

SOS rapport Family Focus

Wordt 2013 een beter jaar voor kinderen?

in het rapport ‘Family Focus 2012’ signaleren SOS medewerkers vijf belangrijke oorzaken waardoor fa-milies het wereldwijd moeilijk heb-ben (zie kader). deze vijf probleem-gebieden worden nog eens ver-ergerd door de economische crisis. Zo schatten de wereldbank en de Vn dat er door de huidige econo-mische situatie tientallen miljoenen extra mensen in extreme armoede terecht zijn gekomen. En dit gaat niet meer alleen over ontwikke-lingslanden. die verhalen worden ook opmerkelijk dichtbij opge-tekend, zo blijkt uit het verhaal van George protopapas, directeur van SOS Kinderdorpen in Griekenland. “we zagen het aantal families dat wij via onze programma’s steunen

PROblEmEN vOOR FamIlIES wERElDwIjD

Het ‘Family Focus 2012’ rapport signaleert vijf belangrijke, gemeenschappelijke probleem-gebieden die invloed hebben op families wereldwijd.

Het gebrek aan overheidssteun voor basisbehoeften en-voorzieningen.

de verwoestende effecten van werkloosheid en arbeids-migratie op familiebanden.

Onnodig hoge kindersterfte door gebrek aan kennis en preventieve zorg.

Vroegtijdige schooluitval door zwakke onderwijssystemen en armoede.

problemen veroorzaakt door de psychosociale effecten van de economische crisis op families, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing en alcoholisme.

5 1

2

3

4

5

Een aanzienlijk deel van de bevolking van Roemenië leeft in grote armoede. Door werkloosheid, ziekte en alcoholmisbruik komen veel kinderen alleen op straat terecht. Het familieversterkend programma van SOS helpt kwetsbare families met sociale en financiële hulp.

De economische crisis drukt vooral zwaar op miljoenen families die het toch al moeilijk hadden. Dat constateren SOS medewerkers over de hele wereld. Hun ervaringen zijn dit jaar voor het eerst opgetekend in het rapport ‘Family Focus 2012’. Dit rapport analyseert de grootste problemen en uitdagingen voor families wereldwijd en biedt een aantal praktische aanbevelingen. 2013 kan en moet beter. We kunnen het tij keren door nú maatregelen te treffen.

COVErVErHAAl4 SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Foto

: Ms

Kate

rina

Iliev

ska

Page 5: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

van in”, geeft lamzira toe. “tot het ineens tot me doordrong: deze lela, een bijna vreemde, zet zich met hart en ziel in voor mijn familie. waarom doe ik dat dan in vredes-naam zelf niet?”

BeschermingEen kind heeft een veilig thuis nodig, een plek die bescherming biedt tegen gevaren van buitenaf. in families die gebukt gaan onder economische druk is die veiligheid er niet. Ouders zijn chronisch vermoeid en gestresst. dit heeft een gigantische impact op hun psychische welzijn en hun rol als opvoeder. John weda, SOS coördinator in de Keniaanse stad Meru, herkent dit dagelijks in de praktijk: “ik zie vaak psychosomatische ziekten [combi-natie van geestelijke en lichamelij-ke aandoeningen.] bij ouders die de

eindjes niet aan elkaar kunnen knopen”, vertelt hij. “de ouders zijn niet in staat om voor hun kinderen te zorgen en zo ont-staat er een uitzichtloze situatie.”

Hoopvolde indringende ervaringen van de SOS medewerkers zijn veront-rustend en hoopvol tegelijk. door kwetsbare families te steunen, kan veel vooruitgang worden geboekt. Uiteindelijk willen ouders een goede toekomst voor hun kinde-ren; ze weten alleen niet goed meer hoe ze de negatieve spiraal moeten doorbreken. Hier biedt SOS Kinderdorpen praktische hulp. “Vroeger sloeg ik mijn kinderen als ze niet deden wat ik wilde”, vertelt de Braziliaanse Josineide, die steun krijgt via een familiever-sterkend programma. “ik heb nu geleerd om met ze te praten en te

