słownik terminologii prawniczej. polsko - rosyjski ... ......

Click here to load reader

Post on 01-Mar-2021

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Słownik terminologii prawniczej. Polsko - rosyjski, rosyjsko - polski.

  Dowiedz się więcej na www.ksiegarnia.beck.pl

  Fr ag

  m en

  t

  https://www.ksiegarnia.beck.pl/18368-slownik-terminow-prawniczych-polsko-rosyjski-rosyjsko-polski-magdalena-kuratczyk https://www.ksiegarnia.beck.pl/18368-slownik-terminow-prawniczych-polsko-rosyjski-rosyjsko-polski-magdalena-kuratczyk https://www.ksiegarnia.beck.pl/18368-slownik-terminow-prawniczych-polsko-rosyjski-rosyjsko-polski-magdalena-kuratczyk

 • Część I / Часть I

  rosyjsko-polska русско-польская

 • 3

  A а/я (сокр.: абонентский ящик) skr. poczt.

  (skrót: skrytka pocztowa) абандон abandon (tylko w ubezpiecze‑

  niach morskich) абдикация abdykacja абзац (часть текста) akapit, ustęp ■ изъ-

  ятие абзаца из текста закона usunięcie akapitu z tekstu ustawy ■ исключать / исключить абзац из текста закона usuwać / usunąć akapit z tekstu ustawy

  абитуриент abiturient аболиция abolicja абонемент abonament абонементный abonamentowy; → плата абонент abonent ■ абонент сотовой связи

  abonent telefonii komórkowej абонентский abonencki, abonenta / abo-

  nentów; → а/я; → номер; → плата; → ящик

  аборт aborcja ■ криминализация абортов penalizacja aborcji ■ незаконный аборт nielegalna aborcja; → производство

  абортный aborcyjny; → туризм абсолютизм absolutyzm абсолютный 1. absolutny 2. (большин‑

  ство) bezwzględny; → большинство; → монархия; → преимущество

  абсолюция absolucja абстинент abstynent абстинентный → синдром аваль awal (poręczenie wekslowe) авалист awalista (poręczyciel weksla) аванс zaliczka • аванс в счёт заработ­

  ной платы zaliczka na poczet pensji • в счёт аванса tytułem zaliczki • заяв­ ление на аванс wniosek o zaliczkę; → оплата; → счёт­фактура

  авансовый zaliczkowy; → отчёт; → отчисление; → платёж

  авансодатель zaliczkodawca авансодержатель zaliczkobiorca аварийно­спасательный ratowniczy,

  ratunkowy; → служба аварийный 1. awaryjny 2. (грозящий

  аварией) zagrażający bezpieczeństwu 3. (попавший в аварию) powypadkowy, uszkodzony; → выход; → здание; → машина; → посадка; → сигнализа­ ция; → ситуация

  авария 1. awaria 2. (автомобильная, железнодорожная) wypadek ■ ава- рия с участием нескольких машин wypadek z udziałem kilku samocho- dów ■ автомобильная авария wypa- dek samochodowy ■ крупная авария poważny wypadek (w którym ginie co najmniej dziesięć osób) 3. (большая, напр. самолёта) katastrofa

  авиакатастрофа (сокр.: авиационная катастрофа) katastrofa lotnicza ■ жерт- вы авиакатастрофы ofiary katastrofy lotniczej ■ расследование авиаката- строф badanie katastrof lotniczych

  авиакомпания linia lotnicza • бюджет­ ные авиакомпании tanie linie lotnicze

  авиаперевозка (сокр.: авиационная перевозка) przewóz lotniczy

  авиарейс rejs lotniczy, lot ■ чартерный авиарейс lot czarterowy

  авиатранспорт (сокр.: авиационный транспорт) transport lotniczy, trans- port samolotowy

 • 4

  авиационный lotniczy; → катастрофа; → МАК; → накладная; → перевозка; → транспорт

  авиация lotnictwo ■ военная авиация lot- nictwo wojskowe ■ гражданская ави- ация lotnictwo cywilne ■ санитарная авиация lotnictwo sanitarne

