sprawozdanie z targów bett 2012

Download Sprawozdanie z targów BETT 2012

Post on 18-Jul-2015

379 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nie można co do tego mieć wątpliwości – wszyscy chcemy, żeby Polska szkoła była nowoczesna, cyfrowa – nawet nie wypada chcieć inaczej. W związku z tym od dłuższego czasu rozmawiamy zatem o tym jak to zrobić – w wiodących dziennikach ukazał się już niejeden artykuł na ten temat. Czasem aby problem w tak dużej skali rozwiązać, trzeba na nie spojrzeć z perspektywy. Postanowiliśmy pojechać na targi BETT 2012 do Londynu, które poświęcone są wyłącznie nowym technologiom w edukacji. Co widzieliśmy, czego się nauczyliśmy i co z tego wynika dla polskiej szkoły – tego wszystkiego można dowiedzieć się z relacji Kamila Sijko.

TRANSCRIPT

BETT 2012 SPRAWOZDANIE Z TARGW TECHNOLOGIIEDUKACYJNYCHK AMIL S IJKO I NSTYTUT B ADA E DUKACYJNYCH

ZAWARTOKonkretne rozwizania nie abstrakcyjne komputery w klasie ............................................2 Sprytne rozwizania ...............................................................................................................3 Apple opanowuje brytyjsk edukacj a na pewno targi BETT. .............................................4 Twrczo, czyli zwyke technologie w kontekcie edukacyjnym. ...........................................5 Dobrze znane rozwizania w cigej ewolucji. ........................................................................8 Rozwizania na rny poziom kompetencji odbiorcw. ........................................................ 11 Rozwizania na skal systemu edukacji............................................................................... 15 Kady jest inny indywidualizacja nauki. ............................................................................. 16 Czy eby by cyfrowym, trzeba by bogatym? ..................................................................... 17

Artyku BETT 2012. Sprawozdanie z targw nowych technologii edukacyjnych dostpna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeone na rzecz Autora. W dniach od 11 do 14 stycznia w Wielkiej Brytanii odbyy si doroczne targi technologii edukacyjnych BETT 2012 (skrt od ang. British Education and Training Technology). Jest to olbrzymie wydarzenie podczas czterech dni prezentuje si na nich 650 wystawcw, ktrych odwiedza 30 000 osb , z czego 7 000 to osoby ze 100 krajw innych ni Wielka Brytania . W tym czasie w Polsce ze zmiennym nateniem trwa nieustannie dyskusja o klasie laptopowej vel Cyfrowej Szkole. Bdc uczestnikiem polskiego dyskursu nowotechnologicznego mona si spodziewa, e targi takie jak wyej wspomniane bd dotyczyy sprztu komputerowego rnych rodzajw komputerw stacjonarnych, laptopw, moe nawet tabletw. Do tego rozwizaniom okoo1 2 1 2

http://bettshow.com/bett/website/Default2.aspx?refer=28 http://bettshow.com/bett/website/Default.aspx?refer=23&id1=sub1Lnk15&id=mainLnk3

Instytut Bada Edukacyjnych instytut badawczy ul. Grczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | ibe@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

komputerowych, czyli routerw, kablw, gniazdek, szaf na sprzt i temu podobnym. Jadc na targi z takim nastawieniem mona si jednak srogo zawie, bo cho stosika takie istotnie byy, to stanowi one bardzo wski margines wszystkich ekspozycji. W takim razie co w zamian? O jakich nowych technologiach w edukacji mwi si w tej chwili w technologicznej szpicy? Prostej i krtkiej odpowiedzi nie ma: nie mona (bez ogromnego zuboenia i uproszczenia) streci targw jednym zdaniem. Targi BETT zdaj si by bowiem ywym dowodem na suszno tez konstruktywistw o tym, e rzeczywisto obiektywna nie istnieje, a poczucie konsensusu na jej temat jest zawsze efektem jej spoecznego konstruowania. Nowe technologie w edukacji tak jak mona je byo zobaczy na hali targowej to zjawisko bardzo rnorodne, wydarzeniom majcym miejsce na BETT mona dopiero nada znaczenie, a mona to zrobi na wiele sposobw. Niezalenie od swojego wyjciowego wiatopogldu na BETT mona znale potwierdzenie (w postaci oferty) kadego stanowiska, choby skrajnie odmiennego na przykad jeli kto uwaa, e nowe technologie to zagroenie znajdzie systemy zabezpiecze, jeli uwaa, e to szansa znajdzie wiele rozwiza na skorzystanie z tej szansy itd. Artyku ten stanowi zatem prb odtworzenia rnych konstrukcji tego czym s, lub mog by nowe technologie w edukacji konstruktorami s tutaj prezentujcy si na targach wystawcy to oni poprzez swoje produkty nadaj znaczenie terminowi nowe technologie w edukacji.

