sosyal ağlar

of 71 /71
Sosyal Ağlar

Upload: emre-aydin

Post on 04-Jul-2015

2.307 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar

Page 2: Sosyal Ağlar

Hedef ve Kazanımlar (1/3)

2

Bu sunumun sonunda öğrenciler;

1. Sosyal ağın tanımını yapabilecek,

2. Yakınlığın altı derecesi hipotezini bilecek,

3. Sosyal ağların tarihçesi hakkında bilgi verebilecek,

4. İlk sosyal ağı söyleyebilecek,

Page 3: Sosyal Ağlar

Hedef ve Kazanımlar (2/3)

3

5. En popüler sosyal ağları söyleyebilecek,

6. Facebook’u tanımlayabilecek,

7. Facebook’u eğitim alanında kullanımı hakkında bilgi verebilecek,

8. Twitter’ı tanımlayabilecek,

9. Twitter’ı eğitim alanında kullanımı hakkında bilgi verebilecek,

10. Flickr’ı tanımlayabilecek,

Page 4: Sosyal Ağlar

4

11.Sosyal yapılandırmacılığın tanımını yapabilecek,

12.Sosyal ağların hangi kuramı desteklediğini bilecek,

13.Sosyal ağların eğitim açısından kullanılmasının yararlarını sayabilecek,

14.Sosyal ağların yararlarını sayabilecek,

15.Sosyal ağların zararlarını sayabilecek,

16.Sosyal ağları kullanırken uyulması gereken kuralları bilecek.

Hedef ve Kazanımlar (3/3)

Page 5: Sosyal Ağlar

Küçük Dünya…▪ 1970’li yıllara kadar…

▪ Dünya çok büyük ve kimse birbirini tanımaz denirdi !▪ Sosyal ağlar hiyerarşik yapıdaydı.

Page 6: Sosyal Ağlar

Küçük Dünya…▪ Sosyal çevrede bir insan kaç kişiyi tanıyabilir?

▪ Dunbar Teoremine göre: 195 (insan komünikasyon kanalı sınırı)▪ Sosyoloji ve Antropolojide de bu sayı küçük bir köyün nüfusu.

▪ Kaç kişinin arkadaş listesi 195 i geçiyor?

▪ …ve Internet Dünyayı küçülttü…

Page 7: Sosyal Ağlar

Yakınlığın 6 Derecesi

• Sosyal Ağlar arasında bağ olmalı (1800’lü yıllar)

•İlk defa sosyal ağ kavramı açığa çıktı . (Durkheim ve Tönnies)

• Dünyanın “çok küçük” olduğu kanıtlandı (1967) Stanley Milgram, “Yakınlığın 6 Derecesi” hipotezini ispatladı.

Page 8: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağ Nedir? (1/3)

▪ Sosyal ağlar (social networks), bireylerin internet üzerinde insanların yaratmış olduğu sanal toplumsal yaşam içinde kendilerini tanımlayarak, aynı kültür seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri diğer insanlarla internetin sunmuş olduğu olanaklar aracılığı ile iletişim kurmalarını sağlayan ağlardır.

8

Page 9: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağ Nedir? (2/3)

▪ Ortak zevkleri ve uğraşları olan kişileri bir araya getiren online bir ortamdır.

▪ Bu ortak uğraşlar herhangi bir sanat dalından bir programlama diline kadar çeşitlilik gösterebilir.

▪ Ortaya çıkan sosyal ağ siteleri insanların iletişimini, etkileşimini, işbirliğini, çalışmasını ve hatta öğrenme sürecini bile yeniden şekillendirmiştir.

9

Page 10: Sosyal Ağlar

• Sosyal ağ, “sosyal teknolojiler sayesinde bir grup insan tarafından kullanılan etkinlikler bütünü” şeklinde tanımlanabilir.

• Sosyal ağ’da anahtar kelime “sosyal içerik”’tir.

• Sosyal ağları etkin kılan nokta katılımcıların içerik üretimine sağladıkları yoğun katkıdır.

• Birçok farklı teknoloji ve uygulama sosyal içeriğin üretimi için yeni hizmet ve olanaklar sağlar.