knuffelen. Eerlijk gezegd wist ik niet wat dat voor een kind kon betekenen.” John weda praat vol passie over de familieversterkende programma’s van SOS in Kenia: “wij helpen ouders bij het op-voeden van hun kinderen, maar ook bij het verbeteren van hun leefomstandigheden, zoals hygiëne.” Bij families die lijden onder economische druk ziet weda vaak dat de familiewaarden onder druk komen te staan. “Uit wanhoop proberen ze op allerlei manieren een inkomen te vergaren”, vertelt hij. “Meisjes werken in de prostitutie, jongens verrichten zware arbeid. Veel families vallen uit elkaar. daarom organiseren wij psychosociale activiteiten voor de kinderen en drukken we de ouders op het hart dat een kind ook rechten heeft.”

‘FamIlIES zIjN NODIg vOOR StERKE gEmEENSchaPPEN’

15 mei is Wereldfamiliedag. De VN vraagt op deze dag aandacht voor families over de hele wereld en de problemen waarmee ze kampen. Daarom komt SOS Kinderdorpen juist op deze belangrijke dag met het eerste jaarlijkse rapport ‘Family Focus 2012’. Op de vorige Wereld-familiedag in 2011 zei VN-chef Ban Ki-moon: “Laten we op deze dag samenwerken om families te ondersteunen. Zij zijn het die voor kinderen en ouderen zorgen. Zij creëren sterke gemeenschappen die zijn gebouwd op tolerantie en waardigheid.” In 2013 verschijnt een update van het ‘Family Focus’ rapport, waarin hopelijk de resultaten van deze inspanningen zichtbaar zijn. Kijk voor meer informatie over Wereldfamiliedag op www.soskinderdorpen.nl.

OuDERS DIE DagElIjKS vEchtEN Om tE OvERlEvEN, hEbbEN wEINIg vERtROuwEN IN DE tOEKOmSt ’‘John weda, SOS coördinator in de Keniaanse stad Meru

wat DOEt SOS?In de enorme wirwar aan wereldwijde problemen heeft SOS Kinderdorpen vijf maatregelen aangewezen, om de negatieve spiraal voor families te kunnen doorbreken.

Wat kunnen we doen?SOS Kinderdorpen richt zich met haar wereldwijde werk op vijf thema’s (zie kader hiernaast). dit zijn belangrijke praktische ingrepen waarmee SOS families in sociaal en financieel opzicht ondersteunt. Maar SOS kan dat natuurlijk niet alleen. in het rapport staan daarom concrete aanbevelingen voor overheden en andere instanties die nodig zijn voor een betere toekomst. deze aanbevelingen variëren van het bevorderen van toegang tot zorg voor kinderen en families en het creëren van werk-gelegenheid binnen de gemeen-schap, tot het afschaffen van onderwijsgeld. SOS wil bereiken dat het belang van families door alle landen wordt erkend en dat overheden families centraal stellen bij het opstellen van internationale wetgeving en beleid.

Ondersteunen van ouders bij het opvoeden van hun kinderen en alle moeilijk-heden die ze daarbij tegenkomen.

Toegankelijk maken van publieke voorzieningen en sociale zekerheden voor kwetsbare families.

Creëren van werkgelegen-heid in de nabije omgeving van families.

Verbeteren van preventieve gezondheidszorg en voorlichting om sterfte onder jonge kinderen en moeders tegen te gaan.

Verbeteren van de kwaliteit en toegankelijk-heid van het onderwijs.

COVErVErHAAl 5SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Een naaimachine als uitweg uit de armoede. Minavar uit Shavat, Oezbekistan onderhoudt haar haar man en drie kinderen met het geld dat ze verdient met het maken van dekens en kleding.

In Gode, Ethiopië, ondersteunt SOS families die door aan-houdende droogte en stijgende voedselprijzen in de problemen dreigen te komen.

Belinda (12) woont samen met haar vijf broertjes en zusjes bij haar moeder Jane in City Carton, een sloppenwijk in Nairobi, Kenia. Sinds 2004 steunt SOS ze met een familieversterkend programma. Daardoor kon haar moeder geopereerd worden aan een ernstige leveraandoening. Belinda en haar familie krijgen medicijnen, voedsel en schooluniformen. Belinda: “De momenten met mijn moeder zijn heel bijzonder. Als ze me een kus geeft voor ik naar school ga, m’n hand vasthoudt, voel ik me gelukkig.”