  авизо (в банковской практике) powia- domienie o wykonaniu operacji na ra- chunku

  ависта a vista / awista (o wekslu) АВС (сокр.: альтернативная

  военная служба) zastępcza służba woj- skowa

  австралиец Australijczyk австралийка Australijka австралийский australijski Австралия Australia автаркия autarkia автоавария (сокр.: автомобильная ава-

  рия) wypadek samochodowy автобиография (при приёме на работу)

  życiorys, CV (skrót łac.: curriculum vitae)

  автовладелец posiadacz samochodu автодилер (сокр.: автомобильный

  дилер) dealer samochodów автозак samochód służby więziennej автоинспекция (сокр.: автомобильная

  инспекция) wydział kontroli ruchu dro- gowego, kontrola ruchu drogowego, kontrola drogowa

  автокаско autocasco, auto casco, AC (skrót: autocasco / auto-casco)

  автокатастрофа katastrofa samocho- dowa

  автокредит kredyt samochodowy автомагистраль autostrada автомат automat ■ игровой автомат auto-

  mat do gier ■ стрелять из автомата strzelać z automatu (karabinka auto‑ matycznego)

  автомобиль samochód ■ автомобиль занесло samochodem zarzuciło ■ база данных угнанных автомоби- лей baza danych skradzionych samo- chodów ■ брошенный автомобиль

  porzucony samochód ■ грузовой авто- мобиль samochód ciężarowy ■ легко- вой автомобиль samochód osobowy ■ личный автомобиль samochód pry- watny ■ повреждённый автомобиль uszkodzony samochód ■ подержан- ный автомобиль używany samochód ■ представительский автомобиль samo- chód reprezentacyjny ■ перерегистри- ровать автомобиль przerejestrowywać / przerejestrować samochód ■ предо- ставлять / предоставить автомобиль udostępniać / udostępnić samochód ■ приобретать / приобрести автомо- биль nabywać / nabyć samochód ■ разукомплектованный автомобиль zdekompletowany samochód ■ ремонт автомобиля naprawa samochodu ■ слу- жебный автомобиль samochód służ- bowy ■ страховать / застраховать автомобиль ubezpieczać / ubezpieczyć samochód ■ присуждать / присудить автомобиль (судом) przyznawać / przy- znać samochód (wyrokiem sądowym) ■ управлять автомобилем prowadzić samochód ■ эвакуация автомобиля за неправильную парковку odholo- wanie samochodu za nieprawidłowe parkowanie • на автомобиле (напр. поехать) samochodem; → аренда; → вождение; → доверенность; → завла­ дение; → залог; → знак; → импорт; → книжка; → кузов; → лизинг; → марка; → модель; → перерегистра­ ция; → покупка; → приобретение; → пробег; → прокат; → разборка; → раз­ укомплектование; → салон; → стои­ мость; → техосмотр; → техпаспорт; → угон; → управление; → шасси

  автомобиль-бомба samochód pułapka автомобильный samochodowy; → ава­

  рия; → автоавария; → автодилер; → ГАИ; → Госавтоинспекция; → дилер; → концерн; → номер; → огнетуши­ тель; → производство; → сервис; → транспорт; → шайка; → шина

  авиационный автомобильный

 • 5

  автономия autonomia ■ автономия воли autonomia woli

  автономный autonomiczny; → область; → округ

  автор autor ■ автор произведения autor utworu ■ за автором сохраняется право autor zachowuje prawo; → указание

  авторизация autoryzacja авторизованный autoryzowany; →

  дилер авторизовать autoryzować авторитаризм autorytaryzm авторитарный autorytarny, autokra-

  tyczny; → стиль авторитет autorytet • пользоваться

  авторитетом cieszyć się autorytetem, mieć autorytet

  авторитетный 1. (пользующийся авто‑ ритетом) cieszący się autorytetem 2. (заслуживающий безусловного доверия) miarodajny, autorytatywny; → документ; → лицо

  авторский autorski; → гон

View more