Sosyal Ağ Nedir? (3/3)

Page 11: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağların Sınıflandırılması (1/2)

Sosyal ağları sınıflandırmak istediğimizde, kurulmuş olan sosyal ağdaki üyelik şekli,

üyelerine verdiği hizmetler, eklentiler ve markanın duruşu, sınıflandırmak önemli rol

oynuyor. Aynı alanda hizmet veren ya da üyelerini buluşturan iki farklı projenin hizmet

şekilleri değiştiği anda internet ortamındaki ve son kullanıcı gözündeki sınıflandırması da

değişebiliyor.

Page 12: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağların Sınıflandırılması (2/2)

Page 13: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağ Tarihi

1995 – 2002:

▪ Classmates (1995)

▪ Sixdegrees (1997)

▪ LiveJournal (1998)

▪ FriendSter (2002)

2003-2006:

▪ LinkedIn, MySpace, Xing (2003)

▪ Orkut, FaceBook (2004)

▪ Y! 360, YouTube, Ning (2005)

▪ QQ, Spaces, Twitter (2006)

2006-2008: ….

Page 14: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar -SixDegrees

Sosyal ağlar internetteki okuma yazma

monotonluğundan ayrılıp insanların daha

farklı işler içinde olma ihtiyacından

doğmuştur. Bilinen ilk sosyal ağ 1997 yılında

kurulan SixDegrees’dir. Milyonlarca

kullanıcıya ulaşmakta başarılı olan site,aynı

başarıyı ilgiyi sürdürmek konusunda

gerçekleştiremeyerek 2000 yılında verdiği

hizmeti sona erdirmiştir.

14

Page 15: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar-SixDegrees

SixDegrees’in varlığını sürdürememesinin

nedeni kullanıcıların arkadaşlık tekliflerini

kabul ettikten sonra sitede yapacakları alternatif

uygulamaların olmaması ve sitenin farklı etnik

kimliklerle buluşma konusundaki yetersizlikleri

olmuştur.

15

Page 16: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar-Ryze

SixDegrees’in ardından ikinci dalga 2001 yılında kurulan Ryze ile başlamıştır.

Ryze, iş dünyasındaki profesyonellerin özelliklede yeni girişimcilerin iletişim

kurmasını sağlamak üzere tasarlanmış ücretsiz bir sosyal ağ olarak

kurulmuştur.

16

Page 17: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar-Ryze

Web sitesinde 2010 itibarıyla 200 ülkede

500.000’den fazla üyesi olduğu açıklanmaktadır.

Site , hem ücretli hem de ücretsiz üyelik

düzeyleri bulunmaktadır. 2001 yılında San

Francisco’da Adrian Scott tarafından kurulan

site, yeni tip sosyal ağ tiplerinden ilkidir.

17

Page 18: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar-Friendster

Ryze’ın eski üyesi Jonathan Abrams tarafından kurulan Friendster 2002 yılında

Ryze’ın sadece iş dünyasına dönük olmasından dolayı tamamlayıcı nitelikte

daha geniş sosyal kesime hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

18

Page 19: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar-Friendster

İlk kitlesini blogcuların, Burning Man sanat

festivaline katılanların ve eşcinsel bireylerin

oluşturduğu Friendster, insanların yeni

arkadaşlarla tanışmalarına, eski arkadaşlarla

iletişim sürdürmelerine ve çevrimiçi içerik

paylaşımında bulunmalarına yardımcı olmayı

esas almıştır.

19

Page 20: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar-Frienster

▪ Zaman içinde ünü hızla yayılan site,Mayıs 2003’te , 30.000 kullanıcıya ulaşmıştır. Friendster, kullanıcı sayısının artması ile bir takım teknik ve toplumsal sorunlarla karşılaşmıştır. Sunucuların ve veri tabanlarının sorunların üstesinden gelecek kapasitede olmamasından ötürü sitenin yöneticileri kullanıcıların faaliyetlerini kısıtlamaya başlamıştır. Sitenin kullanıcılarından ücret alacağı yönündeki duyumlar neticesinde kullanıcıların alternatif sitelere yönelmesiyle site ilgi odağı olmaktan uzaklaşmıştır.(Body ve Elison,2007)

20

Page 21: Sosyal Ağlar

Eduspaces ▪ http://eduspaces.net/ adresiyle yayında olan Eduspaces, 2004 yılından beri

yayında olan ve günümüzde 20.000’den fazla üyesi olan eğitim ve eğitim teknolojisi alanında hizmet veren bir sosyal ağdır.