Foto

: Ben

no N

eele

man

Foto

: Mar

ko M

ãgi

Foto

: Mar

iant

onie

tta P

eru

Page 6: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

1

2

3

3 vragen aan Bram Bakker

‘Liefde en aandacht zijn krachtiger dan medicijnen’

Bram Bakker is psychiater, columnist en schrijver. Hij schrijft regelmatig over families en over het belang van een stabiele gezinssituatie voor opgroeiende kinderen. Veel kinderen die SOS opvangt en ondersteunt komen uit een gebroken familie en missen een stabiele jeugd.

Hoe belangrijk is stabiliteit voor opgroeiende kinderen?“Stabiliteit is een van de meest essentiële basis-voorwaarden om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen tot gezonde en evenwichtige volwassenen. Iedere gebeurtenis die de stabiliteit ondermijnt of bedreigt, betekent dat de kans op psychische problemen enorm toeneemt. Traumati-sche gebeurtenissen zijn hierbij het meest berucht. Een trauma kan ontstaan door ingrijpende gebeurtenissen, zoals het verlies van familieleden of het meemaken van oorlog of ander geweld. Maar veruit de meeste trauma’s bij kinderen ontstaan door emotionele verwaarlozing, door de afwezigheid van liefdevolle opvoeders. Een kind dat te weinig is geknuffeld loopt vaak emotionele schade op voor de rest van zijn of haar leven.”

Wat zijn de risico’s voor een kind dat blijft doorlopen met een onbehandeld trauma?“Hoe sneller er hulp wordt geboden aan kinderen met traumatische ervaringen, hoe groter de kans dat de schade beperkt blijft. Onbehandelde trauma’s kunnen aanleiding zijn tot ernstige uiteenlopende psychische klachten. Berucht is de posttraumati-sche stressstoornis, PTSS. Als deze angststoornis niet wordt behandeld, kan deze ernstige vormen aannemen. Verder kan een onbehandeld trauma ook tot depressies leiden en uiteindelijk zelfs tot zelfmoord. Extra vervelend is dat getraumatiseerde kinderen die zelf opgroeien en een familie stichten, ook later hun eigen kinderen ongewild met hun gedrag kunnen beschadigen. Dit kennen we in Nederland als de zogenaamde tweedegeneratieslachtoffers, maar het fenomeen is helaas universeel.”

In ontwikkelingslanden komen jeugdtrauma’s vaker voor dan hier. Hoe verschilt de aanpak daar met die in Nederland?“Doordat de kans op een traumatische ervaring in ontwikkelingslanden relatief hoog is, is de noodzaak om adequate zorg te bieden daar nog urgenter. Alleen het creëren van een veilige plek is dan al van grote betekenis. Daarmee krijgen kinderen tenminste de kans op een ‘normale’ verwerking van wat ze hebben meegemaakt. Liefde en aandacht zijn daarbij krachtiger middelen dan medicijnen of therapie. Ook lichaamsbeweging in spelvorm is een goedkoop, maar doeltreffend instrument. Zorg dat beschadigde kinderen weer een warm thuis hebben en veilig kunnen spelen, dan ben je al een heel eind op de goede weg.”

Toen Mieke Vlaar ernstig ziek werd, was ze heel duidelijk in haar wens om haar woning aan SOS Kinderdorpen na te laten. Vlak voor haar dood liet Mieke een testament opmaken. Haar broer Paul vertelt. “Mieke zette zich altijd in voor een rechtvaardige wereld. Ze was een zeer betrokken mens, zat in allerlei comités voor de mensenrechten en ook in haar woonplaats nijmegen deed ze veel”, herinnert paul zich. Zijn zus was lerares nederlands en in haar vrije tijd gaf ze les aan vluchtelingen. daarnaast reisde ze veel door ontwikkelingslanden. tijdens één van haar reizen kwam ze toevallig in een SOS kinderdorp terecht. paul: “ik weet dat Mieke heel enthou-siast terugkwam. Ze was erg onder de indruk van de warme sfeer en de vrolijkheid onder de SOS moeders en kinderen. daar genoot ze echt van. wat haar vooral aansprak was de inzet van lokale medewerkers, en de positieve invloed die een kinderdorp op de omgeving heeft. na dat bezoek zei ze: ‘Als ik ooit overlijd, dan moet mijn geld naar SOS Kinderdorpen.’ daar was ze heel stellig in.”