KONKRETNE ROZWIZANIA NIE ABSTRAKCYJNE KOMPUTERY W KLASIETargi charakteryzoway si przede wszystkim du liczb wystawcw, jednak stosunkowo niewielu z nich byo wystawcami uniwersalnego sprztu czy to komputerw, czy to np. tablic interaktywnych przegrywali oni zdecydowanie liczebnie z producentami bardziej konkretnych ofert wdroe technologii do szk. Paradoksalnie Ci drudzy bardzo czsto wykorzystywali tablice interaktywne i komputery, jednak nie stanowiy one obiektu prezentacji, a jedynie narzdzie do zaprezentowania wasnego produktu. Targi BETT wydaj si by zatem pod tym wzgldem o etap dalej ni polska dyskusja o nowych technologiach w szkole, gdzie jednak cigle emocjonujemy si tym CO ma trafi do szk (czytniki e-bookw, laptopy,Rysunek 1 - Samochodzik z czujnikami.

czy moe ju tablety?), KTO ma by wacicielem tego czego (ucze, szkoa, czy moe nauczyciel?), gdzie na przyszo pozostawiajc pytanie o to co ma si z tym czym dzia. Wystawcy targowi wiedz to bardzo dobrze.

2

Przykadem mogo by stoisko jednej z firm, pene laptopw. Jednak to nie laptopy byy przedmiotem reklamowanym. Producent chwali si m. in. wygldajcym na starowieck zabawk samochodzikiem. Spory, czerwony samochodzik jakich wiele, tyle, e z antenk. Ta antenka zdradza, e nie mamy do czynienia ze zwyk zabawk wysya ona informacje z wbudowanych wewntrz czujnikw prdkociomierza, akcelerometru itd. Wszystko to trafia bezprzewodowo do laptopa, ktry te dane przetwarza i w czasie rzeczywistym wywietla. Dzieci mog na pocztek po prostu bawi si zabawk, podczas kiedy komputer wywietla wykres przyspieszenia w ten sposb poprzez zabaw mona zyska poczucie rozumienia relacji pomidzy abstrakcyjnym zapisem wykresu a rzeczywistoci. Jednak prawdziwa nauka (i zabawa!) zaczyna si przy eksperymentach. Mona np. zaproponowa uderzenie samochodzikiem w cian. Komputer pokazuje jaka sia dziaaa wwczas na czujniki mona zada pytanie, jakie konsekwencje dla zdrowia pasaerw miaoby takie przecienie. Nastpnie do karoserii montujemy zderzak. Powtarzamy eksperyment. Zderzak mona doskonali. Jeden laptop i taki samochodzik moe wypeni angaujc treci wiele godzin nauki fizyki. Naley podkreli, e samochodzik poprzez swoje moliwoci i ograniczenia niejako sam siebie definiuje, pokazuje do czego moe zosta wykorzystany. Jest to bardzo dua zaleta, szczeglnie w przypadku dostarczania narzdzi dla nauczycieli, ktrych kompetencje s nisze, dopiero ksztacone wwczas im bardziej konkretne rozwizanie, tym mniejszy stres jego wdroenia.