21

Page 22: Sosyal Ağlar

Eduspaces

▪ Eduspaces sosyal ağında Ellg sosyal ağ yazılımı kullanılmaktadır. Ellg, sosyal ağların eğitim amaçlı ve özel kullanımı için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Çok kullanıcılı popüler sosyal ağların sunduğu özellikleri sunamasa da kendi sosyal ağına sahip olmak, sosyal ağı eğitim ağırlıklı olarak kullanmak isteyen okullar ve üniversiteler için uygun bir yazılımdır.

22

Page 23: Sosyal Ağlar

Neden Sosyal Ağ?

▪ Yeni kişiler tanımak,

▪ Yeni arkadaşlar edinmek,

▪ Etki alanımızı genişletmek,

▪ Sesimizi duyurmak,

▪ Sosyal hayatımızı renklendirmek,

▪ Kariyerimizde ilerlemek.

Page 24: Sosyal Ağlar

Sosyal ağlar;

•öğretim ve öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek,

•iletişim becelerini geliştirmek,

•katılımı ve sosyal bağlılığı genişletmek,

•akran desteğini güçlendirmek,

•işbirliğine dayalı öğrenmeyi mümkün kılmak,

•mezuniyet sonrası öğrenme sürecine devam edilebilmek amaçlı kullanılır.

Sosyal Ağların Kullanım Alanı(Öğrenci Açısından)

Page 25: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar 2003 yılından sonra sosyal ağlar hızla yaygınlaşmaya başlamış ve kullanıcı

sayılarında da muazzam artışlar gözlenmiştir. Sosyal ağlardan en dikkat

çekenleri şunlar olmuştur:

Facebook

Twitter

Flickr

25

Page 26: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar – Facebook (1/5)

▪ www.facebook.com adresiyle yayında olan facebook, insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi alış verişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 sınıfı öğrencisi Mark Zuckberg tarafından kurulan facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştur. Daha sonra Boston civarındaki okulları da kapsayan facebook, iki ay içerisindeki Ivy ligi okullarının tamamını kapsamıştır. Facebook üyeliği ilk dönemde sadece okul e-posta adresleriyle olurken daha sonra ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katılmıştır.

26

Mark Zuckberg

Page 27: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar – Facebook (2/5)

Facebook isimini A.B.D. Üniversitilerinde okulların

öğrencilerine,öğretmenlere ve çalışanlara doldurduğu

onları tanıtan bir form olan “paper facebooks”dan

almaktadır. Ocak 2010 itibarıyla 350 milyondan fazla

üyesi bulunmaktadır. Bünyesinde eğitim amaçlı bir

çok uygulama ve grup barındırmaktadır. Farklı

disiplinlerle ilgili eğitim amaçlı açılan gruplarda

birçok eğitimsel paylaşım yapılmaktadır.

27

Page 28: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağlar – Facebook (3/5)

Facebook, kullanıcılarının oluşturduğu ağlarda farklı

izin seviyelerinde özel veya herkese açık yazılarla

kullanıcıların birbiri ile bağlanmasını, gruplara katılmasını

ve diğerleri ile kaynakların paylaşılmasını sağlayan

çevrimiçi sosyal ağ yazılımıdır . Diğer çevrimiçi sosyal ağ

sitelerine benzer bir biçimde, kullanıcılar kendilerini

çevrimiçi bir profilde tanıtır, arkadaş edinir, diğerlerinin

profillerine veya sosyal içeriğe bilgi veya yorum yazabilir.