Duidelijke wensMieke leed aan een ernstige vorm van COpd en in 2010 ging ze opeens hard achteruit. “we hebben toen gezegd dat ze haar testament moest opmaken. dat is de enige manier om het goed te regelen”, vertelt paul. Mieke wilde haar woning aan SOS nalaten. Een groot pand dat ooit diende als woongemeen-schap, maar waar nu alleen nog de zus

NalatENHeeft u vragen over nalaten of wilt u met ons van gedachten wisselen? Sandra Sahusilawani bespreekt graag in een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek uw wensen en de verschillende mogelijkheden. U kunt contact met haar opnemen via 020 - 408 01 09 of per e-mail: [email protected]. Of kijk voor meer info op www.soskinderdorpen.nl/nalaten

Nalaten Paul Vlaar

‘Mieke had dit vast prachtig gevonden’

‘Kind afgestudeerd? Sponsor een SOS kind’

De geboorte van een (klein)kind, een huwelijk, of het afstuderen van een kind. Mooie familiemomenten, die veel donateurs inspireren om een kind uit een SOS kinderdorp te gaan sponsoren. Ria Vos uit Veenendaal steunt sinds kort haar derde SOS kind: de 3-jarige Kesia uit Kameroen.

“Mijn vier kinderen kregen alle kansen om zich te ontwikkelen. dat is niet overal

Een SOS kind sponsoren ria Vos

vanzelfsprekend”, vertelt ria. daarom besloot ze om ter gelegenheid van het afstuderen van haar drie kinderen een SOS kind te steunen. “Zodra je eigen kind afstudeert, houd je weer geld over. Met een vast maandbedrag van 30 euro maak je een ander kind ook gelukkig. Een mooie gedachte, toch?” Sinds 2005, toen haar eerste dochter afstudeerde, sponsort ria de kleine Shada uit het libanese kinderdorp Sferai. Een paar jaar later volgde het tweede jongetje: Eldin, uit het Bosnische kinderdorp Gracanica.“rond kerst krijgen we altijd een brief over hun ontwikkeling. Vaak zit daar een tekening bij. Zo lief, dat ontroert me echt.”

Vrijwilliger in Kameroen Als klein meisje raakte ria al in de greep van ontwikkelingshulp. “Op de lagere school vertelden zusters over hun Afrikaanse missies. ik hing aan hun lippen.” Jaren later deed ze zelf vrijwilligerswerk in Kameroen – ook als verpleegster. “Ja, die mensen zijn arm. Maar ook heel rijk: in de manier waarop ze samenleven, in hun zorgzame contact met anderen.”

de keuze voor SOS Kinderdorpen was snel gemaakt. “in een kinderdorp groeien kinderen veilig op tot zelfstan-dige volwassenen. Een warme basis, waardoor ze later waardevol voor hun land kunnen zijn.”

Even oud als kleinkinderenniet toevallig komt hun derde SOS kind uit Kameroen. “daar zijn we als gezin geweest en mijn derde afstude-rende dochter had meteen een gevoel bij dit land. dat vind ik ook belangrijk, dat we die keuze als familie maken. nu kozen we voor een meisje. Het liefst wilden we een peuter steunen, een kind dat even oud is als mijn twee kleinkinderen.” Het werd het 3-jarige weesmeisje Kesia, uit het kinderdorp douala. daarmee is er overigens nog geen einde aan de gezinsuitbreiding gekomen. “dit jaar hoopt mijn zoon af te studeren. Binnenkort maar eens polsen waar ‘zijn’ kind vandaan mag komen.”