SPRYTNE ROZWIZANIADla gocia z Polski kolejnym odkryciem moe by rnica pomidzy urzdzeniami i rozwizaniami wykorzystujcymi po prostu komputery (czy szerzej elektronik), a rozwizaniami sprytnymi (ang. smart). Najlepiej zrozumie to na przykadzie uywanych w klasach szkolnych tablic. W Polsce obecnie do duym zainteresowaniem ciesz si tzw. tablice interaktywne (ang. interactive whiteboard), jednak jeli ich wdroenie koczy si tylko na wymianie sprztu, a nie zmianie praktyk nauczyciela i uczniw, to rnica pomidzy tablic interaktywn a zwyk, bia tablic jest taka, jak pomidzy zegarkiem wskazwkowym i elektronicznym nie ma rnicy. Sama elektroniczno ani nowo nie jest wic ju argumentem przetargowym. Sprzedawane Rysunek 2 - Tabliczka Mobi rozwizania musz by sprytne, oferowa jak przewag. Zatem jeli tablica, to oferujca co ekstra na przykad zestaw CM2 firmy ONfinity oferujcy przeksztacenie kadej paskiej powierzchni zdolnej do wywietlania obrazu z komputera (np. monitor komputerowy, telewizor HD, zwyczajny projektor komputerowy) w penosprawn

3

tablic interaktywn za cen ok. 2 ty z - sam sprzt jest bardzo may (wielkoci litrowego kartonika z mlekiem), zatem jest rwnie mobilny. Innym sprytnym pomysem jest mobilna tablica interaktywna Mobi4

3

tutaj rwnie wystarczy dowolny ju posiadany przez szko system

wywietlania obrazu nauczyciel otrzymuje niewielk tabliczk, na ktrej piszc moe wywietla treci na duej jest to rwnie rozwizanie tasze, a dodatkowo uwalniajce nauczyciela z koniecznoci stania przy tablicy.

APPLE OPANOWUJE BRYTYJSK EDUKACJ A NA PEWNO TARGI BETT.Targi BETT 2012 odbyway si zaledwie w 20 miesicy po premierze tabletu firmy Apple (iPad pierwszej generacji swoj premier w wybranych krajach Europy mia maju 2010 roku). Tyle wystarczyo, aby urzdzenie to stao si dominujc (to subiektywne odczucie, nie efekt bada) platform targw. iPad by na targach BETT wszechobecny prym wiody stoiska z oprogramowaniem na iPada choby dostpna w sklepie AppStore za 15 dolarw aplikacja Shakespeare In Bits: Macbeth iPad Edition , ktra umoliwia czytanie, suchanie oraz ogldanie (w formie filmu animowanego) najpopularniejszych sztuk Szekspira (poza Makbetem rwnie Romeo i Julia oraz Sen nocy letniej). Sztuki opatrzone s rwnie komentarzami, sowniczkiem i biografiami gwnych postaci (cznie z map relacji pomidzy nimi). Nawet jeli iPad na stoisku nie by wyeksponowany, to wystawcy byli czsto pytani o to czy ich produkt (np. czujnik do zbierania danych: temperatury, cinienia, zanieczyszczenia powietrza) bdzie wsppracowa z iPadami. Na rynku konkurencj dla wyposaonego w system operacyjny iOS iPada firmy Apple s tablety rnych producentw (np. Samsung, Sony, ASUS) wyposaone w system operacyjny Android, za ktrego tworzenie odpowiedzialna jest firma Google. Wedug szacunkw aktualnych na koniec 2011 roku na caym wiecie tabletw firmy Apple (iPadw) sprzedao si wicej ni tabletw z systemem Android (57% do 36% ). To ciekawe, bo na hali targowej BETT udao mi si zlokalizowa tylko jedno stoisko na ktrym firma ASUS prezentowaa swoje tablety z systemem operacyjnym Android. By moe jakie inne stoiska pominem, ale nie ulega wtpliwoci, e na targach BETT system Android by niedoreprezentowany wygldao bowiem na to, e urzdzenia z systemem iOS maj ok. 99% udziau w rynku, a nie ok. poowy. Skd tak due zainteresowanie t platform w kontekcie edukacyjnym? Nie mona tego rozwaa w oderwaniu od realiw pozaedukacyjnych, gdzie sprzt firmy Apple uchodzi za bardziej prestiowy i jest bardziej podany choby przez dzieci. Wedug badania zrealizowanego w okresie przedwitecznym 2011 roku w USA, a 44% dzieci w