28

Page 29: Sosyal Ağlar

Sıra Ülke Kullanıcı Sayısı 2009 Kullanıcı Sayısı 2010 Büyüme12 Aylık

Büyüme24 Aylık

1 Amerika 69,378,980 125,881,220 81.4% 352.6%

2 İngiltere 18,711,160 26,543,600 41.9% 137.6%

3 Endenozya 6,496,960 25,912,960 298.9% 12253.6%

4 Türkiye 12,382,320 22,552,540 82.1% 550.9%

5 Fransa 10,781,480 18,942,220 75.7% 669.7%

6 İtalya 10,218,400 16,647,260 62.9% 3289.8%

7 Kanada 11,961,020 15,497,900 29.6% 61.1%

….. …..        

14 Almanya 3,136,680 9,949,760 217.2% 1509.8%

Ülkelere göre Facebook kullanıcıları(http://www.nickburcher.com/2010/07/facebook-usage-statistics-by-country.html)

Sosyal Ağlar – Facebook (4/5)

Page 30: Sosyal Ağlar

Toplam 19 farklı sosyal ağ sitesinin kullanıcı yaşları:

0 - 17 18 - 24 25 - 34 35 ve Üstü

%15 %9 %18 %58

http://royal.pingdom.com/2010/02/16/study-ages-of-social-network-users/

Türkiye’deki Facebook kullanıcı yaşları:

13 - 15 16 - 17 18 - 24 25 ve 34

%10 %9 %34 %30

35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 ve Üstü

%11 %4 %1 %1

http://www.facebakers.com/countries-with-facebook/TR

Sosyal Ağlar – Facebook (5/5)

Page 31: Sosyal Ağlar

Heather Rogers Haverback Towson üniversitesinde, “324 Okuma

Yöntemleri Grubunun Bayanları” Facebook grubunu oluşturmuşlar.

Öğretmen adayları ile okuma dersinde buluşmak için kullanmışlardır.

Bu grup ödevlerin tartışıldığı, soruların sorulduğu, görüşlerin eleştirildiği,

bilgilerin gönderildiği ve görüşlerin dsteklendiği bir platform olarak işlev

görmüştür.

Facebook ve Eğitsel Kullanımları (1/3)

Page 32: Sosyal Ağlar

2008 yılında Minnesota Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, araştırmaya katılan öğrencilerin %94’ü interneti kullanmaktadır. İnterneti kullananların %82’si evden bağlantı kurmaktadır. Öğrencilerin %77’sinin en az bir sosyal ağda profili mevcuttur. Bu verilerden yola çıkarak araştırmacılar, öğrencilere sosyal ağları kullanarak neler öğrendiklerini sormuşlar; öğrenciler teknoloji becerilerini (bilişsel yetilerini) geliştirmesini ilk sıraya koymuşlar. Bunu yaratıcılık, yeni ve farklı fikirlere açıklık, iletişim becerileri izlemiş. Yaşları 16-18 arasında 13 farklı lise öğrencisi üzerinde yapılan 6 aylık araştırmanın sonuçları; günümüz Amerikan eğitim sisteminde çocukların ve gençlerin yeteneklerini sosyal ağlar sayesinde çarçabuk geliştirdikleri gibi yaratıcı becerilerini de, (mesela şiir, sinema gibi) paylaşarak entelektüel birikimlerini çoğaltığını göstermiştir.

Facebook ve Eğitsel Kullanımları (2/3)

Page 33: Sosyal Ağlar

Facebook ve Eğitsel Kullanımları (3/3)

Edinilecek beceriler:

•İşbirlikli öğrenme,

•Araştırma,

•Sorgulama,

•Tartışma becerileri,

•Eleştirel büşünme,

•Problem çözme.

Kullanılabilecek Teknolojiler:

•Video,

•Ses,

•Fotoğraflar

•Resimler,

•Web sitesi adresi.

Page 34: Sosyal Ağlar

▪ Twitter; 140 karakterden oluşan tweet adı verilen internet kısa mesajlarının

gönderildiği ve başkalarının mesajlarının okunabildiği bir mikro-blog

servisidir.Twitter; her geçen gün karmaşıklaşan internet dünyasına basit bir

takip mekanizması sağlamaktadır

Twitter Nedir?

Page 35: Sosyal Ağlar

▪ Twitter sayesinde;

▪ Fayda#1: Gündemi Takip Et

▪ Fayda#2: Haberdar Ol

▪ Fayda#3: Hayata Entegre Ol

▪ Fayda#4: Katkıda Bulun

Twitter Ne İşe Yarar?