Wilt u meer weten over het sponsoren van een SOS kind? Bel dan 020-4080190 of ga naar www.soskin-derdorpen.nl/sponsoreenkind

van Mieke, paul en een vriend woonden. Alle drie besloten ze te verhuizen, waarna de woning is verkocht. paul heeft samen met zijn familie en SOS Kinderdorpen gekeken welk project met de op-brengst gefinancierd wordt. de keuze is gevallen op het SOS kinderdorp en de basisschool in Gulu.

Een aantal familieleden is wel eensin Oeganda geweest en als lerares had Mieke grote affiniteit met het onderwijs”, legt paul uit. “Het goede werk dat SOS daar verricht, is in de geest van onze zus. Het overlijden van Mieke is heel emotioneel, maar we zijn blij dat ze na haar dood nog kan bijdragen aan een betere en rechtvaardige wereld. Zo had ze dat graag gezien.” dankzij Mieke is ook haar andere broer Ad enthousiast

geraakt over SOS Kinderdorpen. Afgelopen november deed hij mee aan een gesponsorde fietstocht door Vietnam om donaties in te zamelen. paul: “Mieke had dit vast prachtig gevonden.”

Paul (links) en Ad Vlaar herinneren zich hun zus als iemand die zich altijd voor anderen inzette.

Foto

: Liz

zy K

alis

vaar

t

diCHtBiJ6 SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Foto

: Liz

zy K

alis

vaar

t

Foto

: Ber

net E

lzin

ga

Page 7: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

Met twintig vrijwilligers 73.000 euro ophalenin één jaar tijd. Werkgroep Putten draait er zijn hand niet voor om. De werkgroep zet zich al 34 jaar in voor SOS Kinderdorpen. Adri Schuurman (61) vertelt.

Werkgroep Putten

Al 34 jaar in touw voor SOS

Werkgroep Putten bestaat al 34 jaar. Hoe lang bent u er al bij betrokken?“ik ben nu vier jaar actief voor de werkgroep. toen ik met werken stopte, vroeg mijn vriendin thea of ik mee wilde helpen. ik zet me graag voor anderen in en ik kende de werkgroep uit haar enthousiaste verhalen, dus ik was al snel om.”

In jullie jubileumjaar hebben jullie maar liefst 73.000 euro ingezameld voor het SOS kinder-dorp in Gulu (Oeganda). Een enorme prestatie!“dat was een uitzonderlijk hoge opbrengst. in een normaal jaar halen we zo’n 15.000 euro op. we hebben al jaren een kledingwinkel. Mensen kunnen daar hun oude kleding inleveren, wij zoeken die uit en verkopen de kleren op maandagmiddag, woensdagochtend en eens per maand op zaterdag-ochtend. de opbrengst gaat naar SOS Kinderdor-pen. we organiseren modeshows met kleding uit de winkel. Ook houden we jaarlijks een bridge drive. die is best bekend hier in de omgeving. Verder staan we op een kerstmarkt en op de traditionele Ossenmarkt. in het begin van een jaar beslissen we, in overleg met SOS Kinderdorpen, voor welk project we ons gaan inzetten. nu is dat het nieuwe kinderdorp Quiché in Guatemala.”

Hoeveel tijd zetten jullie je maandelijks in voor SOS Kinderdorpen? “dat verschilt per maand en per persoon. iedereen draagt bij wat zij kan. de groep bestaat uit 20 dames en we verdelen de winkeldiensten over de hele groep. ik heb zelf een uur in de week nodig om e-mails te beantwoorden, we hebben een maandelijkse vergadering en we organiseren nog speciale evenementen.”

Heeft u een tip voor mensen die graag iets voor SOS Kinderdorpen willen doen?“Samen kun je bergen werk verzetten. iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. En het is nog gezellig ook!”

Zelf een kijkje nemen in de kledingwinkel van Werkgroep Putten? Het adres is Cultureel Centrum Stroud, Brinkstraat 91 in Putten.

AVOND4DAAGSEloop dit voorjaar de Avond4daagse of een ander

wandelevenement en laat u sponsoren door familie, vrienden en buren. dat kan gemakkelijk door het sponsor-formulier te downloaden op:

www.soskinderdorpen.nl/avond4daagse

GARAGE SALEHeeft u ook een zolder of schuur vol spullen die u eigenlijk liever

kwijt bent? Organiseer dan een ‘garage sale’! Hang posters op in de straat en nodig familie, buren en vrienden uit om bij u te komen shoppen.

STRAATBARBECUEMet de zomer in aantocht is het leuk om met de familie een

barbecue te organiseren voor de hele straat. Boodschappen halen, uitnodigingen knutse-len, een mini-gitaarconcert instuderen: iedereen doet wat. de buurt betaalt een klein bedrag om aan te mogen schuiven. resultaat? Een gezellige avond en met de opbrengst steunt u SOS.

TAARTEN BAKKENGezellig en lekker, op een regenachtige zondag met z’n allen

taarten bakken. trakteer buren, vrienden en familie op een stuk, in ruil voor een kleine bijdrage, die u overmaakt aan SOS. Kijk voor inspiratie en heerlijke recepten op: www.familieonsmooisterecept.nl

ÚW FAMILIEFOTO IN DEZE KRANT?wat is uw mooiste familieritueel? Het

zondagochtendontbijt, voorlezen voor het slapen gaan, stoeien op de bank? Maak een foto van dit familiemoment en stuur deze naar [email protected] met als onderwerp ‘fotoactie’. de mooiste foto plaatsen we in de volgende krant.

In de Braziliaanse stad São Bernardo do Campo is de nood voor kinderen hoog. Het tijdelijke onderkomen dat SOS Kinderdorpen er nu heeft, biedt onvoldoende plek om hen op te vangen. Daarom werkt SOS hard aan de realisatie van een nieuw kinderdorp dat nog meer kinderen een veilig thuis kan bieden.

de economie van Brazilië groeit hard, maar dat geldt ook voor de kloof tussen rijk en arm. Met name in de grote steden is de toestroom van werkzoekenden groter dan het aanbod van banen. in São Bernardo do Campo, aan de oostkust van Brazilië, is de armoede groot. Het is een echte

arbeidersstad, waar de afgelopen jaren duizenden mensen naartoe zijn getrokken, op zoek naar een baan in een van de talrijke autofabrieken. Voor velen is er echter geen werk. Het gevolg is dat maar liefst 40 procent van de ongeveer 750.000 inwoners van São Bernardo do Campo onder zeer slechte omstandigheden leeft. Families – en met name kinderen – hebben het zwaar door de hoge werkloosheid en armoede.

Het verhaal van DeboraVeel kinderen in São Bernardo do Campo groeien op in gebroken families. door geldproblemen en de druk die dit op een familie legt, worden kinderen verwaarloosd en niet zelden door hun ouders in de steek gelaten. Zo ook de 12-jarige debora. Haar straatarme ouders lieten haar en haar broertjes en zusjes aan hun lot over. Zoals in veel van dit soort probleem-families gebeurt, voelde debora zich verantwoordelijk voor iedereen in het gezin, met name voor de jongsten.’s nachts stond ze op om de allerklein-sten de fles te geven. Zelf at ze, bij

gebrek aan meubilair, van een bordje op de grond. inmiddels zijn debora en haar broertjes en zusjes veilig opgevangen in een tijdelijke SOS opvang. Sinds ze hier woont, gaat het stukken beter met haar. debora went langzaam aan de gewoonten en regelmaat binnen haar nieuwe familie. Maar ze moet opnieuw leren kind te zijn, in plaats van moeder. Ze hoeft niet langer de zware verantwoordelijk-heid te dragen voor haar hele familie.

Nieuw kinderdorpde omstandigheden in de tijdelijke SOS opvang laten te wensen over en de capaciteit is te beperkt voor deze grote regio. daarom wil SOS Kinder-dorpen in São Bernardo do Campo een nieuw kinderdorp bouwen. “Verspreid over acht gezinshuizen is er straks voor 80 kinderen plaats. we kunnen dus nog meer kinderen helpen dan de 52 die we nu al opvangen in het tijdelijke verblijf”, vertelt SOS directeur Eliane reis aldaar. Op de nieuwe locatie zijn straks allerlei belangrijke voorzieningen voorhanden, zoals scholen en een ziekenhuis.