Page 36: Sosyal Ağlar

Dört Adımda Twitter

1. www.twitter.com adresinden kendinize yeni bir kullanıcı hesabı açın

2. Takip etmek istediğiniz kişilerin adını arama kutusuna yazarak «follow» butonuna basın ve takip etmeye başlayın

3. Mesaj kutusuna 140 karakteri geçmeyen bir tweet yazarak ilk mesajınızı yollayın

4. Tüm twitter platformunu kolayca takip etmek için bilgisayarınıza bir program yükleyin, benim tavsiyem www.tweetdeck.com programı olacaktır

Twitter Nasıl Kullanılır?

Page 37: Sosyal Ağlar

▪ Arkadaşlarınızı, sektör liderlerini veya twitterda olan herhangi bir kullanıcıyı

takip edebilir ve ne yaptıklarından ne düşündüklerinden 140 karakterlik kısa

mesajlarla haberdar olabilirsiniz.

Fayda #1: Gündemi Takip Et

Page 38: Sosyal Ağlar

▪ Kendiniz mesajlar göndererek, başkalarına direkt mesajlar atarak veya

başkalarının yazdıklarını yeniden göndererek sosyal medya ortamında kendi

yayın platformunuzu oluşturabilirsiniz.

Fayda #2: Katkıda Bulun

Page 39: Sosyal Ağlar

▪ Güncel konular hakkında tüm dünyada neler olduğunu kolayca takip edebilir,

gündemdeki konular, devam etmekte olan bir etkinlik veya bir olay hakkında

kimlerin neler düşündüğünü görebilir, kendi yorumlarınızla katkıda

bulunabilirsiniz.

Fayda #3: Haberdar Ol

Page 40: Sosyal Ağlar

▪ Günümüzde buzdolabı gibi birçok cihazın da twitter kullanması sayesinde 140

karakter ile sadece insanlar ile değil cihazlar ile etkileşime geçebilir, örneğin

buzdolabınızda kaç yumarta kaldığını buzdolabınızdan, evinizin sıcaklığını

kombinizden, beklediğiniz dizinin başlayıp başlamadığını televizyonunuzdan

takip edebilirsiniz.

Fayda #4: Hayata Entegre Ol

Page 41: Sosyal Ağlar

@ : Bir kişiden bahsetmek

▪Yayınladığınız mesajda birinden bahsetmek, herkesin görebileceği bir şekilde o

kişiye mesaj göndermek istiyorsanız @KullanıcıAdı şeklinde mesaj içerisinde

belirtebilirsiniz.

▪Örnek kullanım: «Twitter kullanımı konusunda @nuricankaya tarafından paylaşılan sunum benim için faydalı oldu»

Twitter Kullanımında İpuçları: @

Page 42: Sosyal Ağlar

# : Hashtag

▪Gündemdeki bir konu veya katıldığınız bir etkinlik ile ilgili herkesin yaptığı

yorumları ortak bir başlık altında görebilmek için # yani hashtag ifadesi

kullanılır. Böylece konunun takibi kolaylaşır.

▪Örnek kullanım: «Şuan katıldığım #pazarlamazirvesi oturumlarından Pazarlama 3.0 konusu ilgimi çekti»

Twitter Kullanımında İpuçları: #

Page 43: Sosyal Ağlar

D : Direkt Mesaj

▪Twitter içerisinde kişilerle özel olarak da mesajlaşabilirsiniz, bunun için

yapmanız gereken mesajınızın başına D KullanıcıAdı yazmanız olacaktır. Bu

mesaj sadece belirttiğiniz kişi tarafından görüntülenir.

▪Örnek Kullanım: «D nuricankaya sosyal medya kullanımı konusundaki sunum için teşekkürler»

Twitter Kullanımında İpuçları: D

Page 44: Sosyal Ağlar

RT : Re-Tweet

▪Önemli gördüğünüz ve diğer kullanıcılarla sizin de paylaşmak istediğiniz ama

başkası tarafından twitterda paylaşılmış içerikleri siz de Re-Tweet adı verilen

yöntemle yeniden paylaşabilirsiniz.