Kloof groeit tussen rijk en arm

Nieuw kinderdorp nodig Brazilië

actIE?Zelf een actie op touw zetten voor SOS? Laat ons weten wat u van plan bent en wat u daarvoor aan informatie of materialen van SOS Kinderdorpen nodig heeft. Mail ons op [email protected]

1 2 3 4 5

bOuw mEE aaN hEt NIEuwE KINDERDORP!Tientallen vrouwen van het Nederlandse Vrouwen Bouwen netwerk maken zich hard voor de komst van het nieuwe SOS kinderdorp in São Bernardo do Campo. Met de sponsorloop GoBrasil, een Brazilian Quiz Night en tal van andere sponsoractiviteiten zetten deze ondernemende vrouwen zich in voor de kinderen van Brazilië. Wilt u net als Vrouwen Bouwen ook uw steentje bijdragen aan het nieuwe kinderdorp in São Bernardo do Campo? Maak uw gift over op Giro 2280 o.v.v. ‘Krant 1 Brazilië’.

Veel kinderen in São Bernardo do Campo worden aan hun lot overgelaten.

Foto

: SO

S ar

chie

f

in ACtiE 7

In actie 5 Tips

Met je familie iets leuks doen voor andere kinderen

SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Page 8: SOS Kinderdorpen Newspaper Spring 2012

Kinderen onder elkaar Huisdieren

‘Floor luistert niet goed’

Wat voor huisdier heb jij? “Een konijn. Ze heet Floor.”

Hoe kom je aan je huisdier?“ik kreeg haar voor mijn negende verjaardag van mijn ouders. ik had er niet om gevraagd, het was een verrassing. Mijn vriendin had een konijn met jonkies, daar hebben mijn ouders er een van gekozen. Eigenlijk wilden ze me een ander huisdier geven. Een schildpad... Gelukkig werd het een konijn. toen ik ’m kreeg, was ik heel blij. ik dacht eerst dat het een cavia was, maar die vind ik iets minder leuk.”

Hoe bedacht je haar naam?“Mijn moeder had vroeger ook een konijn. die heette iets van Fleur of Floor. Mijn vriendin had de jonkies al een naam gegeven. Een van die konijntjes had een heel lange

naam en daar kwam Floor in voor. daarom koos mijn moeder dat jonkie. En toevallig bedacht ik de dag dat ik haar kreeg dat ik haar Floor wilde noemen.” Wat doen jullie graag samen?“Floor luistert niet erg goed. Maar ik kan haar wel een beetje lokken. Als ik op de grond tik, komt ze naar me toe. Het klinkt gek, maar als ik tv-kijk, komt ze erbij zitten en als we aan het koken zijn, komt ze naar de keuken. Ze houdt van gezelligheid. ik aai haar vaak en ik zeg haar naam, maar verder praat ik niet echt tegen haar. ik vind het erg leuk om een huisdier te hebben. Het is gezelliger. Als ik alleen thuis ben, bijvoorbeeld. Het is leuk om iets te hebben om voor te zorgen.”

Wat is Floors lievelingsplek?“Ze zit het liefst naast de verwarming. Ook als die uitstaat. de verwarming hangt in het midden van de muur, dus ik denk dat ze daar alles een beetje in de gaten kan houden. En het is onder een soort bank, dus het is ook lekker beschut.”

alice (13) Amsterdam

alS IK tv KIjK, KOmt zE ERbIj zIttEN

Over de hele wereld zijn kinderen dol op dieren. De Filippijnse Hazel en de Nederlandse Alice vertellen over hun huisdier.

Wat voor huisdier heb jij?“ik heb een kater. Hij heet Marial.”

Hoe kom je aan hem?“ik heb hem als jong katje gered. in de gang op school bleken er twee piepkleine katjes klem te zitten. ik vond het zo zielig dat ik meteen geprobeerd heb om ze te redden. Helaas ontsnapte er eentje. ik kon er maar één redden. die nam ik mee naar huis. Sindsdien zorg ik voor hem.”

Hoe bedacht je zijn naam?“Het is mijn favoriete naam. ik wist al langer dat als ik een huisdier zou krijgen, ik die Marial zou noemen. wat nu wel gek is, omdat Marial een meisjesnaam is. ik dacht namelijk eerst dat mijn kater een meisje was. toen ik erachter kwam dat het een jongetje was, was ik in shock,

haha! Maar ik heb toch maar besloten hem Marial te blijven noemen.”

Wat doen jullie graag samen?“Als ik niet naar school hoef, speel ik veel met Marial. we knuffelen of doen verstoppertje. Marial vindt het heel leuk om me onder mijn voet te kietelen. Hij loopt ook wel eens weg. ik vind het niet erg om hem te zoeken, zolang ik hem maar terugvind.”

Wat is Marials lievelingsplek?“Hij woont achter de bosjes in de bloementuin, precies achter mijn kamer. Hij mag niet op mijn kamer slapen. dat vind ik niet erg, want ik weet dat hij in de buurt is en dat hij daar veilig is. dat maakt me blij.”

hazel (13) SOS kinderdorp Calbayog op de Filippijnen

alS IK NIEt NaaR SchOOl

hOEF, SPEEl IK mEt maRIal

‘’

ACHtErOp8

ColofonBeschermvrouwe SOS KinderdorpenHare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet

Uitgever: SOS Kinderdorpen, Postbus 9104, 1006 AC Amsterdam. Giro 2280, www.soskinderdorpen.nl

Productie/realisatie: Rhbm Publishing, Amsterdam

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar: [email protected] of bel: 020 408 01 90

PEFC/ 07-31-113

PEFC-gecertificeerd

Dit produkt komt uit duurzaam beheerdbos en gecontroleerdebronnen

www.pefc.org

SOS KINDERDORPEN IN DE wERElD

● Opgericht in 1949● Actief in 133 landen● 540 SOS kinderdorpen en

400 jongerenhuizen● 614 gezinsversterkende

programma’s● 490.000 kinderen een

liefdevol thuis● 1,1 miljoen mensen profiteren

van SOS voorzieningen

Landen waar SOS Kinderdorpen actief is

SOS KINDERDORPENEditiE 1 - lEntE 2012

Waar ook ter wereld, of het nu in een kin-derdorp is of daarbuiten, het opvoeden en grootbrengen van een kind is een kunst op zich. De schrijvers van deze wisselcolumn weten daarover mee te praten. Dit keer: au-teur Susan Smit, die onlangs het boek ‘Zwanger met lichaam en ziel’ publiceerde.

dit weekend is mijn dochter linde 1 jaar ge-worden. Ze is niet langer een baby, maar een dreumes. wandelen doet ze rond de salonta-fel en een boterham eten doet ze met haar eigen handjes. ik kijk vaak met een mengeling van trots en verbazing naar haar. dat laatste overheerst, want hoe ouder linde wordt, hoe meer ik besef dat ikzelf verdraaid weinig bij-draag aan de razendsnelle ontwikkeling die ze doormaakt. Het is nauwelijks bij te houden: de ene week lukt het haar voor het eerst om zich vast te houden aan de tafel en de week erop gaat ze ineens zelfstandig staan. Uit het niets. die lust tot ontwikkelen, die ‘drang voor-uit’, zit in haarzelf.

die enorme kracht die ze bezitten, móet wel gevoed worden door hun omgeving. door aandacht en zorg kunnen ze vanuit die kracht groeien. ik realiseer me hoe gefortuneerd linde is dat zij een veilige plek heeft en liefde krijgt. ik denk dat dit essentieel is voor de vitale fysieke, mentale en emotionele ontwik-keling van ieder kind. En dat kinderen die een slechte start in het leven hebben, geholpen moeten worden die kracht weer te hervinden.

nu linde 1 jaar oud is, begrijp ik dat ze geen kleine versie van mezelf is die ik moeiteloos kan doorgronden. linde is een individu, geen onderwerp dat ik naar eigen smaak kan mo-delleren. de komende jaren zal ik grenzen stellen, hulp, aansporingen en waarschuwin-gen bieden, maar haar aard altijd respecteren.

Susan Smit

Column Susan Smit

Opvoeden

Foto

: Wille

m v

an W

alde

rvee

n