▪Örnek Kullanım: «RT @nuricankaya sosyal medya kullanımı konusundaki sunum için teşekkürler»

Twitter Kullanımında İpuçları: RT

Page 45: Sosyal Ağlar

Bir etkileşim aracı olarak twitter:

▪Twitter tek yönlü bir mesajlaşma servisi değildir, bir iletişim aracıdır. Bu yüzden paylaştığınız mesajlar her ne kadar sizin kişisel paylaşımlarınız olsa da bir etkileşim olabilmesi için insanların sizi takip etmelerini sağlayacak içerikler paylaşmanız sosyal medyadan etkin bir şekilde yararlanmanızı sağlayacaktır.

Paylaşımların Önemi

▪Paylaşımlarınıza bağlı olarak sizi takip eden kişi sayısı artacaktır, bu yüzden ne paylaşıp ne paylaşmadığınız tamamen kişisel bir tercihtir ama diğer insanların da faydalanabileceği mesajlar paylaşmak etkin bir kullanım sağlayacaktır.

Etkin Twitter Kullanımı

Page 46: Sosyal Ağlar

▪ Twitter kişisel bir paylaşım olduğu için kendinize dair kişisel paylaşımlarda bulunmanız etkin bir kullanım örneği olacaktır.

▪ Örnek Paylaşımlar:▪ Şuan ne yapıyorsunuz?▪ Kendi içeriğinizi paylaşın:▪ Bir konu hakkında yorum veya eleştiri▪ Kendi yazdığınız bir yazı, hazırladığınız bir sunum veya video▪ Günlük hayatınızdan kesitler

▪ Başkalarının içeriklerini paylaşın:▪ Önemli gördüğünüz bir internet bağlantısı▪ Mizah, politika, sunum, video, makale vb içerikler...

Kendiniz Olun!

Page 47: Sosyal Ağlar

▪ search.twitter.com adresinde herhangi bir kişi veya olay hakkında arama

yapabilir, bu konuda yayınlanmış tüm tweetlere ulaşabilirsiniz.

▪ Güncel konuları hem twitter anasayfasında hem de kullanacağınız tweetdeck

gibi uygulamalarla kolayca takip edebilirsiniz.

Twitter’da Aramak

Page 48: Sosyal Ağlar

Twitter ve Eğitsel Kullanımları

• Günlük etkinliklerin takibi,

• Bilgi arama ve paylaşma,

• Mobil cihazlardan çevrimiçi öğrenme ortamlarının takibi,

• Ders tarih ve saat bilgileri / değişiklikleri,

• İçerik özetlerinin paylaşımı,

• Belirli kişilerin / kurumların / etkinliklerin izlenmesi ve raporlaştırılması,

• Hesap yönetimi,

• Diğer sosyal ağlar ile bağlantı kurma.

Page 49: Sosyal Ağlar

Flickr Nedir?

Flickr, temel olarak resimlerinizi veya videolarınızı yükleyebileceğiniz, ve dilerseniz daha sonra internet ortamında paylaşabileceğiniz ve bu hizmeti ücretsiz olarak veren bir site. Sitenin sahibi ve destekçisi büyük arama motoru Yahoo’dur. Flickr’a başlamak için tek sahip olmanız gereken bir Yahoo mail hesabıdır.

Page 50: Sosyal Ağlar

Flickr ve Eğitsel Kullanımları

• İçerik yönetimi ve paylaşımı,

• Koleksiyon yönetimi,

• E-Portfolyo oluşturulması,

• Görsel üzerinden gerçekleştirilen farklı öğrenme etkinlikleri:

• Beyin fırtınası,

• Dijital öykü oluşturulması vb.

• Etkiletleme ve üst veri oluşturma,

• Telif hakları.

Page 51: Sosyal Ağlar

Eğitim Aracı Olarak Sosyal Ağların Avantajları(1/4)

Eğitim aracı olarak sosyal ağların kullanımının getireceği avantajlara bakacak olursak, ortamın getirdiği etkileşimlilik ve katılımcılık eğitime de yansımalıdır. (Yamamoto, Demiray, Kesim, 2010, 466-468);

1- Zamandan ve mekandan bağımsız olma,

2- Eğitimde bilgisayar kullanımının eğitimin kalitesini, başarı ve verimliliği artması,

Page 52: Sosyal Ağlar

Eğitim Aracı Olarak Sosyal Ağların Avantajları (2/4)

3- Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde daha kısa sürede ve daha sistemli

öğrenebilmenin sağlanması,

4- Öğrenmeyi bireyselleştirmesi,

5- Anında geri-bildirim alınabilmesi ,

6- Öğrencinin ders içeriğini istediği kadar tekrar edebilmesine olanak sağlaması,

7- İçeriğin kolay görüntülenebilmesi,

Page 53: Sosyal Ağlar

Eğitim Aracı Olarak Sosyal Ağların Avantajları (3/4)

8- Görsel ve işitsel öğrenme ortamları tasarımına izin vermesi,

9- Laboratuar gerektiren derslerin benzetim animasyon ve sanal laboratuarlar

sayesinde öğrencilere daha az maliyetle ve daha tehlikesiz olarak sunulabilmesi,

10- Ders içeriğinin ve eş-zamanlı (senkron) sınıf (sanal sınıf) uygulamalarının

arşivlenebilmesi,

11- İki yönlü iletişim sağlanabilmesi,

Page 54: Sosyal Ağlar

Eğitim Aracı Olarak Sosyal Ağların Avantajları (4/4)

12- Geleneksel programlara göre öğrencilerin araştırma, bilgi ve becerilerini

artırmada daha gönüllü davranmalarını sağlaması,

13- Öğrenci performansını değerlendirmeye olanak vermesi,

14- Değerlendirme sonuçlarının ölçümünde hata olasılığının minimuma düşmesi,

15- Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye ulaşma, değerlendirme, kullanma ve

etkili olarak alıntı yapma becerilerinin gelişmesini sağlaması.

Page 55: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağ ve İşbirlikli Öğrenme ▪ Grup iş birlikli öğrenme eğitim hayatımızdaki en iyi öğrenme yöntemlerinden biridir.

▪ Sosyal ağlar, aynı fiziksel ortamda bir araya gelme zorunluluklarını ortadan kaldırarak, işbirlikli çalışmamızı bilgisayar ve internet üzerinden gerçekleştirmemize imkan sağlamaktadır.Grup görevleriniz ve projeleriniz üzerinde çalışmalarınızı, düşüncelerinizi farklı zamanlarda ve farklı ortamlardan grup görevine katkı sağlamanıza izin vermektedir.

Page 56: Sosyal Ağlar

Sosyal Yapılandırmacılık

▪ Vygotsky tarafından önerilen ve öğrenmede başkalarının ve sosyal ortamın rolü üzerine vurgu yapan bir öğrenme kuramıdır.

▪ Vygotsky tarafından ortaya konan bu kuram, eğitimcilerin, öğrenmenin ne dereceye kadar bireysel bir süreç olduğunu tekrar düşünmelerine neden olmuştur.

Page 57: Sosyal Ağlar

Sosyal Yapılandırmacılık▪ Sosyal yapılandırmacılık. Piaget’in bireylerdeki bilişsel gelişimin nedenlerine

odaklanan yapılandırmacı bakış açısına dayalı ve bilgisayar destekli işbirlikli öğrenme için temel oluşturan öğrenme yaklaşımlarından biridir.

▪ Sosyal yapılandırmacılık, öğrenmede sosyal ve kültürel bağlamın önemini vurgular.

Page 58: Sosyal Ağlar

Sosyal Yapılandırmacılık

▪ Sosyal yapılandırmacılar, zihinsel süreçlerin özünde, sosyal süreçlerin

olduğunu, bilginin bireyler tarafından tek başlarına değil, birlikte bir topluluk

içinde yapılandırıldığını varsayar.

▪ Bilginin yapılandırılması sürecinde, bilgi hakkında görüş birliğinin

oluşturulabilmesi için, grup üyelerinin etkileşimde bulunması gerekir.

Page 59: Sosyal Ağlar

Sosyal Yapılandırmacılık▪ Gruptaki daha iyi bilen kişiler, diğerlerinin kavramsallaştırma süreçlerini

kolaylaştırır. Bu süreç, bireyin kişisel keşfetme eyleminin ötesine geçmesini

sağlar.

▪ Sosyal yapılandırmacılık kuramı kendi kendine gerçekleştirilen eylemler yerine

etkileşime vurgu yapar.

Page 60: Sosyal Ağlar

Sosyal YapılandırmacılıkVygotsky’e ve sosyal yapılandırmacılara göre sosyal yapılandırmacılığın görüşleri

şöyle özetlenebilir.

▪ Öğrenme ve gelişim sosyal bir etkinliktir.

▪ Öğretmen, öğrencinin öğrenme sürecinde kolaylaştırıcı görevindedir.

▪ Öğrencilerin birbiri ile çalışmaları ve etkileşimleri desteklenmeli yani öğrencilerin edindikleri yeni bilgileri, arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşarak, tartışarak benimsemeleri sağlanmalıdır.

Page 61: Sosyal Ağlar

▪ İstediğiniz zaman bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sosyal Ağların Yararları (1/4)

Page 62: Sosyal Ağlar

▪ Eski arkadaşlarımızı bulabileceğiniz gibi yeni arkadaşlıklar da edinebilirsiniz.

▪ Gruplar kurabilir ve de çeşitli düşünceler ortaya koyabilirsiniz.

▪ Ruh ikizinizi ve partnerinizi bulabilirsiniz.

Sosyal Ağların Yararları (2/4)

Page 63: Sosyal Ağlar

▪ Günümüzde sosyal ağlar giderek yayılmakta ve kullanımı bireyler, toplumlar için gerekli hale gelmektedir. Medyaya ve çeşitli iletişim kaynaklarına bakıldığında sosyal ağları kullanarak bazı isyanların, iç savaşların, devrimlerin vb şeylerin artık sosyal ağlar üzerinden ilk adımlarının gerçekleştirildiği görülmektedir.

Sosyal Ağların Yararları (3/4)

Page 64: Sosyal Ağlar

Sosyal Ağların Yararları (4/4)

▪ Sosyal ağlar ile bireyler arasında iletişim kolaylaşır. Bir birey ister tanısın ister

tanımasın sosyal ağların sunduğu teknolojik imkanlar ile başka bireyler ile

iletişime geçer.

64

Page 65: Sosyal Ağlar

Bilinçli bir şekilde kullanılmadığında

sosyalleşmeyi bitirir.

Sosyal Ağların Zararları (1/2)

Page 66: Sosyal Ağlar

▪ Çeşitli tuzaklar olabilir.

▪ Bazı hackerlerle karşılaşabilir ve de güvenliğinizi tehlikeye atabilirsiniz.

Sosyal Ağların Zararları (2/2)

Page 67: Sosyal Ağlar

Sosyal ağları kullanırken kişilik ve aileye zarar gelmemesi için gereken bazı kurallar:

▪Evdeki rolünüze zarar vermeyin.

▪Hane halkıyla iletişimi kesmeyin.

Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öneriler (1/3)

Page 68: Sosyal Ağlar

▪Amacınızı belirleyin.

▪Kişiliğinizle çelişmeyin.

▪Belirli bir zaman ayırın.

▪"Merak"ın peşinden gitmeyin.

Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öneriler (2/3)

Page 69: Sosyal Ağlar

▪Sosyal ağlarda paylaştığınız bilgilere dikkat edin.

▪Sosyal ağlarda bulunan güvenlik ve gizlilik ayarlarını mutlaka yapılandırın.

Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öneriler (3/3)

Page 70: Sosyal Ağlar

18/06/13 70

Özet (1/2)

• Sosyal ağ teknolojileri eğitim ve öğretim süreci için birçok olanağı içerisinde barındırmaktadır:

• Aktif, yaratıcı, işbirlikli öğrenme,

• Etkileşimin arttırılması,

• Araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.

• Sosyal ağlar mevcut çevrimiçi öğrenme ortamlarını yapısal olarak etkilemektedir.

• Sosyal ağların entegrasyonu ile ilgili çalışmalar ÖİYS’lerin geleceği hakkında belirleyici rol üstlenecektir.

Page 71: Sosyal Ağlar

Özet (2/2) Sosyal Ağlar